Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU1URWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjeEx6TXlMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN4THpNeUx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNams1UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNmdMczZSTHM2Z0xqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qayFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFQT244Nmh6cHZPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lDRE9uYzZWenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenB6T2w4NmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVRPa2M2WnpxSE9sYzZaenBFZ3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2YXpxbk9uU0RPbzg2Z3pwL09wYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT2xjNlp6cDh0enB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwOGd6cExPcGM2V0xzNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpwVE9tYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cFhPbk02Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTXhQQzl6ZEhKdmJtYytJRFF5TkNET284Nmt6cUhPa2M2a3pwbk9xYzZrenBuT21zNmZJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZnenBIT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cWJPa2M2ZHpwWE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGshUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxYk9rYzZkenAvT3BjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1ESThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2VnpwSE9uYzZZenAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNmdMczZSTHM2ZkxzNmFMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF5UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2YnpwZk9uTTZSenFUT2tjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPcGM2YnpwSE9tYzZSenFNZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cURPbWM2VXpwSE9wYzZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2w4NmN6cEhPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZrenBIT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNlh6cU1nenBqT29jNlJ6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1ETThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2VnpwSE9uYzZZenAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET3BzNlJ6cCFPbjg2bHpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UazBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZtenBIT25jNlZ6cVE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienBYT25NNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244NlV6cG5PbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cFhPbWM2ZkxjNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmSU02U3pxWE9saTdPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxY3V6cEV1enAwdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNlp6cVBPcE02ZnpxSE9tYzZSenFNZ3pwak9sYzZqenFQT2tjNmJ6cC9PbmM2Wnpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenBQT3FjNmR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5EQThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2Y3pxRE9uODZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9tYzZhenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T21pN09rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek15UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZUenBYT25jNmR6cGZPbzg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek16UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZkenBuT2tjNmt6cUhPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WnpwSE9uYzZkenBuT3BNNmp6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZMczZnTHM2UkxzNmdMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JUQm9WRVZTU21WVmVIRmhNMlJPVmtkTk1WUlZVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZzVlhkVU1WSnlaREE1VkdRemJFNWhWRkV4VkZWU1ZtVlZNVFphUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0ZabGF6RnhZVE5vVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVeFJXRjZRazlTUlRFMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWk9ZV3hGTVZSVlVrWmpNREZ4VTFoV1VGWkZWalJVYkZKQ1RXczBhR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUWsxVk1WVlNWRVpOVWtWc05WUkhjSEpsUlRWRlZWUldUbUZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZWVVVrOWxiV05vVkRCT00yVlZNWEJPUkZaT1ZrZE9ObFJzVW1wTmJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFViWEJXU1ZVNVJWWllUazVoYTJ3eFZERlNSazVWTlVWUlZGWk9WMGhqZDFSVlRUQk5helZGVkZSQ1RtRnJhIWRVUlZKS1pWVjRjV0V6YkU1U1IhTXdWRzV3UjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4R05GUnJVbHBPUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVVYhQldTVlU1UlZOcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZPVlZTVkVKT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWRmhrVDJGc1ZqVmFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJXUlVVeFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFOTUZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1RtVnRaRFZVYkZKV1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWREZTVG1WVk9VVmhSR2hQVWtWR01WUnRjRTVOYXpFMlVWUldUbFV6WkRWVVYyc3dUbFV4Tm1GNlNrNVNSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUVVrVkZhRlJGVWtwbFZYaHhZVE53VUZaRk1UTlViR2d6VFVVeFJFNUVTazVsYTJ0NVZHMXdWa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSV1VrcE9SVEZ4WWtSb1QxSkZSakZVYlhCT1pVVXhSVkpZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5VVlRWRkpPVWtaSk5GUnJVa0prVlRWeFUxUldVRkpHYSFsVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSbXcwVkd0U2JrNVhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0VwTmF6VkZZVE5PVG1GcmJERlVNVkpXWkRBMVZWa3pjRTlUU0dOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZFSk9Wa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1RtRnRZekZhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU1bGJHdG9WREJTVG1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUXhVbFpOYXpGMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQktaREExVlZvemJFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFphTTJ4UVVrWkpORlJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVUZaSFRqTlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYTBWb1ZERlNhazFIV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSWGNHNU5helZFWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1pVVTFWV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3Ums1Rk9WVmhlbFpPWVZoa05WUlhhekJPVlRWeFZGaGtUbFpGVlhsYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiR3RvVkcxd1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJXVWtKTlJURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpXVFZVeFJWUlliRTFTUld3MVZFZHdjazFyTlhGUlZGWlBVa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4VWxod1QxWkZSWGxVYTA0elpWVXhjRTVFVms5aGJXUTBWRzF3VWsxdFdrVlZXR1JOWVd4c05GUlljRUprTURsRldUTk9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVUxUlZaVVFrNWlibU4hVkZWTk1FMXJNVlZSVkZKUVZrWnJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFKRlJqWlVNVkpyVDBVMVJWRllWazloYTBVeFZGaHdjbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSclVtNU5SVEZWVldwb1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVXhWVm96Y0U5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpNMnhPVWtVeE5WcHJVbEprTUhoeFYxaGtVRkpHUmpSVVZsSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSMDB4Vkc1d2NrMXJOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJWVWxwSlZUVnhXWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFZWSlVTazlTUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGUlUwWk9ZVzF6ZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RsWkdiRFpVTUZKV1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZGVFJrNWhiWE4hVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWnNObFF3VWxkUFJUVkZVVmhXVDJGclJUQlVNVkpxVFVVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNRbVZWT1ZWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVEZ4VjFSU1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6WkZCV1IwMHhXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JRVWtack1GUldVbkpqTURGeFUxaFdVRlpIVGpaVWJYQlNaVVV3YUdSNlFrNVJlbEY1VkZaU1FtVlZOWEZXVkVKTlVrVnNOVlJIY0hKSlZURlZVbGh3VG1WcldUUlVhMUpDWkZVMWNWSlliRTlsYldRMlZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzF6TUZSVlVsWmxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCdVpVVTVWVm96VGs1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5YRldWRVpQWW01amQxUlZUVEJOYXpGVlYxaGtUMkZyYSFsVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrOVdSIVEwVkZWU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFZhRlF3VWxwak1ERnhVMWhXVUZaR2EhZFVWbEp5VFVVMVNXUjZRazVSZWxGNVZGZHdRbVZWTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcE5hekZ4Vm1wb1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3hSVlpVVms5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlJWRUpPVWtaWk5GUnJVa0prVlRWeFUxaHNUbVZyVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVVkwVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1lXeEdNMVJ0Y0ZwTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJDVFZVNVZWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdTazFWT1ZWWFZGWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSU1RtVnJNSGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5aGJYTXhWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWc05WUXhVazlQUlRWRlVWaFdUMkZyYXpCVWJYQnFaV3M1UkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrMXJOVFpaTTJ4dFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RkZWRlJDVDJWdFRucFVWIUJLWkZVNVZWVlVTbEJTUiFONFZHMDFNMDFGTVVST1JFcE9aV3RyZDFSVlVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWRVV0hCV1RsVTFObFJxYUU5U1JVWXhWRzF3VG1Wck9VVlVVMFpPVlROa05WUlhhekJPVlRWRlVsaG9VRlpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZSVVJsQldSVlY0VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFpXeEdNMVJXVW05UFJUVkZVVmhXVDJGck1HaFVWbEpxWkRBMU5XUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVF3TlZWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVFZ4VTFSR1RtRllaRFZVVjJzd1RsVXhObE5VUWs1U1JVWTJXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVcxa00xUnRjRVpqTURGeFUxaFdVRlpGYTJoVU1WSnVaVlUxU1dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1VtVnJNWEZXV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUVnhWbGhrVUZKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWVlVTazVTUjA0MFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N4TTFSWGNHNWxiVnBGVlZoa1RXRnNhIWRVYm5CT1RVVTVWV0V6VGs1aGEyd3hWREZTU21Rd05VVldXSEJRVjBoamQxUlZUVEJOYXpWRlducFdUbFpIWkRWVVJWSktaVlY0Y1dFemFFOWxiRVZvVkRGU1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFdNMVJzVW5KTlJUVkVaRE5zVG1GVVVURlVWbEpTVFZVMWNWWlljRzFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGaE0yUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZWVWxoa1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JsVjRWRVZTU21WVmVIRmhNMlJRVWtWc05WUXdhRE5OUlRGRVRrUktUMVpHUlhsVVdIQkdUV3Q0UlZOWWJFMWhiWFF6Vkcxd1drNVZPVlZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6RTJVMWh3VGxVelpEVlVWMnN3VGxVeFJWTllaRTVXUmtWNFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa1ZHTmxSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RsSkZWV2hVTVZKQ1RWRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE16VTFMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWV2pOb1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hSVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRXphRTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUdoVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpGQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZZWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdSbVF3T1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNISmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZyTVhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZXVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkphVFVVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclRqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhaelJVViFCS1pGVTVWVmRZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck1WVmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFdUTk9UMUpGUmpGVWJYQkdUbFUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR2JEVlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9WVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21WVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXN4VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1lXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5aGEydDRWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWcmQxUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZhZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJLVGxVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVlZXR2hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZGUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0c1TlJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVROd1RtRnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1UWlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMTBORlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZUVkVaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcEpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXd3pWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkTmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTm9UMkZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVZrOVRTR1ExVkZkck1FNVZNVlZXV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURkZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpHVFVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGVlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTlZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hPVjBoa05WUlhhekJPVlRGVlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1FrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFSk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZWVmxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhObEpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck9WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa3BOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNOVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWWlVSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWU1dIQk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR00xUnNUak5OUlRGRVRrUktUMVpHUldoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKU1l6QTFSVkZZVms5aGJGViFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZGWWFFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dkbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGd6TlMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWRllhRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbXcxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWMVJDYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeE5sUllUazlTUlVZeFZHMXdWazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrNU5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JVViFWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaV05scHJVa3BsVlhoeFlUTm9UbFpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaWWJFOWlibVExVkZkck1FNVZNVlZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpHWlZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNSazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZSWWNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNWak5VTVdnelpWVXhjRTVFVms1V1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlVsUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVVU1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1NtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVW1wTlIxcEZVMWhzVFdGdGREUlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWU1ZGSlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVmxob2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVTVWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRVpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdIQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3cyVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnNObHByVWtwbFZYaHhZVE5zVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVllhRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKT1pEQTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUldVazVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiRVkwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJDVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKQ1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0hKTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVXSEJyVDBVeGNWTllWbEJXUmtZMlZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3RWZUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhVMFpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1V4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd2JrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVF3VWxaak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUjJONVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBZVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSV1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVmRZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSktUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cxVkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJYYkROTlJURkVUa1JLVG1Gc2JEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRkpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQmFZekExUlZGWVZrOWhhMncxVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJhRlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1GcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5helZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCR1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05GUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZhZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkphWlVVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdUbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQktaREExV1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1JrNVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJWVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR2JEVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVXUiFNd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9ZV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VWxSV1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3Ums1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVazVqTURWRlVWaFdUMkZyVldoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiR3cyVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeFZWUlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYm13elRVVXhSRTVFU2s1V1JrWTBXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVsaHdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxKWWJFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNVFpTYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbGF6RTFaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLWlcxYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNXbU13TlVWUldGWlBZV3RGTUZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBrTURVMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUbFUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2JrNUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJXVWxKak1EVkZVVmhXVDJGclJYbFViVFV6WlZVeGNFNUVWbEJTUlZVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOb1QxRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmw2UldkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr