Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpYzJodmQweHBibVZOWVhBaUlITjBlV3hsUFNKIWFXUjBhRG9nTVRJd2NIZzdZIVZ5YzI5eU9pQndiMmx1ZEdWeU8hUmxlSFF0WVd4cFoyNDZJR05sYm5SbGNqdGpiMnh2Y2pvZ0l6VXlPV0ptTmp0d1lXUmthVzVuT2lBeE5YQjRPeUkrenBYT3ZNK0d6cXpPdmM2NXo0UE90eURQaDg2c3o0SFBoTTYhUEM5a2FYWStQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZOekV4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFNUzh6TWk4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk15OGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpFdk16SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJJQ0JCUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTRQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURrOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVE02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalF5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakF3UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk1T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxQXV6cEV1enFBdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbzg2ZnpxSE9tODZaenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16SXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z0lNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbk02WHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wTTZSenBuT29jNlZ6cG5Pa1NET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenByT3FjNmRJTTZqenFET244Nmx6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenAvT2xNNlp6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16RThMIU4wY205dVp6NGdOREkwSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRrekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9wczZSenAhT2xjNmtQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET3BzNlJ6cCFPbjg2bHpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxQXV6cEV1enA4dXpwb3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2w4NmN6cEhPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU1nTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3lBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPcE02cElNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZaenBUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2WHpwek9rYzZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwZk9veURPbU02aHpwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02bXpwSE9uYzZmenFYT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cWJPa2M2ZHpwWE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPbGM2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpwVE9tYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9sYzZaenA4dHpwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDhnenBMT3BjNldMczZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwbk9vODZrenAvT29jNlp6cEhPb3lET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB6T29NNmZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlp6cHJPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cFBPbGM2ZHpwIU9sODZqenBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNek04TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlh6cCFPbWM2UnpxVE9vYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qazJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBuT2tjNmR6cCFPbWM2a3pxUE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwOHV6cUF1enBFdXpxQXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKR1ZURlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVTUlZWb1ZHNXdTMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZDFReFVuSmtNRGxVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKV1pWVXhObHBFYUU5U1JVWXhWRzF3Vm1Wck1YRmhNMmhPWlZoa05WUlhhekJPVlRGRllYcENUMUpGTVRSYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiRVV4VkZWU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVldORlJzVWtKTmF6Um9aSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVFZVeFZWSlVSazFTUld3MVZFZHdjbVZGTlVWVlZGWk9ZVzEhTkZSclVrSmtWVFZ4VlZSU1QyVnRZMmhVTUU0elpWVXhjRTVFVms1V1IwNDJWR3hTYWsxdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUnRjRlpKVlRsRlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSkdUbFUxUlZGVVZrNVhTR04hVkZWTk1FMXJOVVZVVkVKT1lXdHJkMVJGVWtwbFZYaHhZVE5zVGxKSGN6QlVibkJIVDBVMVJWRllWazloYkVZMFZHdFNXazVGTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGWkpWVGxGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTVWVkpVUWs1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlVXR1JQWVd4V05WcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGUlRGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiVTB3VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1pXMWtOVlJzVWxabFZYaEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpPWlZVNVJXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUazFyTVRaUlZGWk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyWVhwS1RsSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0ZCU1JVVm9WRVZTU21WVmVIRmhNIUJRVmtVeE0xUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZyYSFsVWJYQldTVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZaU1NrNUZNWEZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFJURkZVbGh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWTlVVazVTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVFZGWlFVa1pyZVZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdiRFJVYTFKdVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWRzF3U2sxck5VVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbFprTURWVldUTndUMU5JWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVFrNVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVKT1lXMWpNVnByVWxKa01IaHhWMWhzVG1Wc2EyaFVNRkpPWXpBeGNWTllWbEJXUmxWNFZERlNWazFyTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFcGtNRFZWV2pOc1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObG96YkZCU1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hRVmtkT00xUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUldoVU1WSnFUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkZkd2JrMXJOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwbFJUVlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJHVGtVNVZXRjZWazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVVdHUk9Wa1ZWZVZwclVsSmtNSGh4VjFob1QyVnNhMmhVYlhCR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWRlpTUWsxRk1WbGtla0pPVVhwUmVWUldVbFpOVlRGRlZGaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZGVVZrOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZTV0hCUFZrVkZlVlJyVGpObFZURndUa1JXVDJGdFpEUlViWEJTVFcxYVJWVllaRTFoYkd3MFZGaHdRbVF3T1VWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFZGVmxSQ1RtSnVZIWRVVlUwd1RXc3hWVkZVVWxCV1JtdDRWRVZTU21WVmVIRmhlVVpQVWtWR05sUXhVbXRQUlRWRlVWaFdUMkZyUlRGVVdIQnlaVVY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkd0U2JrMUZNVlZWYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKT1JURlZXak53VDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sa3piRTVTUlRFMVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHUlFVa1pHTkZSV1VrNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUVEZVYm5CeVRXczFXV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTV2tsVk5YRlplVVpOVWtWc05WUkhjSEpPUlRGVlVsUktUMUpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZGVFJrNWhiWE4hVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWnNObFF3VWxaUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VVZOR1RtRnRjIWRVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs1V1JtdzJWREJTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0Rk1GUXhVbXBOUlRWVVpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNaVlU1VlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZNWEZYVkZKT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE5rVUZaSFRURmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJTUm1zd1ZGWlNjbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTmxSdGNGSmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKQ1pWVTFjVlpVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVlNXSEJPWld0Wk5GUnJVa0prVlRWeFVsaHNUMlZ0WkRaVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiWE13VkZWU1ZtVnRXa1ZWV0dSTllXeHNORlJZY0c1bFJUbFZXak5PVG1GcmJERlVNVkphVGtVMWNWWlVSazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVZWWFdHUlBZV3RyZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkhkRFJVVlZKdlQwVTFSVkZZVms5aGExVm9WREJTV21Nd01YRlRXRlpRVmtacmQxUldVbkpOUlRWSlpIcENUbEY2VVhsVVYhQkNaVlV4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NrMXJNWEZXYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6RkZWbFJXVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWRlVRazVTUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGVFdHeE9aV3RWZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkZSalJVYlRVelRVVXhSRTVFU2s1aGJFWXpWRzF3V2sxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRUpOVlRsVldrUm9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1VlZkVVZrOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZVVkZKT1pXc3dkMXByVWxKa01IaHhWMWhzVDJGdGN6RlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MVZERlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3RyTUZSdGNHcGxhemxFWkROc1RtRlVVVEZVYTFKeVRXczFObGt6YkcxU1JrWXpWRWR3V21Wck1VVlVWRUpQWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUktVRkpIYyFoVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNWxhMnQhVkZWU2FtVnJlRVZUV0d4TllXMXpkMVJZY0ZaT1ZUVTJWR3BvVDFKRlJqRlViWEJPWldzNVJWUlRSazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWU1dHaFFWa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSR1VGWkZWWGhVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGJFWXpWRlpTYjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd2FGUldVbXBrTURVMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldaREExVldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZOWEZUVkVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVMVJDVGxKRlJqWmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVoYldRelZHMXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyYUZReFVtNWxWVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKU1pXc3hjVlpZY0UxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5YRldXR1JRVWtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZWUktUbEpIVGpSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrNWhhekV6VkZkd2JtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ1Y0U1TlJUbFZZVE5PVG1GcmJERlVNVkpLWkRBMVJWWlljRkJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWYWVsWk9Wa2RrTlZSRlVrcGxWWGh4WVROb1QyVnNSV2hVTVZKVFQwVTFSVkZZVms5aGJGWXpWR3hTY2sxRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUldVbEpOVlRWeFZsaHdiVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1dFelpGQlZNMlExVkZkck1FNVZNVlZTV0dST1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKR1ZYaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRkJTUld3MVZEQm9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pGZVZSWWNFWk5hIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VYlhCYVRsVTVWVkpxYUU5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1UWlRXSEJPVlROa05WUlhhekJPVlRGRlUxaGtUbFpHUlhoYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVVY0VkRGU1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdORlJ1Y0dwbFVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFMk5DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRVp0VWtWc05WUkhjSEprTURGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWtkUFJURnhVMWhXVUZaRlJqUlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUmxWNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVk5VVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJDVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWWlljRzFTUld3MVZFZHdjbVZGTVZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWVFYxWkROc1RtRlVVVEZVVmxKR1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmR3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWV05WUnJUak5OUlRGRVRrUktUMVpGVlhkYWExSktaVlY0Y1dFemFFNWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0dSUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNSazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZDFReFVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZiRE5VVms0elRVVXhSRTVFU2s5U1IwMSFXbXRTU21WVmVIRmhNMmhRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSkdUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBORlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JYZFVhMmd6WlZVeGNFNUVWazVoYTFZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVTFod1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVk5ZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5WVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnlUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhNMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1WdGN6QmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEUyVlZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0pOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1GSktZekExUlZGWVZrOWhhekF4V210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdXazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTmxRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnNSWGxhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0ZCV1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViWEJxWXpBMVJWRllWazloYTJzeFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2RrTkZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1VGSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlhWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktUV3MwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NtVnJlRVZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVoYkd3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSS1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3V21WVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOUlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQldaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJkMVJzYURObFZURndUa1JXVDFaR1ZURlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VTFSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3U21WVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXQ0VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeGNWSlVWbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKeVl6QTFSVkZZVms5aGEydzFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0VmVGUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbVZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWJFMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVFpWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFZURndaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUm13MVZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3RGZVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTV21WcmVFVlZXR1JOWVd4c05GUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVwT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMU5sVllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZyTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHcE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlNWRUpPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlVWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVVV4TmxkcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVkZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWs1bFIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVXSEJPWXpBMVJWRllWazloYTFZMVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFObFpVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Rd05UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbXBOYXpWRVpIcENUbEY2VVhsVVZWSnFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZNRlF3YURObFZURndUa1JXVUZKRlZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTloYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yaFFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZGVjFSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3UWtsVk5WSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UTTFOUzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZvemFFOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVVZaZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKT1JURlZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJDU1ZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNRazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFRd1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhNMmhOVWtaR00xUkhjRnBrTURsRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSnFUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2FrNVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJzVWxaak1EVkZVVmhXVDJGclJXaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlsYXpCb1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlFVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSV0Y2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRVprTURsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkZod2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVGxaRk1IaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazloYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZFWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VmxSU1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFjVkpxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxRk1UVmtla0pPVVhwUmVWUldVbXBOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZXbnBTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWa3pUazlTUlVZeFZHMXdSazVWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcE5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbFZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkp1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVU2sxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaRmEhZFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTloYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4V25wS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3U2s1Vk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3cxVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhvVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sUlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCdVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VWUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRaYWExSktaVlY0Y1dFemNFNWhhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNUbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnRkRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlRWRkpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlVsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlU1UlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVXSEJMVDBVeGNWTllWbEJXUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVTFSR1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFSVlZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQktTVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkcxd1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnNNMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFKSFRYaGFhMUpLWlZWNGNXRXphRTloYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGVlZGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZWVmxob1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUmsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlZVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGVmpWVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVlYhV210U1NtVlZlSEZoTTJoT1lXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFZWTlljRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrSk9SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlVWUkNUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZaVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVFpTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLVFd0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTlZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdiRFZhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRVpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGRlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRlJqTlViRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUmtWb1dtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Va1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVa0prTURGd1pIcENUbEY2VVhsVWJGSlNaVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZWU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVJXYURObFZURndUa1JXVGxKRlJUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUldHaFBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVlZoblohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlDRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn