Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU1URWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjeEx6TXlMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN4THpNeUx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T1RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNams1UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNmdMczZSTHM2Z0xqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qayFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFQT244Nmh6cHZPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lDRE9uYzZWenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenB6T2w4NmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16VTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVRPa2M2WnpxSE9sYzZaenBFZ3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2YXpxbk9uU0RPbzg2Z3pwL09wYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT2xjNlp6cDh0enB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwOGd6cExPcGM2V0xzNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpwVE9tYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cFhPbk02Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTXhQQzl6ZEhKdmJtYytJRFF5TkNET284Nmt6cUhPa2M2a3pwbk9xYzZrenBuT21zNmZJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZnenBIT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cWJPa2M2ZHpwWE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGshUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxYk9rYzZkenAvT3BjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1ESThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2VnpwSE9uYzZZenAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNmdMczZSTHM2ZkxzNmFMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF5UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2YnpwZk9uTTZSenFUT2tjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVhPbTg2Unpwbk9rYzZqSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPcGM2YnpwSE9tYzZSenFNZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cURPbWM2VXpwSE9wYzZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2w4NmN6cEhPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZrenBIT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpxVE9uODZienBuT21zNlh6cU1nenBqT29jNlJ6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1ETThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2VnpwSE9uYzZZenAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET3BzNlJ6cCFPbjg2bHpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UazBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZtenBIT25jNlZ6cVE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZienBYT25NNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244NlV6cG5PbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cFhPbWM2ZkxjNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmSU02U3pxWE9saTdPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxY3V6cEV1enAwdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNlp6cVBPcE02ZnpxSE9tYzZSenFNZ3pwak9sYzZqenFQT2tjNmJ6cC9PbmM2Wnpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenBQT3FjNmR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5EQThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2Y3pxRE9uODZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9tYzZhenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T21pN09rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek15UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZUenBYT25jNmR6cGZPbzg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek16UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZkenBuT2tjNmt6cUhPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WnpwSE9uYzZkenBuT3BNNmp6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZMczZnTHM2UkxzNmdMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JUQm9WRVZTU21WVmVIRmhNMlJPVmtkTk1WUlZVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZzVlhkVU1WSnlaREE1VkdRemJFNWhWRkV4VkZWU1ZtVlZNVFphUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0ZabGF6RnhZVE5vVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVeFJXRjZRazlTUlRFMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWk9ZV3hGTVZSVlVrWmpNREZ4VTFoV1VGWkZWalJVYkZKQ1RXczBhR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUWsxVk1WVlNWRVpOVWtWc05WUkhjSEpsUlRWRlZWUldUbUZ0ZHpSVWExSkNaRlUxY1ZWVVVrOWxiV05vVkRCT00yVlZNWEJPUkZaT1ZrZE9ObFJzVW1wTmJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFViWEJXU1ZVNVJWWllUazVoYTJ3eFZERlNSazVWTlVWUlZGWk9WMGhqZDFSVlRUQk5helZGVkZSQ1RtRnJhIWRVUlZKS1pWVjRjV0V6YkU1U1IhTXdWRzV3UjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4R05GUnJVbHBPUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVVYhQldTVlU1UlZOcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZPVlZTVkVKT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWRmhrVDJGc1ZqVmFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJXUlVVeFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFOTUZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1RtVnRaRFZVYkZKV1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWREZTVG1WVk9VVmhSR2hQVWtWR01WUnRjRTVOYXpFMlVWUldUbFV6WkRWVVYyc3dUbFV4Tm1GNlNrNVNSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUVVrVkZhRlJGVWtwbFZYaHhZVE53VUZaRk1UTlViR2d6VFVVeFJFNUVTazVsYTJ0NVZHMXdWa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSV1VrcE9SVEZ4WWtSb1QxSkZSakZVYlhCT1pVVXhSVkpZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5VVlRWRkpPVWtaSk5GUnJVa0prVlRWeFUxUldVRkpHYSFsVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSbXcwVkd0U2JrNVhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0VwTmF6VkZZVE5PVG1GcmJERlVNVkpXWkRBMVZWa3pjRTlUU0dOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZFSk9Wa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1RtRnRZekZhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU1bGJHdG9WREJTVG1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVGUXhVbFpOYXpGMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQktaREExVlZvemJFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFphTTJ4UVVrWkpORlJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVUZaSFRqTlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYTBWb1ZERlNhazFIV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSWGNHNU5helZFWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1pVVTFWV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3Ums1Rk9WVmhlbFpPWVZoa05WUlhhekJPVlRWeFZGaGtUbFpGVlhsYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiR3RvVkcxd1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJXVWtKTlJURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpXVFZVeFJWUlliRTFTUld3MVZFZHdjazFyTlhGUlZGWlBVa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4VWxod1QxWkZSWGxVYTA0elpWVXhjRTVFVms5aGJXUTBWRzF3VWsxdFdrVlZXR1JOWVd4c05GUlljRUprTURsRldUTk9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVUxUlZaVVFrNWlibU4hVkZWTk1FMXJNVlZSVkZKUVZrWnJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFKRlJqWlVNVkpyVDBVMVJWRllWazloYTBVeFZGaHdjbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSclVtNU5SVEZWVldwb1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVXhWVm96Y0U5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpNMnhPVWtVeE5WcHJVbEprTUhoeFYxaGtVRkpHUmpSVVZsSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSMDB4Vkc1d2NrMXJOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJWVWxwSlZUVnhXWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFZWSlVTazlTUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGUlUwWk9ZVzF6ZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RsWkdiRFpVTUZKV1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZGVFJrNWhiWE4hVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWnNObFF3VWxkUFJUVkZVVmhXVDJGclJUQlVNVkpxVFVVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNRbVZWT1ZWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVEZ4VjFSU1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6WkZCV1IwMHhXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JRVWtack1GUldVbkpqTURGeFUxaFdVRlpIVGpaVWJYQlNaVVV3YUdSNlFrNVJlbEY1VkZaU1FtVlZOWEZXVkVKTlVrVnNOVlJIY0hKSlZURlZVbGh3VG1WcldUUlVhMUpDWkZVMWNWSlliRTlsYldRMlZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzF6TUZSVlVsWmxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCdVpVVTVWVm96VGs1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5YRldWRVpQWW01amQxUlZUVEJOYXpGVlYxaGtUMkZyYSFsVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrOVdSIVEwVkZWU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFZhRlF3VWxwak1ERnhVMWhXVUZaR2EhZFVWbEp5VFVVMVNXUjZRazVSZWxGNVZGZHdRbVZWTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcE5hekZ4Vm1wb1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3hSVlpVVms5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlJWRUpPVWtaWk5GUnJVa0prVlRWeFUxaHNUbVZyVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVVkwVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1lXeEdNMVJ0Y0ZwTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJDVFZVNVZWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdTazFWT1ZWWFZGWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSU1RtVnJNSGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5aGJYTXhWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWc05WUXhVazlQUlRWRlVWaFdUMkZyYXpCVWJYQnFaV3M1UkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrMXJOVFpaTTJ4dFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RkZWRlJDVDJWdFRucFVWIUJLWkZVNVZWVlVTbEJTUiFONFZHMDFNMDFGTVVST1JFcE9aV3RyZDFSVlVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWRVV0hCV1RsVTFObFJxYUU5U1JVWXhWRzF3VG1Wck9VVlVVMFpPVlROa05WUlhhekJPVlRWRlVsaG9VRlpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZSVVJsQldSVlY0VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFpXeEdNMVJXVW05UFJUVkZVVmhXVDJGck1HaFVWbEpxWkRBMU5XUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVF3TlZWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVFZ4VTFSR1RtRllaRFZVVjJzd1RsVXhObE5VUWs1U1JVWTJXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVcxa00xUnRjRVpqTURGeFUxaFdVRlpGYTJoVU1WSnVaVlUxU1dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1VtVnJNWEZXV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUVnhWbGhrVUZKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWVlVTazVTUjA0MFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3N4TTFSWGNHNWxiVnBGVlZoa1RXRnNhIWRVYm5CT1RVVTVWV0V6VGs1aGEyd3hWREZTU21Rd05VVldXSEJRVjBoamQxUlZUVEJOYXpWRlducFdUbFpIWkRWVVJWSktaVlY0Y1dFemFFOWxiRVZvVkRGU1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFdNMVJzVW5KTlJUVkVaRE5zVG1GVVVURlVWbEpTVFZVMWNWWlljRzFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGaE0yUlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZWVWxoa1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1U1JsVjRWRVZTU21WVmVIRmhNMlJRVWtWc05WUXdhRE5OUlRGRVRrUktUMVpHUlhsVVdIQkdUV3Q0UlZOWWJFMWhiWFF6Vkcxd1drNVZPVlZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6RTJVMWh3VGxVelpEVlVWMnN3VGxVeFJWTllaRTVXUmtWNFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa1ZHTmxSdWJETmxWVEZ3VGtSV1RsSkZWV2hVTVZKQ1RWRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE5qUXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZSV0doT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFZWWllUazlTUlVZeFZHMXdWazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWkpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlVWVkpPVFd0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGZDFSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdWalphYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1V1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hQWW01a05WUlhhekJPVlRGVlVsUktUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1JtVlZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtaTlIxcEZVMWhzVFdGdGREUlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazloYkZZelZERm9NMlZWTVhCT1JGWk9Wa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVkpVU2sxU1JrWXpWRWR3V2sxRk9WVldhbWhPWVd0c01WUXhVa3BrTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWExSnFUVWRhUlZOWWJFMWhiWFEwVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVbFJTVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWWllhRzFTUld3MVZFZHdjbVZGT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVViFCR1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtWc05sUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dFemJFOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhZWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNUbVF3TlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVVmxKT1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPWld4RmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZSVVJrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bEZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGVlNibU13TlVWUldGWlBZV3N3YUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGRVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Wck9VUmtla0pPVVhwUmVWUlljRkpOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1WSldZekExUlZGWVZrOWhhekUyVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFVrVXhObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VGxaR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVRazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaU1dHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZ4V1ROT1QxSkZSakZVYlhCS1RsVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYm1WRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUXdVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRCVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWhiR3N3V210U1NtVlZlSEZoZWtKUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJLVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJXRXpjRTFTUmtZelZFZHdXbVZWTlhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCYVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3V21Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVRWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdTazFGTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsWk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVYTFKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWVd0cmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZOWWJFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkphVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGWlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJWVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQktaVlUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1JrMVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaR2JEVlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVpWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3UWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRlpqTURWRlVWaFdUMkZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEUlVibkJoVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9Wa1pWZDFwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVkpZY0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlpla1pOVWtaR00xUkhjRnBsUlRFMlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnFZekExUlZGWVZrOWhhMVYhVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEdObFJGVWxKa01IaHhWMWhvVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWa3phRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCR1pWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VmsxcmVFVlZXR1JOWVd4c00xUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMlZzVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZaZWtwUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZXWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdRazVGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrWk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUTBWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtack1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbFpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVFJrOVZWREE1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TXpVMUxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXak5vVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWbDZRbTFTUld3MVZFZHdjazVGTVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSkpWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWREJTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFVWUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxTm1FemFFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VW1wTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpxVGxkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNWbU13TlVWUldGWlBZV3RGYUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJNR2hVUlZKU1pEQjRjVmRZWkZCU1JtODBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhQVlROamQxUlZUVEJOYXpGRllYcENiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1JtUXdPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUm10b1ZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9Wa1V3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyRnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVkpVUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRldWRkpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRWeFVtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZaU2FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxaSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWZFljRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWYWVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZ4V1ROT1QxSkZSakZVYlhCR1RsVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRWVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhekI1V210U1NtVlZlSEZoZWtwT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1Jtc3hWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxUlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUp1WXpBMVJWRllWazloYTJ0NFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVms5bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRmFla3B0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQktUbFU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VtVlZlRVZWV0dSTllXeHNObFJYTlRObFZURndUa1JXVDFKRmJEVlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVsYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWVldHaFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVkZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRzVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI1Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXeHNObHByVWtwbFZYaHhZVE53VG1Gck1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxME5GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZOVVVrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZTV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlVVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdhazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWWNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhekJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1bGJHODBWRmR3U21SVk9WVlRWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VwSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUld3elZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBVa2ROZUZwclVrcGxWWGh4WVROb1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1WVldXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRGRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSkdUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZWU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVldOVlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaRlZYZGFhMUpLWlZWNGNXRXphRTVoYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZWVTFod1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTUWs1Rk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZSVkVKT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWbE5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeE5sSllUazlTUlVZeFZHMXdWazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcE5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtac05WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbFpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZTV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpDWlVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTTFSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdSV2hhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1U1JURjZWR3RTUW1SVk5YRldWRUpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGRlVWaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1FtUXdNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKbFYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVWVkpTWXpBMVJWRllWazloYkZWIVZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZGTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVkZZYUU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlZXR2RuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPcE02cElNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z0lDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09