Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από 1 .6. 2019 τα δρομολόγια (και τα εναλλακτικά τους) των γραμμών 86, 89, 90 και 91 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές κομίστρου.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpYzJodmQweHBibVZOWVhBaUlITjBlV3hsUFNKIWFXUjBhRG9nTVRJd2NIZzdZIVZ5YzI5eU9pQndiMmx1ZEdWeU8hUmxlSFF0WVd4cFoyNDZJR05sYm5SbGNqdGpiMnh2Y2pvZ0l6VXlPV0ptTmp0d1lXUmthVzVuT2lBeE5YQjRPeUkrenBYT3ZNK0d6cXpPdmM2NXo0UE90eURQaDg2c3o0SFBoTTYhUEM5a2FYWStQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZOekV4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFNUzh6TWk4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk15OGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpFdk16SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJJQ0JCUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTRQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURrOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVE02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalF5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakF3UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk1T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxQXV6cEV1enFBdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbzg2ZnpxSE9tODZaenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16SXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z0lNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbk02WHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wTTZSenBuT29jNlZ6cG5Pa1NET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenByT3FjNmRJTTZqenFET244Nmx6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenAvT2xNNlp6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16RThMIU4wY205dVp6NGdOREkwSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRrekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9wczZSenAhT2xjNmtQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET3BzNlJ6cCFPbjg2bHpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxQXV6cEV1enA4dXpwb3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2w4NmN6cEhPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU1nTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3lBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPcE02cElNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZaenBUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2WHpwek9rYzZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwZk9veURPbU02aHpwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02bXpwSE9uYzZmenFYT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cWJPa2M2ZHpwWE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPbGM2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpwVE9tYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9sYzZaenA4dHpwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDhnenBMT3BjNldMczZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwbk9vODZrenAvT29jNlp6cEhPb3lET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB6T29NNmZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlp6cHJPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cFBPbGM2ZHpwIU9sODZqenBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNek04TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlh6cCFPbWM2UnpxVE9vYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qazJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBuT2tjNmR6cCFPbWM2a3pxUE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwOHV6cUF1enBFdXpxQXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET244NmN6cC9Pbzg2Z3pwL09uYzZVenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsSkdWVEZVYkU0elpWVXhjRTVFVms1U1JWVm9WRzV3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUXhVbkprTURsVVpETnNUbUZVVVRGVVZWSldaVlV4TmxwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVnJNWEZoTTJoT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZZWHBDVDFKRk1UUmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVoYkVVeFZGVlNSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZXTkZSc1VrSk5helJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKQ1RWVXhWVkpVUmsxU1JXdzFWRWR3Y21WRk5VVlZWRlpPWVcxIU5GUnJVa0prVlRWeFZWUlNUMlZ0WTJoVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrNVdSMDQyVkd4U2FrMXRXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ0Y0ZaSlZUbEZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpHVGxVMVJWRlVWazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVZFSk9ZV3RyZDFSRlVrcGxWWGh4WVROc1RsSkhjekJVYm5CSFQwVTFSVkZZVms5aGJFWTBWR3RTV2s1Rk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRlpKVlRsRlUycG9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFU1VlZKVVFrNWxXR1ExVkZkck1FNVZNVFpVV0dSUFlXeFdOVnByVWxKa01IaHhWMWh3VUZaRlJURlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVsYlUwd1ZHMDFNMDFGTVVST1JFcE9aVzFrTlZSc1VsWmxWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVTVZKT1pWVTVSV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxck1UWlJWRlpPVlROa05WUlhhekJPVlRFMllYcEtUbEpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZSWWNGQlNSVVZvVkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUVZrVXhNMVJzYUROTlJURkVUa1JLVG1WcmEhbFViWEJXU1ZWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGWlNTazVGTVhGaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVEZGVWxod1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFSVk5VVWs1U1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRWRlpRVWtacmVWUnJUak5sVlRGd1RrUldUMUpHYkRSVWExSnVUbGRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkcxd1NrMXJOVVZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaa01EVlZXVE53VDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVRazVXUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSk9ZVzFqTVZwclVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnNhMmhVTUZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWREZTVmsxck1YVmtla0pPVVhwUmVWUlhjRXBrTURWVldqTnNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxvemJGQlNSa2swVkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UVZrZE9NMVF4VGpObFZURndUa1JXVDJGclJXaFVNVkpxVFVkYVJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdiazFyTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcGxSVFZWWVVSb1QxSkZSakZVYlhCR1RrVTVWV0Y2Vms1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVXR1JPVmtWVmVWcHJVbEprTUhoeFYxaG9UMlZzYTJoVWJYQkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkZaU1FrMUZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxaTlZURkZWRmhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMWNWRlVWazlTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGU1dIQlBWa1ZGZVZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRaRFJVYlhCU1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzBWRmh3UW1Rd09VVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbXBsUlRWRlZsUkNUbUp1WSFkVVZVMHdUV3N4VlZGVVVsQldSbXQ0VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFVrVkdObFF4VW10UFJUVkZVVmhXVDJGclJURlVXSEJ5WlVWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHdFNiazFGTVZWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVEZWV2pOd1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6YkU1U1JURTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JRVWtaR05GUldVazVqTURGeFUxaFdVRlpIVFRGVWJuQnlUV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU1drbFZOWEZaZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JURlZVbFJLVDFKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWRlRSazVoYlhOIVZFVlNTbVZWZUhGaGVsSk9Wa1pzTmxRd1VsWlFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFVWTkdUbUZ0YyFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrNVdSbXcyVkRCU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNRlF4VW1wTlJUVlVaRE5zVG1GVVVURlVNRkpDWlZVNVZWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdRazVGTVhGWFZGSk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVFUyV1ROa1VGWkhUVEZhYTFKU1pEQjRjVmRZWkZCU1Jtc3dWRlpTY21Nd01YRlRXRlpRVmtkT05sUnRjRkpsUlRCb1pIcENUbEY2VVhsVVZsSkNaVlUxY1ZaVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVlZTV0hCT1pXdFpORlJyVWtKa1ZUVnhVbGhzVDJWdFpEWlViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYlhNd1ZGVlNWbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTkZSWWNHNWxSVGxWV2pOT1RtRnJiREZVTVZKYVRrVTFjVlpVUms5aWJtTiFWRlZOTUUxck1WVlhXR1JQWVd0cmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMVpIZERSVVZWSnZUMFUxUlZGWVZrOWhhMVZvVkRCU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJXVW5KTlJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJDWlZVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTazFyTVhGV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFcGxhekZGVmxSV1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVkZVUWs1U1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hPWld0VmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRkpGUmpSVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNWhiRVl6Vkcxd1drMXJlRVZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0VKTlZUbFZXa1JvVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVZWZFVWazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWVVZGSk9aV3N3ZDFwclVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnRjekZVYld3elpWVXhjRTVFVms5V1JXdzFWREZTVDA5Rk5VVlJXRlpQWVd0ck1GUnRjR3BsYXpsRVpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUV3MxTmxremJHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVVZVVkVKUFpXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVUZKSGMhaFViVFV6VFVVeFJFNUVTazVsYTJ0IVZGVlNhbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNGWk9WVFUyVkdwb1QxSkZSakZVYlhCT1pXczVSVlJUUms1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlNXR2hRVmtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkdVRlpGVlhoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOWxiRVl6VkZaU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dhRlJXVW1wa01EVTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWkRBMVZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUazVGTlhGVFZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVTFSQ1RsSkZSalphYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1aGJXUXpWRzF3Um1Nd01YRlRXRlpRVmtWcmFGUXhVbTVsVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVWExSlNaV3N4Y1ZaWWNFMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEZXV0dSUVVrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJLVGxKSFRqUlViV3d6WlZVeGNFNUVWazVoYXpFelZGZHdibVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNFNU5SVGxWWVROT1RtRnJiREZVTVZKS1pEQTFSVlpZY0ZCWFNHTiFWRlZOTUUxck5VVmFlbFpPVmtka05WUkZVa3BsVlhoeFlUTm9UMlZzUldoVU1WSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiRll6Vkd4U2NrMUZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWxKTlZUVnhWbGh3YlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNXRXpaRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTVZWU1dHUk9ZV3MwTkZSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QyRnJNVFJVYld3elpWVXhjRTVFVms1U1JtdDVWREZTY21WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnRjRTVsVlRFMlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSkNaVlV4UlZKVVFrOVhTR04hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dSUFZrZHplRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaSFRXaFVWMk01VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TmpRdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlJXR2hPVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtaSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMFZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pWZUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RtRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlRWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSk9aV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdObFJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWRlVRazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVEZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1pWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTUmsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGVmpWVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSVlYhV210U1NtVlZlSEZoTTJoT1pXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhrVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVeFZWWlliRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVrWk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVTVZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXd3pWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkTmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTm9VRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1JrNUZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxabFIxcEZVMWhzVFdGdGREUlVNVkpXWXpBMVJWRllWazloYkVWIVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3RXTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtVnJORFJVViFCS1pGVTVWVk5ZY0U5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVVU1U1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2NrNVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRk1UTlViV3d6VFVVeFJFNUVTazVsYlhNd1dtdFNTbVZWZUhGaE0hQk9Wa1V4ZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhObFZVUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVGxKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWUlRSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGcE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJFVjVXbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVmtaV2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxUlZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlJURlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHWlVkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHMXdhbU13TlVWUldGWlBZV3RyTVZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhaRFJVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCU1JsazBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFYxUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMXJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEVlViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnNiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VU2s1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWeFZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVVUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1ZtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWxKak1EVkZVVmhXVDJGcmEhZFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmxVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBVa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hjVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlpNMDVQVWtWR01WUnRjRXBsVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJlRlJGVWxKa01IaHhWMWhzVGxaSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGU1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCS1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVd0c05WUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkphWlZVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZSclRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJSWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1aGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRSVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRVkyVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFpXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWWlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxhelJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRmh3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT2VsUnJVa0prVlRWeFVsUkNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxGWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNVFpYYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJURndaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpPWlVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGaHdUbU13TlVWUldGWlBZV3RXTlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnNWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZWkZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWldWRlpOVWtaR00xUkhjRnBrTURVMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2FrNVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGclJUQlVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJTUlZWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBZV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWV2pOb1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmRVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRWU1VGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFek5UVXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZhTTJoUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RkZXWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdRa2xWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrSk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRlpPWW01a05WUlhhekJPVlRVMllUTm9UVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW1wT1YxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkpXWXpBMVJWRllWazloYTBWb1ZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3N3YUZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1VGSkdielJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1VVmhla0p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRldUTk9UMUpGUmpGVWJYQkdaREE1V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd2NtVlZlRVZWV0dSTllXeHNORlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR2EyaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVXUlRCNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZ4VWxSR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjVlpVVWsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5YRlNhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnFUVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWh3VG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWcDZVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVhGWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFWk9WVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUldUak5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZVV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJLWlZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNibU13TlVWUldGWlBZV3RzTlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhekZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1aGExazBWRmR3U21SVk9WVldWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVlUxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDJGcmEhaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUld0IVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBZVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSV1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVnA2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWldXRTVQVWtWR01WUnRjRXBPVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrVnNOVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VG1WcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWVllhRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVVZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3YmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhsVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiR3cyV210U1NtVlZlSEZoTSFCT1lXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeE5sRlVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVTBZelpWVXhjRTVFVms1aGJYUTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlUxUlNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKWWNHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUbFpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJxVGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtVnNielJVViFCS1pGVTVWVk5VUms5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd1NrbFZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJ0Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaRmJETlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlTUjAxNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yaFBZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSV1QxTklaRFZVVjJzd1RsVXhWVlpZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZWSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSVlkxVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFZrVlZkMXByVWtwbFZYaHhZVE5vVG1GcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWWlliRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVZWVFdIQk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKQ1RrVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZGVVFrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZXVTBadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJVbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzNVdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNTazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalZVVms0elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdzFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4UlZKWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKbFJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUlVZelZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pGYUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJWVWxKak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazVTUlVVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZob1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVlZZWjJkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenByT2tjNmt6cWtnenFUT244Nmx6cHpPb002UnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn