Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpYzJodmQweHBibVZOWVhBaUlITjBlV3hsUFNKIWFXUjBhRG9nTVRJd2NIZzdZIVZ5YzI5eU9pQndiMmx1ZEdWeU8hUmxlSFF0WVd4cFoyNDZJR05sYm5SbGNqdGpiMnh2Y2pvZ0l6VXlPV0ptTmp0d1lXUmthVzVuT2lBeE5YQjRPeUkrenBYT3ZNK0d6cXpPdmM2NXo0UE90eURQaDg2c3o0SFBoTTYhUEM5a2FYWStQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZOekV4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFNUzh6TWk4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk15OGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpFdk16SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJJQ0JCUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTRQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURrOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVE02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalF5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakF3UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk1T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxQXV6cEV1enFBdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbzg2ZnpxSE9tODZaenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16SXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z0lNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbk02WHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wTTZSenBuT29jNlZ6cG5Pa1NET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenByT3FjNmRJTTZqenFET244Nmx6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cGZPazg2Vnpwbk9ueSFPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT255RE9rczZsenBZdXpxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenAvT2xNNlp6cHJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16RThMIU4wY205dVp6NGdOREkwSU02anpxVE9vYzZSenFUT21jNnB6cVRPbWM2YXpwOGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRrekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T1RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxWE9wczZSenAhT2xjNmtQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET3BzNlJ6cCFPbjg2bHpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxQXV6cEV1enA4dXpwb3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2w4NmN6cEhPcE02UnpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU1nTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3lBeVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPcE02cElNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZaenBUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2WHpwek9rYzZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwZk9veURPbU02aHpwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBYT2tjNmR6cGpPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02bXpwSE9uYzZmenFYT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cWJPa2M2ZHpwWE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcyUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cHZPbGM2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02ZnpwVE9tYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9sYzZaenA4dHpwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDhnenBMT3BjNldMczZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwbk9vODZrenAvT29jNlp6cEhPb3lET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB6T29NNmZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlp6cHJPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cFBPbGM2ZHpwIU9sODZqenBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNek04TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlh6cCFPbWM2UnpxVE9vYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qazJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBuT2tjNmR6cCFPbWM2a3pxUE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwOHV6cUF1enBFdXpxQXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT284Nmd6cC9Pb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cVhPbHM2Znpwek9wYzZienAvT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKRk1HaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjAweFZGVlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZDFReFVuSmtNRGxVWkROc1RtRlVVVEZVVlZKV1pWVXhObHBFYUU5U1JVWXhWRzF3Vm1Wck1YRmhNMmhPWlZoa05WUlhhekJPVlRGRllYcENUMUpGTVRSYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiRVV4VkZWU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVldORlJzVWtKTmF6Um9aSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVFZVeFZWSlVSazFTUld3MVZFZHdjbVZGTlVWVlZGWk9ZVzEhTkZSclVrSmtWVFZ4VlZSU1QyVnRZMmhVTUU0elpWVXhjRTVFVms1V1IwNDJWR3hTYWsxdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUnRjRlpKVlRsRlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSkdUbFUxUlZGVVZrNVhTR04hVkZWTk1FMXJOVVZVVkVKT1lXdHJkMVJGVWtwbFZYaHhZVE5zVGxKSGN6QlVibkJIVDBVMVJWRllWazloYkVZMFZHdFNXazVGTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGWkpWVGxGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTVWVkpVUWs1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlVXR1JQWVd4V05WcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGUlRGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiVTB3VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1pXMWtOVlJzVWxabFZYaEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpPWlZVNVJXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUazFyTVRaUlZGWk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyWVhwS1RsSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0ZCU1JVVm9WRVZTU21WVmVIRmhNIUJRVmtVeE0xUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZyYSFsVWJYQldTVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZaU1NrNUZNWEZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFJURkZVbGh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWTlVVazVTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVFZGWlFVa1pyZVZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdiRFJVYTFKdVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWRzF3U2sxck5VVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbFprTURWVldUTndUMU5JWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVFrNVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVKT1lXMWpNVnByVWxKa01IaHhWMWhzVG1Wc2EyaFVNRkpPWXpBeGNWTllWbEJXUmxWNFZERlNWazFyTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFcGtNRFZWV2pOc1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObG96YkZCU1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hRVmtkT00xUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUldoVU1WSnFUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkZkd2JrMXJOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwbFJUVlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJHVGtVNVZXRjZWazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVVdHUk9Wa1ZWZVZwclVsSmtNSGh4VjFob1QyVnNhMmhVYlhCR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWRlpTUWsxRk1WbGtla0pPVVhwUmVWUldVbFpOVlRGRlZGaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZGVVZrOVNSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZTV0hCUFZrVkZlVlJyVGpObFZURndUa1JXVDJGdFpEUlViWEJTVFcxYVJWVllaRTFoYkd3MFZGaHdRbVF3T1VWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFZGVmxSQ1RtSnVZIWRVVlUwd1RXc3hWVkZVVWxCV1JtdDRWRVZTU21WVmVIRmhlVVpQVWtWR05sUXhVbXRQUlRWRlVWaFdUMkZyUlRGVVdIQnlaVVY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkd0U2JrMUZNVlZWYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKT1JURlZXak53VDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sa3piRTVTUlRFMVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHUlFVa1pHTkZSV1VrNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUVEZVYm5CeVRXczFXV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTV2tsVk5YRlplVVpOVWtWc05WUkhjSEpPUlRGVlVsUktUMUpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZGVFJrNWhiWE4hVkVWU1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrWnNObFF3VWxaUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VVZOR1RtRnRjIWRVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs1V1JtdzJWREJTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0Rk1GUXhVbXBOUlRWVVpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNaVlU1VlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZNWEZYVkZKT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE5rVUZaSFRURmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJTUm1zd1ZGWlNjbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTmxSdGNGSmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKQ1pWVTFjVlpVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVlNXSEJPWld0Wk5GUnJVa0prVlRWeFVsaHNUMlZ0WkRaVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiWE13VkZWU1ZtVnRXa1ZWV0dSTllXeHNORlJZY0c1bFJUbFZXak5PVG1GcmJERlVNVkphVGtVMWNWWlVSazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVZWWFdHUlBZV3RyZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkhkRFJVVlZKdlQwVTFSVkZZVms5aGExVm9WREJTV21Nd01YRlRXRlpRVmtacmQxUldVbkpOUlRWSlpIcENUbEY2VVhsVVYhQkNaVlV4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NrMXJNWEZXYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6RkZWbFJXVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWRlVRazVTUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGVFdHeE9aV3RWZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkZSalJVYlRVelRVVXhSRTVFU2s1aGJFWXpWRzF3V2sxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRUpOVlRsVldrUm9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1VlZkVVZrOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZVVkZKT1pXc3dkMXByVWxKa01IaHhWMWhzVDJGdGN6RlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MVZERlNUMDlGTlVWUldGWlBZV3RyTUZSdGNHcGxhemxFWkROc1RtRlVVVEZVYTFKeVRXczFObGt6YkcxU1JrWXpWRWR3V21Wck1VVlVWRUpQWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUktVRkpIYyFoVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNWxhMnQhVkZWU2FtVnJlRVZUV0d4TllXMXpkMVJZY0ZaT1ZUVTJWR3BvVDFKRlJqRlViWEJPWldzNVJWUlRSazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWU1dHaFFWa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSR1VGWkZWWGhVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGJFWXpWRlpTYjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd2FGUldVbXBrTURVMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldaREExVldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZOWEZUVkVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVMVJDVGxKRlJqWmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVoYldRelZHMXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZyYUZReFVtNWxWVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKU1pXc3hjVlpZY0UxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5YRldXR1JRVWtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZWUktUbEpIVGpSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrNWhhekV6VkZkd2JtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ1Y0U1TlJUbFZZVE5PVG1GcmJERlVNVkpLWkRBMVJWWlljRkJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWYWVsWk9Wa2RrTlZSRlVrcGxWWGh4WVROb1QyVnNSV2hVTVZKVFQwVTFSVkZZVms5aGJGWXpWR3hTY2sxRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUldVbEpOVlRWeFZsaHdiVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1dFelpGQlZNMlExVkZkck1FNVZNVlZTV0dST1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxKR1ZYaFVSVkpLWlZWNGNXRXpaRkJTUld3MVZEQm9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pGZVZSWWNFWk5hIWhGVTFoc1RXRnRkRE5VYlhCYVRsVTVWVkpxYUU5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1UWlRXSEJPVlROa05WUlhhekJPVlRGRlUxaGtUbFpHUlhoYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVVkyVkc1c00yVlZNWEJPUkZaT1VrVlZhRlF4VWtKTlVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFMk5DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRVp0VWtWc05WUkhjSEprTURGVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVlUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVW10UFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVibXd6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZWVjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUlZVazVOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVYhVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFZrWldObHByVWtwbFZYaHhZVE5vVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWWlliRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVZWU1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKR1pWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUmsxSFdrVlRXR3hOWVcxME5GUlljRzVqTURWRlVWaFdUMkZzVmpOVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrNVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaT1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNTbVF3TVZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVTVU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlNWRkpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaVVU1VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVXSEJQVDBVeGNWTllWbEJXUld3MlZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZzTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRmhlbFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSk9aREExY0dSNlFrNVJlbEY1VkZod2NrNUhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJXVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlViVFV6WlZVeGNFNUVWazVsYkVWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck9VVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZWSnVZekExUlZGWVZrOWhhekJvVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdVazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTmxReFVsWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNVFpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5U1JURTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkNUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxKWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwT1ZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUp1WlVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnNhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRllUTndUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxY1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJhWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TlZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQktUVVUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJyVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVoYTJ0NVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZVzFPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoc1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRVUmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVZsSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1lXdFZNVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc1JucFVhMUpDWkZVMWNWTlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCR1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbVZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWWJFNWhXR04hVkZWTk1FMXJNWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJDVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGZHdWbU13TlVWUldGWlBZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFod1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VW1WcmVFVlZXR1JOWVd4c05GUnVjR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFsVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrNVdSbFYhV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGh3VDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWbDZSazFTUmtZelZFZHdXbVZGTVRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJWWGRVVm1nelpWVXhjRTVFVms5bGEwWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVldUTm9UbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZSWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VabFZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJXVFd0NFJWVllaRTFoYkd3elZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1QyVnNielJVViFCS1pGVTVWVmw2U2s5Uk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlplbFp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRsVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQkNUa1U1U1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1JrMUZlRVZWV0dSTllXeHNNMVJ0Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaSFpEUlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazVTUm1zeFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9Wa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VVZOR1QxVlVNRGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakV6TlRVdE1pSStWRmR3U21SVk9WVmFNMmhQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGRldYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtKTlZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVROb1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYWsxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSldZekExUlZGWVZrOWhhMFZvVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFpXc3dhRlJGVWxKa01IaHhWMWhrVUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWa3phRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCR1pEQTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05GUlljSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNVdSVEI0V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhVbFJHVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWWlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZGTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscE5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZwNlVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VaT1ZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJLVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQktaVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaR2F6RlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSV3QhVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWcDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWc05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbVZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZWWWFFOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURkZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdzJXbXRTU21WVmVIRmhNIUJPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWeFZGUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxGVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVoYlhRMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSU1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1RWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3U2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnRjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYkROVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoTTJoUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeFZWWllhRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrWk5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVVlZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JWWTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTm9UbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaWWJFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVlZUV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkZielJVViFCS1pGVTVWVkZVUWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVldVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURFMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1NrMXJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJ0Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVkpZY0UxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVa0psUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWWlVRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pEQXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlZVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSVVV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhvVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVllaMmR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09