Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.με.Α. απο τα ΚΕΠ ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2018
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDZ2tKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN4TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU1TOHpNaTh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56RXZNekl2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkJQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE0T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNVG93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNak02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPakkxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09uTTZmenFQT29NNmZ6cCFPbE02WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNmx6cGJPbjg2Y3pxWE9tODZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNREE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTVPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9UazhMIU4wY205dVp6NGd6cDh1enFBdXpwRXV6cUF1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T1RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vODZmenFIT204Nlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNekE4TCFOMGNtOXVaejRnSU02ZHpwWE9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9uTTZYenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelUhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NnB6cCFPbWM2ZnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BNNlJ6cG5Pb2M2Vnpwbk9rU0RPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cHJPcWM2ZElNNmp6cURPbjg2bHpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9PbE02Wnpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T2xjNmN6cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z05ESTBJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbWM2cHpxVE9tYzZhenA4Z3pwIU9uODZqenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZtenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT3BzNlJ6cCFPbGM2a1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPcHM2UnpwIU9uODZsenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPa2M2ZHpwak9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFBdXpwRXV6cDh1enBvdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET3BjNmJ6cEhPbWM2UnpxTWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9veUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlp6cFRPa2M2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZYenB6T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxVE9rYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenBmT295RE9tTTZoenBIT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPa2M2ZHpwak9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UazJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZtenBIT25jNmZ6cVhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGswUEM5emRISnZibWMrSU02bHpxYk9rYzZkenBYT3BEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZmenBUT21jNmF6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT2xjNlp6cDh0enB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwOGd6cExPcGM2V0xzNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHk3T2tTN09uUzdPbUM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenBuT284Nmt6cC9Pb2M2WnpwSE9veURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHpPb002ZnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02Wnpwck9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlpMczZhTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpwUE9sYzZkenAhT2w4Nmp6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16TThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcE02WHpwIU9tYzZSenFUT29jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWprMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cG5Pa2M2ZHpwIU9tYzZrenFQT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxQXV6cEV1enFBdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsSkZNR2hVUlZKS1pWVjRjV0V6WkU1V1IwMHhWRlZTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUXhVbkprTURsVVpETnNUbUZVVVRGVVZWSldaVlV4TmxwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVnJNWEZoTTJoT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZZWHBDVDFKRk1UUmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVoYkVVeFZGVlNSbU13TVhGVFdGWlFWa1ZXTkZSc1VrSk5helJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKQ1RWVXhWVkpVUmsxU1JXdzFWRWR3Y21WRk5VVlZWRlpPWVcxIU5GUnJVa0prVlRWeFZWUlNUMlZ0WTJoVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrNVdSMDQyVkd4U2FrMXRXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ0Y0ZaSlZUbEZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpHVGxVMVJWRlVWazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVZFSk9ZV3RyZDFSRlVrcGxWWGh4WVROc1RsSkhjekJVYm5CSFQwVTFSVkZZVms5aGJFWTBWR3RTV2s1Rk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRlpKVlRsRlUycG9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFU1VlZKVVFrNWxXR1ExVkZkck1FNVZNVFpVV0dSUFlXeFdOVnByVWxKa01IaHhWMWh3VUZaRlJURlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVsYlUwd1ZHMDFNMDFGTVVST1JFcE9aVzFrTlZSc1VsWmxWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVTVZKT1pWVTVSV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxck1UWlJWRlpPVlROa05WUlhhekJPVlRFMllYcEtUbEpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZSWWNGQlNSVVZvVkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUVZrVXhNMVJzYUROTlJURkVUa1JLVG1WcmEhbFViWEJXU1ZWNFJWTlliRTFoYlhOIVZGWlNTazVGTVhGaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVEZGVWxod1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFSVk5VVWs1U1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRWRlpRVWtacmVWUnJUak5sVlRGd1RrUldUMUpHYkRSVWExSnVUbGRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkcxd1NrMXJOVVZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaa01EVlZXVE53VDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVRazVXUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSk9ZVzFqTVZwclVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnNhMmhVTUZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWREZTVmsxck1YVmtla0pPVVhwUmVWUlhjRXBrTURWVldqTnNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxvemJGQlNSa2swVkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UVZrZE9NMVF4VGpObFZURndUa1JXVDJGclJXaFVNVkpxVFVkYVJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdiazFyTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcGxSVFZWWVVSb1QxSkZSakZVYlhCR1RrVTVWV0Y2Vms1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVXR1JPVmtWVmVWcHJVbEprTUhoeFYxaG9UMlZzYTJoVWJYQkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkZaU1FrMUZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxaTlZURkZWRmhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMWNWRlVWazlTUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGU1dIQlBWa1ZGZVZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRaRFJVYlhCU1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzBWRmh3UW1Rd09VVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbXBsUlRWRlZsUkNUbUp1WSFkVVZVMHdUV3N4VlZGVVVsQldSbXQ0VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFVrVkdObFF4VW10UFJUVkZVVmhXVDJGclJURlVXSEJ5WlVWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHdFNiazFGTVZWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVEZWV2pOd1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6YkU1U1JURTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JRVWtaR05GUldVazVqTURGeFUxaFdVRlpIVFRGVWJuQnlUV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU1drbFZOWEZaZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKT1JURlZVbFJLVDFKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWRlRSazVoYlhOIVZFVlNTbVZWZUhGaGVsSk9Wa1pzTmxRd1VsWlFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFVWTkdUbUZ0YyFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrNVdSbXcyVkRCU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNRlF4VW1wTlJUVlVaRE5zVG1GVVVURlVNRkpDWlZVNVZWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdRazVGTVhGWFZGSk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVFUyV1ROa1VGWkhUVEZhYTFKU1pEQjRjVmRZWkZCU1Jtc3dWRlpTY21Nd01YRlRXRlpRVmtkT05sUnRjRkpsUlRCb1pIcENUbEY2VVhsVVZsSkNaVlUxY1ZaVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVlZTV0hCT1pXdFpORlJyVWtKa1ZUVnhVbGhzVDJWdFpEWlViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYlhNd1ZGVlNWbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTkZSWWNHNWxSVGxWV2pOT1RtRnJiREZVTVZKYVRrVTFjVlpVUms5aWJtTiFWRlZOTUUxck1WVlhXR1JQWVd0cmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMVpIZERSVVZWSnZUMFUxUlZGWVZrOWhhMVZvVkRCU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJXVW5KTlJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJDWlZVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTazFyTVhGV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFcGxhekZGVmxSV1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVkZVUWs1U1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hPWld0VmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRkpGUmpSVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNWhiRVl6Vkcxd1drMXJlRVZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0VKTlZUbFZXa1JvVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVZWZFVWazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWVVZGSk9aV3N3ZDFwclVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnRjekZVYld3elpWVXhjRTVFVms5V1JXdzFWREZTVDA5Rk5VVlJXRlpQWVd0ck1GUnRjR3BsYXpsRVpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUV3MxTmxremJHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVVZVVkVKUFpXMU9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVUZKSGMhaFViVFV6VFVVeFJFNUVTazVsYTJ0IVZGVlNhbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNGWk9WVFUyVkdwb1QxSkZSakZVYlhCT1pXczVSVlJUUms1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlNXR2hRVmtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkdVRlpGVlhoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOWxiRVl6VkZaU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dhRlJXVW1wa01EVTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWkRBMVZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUazVGTlhGVFZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVTFSQ1RsSkZSalphYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1aGJXUXpWRzF3Um1Nd01YRlRXRlpRVmtWcmFGUXhVbTVsVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVWExSlNaV3N4Y1ZaWWNFMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOWEZXV0dSUVVrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJLVGxKSFRqUlViV3d6WlZVeGNFNUVWazVoYXpFelZGZHdibVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNFNU5SVGxWWVROT1RtRnJiREZVTVZKS1pEQTFSVlpZY0ZCWFNHTiFWRlZOTUUxck5VVmFlbFpPVmtka05WUkZVa3BsVlhoeFlUTm9UMlZzUldoVU1WSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiRll6Vkd4U2NrMUZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWxKTlZUVnhWbGh3YlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNXRXpaRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTVZWU1dHUk9ZV3MwTkZSclVrSmtWVFZ4VmxSS1RtVnJiRFpVVms0elpWVXhjRTVFVms1U1JXd3pWRlpTVWsxWFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVa0psYXpVMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdTVlU1VlZGVVJXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhOalF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWUldHaE9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNOVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFVRbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVRaVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKT1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWRmQxUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMVpHVmpaYWExSktaVlY0Y1dFemFFNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0d4UFltNWtOVlJYYXpCT1ZURlZVbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrWk5SMXBGVTFoc1RXRnRkRFJVV0hCdVl6QTFSVkZZVms5aGJGWXpWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPVmtaV05WUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbEpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZKVVNrMVNSa1l6VkVkd1drMUZPVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpxVFVkYVJWTlliRTFoYlhRMFZERk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVWxSU1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFSVlpZYUcxU1JXdzFWRWR3Y21WRk9WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQkdaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnNObFJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRTlXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4WVhwR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVG1Rd05WUmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVZsSk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF4VkRCb00yVlZNWEJPUkZaT1pXeEdORlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVRazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWUlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTUWs1RmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnVjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVNrOWlibVExVkZkck1FNVZNVFphTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUVjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ5VFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZGaHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTmxSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnJWWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlVXR2hPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlU1VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0c1TlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2RqZVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnRVVFJVViFCS1pGVTVWVlZVVms1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlhXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NrMXJlRVZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVoYkd3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVUWsxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlNaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaR2EyaFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1RXczFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Ums1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRSVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMDEhVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZGTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1aGF6QiFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVd0c2VsUnJVa0prVlRWeFUxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtUXdOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVscE5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzF3VG1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmVGUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0VFhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFNWxiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZYVTBaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RlZWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZHdFNSMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTTFSWWJETk5SVEZFVGtSS1RsWkZNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlNXSEJPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVVV4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFRYaFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazVTUjAxNVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VVZOR1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObUY2UmsxU1JrWXpWRWR3V21Rd09VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsUlRWRVpIcENUbEY2VVhsVVZWSmFUVzFhUlZOWWJFMWhiWE13VkZaU2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZlVlF4YURObFZURndUa1JXVUZKRlZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlsYkZVNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE16VTFMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWV2pOb1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hSVmw2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSkNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRXphRTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUdoVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpGQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZZWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdSbVF3T1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNISmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZyTVhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZXVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkphVFVVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclRqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhaelJVViFCS1pGVTVWVmRZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck1WVmFlbEp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFdUTk9UMUpGUmpGVWJYQkdUbFUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR2JEVlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9WVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21WVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXN4VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1lXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5aGEydDRWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWcmQxUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZhZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJLVGxVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZiRFZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVlZXR2hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZGUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0c1TlJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVROd1RtRnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1UWlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMTBORlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVVazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZUVkVaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFcEpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXd3pWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkTmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTm9UMkZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVZrOVRTR1ExVkZkck1FNVZNVlZXV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURkZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpHVFVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGVlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZXTlZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6YUU1aGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hPVjBoa05WUlhhekJPVlRGVlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1FrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUlZFSk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZWVmxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhObEpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck9WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa3BOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNOVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWWlVSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWU1dIQk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR00xUnNUak5OUlRGRVRrUktUMVpHUldoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKU1l6QTFSVkZZVms5aGJGViFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZGWWFFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dkbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbXM2UnpxVE9xU0RPcE02ZnpxWE9uTTZnenBIT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn