Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDZ2tKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN4TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU1TOHpNaTh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56RXZNekl2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkJQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TURveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TXp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNRGs4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Ub3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNak02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem95TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cHpPbjg2anpxRE9uODZkenBUT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wYzZXenAvT25NNmx6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbjg2bHpxSE9rODZWenBuT255RE9ueTdPb3k3T2xTNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmp6cURPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekF3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qazVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmTHM2Z0xzNlJMczZnTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWprIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbjg2aHpwdk9tYzZkenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16SXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek13UEM5emRISnZibWMrSUNET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cHpPbDg2ZHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelUxUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9veUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTnp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cVRPb2M2ZnpxRE9uODZienBjZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpwUE9xYzZkenBuT244NmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxVE9rYzZaenFIT2xjNlp6cEVnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZhenFuT25TRE9vODZnenAvT3BjNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbGM2WnpwOHR6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXTHM2Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qWThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZmenBUT21jNmF6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpwWE9uTTZaenByT255RE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lEUXlOQ0RPbzg2a3pxSE9rYzZrenBuT3FjNmt6cG5PbXM2ZklNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPcHM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGsxUEM5emRISnZibWMrSU02bHpxYk9rYzZkenBYT3BEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UayFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFiT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZWenBIT25jNll6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02Z0xzNlJMczZmTHM2YUxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBmT25NNlJ6cVRPa2M2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalV3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tjNmpJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9wYzZienBIT21jNlJ6cU1nTWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalV4UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZVenBIT3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cEhPbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFUT244NmJ6cG5PbXM2WHpxTWd6cGpPb2M2Unpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZWenBIT25jNll6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9UWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPcHM2UnpwIU9uODZsenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRrMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1TkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BjNm16cEhPbmM2VnpxUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTROand2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZtenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cFhPbk02Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbjg2VXpwbk9tczZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwWE9tYzZmTGM2Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xpN09vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFjdXpwRXV6cDB1enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WnpxUE9wTTZmenFIT21jNlJ6cU1nenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPcWM2ZHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZjenFET244Nmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT21jNmF6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbWk3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNlR6cFhPbmM2ZHpwZk9vODZWenFuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFUT2w4NmR6cG5Pa2M2a3pxSE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qazJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZaenBIT25jNmR6cG5PcE02anpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekF4UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNmdMczZSTHM2Z0xqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET2tjNmJ6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EWXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZmenFQT29NNmZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbjg2bHpxSE9rODZWenBuT255RE9ueTdPb3k3T2xTNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNmx6cGJPbjg2Y3pxWE9tODZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWWlVRazVTUlRCb1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa2ROTVZSVlVsZFBSVFZGVVZoV1QyRnNWWGRVTVZKeVpEQTVWR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVm1WVk1UWmFSR2hQVWtWR01WUnRjRlpsYXpGeFlUTm9UbVZZWkRWVVYyc3dUbFV4UldGNlFrOVNSVEUwV210U1VtUXdlSEZYVkVaT1lXeEZNVlJWVWtaak1ERnhVMWhXVUZaRlZqUlViRkpDVFdzMGFHUjZRazVSZWxGNVZHeFNRazFWTVZWU1ZFWk5Va1ZzTlZSSGNISmxSVFZGVlZSV1RtRnRkelJVYTFKQ1pGVTFjVlZVVWs5bGJXTm9WREJPTTJWVk1YQk9SRlpPVmtkT05sUnNVbXBOYlZwRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJYQldTVlU1UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1JrNVZOVVZSVkZaT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWRlJDVG1GcmEhZFVSVkpLWlZWNGNXRXpiRTVTUiFNd1ZHNXdSMDlGTlVWUldGWlBZV3hHTkZSclVscE9SVEZVWkROc1RtRlVVVEZVViFCV1NWVTVSVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk9WVlNWRUpPWlZoa05WUlhhekJPVlRFMlZGaGtUMkZzVmpWYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSVVV4Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU5NRlJ0TlROTlJURkVUa1JLVG1WdFpEVlViRkpXWlZWNFJWTlliRTFoYlhRMlZERlNUbVZWT1VWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNU5hekUyVVZSV1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVXhObUY2U2s1U1IyYzBWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJRVWtWRmFGUkZVa3BsVlhoeFlUTndVRlpGTVROVWJHZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxhMnQ1Vkcxd1ZrbFZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJXVWtwT1JURnhZa1JvVDFKRlJqRlViWEJPWlVVeFJWSlljRTFTUld3MVZFZHdjazFGTlVWVFZGSk9Va1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSV1VGSkdhIWxVYTA0elpWVXhjRTVFVms5U1JtdzBWR3RTYms1WFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnRjRXBOYXpWRllUTk9UbUZyYkRGVU1WSldaREExVlZremNFOVRTR04hVkZWTk1FMXJNWEZXVkVKT1ZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1GdFl6RmFhMUpTWkRCNGNWZFliRTVsYkd0b1ZEQlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pWZUZReFVsWk5hekYxWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCS1pEQTFWVm96YkUxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWmFNMnhRVWtaSk5GUnJVa0prVlRWeFUxaHNVRlpIVGpOVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFZvVkRGU2FrMUhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJYY0c1TmF6VkVaRE5zVG1GVVVURlViWEJLWlVVMVZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdSazVGT1ZWaGVsWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoa1RsWkZWWGxhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5bGJHdG9WRzF3Um1Nd01YRlRXRlpRVmtacmQxUldVa0pOUlRGWlpIcENUbEY2VVhsVVZsSldUVlV4UlZSWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZSVkZaUFVrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhVbGh3VDFaRlJYbFVhMDR6WlZVeGNFNUVWazloYldRMFZHMXdVazF0V2tWVldHUk5ZV3hzTkZSWWNFSmtNRGxGV1ROT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTFSVlpVUWs1aWJtTiFWRlZOTUUxck1WVlJWRkpRVmtacmVGUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUMUpGUmpaVU1WSnJUMFUxUlZGWVZrOWhhMFV4VkZod2NtVkZlRVZUV0d4TllXMXphRlJyVW01TlJURlZWV3BvVDFKRlJqRlViWEJDVGtVeFZWb3pjRTloV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWk0yeE9Va1V4TlZwclVsSmtNSGh4VjFoa1VGSkdSalJVVmxKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwMHhWRzV3Y2sxck5WbGtla0pPVVhwUmVWUlZVbHBKVlRWeFdYbEdUVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VlZKVVNrOVNSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZSVTBaT1lXMXpkMVJGVWtwbFZYaHhZWHBTVGxaR2JEWlVNRkpXVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms1aGJYTiFWRVZTU21WVmVIRmhlbEpPVmtac05sUXdVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZyUlRCVU1WSnFUVVUxVkdRemJFNWhWRkV4VkRCU1FtVlZPVlZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKT1JURnhWMVJTVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMU5sa3paRkJXUjAweFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHUlFVa1pyTUZSV1VuSmpNREZ4VTFoV1VGWkhUalpVYlhCU1pVVXdhR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTUW1WVk5YRldWRUpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGVlVsaHdUbVZyV1RSVWExSkNaRlUxY1ZKWWJFOWxiV1EyVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMXpNRlJWVWxabGJWcEZWVmhrVFdGc2JEUlVXSEJ1WlVVNVZWb3pUazVoYTJ3eFZERlNXazVGTlhGV1ZFWlBZbTVqZDFSVlRUQk5hekZWVjFoa1QyRnJhIWxVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s5V1IhUTBWRlZTYjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0VmFGUXdVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHYSFkVVZsSnlUVVUxU1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1FtVlZNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwTmF6RnhWbXBvVDFKRlJqRlViWEJLWldzeFJWWlVWazlWTTJRMVZGZHJNRTVWTlhGUlZFSk9Va1paTkZSclVrSmtWVFZ4VTFoc1RtVnJWWGRVUlZKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JVWTBWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBPWVd4R00xUnRjRnBOYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkNUVlU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZPVlZYVkZaUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJTVG1Wck1IZGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTloYlhNeFZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZzTlZReFVrOVBSVFZGVVZoV1QyRnJhekJVYlhCcVpXczVSR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY2sxck5UWlpNMnh0VWtaR00xUkhjRnBsYXpGRlZGUkNUMlZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZWVVNsQlNSIU40VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJkMVJWVW1wbGEhaEZVMWhzVFdGdGMhZFVXSEJXVGxVMU5sUnFhRTlTUlVZeFZHMXdUbVZyT1VWVVUwWk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVWxob1VGWkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVlJVUmxCV1JWVjRWRVZTU21WVmVIRmhNIUJQWld4R00xUldVbTlQUlRWRlVWaFdUMkZyTUdoVVZsSnFaREExTldRemJFNWhWRkV4VkZod1ZtUXdOVlZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1T1JUVnhVMVJHVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVeE5sTlVRazVTUlVZMldtdFNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZVzFrTTFSdGNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkZhMmhVTVZKdVpWVTFTV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVW1Wck1YRldXSEJOVWtWc05WUkhjSEpsVlRWeFZsaGtVRkpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZWVVNrNVNSMDQwVkcxc00yVlZNWEJPUkZaT1lXc3hNMVJYY0c1bGJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFVibkJPVFVVNVZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNTbVF3TlVWV1dIQlFWMGhqZDFSVlRUQk5helZGV25wV1RsWkhaRFZVUlZKS1pWVjRjV0V6YUU5bGJFVm9WREZTVTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4V00xUnNVbkpOUlRWRVpETnNUbUZVVVRGVVZsSlNUVlUxY1ZaWWNHMVNSa1l6VkVkd1drMVZNWEZoTTJSUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZURlZVbGhrVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWWlVRazVTUmxWNFZFVlNTbVZWZUhGaE0yUlFVa1ZzTlZRd2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkdSWGxVV0hCR1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYUXpWRzF3V2s1Vk9WVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRlpOYXpFMlUxaHdUbFV6WkRWVVYyc3dUbFV4UlZOWVpFNVdSa1Y0V210U1VtUXdlSEZYVkVaUFVrVkdObFJ1YkRObFZURndUa1JXVGxKRlZXaFVNVkpDVFZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TmpRdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlJXR2hPVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtaSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMVZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pzTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVVZWSk9UV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkZkMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFaR1ZqWmFhMUpLWlZWNGNXRXphRTVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZWVWxSS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTUm1WVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnNVa1pOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVdIQnVZekExUlZGWVZrOWhiRll6VkRGb00yVlZNWEJPUkZaT1ZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWSlVTazFTUmtZelZFZHdXazFGT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrcGtNREZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKcVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlVsUlNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZaWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtVkZPVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlJUVkpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJHWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZzTmxSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZiRFphYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR2hRVTBoa05WUlhhekJPVlRGeFlYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1RtUXdOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpPWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3hHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlJVUWs5bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlJVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1U1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1FrNUZlRVZWV0dSTllXeHNObFJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmh3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05sUlliRE5OUlRGRVRrUktUbVZyVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0doT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVNVZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNHNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVTUZKV1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamVWUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZYV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1aGJHdzJXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtaV2VsUnJVa0prVlRWeFUxUkdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJTWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdXbU13TlVWUldGWlBZV3RzTlZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1aGExazBWRmR3U21SVk9WVldWRXBQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSldUV3MxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0c1ak1EVkZVVmhXVDJGcmJEUlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxIVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wV1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTV21WRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWhhekIhV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1lXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWVllUazlTUlVZeFZHMXdTbVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bFdHTiFWRlZOTUUxck1WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbHBOUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnFUVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkcxd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZlRlJyYURObFZURndUa1JXVDJGdFRYZFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVsYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZWVkZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT00xUlliRE5OUlRGRVRrUktUbFpGTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZTV0hCT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRmh3VFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeGNWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazFWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSVlVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMTVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWVd4R2VsUnJVa0prVlRWeFVWTkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlJrMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01bFJUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkphVFcxYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGWlNjbU13TlVWUldGWlBZV3RGZVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkZWWGRVUlZKU1pEQjRjVmRZWkU5bGJGVTVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNelUxTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVldqTm9UMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZsNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZNVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VKSlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpDVFZWNFJWVllaRTFoYkd3elZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSV1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFObUV6YUUxU1JrWXpWRWR3V21Rd09VVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbXBOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSnFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkd4U1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZhRlF4YURObFZURndUa1JXVDJWck1HaFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRkJTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yaFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZGWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3Um1Rd09WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVVdIQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrVXdlRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGck1YcFVhMUpDWkZVMWNWSlVSazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGV1ZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJUak5OUlRGRVRrUktUbFpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVlZhZWxKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJHVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFZVVms0elRVVXhSRTVFU2s1aGF6QjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVlZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01ak1EVkZVVmhXVDJGcmJEVlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUm1zeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRkpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnVZekExUlZGWVZrOWhhMnQ0VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJkMVJGVWxKa01IaHhWMWhzVDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVWazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGYWVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCS1RsVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVW1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMUpGYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZWV0doUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWRlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFJWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazFGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWWNHNU5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjVWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4c05scHJVa3BsVlhoeFlUTndUbUZyTVhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVVrOWlibVExVkZkck1FNVZNVFpSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpPWXpBMVJWRllWazloYkVZelZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9ZVzEwTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlNXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2FrNVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaRmF6QlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVsYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWVFZFWlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVlZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRXBKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJYQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3d6VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFVrZE5lRnByVWtwbFZYaHhZVE5vVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWVlVWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTVZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWV05WUnViRE5OUlRGRVRrUktUMVpGVlhkYWExSktaVlY0Y1dFemFFNWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0d4T1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNRazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZSWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlJWRUpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4TmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtwTmEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMVZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pzTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlNXSEJOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSkNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdNMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFaR1JXaGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSVlZxYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd01YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZWSlNZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkZab00yVlZNWEJPUkZaT1VrVkZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWRllhRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVldHZG5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn