Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDZ2tKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6Y3hNU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN4THpNeUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjeEx6TXlMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teUFnUVR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0Rvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF6UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRJNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBNVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5qb3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1ERThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU0T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURFOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJek9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0pqYjIxbElqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk1qVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3TUR3dmFETStQSE53WVc0K01EQTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZoenFYT2xzNmZ6cHpPcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd01Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWprNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk1T1R3dmMhUnliMjVuUGlET255N09vQzdPa1M3T29DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamshTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTVOend2YyFSeWIyNW5QaURPcE02anpwL09vYzZienBuT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5Pbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQWd6cCFPbGM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cC9Pbk02U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFU1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Y3pwZk9uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2a3pxSE9uODZnenAvT204NlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZUenFuT25jNlp6cC9Pb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZrenBIT21jNmh6cFhPbWM2UklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT21zNnB6cDBnenFQT29NNmZ6cVhPbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwWE9tYzZmTGM2Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xpN09vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEkyUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT244NlV6cG5PbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEk1UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09tODZWenB6T21jNmF6cDhnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaUEwTWpRZ3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlp6cW5PcE02Wnpwck9ueURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRrelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb002UnpxYk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UazFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZtenBIT25jNlZ6cVE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRrIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU1Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNm16cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2xjNlJ6cCFPbU02ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakExUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9vQzdPa1M3T255N09taTQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenByT204Nlh6cHpPa2M2a3pwSE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZsenB2T2tjNlp6cEhPb3lBeFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFYT204NlJ6cG5Pa2M2aklESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT3BNNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZnenBuT2xNNlJ6cVhPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2YnpwZk9uTTZSenFUT2tjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02Unpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2tjNmt6cC9PbTg2Wnpwck9sODZqSU02WXpxSE9rYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenB2T2xjNlJ6cCFPbU02ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGsyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxYk9rYzZkenAvT3BjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9UUThMIU4wY205dVp6NGd6cVhPcHM2UnpwIU9sYzZrUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZnenBIT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2Vnpwek9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwL09sTTZaenByT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm5MczZSTHM2ZExzNllMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFU0UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9tYzZqenFUT244Nmh6cG5Pa2M2aklNNll6cFhPbzg2anpwSE9tODZmenAhT21jNmF6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2VHpxbk9uYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBYT25NNmd6cC9Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekk1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cG5PbXM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBrdXpwb3V6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPazg2VnpwIU9uYzZYenFQT2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmt6cGZPbmM2WnpwSE9wTTZoenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk1Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT21jNlJ6cCFPbmM2WnpxVE9vODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9ueTdPb0M3T2tTN09vQzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExTlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cEhPbTg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmp6cURPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwek9uODZqenFET244NmR6cFRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrVXdhRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVGxaSFRURlVWVkpYVDBVMVJWRllWazloYkZWIVZERlNjbVF3T1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsWmxWVEUyV2tSb1QxSkZSakZVYlhCV1pXc3hjV0V6YUU1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVmhla0pQVWtVeE5GcHJVbEprTUhoeFYxUkdUbUZzUlRGVVZWSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSVlkwVkd4U1FrMXJOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtKTlZURlZVbFJHVFZKRmJEVlVSIUJ5WlVVMVJWVlVWazVoYlhjMFZHdFNRbVJWTlhGVlZGSlBaVzFqYUZRd1RqTmxWVEZ3VGtSV1RsWkhUalpVYkZKcVRXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWRzF3VmtsVk9VVldXRTVPWVd0c01WUXhVa1pPVlRWRlVWUldUbGRJWSFkVVZVMHdUV3MxUlZSVVFrNWhhMnQhVkVWU1NtVlZlSEZoTTJ4T1VrZHpNRlJ1Y0VkUFJUVkZVVmhXVDJGc1JqUlVhMUphVGtVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdWa2xWT1VWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVGxWVWxSQ1RtVllaRFZVVjJzd1RsVXhObFJZWkU5aGJGWTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtWRk1WUnNUak5sVlRGd1RrUldUbVZ0VFRCVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNWxiV1ExVkd4U1ZtVlZlRVZUV0d4TllXMTBObFF4VWs1bFZUbEZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeE5sRlVWazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaaGVrcE9Va2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZod1VGSkZSV2hVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0ZCV1JURXpWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBPWld0cmVWUnRjRlpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZsSktUa1V4Y1dKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RtVkZNVVZTV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKTlJUVkZVMVJTVGxKR1NUUlVhMUpDWkZVMWNWTlVWbEJTUm10NVZHdE9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pzTkZSclVtNU9WMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYlhCS1RXczFSV0V6VGs1aGEyd3hWREZTVm1Rd05WVlpNIUJQVTBoamQxUlZUVEJOYXpGeFZsUkNUbFpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZaVVFrNWhiV014V210U1VtUXdlSEZYV0d4T1pXeHJhRlF3VWs1ak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYaFVNVkpXVFdzeGRXUjZRazVSZWxGNVZGZHdTbVF3TlZWYU0yeE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFUyV2pOc1VGSkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVk5ZYkZCV1IwNHpWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmFGUXhVbXBOUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRWVVYhQnVUV3MxUkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NtVkZOVlZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VaT1JUbFZZWHBXVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWUllaRTVXUlZWNVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaFBaV3hyYUZSdGNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkdhIWRVVmxKQ1RVVXhXV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTVmsxVk1VVlVXR3hOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWeFVWUldUMUpIZHpSVWExSkNaRlUxY1ZKWWNFOVdSVVY1Vkd0T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWtORlJ0Y0ZKTmJWcEZWVmhrVFdGc2JEUlVXSEJDWkRBNVJWa3pUazVoYTJ3eFZERlNhbVZGTlVWV1ZFSk9ZbTVqZDFSVlRUQk5hekZWVVZSU1VGWkdhIWhVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1JVWTJWREZTYTA5Rk5VVlJXRlpQWVd0Rk1WUlljSEpsUlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWExSnVUVVV4VlZWcWFFOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZNVlZhTSFCUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE5zVGxKRk1UVmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJTUmtZMFZGWlNUbU13TVhGVFdGWlFWa2ROTVZSdWNISk5helZaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKYVNWVTFjVmw1UmsxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1WVlNWRXBQVWtkbk5GUnJVa0prVlRWeFVWTkdUbUZ0YyFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrNVdSbXcyVkRCU1ZsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGUlUwWk9ZVzF6ZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwU1RsWkdiRFpVTUZKWFQwVTFSVkZZVms5aGEwVXdWREZTYWsxRk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa0psVlRsVlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQkNUa1V4Y1ZkVVVrNVZNMlExVkZkck1FNVZOVFpaTTJSUVZrZE5NVnByVWxKa01IaHhWMWhrVUZKR2F6QlVWbEp5WXpBeGNWTllWbEJXUjA0MlZHMXdVbVZGTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrSmxWVFZ4VmxSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhWVkpZY0U1bGExazBWR3RTUW1SVk5YRlNXR3hQWlcxa05sUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0Y3pCVVZWSldaVzFhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZod2JtVkZPVlZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWxwT1JUVnhWbFJHVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeFZWZFlaRTloYTJ0NVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBWa2QwTkZSVlVtOVBSVFZGVVZoV1QyRnJWV2hVTUZKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWRlpTY2sxRk5VbGtla0pPVVhwUmVWUlhjRUpsVlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWJYQktUV3N4Y1ZacWFFOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJNVVZXVkZaUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVnhVVlJDVGxKR1dUUlVhMUpDWkZVMWNWTlliRTVsYTFWIVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlFVa1ZHTkZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1RtRnNSak5VYlhCYVRXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3UWsxVk9WVmFSR2hQVWtWR01WUnRjRXBOVlRsVlYxUldUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZSVVVrNWxhekIhV210U1VtUXdlSEZYV0d4UFlXMXpNVlJ0YkRObFZURndUa1JXVDFaRmJEVlVNVkpQVDBVMVJWRllWazloYTJzd1ZHMXdhbVZyT1VSa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk5helUyV1ROc2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hSVlJVUWs5bGJVNTZWRmR3U21SVk9WVlZWRXBRVWtkemVGUnROVE5OUlRGRVRrUktUbVZyYSFkVVZWSnFaV3Q0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZod1ZrNVZOVFpVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1bGF6bEZWRk5HVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMVJWSllhRkJXUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlFWa1ZWZUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1QyVnNSak5VVmxKdlQwVTFSVkZZVms5aGF6Qm9WRlpTYW1Rd05UVmtNMnhPWVZSUk1WUlljRlprTURWVllVUm9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1UxY1ZOVVJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZNVFpUVkVKT1VrVkdObHByVWxKa01IaHhWMVJDVG1GdFpETlViWEJHWXpBeGNWTllWbEJXUld0b1ZERlNibVZWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSclVsSmxhekZ4Vmxod1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFjVlpZWkZCU1IyYzBWR3RTUW1SVk5YRlZWRXBPVWtkT05GUnRiRE5sVlRGd1RrUldUbUZyTVROVVYhQnVaVzFhUlZWWVpFMWhiR3QhVkc1d1RrMUZPVlZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWtwa01EVkZWbGh3VUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMVJWcDZWazVXUjJRMVZFVlNTbVZWZUhGaE0yaFBaV3hGYUZReFVsTlBSVFZGVVZoV1QyRnNWak5VYkZKeVRVVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRlpTVWsxVk5YRldXSEJ0VWtaR00xUkhjRnBOVlRGeFlUTmtVRlV6WkRWVVYyc3dUbFV4VlZKWVpFNWhhelEwVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrWlZlRlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVUZKRmJEVlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazlXUmtWNVZGaHdSazFyZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSdGNGcE9WVGxWVW1wb1QxSkZSakZVYlhCV1RXc3hObE5ZY0U1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk1VVlRXR1JPVmtaRmVGcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGUmpaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNVNSVlZvVkRGU1FrMVJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UWTBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZob1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpGUlhkVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbFkyV210U1NtVlZlSEZoTTJoT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeFZWSlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrWmxWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRmh3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4V00xUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbFpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpLWkRBeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNhazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdielJVViFCS1pGVTVWVkpVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVldXR2h0VWtWc05WUkhjSEpsUlRsVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxU1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1JtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0U5UFJURnhVMWhXVUZaRmJEWlViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUld3MldtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhjV0Y2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVazVrTURWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZaU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVG1Wc1JYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVSVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1WFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlZVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyTUdoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bEVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJTVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMlZERlNWbU13TlVWUldGWlBZV3N4TmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZNVFpVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1V1JsazBWRmR3U21SVk9WVlZWRUpPVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrNVZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01bFJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVNRkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmtVd1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VU2s5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmhNIUJOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWeFZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFU1UkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1dtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOUlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1GcmEhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloYlU1NlZHdFNRbVJWTlhGVFdHeE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVjFSR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2sxVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUldVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMVV4V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdTbVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHNUbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVlZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWIUJXWXpBMVJWRllWazloYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFdIQk5Va1pHTTFSSGNGcGxSVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdzBWRzV3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUlliRE5OUlRGRVRrUktUbFpHVlhkYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZTV0hCUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWHBHVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeE5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3RWZDFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSalpVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1bGJHODBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhPWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4TmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtVlZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZaTmEhaEZWVmhrVFdGc2JETlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlsYkZVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBaV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWV1hwS1QxRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmw2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRUpPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSkdUVVY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtORlF4VGpOTlJURkVUa1JLVGxKR2F6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGUlUwWlBWVlF3T1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRNMU5TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVm96YUU5aFdHTiFWRlZOTUUxck1VVlpla0p0VWtWc05WUkhjSEpPUlRGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQkNTVlUxV1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1FrMVZlRVZWV0dSTllXeHNNMVF3VW10UFJURnhVMWhXVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGtNRGxGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKcVRWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYWs1WFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMkZyUldoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhekJvVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUVVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFJXRjZRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFWmtNRGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCeVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRmh3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbFpGTUhoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZTVkVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJTVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VtcE5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1V1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlhXSEJPWlZoamQxUlZUVEJOYXpGVlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4Y1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNVZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJXUm13MVZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVZekExUlZGWVZrOWhhMncxVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJNVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1GcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCU1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpGYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhXbnBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMU5sWllUazlTUlVZeFZHMXdTazVWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVVnpVelpWVXhjRTVFVms5U1JXdzFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaG9UMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxSVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUQm9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1VFVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSdGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNiRFphYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1aGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpQWW01a05WUlhhekJPVlRFMlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJUUmpObFZURndUa1JXVG1GdGREUlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVWxod2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WRk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjR3BPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVdIQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1pXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlVWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCS1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRzF3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWc00xUldUak5OUlRGRVRrUktUMUpIVFhoYWExSktaVlY0Y1dFemFFOWhiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkZaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURlZWbGhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNSazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSVlVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZWalZVYm13elRVVXhSRTVFU2s5V1JWViFXbXRTU21WVmVIRmhNMmhPWVd0c2VsUnJVa0prVlRWeFZsaHNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFV4VlZOWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKT1JURndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUlVWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZSQ1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVlpUUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01UWlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOYXpsWlpETnNUbUZVVVRGVVZWSktUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaR2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVWxod1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTUW1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpOVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSa1ZvV210U1NtVlZlSEZoTTJST1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRllhRTFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmQxUldhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZSV0doUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhuWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJQ0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2a3pxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenFUT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9