Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Δείτε τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσης Ο.Α.Σ.Θ. από το σχετικό σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVEk2SU02YXpxVE9sYzZiTGM2YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tUd3ZhREUrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKcGJtNWxja3hwYm10eklqNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHaytDZ2tKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN4TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3YzB4bFoyVnVaQ0krUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWMhUndjeUJqYUd0aWVDSWdZMmhsWTJ0bFpEMGlZMmhsWTJ0bFpDSStJTTZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lEd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5SMjlwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkeVpDQmphR3RpZUNJK0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWlhod2JFeGxaMlZ1WkNJK1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU1TOHpNaTh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56RXZNekl2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekV2TXpJdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YklDQkJQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE0T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNVG93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNak02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltTnZiV1VpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EVThMMmd6UGp4emNHRnVQakExT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPakkxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09uTTZmenFQT29NNmZ6cCFPbE02WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNmx6cGJPbjg2Y3pxWE9tODZmenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNREE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNlJ6cHZPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTVPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9UazhMIU4wY205dVp6NGd6cDh1enFBdXpwRXV6cUF1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T1RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vODZmenFIT204Nlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNekE4TCFOMGNtOXVaejRnSU02ZHpwWE9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9uTTZYenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelUhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NnB6cCFPbWM2ZnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BNNlJ6cG5Pb2M2Vnpwbk9rU0RPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cHJPcWM2ZElNNmp6cURPbjg2bHpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9PbE02Wnpwck9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T2xjNmN6cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z05ESTBJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbWM2cHpxVE9tYzZhenA4Z3pwIU9uODZqenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGt6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTVNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZtenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU1TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFYT3BzNlJ6cCFPbGM2a1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTVOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPcHM2UnpwIU9uODZsenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPa2M2ZHpwak9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFBdXpwRXV6cDh1enBvdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET3BjNmJ6cEhPbWM2UnpxTWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmx6cHZPa2M2WnpwSE9veUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9wTTZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlp6cFRPa2M2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZYenB6T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpxVE9rYzZhenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenBmT295RE9tTTZoenBIT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPa2M2ZHpwak9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UazJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZtenBIT25jNmZ6cVhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGswUEM5emRISnZibWMrSU02bHpxYk9rYzZkenBYT3BEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZmenBUT21jNmF6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZYenBQT2xjNlp6cDh0enB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwOGd6cExPcGM2V0xzNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenB6T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHk3T2tTN09uUzdPbUM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenBuT284Nmt6cC9Pb2M2WnpwSE9veURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHpPb002ZnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02Wnpwck9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlpMczZhTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpwUE9sYzZkenAhT2w4Nmp6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16TThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcE02WHpwIU9tYzZSenFUT29jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWprMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cG5Pa2M2ZHpwIU9tYzZrenFQT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpxQXV6cEV1enFBdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpxWE9sczZmenB6T3BjNmJ6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZjenAvT284Nmd6cC9PbmM2VXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZsUkNUbEpGTUdoVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNVdSMDB4VkZWU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVF4VW5Ka01EbFVaRE5zVG1GVVVURlVWVkpXWlZVeE5scEVhRTlTUlVZeFZHMXdWbVZyTVhGaE0yaE9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGWVhwQ1QxSkZNVFJhYTFKU1pEQjRjVmRVUms1aGJFVXhWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtWV05GUnNVa0pOYXpSb1pIcENUbEY2VVhsVWJGSkNUVlV4VlZKVVJrMVNSV3cxVkVkd2NtVkZOVVZWVkZaT1lXMSFORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJTVDJWdFkyaFVNRTR6WlZVeGNFNUVWazVXUjA0MlZHeFNhazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdGNGWkpWVGxGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKR1RsVTFSVkZVVms1WFNHTiFWRlZOTUUxck5VVlVWRUpPWVd0cmQxUkZVa3BsVlhoeFlUTnNUbEpIY3pCVWJuQkhUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkwVkd0U1drNUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZaSlZUbEZVMnBvVDFKRlJqRlViWEJPVGxVNVZWSlVRazVsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaVVdHUlBZV3hXTlZwclVsSmtNSGh4VjFod1VGWkZSVEZVYkU0elpWVXhjRTVFVms1bGJVMHdWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxa05WUnNVbFpsVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1WSk9aVlU1UldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJNVFpSVkZaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJZWHBLVGxKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWUlljRkJTUlVWb1ZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1V4TTFSc2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnJhIWxVYlhCV1NWVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlpTU2s1Rk1YRmlSR2hQVWtWR01WUnRjRTVsUlRGRlVsaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxUlZOVVVrNVNSa2swVkd0U1FtUlZOWEZUVkZaUVVrWnJlVlJyVGpObFZURndUa1JXVDFKR2JEUlVhMUp1VGxkYVJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdTazFyTlVWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsWmtNRFZWV1ROd1QxTklZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVUWs1V1IyUjZWRmR3U21SVk9WVldWRUpPWVcxak1WcHJVbEprTUhoeFYxaHNUbVZzYTJoVU1GSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSbFY0VkRGU1ZrMXJNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0Vwa01EVlZXak5zVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sb3piRkJTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVFdHeFFWa2RPTTFReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSV2hVTVZKcVRVZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWRmR3Ymsxck5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsUlRWVllVUm9UMUpGUmpGVWJYQkdUa1U1VldGNlZrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOWEZVV0dST1ZrVlZlVnByVWxKa01IaHhWMWhvVDJWc2EyaFViWEJHWXpBeGNWTllWbEJXUm10IVZGWlNRazFGTVZsa2VrSk9VWHBSZVZSV1VsWk5WVEZGVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRXczFjVkZVVms5U1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlNXSEJQVmtWRmVWUnJUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WkRSVWJYQlNUVzFhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZod1FtUXdPVVZaTTA1T1lXdHNNVlF4VW1wbFJUVkZWbFJDVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeFZWRlVVbEJXUm10NFZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlBVa1ZHTmxReFVtdFBSVFZGVVZoV1QyRnJSVEZVV0hCeVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3RTYmsxRk1WVlZhbWhQVWtWR01WUnRjRUpPUlRGVldqTndUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxremJFNVNSVEUxV210U1VtUXdlSEZYV0dSUVVrWkdORlJXVWs1ak1ERnhVMWhXVUZaSFRURlVibkJ5VFdzMVdXUjZRazVSZWxGNVZGVlNXa2xWTlhGWmVVWk5Va1ZzTlZSSGNISk9SVEZWVWxSS1QxSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms1aGJYTiFWRVZTU21WVmVIRmhlbEpPVmtac05sUXdVbFpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhVVk5HVG1GdGMhZFVSVkpLWlZWNGNXRjZVazVXUm13MlZEQlNWMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTUZReFVtcE5SVFZVWkROc1RtRlVVVEZVTUZKQ1pWVTVWVkpxYUU5U1JVWXhWRzF3UWs1Rk1YRlhWRkpPVlROa05WUlhhekJPVlRVMldUTmtVRlpIVFRGYWExSlNaREI0Y1ZkWVpGQlNSbXN3VkZaU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE9ObFJ0Y0ZKbFJUQm9aSHBDVGxGNlVYbFVWbEpDWlZVMWNWWlVRazFTUld3MVZFZHdja2xWTVZWU1dIQk9aV3RaTkZSclVrSmtWVFZ4VWxoc1QyVnRaRFpVYkU0elpWVXhjRTVFVms5aGJYTXdWRlZTVm1WdFdrVlZXR1JOWVd4c05GUlljRzVsUlRsVldqTk9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxY1ZaVVJrOWlibU4hVkZWTk1FMXJNVlZYV0dSUFlXdHJlVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDFaSGREUlVWVkp2VDBVMVJWRllWazloYTFWb1ZEQlNXbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZDFSV1VuSk5SVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCQ1pWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U2sxck1YRldhbWhQVWtWR01WUnRjRXBsYXpGRlZsUldUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVVFrNVNSbGswVkd0U1FtUlZOWEZUV0d4T1pXdFZkMVJGVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRlJqUlViVFV6VFVVeFJFNUVTazVoYkVZelZHMXdXazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNFSk5WVGxWV2tSb1QxSkZSakZVYlhCS1RWVTVWVmRVVms5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVWRkpPWldzd2QxcHJVbEprTUhoeFYxaHNUMkZ0Y3pGVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3cxVkRGU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJNRlJ0Y0dwbGF6bEVaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5VFdzMU5sa3piRzFTUmtZelZFZHdXbVZyTVVWVVZFSlBaVzFPZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSS1VGSkhjIWhVYlRVelRVVXhSRTVFU2s1bGEydCFWRlZTYW1WcmVFVlRXR3hOWVcxemQxUlljRlpPVlRVMlZHcG9UMUpGUmpGVWJYQk9aV3M1UlZSVFJrNVZNMlExVkZkck1FNVZOVVZTV0doUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVUZaRlZYaFVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTlsYkVZelZGWlNiMDlGTlVWUldGWlBZV3N3YUZSV1VtcGtNRFUxWkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1pEQTFWV0ZFYUU5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk5YRlRWRVpPWVZoa05WUlhhekJPVlRFMlUxUkNUbEpGUmpaYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhiV1F6Vkcxd1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlF4VW01bFZUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpTWldzeGNWWlljRTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlhGV1dHUlFVa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VlZSS1RsSkhUalJVYld3elpWVXhjRTVFVms1aGF6RXpWRmR3Ym1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUnVjRTVOUlRsVllUTk9UbUZyYkRGVU1WSktaREExUlZaWWNGQlhTR04hVkZWTk1FMXJOVVZhZWxaT1ZrZGtOVlJGVWtwbFZYaHhZVE5vVDJWc1JXaFVNVkpUVDBVMVJWRllWazloYkZZelZHeFNjazFGTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSV1VsSk5WVFZ4Vmxod2JWSkdSak5VUiFCYVRWVXhjV0V6WkZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk1WVlNXR1JPWVdzME5GUnJVa0prVlRWeFZsUkNUbEpHVlhoVVJWSktaVlY0Y1dFelpGQlNSV3cxVkRCb00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZlVlJZY0VaTmEhaEZVMWhzVFdGdGRETlViWEJhVGxVNVZWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdWazFyTVRaVFdIQk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZGVTFoa1RsWkdSWGhhYTFKU1pEQjRjVmRVUms5U1JVWTJWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWVmFGUXhVa0pOVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakV6TlRVdE1pSStWRmR3U21SVk9WVmFNMmhQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGRldYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWtKTlZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVROb1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYWsxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSldZekExUlZGWVZrOWhhMFZvVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFpXc3dhRlJGVWxKa01IaHhWMWhrVUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWa3phRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCR1pEQTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05GUlljSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNVdSVEI0V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhVbFJHVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWWlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZGTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscE5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZwNlVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VaT1ZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJLVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQktaVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaR2F6RlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSV3QhVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWcDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWc05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbVZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZWWWFFOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURkZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdzJXbXRTU21WVmVIRmhNIUJPWVdzeGVsUnJVa0prVlRWeFZGUlNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxGVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazVoYlhRMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVTFSU1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21WVk9VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVVYhQnFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1RWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3U2tsVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnRjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYkROVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoTTJoUFlXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeFZWWllhRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrWk5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVVlZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JWWTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTm9UbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaWWJFNVhTR1ExVkZkck1FNVZNVlZUV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpDVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkZielJVViFCS1pGVTVWVkZVUWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVldVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURFMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1NrMXJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJ0Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MVdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhSVkpZY0UxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVa0psUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWWlVRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTVVWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKQ1pEQXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlZVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSVVV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhvVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVllaMmR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9ETTFMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZob1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpGUlhkVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbFkyV210U1NtVlZlSEZoTTJoT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeFZWSlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrWmxWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRmh3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4V00xUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbFpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbFZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpLWkRBeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNhazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTkZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdielJVViFCS1pGVTVWVkpVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVldXR2h0VWtWc05WUkhjSEpsUlRsVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxU1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1JtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0U5UFJURnhVMWhXVUZaRmJEWlViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUld3MldtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhjV0Y2UmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVazVrTURWVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlTVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZaU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF3YURObFZURndUa1JXVG1Wc1JqUlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFSlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVVZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pPUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdjazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWWNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1bGExVjRXbXRTU21WVmVIRmhla0pQVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZGaG9UbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZPVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKT1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJ1VFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZEQlNWbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhZIWxVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5aGJWRTBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFYxaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEVlViWEJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVldWRUpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1VtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJGcmJEVlViVFV6WlZVeGNFNUVWazlXUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9ZV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVmsxck5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRVpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQnVZekExUlZGWVZrOWhhMncwVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5kMVJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWcDZWazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVscGxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2QxcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNWEZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0Vwa01EVlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJHVGxWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGVlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RsWkhjekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1aGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRlNWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFZGaE9UMUpGUmpGVWJYQkdUbGRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZhRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGc2JEWlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTlXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlBVVE5qZDFSVlRUQk5hekZWVkZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3Um1Wck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnViRE5OUlRGRVRrUktUbFpHUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZTV0hCUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVTJVbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeE5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVYkZKYVl6QTFSVkZZVms5aGEwVXdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVmtkMGVsUnJVa0prVlRWeFVWTkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxkVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtUXdOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VW1wT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp1VGtkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGWlNVbU13TlVWUldGWlBZV3RGZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGSkZWVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZWkU5aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVmFNMmhQVVROamQxUlZUVEJOYXpGRldYcEZaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlDRFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZrenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cVRPcVNET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn