Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Χρησιμοποιώ λεωφορείο, μειώνω την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGM2SU02UnpwTXVJTTZaenFuT2tjNmR6cCFPbDg2akxjNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6Y3lNU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTWk4eU9DOHhMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpJdk1qZ3ZNeThpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56SXZNamd2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01USTZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURnOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dOand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pJd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT21jNmR6cVRPb2M2WnpwTE9rYzZkenBrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cGpPbmM2Wnpwck9sODZqSU02anpxZk9uODZienBmT295RE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET3BzNmZ6cG5PbmM2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZmenFVZ3pxUE9wTTZWenFiT2tjNmR6cC9PcFNET284NlJ6cUhPa2M2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204NlZ6cHJPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZVenFIT2tjNlR6cW5Pazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenB6T244NlV6cUhPa2M2YXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmF6cVRPa2M2WnpwL09uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURrNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE1T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmd6cC9PbTg2bHpwek9rYzZkenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenFmT2w4NmJ6cG5PcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREExUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2xzNlJ6cExPbGM2Ynpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF4UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Unpwdk9rYzZlenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cHZPbDg2b3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEhTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOekE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT204NlZ6cHpPbWM2ZHpwUE9tand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcxUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vYzZSenBuT284NmF6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9ESThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2YnpwZk9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpwWE9uTTZaenByT255RE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkTGM2VHpwSE9tODZienBuT21zNmZJTTZaenAhT284Nmt6cG5PcE02ZnpxWE9wTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9rYzZienBmT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmh6cEhPbWM2anpwck9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Y3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFUT2tjNmN6cC9Pb2M2bXpxbk9vODZYSU02a3pwL09wU0RPbzg2cHpxVE9sODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Y3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNems0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNREE4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbHM2UnpwTE9sYzZienB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02bnpwZk9tODZaenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02Wnpxbk9vYzZmenFiT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmR6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXdNQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1EQThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbWM2VHpwUE9tYzZoenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZVenFIT2xjNlJJTTZnenBIT29NNlJ6cCFPbE02aHpwWE9uODZsSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZSSU02Z3pwSE9vTTZSenAhT2xNNmh6cFhPbjg2bElESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORGs4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb002UnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204NlZ6cHJPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZmenFVZ3pxUE9wTTZWenFiT2tjNmR6cC9PcFNET284NlJ6cUhPa2M2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNm16cC9PbWM2ZHpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVDFaSFkhZFViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYldONFZGWlNjMDlGTlVWUldGWlBWa1pyZUZSWWNFNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUak5VYm5CdlQwVTFSVkZZVms5V1Jtc3dWRlZTVmsxRk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpPUlRVMlducEtiVkpHUmpOVVIhQldTVlV4UlZremFFNVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZaTTJSUFVrWnJlVlJyYUROTlJURkVUa1JHVDJWcmEyaFVhMUpTWlVWNFJWTlliRTFoYlhONVZERlNUazFWT1VWaVJHaFBVa1ZHTVZSc1VtcE5SVFUyVTFoa1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVmw2Vms5bGJFWTFXbXRTVW1Rd2VIRldVMFpQWVd0cmFGUXdVa3BqTURGeFUxaFdVRlpHYSFsVVdIQlNaVVV3YUdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1drNVZNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwbGF6bFZVVk5HYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVZWSlRSazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlhGVVdHeE9TVmhqZDFSVlRUQk5WVFUyVkZod1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVkpVVWs5U1JWazBWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhRVmtWcmVGUXhUak5sVlRGd1RrUldUMkZyUmpSVVZWSlNTVmRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkZod2JtVkZPVlZYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6VnhWMU5HVDJKdVkhZFVWVTB3VFZVMU5sUlVTazVsYldNeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1V3ZDFSWGNITlBSVFZGVVZoV1QxWkhUalZVTVZKQ1RrVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3Um1Rd05HaGtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpPUlRsRlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1U1UldGNlNtMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOWEZoZWxaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWbFJHVG1WdGR6UlVhMUpDWkZVMVZWbDZWazVoYTJ0NVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFVa1ZHTTFReGFETk5SVEZFVGtSR1VGSkZSVEJVViFCU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTBWRlpTYmtsWFdrVlZXR1JOWVd4Vk1GUlhjRnBOYXpGeFUxaE9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4Y1ZkVFJsQlRTR04hVkZWTk1FMVZPVVZXV0d4UFZrWnJNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WclZYZFVNRkpYVDBVMVJWRllWazlXUjJOb1ZERlNVazVGTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE9WVGxWWVhwQ2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTVWVmw2U2s5aGJFWjZWRmR3U21SVk9WVldXR3hRVmtWV05WUnROVE5OUlRGRVRrUkdVRlpGYkRWVU1WSnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkZkd1NrNUZNVmxrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxKbGF6RTJVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWWlVTazlsYlZFMFZHdFNRbVJWTlZWaGVVWlBWa1ZyTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkZWVEJVVm1nelRVVXhSRTVFUmxCV1IhUXpWRzV3V21WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbkpOVlRWeFdrUm9UMUpGUmpGVWJYQkNaVVUxUlZwNlVrOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZoTSFCT1lXMWtORnByVWxKa01IaHhWMWhrVG1Wc1ZURlVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUmxVeFZGZHdibVF3Tkdoa2VrSk9VWHBSZVZSVlVsWkpWVFZWVTFSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVnA2Vms1U1IxRTBWR3RTUW1SVk5YRlJWRkpQWVcxTmVWUnRiRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhsVU1WSldaVzFhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZWU2JrMVZNWEZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaSlZUVkZXbnBHVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeFZWUlVVazlsYldRMFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBaVzFOYUZSV1VrZFBSVFZGVVZoV1QyRnJWWGxVTUZKS1pXczVWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYmtsVk1VVlhWRkp0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGVlVsUldUbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZaVFJrNWxhMFYhV210U1VtUXdlSEZYV0d4UFVrVkZlVlJ0Y0Zwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYbFVWVkpXVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNVZGZHdWazVWTlhGaGVrSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV2pOd1RtVnNTVFJVYTFKQ1pGVTFjVk5VVms5V1IhUTJWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVeE5sUXdVa0psYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZWSlNUbFV4VlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVlZWVkZWbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVVdHUlBVa2QwTkZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSalJVYTFKelQwVTFSVkZZVms5aGEyc3dWRzV3VGs1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsUlRGeFVsaG9iVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxVlZGWWNGQlNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZYV0dSUFpXMTBORlJwUmpOTlJURkVUa1JLVG1Gck1UTlViRkp5VFZWNFJWTlliRTFoYlhONVZGVlNVbVF3TlZsa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFWmxWVEZWV25wV1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObEZVVWs1aGF6UTBWR3RTUW1SVk5YRlNWRXBRVWtka2VsUlhjRXBrVlRsVlZsUlNUMUpIVFhsYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFOVNSMDQwVkZaU1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlF3VWs1bGF6VkpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpDU1ZVMVJWb3phRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVVZGSlBWMGhqZDFSVlRUQk5hekZGV1hwV1QxSkdSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGJGVjRWRlpTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0R05WUlZVbEpsYXpVMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaREF4UlZSVVFtMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZPVlZWV0hCUFlXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDJWclZqVlViVFV6VFVVeFJFNUVSbEJXUjAxNFZHMXdibVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVrSkpWVEZ4Vkdwb1QxSkZSakZVYkZKeVRWVXhjVlZZWkU5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhla3BRVmtkME5scHJVbEprTUhoeFZsUldUbUZzUmpWVVdIQnVZekF4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkZWU1ZrbFZNWFZrZWtKT1VYcFJlRlF3VW5KTlJURnhVMWhPVG1GcmJERlVNVkpXWldzNVJXRjZRbTFTUmtZelZFZHdWazVGTlRaUldIQk9Wa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWVmxoc1VGSkhaRE5VVm1nelRVVXhSRTVFUmxCU1JsWTJWRzV3V21Nd01YRlRXRlpRVmtaV05WUXhVbEpKVlRGMVpIcENUbEY2VVhoVU1GSk9Ua1UxTmxvelRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNVVZYVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZaT1JURlZVbFJLVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlliRTVoYldjMFZHdFNRbVJWTlZWWmVsWk9Va1pHTmxSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSalJVYkZKT1RsZGFSVlZZWkUxaGJGVm9WREJTVWtsVk5YRlpNMDVPWVd0c01WUXhVbFpKVlRVMlducENUMWRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxkVVVrOWhiRlYhVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1VrVkZNVlJzVW10UFJUVkZVVmhXVDFaSFRYaFVNVkpxWlVVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUbVZWTVRaaFJHaFBVa1ZHTVZSc1VtcE5SVGxWVjFod1RtVllaRFZVVjJzd1RsVTFjVlpVUWs5U1JXODBWR3RTUW1SVk5WVlpla0pQWld4Vk1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZ0VFhsVWFVWXpUVVV4UkU1RVJrOWxhMnRvVkRGU2FrMUZlRVZUV0d4TllXMXplVlF4VWtaTlJUVlZXa1JvVDFKRlJqRlViRkpxWkRBMU5tRjZTazFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVFZFWlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVFZ4WVROa1RtRnNhIWhVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JXdzBWRzF3VDA5Rk5VVlJXRlpQVmtacmVGUnNVbTVOUlRWVVpETnNUbUZVVVRGVWJYQnVUVlV4VldGNk1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhPRGcyTFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlYxUlNUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZaVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJxVGxWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyYUZSdWJETk5SVEZFVGtSR1QyRnNWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0ZaT1IxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEpHWXpBMVJWRllWazlXUm10NFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RzTmxSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaREF3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1FtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJXVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlVibXd6VFVVeFJFNUVSazlsYTFVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFjV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPUlRGd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkc1d1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5lRlJXYURObFZURndUa1JXVDJGdFRucFVhMUpDWkZVMVZWbDZSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFdIQk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVRWVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3V2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIVFdoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRVkwVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFpXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWh3VUZVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sZFVWbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVRaWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1RVVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3hTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZkWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxVFVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRE5VYkU0elRVVXhSRTVFUms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVldUTm9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZwNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnFZekExUlZGWVZrOVdSMDEhV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE53VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxWWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxVlZremJGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZTV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1ZtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJ1Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaR1JYaFViRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYlUxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZWV1hsR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBOYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFpXMWphRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMVZWbDZWbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVRWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZ0Y3pGYWExSktaVlY0Y1dGNlFsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJST1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVVmhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeFJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVF3T1ZSa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5V1IyUTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPVmtkT2VsUnJVa0prVlRWVldqTm9UbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZOVVFrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGEhaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWbEpyVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGaHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1ZWTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFWVm96YUZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPUlRFMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDFaSFkhaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWYWVVWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSV1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFObUpFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQktZekExUlZGWVZrOVdSMk14VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZkMVJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYkZKeVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkME5GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZVMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZHUjZRazVSZWxGNFZERlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFpVVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IhUTJWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMVV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVNRTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQTFjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlZVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIYyFoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkwVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhPVDFKRlJqRlViRkp5VFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlhXR1JPVlROamQxUlZUVEJOVlRsVldYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VKbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFNeFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hSVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVa3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSlNZekExUlZGWVZrOWhhMFYhVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHplVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVDFKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVVWVlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFoVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZXVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sa3pUazlTUlVZeFZHMXdRa2xWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcE5hIWhGVlZoa1RXRnNiRE5VTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVVZsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZaZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGWlNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalJVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1IwNDJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWVcxUk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZSWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaTlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp1VFd0NFJWVllaRTFoYkd3MFZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhUWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlNWRkpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVldqTm9UVkpHUmpOVVIhQmFaVVU1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VabFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVlpVU2sxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1GdGRIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVTazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFUyV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1pXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlljRlpqTURWRlVWaFdUMkZyTVROVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEF3VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1VrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVSV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9EZyFMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1RtRllZIWRVVlUwd1RXc3hObEZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRTVrTURWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Gc2EyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UWs1VmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlljRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMncyV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlXMU9lbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZRazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKdVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmFGUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFNWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sUllUazlTUlVZeFZHMXdSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFNWpNRFZGVVZoV1QyRnJWalJVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IwMTRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JRVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZUQlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVTUmtWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1ZXZWxSclVrSmtWVFZWWVhwU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hSVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTY2tsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RkZWVmhPVDFKRlJqRlViRkp5VFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVldWRlpQVlROamQxUlZUVEJOVlRsVlZWUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWtwak1EVkZVVmhXVDFaSGREWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9aV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSU1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk5WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQldZekExUlZGWVZrOVdSIVExV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVlZZVE5zVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFlhRTFTUmtZelZFZHdWazVWTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQVmtkak1WUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGTURGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVsQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UVVUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZXbnBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5XUjZRazVSZWxGNFZEQlNVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QxWkhaRFZVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1JURTJWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpPVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxTm1GNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZVV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUjAwd1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXZWxSclVrSmtWVFZWV1hwU1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpZYkUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk9VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NRlJyYURObFZURndUa1JXVDFaSFl6QlVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaGVrSk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3V2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUldVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIVFhsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMncyVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFlXczBORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWh3VDFVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTFKYVl6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4Rk1WUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMUpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVJsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpXV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJVbGhPVDFKRlJqRlViRkpxVFZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdibVZWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1bGExazBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQVlROamQxUlZUVEJOVlRVMlUxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZYbFVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUjA0elZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBZVzFrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmRUUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFla3BOVWtaR00xUkhjRlpOYXpWeFZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY0Vkcxd1drbFhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJ1Y0U1ak1EVkZVVmhXVDFaR2EhaFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazloYlUxNVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFOR1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTFjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9VUmtla0pPVVhwUmVGUnRjRlpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1GSmFZekExUlZGWVZrOVdSbXQ0Vkd4Rk9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwa2d6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9veUFnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn