Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjghTWpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjeUx6STRMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFNaTh5T0M4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU1pOHlPQzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZZenAhT21jNmF6cGZPb3lET284Nm56cC9PbTg2WHpxTWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxYk9uODZaenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbjg2bElNNmp6cVRPbGM2bXpwSE9uYzZmenFVZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02WHpwdk9sYzZhenFUT29jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZSenBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVhPbE02aHpwSE9rODZwenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZaenB6T2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZnenAhT2tjNmd6cC9PbU02WHpwck9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cWZPa2M2Y3pwL09sTTZoenBIT21zNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tczZrenBIT21jNmZ6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vTTZmenB2T3BjNmN6cEhPbmM2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cCFPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9xYzZoenAvT3BzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVE0hUEM5emRISnZibWMrSU02bnpwZk9tODZaenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9sYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklDRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF6UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwYk9rYzZTenBYT204NmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlBeU5jNlh6cU1nenB6T2tjNmh6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNems1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2tjNmJ6cEhPbnM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREV5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZienBmT3FNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNmZ6cVRPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORGN3UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwdk9sYzZjenBuT25jNlR6cG84TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cUhPa2M2WnpxUE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkTGM2VHpwSE9tODZienBuT21zNmZJTTZaenAhT284Nmt6cG5PcE02ZnpxWE9wTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbGM2WnpwOHR6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4Z3pwTE9wYzZXTHM2Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qQThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBQT2xjNmJ6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5ERThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmp6cG5PbmM2a3pxSE9tYzZTenBIT25jNlpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFF4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbzg2WnpwIU9wTTZoenBuT2tzNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMczZuTHM2VkxzNmdMczZSTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenAvT204NlZ6cHpPbWM2YXpwOGd6cHpPbjg2bHpxUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBiT3FjNmR6cW5PblMhT2s4NlJ6cHZPbTg2Wnpwck9ueURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE9ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cEhPbTg2WHpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcwUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vYzZSenBuT284NmF6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56QThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2a3pwSE9uTTZmenFIT3BzNnB6cVBPbHlET3BNNmZ6cVVnenFQT3FjNmt6cGZPb2M2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF3UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBiT2tjNlN6cFhPbTg2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3A4Nlh6cHZPbWM2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UQXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZqenBuT2s4NlR6cG5Pb2M2WnpwVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPbE02aHpwWE9rU0RPb002UnpxRE9rYzZkenBUT29jNlZ6cC9PcFNBeFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UTTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT2xNNmh6cFhPa1NET29NNlJ6cURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenAvT3BTQXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFET2tjNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFV6UEM5emRISnZibWMrSU02WHpwdk9sYzZhenFUT29jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbjg2bElNNmp6cVRPbGM2bXpwSE9uYzZmenFVZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vTTZWenBUT255RE9wczZmenBuT25jNlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWVmRVUms5V1IyTiFWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamVGUldVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpHYSFoVVdIQk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSMDR6Vkc1d2IwOUZOVVZSV0ZaUFZrWnJNRlJWVWxaTlJUVkVaRE5zVG1GVVVURlVibkJHVGtVMU5scDZTbTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVVWWk0yaE9Wa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROa1QxSkdhIWxVYTJnelRVVXhSRTVFUms5bGEydG9WR3RTVW1WRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUXhVazVOVlRsRllrUm9UMUpGUmpGVWJGSnFUVVUxTmxOWVpFOWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZaZWxaUFpXeEdOVnByVWxKa01IaHhWbE5HVDJGcmEyaFVNRkpLWXpBeGNWTllWbEJXUm10NVZGaHdVbVZGTUdoa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGcE9WVEZGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKYVpXczVWVkZUUm0xU1JrWXpWRWR3VmtsVk5WVlNVMFpQVVROa05WUlhhekJPVlRWeFZGaHNUa2xZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSWWNFOWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZTVkZKUFVrVlpORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5vVUZaRmEhaFVNVTR6WlZVeGNFNUVWazloYTBZMFZGVlNVa2xYV2tWVldHUk5ZV3hWYUZSWWNHNWxSVGxWVjFoT1RtRnJiREZVTVZKV1RXczFjVmRUUms5aWJtTiFWRlZOTUUxVk5UWlVWRXBPWlcxak1WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGTUhkVVYhQnpUMFUxUlZGWVZrOVdSMDQxVkRGU1FrNUZlRVZUV0d4TllXMXplRlJYY0Vaa01EUm9aSHBDVGxGNlVYaFVibkJTVGtVNVJWSllUazVoYTJ3eFZERlNVazVGT1VWaGVrcHRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZ4WVhwV1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTFSVlpVUms1bGJYYzBWR3RTUW1SVk5WVlplbFpPWVd0cmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRkpGUmpOVU1XZ3pUVVV4UkU1RVJsQlNSVVV3VkZkd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldORlJXVW01SlYxcEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWIUJhVFdzeGNWTllUazVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVhGWFUwWlFVMGhqZDFSVlRUQk5WVGxGVmxoc1QxWkdhekJVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGExViFWREJTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkamFGUXhVbEpPUlRFMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktUbFU1VldGNlFtMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZPVlZaZWtwUFlXeEdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZaRlZqVlViVFV6VFVVeFJFNUVSbEJXUld3MVZERlNhbU13TVhGVFdGWlFWa1pWTUZSWGNFcE9SVEZaWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKU1pXc3hObEZZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVldWRXBQWlcxUk5GUnJVa0prVlRWVllYbEdUMVpGYXpGVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrNVNSVlV3VkZab00wMUZNVVJPUkVaUVZrZDBNMVJ1Y0ZwbFZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkp5VFZVMWNWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdRbVZGTlVWYWVsSlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROd1RtRnRaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRZWkU1bGJGVXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtaVk1WUlhjRzVrTURSb1pIcENUbEY2VVhsVVZWSldTVlUxVlZOVVNrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZhZWxaT1VrZFJORlJyVWtKa1ZUVnhVVlJTVDJGdFRYbFViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNVZERlNWbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTkZSVlVtNU5WVEZ4VTFoT1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTFSVnA2Ums5aWJtTiFWRlZOTUUxck1WVlVWRkpQWlcxa05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZ0VFdoVVZsSkhUMFUxUlZGWVZrOWhhMVY1VkRCU1NtVnJPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01SlZURkZWMVJTYlZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZWSlVWazVsYlhSNlZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWk9aV3RGZDFwclVsSmtNSGh4VjFoc1QxSkZSWGxVYlhCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRlZTVms1Vk5HaGtla0pPVVhwUmVWUlhjRlpPVlRWeFlYcENUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxvemNFNWxiRWswVkd0U1FtUlZOWEZUVkZaUFZrZDBObFJ1YkRObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVNRkpDWlcxYVJWVllaRTFoYkd3MlZGVlNVazVWTVZWV1dFNU9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZWVlZSVlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZGaGtUMUpIZERSVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1kwVkd0U2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJNRlJ1Y0U1T1ZUVkVaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlVVeGNWSllhRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTlZWUldIQlFVa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWVjFoa1QyVnRkRFJVYVVZelRVVXhSRTVFU2s1aGF6RXpWR3hTY2sxVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlZVbEprTURWWlpIcENUbEY2VVhsVVYhQkdaVlV4VlZwNlZrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpSVkZKT1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhVbFJLVUZKSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWWlVVazlTUjAxNVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaFBVa2RPTkZSV1VrWmpNREZ4VTFoV1VGWkdWV2hVTUZKT1pXczFTV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTUWtsVk5VVmFNMmhOVWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZGUlNUMWRJWSFkVVZVMHdUV3N4UlZsNlZrOVNSa1kyVkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUFpXeFZlRlJXVWxkUFJUVkZVVmhXVDJGclJqVlVWVkpTWldzMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVF3TVVWVVZFSnRVa1pHTTFSSGNGWk9WVGxWVlZod1QyRnJNWHBVViFCS1pGVTVWVlpVVms5bGExWTFWRzAxTTAxRk1VUk9SRVpRVmtkTmVGUnRjRzVsYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSkNTVlV4Y1ZScWFFOVNSVVl4Vkd4U2NrMVZNWEZWV0dSUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBLVUZaSGREWmFhMUpTWkRCNGNWWlVWazVoYkVZMVZGaHdibU13TVhGVFdGWlFWa1pWTUZSVlVsWkpWVEYxWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKeVRVVXhjVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTVm1Wck9VVmhla0p0VWtaR00xUkhjRlpPUlRVMlVWaHdUbFpGYkhwVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQlNSMlF6VkZab00wMUZNVVJPUkVaUVVrWldObFJ1Y0Zwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqVlVNVkpTU1ZVeGRXUjZRazVSZWxGNFZEQlNUazVGTlRaYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZGVjFSS2JWSkdSak5VUiFCV1RrVXhWVkpVU2s5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hPWVcxbk5GUnJVa0prVlRWVldYcFdUbEpHUmpaVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSa1kwVkd4U1RrNVhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlF3VWxKSlZUVnhXVE5PVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMU5scDZRazlYU0dOIVZGVk5NRTFWTlRaWFZGSlBZV3hWZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkZSVEZVYkZKclQwVTFSVkZZVms5V1IwMTRWREZTYW1WRk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVsVlRFMllVUm9UMUpGUmpGVWJGSnFUVVU1VlZkWWNFNWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZXVkVKUFVrVnZORlJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVDJWc1ZUQlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazlsYlUxNVZHbEdNMDFGTVVST1JFWlBaV3RyYUZReFVtcE5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKR1RVVTFWVnBFYUU5U1JVWXhWR3hTYW1Rd05UWmhla3BOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGRlUxUkdVRmRJWSFkVVZVMHdUVlUxY1dFelpFNWhiR3Q0VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrVnNORlJ0Y0U5UFJUVkZVVmhXVDFaR2EhaFViRkp1VFVVMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdiazFWTVZWaGVqQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGMwTlMweUlqNVVWIUJLWkZVNVZWWlVRazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1pEQTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWhiR3RvV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1ZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJDVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWTllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFSk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WREJPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZOWWJFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZaZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURkZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGWlNiazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJWV2hVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1IwNDJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWVcxbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZOVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VabFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJPWXpBMVJWRllWazloYTFZMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZUZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1VGWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUms5bFdHTiFWRlZOTUUxck1VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpKVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSmFUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWRlVRbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYU0hQk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVFhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVadFVrVnNOVlJIY0hKTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJoVDBVeGNWTllWbEJXUm13elZHdE9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pWZVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Ums1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhla3BOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlUVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4Vkd0U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJZYkROTlJURkVUa1JHVUZaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazVoV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWVVZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKeVpXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1VmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIWSFoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVeGNHUjZRazVSZWxGNFZERlNTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VtNWpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JrVXhWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZGVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZXV0U1UFVrVkdNVlJzVW01T1ZUbFpaRE5zVG1GVVVURlViRkpPVGxWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZERlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkhZIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxVk9VVlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnVaVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVnJlRVZWV0dSTllXeFZNRlJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlViV3d6VFVVeFJFNUVSazlsYlhOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1hwV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYWs1Rk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMVpIVFRCVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMU5scDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMlZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWVpFNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpYVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RlZWVmhPVDFKRlJqRlViRkpxVFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSdGNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFpVYkU0elRVVXhSRTVFUms5bGJHODBWRmR3U21SVk9WVlhWRUpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxUlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMVZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVhMUp6VDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hXTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmw2Ums5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFNMnhOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUbFY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEVmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVTUmtaNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yUlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVWxSS1RWSkdSak5VUiFCV1RXczVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVGUnRjRzVsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSbXRvVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWpkMVJGVWxKa01IaHhWbFJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWb3pUazlTUlVZeFZHeFNXazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHNU5hIWhGVlZoa1RXRnNWWGxVYkZKV1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhPRGcyTFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlYxUlNUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZaVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJxVGxWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyYUZSdWJETk5SVEZFVGtSR1QyRnNWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0ZaT1IxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEpHWXpBMVJWRllWazlXUm10NFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RzTmxSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaREF3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1FtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJXVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlVibXd6VFVVeFJFNUVSazlsYTFVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFjV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPUlRGd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkc1d1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5lRlJXYURObFZURndUa1JXVDJGdFRucFVhMUpDWkZVMVZWbDZSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFdIQk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVRWVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3V2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIVFdoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRVkwVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFpXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWh3VUZVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sZFVWbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVRaWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1RVVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3hTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZkWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpWVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxVFVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRE5VYkU0elRVVXhSRTVFUms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWVldUTm9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZwNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnFZekExUlZGWVZrOVdSMDEhV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE53VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVVazFTUmtZelZFZHdWa2xWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxWWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxVlZremJGQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZTV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWeFYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1ZtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJ1Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaR1JYaFViRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYlUxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZWV1hsR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZYUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBOYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFpXMWphRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMVZWbDZWbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcE9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVRWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZ0Y3pGYWExSktaVlY0Y1dGNlFsQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJST1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVVmhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeFJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVF3T1ZSa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5V1IyUTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPVmtkT2VsUnJVa0prVlRWVldqTm9UbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZOVVFrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGEhaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWbEpyVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGaHNNMDFGTVVST1JFWlFVa1ZWTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFWVm96YUZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPUlRFMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDFaSFkhaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWYWVVWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSV1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFObUpFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXdVbTVOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQktZekExUlZGWVZrOVdSMk14VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZkMVJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYkZKeVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkME5GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZVMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZHUjZRazVSZWxGNFZERlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFpVVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IhUTJWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMVV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVNRTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQTFjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTVmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlZVbEpqTURWRlVWaFdUMVpIYyFoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMFkwVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhPVDFKRlJqRlViRkp5VFdzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNja2xWZUVWVldHUk5ZV3hWTVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjMmhVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlhXR1JPVlROamQxUlZUVEJOVlRsVldYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VKbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFNeFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hSVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVa3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSlNZekExUlZGWVZrOWhhMFYhVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHplVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVDFKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVVWVlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd0RmFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFoVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZXVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sa3pUazlTUlVZeFZHMXdRa2xWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcE5hIWhGVlZoa1RXRnNiRE5VTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVVZsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZaZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGWlNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalJVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1IwNDJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPWVcxUk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZSWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaTlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp1VFd0NFJWVllaRTFoYkd3MFZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhUWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlNWRkpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVldqTm9UVkpHUmpOVVIhQmFaVVU1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VabFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVlpVU2sxU1JrWXpWRWR3V21WVk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1GdGRIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVTazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFUyV2tSb1RtRnJiREZVTVZKV1pXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlljRlpqTURWRlVWaFdUMkZyTVROVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEF3VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1VrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVSV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbzg2WnpwIU9wTTZoenBuT2tzNlJ6cCFPbVNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09