Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpjeU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpJdk1qZ3ZMVEl2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6Y3lMekk0THpjdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjeUx6STRMemd2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9tTTZkenBuT21zNlh6cU1nenFQT3A4NmZ6cHZPbDg2aklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02bXpwL09tYzZkenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cC9PcFNET284Nmt6cFhPcHM2UnpwIU9uODZsSU02anpwSE9vYzZSenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2YnpwWE9tczZrenFIT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9rYzZiUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cFRPb2M2UnpwUE9xYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFF5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tYzZjenBmT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEl3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vTTZkenBIT29NNmZ6cGpPbDg2YXpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02UnpwIU9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm56cEhPbk02ZnpwVE9vYzZSenByT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEExUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwck9wTTZSenBuT244NmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGs0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxRE9uODZienFYT25NNlJ6cCFPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPcDg2bHpwVE9vYzZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmR6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02Wnpxbk9vYzZmenFiT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPcDg2WHpwdk9tYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenBjZ3pwWE9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEVnenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lBZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPcE02V3pwSE9rczZWenB2T204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNREU4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTVPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT204NlJ6cDdPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9tODZYenFqT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2YnpwWE9uTTZaenAhT2s4NmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmh6cEhPbWM2anpwck9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmx6cGJPcWM2ZHpxbk9uUyFPazg2Unpwdk9tODZaenByT255RE9tYzZkenFQT3BNNlp6cVRPbjg2bHpxVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEl5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cFhPbWM2ZkxjNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmSU02U3pxWE9saTdPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZUenBYT204NlJ6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cVBPbWM2ZHpxVE9vYzZaenBMT2tjNmR6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tTN09weTdPbFM3T29DN09rUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRNekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenB2T2xjNmN6cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cHZPbDg2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxSE9rYzZaenFQT21zNlJ6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPcE02Unpwek9uODZoenFiT3FjNmp6cGNnenFUT244NmxJTTZqenFuT3BNNlh6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek56RThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002ZnpxVE9vODZSenFIT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdNRHd2YyFSeWIyNW5QaUF5TmM2WHpxTWd6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZXenBIT2tzNlZ6cHZPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpxYk9sYzZoenBYT21jNlJ6cHJPbHlET2xjNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFmT2w4NmJ6cG5PcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT3FjNmh6cC9PcHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002ZnpwIU9wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQSFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd056ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd01Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vODZaenBQT2s4Nlp6cUhPbWM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRNMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cFRPb2M2VnpwRWd6cURPa2M2Z3pwSE9uYzZVenFIT2xjNmZ6cVVnTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBUT29jNlZ6cEVnenFET2tjNmd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZmenFVZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZnenBIT216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPbDg2YnpwWE9tczZrenFIT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT2w4NlR6cC9PcFNET284Nmt6cFhPcHM2UnpwIU9uODZsSU02anpwSE9vYzZSenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxYk9uODZaenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlhWRVpQVmtkamQxUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0WSFoVVZsSnpUMFUxUlZGWVZrOVdSbXQ0VkZod1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE9NMVJ1Y0c5UFJUVkZVVmhXVDFaR2F6QlVWVkpXVFVVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGTlRaYWVrcHRVa1pHTTFSSGNGWkpWVEZGV1ROb1RsWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVmt6WkU5U1JtdDVWR3RvTTAxRk1VUk9SRVpQWld0cmFGUnJVbEpsUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSk9UVlU1UldKRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMUZOVFpUV0dSUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWHBXVDJWc1JqVmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazloYTJ0b1ZEQlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZVZSWWNGSmxSVEJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CYVRsVXhSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTV21Wck9WVlJVMFp0VWtaR00xUkhjRlpKVlRWVlVsTkdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWWJFNUpXR04hVkZWTk1FMVZOVFpVV0hCUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVbFJTVDFKRldUUlVhMUpDWkZVMVZWa3phRkJXUld0NFZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTkZSVlVsSkpWMXBGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCdVpVVTVWVmRZVGs1aGEyd3hWREZTVmsxck5YRlhVMFpQWW01amQxUlZUVEJOVlRVMlZGUktUbVZ0WXpGVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSVEIhVkZkd2MwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlF4VWtKT1JYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJHWkRBMGFHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVazVGT1VWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVsSk9SVGxGWVhwS2JWSkdSak5VUiFCV1NWVTFjV0Y2Vms1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5VVldWRVpPWlcxIU5GUnJVa0prVlRWVldYcFdUbUZyYSFsVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQlNSVVl6VkRGb00wMUZNVVJPUkVaUVVrVkZNRlJYY0ZKak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqUlVWbEp1U1ZkYVJWVllaRTFoYkZVd1ZGZHdXazFyTVhGVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZ4VjFOR1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTVSVlpZYkU5V1Jtc3dWRVZTU21WVmVIRmhla1pPWld0VmQxUXdVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpIWTJoVU1WSlNUa1V4TldRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NrNVZPVlZoZWtKdFVrWkdNMVJIY0ZaT1JUbFZXWHBLVDJGc1JucFVWIUJLWkZVNVZWWlliRkJXUlZZMVZHMDFNMDFGTVVST1JFWlFWa1ZzTlZReFVtcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEJVViFCS1RrVXhXV1I2UWs1UmVsRjRWREZTVW1Wck1UWlJXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZsUktUMlZ0VVRSVWExSkNaRlUxVldGNVJrOVdSV3N4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1VrVlZNRlJXYUROTlJURkVUa1JHVUZaSGRETlVibkJhWlZWNFJWTlliRTFoYlhONFZERlNjazFWTlhGYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFSmxSVFZGV25wU1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6Y0U1aGJXUTBXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JPWld4Vk1WUXhVbXBqTURGeFUxaFdVRlpHVlRGVVYhQnVaREEwYUdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1ZrbFZOVlZUVkVwTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZXbnBXVGxKSFVUUlVhMUpDWkZVMWNWRlVVazloYlUxNVZHMXNNMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZVZReFVsWmxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFJVVlZKdVRWVXhjVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTVmtsVk5VVmFla1pQWW01amQxUlZUVEJOYXpGVlZGUlNUMlZ0WkRSVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWxiVTFvVkZaU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFZlVlF3VWtwbGF6bFVaRE5zVG1GVVVURlViRkp1U1ZVeFJWZFVVbTFTUmtZelZFZHdXbVZWTVZWU1ZGWk9aVzEwZWxSWGNFcGtWVGxWVmxOR1RtVnJSWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5U1JVVjVWRzF3V21Nd01YRlRXRlpRVmtaVmVWUlZVbFpPVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVVYhQldUbFUxY1dGNlFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFphTSFCT1pXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVDFaSGREWlVibXd6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMlZEQlNRbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTmxSVlVsSk9WVEZWVmxoT1RtRnJiREZVTVZKV1RVVXhWVlZVVldkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZSWVpFOVNSIVEwVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdORlJyVW5OUFJUVkZVVmhXVDJGcmF6QlVibkJPVGxVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZGTVhGU1dHaHRVa1pHTTFSSGNGcGxWVFZWVVZod1VGSkhUbnBVViFCS1pGVTVWVmRZWkU5bGJYUTBWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzeE0xUnNVbkpOVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSlNaREExV1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1JtVlZNVlZhZWxaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJVVlJTVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWSlVTbEJTUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSlBVa2ROZVZwclVsSmtNSGh4VjFob1QxSkhUalJVVmxKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WREJTVG1Wck5VbGtla0pPVVhwUmVWUldVa0pKVlRWRldqTm9UVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxSVVVrOVhTR04hVkZWTk1FMXJNVVZaZWxaUFVrWkdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc1ZYaFVWbEpYVDBVMVJWRllWazloYTBZMVZGVlNVbVZyTlRWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmtNREZGVkZSQ2JWSkdSak5VUiFCV1RsVTVWVlZZY0U5aGF6RjZWRmR3U21SVk9WVldWRlpQWld0V05WUnROVE5OUlRGRVRrUkdVRlpIVFhoVWJYQnVaV3Q0UlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1FrbFZNWEZVYW1oUFVrVkdNVlJzVW5KTlZURnhWVmhrVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZTbEJXUiFRMldtdFNVbVF3ZUhGV1ZGWk9ZV3hHTlZSWWNHNWpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEJVVlZKV1NWVXhkV1I2UWs1UmVsRjRWREJTY2sxRk1YRlRXRTVPWVd0c01WUXhVbFpsYXpsRllYcENiVkpHUmpOVVIhQldUa1UxTmxGWWNFNVdSV3g2VkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UVVrZGtNMVJXYUROTlJURkVUa1JHVUZKR1ZqWlVibkJhWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMVZERlNVa2xWTVhWa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrNU9SVFUyV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1pXc3hSVmRVU20xU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1WVlNWRXBQWVZoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHNUbUZ0WnpSVWExSkNaRlUxVlZsNlZrNVNSa1kyVkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdORlJzVWs1T1YxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFVNRkpTU1ZVMWNWa3pUazVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlRaYWVrSlBWMGhqZDFSVlRUQk5WVFUyVjFSU1QyRnNWWGRVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JVVXhWR3hTYTA5Rk5VVlJXRlpQVmtkTmVGUXhVbXBsUlRsVVpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9aVlV4Tm1GRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMUZPVlZYV0hCT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWbFJDVDFKRmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWbDZRazlsYkZVd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBaVzFOZVZScFJqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJhMmhVTVZKcVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTUmsxRk5WVmFSR2hQVWtWR01WUnNVbXBrTURVMllYcEtUVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZOVVJsQlhTR04hVkZWTk1FMVZOWEZoTTJST1lXeHJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaRmJEUlViWEJQVDBVMVJWRllWazlXUm10NFZHeFNiazFGTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHNU5WVEZWWVhvd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRSFORFV0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSk9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1Rd05WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1lXeHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVRbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhelYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUbUZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0d4T1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBDVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VtNU9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKcVl6QTFSVkZZVms5aGExVm9WR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05sUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbUZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVlZUVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJHWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdUbU13TlVWUldGWlBZV3RXTkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZWkZCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVldVMFpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1drMUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDJGclJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGUlZFSlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV2pOd1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTFSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV21Rd01WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVVZrNHpUVVV4UkU1RVJsQldSMDE0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZZWGxHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFd0NFJWVllaRTFoYkZVeFZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pzTTFSclRqTk5SVEZFVGtSR1VGWkdWWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVmhla1pPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVllYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJyVW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVXR3d6VFVVeFJFNUVSbEJXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWVkZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVkpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21Wck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVPVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMk40VkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVDFVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVrcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKdVl6QTFSVkZZVms5V1IhUTBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaRk1WUkZVbEprTUhoeFZsUldUbFpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZSVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZWbGhPVDFKRlJqRlViRkp1VGxVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazVWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZReFVsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVTUU0elRVVXhSRTVFUmxCU1IyTjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRlZWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bGEhaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVWVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZHMXNNMDFGTVVST1JFWlBaVzF6YUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFWVmw2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnNVbXBPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSldZekExUlZGWVZrOVdSMDB3VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWbE5HVUZKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaYWVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYkZKcVRrVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFkVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrOWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZYV0dST1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJWMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWVllUazlTUlVZeFZHeFNhazFyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWV2hVYlhCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzJWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUkNUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVVZYV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJTVGxWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHdFNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZUZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNWalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGExWjZWR3RTUW1SVk5WVlpla1pQVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFdqTnNUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxUlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJZY0VkUFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlViRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va1pHZWxSclVrSmtWVFZWV1ROa1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObEpVU2sxU1JrWXpWRWR3Vmsxck9VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBrTURVMVpIcENUbEY2VVhoVWJYQnVaVWRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJhRlJyYURObFZURndUa1JXVDJGdFkhZFVSVkpTWkRCNGNWWlVTazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VscE5WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVjVWR3hTVmxCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UZzROaTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZkVVVrOWxXR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bEZVMWhPVDFKRlJqRlViRkphVFZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazVWZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVYm13elRVVXhSRTVFUms5aGJGVXdXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld4R2VsUnJVa0prVlRWVlYxUkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZsNlZrMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFViWEJXVGtkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNSbU13TlVWUldGWlBWa1pyZUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJiRFpVUlZKU1pEQjRjVlpVU2s5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhPVlROamQxUlZUVEJOVlRWeFlYcEdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWbEpIVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RWTVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkZNWHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmhNMmhOVWtaR00xUkhjRlpKVlRFMlUycG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1V4Y0dSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1VrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVDFaSFRYaFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazloYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWWmVrWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VjFod1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxVk5VUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRnBPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWExSktZekExUlZGWVZrOVdSMDFvVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEdORlJGVWxKa01IaHhWbE5HVDJWc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFljRkJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekUyV1ROT1QxSkZSakZVYkZKcVRXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VGsxRmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnNVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRaVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZYV0d4UVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJWVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWZFlUazlTUlVZeFZHeFNhazFGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWmxhIWhGVlZoa1RXRnNWV2hVViFCelQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpIZEhwVWExSkNaRlUxVlZremFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZhZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkphU1ZWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlZWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQlNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5kMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWa3pjRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWVVZGSk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmR3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4UVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbGhzVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeE5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpPWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxabFZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVibkJMVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBaVzFOZUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFWVmw1Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRlpKVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWExSmFUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWdFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlsYkZaNlZHdFNRbVJWTlZWWmVsWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUyWVROT1QxSkZSakZVYkZKcVRsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYmsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUXhVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiWE14V210U1NtVlZlSEZoZWtKUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZXak5rVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlliRTFTUmtZelZFZHdWazVGTVVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtka05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZvemFFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZUVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JURlZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWld0NFJWVllaRTFoYkZVd1ZGWlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSWWJETk5SVEZFVGtSR1VGSkZWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5WVmFNMmhRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHNUVkpHUmpOVVIhQldUa1V4Tm1KRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJHWXpBMVJWRllWazlXUjJONFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWV25sR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5VVmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsVlRsVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGpNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaR1JYZFVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVWxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVa3BqTURWRlVWaFdUMVpIZERSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDE1VkVWU1VtUXdlSEZXVkZaT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVUZFelkhZFVWVTB3VFZVNVZWTllhRzFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZReFVrcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKS1l6QTFSVkZZVms5V1IhUTJWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkME5sUkZVbEprTUhoeFZsUldUbVZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVTFaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZEQk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pXTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RWSkdSak5VUiFCV1RsVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTV21Rd05YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVbFpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSlNZekExUlZGWVZrOVdSIU40VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEdORlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJGc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNjazFyTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSkpWWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1IhTm9WRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUbFV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZsNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KSlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJDWlZWNFJWVllaRTFoYkZVeFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6TVZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1VGWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVVms1bFdHTiFWRlZOTUUxck1VVlNWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSktUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZkMVJwUmpObFZURndUa1JXVDFaSGMhbFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlTUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZGVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3UWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyUldoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSIU40VkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUFpXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeFJWa3phRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFSkpWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJHd3pWREJTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbEpIZERWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkZaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBHVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrWmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5aGExWTBWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05sUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbUZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVlZVV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJHVFZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNiazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1V1IwMTVXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVsUlNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZvemFFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaSlZURndaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJHWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdibU13TlVWUldGWlBZV3RzTlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVldWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVlUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZkd1VrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDJGcmEhaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVoYlhSNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFcFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZob1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFObHBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5VUmtla0pPVVhwUmVWUlhjSEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdIQldZekExUlZGWVZrOWhhekV6VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrVXdNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUlZFVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmp6cG5PbmM2a3pxSE9tYzZTenBIT25jNlpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenFQT21jNmR6cVRPb2M2WnpwTE9rYzZkenBrZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn