Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGM2SU02UnpwTXVJTTZaenFuT2tjNmR6cCFPbDg2akxjNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6Y3lNU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTWk4eU9DOHhMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpJdk1qZ3ZNeThpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56SXZNamd2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01USTZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURnOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dOand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pJd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT21jNmR6cVRPb2M2WnpwTE9rYzZkenBrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cGpPbmM2Wnpwck9sODZqSU02anpxZk9uODZienBmT295RE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET3BzNmZ6cG5PbmM2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZmenFVZ3pxUE9wTTZWenFiT2tjNmR6cC9PcFNET284NlJ6cUhPa2M2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBmT204NlZ6cHJPcE02aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZVenFIT2tjNlR6cW5Pazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qRThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenB6T244NlV6cUhPa2M2YXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmF6cVRPa2M2WnpwL09uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURrNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE1T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmd6cC9PbTg2bHpwek9rYzZkenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd3UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwL09uYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwSE9wODZsenBUT29jNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNnB6cUhPbjg2bXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenFmT2w4NmJ6cG5PcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9wczZWenFIT2xjNlp6cEhPbXM2WElNNlZ6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREExUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2xzNlJ6cExPbGM2Ynpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF4UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Unpwdk9rYzZlenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cHZPbDg2b3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEhTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOekE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT204NlZ6cHpPbWM2ZHpwUE9tand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGcxUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9vYzZSenBuT284NmF6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9ESThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2YnpwZk9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDB0enBQT2tjNmJ6cHZPbWM2YXpwOGd6cG5PbmM2anpxVE9tYzZrenAvT3BjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pwZk9rODZWenBuT255IU9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cFl1enFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpwWE9uTTZaenByT255RE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPbHM2cHpwIU9xYzZkTGM2VHpwSE9tODZienBuT21zNmZJTTZaenAhT284Nmt6cG5PcE02ZnpxWE9wTTZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9rYzZienBmT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmh6cEhPbWM2anpwck9rYzZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16Y3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenFUT2tjNmN6cC9Pb2M2bXpxbk9vODZYSU02a3pwL09wU0RPbzg2cHpxVE9sODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Y3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNems0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNREE4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME1ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbHM2UnpwTE9sYzZienB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cWZPbDg2Ynpwbk9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PcWM2aHpwL09wczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZ3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZmenAhT3BNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRBd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV3TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT284Nlp6cFBPazg2WnpxSE9tYzZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenBFZ3pxRE9rYzZnenBIT25jNlV6cUhPbGM2ZnpxVWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cFRPb2M2VnpwRWd6cURPa2M2Z3pwSE9uYzZVenFIT2xjNmZ6cVVnTWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sODZienBYT21zNmt6cUhPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwL09wU0RPbzg2a3pwWE9wczZSenAhT244NmxJTTZqenBIT29jNlJ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenFiT244Nlp6cCFPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenFIT2w4NmR6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWWFZFWlBWa2RqZDFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRZIWhVVmxKelQwVTFSVkZZVms5V1JtdDRWRmh3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtkT00xUnVjRzlQUlRWRlVWaFdUMVpHYXpCVVZWSldUVVUxUkdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1JrNUZOVFphZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZaSlZURkZXVE5vVGxaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWa3paRTlTUm10NVZHdG9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RyYUZSclVsSmxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKT1RWVTVSV0pFYUU5U1JVWXhWR3hTYWsxRk5UWlRXR1JQWlZoa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUMlZzUmpWYWExSlNaREI0Y1ZaVFJrOWhhMnRvVkRCU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJlVlJZY0ZKbFJUQm9aSHBDVGxGNlVYaFVibkJhVGxVeFJWWllUazVoYTJ3eFZERlNXbVZyT1ZWUlUwWnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVFZWVWxOR1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJZYkU1SldHTiFWRlZOTUUxVk5UWlVXSEJQWlZoa05WUlhhekJPVlRWeFVsUlNUMUpGV1RSVWExSkNaRlUxVlZremFGQldSV3Q0VkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEdORlJWVWxKSlYxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFVXSEJ1WlVVNVZWZFlUazVoYTJ3eFZERlNWazFyTlhGWFUwWlBZbTVqZDFSVlRUQk5WVFUyVkZSS1RtVnRZekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JUQiFWRmR3YzA5Rk5VVlJXRlpQVmtkT05WUXhVa0pPUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQkdaREEwYUdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1VrNUZPVVZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1JUbEZZWHBLYlZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMWNXRjZWazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWV1ZFWk9aVzEhTkZSclVrSmtWVFZWV1hwV1RtRnJhIWxVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCU1JVWXpWREZvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWRk1GUlhjRkpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpSVVZsSnVTVmRhUlZWWVpFMWhiRlV3VkZkd1drMXJNWEZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxabGF6RnhWMU5HVUZOSVkhZFVWVTB3VFZVNVJWWlliRTlXUm1zd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RWZDFRd1VsZFBSVFZGVVZoV1QxWkhZMmhVTVZKU1RrVXhOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2s1Vk9WVmhla0p0VWtaR00xUkhjRlpPUlRsVldYcEtUMkZzUm5wVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQldSVlkxVkcwMU0wMUZNVVJPUkVaUVZrVnNOVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaR1ZUQlVWIUJLVGtVeFdXUjZRazVSZWxGNFZERlNVbVZyTVRaUldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVmxSS1QyVnRVVFJVYTFKQ1pGVTFWV0Y1Ums5V1JXc3hWRVZTU21WVmVIRmhla3BPVWtWVk1GUldhRE5OUlRGRVRrUkdVRlpIZEROVWJuQmFaVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkRGU2NrMVZOWEZhUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VKbFJUVkZXbnBTVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMVZXRXpjRTVoYldRMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHUk9aV3hWTVZReFVtcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEZVViFCdVpEQTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTVmtsVk5WVlRWRXBOVWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlducFdUbEpIVVRSVWExSkNaRlUxY1ZGVVVrOWhiVTE1Vkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lVlF4VWxabGJWcEZWVmhrVFdGc2JEUlVWVkp1VFZVeGNWTllUazVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlVWYWVrWlBZbTVqZDFSVlRUQk5hekZWVkZSU1QyVnRaRFJVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGJVMW9WRlpTUjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0VmVWUXdVa3BsYXpsVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVTVlV4UlZkVVVtMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVlZTVkZaT1pXMTBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVG1WclJYZGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUlVWNVZHMXdXbU13TVhGVFdGWlFWa1pWZVZSVlVsWk9WVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCV1RsVTFjV0Y2UWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWmFNIUJPWld4Sk5GUnJVa0prVlRWeFUxUldUMVpIZERaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkRCU1FtVnRXa1ZWV0dSTllXeHNObFJWVWxKT1ZURlZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpXVFVVeFZWVlVWV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlJZWkU5U1IhUTBWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR05GUnJVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZyYXpCVWJuQk9UbFUxUkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVkZNWEZTV0dodFVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVlZVVmh3VUZKSFRucFVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTlsYlhRMFZHbEdNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N4TTFSc1VuSk5WWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKU1pEQTFXV1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Um1WVk1WVmFlbFpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlVWUlNUbUZyTkRSVWExSkNaRlUxY1ZKVVNsQlNSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZXVkZKUFVrZE5lVnByVWxKa01IaHhWMWhvVDFKSFRqUlVWbEpHWXpBeGNWTllWbEJXUmxWb1ZEQlNUbVZyTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrSkpWVFZGV2pOb1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFJVVWs5WFNHTiFWRlZOTUUxck1VVlplbFpQVWtaR05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZzVlhoVVZsSlhUMFUxUlZGWVZrOWhhMFkxVkZWU1VtVnJOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5Ka01ERkZWRlJDYlZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZWVlljRTloYXpGNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBaV3RXTlZSdE5UTk5SVEZFVGtSR1VGWkhUWGhVYlhCdVpXdDRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTUWtsVk1YRlVhbWhQVWtWR01WUnNVbkpOVlRGeFZWaGtUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlNsQldSIVEyV210U1VtUXdlSEZXVkZKUVZrWkdOVlJYYkRObFZURndUa1JXVDFaRk1EQlVNVkpUVDBVMVJWRllWazlXUjJOb1ZGVlNUbVZGTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE9SVGxGVVZob2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVlJUUms5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRWRlpQVWtkT05WcHJVbEprTUhoeFZsUlNUbVZ0WTJoVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEV6Vkcxd1lVOUZOVVZSV0ZaUFZrZGtORlJXVWxwTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJLWlZVNVNXUjZRazVSZWxGNFZHNXdjbVF3TlVWVVdIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVWxSR1RtVnRkelJVYTFKQ1pGVTFWVmw2VWs5U1IwMTVWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkTmFGUXdVbEpOVjFwRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQnVUV3MxVlZWWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtUXdNVVZoZWtaUFNWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJWbFJXVDJWclZURlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazVsYTJ3MlZEQm9NMDFGTVVST1JFWlBaV3hGTVZSdGNFNWxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWxVYkZKU1RVVXhkV1I2UWs1UmVsRjRWRzV3VWtsVk5WVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbHBKVlRVMlYxTkdiVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Y1ZsNlZrOWxiRVo2VkZkd1NtUlZPVlZYVkZaT1ZrWkZlRlJwUmpOTlJURkVUa1JHVDJWclJXaFVNVkphWXpBeGNWTllWbEJXUjA0elZGZHdWazVYV2tWVldHUk5ZV3hWZVZReFVrSmxWVFZ4VmxoT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVXhjVkpVU2s1SldHTiFWRlZOTUUxVk5YRldWRVpRVWtaRmVGUkZVa3BsVlhoeFlYcEtVRkpHVmpSVU1VVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhOelExTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1a01EVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWlVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZEQlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRUpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1FrNVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0VkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVoYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZVzFPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoc1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmw2UWsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZhRlJzYURObFZURndUa1JXVDFaSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVoYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZWVTFSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3Um1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyVmpSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDE0VkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUVZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVscE5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CeVl6QTFSVkZZVms5aGEwVjVXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVWUkNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdOVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUm13elZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFWa2ROZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWV0Y1Um0xU1JXdzFWRWR3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjR0ZQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSbFY1V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZTazFTUmtZelZFZHdWazVWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk5WWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpRVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUbUZZWSFkVVZVMHdUVlU1VlZSVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KbGF6RlpaRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGxWNFJWVllaRTFoYkZVeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqZUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RtRnRVVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUms5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRGd1pIcENUbEY2VVhoVU1WSktUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBORlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaR1JURlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSlBVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVVZSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTYms1Vk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVPVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVU1WSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVVrZGplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWVlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNWxWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVXdWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZ0YzJoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViRkpxVGtVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWbU13TlVWUldGWlBWa2ROTUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWalZVUlZKU1pEQjRjVlpUUmxCU1JXODBWRmR3U21SVk9WVldWRkpPWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlducEtiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FrNUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoa1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObGRVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbXBOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVRazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZGVjFoT1QxSkZSakZVYkZKcVRWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWs1VmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnJVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHYSFoVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiRlkwV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBHVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWb3piRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTlVWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVscE9WWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVV0hCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3hWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZrelpFOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bEZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBMU5XUjZRazVSZWxGNFZHMXdibVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVsWmpNRFZGVVZoV1QxWkdhMmhVYTJnelpWVXhjRTVFVms5aGJXTiFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFdqTk9UMUpGUmpGVWJGSmFUVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd2JrMXJlRVZWV0dSTllXeFZlVlJzVWxaUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRTRPRFl0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFZGSlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4VmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVSVk5ZVGs5U1JVWXhWR3hTV2sxVk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BPVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXRvVkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFlXeFZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJWc1JucFVhMUpDWkZVMVZWZFVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWmVsWk5Va1pHTTFSSGNGWk5helZ4VjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Vms1SFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVa1pqTURWRlVWaFdUMVpHYSFoVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMncyVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUFpXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMWNXRjZSbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGtNREJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1WUnViRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4UVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhZVE5vVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeE5sTnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxT2VsUnJVa0prVlRWVldYcEdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTlZUVkVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJhVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZHdFNTbU13TlVWUldGWlBWa2ROYUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSalJVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5bGJFazBWRmR3U21SVk9WVlhXSEJRVlROamQxUlZUVEJOVlRVMlYxUldiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxrelRrOVNSVVl4Vkd4U2FrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0U1TlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUm13MlZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoc1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFZVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1YRlhXRTVQVWtWR01WUnNVbXBOUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQkdaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJzVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV2tsVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJYUjZWR3RTUW1SVk5WVlpNIUJPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZGUlNUVkpHUmpOVVIhQldTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3RXZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpZYkUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1UWlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFprTURGd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V4VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlljRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5hekJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKV1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRzV3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUnNUak5OUlRGRVRrUkdUMlZ0VFhoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVdSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZaZVVaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNXazFyZUVWVldHUk5ZV3hWYUZRd1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSV2hVVms0elRVVXhSRTVFUms5bGJXTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld4V2VsUnJVa0prVlRWVldYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTm1FelRrOVNSVVl4Vkd4U2FrNVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01TlZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBaVzF6TVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVm96WkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPUlRGRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldaREE1VkdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1FrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVWxKak1EVkZVVmhXVDFaSFpEUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWYU0yaE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSQ1RWSkdSak5VUiFCV1RrVXhWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVm1WcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUldVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSVlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVlZXak5vVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlliRTFTUmtZelZFZHdWazVGTVRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKU1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3Um1Nd05VVlJXRlpQVmtkamVGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZwNVJrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZUVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWlZVNVZHUjZRazVSZWxGNFZEQlNiazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWGNFcGpNRFZGVVZoV1QxWkhZekZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdVRkV6WSFkVVZVMHdUVlU1VlZKVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkpLWXpBMVJWRllWazlXUiFRMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RsWkhkelJVViFCS1pGVTVWVlpUUmxCUk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSktUbGRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBObFJXYURObFZURndUa1JXVDFaSGREWlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTFOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUXdUak5OUlRGRVRrUkdVRlpHVmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlNrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01EVndaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpXVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGVlNVbU13TlVWUldGWlBWa2R6ZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalJVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5aGJHODBWRmR3U21SVk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbkpOYXpSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnlTVlY0UlZWWVpFMWhiRlV4VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHphRlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWWmVrSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZGVTFoT1QxSkZSakZVYkZKeVNWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UW1WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIY3pGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZsQldSVmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RkZVbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGVlNTazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnJSWGRVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1IhTjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JQVWtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZWVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWVkpHWXpBMVJWRllWazloYTBWb1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck1VVlpNMmh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMldUTk9UMUpGUmpGVWJYQkNTVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FrMXJlRVZWV0dSTllXeHNNMVF3VW05UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVTUiFRMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSV1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVmw2UmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVVZsSkdaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdORlF3YURObFZURndUa1JXVDFaSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVoYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZWVkZod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3UmsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRSVWJYQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZE5lVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWSlVVbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVGxWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3Um1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnRjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXQhVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5aGEydDRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVcxMGVsUnJVa0prVlRWeFUxUktUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVlZOVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabGF6VkVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJ5U1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGaHdWbU13TlVWUldGWlBZV3N4TTFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNREJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVldWRUpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkZaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn