Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGM2SU02UnpwTXVJTTZaenFuT2tjNmR6cCFPbDg2akxjNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cVRPcmMrQnpyek9zVHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljMmh2ZDB4cGJtVk5ZWEFpSUhOMGVXeGxQU0ohYVdSMGFEb2dNVEl3Y0hnN1khVnljMjl5T2lCd2IybHVkR1Z5TyFSbGVIUXRZV3hwWjI0NklHTmxiblJsY2p0amIyeHZjam9nSXpVeU9XSm1OanR3WVdSa2FXNW5PaUF4TlhCNE95SSt6cFhPdk0rR3pxek92YzY1ejRQT3R5RFBoODZzejRIUGhNNiFQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJwWkQwaWNtOTFkR1ZOWVhCZk56SXhJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU1pOHlPQzh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56SXZNamd2TXk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOekl2TWpndk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TlRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EZzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T1RveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EZzhMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRZNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RveE1qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T1RveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qSXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRNOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0RveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalEhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZekx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cFhPbU02ZHpwbk9tczZYenFNZ3pxUE9wODZmenB2T2w4NmpJTTZVenBuT21zNlJ6cVBPcE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNm16cC9PbWM2ZHpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9sODZUenAvT3BTRE9vODZrenBYT3BzNlJ6cCFPbjg2bElNNmp6cEhPb2M2UnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2w4NmJ6cFhPbXM2a3pxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cURPa2M2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZsenBUT29jNlJ6cFBPcWM2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPb002ZHpwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1UQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZuenBIT25NNmZ6cFRPb2M2Unpwck9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHJPcE02Unpwbk9uODZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURrNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2YnpxWE9uTTZSenAhT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdPRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EZzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBIT3A4Nmx6cFRPb2M2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZkenFUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cW5Pb2M2ZnpxYk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRNIUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV6Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET3A4Nlh6cHZPbWM2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwY2d6cFhPbmM2ZnpxVE9sODZrenBFZ3pwak9sYzZqenFQT2tjNmJ6cC9PbmM2Wnpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295QWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNld6cEhPa3M2Vnpwdk9tODZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREV6UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwSE9tODZSenA3T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPbTg2WHpxak9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFF3UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9uODZrenFQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmJ6cFhPbk02WnpwIU9rODZhUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT21jNmp6cHJPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVGd5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTRNand2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Unpwdk9sODZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBiT3FjNmR6cW5PblMhT2s4NlJ6cHZPbTg2Wnpwck9ueURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9sODZUenBYT21jNmZMYzZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZklNNlN6cVhPbGk3T29NNmZ6cHZPbWM2a3pwbk9vODZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2VHpwWE9tODZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9vODZaenAhT3BNNmh6cG5Pa3M2UnpwIU9tVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFQT21jNmR6cVRPb2M2WnpwTE9rYzZkenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rUzdPcHk3T2xTN09vQzdPa1M0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UTXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2xjNmd6cG5Pbzg2a3pwZk9uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9sYzZjenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwdHpwUE9rYzZienB2T21jNmF6cDhnenBuT25jNmp6cVRPbWM2a3pwL09wYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEU0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cUhPa2M2WnpxUE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Y3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT3BNNlJ6cHpPbjg2aHpxYk9xYzZqenBjZ3pxVE9uODZsSU02anpxbk9wTTZYenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0hTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T29NNmZ6cVRPbzg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNems0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9xYzZoenBQT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRBd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF3TUR3dmMhUnliMjVuUGlBeU5jNlh6cU1nenB6T2tjNmh6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPcE02V3pwSE9rczZWenB2T204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9sYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxZk9sODZienBuT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE14UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9xYzZoenAvT3BzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURneEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cCFPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEhT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXdNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbzg2WnpwUE9rODZaenFIT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBUT29jNlZ6cEVnenFET2tjNmd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZmenFVZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwVE9vYzZWenBFZ3pxRE9rYzZnenBIT25jNlV6cUhPbGM2ZnpxVWdNand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pwSE9tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVekx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2w4NmJ6cFhPbXM2a3pxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9sODZUenAvT3BTRE9vODZrenBYT3BzNlJ6cCFPbjg2bElNNmp6cEhPb2M2UnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cWJPbjg2WnpwIU9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFZrZGpkMVJzVGpObFZURndUa1JXVDJGdFkhaFVWbEp6VDBVMVJWRllWazlXUm10NFZGaHdUbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdWNHOVBSVFZGVVZoV1QxWkdhekJVVlZKV1RVVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Ums1Rk5UWmFla3B0VWtaR00xUkhjRlpKVlRGRldUTm9UbFpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZrelpFOVNSbXQ1Vkd0b00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHJhRlJyVWxKbFJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkpPVFZVNVJXSkVhRTlTUlVZeFZHeFNhazFGTlRaVFdHUlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwV1QyVnNSalZhYTFKU1pEQjRjVlpUUms5aGEydG9WREJTU21Nd01YRlRXRlpRVmtacmVWUlljRkpsUlRCb1pIcENUbEY2VVhoVWJuQmFUbFV4UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtVnJPVlZSVTBadFVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVlZVbE5HVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMWNWUlliRTVKV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaVVdIQlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VWxSU1QxSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFWVmt6YUZCV1JXdDRWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R05GUlZVbEpKVjFwRlZWaGtUV0ZzVldoVVdIQnVaVVU1VlZkWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJOWEZYVTBaUFltNWpkMVJWVFRCTlZUVTJWRlJLVG1WdFl6RlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlTUlRCIVZGZHdjMDlGTlVWUldGWlBWa2RPTlZReFVrSk9SWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCR1pEQTBhR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3VWs1Rk9VVlNXRTVPWVd0c01WUXhVbEpPUlRsRllYcEtiVkpHUmpOVVIhQldTVlUxY1dGNlZrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVVZXVkVaT1pXMSFORlJyVWtKa1ZUVlZXWHBXVG1GcmEhbFVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJTUlVZelZERm9NMDFGTVVST1JFWlFVa1ZGTUZSWGNGSmpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVVmxKdVNWZGFSVlZZWkUxaGJGVXdWRmR3V2sxck1YRlRXRTVPWVd0c01WUXhVbFpsYXpGeFYxTkdVRk5JWSFkVVZVMHdUVlU1UlZaWWJFOVdSbXN3VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFZkMVF3VWxkUFJUVkZVVmhXVDFaSFkyaFVNVkpTVGtVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazVWT1ZWaGVrSnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVGxWV1hwS1QyRnNSbnBVViFCS1pGVTVWVlpZYkZCV1JWWTFWRzAxTTAxRk1VUk9SRVpRVmtWc05WUXhVbXBqTURGeFUxaFdVRlpHVlRCVVYhQktUa1V4V1dSNlFrNVJlbEY0VkRGU1VtVnJNVFpSV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWbFJLVDJWdFVUUlVhMUpDWkZVMVZXRjVSazlXUldzeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1ZWTUZSV2FETk5SVEZFVGtSR1VGWkhkRE5VYm5CYVpWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTY2sxVk5YRmFSR2hQVWtWR01WUnRjRUpsUlRWRlducFNUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVldFemNFNWhiV1EwV210U1VtUXdlSEZYV0dST1pXeFZNVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaR1ZURlVWIUJ1WkRBMGFHUjZRazVSZWxGNVZGVlNWa2xWTlZWVFZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV25wV1RsSkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVkZVVWs5aGJVMTVWRzFzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkTmVWUXhVbFpsYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRSVVZWSnVUVlV4Y1ZOWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZOVVZhZWtaUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RlZWRlJTVDJWdFpEUlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlsYlUxb1ZGWlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3RWZVZRd1VrcGxhemxVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVNWVXhSVmRVVW0xU1JrWXpWRWR3V21WVk1WVlNWRlpPWlcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUbVZyUlhkYWExSlNaREI0Y1ZkWWJFOVNSVVY1Vkcxd1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJWVWxaT1ZUUm9aSHBDVGxGNlVYbFVWIUJXVGxVMWNXRjZRazFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaYU0hQk9aV3hKTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSV1QxWkhkRFpVYm13elpWVXhjRTVFVms5V1JURTJWREJTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUlZVbEpPVlRGVlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VlZWVVZXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWUllaRTlTUiFRMFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHTkZSclVuTlBSVFZGVVZoV1QyRnJhekJVYm5CT1RsVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WRk1YRlNXR2h0VWtaR00xUkhjRnBsVlRWVlVWaHdVRkpIVG5wVVYhQktaRlU1VlZkWVpFOWxiWFEwVkdsR00wMUZNVVJPUkVwT1lXc3hNMVJzVW5KTlZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVWVkpTWkRBMVdXUjZRazVSZWxGNVZGZHdSbVZWTVZWYWVsWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVVZSU1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVkpVU2xCU1IyUjZWRmR3U21SVk9WVldWRkpQVWtkTmVWcHJVbEprTUhoeFYxaG9UMUpIVGpSVVZsSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkRCU1RtVnJOVWxrZWtKT1VYcFJlVlJXVWtKSlZUVkZXak5vVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sUlVVazlYU0dOIVZGVk5NRTFyTVVWWmVsWlBVa1pHTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnNWWGhVVmxKWFQwVTFSVkZZVms5aGEwWTFWRlZTVW1Wck5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkprTURGRlZGUkNiVkpHUmpOVVIhQldUbFU1VlZWWWNFOWhhekY2VkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpXdFdOVlJ0TlROTlJURkVUa1JHVUZaSFRYaFViWEJ1Wld0NFJWTlliRTFoYlhONVZGVlNRa2xWTVhGVWFtaFBVa1ZHTVZSc1VuSk5WVEZ4VlZoa1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y2U2xCV1IhUTJXbXRTVW1Rd2VIRldWRlpPWVd4R05WUlljRzVqTURGeFUxaFdVRlpHVlRCVVZWSldTVlV4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkRCU2NrMUZNWEZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxabGF6bEZZWHBDYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVMU5sRlljRTVXUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWV1dHeFFVa2RrTTFSV2FETk5SVEZFVGtSR1VGSkdWalpVYm5CYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWREZTVWtsVk1YVmtla0pPVVhwUmVGUXdVazVPUlRVMldqTk9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4UlZkVVNtMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVlZTVkVwUFlWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmhzVG1GdFp6UlVhMUpDWkZVMVZWbDZWazVTUmtZMlZGaHNNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHTkZSc1VrNU9WMXBGVlZoa1RXRnNWV2hVTUZKU1NWVTFjVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVmtsVk5UWmFla0pQVjBoamQxUlZUVEJOVlRVMlYxUlNUMkZzVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrNVNSVVV4Vkd4U2EwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE5lRlF4VW1wbFJUbFVaRE5zVG1GVVVURlViWEJPWlZVeE5tRkVhRTlTUlVZeFZHeFNhazFGT1ZWWFdIQk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VmxSQ1QxSkZielJVYTFKQ1pGVTFWVmw2UWs5bGJGVXdWRVZTU21WVmVIRmhla3BQWlcxTmVWUnBSak5OUlRGRVRrUkdUMlZyYTJoVU1WSnFUVVY0UlZOWWJFMWhiWE41VkRGU1JrMUZOVlZhUkdoUFVrVkdNVlJzVW1wa01EVTJZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWTlVSbEJYU0dOIVZGVk5NRTFWTlhGaE0yUk9ZV3hyZUZSRlVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkZiRFJVYlhCUFQwVTFSVkZZVms5V1JtdDRWR3hTYmsxRk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRzVOVlRGVllYb3daIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakUhTkRVdE1pSStWRmR3U21SVk9WVldWRUpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtUXdOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3hyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VUWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsYXpWMVpETnNUbUZVVVRGVWJYQkNUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1GcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloYlU1NlZHdFNRbVJWTlhGVFdHeE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1hwQ1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhSVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk1YQmtla0pPVVhwUmVWUldVbTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWhhMVZvVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ObFJGVWxKa01IaHhWMWhvVG1GdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWVFZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3VG1Nd05VVlJXRlpQWVd0V05GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVFhoVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpGQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGVlNXazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNISmpNRFZGVVZoV1QyRnJSWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVldqTndUVkpHUmpOVVIhQmFaREExUlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1dtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW05UFJURnhVMWhXVUZaR2JETlVWazR6VFVVeFJFNUVSbEJXUjAxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pzZWxSclVrSmtWVFZWWVhsR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzF3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUnJUak5OUlRGRVRrUkdVRlpHVlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFWZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSclVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVV0d3elRVVXhSRTVFUmxCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVldWRlpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRsVlZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVnJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUjJONFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9ZVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVmtsVk1YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVa3BOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVdSIVEwVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZNVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazlSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWUlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVmxoT1QxSkZSakZVYkZKdVRsVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGs1VmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUXhVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1FNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSMk41V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sTllUazlTUlVZeFZHeFNibVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxhIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVVlZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxemFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpXWXpBMVJWRllWazlXUjAwd1ZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1VGSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWmFla3B0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFUa1UxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JrNUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF3YURObFZURndUa1JXVDFaSGMhZFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazlsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVjFSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTYWsxck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcyVkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFpXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJDVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3RTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVGUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzVmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak5zVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVYkU0elRVVXhSRTVFUms5bGEydzFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpPVWtaR2VsUnJVa0prVlRWVldUTmtUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxKVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wa01EVTFaSHBDVGxGNlVYaFViWEJ1WlVkYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNWbU13TlVWUldGWlBWa1pyYUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRZIWRVUlZKU1pEQjRjVlpVU2s5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFNMDVQVWtWR01WUnNVbHBOVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnVUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkd4U1ZsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGc0TmkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWZFVVazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGV1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxGVTFoT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YWs1VmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYTJoVWJtd3pUVVV4UkU1RVJrOWhiRlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXeEdlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWbDZWazFTUmtZelZFZHdWazFyTlhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscE9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtacmVGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMlZyYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhZWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeFJWZFlUazlTUlVZeFZHeFNhbVF3TUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFSmxWWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVVmxKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3hWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWld0Vk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxVlZremJGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZoTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkphVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNFZHNXdVazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdWNGcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGhVVm1nelpWVXhjRTVFVms5aGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVlpla1pQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWeFYxaHdUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxY1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1drMVZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZwT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMUpLWXpBMVJWRllWazlXUjAxb1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hHTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QyVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZY0ZCVk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlhWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpFMldUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJzVW10UFJURnhVMWhXVUZaR2JEWlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlsYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVlZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hjVmRZVGs5U1JVWXhWR3hTYWsxRk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRVpsYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXd6Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHNObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaSGRIcFVhMUpDWkZVMVZWa3phRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYWVrWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVNWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpWVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJTVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHdFNhbU13TlVWUldGWlBWa2ROZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6Y0U1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVWRkpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aVlY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVWxoc1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhObFZxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd01YQmtla0pPVVhwUmVGUnVjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrOVNSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZWVkZKT1pWaGpkMVJWVFRCTlZUVTJWbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMWNWZFlUazlTUlVZeFZHeFNhazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSclVsWmxWWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVYm5CTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjRWR3hPTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxTmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMVpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZsNVJrOWlibVExVkZkck1FNVZOVVZYV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVhMUphVFd0NFJWVllaRTFoYkZWb1ZEQlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGYUZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnRZMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5bGJGWjZWR3RTUW1SVk5WVlplbFp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMllUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFUbFV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2JrMVZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF4VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlsYlhNeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFWa1pzZWxSclVrSmtWVFZWV2pOa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVkZZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFprTURsVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSkNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkZaU1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGtORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaSFRucFVhMUpDWkZVMVZWb3phRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWVFZFSk5Va1pHTTFSSGNGWk9SVEZWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pXdDRSVlZZWkUxaGJGVXdWRlpTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUlliRE5OUlRGRVRrUkdVRkpGVlRCYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZhTTJoUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJXVGtVeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVZSa2VrSk9VWHBSZUZRd1VsSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5V1IyTjRWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVeGVsUnJVa0prVlRWVldubEdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZOVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabFZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp1VFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdTbU13TlVWUldGWlBWa2RqTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVldWRVpRVVROamQxUlZUVEJOVlRsVlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF3VWtwak1EVkZVVmhXVDFaSGREUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9Wa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVa3BPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSktZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrZDBObFJGVWxKa01IaHhWbFJXVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWREJPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtaV05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxVlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1dtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxaTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWVkpTWXpBMVJWRllWazlXUiFONFZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QyRnNielJVViFCS1pGVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWR3hTY2sxck5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpKVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSIU5vVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUFpXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVGxVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWbDZRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSkpWVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkek1WUkZVbEprTUhoeFZsUldVRlpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVVZTVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpLVFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNVbU13TlVWUldGWlBZV3RGZDFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhjIWxVUlZKU1pEQjRjVmRZWkU5U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVldWRlpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGRlZWUldiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGclJXaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUiFONFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBaV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVmt6YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVGxKSGREVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlsYkZaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1hwR1RWSkdSak5VUiFCYVpVVXhSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVmtsVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUldVa1psYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQlNZekExUlZGWVZrOWhhMVkwVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ObFJGVWxKa01IaHhWMWhvVG1GdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVTFoT1QxSkZSakZVYlhCR1RWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYmsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05GUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSMDE1V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhVbFJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWb3phRTFTUmtZelZFZHdXbVZGT1ZWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVViFCR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMU5XUjZRazVSZWxGNVZGZHdVazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGJYUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxTmxwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJXWXpBMVJWRllWazloYXpFelZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V3TUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RsSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlJWRVZuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwa2d6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9veUFnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr