Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOek12TWprdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjekx6STVMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN6THpJNUx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGMyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9rYzZrenAvT204Nlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU02Wnpwck9sYzZSSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZhenBYT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTROand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2UnpxWE9vTTZYenBQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZSenB6T3BjNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9tODZSenB6T2tjNmh6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZWenBuT284Nmt6cDhnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNmN6cURPa2M2anpwck9sYzZrSU02Z3pxWE9tODZSenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxSE9uODZkenAvT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRE00UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd016WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02UnpwN09uODZqenFUT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9ueURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9rYzZrenAvT29NNlZ6cFRPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ERTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT25jNmt6cFhPbTg2VnpwZk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9vTTZrenBYT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxSE9tYzZhenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT3BjNld6cEhPbmM2a3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZaenFiT2xjNmh6cFhPbWM2Unpwck9seURPbGM2ZHpwL09wTTZYenFUT2tTRE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkRRVk5CSUVKSlFVNURRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemchUEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9tODZYenFqT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNell4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2UnpwL09rODZoenBIT3BzNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNell5UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBjZ3pxVE9wYzZtenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5PbnlET2tzNmx6cGJPa2M2ZHpxVE9tYzZkenAvT3BTRE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE0hUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9uYzZWenFET21jNmp6cVRPbDg2Y3pwbk9ueURPbk02Unpwck9sYzZVenAvT25jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMczZuTHM2VkxzNmdMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2ZHpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzdUlEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZoenFYT2xzNmZ6cHpPcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNnB6cHZPbGM2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2Wnpxbk9uU0RPb002UnpwIU9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tTTZkenBuT21zNlh6cU1nenBIT25NNmx6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBuT2tjNmF6cDhnenB6T2xjNlR6cEhPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2V3pxbk9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZSenB2T2w4Nmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTlR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2WElNNmt6cVhPcHM2Ynpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelkyUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZUenFIT2tjNm16cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFUT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPcE02aHpwL09wU0RPbzg2bHpwIU9sTTZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16YzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZoenA4Z3pwek9uODZsenFQT21jNmF6cGZPb3kweU5jNlh6cU1nenB6T2tjNmh6cVRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxYk9uODZnenAvT3BjNmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Z3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9sYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9wYzZXenBIT25jNmt6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT2tjNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZoenBuT21zNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT25jNmt6cFhPbTg2VnpwZk9uTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwSE9wTTZmenFET2xjNlV6cDhnTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cC9Pb002VnpwVE9ueUF5UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB6T2tjNmV6cC9Pbzg2a3pwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJNQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qQThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cC9PbmM2Znpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cFhPbWM2anpxVE9ueURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pwek9vTTZSenFQT21zNlZ6cVFnenFET3BjNmJ6cEhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmJ6cEhPbk02UnpxSE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlp6cEhPbk02bHpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2tjNmx6cURPbDg2VHpwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlZWRkpPWVd4ck1WUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUMUpHUldoVWExSlhUMFUxUlZGWVZrOVdSbFl6VkRCU1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGtOVlJYY0ZwbFIxcEZWVmhrVFdGc1ZYaFViRkpXVFdzeFJWVllUazVoYTJ3eFZERlNhazVWTlZWWmVVWlFVMGhqZDFSVlRUQk5WVFZWV2pOb1RsSkdSWGRVUlZKS1pWVjRjV0Y1UmxCU1JVWXpWRmR3YTA5Rk5VVlJXRlpQVmtac05sUldVazVrTURGd1pETnNUbUZVVVRGVWJuQldUbFU1VlZaWWJHMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJOVlZoZWtKT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJWbGhzVDFKR1JURmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazVTUlZWIVZEQlNjbU13TVhGVFdGWlFWa2RPTmxSWGNHNWtNREZaWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CS1pXczVSVkZVVWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRlJWRkpPWld4Sk5GUnJVa0prVlRWVldYcEdUbFpIZERSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMFY1Vkc1d1ZtVlhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlJ1Y0hKTmF6bFVaRE5zVG1GVVVURlViWEJ5WlZVMVZWRlVRbTFTUmtZelZFZHdWazVGTVZWV1ZFcFBVa1pzZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSS1RtRnRUalZVYlRVelRVVXhSRTVFUmxCU1JUQjVWR3RTV21WcmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnJVbHBsUlRsVlZtcG9UMUpGUmpGVWJGSnVUVlUxTmxOVFJsQlZNMlExVkZkck1FNVZOWEZVV0doUFZrVkdORnByVWxKa01IaHhWbFJTVDJWdFkhaFViRkp5WXpBeGNWTllWbEJXUm13MFZHdFNVbVZWTlZsa2VrSk9VWHBSZUZRd1VuSkpWVEZGVTFoT1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTFObGw1Ums1aWJtTiFWRlZOTUUxVk9WVlVXR2hPWlcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZsUktVRkpGYSFoYWExSlNaREI0Y1ZaVVZrOWhiR3d6VkZWU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJXVW5KbFZUQm9aSHBDVGxGNlVYaFVNVkp5WkRBeFZWVlljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWUlZFSk9ZV3R2TkZSclVrSmtWVFZ4VVZob1QyVnJSWGRVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJGVXdWRk5HTTAxRk1VUk9SRXBPVWtaVmVGUXdVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1WSkdaVVUwYUdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2FrMXJOVlZoZWxKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWVmh3VUZkSVkhZFVWVTB3VFdzeFZWRlVWazVTUmxaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQlFVMGhqZDFSVlRUQk5hekZWVlZoa1QxWkdSWGxVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JWVjVWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkT05GUlhjRXBPUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSnFUVVV4VlZScWFFOVNSVVl4Vkcxd1NtUXdPVVZSV0hCT1pWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJXVUZaSFpEVmFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUmxZelZHMXdhbU13TVhGVFdGWlFWa1pWZDFSdGNFcE9SMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYlhCeVRVVTFjVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVms1Vk5VVlNXR3hPWW01amQxUlZUVEJOYXpGeFlUTmtUbEpGTURGVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhMVV3Vkc1d1lVOUZOVVZSV0ZaUFlXc3hNMVJ0Y0dwT1ZUVkVaRE5zVG1GVVVURlViRkpTVFVVeE5sZFlhRzFTUmtZelZFZHdXbVZyTVZWV1ZGWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4VjFSU1RrbFlZIWRVVlUwd1RXc3hObE5VVWxCV1JWWjZWRmR3U21SVk9WVldXR1JPVmtaWk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkNUbUZyYTJoVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOVNSMDE1VkRCU1VrNVhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJzVWxwTmF6VkZWVmhPVG1GcmJERlVNVkpTVFVVNVJWZFljRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWFdIQlBaV3hyZDFSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1RtVnNSalJVV0hCVFQwVTFSVkZZVms5aGF6QXdWR3RTYW1Wck1UVmtNMnhPWVZSUk1WUlljSEpOUlRFMllYcEtiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZremJGQlNSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZVVTBaT1VrVXhOVnByVWxKa01IaHhWMVJDVG1Gc1JqUlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazVsYTFWb1ZGVlNjazVYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSclVscE5SVFUyWVROT1RtRnJiREZVTVZKS1RrVXhSVlJVVmxCVFNHTiFWRlZOTUUxck5VVlhXR2hPWldzeGVsUlhjRXBrVlRsVlUxUkNUMVpGUlhsYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrOWxiRVZvVkRGT00yVlZNWEJPUkZaT1lXdHNNMVJyVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGc1JURlViRkphU1ZWNFJWTlliRTFoYlhRMFZEQlNTazFWTlhGaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVFZWVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVpVVTFSVlZZYUZCWFNHTiFWRlZOTUUxck5WVlRWRlpPVWtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlVsaG9UbEpGYkRaYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSVVY0Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1VrZGtOVlJYY0c5UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYZFViWEJPWlVVMWNHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNXazFyT1ZWaE0yaHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVFZ4VkZoc1RtVnJWbnBVViFCS1pGVTVWVkZZYkU1U1JWViFWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaR00xUlljR3BqTURGeFUxaFdVRlpGUmpSVWJuQnlaREExVWxCVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWWlVRazVTUlRCb1ZFVlNTbVZWZUhGaE0yUk9Wa2ROTVZSVlVsZFBSVFZGVVZoV1QyRnNWWGRVTVZKeVpEQTVWR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVm1WVk1UWmFSR2hQVWtWR01WUnRjRlpsYXpGeFlUTm9UbVZZWkRWVVYyc3dUbFV4UldGNlFrOVNSVEUwV210U1VtUXdlSEZYVkVaT1lXeEZNVlJWVWtaak1ERnhVMWhXVUZaRlZqUlViRkpDVFdzMGFHUjZRazVSZWxGNVZHeFNRazVWTVRaV1dFNU9ZV3RzTVZReFVrWk5WVEZWVmxSQ2JWSkdSak5VUiFCYVRVVTVWVlpZYUU5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1WVlplbEpPWW01amQxUlZUVEJOYXpWRldqTnNUbUZzUm5wVVYhQktaRlU1VlZOWVpFNVdSbXQ1VkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrZE9OVlF4VWtKTlJYaEZVMWhzVFdGdGREVlVWbEp1VGtVMVZWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdVazFWT1ZWVlUwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VmxSV1VGWkdiRFphYTFKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JtdDRWRmR3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtWck1GUlZVa0pPVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVWExSktUVlV4Y1ZWVVVrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNVVZaZWxaT1NWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5rVUZaR1ZucFVWIUJLWkZVNVZWUlRSbEJTUm04MFZHdFNRbVJWTlhGVVZGSk9ZV3hWZUZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRkRFpVViFCdVRrZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWRzF3U21Rd09VVlNXRTVPWVd0c01WUXhVbEpsYXpGeFZsUlNUbGRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxaWWNFOVdSVEF4VkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFVrZHphRlJXVWtkUFJUVkZVVmhXVDJGck1UWlViRkp1WkRBMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNiazFGTVhGVFZGSnRVa1pHTTFSSGNGcGxhekZ4VjFSS1RsWkdSbnBVViFCS1pGVTVWVlpZWkU1aGJFVm9WREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWld0VmQxUnVjRUpOYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQldaVlUxZFdSNlFrNVJlbEY1VkZkd2NtUXdOVlZTVTBaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURlZWVmhzVG1Gc2J6UlVhMUpDWkZVMWNWTlliRTlXUmxZelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWTUZSWWNGcGxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFJVTVZKeVpWVTFWVmRZVGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk5YRlJXR1JPU1ZoamQxUlZUVEJOYXpGVlYxaHdUMlZyUmpWVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNWhiR3N4Vkc1d1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXdFZkMVJzVWtwTlZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJTWkRBMWRXUjZRazVSZWxGNVZGWlNRbVF3TlZWVlZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZWVmxSQ1QxWkdXVFJVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms5U1JtdG9WR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWV00xUnVjRlpPUjFwRlZWaGtUV0ZzYkROVWJGSnVUV3N4TldRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrMXJPVlZVV0hCdFVrWkdNMVJIY0Zwa01ERlZWMVJXVG1GdFRucFVWIUJLWkZVNVZWWllaRTloYldOIVZGWm9NMDFGTVVST1JFWlFWa2R6ZVZSc1VrWmxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKU1RrVXhObHBFYUU5U1JVWXhWR3hTY2sxck1YRmhla1pQVlROa05WUlhhekJPVlRWVlUxUldVRkpGYSFkYWExSlNaREI0Y1ZaVVZrNWxhMVkyVkd0U1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldObFF3VW01TmF6VlpaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpHWlZVeE5sTlVSazFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWVFdHeE9Wa1pKTkZSclVrSmtWVFZWV25wU1QyVnJNVFZVTUU0elpWVXhjRTVFVms5V1JrWTFWRmh3VG1WdFdrVlZXR1JOWVd4Vk1GUnNVbTVPUlRGRlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4Y1ZKVVNrNWlibU4hVkZWTk1FMVZPVVZVVkZKUFZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDJWck1ERlVVMFl6VFVVeFJFNUVSbEJTUldzeFZGaHdUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGNGSmxWVFZ4Vm1wb1QxSkZSakZVYkZKdVpWVXhSVlZVVWs5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlZWRXBPVmtac05WcHJVbEprTUhoeFZsTkdVRlpGUlhsVWJuQktZekF4Y1ZOWVZsQldSbXN3VkZWU1JtUXdPVWxrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZwSlZUVlZZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVZWWlVSbEJXUlc4MFZHdFNRbVJWTlZWWmVrWk9ZV3hzTkZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSalpVYlhCdVRVZGFSVlZZWkUxaGJGVm9WRlpTV21Rd01WVlhXRTVPWVd0c01WUXhVbXBsVlRGeFZWUktUMU5JWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZwNlZrNWxhMVo2VkZkd1NtUlZPVlZaTSFCUFpXMU5NRlJYTlROTlJURkVUa1JHVDJGdFRqTlVWbEphWld0NFJWTlliRTFoYlhOb1ZHdFNXazVWTVRaaVJHaFBVa1ZHTVZSc1VscGxhekZGVmxOR1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWVm96WkZCV1JrazBWR3RTUW1SVk5WVldWRkpPWVd0RmVGUlliRE5sVlRGd1RrUldUMlZ0VFhsVU1WSkNUbGRhUlZWWVpFMWhiRlY0Vkd4U2FtVlZOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0hKbFZUVnhZVVJvVDFKRlJqRlViRkpTVGtVeGNWZFVWazFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWVlUwWlBVa1pWT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVFUwTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlVWaG9UMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZWVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpLWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTmxSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdiRFphYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1bGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRGRlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1FrMUZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxabFYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVNRkphWXpBMVJWRllWazloYkZZMlZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9Wa1ZyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RtRnJORFJVViFCS1pGVTVWVkpVUWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlNWRXB0VWtWc05WUkhjSEpsUlRWeFVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldaREExV1dRemJFNWhWRkV4VkZaU2NtVkZlRVZWV0dSTllXeHJkMVF3VW5OUFJURnhVMWhXVUZaRmJEUlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlTUjAwd1dtdFNTbVZWZUhGaE0yeE9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZOR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhjVlpVUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSldTVmRhUlZOWWJFMWhiWFExVkcxd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlVlJzYURObFZURndUa1JXVG1Gc2JEWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazloYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZFcE9aVmhqZDFSVlRUQk5helZGVjFod2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjR3BPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3RTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWck1GUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUlhoYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlNSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVKT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURnhXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazVWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrNU5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVVlZKYVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4Rk1WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZWWVpFOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpaZWxKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGWlNibU13TlVWUldGWlBZV3N4TlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVmhNMnhOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFV4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1dtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVk5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlNXRTVQVWtWR01WUnRjRVpPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkZWU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWldORlJGVWxKa01IaHhWMWhrVDJGdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVVWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCQ1pVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2sxVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQldSbFkyV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrWldlbFJyVWtKa1ZUVlZXbnBXVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlliRTFTUmtZelZFZHdWazVGT1VWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKcVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3VG1Nd05VVlJXRlpQVmtkamVGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWSFkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrOVNSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWUllUazlTUlVZeFZHeFNibVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk9WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtVd01GcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMVpIWkhwVWExSkNaRlUxVlZvemFFOWlibVExVkZkck1FNVZOWEZaZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZUbFZZVVJvVG1GcmJERlVNVkphVGtVMVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdia2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QyVnRUVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JURjZWR3RTUW1SVk5WVlpNIUJQVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlUxUkNUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVnJOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0hKbGJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMUpHWXpBMVJWRllWazlXUm1zd1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGZUZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVmw2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRldXR2h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWVldqTk9UMUpGUmpGVWJGSmFaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1drMVZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJWVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFRXaFVhMDR6VFVVeFJFNUVSazlXUjJONVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBaVzFrZWxSclVrSmtWVFZWVmxSU1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFObHA2VmsxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbTVrTURFMVpIcENUbEY2VVhoVWJGSlNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXak5zVUZVelkhZFVWVTB3VFZVMVJXRXphRzFTUld3MVZFZHdjazVGTVRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VsSkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKU1pXdDRSVlZZWkUxaGJGViFWRzV3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVGUldUak5OUlRGRVRrUkdUMUpIVFRGYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZWVkZKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWVmhzVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVNVJWVlVNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJIU9Ea3RNU0krVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZXbnBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVZHUjZRazVSZWxGNFZHdFNibVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWWNHNWpNRFZGVVZoV1QxWkdSV2hVYkdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JURTFWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpRVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVldqTmtUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxVlZSVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVVZoTTA1UFVrVkdNVlJzVWxaTmF6VkpaRE5zVG1GVVVURlVibkJxU1ZWNFJWVllaRTFoYkZWNFZEQlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QxWkhjMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5aGJGWjZWR3RTUW1SVk5WVlhXR1JRVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlZWUlNUVkpHUmpOVVIhQldUV3MxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FrMUZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0dwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMDR6VFVVeFJFNUVSazloYldOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9ZV3hXZWxSclVrSmtWVFZWV1ROb1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFjV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbHBPUlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWJuQnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE5NVlF4YURObFZURndUa1JXVDJGc1ZYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVazVoYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSlFVVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGVkZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWVm96VGs5U1JVWXhWR3hTYmtsVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRiRE5OUlRGRVRrUkdVRkpIZERaYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZoTTJoT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE53VFZKR1JqTlVSIUJXVGxVeGNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVrNUpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JrWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVZoamQxUlZUVEJOVlRsVlZWUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2NrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxaTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUlRCNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVlZVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRldXRTVQVWtWR01WUnRjRUpOUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSktUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJXVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRqUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZoc1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5YQmtla0pPVVhwUmVWUldVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSV3Q1V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVnhVbGh3VDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdSazFGTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JrVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hQWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3N4VlZwNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW5KT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJhWXpBMVJWRllWazloYTJ3MFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TkZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtRnRkelJVViFCS1pGVTVWVlpZYkZCVk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJkMVF4YURObFZURndUa1JXVDFaSGREVlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTloYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUk9WVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VjFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBqTURWRlVWaFdUMkZyYXpGVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSIU41VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1pXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJTVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sUlVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWck1GUlliRE5OUlRGRVRrUktUMUpHUmpSYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZWV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVlZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJTVFZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGZHdXbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnNiRFpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlRVMFpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0dwTmEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVhMUp6VDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1pGTUZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRmFNMmhOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWRllVUm9UbUZyYkRGVU1WSktUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1VrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBOVlF3VWxKak1EVkZVVmhXVDJGc1JYZFVWelV6WlZVeGNFNUVWazVoYldRMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlBVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVTFOR1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk1WVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRkpKVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVYhQkNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVlZNRlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFKSGMhZGFhMUpLWlZWNGNXRXphRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFZGWVROT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVW1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXQ0V210U1NtVlZlSEZoTTJST1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWMVJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFyTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYlhCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTBWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaVk1GcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbFpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVVZSVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpDWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGRVYlRVelpWVXhjRTVFVms1U1JVWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaGtUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJURjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpDVFVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZHTTFSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdSWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRldWRUpRVTBoa05WUlhhekJPVlRGRlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZSVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbWk3T3BDN09sUzdPbXk0Z1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cG91enFRdXpwVXV6cHN1SUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn