Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια των γραμμών 85 και 92 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές εισιτηρίων.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRFU2SU02ZExzNmF6cUhPbDg2ZHpwY2dMU0RPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpjME1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TnpRdk1qWXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjMEx6STJMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6YzBMekkyTHpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU5DOHlOaTg0TVM4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhJTTZjenBjZ3pxUE9wODZmenB2T21jNmF6cGM4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQTBQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNU9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EUThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93Tnp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UazZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2UnpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5ETThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EQThMMmd6UGp4emNHRnVQakF3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZZenAhT21jNmF6cGZPb3lET284Nm56cC9PbTg2WHpxTWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pxYk9uODZaenAhT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZkenFuT284Nmt6cC9PcFNET284Nmt6cUhPa2M2a3pwbk9xYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cUhPbGM2bnpwSE9uYzZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenB6T244NlV6cUhPa2M2YXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmF6cVRPa2M2WnpwL09uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURrNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE1T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmd6cC9PbTg2bHpwek9rYzZkenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT2xqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxRE9sYzZVenA4Z3pwSE9vTTZmenB2T204NnB6cCFPa1NET21zNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGt6UEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmN6cGZPcE02aExpRE9uUzdPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNdHpwck9rYzZienBIT25NNlJ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE1TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EY3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBIU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZSenFYT3BNNlp6cHJPbjg2aklNNmZ6cHpPbWM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURjeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cFBPbjg2ZHpwSE9wYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Z3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenB2T204Nlh6cCFPbWM2YXpwOGd6cHJPbjg2Ynpwdk9sYzZUenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Z3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT2x5RE9sYzZkenAvT3BNNlh6cVRPa1NET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00Tmp3dmMhUnliMjVuUGlCRFFWTkJJRUpKUVU1RFFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJREkxenBmT295RE9uTTZSenFIT3BNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpnNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenBIT204Nlh6cWpPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPbjg2a3pxUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZSenAvT2s4Nmh6cEhPcHM2Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cGNnenFUT3BjNm16cHZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qTThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2YnpwZk9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9tYzZSenByT255RE9uTTZWenBQT2tjNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwbk9vODZrenAvT29jNlp6cEhPb3lET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelE0UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nmt6cUhPbjg2Z3pwL09tODZYSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2VHpxbk9uYzZaenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4Nlp6cEhPbXM2ZklNNmN6cFhPazg2UnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPcE02bHpxYk9tODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZSenAvT2s4Nmh6cEhPcHM2Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxVE9vYzZmenFVZ3pxUE9wYzZkenBUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0hTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cG5PbXM2WHpxTXRNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZtenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemM1UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9tODZYenAhT21jNmF6cDhnenByT244NmJ6cHZPbGM2VHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE00UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2VnpxSE9rczZWenB2T21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9rYzZsenFUT21jNmF6cC9Pb3lET244NmN6cG5PbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE1TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbk02WHpxVE9vUzRnenAwdXpwck9vYzZYenAhT2w4NmpMYzZhenBIT204NlJ6cHpPa2M2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPa2M2Z3pwL09tODZienFuT25jNlJJTTZhenBIT204NlJ6cHpPa2M2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2V1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EazVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFET244NmJ6cVhPbk02UnpwIU9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T1RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGshUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZaenAhT21jNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZhenFUT2tjNlp6cC9PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wODZSenB6T244NlV6cUhPa2M2YXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRBNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmZ6cVBPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT255RE9vTTZSenAhT2tjNlR6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1URXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZnenBIT29jNlJ6cVBPbXM2VnpxWE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFeUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT244Nlp6cVRPbDg2a3pwbk9tczZYSU02VnpxUE9wTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cGZPbzg2WnpwL09sTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05qTThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02Vnpwak9uYzZaenByT2w4NmpJTTZqenFmT244NmJ6cGZPb3lET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPcHM2Znpwbk9uYzZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDFaR2EhaFVXSEJPWXpBeGNWTllWbEJXUjA0elZHNXdiMDlGTlVWUldGWlBWa1pyTUZSVlVsWk5SVFZFWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RrVTFObHA2U20xU1JrWXpWRWR3Vmsxck5UWlhWRXBPVlROa05WUlhhekJPVlRWeFZGaHdUbEpGTkRSVWExSkNaRlUxVlZkVVVsQldSVlY1VkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEdOVlJZY0ZKTlYxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJPVGtVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhazFGTlZWWFZGSnRVa1pHTTFSSGNGWkpWVEUyVjFod1VGSkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlpVUWs1bGJFWTFWREZvTTAxRk1VUk9SRVpQWld0ck1WUlZVbTVqTURGeFUxaFdVRlpHVmpWVVZsSkNTVmRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkd0U2JrNUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01T1JUbFZWMnBvVDFKRlJqRlViRkpxVFdzNVZXRXpiRTFTUld3MVZFZHdjazFGTlZWV1dIQlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVFUyV25sR1QxWkhjMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWs1bGF6QjRWRlpTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkTk1WUXhVbXBOYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSnlaV3N4ZFdSNlFrNVJlbEY0VkRCU1JrMVZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wbFJURlpaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpPWlZVNVJWbDZTazFTUld3MVZFZHdjazFGT1VWWFdHUlBVa2QhTkZSclVrSmtWVFZWV25wR1RtVnNWVEJVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWs5aGEwWTJWREJvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtkTmVWUnNVa1pqTURGeFUxaFdVRlpHUlhkVU1GSnFUVzFhUlZWWVpFMWhiRlV3VkRGU2NrNVZNVVZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1JURnhWRmhzVGxkSVkhZFVWVTB3VFZVNVZWTlVSazVsYkVZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1pyZVZSVlVrOVBSVFZGVVZoV1QxWkhkRFpVV0hCcVRVVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVm1Rd09WVldWRkp0VWtaR00xUkhjRlpPVlRWeFYxaGtUbEpIVG5wVVYhQktaRlU1VlZaVVNrNVdSIVExVkZOR00wMUZNVVJPUkVaUVZrZDBNMVJXVWxKbGEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpDVFVVeGNWTnFhRTlTUlVZeFZHMXdRbVZGTlRaUlZFSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVmxSU1RrbFlZIWRVVlUwd1RXc3hSVlpVUmxCU1JteDZWRmR3U21SVk9WVldXR3hRVmtWV05GUnBSak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFhsVWJGSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiWE40VkZod1VtVnJPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJXVWtKT1ZURkZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpXWldzNVNXUjZRazVSZWxGNVZGWlNVbVF3TlZWVlZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVWxSS1VGTklZIWRVVlUwd1RXc3hWVmt6YUU1aGEyc3dWRVZTU21WVmVIRmhla1pQVWtkTmQxUldVazlQUlRWRlVWaFdUMkZyYkROVU1GSkNaV3N4TldRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RrNVZPVlZhTTJ4dFVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJVbGhvVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlliRTVoYlU0MldtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBZVzF6TVZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFZVTVZKUFQwVTFSVkZZVms5aGEyc3dWRzF3YW1Wck9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpOYXpVMldUTnNiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4UlZSVVFrOWxiVTU2VkZkd1NtUlZPVlZWVkVwUVVrZHplRlJ0TlROTlJURkVUa1JLVG1WcmEhZFVWVkpxWld0NFJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdWazVWTlRaVWFtaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxhemxGVkZOR1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTFSVkpZYUZCV1IyYzBWR3RTUW1SVk5YRlVWRUpPWVcxa00xUnNUak5sVlRGd1RrUldUbVZ0WSFoVVZWSmFUVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWUlVRazVoYldRelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFqZUZSVlVscE5WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCYVRXczFWVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVW1WRk1YRmFNMnhRVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaGtUbFpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZWVVFrNWhiV1F6Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwT1lXMXpNRlJ0Y0ZwTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhZFViWEJHVFVVNVJXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTa2xWTVhGWFZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV2pOd1RtRnRUWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU1aGJGVjRWRlZTVm1Nd01YRlRXRlpRVmtaV05GUXdVazVOYXpCb1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnlUbFV4Y1ZaVVNrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZYV0dST1VrVTBORlJyVWtKa1ZUVnhVbFJLVG1WdFRqTlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlXUld0NVZERlNhazFIV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSclVsWmxWVFZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1RVVXhSVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3Um1Rd01VVldWRUpQWVZoa05WUlhhekJPVlRWVlVsUkdUMUpHVlhoYWExSlNaREI0Y1ZkWVpFOWxiRVY1Vkc1d1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldORlJWVW1wTlZUbEpaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpXVGtVMWNWUllUazVoYTJ3eFZERlNWbVF3TlhGaE0hQk9TVmhqZDFSVlRUQk5hekZGVWxSS1VGWkZhMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1U1Jtc3dWR3RTUjA5Rk5VVlJXRlpQVmtkek1WUnRjRlpsUlRFMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdUVVU1UlZSVFJtMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOWEZUVkZaUFZrWldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhzVUZaSFpEVlVhMmd6VFVVeFJFNUVSbEJXUmtZMVZHdFNSbU13TVhGVFdGWlFWa1pXTkZRd1VtNWxSMXBGVlZoa1RXRnNWVEZVVmxKV1RVVTVWVlZZVGs1aGEyd3hWREZTVWs1Rk1WVlNWRVpRVjBoamQxUlZUVEJOVlRsRlducFNUMlZyYXpCVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSa1Y1VkZkd1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrZGplVlJyVW01SlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUpPU1ZVeE5sSnFhRTlTUlVZeFZHeFNiazFGTlZWVFZFcE9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVjFOR1QxWkZWWGRhYTFKU1pEQjRjVlpVVWs1aGJFViFWR3hTY21Nd01YRlRXRlpRVmtaRk1GUldVa3BsYXpCb1pIcENUbEY2VVhoVU1GSkNaV3N4TmxkWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMVZNWEZVV0dSUFYwaGpkMVJWVFRCTlZUVTJZVE5zVUZaRmJEUlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazVsYlUxIVZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBWa2ROYUZSWGNFWmxWWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVYTFKdVNWVXhjVmRxYUU5U1JVWXhWR3hTYWsxVk5UWmFlVVpRVlROa05WUlhhekJPVlRWRldUTm9UMkZyVlhoYWExSlNaREI0Y1ZaVFJrOVNSV3N3VkRGU1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJzVWxwT1ZUUm9aSHBDVGxGNlVYaFVibkJLVFZVNVZWZFVWazFTUld3MVZFZHdjazFWTVhGVFUwWlBZV3R2TkZSclVrSmtWVFZWV1ROb1QxWkZNREJVVjJ3elpWVXhjRTVFVms5V1JUQXdWR3hTV2s1SFdrVlZXR1JOWVd4VmFGUldVbkpPVlRWVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUVlUxVlZwRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FtUXdPVlZaTTJoUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZXWHBXVGxaRmEyaGFhMUpTWkRCNGNWWlVTbEJTUmxWb1ZGVlNibU13TVhGVFdGWlFWa1pWTVZSc1VrWk5WVFJvWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCYVRsVTFObFpZYkUxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1VVlZWRUpQWlcxUk5GUnJVa0prVlRWVlYxUktUbFpGTVRWVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMncyVkZkd1drMVhXa1ZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0ZKT1ZYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVXSEJxVFVVMVdXUjZRazVSZWxGNFZHMXdWbVZyTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFSkpWVGxKWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCdVpEQTFWVlZVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WVmFlVVpRVWtadk5GUnJVa0prVlRWVlYxUkdUMVpIWSFkVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiV040VkZaU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UVXdMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFSU1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTFjVlpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9VVldXRTVQVWtWR01WUnNVbHBOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnVaVlY0UlZWWVpFMWhiRlY1Vkd4U2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDJGc1ZUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazlsYkVaNlZHdFNRbVJWTlZWWFZFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4V1hwV1RWSkdSak5VUiFCV1RXczFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1VmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnROVE5sVlRGd1RrUldUMkZ0YyFsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhWbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWUllUazlTUlVZeFZHeFNXa2xWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxa05WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbFpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZkVVVrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpTVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bEZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBNVJHUjZRazVSZWxGNFZHMXdibVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QxWkdhMmhVVTBZelpWVXhjRTVFVms5aGJXTjVWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBQWVdzME5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdVRlV6WSFkVVZVMHdUVlUxY1ZkVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJhVGxWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZDFSWWJETk5SVEZFVGtSR1QyRnRUalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5Uk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRlpNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUa1UxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1FrNVZlRVZWV0dSTllXeFZlVlF3VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR2JETlVWazR6VFVVeFJFNUVSazloYldNeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZWVjFSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTV2s1Vk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRUpOUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVU1WSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXd6VkZaT00wMUZNVVJPUkVaUFlXMXphRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMVZWa3paRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVrWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTFSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U2sxSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbTVqTURWRlVWaFdUMVpIVGpaVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1pXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVGxVelkhZFVWVTB3VFZVMU5sUlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKR1RrVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV00xUXhUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyTUhsYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZUZSdWNISk9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYm5CR1l6QTFSVkZZVms5V1IyUTBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamVGUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVVsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbGF6bFVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFVa2ROTUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk9WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQkdZekExUlZGWVZrOVdSIVExVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnNOVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVG1WcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazVWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWVVZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VlZoT1QxSkZSakZVYkZKeVpXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnJVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVVZrNHpUVVV4UkU1RVJsQldSbXRvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZXVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZHUjZRazVSZWxGNFZERlNiazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnJSak5VVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JUQm9WRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaREF4TmxOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJWVWxKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJxWXpBMVJWRllWazloYTBWNFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1QxWkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck1VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsYXpWRVpIcENUbEY2VVhsVVZWSnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaRk1ERlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSk9WVE5qZDFSVlRUQk5hekZWVTFod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTVGsxSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyVlhkVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1ZvVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFZWcDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFWk9WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRlZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbUZyYXpCYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZVVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSdGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalJVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJVMSFXbXRTU21WVmVIRmhla0pRVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSlNTVlV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFVrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhWRmhvVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWVlliRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWkpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVV0hCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWXpWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4R05GcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVFsQlRTR1ExVkZkck1FNVZNVFphZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpPVGtWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3TUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNSWGRhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0ZCU1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlVWRUpPV25vd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UVXhMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZSU1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObFZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21Wck9WVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZWSldZekExUlZGWVZrOWhhekUyVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrVldObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VG1GdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWVlljRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaU1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZGVTFoT1QxSkZSakZVYlhCT1pVVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVms1RmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlZVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhsVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWhiWE5vV210U1NtVlZlSEZoZWtKUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJTVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3piRTFTUmtZelZFZHdXbVZWTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk9SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCYVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpIZERaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXV0d4T1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWUllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrWk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVViFCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd0VmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWlZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGWlNhbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJSV2hVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1JVWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR1JPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlZsaGtUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVkZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJWVWtKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJXWXpBMVJWRllWazlXUiFOb1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TkZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlpZY0U5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVldWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSnlUVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrMVZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqTlVhMDR6VFVVeFJFNUVSbEJXUlRFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBVa1pXZWxSclVrSmtWVFZWV25wU1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFSVk5VVmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbEpOUlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVWJYQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1Y1VkZkc00wMUZNVVJPUkVaUVVrWldORnByVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWb3pjRzFTUld3MVZFZHdjazFGT1VWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VtNWxWVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVRrVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRkpGUmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJLVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMU5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTlRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5V1IwNDFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVd01WUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbFpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpSVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVnhWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdibU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WUmtla0pPVVhwUmVGUnRjSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSnFZekExUlZGWVZrOVdSbXN4VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHpNRlJGVWxKa01IaHhWbFJLVUZKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazlSTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGYU0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCcVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtacmFGUldhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZYV0hCT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNXa2xWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSk5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDRWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWVd4cmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZzYkhwVWExSkNaRlUxVlZkVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwTlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ1VFVWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZVzFqTUZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5YRldXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGVlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1NtVnJlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ1Y0V0UFJURnhVMWhXVUZaSFRqUlVibXd6VFVVeFJFNUVSazloYldRMldtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZWVjFSU1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObEZVVWsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck9VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJYQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE41VkRCU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnJlVlJXYURObFZURndUa1JXVDJGdFpEVlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazlXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZ4VmxSRlohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cEhPb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09