Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNekE2SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa1NBdElNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cVRPcmMrQnpyek9zVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTnpVdE1pSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56VXZORGt2TFRJdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzghTlM4ME9TOCFMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGd6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFOUzgwT1M4NEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpJTTZZUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNVEk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNams4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalEwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBelBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVEk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakF6UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURnOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakU2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakF3UEM5b016NDhjIUJoYmo0d01Eb3dOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9sODZUenBFZ3pxYk9sYzZoenBIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02anpxRE9wYzZoenBuT2xNNnB6cCFPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJMaURPcE02ZnpxWE9uTTZnenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZTenBIT29jNlN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFIT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalUxUEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wczZSenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZoenAhT2tjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenFIT2tjNlp6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cFhPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamN3UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZVenBIT3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cEhPbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02WXpwWE9vYzZSenFET244NmR6cVRPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU16RThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Z3pwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9vYzZSenFiT2xjNlp6cEVnenA4dXpwRXV6cU11enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbzg2WnpwRWd6cDdPbGM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwIU9vODZrenBIT25jNmt6cG5PbmM2ZnpxWE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16a3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPcWM2ZHpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmp6cVBPbDg2aklNNmZ6cHZPazg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YXpxVE9tYzZkenAvT204NmZ6cFBPbWM2YXpwOGd6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek56YzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZtenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkRRVk5CSUVKSlFVNURRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt3UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmp6cVBPbDg2aklNNmZ6cHZPazg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2aHpwZk9wTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16azBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemsyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9uYzZqenFUT2tjNmR6cVRPbWM2ZHpwL09wYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cVBPbWM2UklNNmV6cFhPbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPb2M2UnpxYk9sYzZaenBFZ3pwOHV6cEV1enFNdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbU02VnpxSE9rYzZnenAvT25jNmt6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02Unpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZYenB6T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pwbk9sTTZSenFYT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cFhPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNmh6cEhPbWM2U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vYzZkenBIT2tzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cUhPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1USThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cExPa2M2aHpwTE9rYzZoenBFdHpwa3V6cG91enBFZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET204NmZ6cWJPbWM2anpwck9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cVBPb002bHpxSE9tYzZVenFuT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZUVkVaT1pXdHJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFaR2EhbGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUlZZMFZHeFNibU13TVhGVFdGWlFWa2ROZDFRd1VrNWxhelZaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1pXczVWVmRZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1UWlpNMnhQWW01amQxUlZUVEJOYXpGeFZGUkNUMVpHVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVEyVkZaU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlF3VW01bFZURndaRE5zVG1GVVVURlVibkJDWkRBeFZWb3phRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTVVWVVZFcFBVa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROa1RsWkdhekJVVTBZelRVVXhSRTVFU2s1V1IwNHpWREZTUm1WRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbTVrTURsRlYycG9UMUpGUmpGVWJYQkdUVlU1VlZGVVJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVFpWV0dST1pXdEZkMXByVWxKa01IaHhWMWhvVDFKSFl6RlVibkJLWXpBeGNWTllWbEJXUjAxNVZHNXdja2xWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrNU9WVFUyVjFoc1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWVk5ZY0U5aGJFazBWR3RTUW1SVk5YRlNXSEJPVmtkME5sUnNUak5sVlRGd1RrUldVRkpGUlRGVWJuQnlTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZaU2JtVnJNVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VW01TlJUVlZVMVJXVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeFZWRlVVazVXUlRBd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1pGZUZRd1VsTlBSVFZGVVZoV1QyRnJSVEJVTVZKU1RVVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVGsxVk5UWlRWRkp0VWtaR00xUkhjRnBsUlRGRlUxUktUMVV6WkRWVVYyc3dUbFU1UlZGVFJrOVRTR04hVkZWTk1FMXJNVVZoZVVaUFZrVkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVUZaR2F6QlVhVVl6VFVVeFJFNUVTazVTUjJRMVZHMXdibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSdWNFSk9WVFUyWWtSb1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVTFjVm96YUZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVWRXBQVWtWV05scHJVbEprTUhoeFYxaGtVRlpHUmpWVVdIQnVZekF4Y1ZOWVZsQldSMDR6Vkc1d2JrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJWVW01TmF6bEZXbnBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMU5sWllhRTloYTI4MFZHdFNRbVJWTlhGUlUwWk9ZVzFqTVZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNhMmhVYm5CYVRXMWFSVlZZWkUxaGJHd3pWRmh3YmsxVk5UWlZXRTVPWVd0c01WUXhVbHBPUlRVMlZGUlNUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4UlZOVFJrOVdSV3g2VkZkd1NtUlZPVlZYVkVwT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhVVmhvVDJWc2JEUlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazloYTJ0NFZGaHdhazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTTFSV1VrSk5SVGxGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTVWVkpVVWs5aWJtTiFWRlZOTUUxck1VVlJXR1JPVWtkT05WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZyYkRSVU1GSkhUMFUxUlZGWVZrOVdSIU14VkZkd2FtVnJlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZaTmF6bFpaSHBDVGxGNlVYaFVNVkp1WlZVMVJWZFljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTVhGU1dHaFBWa1UwTkZSclVrSmtWVFZWWVhwS1RtRnRjIWhVYkU0elpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWREJTU2sxSFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnJVa1psUlRWRlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVlUxVldGNlNXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZRazVXUlZWIVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZUZReFVtRlBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWxVYlhCQ1pEQTFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WRk9WVlRXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpPVlRsVldYcEdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJsQldSa2swVkd0U1FtUlZOWEZSV0dST1ZrZE9ORlF3VGpObFZURndUa1JXVDFaSFRqUlVWbEpTWlVkYVJWVllaRTFoYkd3elZGWlNVa2xWTlZWVVdFNU9ZV3RzTVZReFVscGxSVGxWVVZoa1QwbFlZIWRVVlUwd1RXc3hSVk5VU2s5aGExVXhWRVZTU21WVmVIRmhla3BQWVd0Rk1WUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbEpHUmpOVWJYQmFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE41VkRCU2JtVnJPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJWVW1wSlZURkZWMWhPVG1GcmJERlVNVkphVFdzMWNWSlVVazVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVVWYWVrcE9ZV3RWZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnRkRFpVYlhCUFQwVTFSVkZZVms5aGEwVXhWRmR3YWs1Rk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRUpOYXpGVlZGUkNiVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UlZkVVFrNWxiWFI2VkZkd1NtUlZPVlZaTSFCUFVrWkdOVlJyYUROTlJURkVUa1JLVGxKSFpEUlVNRkpPVFd0NFJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdTbVF3TVRaVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVGxGVkZSV1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWVmw2Vms5WFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlJWRUpPWVd0RmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUbEpHUlhoVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOWhhMFV3Vkcxd1FtVnJOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWs1bGF6bEZWMVJDYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJXRXphRTloYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWlBaV3N3ZUZwclVsSmtNSGh4VjFob1RsWkhUak5VVmxKcVl6QXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWRmh3VGsxVk1WbGtla0pPVVhwUmVWUldVazVOUlRFMldqTk9UbUZyYkRGVU1WSnVaREExTmxOVFJtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVVZTVTBaT1lXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZXWHBXVGxaR2JETlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazVXUmxZMlZERlNVa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VtcE9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYlhCR1RXczFSVkZZYkU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWlRWRXBRVWtkME5scHJVbEprTUhoeFYxaG9UMlZ0ZERSVWJGSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSbXN4Vkd4U2FtVlZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VKbFJUbFZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpxWkRBMVJWZFVWbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVhGVFdHaFFWa1ZWTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkhaRE5VVmxKdlQwVTFSVkZZVms5aGEydzJWRmh3VWsxVk9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRTVsUlRGeFZGaHNiVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZvelpFNVZNMlExVkZkck1FNVZOVFpWVTBaT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJDVG1WclZYZFVibXd6WlZVeGNFNUVWazlsYkZWNFZGWlNRazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSc1VrNWxWVFZVWkROc1RtRlVVVEZVYm5CV1RXczFibEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9UWXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMU5XUjZRazVSZWxGNFZERlNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkdSWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5aGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmhla0pQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlYxaHNUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxUldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFVWazR6VFVVeFJFNUVSbEJXUm1zd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZV3RXZWxSclVrSmtWVFZWWVhsR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTYW1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbTVqTURWRlVWaFdUMVpIYzJoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUVVrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVNVZXRjZSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1RsVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWRmR3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZSV0d4UFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeE5sTnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JUQjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BRVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VWtwak1EVkZVVmhXVDJGclJYaFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYldRMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVjFOR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hSVmRVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQmFaVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJlVlJYYkROTlJURkVUa1JLVGxKSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c00xUXhVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSIU4hV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sUllUazlTUlVZeFZHMXdRazVGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGWk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTRWREJPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkTk1GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpaTSFCTlVrWkdNMVJIY0Zwa01EbEZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxVGtVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGVlNiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJSVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRlpPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMllYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFaREE1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW5KTlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYTFZelZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFob1RsWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2Vms5bFdHTiFWRlZOTUUxck1WVlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlExVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1VrZGplVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVG1GdFRucFVhMUpDWkZVMWNWRlVVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRGxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKdVpWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyUlRCVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSV3N4VkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXak53VGxVelkhZFVWVTB3VFdzeFJWcDZSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKV1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRlZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbFpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNlNrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bFJUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLVGxkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3RXTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnRkRFJVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU5U1JWazBWRmR3U21SVk9WVlpla3BQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaV3MxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZaU1dtVkhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGclZYbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMkZ0YyFsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZYVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RlZXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdSazVGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdGNISk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVTUZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3hWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkamFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVVrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUbFZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNjbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSVlVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJWVEZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5bGEwVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hRVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVldUTmtUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VldGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0Vwa01ERlpaRE5zVG1GVVVURlVibkJDWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGVlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3U21WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVYhQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1lXdHJlVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWTlliRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaUlUwWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VGsxSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMncwVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5zVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVSbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhekJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5aGEydzJWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWld4R05WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbVZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZsNlFsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZUVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJLVGtkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3RzTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnNWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlpla1pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFZsaHZaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFd01EQXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZaZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VrcGpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWhVVm1nelpWVXhjRTVFVms5bGJFVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVldYcENUMUV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJTWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3N3ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnJORFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkZCUk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxV1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1NtVkZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqUlViRTR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCIVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VTFod1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFObEZUUmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBrTURFMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1lXdHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWTlliRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGaGVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhZWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3RzTkZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZWkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRsVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnFaREExY0dSNlFrNVJlbEY1VkZaU2NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJWVWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZURlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCR1RsVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05GUXhVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFGQlNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZYVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUbEZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVGxVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGWlNia2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJWVEJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGJYTiFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hRVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4VlZsNlJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaSlZUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ5VFd0NFJWVllaRTFoYkd3MFZHNXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhUalZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWlNhbWhPWVd0c01WUXhVbXBrTURFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1ZrWnJkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMWNWSlVTazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaVldHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKcVRrVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTVWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemFGUXdVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyVlhkVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiWE4hVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNibVZGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVV0hCU1l6QTFSVkZZVms5aGExWTFWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFVsaG9UMWRJWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxKTmEhaEZWVmhrVFdGc2JETlVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9Va2RqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwU1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVWs5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlRWRVpOVWtaR00xUkhjRnBrTURsRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUbFUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZaU1JtVkhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZqUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlsYlhONVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaE9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRUpPVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRURmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGUlZGSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVTFob1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYW1WRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhhMFV4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFpXdEdOVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVUZaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3V21WVmVFVlZXR1JOWVd4c00xUXdVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFsVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNVNSMlExV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVVk5HVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWb3phRTFTUmtZelZFZHdXbVF3TlZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscE9SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREJTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0R05sUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYkhwVWExSkNaRlUxVldGNlVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KT1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpLWld0NFJWVllaRTFoYkZVeFZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVmhla1pPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZGUldUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4TmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWs1bGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUiFRMlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlVWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlUVVV4VWxCVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZSenFET244Nll6cGZPbXM2WElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9