English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Πληροφοριακό Κέντρο Ο.Α.Σ.Θ. 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpjMUxUSWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU5TODBPUzh4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOelV2TkRrdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29jNlh6cFBPa1NET3BzNlZ6cUhPa2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET284Nmd6cVhPb2M2WnpwVE9xYzZkenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21TN09taTdPa1M0Z3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwTE9rYzZoenBMT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenBQT244Nmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZoenAhT2tjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2aHpwSE9tYzZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZqenBYT204Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZnenBuT2xNNlJ6cVhPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGs4TCFOMGNtOXVaejRnenByT204Nlh6cHpPa2M2a3pwSE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2a3pwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbU02VnpxSE9rYzZnenAvT25jNmt6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qTXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFET2tjNm16cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9vYzZSenFiT2xjNlp6cEVnenA4dXpwRXV6cU11enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFQT21jNlJJTTZlenBYT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNak13UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9uYzZqenFUT2tjNmR6cVRPbWM2ZHpwL09wYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16azFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPa2M2a3pxbk9uYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTVNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9URThMIU4wY205dVp6NGd6cExPa2M2anpwbk9tODZaenFQT284Nlh6cU1nenAvT204NlR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZhenFUT21jNmR6cC9PbTg2ZnpwUE9tYzZhenA4Z3pwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0hT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cWJPbjg2Z3pwL09wYzZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE00TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZSenFET244Nll6cGZPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJRU5CVTBFZ1FrbEJUa05CUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXprd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9tYzZqenFQT2w4NmpJTTZmenB2T2s4NlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9vYzZYenFUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemswUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFuT25jNmp6cVRPa2M2ZHpxVE9tYzZkenAvT3BjNmd6cC9PbTg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmp6cG5Pa1NET25zNlZ6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZoenBIT3BzNlZ6cG5Pa1NET255N09rUzdPb3k3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBqT2xjNmh6cEhPb002ZnpwIU9wTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2a3pwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2WHpwek9rYzZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZaenBUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenFQT2xjNmJ6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT29jNlJ6cG5Pa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2tjNmh6cCFPa2M2U3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenBMT2tjNmh6cExPa2M2aHpwRXR6cGt1enBvdXpwRWd6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbjg2bXpwbk9vODZhenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmSU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmp6cURPcGM2aHpwbk9sTTZwenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cVRPb2M2WnpwSE9uYzZVenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1RtVnJhIWhVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums5V1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hQVWtWV05GUnNVbTVqTURGeFUxaFdVRlpIVFhkVU1GSk9aV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RtVnJPVlZYV0doTlVrVnNOVlJIY0hKSlZURTJXVE5zVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVRazlXUmxWIVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Wa2QwTmxSV1VrOVBSVFZGVVZoV1QyRnJiRFZVTUZKdVpWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UW1Rd01WVmFNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGRlZGUktUMUpGYkhwVVYhQktaRlU1VlZrelpFNVdSbXN3VkZOR00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZE9NMVF4VWtabFJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkp1WkRBNVJWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdSazFWT1ZWUlZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVlZoa1RtVnJSWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5U1IyTXhWRzV3U21Nd01YRlRXRlpRVmtkTmVWUnVjSEpKVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVVZsSk9UbFUxTmxkWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlZUV0hCUFlXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhVbGh3VGxaSGREWlViRTR6WlZVeGNFNUVWbEJTUlVVeFZHNXdja2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSV1VtNWxhekUyV1ROT1RtRnJiREZVTVZKdVRVVTFWVk5VVms5VFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlJWRkpPVmtVd01GUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpHUlhoVU1GSlRUMFUxUlZGWVZrOWhhMFV3VkRGU1VrMUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWs1TlZUVTJVMVJTYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJWTlVTazlWTTJRMVZGZHJNRTVWT1VWUlUwWlBVMGhqZDFSVlRUQk5hekZGWVhsR1QxWkZSWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1Jtc3dWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBPVWtka05WUnRjRzVsUlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJuQkNUbFUxTm1KRWFFOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZOWEZhTTJoUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRlJLVDFKRlZqWmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJXUmtZMVZGaHdibU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdWNHNU9WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVRXczVSVnA2U2sxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5UWldXR2hQWVd0dk5GUnJVa0prVlRWeFVWTkdUbUZ0WXpGVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3RvVkc1d1drMXRXa1ZWV0dSTllXeHNNMVJZY0c1TlZUVTJWVmhPVG1GcmJERlVNVkphVGtVMU5sUlVVazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVVWVFUwWlBWa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSS1RsWkZielJVYTFKQ1pGVTFjVkZZYUU5bGJHdzBWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0cmVGUlljR3BOVjFwRlZWaGtUV0ZzYkROVVZsSkNUVVU1UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZPVlZTVkZKUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RkZVVmhrVGxKSFRqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazloYTJ3MFZEQlNSMDlGTlVWUldGWlBWa2R6TVZSWGNHcGxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCV1RXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWREZTYm1WVk5VVlhXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFVsaG9UMVpGTkRSVWExSkNaRlUxVldGNlNrNWhiWE40Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNVlF3VWtwTlIxcEZWVmhrVFdGc1ZURlVhMUpHWlVVMVJWWllUazVoYTJ3eFZERlNWazFWTlZWaGVrbG5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVmhla0pPVmtWVmQxUnNUak5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhoVU1WSmhUMFUxUlZGWVZrOVdSIU41Vkcxd1FtUXdOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwbFJUbFZVMWh3YlZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZWbDZSazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWlFWa1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VVZoa1RsWkhUalJVTUU0elpWVXhjRTVFVms5V1IwNDBWRlpTVW1WSFdrVlZXR1JOWVd4c00xUldVbEpKVlRWVlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaVVU1VlZGWVpFOUpXR04hVkZWTk1FMXJNVVZUVkVwUFlXdFZNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGclJURlViR2d6VFVVeFJFNUVTazVTUmtZelZHMXdXa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZRd1VtNWxhemxKWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVNWVXhSVmRZVGs1aGEyd3hWREZTV2sxck5YRlNWRkpPWW01amQxUlZUVEJOYXpGRlducEtUbUZyVlhsVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiWFEyVkcxd1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNVlJYY0dwT1JUVlVaRE5zVG1GVVVURlVibkJDVFdzeFZWUlVRbTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWWFZFSk9aVzEwZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROd1QxSkdSalZVYTJnelRVVXhSRTVFU2s1U1IyUTBWREJTVGsxcmVFVlRXR3hOWVcxemFGUnVjRXBrTURFMlUycG9UMUpGUmpGVWJYQkNUbFU1UlZSVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlZaZWxaUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVVlJDVG1GclJYZFVSVkpLWlZWNGNXRjZVazVTUmtWNFZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTUZSdGNFSmxhelUxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1pXczVSVmRVUW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVmhNMmhQWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVlducEdUMlZyTUhoYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFNVdSMDR6VkZaU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJZY0U1TlZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpPVFVVeE5sb3pUazVoYTJ3eFZERlNibVF3TlRaVFUwWnRVa1pHTTFSSGNGcGxSVFZGVWxOR1RtRnJNWHBVViFCS1pGVTVWVmw2Vms1V1Jtd3pWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPVmtaV05sUXhVbEpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSnFUbFU1VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1JrMXJOVVZSV0d4UFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMVJLVUZKSGREWmFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTlsYlhRMFZHeFNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pyTVZSc1VtcGxWVEZaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCQ1pVVTVWVkpZVGs1aGEyd3hWREZTYW1Rd05VVlhWRlpRVjBoamQxUlZUVEJOYXpGeFUxaG9VRlpGVlRGVVJWSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMlF6VkZaU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHNObFJZY0VwTmF6bFVaRE5zVG1GVVVURlVibkJHVGxVMWNXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTbVZWT1VWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISkpWVFZGV1ROb1RtSnVZIWRVVlUwd1RXc3hjVlZZY0U1V1JrVm9WRVZTU21WVmVIRmhlVVpQVmtaV05GUlZVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZyYSFoVVdIQktUVlY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkd4U1drMW5aIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UazJMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5UVmtla0pPVVhwUmVGUXhVbEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQldSa1YhV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlXdHNlbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBDVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFliRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtack1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxVldGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1wbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkp1WXpBMVJWRllWazlXUiFOb1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1VGSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWRldqTk9UMUpGUmpGVWJGSnlUbFUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrNVZlRVZWV0dSTllXeHNNMVJYY0VkUFJURnhVMWhXVUZaR2EhZFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVTUld3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VVZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVm96YUUxU1JrWXpWRWR3V21Rd01UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1VrVXdlVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTUZKS1l6QTFSVkZZVms5aGEwVjRWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxa05WUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMVpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZkVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVVZYVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VnhWMWhPVDFKRlJqRlViWEJDU1ZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFRd1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1U1IyUTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFVWUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrNVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTlJYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9Va2R6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRUpPUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQldUVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkc1d2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazloYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGUlUwWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1ROd1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhhMFV4V210U1NtVlZlSEZoZVVaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRjZWazFTUmtZelZFZHdXbVF3T1ZWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcE9WVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKeVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREZTV21Nd05VVlJXRlpQWVd0V00xUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZ0YyFoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFNVdSVmswVkZkd1NtUlZPVlZaZWxaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVbGhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RsSkhZIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlJWRkpQVTBoa05WUlhhekJPVlRsRlUxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW01bFYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWIUJ1WXpBMVJWRllWazloYTBVd1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlFVa1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1VGSkZielJVViFCS1pGVTVWVm96Y0U1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1VVmFla1p0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQkNUbFUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1ZrMUZlRVZWV0dSTllXeHNORlJWVW1GUFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVEZWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKdVpVVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTU2s1WFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyVmpaVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiWFEwVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBLVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZyTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VscGxSMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5aGExVjVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWld0R05sUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZaU2FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VW01ak1EVkZVVmhXVDJGclZXaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYlhONVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSV1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hWVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRVpPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJZYkROTlJURkVUa1JLVGxaSFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUldVbkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZWSmFZekExUlZGWVZrOWhhMVV4VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWa3paRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaGVVWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCS1pEQXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UW1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlZVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZOWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbFJUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ5U1ZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlVWTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4TmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0U1TlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEpHWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RzTkZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRVp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRFMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNObFJyYURObFZURndUa1JXVDJWc1JqVlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VTFSU2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiRlZvVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlliMmR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1EQXdMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV1hwR1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSktZekExUlZGWVZrOWhhMnQ0VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFpXeEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZRazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGVVdHeHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZGVTFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJ4UVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcGxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2QxcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWNFOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpSVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFlYbEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkp1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VTFob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2VmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyYkRSYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVNSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0dSUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVNVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVF3TlhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VuSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVlZKV1l6QTFSVkZZVms5aGExVXhWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSV1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk1YQmtla0pPVVhwUmVWUldVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMVV3VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXMXpkMVJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVZWWmVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCR1NWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4c05GUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSMDQxV210U1NtVlZlSEZoZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkdhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlNWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRVMlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNRkpxWXpBMVJWRllWazloYTFWIVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFob1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V21WRk1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSktUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdOVlJUUmpObFZURndUa1JXVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWSllhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKU1RXdDRSVlZZWkUxaGJHd3pWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtka05sUldUak5OUlRGRVRrUktUbEpIWSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkZKUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGExWTBWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWlcxemVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbEpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZsNlZsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZoZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJDVGxVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdWazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSdWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMHhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFVWUlNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxOWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp5VFZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNVbU13TlVWUldGWlBZV3RGTVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSalZVUlZKU1pEQjRjVmRZWkZCV1JXODBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGRllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwbFZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9Va2RrTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFNMmhOVWtaR00xUkhjRnBrTURWVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1U1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VW01ak1EVkZVVmhXVDJGclJqWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlZWaGVsSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKeVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnVjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQldSMDQwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMU9lbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVWazFTUmtZelZFZHdWazVWTVRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNjazFGTVZKUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cVF1enFNdUlNNmt6cUhPbWM2UnpwIU9sTTZoenBuT2tjNmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9rYzZnenAvT21NNlh6cHJPbHp3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa2M2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr