Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNekE2SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa1NBdElNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU5TMHlJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU5TODBPUzh0TWk4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6Y3ZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6YzFMelE1THpndklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTWd6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EWTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXlQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURNOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93T0R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpJNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXpPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZSenFET244Nll6cGZPbXM2WFBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0pqYjIxbElqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3pNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0RveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalEyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakU1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVE04TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02aHpwZk9rODZSSU02bXpwWE9vYzZSenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01UQThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbzg2Z3pxWE9vYzZaenBUT3FjNmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDhnenFUT29jNlp6cEhPbmM2VXpxSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbWk3T2tTNGd6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9rczZSenFIT2tzNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpxYk9rYzZkenAvT3BNNmh6cC9PcHM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vYzZkenBIT2tzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TURNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNREF6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwWE9vYzZoenBIT21jNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT284NlZ6cHZPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pwbk9sTTZSenFYT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmJ6cGZPbk02UnpxVE9rYzZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT3BNNlJ6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbU02VnpxSE9rYzZnenAvT25jNmt6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU16RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb002UnpxYk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakl6UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxSE9rYzZtenBYT21jNlJJTTZmTHM2UkxzNmpMczZZTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cVBPbWM2UklNNmV6cFhPbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU16QThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcWM2ZHpxUE9wTTZSenAhT3BNNlp6cCFPbjg2bHpxRE9uODZienBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16a3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cW5PbmM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemt4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT284Nmp6cGZPb3lET244NmJ6cFBPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbXM2a3pwbk9uYzZmenB2T244NlR6cG5PbXM2ZklNNlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemM0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9wczZmenFET244Nmx6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z1EwRlRRU0JDU1VGT1EwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxUE9tYzZienBuT284Nmp6cGZPb3lET244NmJ6cFBPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTVNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPb2M2WHpxVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T1RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemsyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwIU9vODZrenBIT25jNmt6cG5PbmM2ZnpxWE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpJMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmp6cG5Pa1NET25zNlZ6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cUhPa2M2bXpwWE9tYzZSSU02ZkxzNlJMczZqTHM2WUxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qTXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cGpPbGM2aHpwSE9vTTZmenAhT3BNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalE0UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwdk9sODZjenBIT3BNNlJ6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5USThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb002WnpwVE9rYzZsenFIT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFUT284NlZ6cHZPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT29jNlJ6cG5Pa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxSE9uYzZSenBMT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BzNlJ6cCFPbjg2a3pxSE9uODZtenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmh6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNlN6cEhPb2M2U3pwSE9vYzZSTGM2WkxzNmFMczZSSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T244Nm16cG5Pbzg2YXpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmp6cURPcGM2aHpwbk9sTTZwenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURJd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cUhPbDg2VHpwRWd6cWJPbGM2aHpwSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVG1WcmEhaFVSVkpLWlZWNGNXRjVSazlXUm10NVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBVa1ZXTkZSc1VtNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUWGRVTUZKT1pXczFXV1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VG1Wck9WVlhXR2hOVWtWc05WUkhjSEpKVlRFMldUTnNUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSVVFrOVdSbFYhVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrZDBObFJXVWs5UFJUVkZVVmhXVDJGcmJEVlVNRkp1WlZVeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdRbVF3TVZWYU0yaHRVa1pHTTFSSGNGcGxWVEZGVkZSS1QxSkZiSHBVViFCS1pGVTVWVmt6WkU1V1Jtc3dWRk5HTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkT00xUXhVa1psUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSnVaREE1UlZkcWFFOVNSVVl4Vkcxd1JrMVZPVlZSVkVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWVmhrVG1WclJYZGFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTlTUjJNeFZHNXdTbU13TVhGVFdGWlFWa2ROZVZSdWNISkpWVFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKT1RsVTFObGRZYkUxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVlRXSEJQWVd4Sk5GUnJVa0prVlRWeFVsaHdUbFpIZERaVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSVVV4Vkc1d2NrbFhXa1ZWV0dSTllXeHNORlJXVW01bGF6RTJXVE5PVG1GcmJERlVNVkp1VFVVMVZWTlVWazlUU0dOIVZGVk5NRTFyTVZWUlZGSk9Wa1V3TUZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkdSWGhVTUZKVFQwVTFSVkZZVms5aGEwVXdWREZTVWsxRk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUXdVazVOVlRVMlUxUlNiVkpHUmpOVVIhQmFaVVV4UlZOVVNrOVZNMlExVkZkck1FNVZPVVZSVTBaUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6RkZZWGxHVDFaRlJYaFVSVkpLWlZWNGNXRjVSbEJXUm1zd1ZHbEdNMDFGTVVST1JFcE9Va2RrTlZSdGNHNWxSWGhGVTFoc1RXRnRjMmhVYm5CQ1RsVTFObUpFYUU5U1JVWXhWRzF3UWs1Rk5YRmFNMmhRVlROa05WUlhhekJPVlRVMlZGUktUMUpGVmpaYWExSlNaREI0Y1ZkWVpGQldSa1kxVkZod2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE9NMVJ1Y0c1T1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp1VFdzNVJWcDZTazFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaV1dHaFBZV3R2TkZSclVrSmtWVFZ4VVZOR1RtRnRZekZVYm13elpWVXhjRTVFVms5aGJHdG9WRzV3V2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c00xUlljRzVOVlRVMlZWaE9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1UxTmxSVVVrOWlibU4hVkZWTk1FMXJNVVZUVTBaUFZrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVGxaRmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWRllhRTlsYkd3MFZGaHNNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RyZUZSWWNHcE5WMXBGVlZoa1RXRnNiRE5VVmxKQ1RVVTVSVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVms1Vk9WVlNWRkpQWW01amQxUlZUVEJOYXpGRlVWaGtUbEpIVGpWVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOWhhMncwVkRCU1IwOUZOVVZSV0ZaUFZrZHpNVlJYY0dwbGEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJXVFdzNVdXUjZRazVSZWxGNFZERlNibVZWTlVWWFdIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4VWxob1QxWkZORFJVYTFKQ1pGVTFWV0Y2U2s1aGJYTjRWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWck1WUXdVa3BOUjFwRlZWaGtUV0ZzVlRGVWExSkdaVVUxUlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZOVlZoZWtsbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWaGVrSk9Wa1ZWZDFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWWGhVTVZKaFQwVTFSVkZZVms5V1IhTjVWRzF3UW1Rd05UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsUlRsVlUxaHdiVkpHUmpOVVIhQldUbFU1VlZsNlJrOVJNMlExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaUVZrWkpORlJyVWtKa1ZUVnhVVmhrVGxaSFRqUlVNRTR6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MFZGWlNVbVZIV2tWVldHUk5ZV3hzTTFSV1VsSkpWVFZWVkZoT1RtRnJiREZVTVZKYVpVVTVWVkZZWkU5SldHTiFWRlZOTUUxck1VVlRWRXBQWVd0Vk1WUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZyUlRGVWJHZ3pUVVV4UkU1RVNrNVNSa1l6Vkcxd1drbFZlRVZUV0d4TllXMXplVlF3VW01bGF6bEpaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpxU1ZVeFJWZFlUazVoYTJ3eFZERlNXazFyTlhGU1ZGSk9ZbTVqZDFSVlRUQk5hekZGV25wS1RtRnJWWGxVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJYUTJWRzF3VDA5Rk5VVlJXRlpQWVd0Rk1WUlhjR3BPUlRWVVpETnNUbUZVVVRGVWJuQkNUV3N4VlZSVVFtMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVVZYVkVKT1pXMTBlbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE53VDFKR1JqVlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazVTUjJRMFZEQlNUazFyZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSdWNFcGtNREUyVTJwb1QxSkZSakZVYlhCQ1RsVTVSVlJVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVlplbFpQVjBoamQxUlZUVEJOYXpGVlVWUkNUbUZyUlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrNVNSa1Y0Vkcxd2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNRlJ0Y0VKbGF6VTFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpPWldzNVJWZFVRbTFTUmtZelZFZHdXbVZGTVVWaE0yaFBZV3hXZWxSWGNFcGtWVGxWV25wR1QyVnJNSGhhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU1V1IwNHpWRlpTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtkamVGUlljRTVOVlRGWlpIcENUbEY2VVhsVVZsSk9UVVV4TmxvelRrNWhhMnd4VkRGU2JtUXdOVFpUVTBadFVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVkZVbE5HVG1Gck1YcFVWIUJLWkZVNVZWbDZWazVXUm13elZEQm9NMDFGTVVST1JFcE9Wa1pXTmxReFVsSkpWWGhGVTFoc1RXRnRjMmhVYkZKcVRsVTVWV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3Umsxck5VVlJXR3hQVlROa05WUlhhekJPVlRVMlUxUktVRkpIZERaYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiWFEwVkd4U1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJzVW1wbFZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJDWlVVNVZWSllUazVoYTJ3eFZERlNhbVF3TlVWWFZGWlFWMGhqZDFSVlRUQk5hekZ4VTFob1VGWkZWVEZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2xCV1IyUXpWRlpTYjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0c05sUlljRXBOYXpsVVpETnNUbUZVVVRGVWJuQkdUbFUxY1dKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1NtVlZPVVZSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKSlZUVkZXVE5vVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeGNWVlljRTVXUmtWb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlBWa1pXTkZSVlVuTlBSVFZGVVZoV1QyRnJhIWhVV0hCS1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3hTV2sxblohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRrMkxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFVelkhZFVWVTB3VFZVNVZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlRWa2VrSk9VWHBSZUZReFVsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JrViFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVd0c2VsUnJVa0prVlRWVllYcENUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZkWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTmF6RlVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y1Um0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVbXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJGSnVZekExUlZGWVZrOVdSIU5vVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVUZKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazloV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWaGVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGV2pOT1QxSkZSakZVYkZKeVRsVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VGs1VmVFVlZXR1JOWVd4c00xUlhjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSV3cyV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhVVmhzVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWb3phRTFTUmtZelZFZHdXbVF3TVRaVGFtaE9ZV3RzTVZReFVscE9SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKT1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZGVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNRkpLWXpBMVJWRllWazloYTBWNFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZVzFrTlZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1QxWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVmRUUms1bFdHTiFWRlZOTUUxck1VVlhWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpWeFYxaE9UMUpGUmpGVWJYQkNTVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1dtVlZlRVZWV0dSTllXeHNNMVF3VWt0UFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVTUjJRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3UWs1Vk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVU1WSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1VrZHpkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVWazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CV1RWVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWRzV3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmVGUXdUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFRCYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVTBaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVtNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGEwVXhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFVWUldUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlZrMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1ZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp5VFVkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RXTTFScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRjIWhVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1V1JWazBWRmR3U21SVk9WVlplbFpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGVlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUa1V4UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtOVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFkhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlhGUlZGSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVTFSU1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVVYhQnVZekExUlZGWVZrOWhhMFV3VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrVnJNVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVUZKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWb3pjRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWYWVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVFZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05GUlZVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIWSFsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFNVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURlZWbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVNVJHUjZRazVSZWxGNVZGWlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5bGJYUTBWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hQVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVldYcEtUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVnJOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxwbFIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVXSEJHWXpBMVJWRllWazloYTFWNVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RHTmxSRlVsSmtNSGh4VjFob1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyVldoVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWhiWE41VkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFpXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFZWbDZTbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFWk9SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCeVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWREJTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1WUlliRE5OUlRGRVRrUktUbFpIWTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZTVkZKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVF3TVRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VuSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVlZKYVl6QTFSVkZZVms5aGExVXhWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWld0RmVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9VRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZrelpFOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVlZoZVVadFVrVnNOVlJIY0hKSlZURkZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJLWkRBeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdRbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSVlVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhUbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRXBsUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnlTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1GcmEhbGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVFdHeFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVVZOR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhObFZxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRTVOUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhhMncyVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFpXdHNORlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWa3piRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGVVZFWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZzUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZaZWtKUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhVMVJTYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdTazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5bGJGVm9WRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQVmtWdk5GUlhjRXBrVlRsVldYcEdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaWWIyZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TURBd0xURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVYkZKS1l6QTFSVkZZVms5aGEydDRWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWld4RmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbVZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZsNlFrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZVV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJLWldzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdVbU13TlVWUldGWlBZV3RzTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJNSGxVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlpNMnhRVVROamQxUlZUVEJOYXpGeFZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4Y1ZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VwbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJUVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJVMFpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRFMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaREF4TldSNlFrNVJlbEY1VkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1GcmEyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVFdHeFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVhsR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk5UVmtla0pPVVhwUmVWUlhjRXBsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSnVZekExUlZGWVZrOWhhMncxV210U1NtVlZlSEZoZWtwUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhvVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNXRjZWazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlRXR1JQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVVU1VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW5KTlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWVkpXWXpBMVJWRllWazloYTFVeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekZWWVROd2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Ums1Vk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVU1WSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkVWU1VtUXdlSEZYV0doUVVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVNVJXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazVWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VtNUpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKT1l6QTFSVkZZVms5aGExVXdWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxemQxUkZVbEprTUhoeFYxaG9VRkpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZaZWtadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bFZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJHU1ZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdjazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSdWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1V1IwNDFXbXRTU21WVmVIRmhlVVpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRVMlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaREF4TldSNlFrNVJlbEY1VkZaU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9OVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVGxaR2EhZGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVlZoc1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVWUldVbEpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWhhMVYhVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFpXMXpkMVJGVWxKa01IaHhWMWhvVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWRllhRTFTUmtZelZFZHdXbVZGTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVtNWxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKS1RsZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmh3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0V05WUlRSak5sVlRGd1RrUldVRkpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZKWWFFOVhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VabFJUQm9aRE5zVG1GVVVURlVNRkpTVFd0NFJWVllaRTFoYkd3elZERlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTmxSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RsSkhZIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRkpQVTBoa05WUlhhekJPVlRsRlUxUkdUVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJXVWtabFIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkpXWXpBMVJWRllWazloYTFZMFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFob1RsSkdielJVViFCS1pGVTVWVmw2VmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck1VVmhla3B0VWtWc05WUkhjSEpKVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQkNUbFV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1ZrNVZlRVZWV0dSTllXeHNNMVJ1Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaSFRYaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVTUjAweFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBVa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSU1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFObE5ZYUUxU1JrWXpWRWR3V21Rd09WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsUlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSnlUVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZaU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZNVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJWclJqVlVSVkpTWkRCNGNWZFlaRkJXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZGWVROb2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObEpZVGs5U1JVWXhWRzF3UWs1Rk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1VrZGtOVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWRlRSazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGYU0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVRrVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTVGsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXdVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyUmpaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWxKUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhPVDFKRlJqRlViRkp5VGtVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1IwNDBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlcxT2VsUnJVa0prVlRWVllYcEdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZSVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZNVFpWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlJURlVaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpPWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNSbU13TlVWUldGWlBWa2QwTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWalJVUlZKU1pEQjRjVlpVVms1bGJGazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpPVlROamQxUlZUVEJOVlRsVlZGUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZkWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrMUZNVkpRVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPcE02aHpwbk9rYzZkenBUT29jNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBIT29NNmZ6cGpPbDg2YXpwYzhMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x5RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09