Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Χρησιμοποιώ λεωφορείο, μειώνω την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU5TMHlJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6RXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjMUx6UTVMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9sODZUenBFZ3pxYk9sYzZoenBIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02anpxRE9wYzZoenBuT2xNNnB6cCFPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJMaURPcE02ZnpxWE9uTTZnenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZTenBIT29jNlN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFIT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalUxUEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wczZSenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZoenAhT2tjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenFIT2tjNlp6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cFhPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamN3UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZVenBIT3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cEhPbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02WXpwWE9vYzZSenFET244NmR6cVRPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU16RThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Z3pwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9vYzZSenFiT2xjNlp6cEVnenA4dXpwRXV6cU11enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbzg2WnpwRWd6cDdPbGM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwIU9vODZrenBIT25jNmt6cG5PbmM2ZnpxWE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16a3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPcWM2ZHpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmp6cVBPbDg2aklNNmZ6cHZPazg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YXpxVE9tYzZkenAvT204NmZ6cFBPbWM2YXpwOGd6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek56YzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZtenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cVBPbWM2Ynpwbk9vODZqenBmT295RE9uODZienBQT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT29jNlh6cVRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTVOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9UUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNnB6cCFPbzg2a3pwSE9uYzZrenBuT25jNmZ6cVhPb002Znpwdk9sYzZwenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZqenBuT2tTRE9uczZWenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qSXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFIT2tjNm16cFhPbWM2UklNNmZMczZSTHM2akxzNllMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNak15UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vTTZSenFiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBqT2xjNmh6cEhPb002ZnpwIU9wTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenFUT2tjNmF6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlp6cFRPa2M2bHpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9vODZWenB2T21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9vYzZSenBuT2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cUhPbmM2UnpwTE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalUyUEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wczZSenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZoenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZTenBIT29jNlN6cEhPb2M2UkxjNlpMczZhTHM2UklNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9uODZtenBuT284NmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwOGd6cVRPb2M2WnpwSE9uYzZVenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZqenFET3BjNmh6cG5PbE02cHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFIT2w4NlR6cEVnenFiT2xjNmh6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cVRPb2M2WnpwSE9uYzZVenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1RtVnJhIWhVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums5V1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hQVWtWV05GUnNVbTVqTURGeFUxaFdVRlpIVFhkVU1GSk9aV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RtVnJPVlZYV0doTlVrVnNOVlJIY0hKSlZURTJXVE5zVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVRazlXUmxWIVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Wa2QwTmxSV1VrOVBSVFZGVVZoV1QyRnJiRFZVTUZKdVpWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UW1Rd01WVmFNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGRlZGUktUMUpGYkhwVVYhQktaRlU1VlZrelpFNVdSbXN3VkZOR00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZE9NMVF4VWtabFJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkp1WkRBNVJWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdSazFWT1ZWUlZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVlZoa1RtVnJSWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU5U1IyTXhWRzV3U21Nd01YRlRXRlpRVmtkTmVWUnVjSEpKVlRWSlpIcENUbEY2VVhsVVZsSk9UbFUxTmxkWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlZUV0hCUFlXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhVbGh3VGxaSGREWlViRTR6WlZVeGNFNUVWbEJTUlVVeFZHNXdja2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSV1VtNWxhekUyV1ROT1RtRnJiREZVTVZKdVRVVTFWVk5VVms5VFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlJWRkpPVmtVd01GUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpHUlhoVU1GSlRUMFUxUlZGWVZrOWhhMFV3VkRGU1VrMUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWs1TlZUVTJVMVJTYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJWTlVTazlWTTJRMVZGZHJNRTVWT1VWUlUwWlBVMGhqZDFSVlRUQk5hekZGWVhsR1QxWkZSWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1Jtc3dWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBPVWtka05WUnRjRzVsUlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJuQkNUbFUxTm1KRWFFOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZOWEZhTTJoUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRlJLVDFKRlZqWmFhMUpTWkRCNGNWZFlaRkJXUmtZMVZGaHdibU13TVhGVFdGWlFWa2RPTTFSdWNHNU9WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVRXczVSVnA2U2sxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5UWldXR2hQWVd0dk5GUnJVa0prVlRWeFVWTkdUbUZ0WXpGVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3RvVkc1d1drMXRXa1ZWV0dSTllXeHNNMVJZY0c1TlZUVTJWVmhPVG1GcmJERlVNVkphVGtVMU5sUlVVazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTVVWVFUwWlBWa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSS1RsWkZielJVYTFKQ1pGVTFjVkZZYUU5bGJHdzBWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0cmVGUlljR3BOVjFwRlZWaGtUV0ZzYkROVVZsSkNUVVU1UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZPVlZTVkZKUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RkZVVmhrVGxKSFRqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazloYTJ3MFZEQlNSMDlGTlVWUldGWlBWa2R6TVZSWGNHcGxhIWhGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCV1RXczVXV1I2UWs1UmVsRjRWREZTYm1WVk5VVlhXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFVsaG9UMVpGTkRSVWExSkNaRlUxVldGNlNrNWhiWE40Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNVlF3VWtwTlIxcEZWVmhrVFdGc1ZURlVhMUpHWlVVMVJWWllUazVoYTJ3eFZERlNWazFWTlZWaGVrbG5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVmhla0pPVmtWVmQxUnNUak5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhoVU1WSmhUMFUxUlZGWVZrOVdSIU41Vkcxd1FtUXdOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwbFJUbFZVMWh3YlZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZWbDZSazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWlFWa1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VVZoa1RsWkhUalJVTUU0elpWVXhjRTVFVms5V1IwNDBWRlpTVW1WSFdrVlZXR1JOWVd4c00xUldVbEpKVlRWVlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaVVU1VlZGWVpFOUpXR04hVkZWTk1FMXJNVVZUVkVwUFlXdFZNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGclJURlViR2d6VFVVeFJFNUVTazVTUmtZelZHMXdXa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZRd1VtNWxhemxKWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVNWVXhSVmRZVGs1aGEyd3hWREZTV2sxck5YRlNWRkpPWW01amQxUlZUVEJOYXpGRlducEtUbUZyVlhsVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiWFEyVkcxd1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNVlJYY0dwT1JUVlVaRE5zVG1GVVVURlVibkJDVFdzeFZWUlVRbTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWWFZFSk9aVzEwZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROd1QxSkdSalZVYTJnelRVVXhSRTVFU2s1U1IyUTBWREJTVGsxcmVFVlRXR3hOWVcxemFGUnVjRXBrTURFMlUycG9UMUpGUmpGVWJYQkNUbFU1UlZSVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVlZaZWxaUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVVlJDVG1GclJYZFVSVkpLWlZWNGNXRjZVazVTUmtWNFZHMXdiMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTUZSdGNFSmxhelUxWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1pXczVSVmRVUW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVmhNMmhQWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVlducEdUMlZyTUhoYWExSlNaREI0Y1ZkWWFFNVdSMDR6VkZaU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJZY0U1TlZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpPVFVVeE5sb3pUazVoYTJ3eFZERlNibVF3TlRaVFUwWnRVa1pHTTFSSGNGcGxSVFZGVWxOR1RtRnJNWHBVViFCS1pGVTVWVmw2Vms1V1Jtd3pWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPVmtaV05sUXhVbEpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSnFUbFU1VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1JrMXJOVVZSV0d4UFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVTJVMVJLVUZKSGREWmFhMUpTWkRCNGNWZFlhRTlsYlhRMFZHeFNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pyTVZSc1VtcGxWVEZaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCQ1pVVTVWVkpZVGs1aGEyd3hWREZTYW1Rd05VVlhWRlpRVjBoamQxUlZUVEJOYXpGeFUxaG9VRlpGVlRGVVJWSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMlF6VkZaU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHNObFJZY0VwTmF6bFVaRE5zVG1GVVVURlVibkJHVGxVMWNXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTbVZWT1VWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISkpWVFZGV1ROb1RtSnVZIWRVVlUwd1RXc3hjVlZZY0U1V1JrVm9WRVZTU21WVmVIRmhlVVpQVmtaV05GUlZVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZyYSFoVVdIQktUVlY0UlZOWWJFMWhiWE5vVkd4U1drMW5aIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UazJMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5UVmtla0pPVVhwUmVGUXhVbEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQldSa1YhV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlXdHNlbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBDVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFliRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRlpPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtack1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxVldGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1wbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkp1WXpBMVJWRllWazlXUiFOb1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1VGSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWRldqTk9UMUpGUmpGVWJGSnlUbFUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrNVZlRVZWV0dSTllXeHNNMVJYY0VkUFJURnhVMWhXVUZaR2EhZFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVTUld3MldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VVZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVm96YUUxU1JrWXpWRWR3V21Rd01UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZWSk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1VrVXdlVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTUZKS1l6QTFSVkZZVms5aGEwVjRWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxa05WUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMVpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZkVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVVZYVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VnhWMWhPVDFKRlJqRlViWEJDU1ZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFRd1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWxVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1U1IyUTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFVWUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrNVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTlJYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9Va2R6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRUpPUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQldUVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkc1d2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazloYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGUlUwWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyV1ROd1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbTVOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhhMFV4V210U1NtVlZlSEZoZVVaUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRjZWazFTUmtZelZFZHdXbVF3T1ZWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcE9WVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKeVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREZTV21Nd05VVlJXRlpQWVd0V00xUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZ0YyFoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFNVdSVmswVkZkd1NtUlZPVlZaZWxaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVbGhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeFJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RsSkhZIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlJWRkpQVTBoa05WUlhhekJPVlRsRlUxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW01bFYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWIUJ1WXpBMVJWRllWazloYTBVd1ZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlFVa1ZyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1VGSkZielJVViFCS1pGVTVWVm96Y0U1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1VVmFla1p0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQkNUbFUwYUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1ZrMUZlRVZWV0dSTllXeHNORlJWVW1GUFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVEZWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKdVpVVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTU2s1WFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyVmpaVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiWFEwVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBLVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeFZWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVZyTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VscGxSMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVV0hCR1l6QTFSVkZZVms5aGExVjVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWld0R05sUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZaU2FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF4VW01ak1EVkZVVmhXVDJGclZXaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYlhONVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSV1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hWVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRVpPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJZYkROTlJURkVUa1JLVGxaSFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVVZob1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUldVbkpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZWSmFZekExUlZGWVZrOWhhMVV4VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWa3paRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaGVVWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCS1pEQXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UW1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlZVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZOWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbFJUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ5U1ZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1U1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlVWTkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4TmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0U1TlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEpHWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RzTkZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnNTVFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRVp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRFMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkc1d1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNObFJyYURObFZURndUa1JXVDJWc1JqVlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VTFSU2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemFGUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiRlZvVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlliMmR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1EQXdMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV1hwR1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJGSktZekExUlZGWVZrOWhhMnQ0VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFpXeEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVG1Wc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZRazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGVVdHeHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZGVTFoT1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJ4UVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcGxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2QxcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWNFOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpSVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJhMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlRXR3hQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFlYbEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZacWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkp1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VTFob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2VmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1WVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyYkRSYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVNSV3g2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0dSUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVNVZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNhbVF3TlhCa2VrSk9VWHBSZVZSV1VuSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVlZKV1l6QTFSVkZZVms5aGExVXhWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGVllUTndiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSV1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVSV0pFYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk1YQmtla0pPVVhwUmVWUldVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMVV3VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXMXpkMVJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVZWWmVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCR1NWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4c05GUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSMDQxV210U1NtVlZlSEZoZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUVTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTlZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkdhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlNWRXBPWW01a05WUlhhekJPVlRVMlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxKTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNRkpxWXpBMVJWRllWazloYTFWIVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFob1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V21WRk1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSktUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdOVlJUUmpObFZURndUa1JXVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWSllhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFWmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKU1RXdDRSVlZZWkUxaGJHd3pWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtka05sUldUak5OUlRGRVRrUktUbEpIWSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkZKUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGExWTBWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWlcxemVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbEpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZsNlZsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZoZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJDVGxVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdWazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSdWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMHhXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFVWUlNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxOWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wbFJUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp5VFZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGWlNVbU13TlVWUldGWlBZV3RGTVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSalZVUlZKU1pEQjRjVmRZWkZCV1JXODBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGRllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrNUZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwbFZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9Va2RrTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkZUUms5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFNMmhOVWtaR00xUkhjRnBrTURWVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1U1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VW01ak1EVkZVVmhXVDJGclJqWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlZWaGVsSlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKeVRrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnVjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVWJXd3pUVVV4UkU1RVJsQldSMDQwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXMU9lbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVWazFTUmtZelZFZHdWazVWTVRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKT1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNWxiRmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWZFlUazlTUlVZeFZHeFNjazFGTVZKUVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPcE02aHpwbk9rYzZkenBUT29jNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBIT29NNmZ6cGpPbDg2YXpwYzhMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x5RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr