Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4IU5TMHlJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6RXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemMxTHpRNUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjMUx6UTVMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9sODZUenBFZ3pxYk9sYzZoenBIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02anpxRE9wYzZoenBuT2xNNnB6cCFPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJMaURPcE02ZnpxWE9uTTZnenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZTenBIT29jNlN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qVSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFIT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalUxUEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wczZSenAhT244Nmt6cUhPbjg2bXpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZoenAhT2tjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenFIT2tjNlp6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cFhPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamN3UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZVenBIT3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cHZPbDg2Y3pwSE9wTTZSenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNmt6cEhPbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02WXpwWE9vYzZSenFET244NmR6cVRPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU16RThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Z3pwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9vYzZSenFiT2xjNlp6cEVnenA4dXpwRXV6cU11enBndVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbzg2WnpwRWd6cDdPbGM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwIU9vODZrenBIT25jNmt6cG5PbmM2ZnpxWE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16a3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPcWM2ZHpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt4UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmp6cVBPbDg2aklNNmZ6cHZPazg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2YXpxVE9tYzZkenAvT204NmZ6cFBPbWM2YXpwOGd6cG5PbXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTSFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek56YzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZtenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16ZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkRRVk5CSUVKSlFVNURRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt3UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T21jNmp6cVBPbDg2aklNNmZ6cHZPazg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2aHpwZk9wTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16azBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemsyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9uYzZqenFUT2tjNmR6cVRPbWM2ZHpwL09wYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cVBPbWM2UklNNmV6cFhPbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qSThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPb2M2UnpxYk9sYzZaenBFZ3pwOHV6cEV1enFNdXpwZ3VQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmd6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbU02VnpxSE9rYzZnenAvT25jNmt6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPcE02Unpwck9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9tODZYenB6T2tjNmt6cEhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pwbk9sTTZSenFYT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmp6cFhPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT29jNmh6cEhPbWM2U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vYzZkenBIT2tzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cUhPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1USThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cExPa2M2aHpwTE9rYzZoenBFdHpwa3V6cG91enBFZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET204NmZ6cWJPbWM2anpwck9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cVBPb002bHpxSE9tYzZVenFuT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZUVkVaT1pXdHJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFaR2EhbGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUlZZMFZHeFNibU13TVhGVFdGWlFWa2ROZDFRd1VrNWxhelZaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1pXczVWVmRZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1UWlpNMnhQWW01amQxUlZUVEJOYXpGeFZGUkNUMVpHVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVEyVkZaU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlF3VW01bFZURndaRE5zVG1GVVVURlVibkJDWkRBeFZWb3phRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTVVWVVZFcFBVa1ZzZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROa1RsWkdhekJVVTBZelRVVXhSRTVFU2s1V1IwNHpWREZTUm1WRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbTVrTURsRlYycG9UMUpGUmpGVWJYQkdUVlU1VlZGVVJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVFpWV0dST1pXdEZkMXByVWxKa01IaHhWMWhvVDFKSFl6RlVibkJLWXpBeGNWTllWbEJXUjAxNVZHNXdja2xWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrNU9WVFUyVjFoc1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWVk5ZY0U5aGJFazBWR3RTUW1SVk5YRlNXSEJPVmtkME5sUnNUak5sVlRGd1RrUldVRkpGUlRGVWJuQnlTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cwVkZaU2JtVnJNVFpaTTA1T1lXdHNNVlF4VW01TlJUVlZVMVJXVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeFZWRlVVazVXUlRBd1ZFVlNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1pGZUZRd1VsTlBSVFZGVVZoV1QyRnJSVEJVTVZKU1RVVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWREJTVGsxVk5UWlRWRkp0VWtaR00xUkhjRnBsUlRGRlUxUktUMVV6WkRWVVYyc3dUbFU1UlZGVFJrOVRTR04hVkZWTk1FMXJNVVZoZVVaUFZrVkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVUZaR2F6QlVhVVl6VFVVeFJFNUVTazVTUjJRMVZHMXdibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSdWNFSk9WVFUyWWtSb1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVTFjVm96YUZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVWRXBQVWtWV05scHJVbEprTUhoeFYxaGtVRlpHUmpWVVdIQnVZekF4Y1ZOWVZsQldSMDR6Vkc1d2JrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJWVW01TmF6bEZXbnBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMU5sWllhRTloYTI4MFZHdFNRbVJWTlhGUlUwWk9ZVzFqTVZSdWJETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNhMmhVYm5CYVRXMWFSVlZZWkUxaGJHd3pWRmh3YmsxVk5UWlZXRTVPWVd0c01WUXhVbHBPUlRVMlZGUlNUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4UlZOVFJrOVdSV3g2VkZkd1NtUlZPVlZYVkVwT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhVVmhvVDJWc2JEUlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazloYTJ0NFZGaHdhazFYV2tWVldHUk5ZV3hzTTFSV1VrSk5SVGxGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKV1RsVTVWVkpVVWs5aWJtTiFWRlZOTUUxck1VVlJXR1JPVWtkT05WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMkZyYkRSVU1GSkhUMFUxUlZGWVZrOVdSIU14VkZkd2FtVnJlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0ZaTmF6bFpaSHBDVGxGNlVYaFVNVkp1WlZVMVJWZFljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTVhGU1dHaFBWa1UwTkZSclVrSmtWVFZWWVhwS1RtRnRjIWhVYkU0elpWVXhjRTVFVms5V1JXc3hWREJTU2sxSFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnJVa1psUlRWRlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVlUxVldGNlNXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMVZXRjZRazVXUlZWIVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZUZReFVtRlBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWxVYlhCQ1pEQTFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WRk9WVlRXSEJ0VWtaR00xUkhjRlpPVlRsVldYcEdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJsQldSa2swVkd0U1FtUlZOWEZSV0dST1ZrZE9ORlF3VGpObFZURndUa1JXVDFaSFRqUlVWbEpTWlVkYVJWVllaRTFoYkd3elZGWlNVa2xWTlZWVVdFNU9ZV3RzTVZReFVscGxSVGxWVVZoa1QwbFlZIWRVVlUwd1RXc3hSVk5VU2s5aGExVXhWRVZTU21WVmVIRmhla3BQWVd0Rk1WUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbEpHUmpOVWJYQmFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE41VkRCU2JtVnJPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJWVW1wSlZURkZWMWhPVG1GcmJERlVNVkphVFdzMWNWSlVVazVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVVWYWVrcE9ZV3RWZVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnRkRFpVYlhCUFQwVTFSVkZZVms5aGEwVXhWRmR3YWs1Rk5WUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRUpOYXpGVlZGUkNiVkpHUmpOVVIhQmFaREE1UlZkVVFrNWxiWFI2VkZkd1NtUlZPVlZaTSFCUFVrWkdOVlJyYUROTlJURkVUa1JLVGxKSFpEUlVNRkpPVFd0NFJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdTbVF3TVRaVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVGxGVkZSV1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWVmw2Vms5WFNHTiFWRlZOTUUxck1WVlJWRUpPWVd0RmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcFNUbEpHUlhoVWJYQnZUMFUxUlZGWVZrOWhhMFV3Vkcxd1FtVnJOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWs1bGF6bEZWMVJDYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJXRXphRTloYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWlBaV3N3ZUZwclVsSmtNSGh4VjFob1RsWkhUak5VVmxKcVl6QXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWRmh3VGsxVk1WbGtla0pPVVhwUmVWUldVazVOUlRFMldqTk9UbUZyYkRGVU1WSnVaREExTmxOVFJtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVVZTVTBaT1lXc3hlbFJYY0Vwa1ZUbFZXWHBXVGxaR2JETlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazVXUmxZMlZERlNVa2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VtcE9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYlhCR1RXczFSVkZZYkU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5UWlRWRXBRVWtkME5scHJVbEprTUhoeFYxaG9UMlZ0ZERSVWJGSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSbXN4Vkd4U2FtVlZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VKbFJUbFZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpxWkRBMVJWZFVWbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVhGVFdHaFFWa1ZWTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkhaRE5VVmxKdlQwVTFSVkZZVms5aGEydzJWRmh3VWsxVk9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRTVsUlRGeFZGaHNiVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4Y1ZvelpFNVZNMlExVkZkck1FNVZOVFpWVTBaT1ZrVnZORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJDVG1WclZYZFVibXd6WlZVeGNFNUVWazlsYkZWNFZGWlNRazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSc1VrNWxWVFZVWkROc1RtRlVVVEZVYm5CV1RXczFibEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9UWXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMU5XUjZRazVSZWxGNFZERlNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkdSWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5aGEyeDZWR3RTUW1SVk5WVmhla0pQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlYxaHNUVkpHUmpOVVIhQldUbFUxUldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFVWazR6VFVVeFJFNUVSbEJXUm1zd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZV3RXZWxSclVrSmtWVFZWWVhsR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTYW1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbTVqTURWRlVWaFdUMVpIYzJoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZaUVVrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVNVZXRjZSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1RsVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWRmR3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZSV0d4UFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBeE5sTnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JUQjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BRVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlF3VWtwak1EVkZVVmhXVDJGclJYaFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYldRMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVjFOR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hSVmRVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQmFaVlY0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRCU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJlVlJYYkROTlJURkVUa1JLVGxKSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RsVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c00xUXhVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSIU4hV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJXVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sUllUazlTUlVZeFZHMXdRazVGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGWk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTRWREJPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkTk1GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMkZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZGVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpaTSFCTlVrWkdNMVJIY0Zwa01EbEZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpxVGtVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGVlNiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJSVEZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCV1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRlpPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMllYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFaREE1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJWVW5KTlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYTFZelZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaVzF6ZUZSRlVsSmtNSGh4VjFob1RsWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2Vms5bFdHTiFWRlZOTUUxck1WVlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlExVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1VrZGplVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVG1GdFRucFVhMUpDWkZVMWNWRlVVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRGxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKdVpWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUlhjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyUlRCVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSV3N4VkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXak53VGxVelkhZFVWVTB3VFdzeFJWcDZSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVTUZKV1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWRlZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbFpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNlNrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZNVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bFJUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLVGxkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3RXTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnRkRFJVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU5U1JWazBWRmR3U21SVk9WVlpla3BQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaV3MxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZaU1dtVkhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGclZYbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKcVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmFGUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMkZ0YyFsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZYVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RlZXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVZWVllUazlTUlVZeFZHMXdSazVGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdGNISk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVTUZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtc3hWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtkamFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtVRlpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZKVVVrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVFpSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUbFZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNjbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSVlVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJWVEZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5bGEwVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hRVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVldUTmtUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4VldGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0Vwa01ERlpaRE5zVG1GVVVURlVibkJDWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGVlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczVWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3U21WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjSEpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVYhQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1lXdHJlVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWTlliRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaUlUwWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKcVpEQTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VGsxSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVa1pqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMncwVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5zVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVSbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhekJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5aGEydzJWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWld4R05WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbVZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZsNlFsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZUVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJLVGtkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3RzTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnNWV2hVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5V1JXODBWRmR3U21SVk9WVlpla1pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFZsaHZaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFd01EQXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZaZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJDYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VrcGpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWhVVm1nelpWVXhjRTVFVms5bGJFVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVldYcENUMUV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlVibkJTWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3N3ZVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1RtVnJORFJVViFCS1pGVTVWVmt6YkZCUk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxV1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1NtVkZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqUlViRTR6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCIVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VTFod1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFObEZUUmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbXBrTURFMVpIcENUbEY2VVhsVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1lXdHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWTlliRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGaGVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhZWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3RzTkZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZWkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRsVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSnFaREExY0dSNlFrNVJlbEY1VkZaU2NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJWVWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZURlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaE0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCR1RsVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05GUXhVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFGQlNSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZYVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUbEZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVGxVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGWlNia2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJWVEJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGJYTiFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hRVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4VlZsNlJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaSlZUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ5VFd0NFJWVllaRTFoYkd3MFZHNXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhUalZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWlNhbWhPWVd0c01WUXhVbXBrTURFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1ZrWnJkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMWNWSlVTazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaVldHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKcVRrVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTVWsxWFdrVlRXR3hOWVcxemFGUXdVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyVlhkVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiWE4hVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeE5scEVhRTVoYTJ3eFZERlNibVZGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVV0hCU1l6QTFSVkZZVms5aGExWTFWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFVsaG9UMWRJWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxKTmEhaEZWVmhrVFdGc2JETlVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUjJRMlZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9Va2RqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwU1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVWs5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlRWRVpOVWtaR00xUkhjRnBrTURsRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUbFUxTldSNlFrNVJlbEY1VkZaU1JtVkhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZqUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlsYlhONVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaE9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hSV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRUpPVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5lRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRURmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGUlZGSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVTFob1RWSkdSak5VUiFCYVpEQTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYW1WRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlZVbkpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhhMFV4VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFpXdEdOVlJGVWxKa01IaHhWMWhrVUZaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5helUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCQ1RrVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3V21WVmVFVlZXR1JOWVd4c00xUXdVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFsVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNVNSMlExV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVVk5HVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWb3phRTFTUmtZelZFZHdXbVF3TlZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscE9SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREJTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0R05sUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYkhwVWExSkNaRlUxVldGNlVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KT1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpLWld0NFJWVllaRTFoYkZVeFZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVmhla1pPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZGUldUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4TmxWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWs1bGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpHWXpBMVJWRllWazlXUiFRMlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlVWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSnlUVVV4VWxCVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZSenFET244Nll6cGZPbXM2WElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9