Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpjMUxUSWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjMUx6UTVMekV2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjMUx6UTVMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6YzFMelE1THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFUT29jNlp6cEhPbmM2VXpxSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZYenBQT2tTRE9wczZWenFIT2tjNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURFeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREV3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxUE9vTTZsenFIT21jNlV6cW5PbmM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cUhPbXM2ZklNNmt6cUhPbWM2UnpwIU9sTTZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBrdXpwb3V6cEV1SU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenBMT2tjNmh6cExPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29jNmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZtenBIT25jNmZ6cVRPb2M2ZnpxYk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZSenFIT25jNlJ6cExPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZWenFIT29jNlJ6cG5Pa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbGM2Ynpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vTTZaenBUT2tjNmx6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EazhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2WHpwek9rYzZrenBIT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cVRPa2M2YXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalExUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwak9sYzZoenBIT29NNmZ6cCFPcE02UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNak14THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZtenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZoenBIT3BzNlZ6cG5Pa1NET255N09rUzdPb3k3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2anpwbk9rU0RPbnM2VnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNak13UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9uYzZqenFUT2tjNmR6cVRPbWM2ZHpwL09wYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXprMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE01TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpPVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02cHpwIU9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZqenBuT204Nlp6cVBPbzg2WHpxTWd6cC9PbTg2VHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemc1UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwck9wTTZaenAhT244NmJ6cC9Pazg2Wnpwck9ueURPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFOend2YyFSeWIyNW5QaUF5TmM2WHpxTWd6cHpPa2M2aHpxVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16YzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZSenFiT244Nmd6cC9PcGM2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02UnpxRE9uODZZenBmT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemcwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2Z3pwL09tTTZYenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJRU5CVTBFZ1FrbEJUa05CUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZqenBuT204Nlp6cVBPbzg2WHpxTWd6cC9PbTg2VHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T1RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemt5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxSE9sODZrenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNNU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6T1RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9xYzZkenFQT3BNNlJ6cCFPcE02WnpwIU9uODZsenFET244NmJ6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbzg2WnpwRWd6cDdPbGM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPazg2aHpwSE9wczZWenBuT2tTRE9ueTdPa1M3T295N09tQzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl6TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTBORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02WXpwWE9vYzZSenFET244NmR6cVRPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2a3pwSE9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZienBmT25NNlJ6cVRPa2M2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalV5UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxRE9tYzZVenBIT3BjNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbGM2Ynpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2xjNmh6cUhPa2M2WnpwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZoenAhT2tjNlN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkxTmp3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cWJPa2M2ZHpwL09wTTZoenAvT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb2M2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPa3M2UnpxSE9rczZSenFIT2tTIU9tUzdPbWk3T2tTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cC9PcHM2WnpxUE9tczZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT21zNmZJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbzg2Z3pxWE9vYzZaenBUT3FjNmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02aHpwZk9rODZSSU02bXpwWE9vYzZSenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZOVVJrNWxhMnQ0VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFZrWnJlVnByVWxKa01IaHhWMWhzVDFKRlZqUlViRkp1WXpBeGNWTllWbEJXUjAxIVZEQlNUbVZyTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFNWxhemxWVjFob1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhObGt6YkU5aWJtTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRUpQVmtaVmQxUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUbFpIZERaVVZsSlBUMFUxUlZGWVZrOWhhMncxVkRCU2JtVlZNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKa01ERlZXak5vYlZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFJWUlVTazlTUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUk9Wa1pyTUZSVFJqTk5SVEZFVGtSS1RsWkhUak5VTVZKR1pVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTYm1Rd09VVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRVpOVlRsVlVWUkdUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxWWVpFNWxhMFYhV210U1VtUXdlSEZYV0doUFVrZGpNVlJ1Y0Vwak1ERnhVMWhXVUZaSFRYbFVibkJ5U1ZVMVNXUjZRazVSZWxGNVZGWlNUazVWTlRaWFdHeE5Va1ZzTlZSSGNISkpWVGxWVTFod1QyRnNTVFJVYTFKQ1pGVTFjVkpZY0U1V1IhUTJWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpRVWtWRk1WUnVjSEpKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRSVVZsSnVaV3N4TmxrelRrNWhhMnd4VkRGU2JrMUZOVlZUVkZaUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6RlZVVlJTVGxaRk1EQlVSVkpLWlZWNGNXRjZVazlXUmtWNFZEQlNVMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTUZReFVsSk5SVEZVWkROc1RtRlVVVEZVTUZKT1RWVTFObE5VVW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVlRWRXBQVlROa05WUlhhekJPVlRsRlVWTkdUMU5JWSFkVVZVMHdUV3N4UldGNVJrOVdSVVY0VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUVZrWnJNRlJwUmpOTlJURkVUa1JLVGxKSFpEVlViWEJ1WlVWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdRazVWTlRaaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVFZ4V2pOb1VGVXpaRFZVVjJzd1RsVTFObFJVU2s5U1JWWTJXbXRTVW1Rd2VIRlhXR1JRVmtaR05WUlljRzVqTURGeFUxaFdVRlpIVGpOVWJuQnVUbFU1V1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU2JrMXJPVVZhZWtwTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJWbGhvVDJGcmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWRlRSazVoYldNeFZHNXNNMlZWTVhCT1JGWlBZV3hyYUZSdWNGcE5iVnBGVlZoa1RXRnNiRE5VV0hCdVRWVTFObFZZVGs1aGEyd3hWREZTV2s1Rk5UWlVWRkpQWW01amQxUlZUVEJOYXpGRlUxTkdUMVpGYkhwVVYhQktaRlU1VlZkVVNrNVdSVzgwVkd0U1FtUlZOWEZSV0doUFpXeHNORlJZYkRObFZURndUa1JXVDJGcmEhaFVXSEJxVFZkYVJWVllaRTFoYkd3elZGWlNRazFGT1VWV1dFNU9ZV3RzTVZReFVsWk9WVGxWVWxSU1QySnVZIWRVVlUwd1RXc3hSVkZZWkU1U1IwNDFWRVZTU21WVmVIRmhla1pQWVd0c05GUXdVa2RQUlRWRlVWaFdUMVpIY3pGVVYhQnFaV3Q0UlZOWWJFMWhiWE40VkZod1ZrMXJPVmxrZWtKT1VYcFJlRlF4VW01bFZUVkZWMWh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWSllhRTlXUlRRMFZHdFNRbVJWTlZWaGVrcE9ZVzF6ZUZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhekZVTUZKS1RVZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWR3RTUm1WRk5VVldXRTVPWVd0c01WUXhVbFpOVlRWVllYcEpaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBDVGxaRlZYZFViRTR6WlZVeGNFNUVWazlXUmxWNFZERlNZVTlGTlVWUldGWlBWa2R6ZVZSdGNFSmtNRFUxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpVVTVWVk5ZY0cxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk9WVlpla1pQVVROa05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdVRlpHU1RSVWExSkNaRlUxY1ZGWVpFNVdSMDQwVkRCT00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJXVWxKbFIxcEZWVmhrVFdGc2JETlVWbEpTU1ZVMVZWUllUazVoYTJ3eFZERlNXbVZGT1ZWUldHUlBTVmhqZDFSVlRUQk5hekZGVTFSS1QyRnJWVEZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s5aGEwVXhWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBPVWtaR00xUnRjRnBKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1GSnVaV3M1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZWU2FrbFZNVVZYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwTmF6VnhVbFJTVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeFJWcDZTazVoYTFWNVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBaVzEwTmxSdGNFOVBSVFZGVVZoV1QyRnJSVEZVViFCcVRrVTFWR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UWsxck1WVlVWRUp0VWtaR00xUkhjRnBrTURsRlYxUkNUbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZremNFOVNSa1kxVkd0b00wMUZNVVJPUkVwT1VrZGtORlF3VWs1TmEhaEZVMWhzVFdGdGMyaFVibkJLWkRBeE5sTnFhRTlTUlVZeFZHMXdRazVWT1VWVVZGWk5Va1ZzTlZSSGNISkpWVGxWV1hwV1QxZElZIWRVVlUwd1RXc3hWVkZVUWs1aGEwViFWRVZTU21WVmVIRmhlbEpPVWtaRmVGUnRjRzlQUlRWRlVWaFdUMkZyUlRCVWJYQkNaV3MxTldRemJFNWhWRkV4VkRCU1RtVnJPVVZYVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZwbFJURkZZVE5vVDJGc1ZucFVWIUJLWkZVNVZWcDZSazlsYXpCNFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaE9Wa2RPTTFSV1VtcGpNREZ4VTFoV1VGWkhZIWhVV0hCT1RWVXhXV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTVGsxRk1UWmFNMDVPWVd0c01WUXhVbTVrTURVMlUxTkdiVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxUlZKVFJrNWhhekY2VkZkd1NtUlZPVlZaZWxaT1ZrWnNNMVF3YUROTlJURkVUa1JLVGxaR1ZqWlVNVkpTU1ZWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNhazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFWk5helZGVVZoc1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTFObE5VU2xCU1IhUTJXbXRTVW1Rd2VIRlhXR2hQWlcxME5GUnNVazVqTURGeFUxaFdVRlpHYXpGVWJGSnFaVlV4V1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1FtVkZPVlZTV0U1T1lXdHNNVlF4VW1wa01EVkZWMVJXVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWTllhRkJXUlZVeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2RrTTFSV1VtOVBSVFZGVVZoV1QyRnJiRFpVV0hCS1RXczVWR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Ums1Vk5YRmlSR2hQVWtWR01WUnRjRXBsVlRsRlVWaG9UVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxUlZremFFNWlibU4hVkZWTk1FMXJNWEZWV0hCT1ZrWkZhRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFaR1ZqUlVWVkp6VDBVMVJWRllWazloYTJ0NFZGaHdTazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSc1VscE5aMmR5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRTVOaTB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZaVVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMVZPVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVTFaSHBDVGxGNlVYaFVNVkpTWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXNNMDFGTVVST1JFWlFWa1pGZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2UWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhXR3hOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJXVGpOTlJURkVUa1JHVUZaR2F6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloYTFaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVVWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKcVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTYm1Nd05VVlJXRlpQVmtkemFGUnROVE5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZsQlNSbGswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZZWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWb3pUazlTUlVZeFZHeFNjazVWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNU9WWGhGVlZoa1RXRnNiRE5VViFCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtWc05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZGWWJFOUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZhTTJoTlVrWkdNMVJIY0Zwa01ERTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkphVGtVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGVlNUazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RsSkZNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlJWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQkNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRCU1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZlRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGdFpEVlVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZGVjFSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3UWtsVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVU1GSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ1VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1VrZGtObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWRlVWbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk9WVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWREZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpIYyFkYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkZaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJDVGtVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdWazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMHdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFVWTkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxremNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkp1VFZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RGTVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWmhlbFpOVWtaR00xUkhjRnBrTURsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnFUbFU1UkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU2NrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDJGclZqTlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlsYlhONFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaE9Wa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwV1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hWVkpZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRWVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNVNSMk41V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1lXMU9lbFJyVWtKa1ZUVnhVVlJTVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWTlVVazFTUmtZelZFZHdXbVF3T1VWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNWxWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRmR3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd0Rk1GUlhOVE5sVlRGd1RrUldVRkpGYXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpGQlNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZhTSFCT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RkZXbnBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdRazVWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZRd1VsWk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVVlZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXR2hPVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlducEtUVkpHUmpOVVIhQmFaVVV4VlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVkZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJXVWtwT1YxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVWVkpHWXpBMVJWRllWazloYTFZMlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaVzEwTkZSRlVsSmtNSGh4VjFob1QxSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2U2s5aFdHTiFWRlZOTUUxck1WVldhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsYXpWd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSmFaVWRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZod1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZlVlJYTlRObFZURndUa1JXVDJWclJqWlVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VtcGxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKdVl6QTFSVkZZVms5aGExVm9WRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxemVWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMlZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6bFZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJHVGtVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdjazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTkZRd1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1V1IyTm9XbXRTU21WVmVIRmhla3BRVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVsUlNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxGWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVkZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wa01ERTFaSHBDVGxGNlVYbFVWbEp5WlZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZGVlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RWTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZYUZCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlpNMlJQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVllYbEdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtUXdNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVWVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWWVROT1QxSkZSakZVYlhCS1pVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Y2tsVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMnQ1V210U1NtVlZlSEZoZVVaT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sRlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZaTTJ4UFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFpVYTJnelpWVXhjRTVFVms5bGJFWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVldYcENVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZOVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VwT1IxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkpPWXpBMVJWRllWazloYTJ3MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hWYUZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxWkZielJVViFCS1pGVTVWVmw2Ums5bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRldXRzluY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UQXdNQzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZsNlJrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNWEZXVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVlZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJLVFZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHeFNTbU13TlVWUldGWlBZV3RyZUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QyVnNSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGJFazBWRmR3U21SVk9WVlpla0pQVVROamQxUlZUVEJOYXpGeFZGaHNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxUlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZKak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlsYXpCNVZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROc1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlJVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1YRldXRTVQVWtWR01WUnRjRXBsYXpWWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQktaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZod1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE9ORlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Gck1IZGFhMUpLWlZWNGNXRjVSazVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVFdIQlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVVZOR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVXhObFJxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpGVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMnRvV210U1NtVlZlSEZoZWtwUVZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhzVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMWNXRjVSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGV2FtaE9ZV3RzTVZReFVscE9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtVRlpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZoZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURlZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpxWXpBMVJWRllWazloYTJ3MFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoa1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFObEZVUmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk9WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbXBrTURWd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnlUVWRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZWU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeFZXRXpjRzFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFWk9WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCeVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWREZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1WUkZVbEprTUhoeFYxaG9VRkpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVZrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZPVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwT1ZURndaSHBDVGxGNlVYbFVWbEp1U1ZkYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNUbU13TlVWUldGWlBZV3RWTUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyRnRjIWRVUlZKU1pEQjRjVmRZYUZCU1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGVldYcEdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrbFZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEUlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9Wa2RPTlZwclVrcGxWWGh4WVhsR1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFObEpxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd01UVmtla0pPVVhwUmVWUldVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpWVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSbXQhV210U1NtVlZlSEZoZVVaT1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhVbFJLVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sVlliRTFTUmtZelZFZHdXbVZGTlZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVtcE9SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKU1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmQxUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMlZ0YyFkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZGWlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSWWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJWalZVVTBZelpWVXhjRTVFVmxCU1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlNXR2hQVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQkdaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1VrMXJlRVZWV0dSTllXeHNNMVF4VW05UFJURnhVMWhXVUZaSFpEWlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVTUjJOIVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9ZVzFrZWxSclVrSmtWVFZ4VVZSU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVk5VUmsxU1JrWXpWRWR3V21Rd09VVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSkdaVWRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdORlJXYURObFZURndUa1JXVDJWdGMhbFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRTVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWWmVsWlFVVE5qZDFSVlRUQk5hekZGWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3UWs1Vk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRlpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVWJuQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1VrZE5NVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDFKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVVazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaVFdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGtNRGxWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTY2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVbEpqTURWRlVWaFdUMkZyUlRGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMFkxVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFJXRXphRzFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk9SVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCYVpWVjRSVlZZWkUxaGJHd3pWREJTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbEpIWkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVTBaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXak5vVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBMVZWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSVlVrNU5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVTUZKdVl6QTFSVkZZVms5aGEwWTJWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWc2VsUnJVa0prVlRWVllYcFNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrNUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbGEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZHMXNNMDFGTVVST1JFWlFWa2RPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnRUbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Ums1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVWRlpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRFMlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDFaSGREWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUmxZMFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVlJVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbkpOUlRGU1VGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZYUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cGNnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn