Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVGM2SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa1MhT25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjghT1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56a3ZNemd2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6YzVMek00THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemM1THpNNEx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TlRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURVNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d056b3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXhQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd016d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd056d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV6T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURNOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE56b3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dPVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3hPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFNU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EWThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2FHVmhaR1Z5SUdSbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlDRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBJOFpHbDJJR05zWVhOelBTSiFjbUZ3TWlJK1BITndZVzRnWTJ4aGMhTTlJbU52YldVaVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam96T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdNRG93TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURJd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cUhPbDg2VHpwRWd6cWJPbGM2aHpwSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmp6cURPcGM2aHpwbk9sTTZwenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sODZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhORE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmx6cVRPa2M2ZHpwYk9uODZUenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tTN09weTdPbFM3T29DN09rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFE0UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwWE9tODZienAvT2s4NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05URThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmJ6cHJPa2M2V3pwSE9vVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNlR6cUhPa2M2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek0yUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNld6cW5Pazg2aHpwSE9wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbWM2a3pwL09wU0RPazg2VnpwIU9uYzZSenBUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9uYzZrenFIT21jNlN6cEhPbmM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2WnpxVE9sODZrenBuT21zNlhJTTZienBYT284Nm56cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVhPcE02UnpwIU9sczZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cGZPbzg2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cVBPb002bHpxSE9tYzZVenFuT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZUVkVaT1pXdHJlRlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDFaR2EhbGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUlZZMFZHeFNibU13TVhGVFdGWlFWa2ROZDFRd1VrNWxhelZaWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1pXczVWVmRZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1UWlpNMnhQWW01amQxUlZUVEJOYXpGeFZGUkNUMVpHVlhkVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrNVdSIVEyVkZaU1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHNOVlF3VW01bFZURndaRE5zVG1GVVVURlVibkJDWkRBeFZWb3phRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTVZWV1ZGSlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVROa1RsSkhaelJVYTFKQ1pGVTFjVk5ZY0U5bGF6RTFWREJPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4c05sUlhjR3BsYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJYQkdaV3N4VkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VrMXJPVlZXYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VwT1ZUbEZXbnBXVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMWNWTllhRkJXUjAwd1dtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9ZVzFPTkZSdGNGSmpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYlhCR1pXczBhR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3U2sxVk9WVlRXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRWRlZsaHNUbEpHU1RSVWExSkNaRlUxY1ZSWWFFOVdSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UFlXMWtObHByVWxKa01IaHhWMWh3VG1GdFl6RlVWazR6WlZVeGNFNUVWazlXUlVZMFZHeG9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hHTlZSWGNHcEpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVYm5CYVRrVTFSV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3VGsxVk5YRlhWRUpQVVROa05WUlhhekJPVlRWRlZWUlNUMkZyTVRSYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOWhhekJvVkcxd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkdObFJyVWtabGF6VkpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ1VFVVMU5sUlljRTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1ZWVldIQlFWa1p2TkZSclVrSmtWVFZ4VkZSV1QyVnJhekJVTVU0elpWVXhjRTVFVms1bGJVNHpWRmh3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4R05WUnJVa1pPVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVVZsSnFaREE1VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZPVlZYVkZKUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZURnhXWHBXVGxKRmEhZzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkdhekJVYkU0elpWVXhjRTVFVms1aGJVMHhWRlZTU2sxWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRlpsVlRWRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSk9aREExTm1FemNHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZSVkZaUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJXWHBTVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeE5sb3piRTlXUmxZMVZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1V4TlZRd1VtOVBSVFZGVVZoV1QyRnJNSGxVViFCQ1RrVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVG1WVk5WVmFNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWVlZGUkdUbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZWVVFsQldSMDQwVkZab00wMUZNVVJPUkVwT1pXc3dlRlF3VWtKTlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVNRkpTWlZVeGNXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlhGWFdHaFBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZoc1QxSkhUVEZhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1V1JrVm9WRlZTV21Nd01YRlRXRlpRVmtaV05WUnNVa3BOYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZWSlNaV3MxVlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVFppUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6VnhWbFJXVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWSlVTbEJTUlVWIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBZV3RGZVZSV1VsSmpNREZ4VTFoV1VGWkdhIWRVYkZKQ1RsVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VW1WVk1WVlZWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWVldUTm9UMVpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZOWWFFNWxiR3cxVkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWtNMVF3VWxwbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEVlVWIUJHVGxVeFZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNXazVWT1VWUldHaFFVMGhqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZod1RtRnNhekZVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1IhTjVWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWVd0ck1GUlZVa1pqTURGeFUxaFdVRlpIVFhkVWJuQkdaVmRhUlZWWVpFMWhiR3cxVkd0U1RtVkZOVVZaTTA1T1lXdHNNVlF4VW1wTlZUVlZVbGhrVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlljRTVoYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWWmVrWlBZV3hyT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGd3TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVldYcEdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkpLWXpBMVJWRllWazloYTJ0NFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2UWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWRlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1RrMXJlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yeFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21Wck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVdIQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1lXc3dkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWTlljRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT00xUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTVRSYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhZWHBTVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazVWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKU1l6QTFSVkZZVms5aGEydzBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamQxUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbFpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZkVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZTVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJLWlVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWWNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWhVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJFWTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFUxUlNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZKWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVlZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TlZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZod1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGck1UWlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1pVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUldVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdUazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNR2hVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1JVWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlducENUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyYURObFZURndUa1JXVG1Wc1JYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHeFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVWxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUlhoYWExSktaVlY0Y1dFemJFOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVscGxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JsWTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMlI2TURrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFNE1TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVk5UUmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlZWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUwYUdRemJFNWhWRkV4VkZkd2FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRmF6QlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlTUlRBeFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQk9Va2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa1pOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1ZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVGxVelkhZFVWVTB3VFdzeGNXRjZSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE9WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUldUak5OUlRGRVRrUktUbUZzYkRSYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNVdSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkVwUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRlJLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMU5sVnFhRTVoYTJ3eFZERlNXa2xWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFcGxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CT1l6QTFSVkZZVms5aGEydzFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFUxaG9UMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZsNlZrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwT1ZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJHVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3RzTlZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJSWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1bGEyODBWRmR3U21SVk9WVlpNMlJRVVROamQxUlZUVEJOYXpGeFZGUkNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJUVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MVZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RtRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZY0U5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsVlRFMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnFUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMXphRlJyVWxaak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSazlTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVFdHeFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCS1pWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3VmsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlljSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIVFhoVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrNWhiRlkwV210U1NtVlZlSEZoZVVaUFZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sWlVTazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlZWVVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPcE02aHpwbk9rYzZkenBUT29jNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9