Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjghT1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjNUx6TTRMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOCFPUzh6T0M4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4IU9TOHpPQzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZoenBmT2s4NlJJTTZtenBYT29jNlJ6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURJd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vODZnenFYT29jNlp6cFRPcWM2ZHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREE0UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cGZPbzg2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFF6UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFExUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9wYzZrenBIT25jNld6cC9Pazg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlZ6cHZPbTg2ZnpwUE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPbzg2cHpwIU9tYzZVenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tODZhenBIT2xzNlJ6cUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmJ6cC9Pbk02U3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekUhUEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16RTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenBQT29jNlJ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cVRPb2M2ZnpxRE9uODZienBuT3BNNmZ6cVVnenBQT2xjNmR6cCFPa2M2VXpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlJ6cVBPcWM2ZHpwbk9sTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB6T2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenAvT21jNmt6cGZPcE02Wnpwck9seURPbTg2VnpxUE9wODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZsenFUT2tjNmR6cGJPbjg2VHpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qSXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZYenFQT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZqenFET3BjNmh6cG5PbE02cHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ESXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFIT2w4NlR6cEVnenFiT2xjNmh6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cVRPb2M2WnpwSE9uYzZVenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1RtVnJhIWhVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums5V1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hQVWtWV05GUnNVbTVqTURGeFUxaFdVRlpIVFhkVU1GSk9aV3MxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RtVnJPVlZYV0doTlVrVnNOVlJIY0hKSlZURTJXVE5zVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVRazlXUmxWIVZFVlNTbVZWZUhGaGVVWk9Wa2QwTmxSV1VrOVBSVFZGVVZoV1QyRnJiRFZVTUZKdVpWVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UW1Rd01WVmFNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsVlRGVlZsUlNVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1dFelpFNVNSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZUV0hCUFpXc3hOVlF3VGpObFZURndUa1JXVDJGc2JEWlVWIUJxWlcxYVJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdSbVZyTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSk5hemxWVm1wb1QxSkZSakZVYlhCS1RsVTVSVnA2Vms5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRXR2hRVmtkTk1GcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbUZ0VGpSVWJYQlNZekF4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkcxd1JtVnJOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VwTlZUbFZVMWhvVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWWlliRTVTUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGVVdHaFBWa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVmxoc1QyRnRaRFphYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJXTXhWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWR05GUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZzUmpWVVYhQnFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkc1d1drNUZOVVZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZUVnhWMVJDVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMVJWVlVVazloYXpFMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlBZV3N3YUZSdGNGSmpNREZ4VTFoV1VGWkdSalpVYTFKR1pXczFTV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YmsxRk5UWlVXSEJOVWtWc05WUkhjSEpsYXpsVlZWaHdVRlpHYnpSVWExSkNaRlUxY1ZSVVZrOWxhMnN3VkRGT00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU9NMVJZY0V0UFJUVkZVVmhXVDJGc1JqVlVhMUpHVGxWNFJWTlliRTFoYlhRMlZGWlNhbVF3T1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVGxWVjFSU1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVXhjVmw2Vms1U1JXdDRQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWVVFsQldSbXN3Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1lXMU5NVlJWVWtwTlYxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJXWlZVMVJWb3pUazVoYTJ3eFZERlNUbVF3TlRaaE0hQnRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxWVVZSV1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVXhObGw2VWs5aWJtTiFWRlZOTUUxck1UWmFNMnhQVmtaV05WUkZVa3BsVlhoeFlUTndVRlpGTVRWVU1GSnZUMFUxUlZGWVZrOWhhekI1VkZkd1FrNUZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWs1bFZUVlZXak5vYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZWUlVSazVsYlhSNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZFSlFWa2RPTkZSV2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnJNSGhVTUZKQ1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTVW1WVk1YRmhSR2hQVWtWR01WUnRjRTVsVlRWeFYxaG9UMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZGWWJFOVNSMDB4V210U1VtUXdlSEZYV0hCT1ZrWkZhRlJWVWxwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqVlViRkpLVFcxYVJWVllaRTFoYkd3MlZGVlNVbVZyTlZWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEUyWWtSb1QxSkZSakZVYlhCS1RXczFjVlpVVms1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlNWRXBRVWtWRmQxcHJVbEprTUhoeFYxaHNUMkZyUlhsVVZsSlNZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkd4U1FrNVZOR2hrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZKbFZURlZWVlJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVZWa3phRTlXUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGVFdHaE9aV3hzTlZSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRaRE5VTUZKYVpXMWFSVlZZWkUxaGJHdzFWRmR3Ums1Vk1WVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbHBPVlRsRlVWaG9VRk5JWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSWWNFOVNSbFV3VkVWU1NtVlZlSEZoZVVaT1pXdFdOVlJZY0V0UFJUVkZVVmhXVDJGcmJEVlVNRkpDWlVWNFJWTlliRTFoYlhOb1ZHdFNhbVZGTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGSmxhekZWVlZOR1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFWVlpZYUU1U1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpPWld0cmVGUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUMVpHYSFrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakU0TUMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWbDZSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZWV1ROT1QxSkZSakZVYlhCS1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3hTU21Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVGUldhRE5sVlRGd1RrUldUMlZzUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZaZWtKUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWRmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVJWTllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFNU5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVldUTnNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZNWEZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbGF6VlpaRE5zVG1GVVVURlVibkJLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa2RPTkZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJQVTBoa05WUlhhekJPVlRVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1FrbFZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqTlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYXpFMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2VWsxU1JrWXpWRWR3V21WVk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbHBPVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVYhQkdUVzFhUlZOWWJFMWhiWE41VkRGU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNORlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGdFkhZFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObG96VGs5U1JVWXhWRzF3U21WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1lXeEdObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1WclZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVVazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGU1dIQk5Va1pHTTFSSGNGcGxhekZWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3U21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMkZyTVRWVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQxVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJDVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5aGF6RTJWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaV2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVkZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpyVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQk9ZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSV1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObFJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5VVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWExSkdZekExUlZGWVZrOWhhekJvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrVkdObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5scDZRazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU5hekUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTJnelpWVXhjRTVFVms1bGJFVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZKVVZtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaRmEyaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVXhjVmRZY0UxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVa3BOYXpFMVpIcENUbEY2VVhsVWExSmFaVmRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrWldObHByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlrZWpBNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9ERXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdVazFGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHcE5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVYTFKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3dWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd01WcHJVa3BsVlhoeFlUTndUbEpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpHVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TmxSRlVsSmtNSGh4VjFod1RsWkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRmhla1p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFZsaE9UMUpGUmpGVWJYQktUbFV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1drbFZlRVZWV0dSTllXeHNOVlF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZaR2JETlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVoYkd3MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Wa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSS1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVlJVU2sxU1JrWXpWRWR3V21WVk5UWlZhbWhPWVd0c01WUXhVbHBKVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQktaVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkc1d1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNOVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWTllhRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWmVsWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3UmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbXBqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhMFY0VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CR1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhkYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNWhiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWRlJLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeE5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazFGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFNWxiVnBGVTFoc1RXRnRjMmhVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5aGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFUxaHNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVlZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZaTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUjAxNFZHNXNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3hXTkZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5UWldWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWVlZGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenFUT29jNlp6cEhPbmM2VXpxSE9tYzZSenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr