Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVGM2SU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa1MhT25TN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemM1TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZOemt2TXpndk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemM1THpNNEx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjNUx6TTRMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9venhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TXp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TXp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dOend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRRNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd05qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93T1R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPRG94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTBQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl5T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3pwSThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzBNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cVBPb002bHpxSE9tYzZVenFuT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNakF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZYenFQT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVhPcE02UnpwIU9sczZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMczZuTHM2VkxzNmdMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sYzZienB2T244NlR6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9sYzZnenBuT284Nmt6cGZPbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbE02WHpwek9uODZhenFIT2tjNmt6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekU0UEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbjg2Y3pwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3BNNmh6cC9Pb002Znpwdk9tYzZrenAvT3BTRE9rODZWenAhT25jNlJ6cFRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBIT284NnB6cCFPbWM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9uODZaenFUT2w4Nmt6cG5PbXM2WElNNmJ6cFhPbzg2bnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxWE9wTTZSenAhT2xzNmZ6cFBPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFEwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakl3UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeU1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxUE9vTTZsenFIT21jNlV6cW5PbmM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TWpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZYenBQT2tTRE9wczZWenFIT2tjNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF5TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpPWld0cmVGUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUMVpHYSFsYWExSlNaREI0Y1ZkWWJFOVNSVlkwVkd4U2JtTXdNWEZUV0ZaUVZrZE5kMVF3VWs1bGF6VlpaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJPWldzNVZWZFlhRTFTUld3MVZFZHdja2xWTVRaWk0yeFBZbTVqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSQ1QxWkdWWGRVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1V1IhUTJWRlpTVDA5Rk5VVlJXRlpQWVd0c05WUXdVbTVsVlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWJuQkNaREF4VlZvemFHMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVlZXVkZKUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVnhZVE5rVGxKSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWTlljRTlsYXpFMVZEQk9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hzTmxSWGNHcGxiVnBGVlZoa1RXRnNiRFZVYlhCR1pXc3hWR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWsxck9WVldhbWhQVWtWR01WUnRjRXBPVlRsRlducFdUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZOWWFGQldSMDB3V210U1VtUXdlSEZYV0hCT1lXMU9ORlJ0Y0ZKak1ERnhVMWhXVUZaR1ZURlViWEJHWldzMGFHUjZRazVSZWxGNVZGaHdTazFWT1ZWVFdHaE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVmxoc1RsSkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU5V1IhUjZWRmR3U21SVk9WVldXR3hQWVcxa05scHJVbEprTUhoeFYxaHdUbUZ0WXpGVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVVkwVkd4b00wMUZNVVJPUkVwT1pXeEdOVlJYY0dwSlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVibkJhVGtVMVJXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdUazFWTlhGWFZFSlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVlZSU1QyRnJNVFJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U5aGF6Qm9WRzF3VW1Nd01YRlRXRlpRVmtaR05sUnJVa1psYXpWSlpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVUVVUxTmxSWWNFMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVlZWV0hCUVZrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDJWcmF6QlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazVsYlU0elZGaHdTMDlGTlVWUldGWlBZV3hHTkZSclVtNUpWVFZFWkROc1RtRlVVVEZVV0hCT1RXc3hjV0Y2UW0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlZXR2hRVlROa05WUlhhekJPVlRFMlVsTkdUbEpIY3pGYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSIU41VkRCU1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlF4VWtKbFZUVlNVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkdhekJVYkU0elpWVXhjRTVFVms1aGJVMHhWRlZTU2sxWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRlpsVlRWRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSk9aREExTm1FemNHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZSVkZaUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJXWHBTVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeE5sb3piRTlXUmxZMVZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1V4TlZRd1VtOVBSVFZGVVZoV1QyRnJNSGxVViFCQ1RrVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVG1WVk5WVmFNMmh0VWtaR00xUkhjRnBsYXpWVlZGUkdUbVZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZWVVFsQldSMDQwVkZab00wMUZNVVJPUkVwT1pXc3dlRlF3VWtKTlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVNRkpTWlZVeGNXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlhGWFdHaFBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZoc1QxSkhUVEZhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1V1JrVm9WRlZTV21Nd01YRlRXRlpRVmtaV05WUnNVa3BOYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVZWSlNaV3MxVlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVFppUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6VnhWbFJXVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWSlVTbEJTUlVWIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdHeFBZV3RGZVZSV1VsSmpNREZ4VTFoV1VGWkdhIWRVYkZKQ1RsVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VW1WVk1WVlZWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWVldUTm9UMVpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZOWWFFNWxiR3cxVkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWtNMVF3VWxwbGJWcEZWVmhrVFdGc2JEVlVWIUJHVGxVeFZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNXazVWT1VWUldHaFFVMGhqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZod1QxSkdWVEJVUlZKS1pWVjRjV0Y1Ums1bGExWTFWRmh3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVd0c05WUXdVa0psUlhoRlUxaHNUV0Z0YzJoVWExSnFaVVV4ZFdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1VtVnJNVlZWVTBaTlVrVnNOVlJIY0hKSlZUVlZWbGhvVGxKSGR6UlVhMUpDWkZVMWNWTlVSazVsYTJ0NFZFVlNTbVZWZUhGaGVVWlBWa1pyZVR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGd3TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVldYcEdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkpLWXpBMVJWRllWazloYTJ0NFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVmw2UWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVXR3h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWRlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQktaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1RrMXJlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yeFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhjVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3U21Wck5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVdIQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1lXc3dkMXByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWTlljRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFcGxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT00xUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTVRSYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhZWHBTVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeFZXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXazVWTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKU1l6QTFSVkZZVms5aGEydzBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxamQxUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbFpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZkVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZTVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJLWlVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWWNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWhVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1aGJFWTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFUxUlNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZKWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVlZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNTbU13TlVWUldGWlBZV3N4TlZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUV3N4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZod1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGck1UWlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1pVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUldVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdUazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNR2hVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1JVWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlducENUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyYURObFZURndUa1JXVG1Wc1JYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHeFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVWxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUlhoYWExSktaVlY0Y1dFemJFOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkVaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURnhWMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNTazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVscGxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JsWTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQWlcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkNUMlI2TURrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFNE1TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVk5UUmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlZWRkp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMllUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd2JtVlZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyVWxkUFJURnhVMWhXVUZaRmF6QlVhMDR6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWNFdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFVa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhjVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVazVrTURVMVpIcENUbEY2VVhsVWExSktTVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxSVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUnNUak5OUlRGRVRrUktUbUZ0ZERaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkZaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGcEpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCYVl6QTFSVkZZVms5aGEydG9WR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxT05GUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZkVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwSlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJHVFVkYVJWTlliRTFoYlhONVZHNXdjbU13TlVWUldGWlBZV3RzTkZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnRjekZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU1V1JtODBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4UlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VKT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJUVDBVeGNWTllWbEJXUjA0MFZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5ZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlRXR3hOVWtaR00xUkhjRnBsVlRFMlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVlUxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1RrMVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlsYkVZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwQ1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTYWsxRk9VUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRXBPUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMnN3V210U1NtVlZlSEZoZVVaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWh3VUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5sWlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVtcE5WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVViFCV1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WR3hTV21Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVGUllZemxRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cVRPb2M2WnpwSE9uYzZVenFIT21jNlJ6cU1nSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn