Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVFE2SU02UnpwIU9xU0RPcE02ZnpxWE9uTTZnenBFdHpwMHV6cU11enFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemd5TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPREl2TkRFdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemd5THpReEx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpneUx6UXhMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9rYzZkenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3Tnpvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNREU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01USTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakEwUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXpPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRFk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPRG93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU1T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TURvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNak02TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNRHd2YURNK1BITndZVzQrTURBNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPa3p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRFOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNams4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhORHd2YURNK1BITndZVzQrTVRRNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNak04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak01UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNak02TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdNRHd2YURNK1BITndZVzQrTURBNk1EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2lQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzhMMmd6UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rYzZkenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZwenFIT2s4Nlp6cC9PcFNET284NlZ6cWJPbGM2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cC9PbXM2aHpwSE9wTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFmT29jNlp6cVBPcE02ZnpxYk9uODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBIT29jNmR6cEhPa3M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2bXpwSE9uYzZmenFUT29jNmZ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNalU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2WHpxSE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwTE9rYzZoenBMT2tjNmh6cEV0enBrdXpwb3V6cEVnenFUT244Nmx6cHpPb002UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2ZnpxYk9tYzZqenByT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmt6cUhPbWM2UnpwIU9sTTZoenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T244Nlp6cHpPcWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVE13UEM5emRISnZibWMrSURReU5DRE9vODZrenFIT2tjNmt6cG5PcWM2a3pwbk9tczZmSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16SThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPa2M2ZXpwbk9xYzZjenBIT3BNNlp6cHJPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2WnpwIU9wTTZoenBuT2tzNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NmF6cEhPbHM2UnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlV6cGZPbk02Znpwck9vYzZSenFUT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa1M3T3B5N09sUzdPb0M3T2tTNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9sYzZnenBuT284Nmt6cGZPbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl3Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET204NmZ6cG5Pbk02cHpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZrenFIT21jNlJ6cCFPbE02aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cG91enBFdUlNNmt6cC9PcGM2Y3pxRE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwTE9rYzZoenBMT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNalUhUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwZk9vYzZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5UVThMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2bXpwSE9uYzZmenFUT29jNmZ6cWJPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2UnpxSE9uYzZSenBMT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFmT29jNlp6cVBPcE02ZnpxYk9uODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9uODZhenFIT2tjNmt6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbjg2Y3pwIU9rYzZqSU02U3pwbk9vODZTenBuT2xzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa2M2ZHpxa2d6cVRPbjg2bHpwek9vTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFVsaGtVRlpGYSFsVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZsQldSVEJvVkc1d1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZNVlJ0Y0c1bFZUVlVaRE5zVG1GVVVURlVNVkpHVFVVMVJWbDZRbTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1ZWYU0hQlBZV3N4ZWxSWGNFcGtWVGxWV25wV1VGSkdSWGRVVTBZelRVVXhSRTVFU2s1V1JVVXhWRzF3Ums1RmVFVlRXR3hOWVcxek1GUnVjRnBsVlRWVllrUm9UMUpGUmpGVWJYQkdaVVUxTmxGWWFFOWxXR1ExVkZkck1FNVZPVVZXV0hCT1pXeFdORnByVWxKa01IaHhWMWhvVG1Wc1JqWlVNRTR6WlZVeGNFNUVWbEJTUlVWb1ZGZHdhMDlGTlVWUldGWlBZV3RWZDFSV1VtcGxWVEUxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CeVpVVTFjVkZVVW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk5WVlVWRlpQVWtkT2VsUlhjRXBrVlRsVldYcEdUMlZ0Y3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrNVdSbXQhVkZWU1NrMVZlRVZUV0d4TllXMXphRlJYY0ZwT1JUbFZWR3BvVDFKRlJqRlViWEJHU1ZVNVZWSlVSazVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGaGVrWlBaV3RzTkZwclVsSmtNSGh4VjFoc1RsSkZSalZVTVZKeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JtdDVWRzV3V21WSFdrVlZXR1JOWVd4c05WUldVazVPUlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWJYQk9TVlUxUldFemFHMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNWEZYVkZKUVVrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWMWhzVDFaRmJEVmFhMUpTWkRCNGNWZFliRTlTUlRCb1ZHeFNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTkZSdGNHNU5SVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCYVRsVTFSVmRUUmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlZXR2hPWVd0dk5GUnJVa0prVlRWeFUxUldUbEpGUmpaVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQwVkRCU2FrMXRXa1ZWV0dSTllXeHNObFJWVWxwSlZUbFZWVmhPVG1GcmJERlVNVkpXVFVVMVJWUlVTazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaU1ZFWlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSS1VGSkZORFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZYkZCU1IhUTBWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVWtWVmVGcHJVbEprTUhoeFYxaHdUMUpGYkRWVWJuQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkcxd2JrMUZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZaTmF6VnhWVlJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWcDZTazVsYTFrMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFcE9aVzFOZVZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZNSGRVVmxKT1RVZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWREJTVWtsVk1UWlVXRTVPWVd0c01WUXhVazVPVlRWRlZGUldUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4Tm1GNVJrNWhiV014VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFpXdEdObFJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKRlZYZFVNRkpxVFVWNFJWTlliRTFoYlhRMlZGaHdXbVZWT1ZWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVFZGVWxSV1RWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hWVmt6WkZCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQVmtkT00xUnNUak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFhsVVZWSktVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVSazlXUjA0elZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOZVZSVlVrdFBSVFZGVVZoV1QyRnNSalZVYkZKS1RVVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3UWtsVk9WVlVhbWhQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGRllYcEdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxwNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZUVkVaUFZrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJXVG1WcmF6QlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazVsYkd3MVZGVlNibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNFcE5WVGxGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RWVXhObFpZY0ZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlZWRlpQWld0V05GcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbVZzVlRCVVZWSldZekF4Y1ZOWVZsQldSa1V3Vkd0U1NtVlZPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VwTmF6VnhVbFJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWTlVRazlsYlhjMFZHdFNRbVJWTlhGVVdHaFBVa2RPTTFSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhIWhVViFCaFQwVTFSVkZZVms5aGF6RXpWR3RTVGsxVk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpsYXpsWlpIcENUbEY2VVhsVVYhQnVTVlV4Tm1GNlFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpTV0d4T1ZrVlpORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVGxKRk1EQlVibXd6WlZVeGNFNUVWazloYTBWb1ZERlNSa2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSVlVtNU5WVFZWV2pOT1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTFWV0Y2Vms1aWJtTiFWRlZOTUUxck1YRlJXR1JQVWtac05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZzUmpaVWJuQkhUMFUxUlZGWVZrOWhhMVZvVkZWU2NtVkZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKT1JURkZXbnBLYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVMVZXRXpaRTlXUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSk9Va1V4TTFScmFETk5SVEZFVGtSS1RsWkdSVEJVTVZKcVpWVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzF3YWs1Vk5UWlZhbWhQVWtWR01WUnRjRVpsYXpsVldYcEtUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxTm1FemJFNWxiR3QhV210U1VtUXdlSEZYV0doT1pXdFZNVlJZY0Zaak1ERnhVMWhXVUZaSFpETlVNVkpxVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNVZGWlNSazVGTVRaVVUwWk5Va1ZzTlZSSGNISk9SVFZGVmxoc1VGWkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVkpZWkZCU1JrWXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkTmVWUlZVa1pOYlZwRlZWaGtUV0ZzYkROVU1WSnlUa1V4Y1ZKWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrNVZNVFpXV0dSUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6RkZXbnBTVDJWcmF6QlVSVkpLWlZWNGNXRjZWazVXUlRBeFZEQlNjMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTVZSc1VrSmxWVEZVWkROc1RtRlVVVEZVTVZKT1NWVXhjVnA2UW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVmhNMnhQWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVllUTndUMlZ0VFhjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakUhT0MweElqNVVWIUJLWkZVNVZXRXpjRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRkpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZKWVpFOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGWlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlNWRVpRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlZGaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxY1ZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW10UFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlVibXd6VFVVeFJFNUVTazVXUjA0MldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VWxOR1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2UmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk9VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnVTVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDJGc1JqUlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U2sxSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMncwVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVldXSEJQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxSV1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVG1WVk5UVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1pPUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1WSnFZekExUlZGWVZrOWhiRVkyVkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWpkMVJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDZRazFTUmtZelZFZHdXazFGTlVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3Um1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVWUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbUZzYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWbFJGWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRSFNall0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTVSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxWFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXdVazVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhkVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiV013VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWUlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTVhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWV05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMlZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZWVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpXVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbEZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPWldzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNRa2xWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGExazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpQVVROamQxUlZUVEJOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSmFUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkRGU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJLVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWRlVWazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscGxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCU1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlpTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWNFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZUV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGZHdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTmxSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJWWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRlRXR2hPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWeFZWaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNNMVJUUmpObFZURndUa1JXVDJGdFkyaFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGaE0yeE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVGxGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYmsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVbEpqTURWRlVWaFdUMkZyVlRCVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiWE40VkVWU1VtUXdlSEZYV0doUFpXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVUZFelkhZFVWVTB3VFdzeFZWa3phRzFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVVmxKU1l6QTFSVkZZVms5aGExVjVWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWldzd2VWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMkZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZsNlZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bFJUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpLVGtkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHdFNVbU13TlVWUldGWlBZV3RXTkZReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhUVEJVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVmFlbEpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlVWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtUXdNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtabFJYaEZWVmhrVFdGc2JETlVNVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMVZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9Va2RrTmxwclVrcGxWWGh4WVhwV1QxSkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkpZWkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlVWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsUlRGU1VGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9uYzZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZSenAhT3FTRE9wTTZmenFYT25NNmd6cEhPb3lBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn