Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNVFE2SU02UnpwIU9xU0RPcE02ZnpxWE9uTTZnenBFdHpwMHV6cU11enFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjg0TWpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9ESXZOREV2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6Z3lMelF4THpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemd5THpReEx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET2tjNmR6cWtnenFUT244Nmx6cHpPb002UnpxTThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURVNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRFk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE0T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T1RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TURvd056d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1ERThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRJNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNams4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTBQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EWThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRZNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dNand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU16b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREE2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9renhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRaU0krUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d05Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pVMlBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1URThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREE2TURBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwSE9uYzZwSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9xYzZoenBQT21jNmZ6cVVnenFQT2xjNm16cFhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZuenFIT21jNmp6cVRPbjg2bXpwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZSenFIT25jNlJ6cExPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcHM2UnpwIU9uODZrenFIT244Nm16cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2aHpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakV5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02U3pwSE9vYzZTenBIT29jNlJMYzZaTHM2YUxzNlJJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbjg2bXpwbk9vODZhenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET3BNNmh6cG5Pa2M2ZHpwVE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienAvT21jNmN6cW5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaUEwTWpRZ3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlp6cW5PcE02Wnpwck9ueURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwY2d6cEhPbnM2Wnpxbk9uTTZSenFUT21jNmF6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTHM2bkxzNlZMczZnTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbWM2ZHpxVE9vYzZaenBMT2tjNmR6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2UnpxUE9xYzZkenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21zNlJ6cGJPa2M2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16RSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenBQT29jNlJ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNlR6cUhPa2M2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEhUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09tODZmenB6T2tzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2a3pxSE9uODZnenAvT204Nlp6cVRPbjg2bElNNlR6cFhPbmM2ZHpwSE9sTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EazhMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pa2M2anpxbk9uYzZaenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5EQThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbWM2ZHpxVE9vYzZaenBMT2tjNmR6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRNNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV6T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tTN09weTdPbFM3T29DN09rUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRNekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZmenBuT25NNnB6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02a3pxSE9tYzZSenAhT2xNNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1URThMIU4wY205dVp6NGd6cGt1enBvdXpwRXVJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cExPa2M2aHpwTE9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb2M2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEkxTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT29jNm16cEhPbmM2ZnpxVE9vYzZmenFiT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cUhPbmM2UnpwTE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxZk9vYzZaenFQT3BNNmZ6cWJPbjg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEF3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPbjg2YXpxSE9rYzZrenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9uYzZXenBuT25jNlJ6cFRPbWM2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT244NmN6cCFPa2M2aklNNlN6cG5Pbzg2U3pwbk9sczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2tjNmR6cWtnenFUT244Nmx6cHpPb002UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltZHZhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhVbGhrVUZaRmEhbFViRTR6WlZVeGNFNUVWbEJXUlRCb1ZHNXdVMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTVZSdGNHNWxWVFZVWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RVVTFSVmw2UW0xU1JrWXpWRWR3V21Rd09WVmFNIUJQWVdzeGVsUlhjRXBrVlRsVlducFdVRkpHUlhkVVUwWXpUVVV4UkU1RVNrNVdSVVV4Vkcxd1JrNUZlRVZUV0d4TllXMXpNRlJ1Y0ZwbFZUVlZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJHWlVVMU5sRllhRTlsV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWV1dIQk9aV3hXTkZwclVsSmtNSGh4VjFob1RtVnNSalpVTUU0elpWVXhjRTVFVmxCU1JVVm9WRmR3YTA5Rk5VVlJXRlpQWVd0VmQxUldVbXBsVlRFMVpETnNUbUZVVVRGVWJuQnlaVVUxY1ZGVVVtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVlZVVkZaUFVrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVDJWdGN6RlVNV2d6VFVVeFJFNUVTazVXUm10IVZGVlNTazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSWGNGcE9SVGxWVkdwb1QxSkZSakZVYlhCR1NWVTVWVkpVUms1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmhla1pQWld0c05GcHJVbEprTUhoeFYxaHNUbEpGUmpWVU1WSnlZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQ1Vkc1d1dtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJXVWs1T1JURndaRE5zVG1GVVVURlViWEJPU1ZVMVJXRXphRzFTUmtZelZFZHdXbVZWTVhGWFZGSlFVa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWVjFoc1QxWkZiRFZhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5U1JUQm9WR3hTU21Nd01YRlRXRlpRVmtac05GUnRjRzVOUlRSb1pIcENUbEY2VVhsVVYhQmFUbFUxUlZkVFJrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZWV0doT1lXdHZORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVGxKRlJqWlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MFZEQlNhazF0V2tWVldHUk5ZV3hzTmxSVlVscEpWVGxWVlZoT1RtRnJiREZVTVZKV1RVVTFSVlJVU2s1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlNWRVpRVlROa05WUlhhekJPVlRWVlUxUktVRkpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZSWWJGQlNSIVEwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1VrVlZlRnByVWxKa01IaHhWMWh3VDFKRmJEVlVibkJxWXpBeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHMXdiazFGT1Zsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGWk5helZ4VlZSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFSVnA2U2s1bGExazBWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPWlcxTmVWUnJUak5sVlRGd1RrUldUMUpGTUhkVVZsSk9UVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU1VrbFZNVFpVV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1T1ZUVkZWRlJXVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjVSazVoYldNeFZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlBaV3RHTmxSWE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkZhIWRVVmxKeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JURTBWRzV3UWs1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVWUnJVbFpOVlRVMlVWUkdUVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxTmxkWVpFNWFlakE1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVSazlXUjA0elZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOZVZSVlVrdFBSVFZGVVZoV1QyRnNSalZVYkZKS1RVVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3UWtsVk9WVlVhbWhQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGRllYcEdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxwNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZUVkVaUFZrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJXVG1WcmF6QlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazVsYkd3MVZGVlNibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNFcE5WVGxGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RWVXhObFpZY0ZCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlZWRlpQWld0V05GcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbVZzVlRCVVZWSldZekF4Y1ZOWVZsQldSa1V3Vkd0U1NtVlZPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VwTmF6VnhVbFJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWTlVRazlsYlhjMFZHdFNRbVJWTlhGVVdHaFBVa2RPTTFSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhIWhVViFCaFQwVTFSVkZZVms5aGF6RXpWR3RTVGsxVk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpsYXpsWlpIcENUbEY2VVhsVVYhQnVTVlV4Tm1GNlFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpTV0d4T1ZrVlpORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJHVGxKRk1EQlVibXd6WlZVeGNFNUVWazloYTBWb1ZERlNSa2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZSVlVtNU5WVFZWV2pOT1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTFWV0Y2Vms1aWJtTiFWRlZOTUUxck1YRlJXR1JQVWtac05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZzUmpaVWJuQkhUMFUxUlZGWVZrOWhhMVZvVkZWU2NtVkZNVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKT1JURkZXbnBLYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVMVZXRXpaRTlXUld4NlZGZHdTbVJWT1ZWWmVrSk9Va1V4TTFScmFETk5SVEZFVGtSS1RsWkdSVEJVTVZKcVpWVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRzF3YWs1Vk5UWlZhbWhQVWtWR01WUnRjRVpsYXpsVldYcEtUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxTm1FemJFNWxiR3QhV210U1VtUXdlSEZYV0doT1pXdFZNVlJZY0Zaak1ERnhVMWhXVUZaSFpETlVNVkpxVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNVZGWlNSazVGTVRaVVUwWk5Va1ZzTlZSSGNISk9SVFZGVmxoc1VGWkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVkpZWkZCU1JrWXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkTmVWUlZVa1pOYlZwRlZWaGtUV0ZzYkROVU1WSnlUa1V4Y1ZKWVRrNWhhMnd4VkRGU2JrNVZNVFpXV0dSUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6RkZXbnBTVDJWcmF6QlVSVkpLWlZWNGNXRjZWazVXUlRBeFZEQlNjMDlGTlVWUldGWlBZV3RGTVZSc1VrSmxWVEZVWkROc1RtRlVVVEZVTVZKT1NWVXhjVnA2UW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk1VVmhNMnhQWVd4V2VsUlhjRXBrVlRsVllUTndUMlZ0VFhjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakUhT0MweElqNVVWIUJLWkZVNVZXRXpjRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPVWtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNVRkpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZKWVpFOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFJURnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGWlNTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZReFVscGpNRFZGVVZoV1QyRnJWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRlNWRVpRVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlZGaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxY1ZOcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJXVW10UFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlVibXd6VFVVeFJFNUVTazVXUjA0MldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VWxOR1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFjV0Y2UmsxU1JrWXpWRWR3V21WRk9VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVZsSnVTVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZNVlJUUmpObFZURndUa1JXVDJGc1JqUlVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3U2sxSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRaVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMncwVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhMmhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JrazBWRmR3U21SVk9WVldXSEJQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkpIVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxSV1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVG1WVk5UVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1pPUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERWVU1WSnFZekExUlZGWVZrOWhiRVkyVkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1lXMWpkMVJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWbDZRazFTUmtZelZFZHdXazFGTlVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3Um1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVWUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbUZzYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWbFJGWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRSFNall0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObUV6VGs5U1JVWXhWRzF3VWsxWFdrVlRXR3hOWVcxME5WUnVjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhkVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiVTE0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxhemxaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCS1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxTk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZWWWFFNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpaTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVkZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJPVFZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNibVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWWNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWak5VYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGEydDRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1GdGREWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscGtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlpTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmQxUlRSak5sVlRGd1RrUldUMkZyVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWxiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJWbXBvVG1GcmJERlVNVkphWlZVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJiRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlRXR2hQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFZGUktUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4VlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1drMUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0VkUFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTVTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZGSlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUXhVazVqTURWRlVWaFdUMkZyVlRCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiWE4hVkVWU1VtUXdlSEZYV0doUVVrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFZWbDZRbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFWkpWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdzBWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQWld0VmQxUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMkZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZremNFOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVlZYV0dodFVrVnNOVlJIY0hKSlZUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJHVFVkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZGWlNibU13TlVWUldGWlBZV3RXTlZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU1V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVmFlVVpRVVROamQxUlZUVEJOYXpGVlVWUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1UlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF3VW5KbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVWVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMFZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9Va2QwTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVkZVVWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlZWRVpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRGRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnlaV3MxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZaU1JsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9rYzZkenFrZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU1nejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBIT25jNnBJTTZrenAvT3BjNmN6cURPa2M2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09