Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια των γραμμών 85 και 92 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές εισιτηρίων.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalk2SU02YXpwSE9tODZienBuT21NNlZ6cEV0enFET215NGd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnMU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T0RVdk5EVXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnMUx6UTFMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6ZzFMelExTHpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbXM2Unpwdk9tODZaenBqT2xjNlJ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TmpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURFOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGc2TURnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRE04TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dOand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRFOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRNNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TkRvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBeFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUxT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTRPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Ub3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQXpQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVWd6cFBPb1RJMVBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0pqYjIxbElqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5ETThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem94T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQXdPakF6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbXM2Unpwdk9tODZaenBqT2xjNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5PcWM2ZElNNll6cFhPbjg2VXpxbk9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd05UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURVMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPbWM2a3pwYk9tYzZtenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZYenBQT2tTRE9wczZWenFIT2tjNlp6cC9PcFNBelBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXpOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURVd016UThMIU4wY205dVp6NGd6cUhPbDg2VHpwRWd6cWJPbGM2aHpwSE9tYzZmenFVZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cHJPb2M2UnpxVE9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBIT2tzNlh6cVBPbzg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpxWE9vYzZmenFNZ3pwUE9rYzZrenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenByT2tjNmJ6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BTQXhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UklNNlJ6cCFPa2M2anpxVE9sYzZkenBIT2s4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cHJPbjg2ZHpwbk9uODZsSU02Z3pxSE9uODZhenAvT29NNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cFRPb2M2UnpwUE9xYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5Pa1NET204NlJ6cWZPa2M2ZHpwSE9rODZmenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cGJPcWM2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016YzhMIU4wY205dVp6NGd6cG5PcWM2ZHpwL09veURPbE02aHpwSE9rODZmenFYT25NNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9wYzZrenBuT21zNmZ6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sTTZYenB6T244NmF6cUhPa2M2a3pwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZtenBIT25jNmt6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVhPbE02aHpwSE9rODZwenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02bXpwSE9uYzZWenFIT3FjNmN6cFhPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb2M2WHpwUE9rU0RPcHM2VnpxSE9rYzZaenAvT3BTQXhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21zNlJ6cHZPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREk0UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9wYzZoenAvT295RE9rODZSenFUT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT29jNlJ6cExPbDg2anpxUE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cVhPb002aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TXpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNRE15UEM5emRISnZibWMrSU02aHpwZk9rODZSSU02bXpwWE9vYzZSenBuT244NmxJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBiT21jNmt6cGJPbWM2bXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5PcWM2ZElNNll6cFhPbjg2VXpxbk9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZtenBYT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURVd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPa2M2bHpwSE9vYzZaenAhT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT204NmJ6cG5PbU02VnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVwUVZrWlZkMVJGVWtwbFZYaHhZWHBDVG1Gc1ZqUlViWEJYVDBVMVJWRllWazloYkVWb1ZGWlNiazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNFWmtNRFZWVW1wb1QxSkZSakZVYlhCU1RXczFObGRZYUU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVmhNMnhQVWtac05WcHJVbEprTUhoeFYxUkNUMlZzYSFoVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVVV3Vkc1d2FtVlhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVF4VWxwT1JURnhWVmhPVG1GcmJERlVNVkpXWlZVeFZWZFlhRTlpYm1OIVZGVk5NRTFyTlZWU1dHUk9Va2QwTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkhUV2hVTVZKSFQwVTFSVkZZVms5aGJGWTBWRmh3YWsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRVpsUlRWeFlrUm9UMUpGUmpGVWJYQldaREF4TmxkVVNrNVZNMlExVkZkck1FNVZOVlZSVkZaUFVrVlZhRnByVWxKa01IaHhWMVJDVUZaSGN6QlViRkphWXpBeGNWTllWbEJXUmtWb1ZGVlNjbVZyTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrSmxWVGxWVTFSR1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFSVmw2U2s5U1JtODBWR3RTUW1SVk5YRlZWRlpRVWtWcmQxUnViRE5sVlRGd1RrUldUMUpGYTJoVVZsSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkRGU1RrMXJNVlZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWxKa01ERTJXak5vYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVNVJWUlliRkJTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWk9Wa2R6ZUZSdE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkdiRFZVVlZKV1RXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRzV3YWsxRk5WVlVhbWhQVWtWR01WUnRjRkpOUlRGeFVWaHNUMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZGVVVrNWhiR3cwV210U1VtUXdlSEZYVkVKT1lXMTBORlF3VWtaak1ERnhVMWhXVUZaR1JqTlVWIUJ5VFZVMVNXUjZRazVSZWxGNVZHdFNSa2xWT1ZWV1dHeE5Va1ZzTlZSSGNISmxhemxWV1hsR1RsSkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1V1JWVjRWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxak1WUnJVbTVOVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQkNaV3MxTmxWWVRrNWhhMnd4VkRGU1VtUXdNVFpTV0d4T1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVmh3VG1WdFpIcFVWIUJLWkZVNVZWUlVWazVXUmxWb1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlJVUWs1bGF6QXdWRVZTU21WVmVIRmhNIUJRVmtWVmVGUnBSak5OUlRGRVRrUktUbVZzVlhoVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVVYhVkc1d1UwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJyVW1wbGF6RTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ5VFVVeE5tRjZTbTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWWk0yeFFVa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVkZOR1RsSkZNVFZhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1aGJFVXhWRlpTVm1Nd01YRlRXRlpRVmtVd2VGUlljRXBPUlRWMVpIcENUbEY2VVhsVWExSlNaVlUxTmxKVFJrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVFpWVkVaUFlXdFpORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJHVG1GdGREVlVibXd6WlZVeGNFNUVWazVsYlhRMVZGVlNVMDlGTlVWUldGWlBZV3hGZVZSdWNFcE9SVGxFWkROc1RtRlVVVEZVV0hCdVpXczFSVlJVVm0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk9WVlNXSEJPWld0V2VsUlhjRXBrVlRsVlZGUldUbEpIVGpOVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVNSIU40VkZaU1NrNUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJYY0dwbGF6VlpaSHBDVGxGNlVYbFViRkpDWlVVMWNWa3pUazVoYTJ3eFZERlNVazFGTlRaVlZGSnRVa1pHTTFSSGNGcE5SVGxWV25wV1QyVnNiSHBVViFCS1pGVTVWVlZVU2s5aGJFVjRWREJvTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkek1GUXdVbXBOYSFoRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSkdaREF4UlZWcWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZNVVZVV0doUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZVbGhrVG1Wc2F6RmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVXUld0NVZEQlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pXTlZSclVsSmxWVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKeVNWVTVWV0Y2UmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1WVlZXR2hQVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFZWTkdUMlZzYkRWVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVVZvVkZaU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEZlVlF3VWtwT1ZUVkVaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5WlZVeE5scDVSbTFTUmtZelZFZHdXazFGTlRaVFZFSlFWa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSR1QxSkdSalpVYlRVelRVVXhSRTVFU2s5U1IwNDFWR3RTUms1RmVFVlRXR3hOWVcxemQxUlljRXBPUlRsRlZHcG9UMUpGUmpGVWJYQlNUV3MxTmxaWWNGQlZNMlExVkZkck1FNVZOVVZUV0d4UVZrZE5kMXByVWxKa01IaHhWMVJDVDJGdGMhaFVhMDR6WlZVeGNFNUVWazlTUld0NFZGWlNXazFSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakF3TFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxUlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNVZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZKTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYlU0MFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWExSlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkc1d1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdObFJwUmpObFZURndUa1JXVG1WdFRXaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVWs1WFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVazVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiV05vVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJTU1ZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdibVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFRd1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSak5VVms0elRVVXhSRTVFU2s5U1IhTiFXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWUldUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxUlZKVVFrMVNSa1l6VkVkd1drMUZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKbFJUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUp5WlcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdXbU13TlVWUldGWlBZV3hGTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZhekJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCV1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlVWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtUXdNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxabFZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWVkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFSV0Y2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkpPVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnVUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkRGU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldNMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3U21Nd05VVlJXRlpQWVd4V05GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKT1ZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpDVFZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZEQlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTTFSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkhaRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlZVMFpQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlVWUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxTmxScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxwT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUm1zd1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VlZOR1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVmt6YUUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWExSnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZod1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZhRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKRlZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlsYTI4MFZGZHdTbVJWT1ZWVldHeFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVjFSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhObEpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVazVsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJuQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kyVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFVrZE9ORHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakF4TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWaHdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZremFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKSlZURjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUp1U1ZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZHNXdTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlZWRXBQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlVWUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxTmxOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVW1wSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWVkpxWXpBMVJWRllWazloYkVVd1ZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1VGSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlpZYUU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVmhla0p0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUbFUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVlZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJWVWxOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlViRTR6VFVVeFJFNUVTazlXUlVWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVzFrZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxoa1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVlZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Gck1YcFVhMUpDWkZVMWNWWllhRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWU1dHeE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1pVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZaWVpFNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZoZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJVMWhPVDFKRlJqRlViWEJYVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlFWa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVkZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVa0psYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSlNZekExUlZGWVZrOWhiRll6VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrVXdkMVJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWVlliRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWaGVsSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVEZ4VlZoT1QxSkZSakZVYlhCU1RsVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4Rk1WUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpGVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZWV0doUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZZVE53YlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFZWWllUazlTUlVZeFZHMXdVazVWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVrWmxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVTVZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWXpWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkemQxcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVZrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFphTTJ4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbEZZa1JvVG1GcmJERlVNVkpPVGtWNFJWVllaRTFoYkd0IVZEQlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlJVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVU1V1dRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyVW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUlRBeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Wa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZod1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRmlSR2hPWVd0c01WUXhVazVPVlRWd1pIcENUbEY2VVhsVWExSktUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJzYURObFZURndUa1JXVDFKRlJqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01GUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0WTJoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrNVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdiazVGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVUWs1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1UWmhNMmhOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZienB2T21jNll6cFhPa2M2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPbTg2Ynpwbk9tTTZWenBIT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn