Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NE5qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPRFl2TkRRdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnMkx6UTBMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemcyTHpRMEx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRGMwUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZkTGM2YXpwSE9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET284NmF6cC9Pb2M2Z3pwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd056RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbk02VnpxVE9sYzZwenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244NmF6cHJPbjg2aHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBIT204Nmp6cEhPbk02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01UQThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2bHpxUE9wTTZoenBIT204Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02VXpwZk9uTTZmenByT29jNlJ6cVRPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNmt6cG5Pazg2ZnpwIU9tYzZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFuT25jNmZ6cU1nenBUT29jNlJ6cFBPbjg2bHpwek9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cVhPcE02Wnpwck9uODZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwIU9wTTZaenBQT244NmR6cG5PbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwdk9uODZjenBMT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBIT3BNNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9vTTZSenFIT2tjNmp6cHJPbGM2bHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwIU9sYzZSenFET244NmJ6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPa2M2WXpwL09wYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmh6cC9PbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Unpwdk9vODZSenB6T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbXM2YXpwL09vYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenAhT3BNNmZ6cVBPbjg2VHpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZjenBYT3BNNlZ6cW5Pb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2YXpwL09vYzZnenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmRMYzZhenBIT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGMwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQSFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cCFPbGM2UnpxRE9uODZienBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlpUUms5aGEwWTJWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4Rk1GUnNVazVOVjFwRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJYQktUa1V4UlZrelRrNWhhMnd4VkRGU1dtVkZPVVZoTTJoUVUwaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVk5HVUZaR1ZXaFVSVkpLWlZWNGNXRjZSbEJXUlRFMFZHeFNiMDlGTlVWUldGWlBZV3hWZDFSdWNFNU5WVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1RXczFObUV6YUcxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlZXR2hQWVcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UMVpGVmpWYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiR3Q0VkRGU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJ1Y0ZwT1ZUQm9aSHBDVGxGNlVYbFViRkpHWlZVeGNXRXpUazVoYTJ3eFZERlNVazFGT1ZWU1ZGSnRVa1pHTTFSSGNGcE5WVEZ4VTFSQ1QyRllaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVUms1SldHTiFWRlZOTUUxck5WVlVWRXBPVWtka2VsUlhjRXBrVlRsVlZGUlNUMkZzVlRGYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWxiRVl6Vkd0T00yVlZNWEJPUkZaT1pXeHNNMVF3YUROTlJURkVUa1JLVDFaRmF6QlVhMUpPWld0NFJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNRbVZGTlVWV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGWmtNRFUyWVROd1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFWVlJZYUU5VFNHTiFWRlZOTUUxck5VVmFlbFpQVWtacmFGUkZVa3BsVlhoeFlUTndUMVpGTUhkVVdIQnJUMFUxUlZGWVZrOWhiRVY1VkRCU1drMVZlRVZUV0d4TllXMTBObFJzVWtaTlZUUm9aSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHVGtVMWNXRjZWazFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWUlZGSlFWa1UwTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSV1RsSkhjIWhVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U5bGJXTjVXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJRVWtWcmVGUnNVa3BqTURGeFUxaFdVRlpGTURGVVdIQktUa1U1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2FtUXdNVFpaZWtKTlVrVnNOVlJIY0hKTlJURkZWRmhvVG1GcldUUlVhMUpDWkZVMWNWUlVRazVsYXpBd1ZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlFWa1ZWZUZSdVl6bFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZGUkNUbVZyTURCVVJWSktaVlY0Y1dFemNGQldSVlY0VkdsR00wMUZNVVJPUkVwT1pXeFZlRlJZYkRObFZURndUa1JXVDFKRlJYZFVibkJUVDBVMVJWRllWazloYXpBd1ZHdFNhbVZyTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNISk5SVEUyWVhwS2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVmt6YkZCU1IhUjZWRmR3U21SVk9WVlVVMFpPVWtVeE5WcHJVbEprTUhoeFYxUkNUbUZzUlRGVVZsSldZekF4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkZod1NrNUZOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxaTlJUbFZVbFJTVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWVlVTazlYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWYWVsWlBVa1pyYUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1QxWkdWV2hVVm1nelRVVXhSRTVFU2s5V1JWViFWRzV3YW1WVmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbEpsUlRsVlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQldaVlUxTmxvelpFOVJNMlExVkZkck1FNVZNVFpYV0d4T1VrZE5lRnByVWxKa01IaHhWMVJHVG1WclJqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRkJTUmtVeFZHeG9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZWTUZSdGNGcGpNREZ4VTFoV1VGWkdSalJVTVZKQ1pXMWFSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpTUms1Rk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbEpPVlRsVldrUm9UMUpGUmpGVWJYQldaVlUxUlZaVVZrMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZaZVVadFVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZVVlJLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWcDZWazlUU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZFSlBaVzFOZUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnNSalpVYlhCVFQwVTFSVkZZVms5aGJGViFWRzF3Vms1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBrTURWRlUxTkdiVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZremNFOVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpXMU9NMVJyYUROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEUlVNRkp5VGtWNFJWTlliRTFoYlhONVZGZHdRbVZWT1VWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGWkpWVFZ4VVZod1QxVXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVVWs5V1JUQjRQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9EUXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZXWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWa2xWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSmxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYm5CSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtacmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbFpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVNrNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkp5VGtWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdSVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRldWRUpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJyVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlXUmtWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVkZVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbEpPVlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWJGSk9UVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVnJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJWdFRucFVhMUpDWkZVMWNWWllhRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWmVrSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKU1RXczVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUm1WSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnRjRTVqTURWRlVWaFdUMkZzVmpSVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSbFY1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaT1ZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWSlljRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR00xUnNUak5OUlRGRVRrUktUMVpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0d4UFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJZVE5vVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeE5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNUazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrNU5iVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5aGJGWTJWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFZsaHdUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWWFFMVNSa1l6VkVkd1drMVZNWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1TlZURTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hGTVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXR3hOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9UVlV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJzVWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqUlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVsYkZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VWs1RmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkwV210U1NtVlZlSEZoTSFCUFpXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSmtNRFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCcVpVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREZTY21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VWUnNhRE5sVlRGd1RrUldUbVZ0YyFkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWlibVExVkZkck1FNVZNVFpoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazloYXpCIVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9aVzFqTVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxTklaRFZVVjJzd1RsVXhObUV6YkUxU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVlZhbWhPWVd0c01WUXhVazVPVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVVdIQlNUV2RuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4T0RVdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlVWRlpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1VlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtZMFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hyZVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RtRllZIWRVVlUwd1RXc3hObHBFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WRk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BOVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1GSk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkRGb00yVlZNWEJPUkZaT1pXeHJNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVEF3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrVnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJDVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGTlZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKcVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4Rk1GUldhRE5sVlRGd1RrUldUbVZzVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQlNSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZVVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGcE5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVViFCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQXdWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZGUlNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNUZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwSlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVNRkp5WXpBMVJWRllWazloYkZZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWk9aVzF6YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQldaVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd0U2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdORlJXYURObFZURndUa1JXVDFKR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSMDQwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXWHBDVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNVa2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrWmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5aGJGWTBWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZVV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVXSEJyVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMFZERk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pGZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUV3M1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBVa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSV1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlZVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSnlZekExUlZGWVZrOWhiRlY0VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFlXdFZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDJGcldUUlVWIUJLWkZVNVZWZFliRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekUyVlZoT1QxSkZSakZVYlhCV1RXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnVjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSMDQyV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbE5HVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVMWNWVlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTlRaWmVqQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenAhT2xjNlJ6cURPbjg2YnpwWE9xYzZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn