Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια των γραμμών 85 και 92 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές εισιτηρίων.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalU2SU02ZHpwWE9rYzZnenAvT204NlhJQzBnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NE5qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnMkx6UTBMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NE5pODBOQzh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODROaTgwTkM4MEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenAhT2xjNlJ6cURPbjg2YnpwWE9xYzZqUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakExT2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qb3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EWThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1ERThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk1EZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1ETThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EZzhMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRJNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xT1R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd056d3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBMFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFU2TURnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURZOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qRTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpJNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnenBQT29USTFQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKamIyMWxJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFU2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakExT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TlRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPakl4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5ESThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TURjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd01qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNekU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNREE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBd09qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGMwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQSFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cCFPbGM2UnpxRE9uODZienBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TnpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRGN6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uUyFPbXM2UnpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21zNmZ6cUhPb002WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHpPbGM2a3pwWE9xYzZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT21zNmF6cC9Pb2M2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1ESXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBeU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZSenB2T284NlJ6cHpPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURFd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPcGM2anpxVE9vYzZSenB2T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cCFPbGM2UnpxRE9uODZienBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZnenBIT29jNlJ6cVBPbXM2VnpxWE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbE02WHpwek9uODZhenFIT2tjNmt6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZwenAhT244NmpJTTZVenFIT2tjNlR6cC9PcGM2Y3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelV4UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNmx6cVRPbWM2YXpwL09uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlV6cGZPbk02Znpwck9vYzZSenFUT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPa2M2a3pwbk9tczZWenFNZ3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2bXpxWE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxRE9rYzZoenBIT284NmF6cFhPcGM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02ZHpwWE9rYzZnenAvT204Nlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cEhPbU02ZnpxWE9vTTZmenB2T2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF5TkR3dmMhUnliMjVuUGlET29jNmZ6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cExPa2M2YnpxUE9rYzZjenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ETTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBek9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHJPbXM2ZnpxSE9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZkenFUT244Nmp6cC9Pazg2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9uTTZWenFUT2xjNnB6cUhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURVd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPbXM2ZnpxSE9vTTZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25TIU9tczZSenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQSFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd056UThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmR6cFhPa2M2Z3pwL09tODZWenFuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRldVMFpQWVd0R05sUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZzUlRCVWJGSk9UVmRhUlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1NrNUZNVVZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxwbFJUbEZZVE5vVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlRSbEJXUmxWb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1V4TkZSc1VtOVBSVFZGVVZoV1QyRnNWWGRVYm5CT1RWVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVmsxck5UWmhNMmh0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlZWaG9UMkZ0ZEhwVVYhQktaRlU1VlZaWWFFOVdSVlkxV210U1VtUXdlSEZYVkVaT1lXeHJlRlF4VWtwak1ERnhVMWhXVUZaR1JUQlVibkJhVGxVd2FHUjZRazVSZWxGNVZHeFNSbVZWTVhGaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk5SVGxWVWxSU2JWSkdSak5VUiFCYVRWVXhjVk5VUWs5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlJWRVpPU1ZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZGUktUbEpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZSVVVrOWhiRlV4V210U1VtUXdlSEZYVkVaT1pXeEdNMVJyVGpObFZURndUa1JXVG1Wc2JETlVNR2d6VFVVeFJFNUVTazlXUldzd1ZHdFNUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VrSmxSVFZGVm1wb1QxSkZSakZVYlhCV1pEQTFObUV6Y0UxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5WVlVXR2hQVTBoamQxUlZUVEJOYXpWRlducFdUMUpHYTJoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOVdSVEIhVkZod2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEZlVlF3VWxwTlZYaEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpHVFZVMGFHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSazVGTlhGaGVsWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhelZWVVZSU1VGWkZORFJVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1U1IhTjRWRVZTU21WVmVIRmhNIUJQWlcxamVWcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRkpGYSFoVWJGSktZekF4Y1ZOWVZsQldSVEF4VkZod1NrNUZPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwa01ERTJXWHBDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFJWUllhRTVoYTFrMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFSk9aV3N3TUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1VGWkZWWGhVYm1NNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZSVVFrNWxhekF3VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUVZrVlZlRlJwUmpOTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZYaFVXR3d6WlZVeGNFNUVWazlTUlVWIVZHNXdVMDlGTlVWUldGWlBZV3N3TUZSclVtcGxhekUxWkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRVVXhObUY2U20xU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVlpNMnhRVWtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlZGTkdUbEpGTVRWYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhiRVV4VkZaU1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrVXdlRlJZY0VwT1JUVjFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVFVVNVZWSlVVazFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWVlZFcFBWMGhqZDFSVlRUQk5helZGV25wV1QxSkdhMmhVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0U5V1JsVm9WRlpvTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmQxUnVjR3BsVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSlNaVVU1VlZacWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZOVFphTTJSUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZURTJWMWhzVGxKSFRYaGFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVsYTBZMVZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlFVa1pGTVZSc2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWVEJVYlhCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWREZTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUldVa1pPUlRGd1pETnNUbUZVVVRGVWExSlNUbFU1VlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZOVVZXVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTlJUbEZXWGxHYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWRlVTazFTUld3MVZFZHdjazFWTVVWYWVsWlBVMGhqZDFSVlRUQk5helZWVlZSQ1QyVnRUWGhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJFWTJWRzF3VTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4VmQxUnRjRlpPVlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWJGSmFaREExUlZOVFJtMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZaTSFCUFZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDJWdFRqTlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MFZEQlNjazVGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWGNFSmxWVGxGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCV1NWVTFjVkZZY0U5Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlZWRkpQVmtVd2VEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRnMExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJDVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWbDZSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWkpWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWRzV3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05WUnNUak5OUlRGRVRrUktUMVpHYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVYld3elRVVXhSRTVFU2s5V1JrVXdXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pGZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFaRmF6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlsYlU1NlZHdFNRbVJWTlhGV1dHaFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1hwQ1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVWsxck9VUmtla0pPVVhwUmVWUnNVa1psUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRlkwVkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCV1pVVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVG1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUldVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpOVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSV3cyV210U1NtVlZlSEZoTSFCUVVrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeE5tRXphRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVRaWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU9SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4V05sUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbVZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaWWNFNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpXV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURnhWMnBvVG1GcmJERlVNVkpPVFZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNRazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSVEZVVnpVelpWVXhjRTVFVms1bGJGWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxY1dKRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMVZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxabFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpHWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd09VbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRkpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkdORnByVWtwbFZYaHhZVE53VDJWck1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWUlZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1pEQTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YW1WSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVbkpqTURWRlVWaFdUMkZyTUhsVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiWE4hVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdibU13TlVWUldGWlBZV3N3ZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnRZekZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWmhNMnhOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSk9UbFUxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1VrMW5aIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGcxTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGUldUbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxWWWNHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUVjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUpDWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTkZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnNhIWxhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVbEpsUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlF4YURObFZURndUa1JXVG1Wc2F6QlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZGVVZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVXdNRnByVWtwbFZYaHhZVE53VDFaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaV1dIQk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTYW1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzUlRCVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiRlY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWRlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCYVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmR3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01GUldUak5OUlRGRVRrUktUMVpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZSVVVsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1T1JUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpLU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZEQlNjbU13TlVWUldGWlBZV3hXTlZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RtVnRjMmhVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVlZXR1JQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlUxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJyVW01ak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqUlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlTUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9Wa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSR1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVkpVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRlpsUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWExSmFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWbDZRazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSkpWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzV3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMUpIWTJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWRmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGaHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTkZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxWkdSWGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRUpQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlYxUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJhWXpBMVJWRllWazloYkZWIVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpVVmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlZWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZWU2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJUUmpObFZURndUa1JXVDJGclZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazloYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeFBVVE5qZDFSVlRUQk5helZWVjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hObFZZVGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRkpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJuQkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrZE9ObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWWlRSazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGVlZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFUyV1hvd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenAhT2xjNlJ6cURPbjg2YnpwWE9xYzZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVU4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02ZHpwWE9rYzZnenAvT204NlZ6cW5Pb3lBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn