English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Πληροφοριακό Κέντρο Ο.Α.Σ.Θ. 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalE2SU02Z3pwc3VJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqSUMwZ3pxZk9tYzZienBuT2tTRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemchTHpRekx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPRGN2TkRNdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVWd6cFBPb1RJMFBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pJd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TkRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam95TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qRTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXhQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5ERThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalEwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bElEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZjenFET244Nmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16STVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwbk9tczZSSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek13UEM5emRISnZibWMrSUNET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cC9PbWM2a3pwZk9wTTZaenByT2x5RE9tODZWenFQT3A4NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFEhUEM5emRISnZibWMrSU02UkxzNm5MczZWTHM2Z0xzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFE0UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwWE9tODZienAvT2s4NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2tjNlR6cFBPbGM2Ynpwbk9vODZrenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGc0UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODJNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05qQXdNand2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cWZPbWM2Ynpwbk9xYzZkSU02VXpwWE9uYzZVenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgyTURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOakF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpZd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEyTURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmZ6cVhPb2M2YXpwbk9tczZmSU02Z3pxSE9uODZlenBYT25jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZmenFYT29jNmF6cG5PbXM2ZklNNmd6cUhPbjg2ZXpwWE9uYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2bnpwbk9tODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwbk9rODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenAvT25zNlZ6cCFPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9wODZaenB2T204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZmenFYT29jNmF6cG5PbXM2ZklNNmd6cUhPbjg2ZXpwWE9uYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORGN6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUSFNend2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5PbnlET2s4NlZ6cCFPbmM2WHpwek9rYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFET29NNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbzg2Z3pwWE9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPbzg2ZnpxYk9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016TThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb2M2WnpxUE9wTTZmenFUT2xjNmJ6cC9PcGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT244Nmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9uTTZYenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelV6UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZSWWNFOWxhMnQhVkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUVVrWlZlRlJYY0ZkUFJUVkZVVmhXVDJGck1IaFVNVkpHVFZWNFJWTlliRTFoYlhRMlZHNXdVbVF3TVZWaFJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVEZWV1ROa1QyVllaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZWkU5V1IyYzBWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpQWVd0cmVGUlhiRE5sVlRGd1RrUldUbVZyYSFkVVZWSkNaVzFhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU2NtVkZOVVZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1bGF6RkZWMVJHVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXpaRkJXUmxaNlZGZHdTbVJWT1ZWVVUwWlFVa1p2TkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1RtRnNWWGhVVjJ3elpWVXhjRTVFVms1bGJYUTJWRmR3Yms1SFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnRjRXBrTURsRlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3N4Y1ZaVVVrNVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVaUVVrVkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVUZKR1JqVlVWIUJ2VDBVMVJWRllWazloYXpFMVZHMXdXbVZGTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrSmxWVFZGV1hwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWVlZUUms1U1JteDZWRmR3U21SVk9WVldXR3hQVmtWcmVWcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbEpHUmpaVWJGSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkZod2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJ0Y0ZaT1ZURlVaRE5zVG1GVVVURlViWEJHVFdzNVJWRlVRbTFTUmtZelZFZHdXbVZWT1ZWYWVsSlFWa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVjFoc1RsWkhjMmhVTUdnelRVVXhSRTVFU2s1bGEydG9WRlpTV2sxRmVFVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbHBsUlRFMldrUm9UMUpGUmpGVWJYQk9UVVUxY1ZwNlJrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZSV0d4UFNWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWMVJXVUZKR1JucFVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVoYlhRMVdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1ZXTlZSdGNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkdiRE5VYm5CS1RVVTFXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YWs1Vk1VVlNXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlZsUldVRlpGV1RSVWExSkNaRlUxY1ZSVFJrNVdSbFYhVkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEZlRlF3VWtwTlIxcEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkp5WlVVNVJWWllUazVoYTJ3eFZERlNXa2xWT1VWaE0ydG5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlVWRVpRVmtWVk1GUnNUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0VFRCVU1WSkxUMFUxUlZGWVZrOWhhekJvVkZkd1RrbFZNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKSlZURTJVVlJTYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMU5tRjZWazloYldSNlZGZHdTbVJWT1ZWWFdIQlBZV3hWZDFScmFETk5SVEZFVGtSS1RtVnRkRFZVTVZKcVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlZTUWsxVk5WVldhbWhQVWtWR01WUnRjRTVKVlRWRlVsaGtVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZremNFOWxhMncwV210U1VtUXdlSEZYV0hCUFZrZE5lRlJ0Y0Zwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYaFVWVkphWlVVMVNXUjZRazVSZWxGNVZGaHdXazFWT1VWWmVVWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV25sR1QxTklZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2U2s5bGJFWjZWRmR3U21SVk9WVldXR2hQWVcxamQxcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRkpIWXpCVWEwNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSIVEyVkRCU2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJzVWxaak1ERnhVMWhXVUZaR1JYbFVWbEpDU1ZkYVJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNjazFyT1ZWVldFNU9ZV3RzTVZReFVsSmxhemxWVWxOR1QxTklZIWRVVlUwd1RXc3hObUY2U2s5V1JtdzFWRVZTU21WVmVIRmhla0pQVmtWVmFGUnNVa2RQUlRWRlVWaFdUMkZyTURCVVZsSmFaREF4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkd0U2JtVkZOWEZaTTJodFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJVbGhvVDJGc1ZucFVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVsYTFVd1ZGTkdNMDFGTVVST1JFcE9aV3hWYUZSV1VrNWxWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCS1pWVTVWVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VG1Wck5UWmFNMmhQVlROa05WUlhhekJPVlRWVlZsUktVRlpHYXpCYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiRlV4VkZkd1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJzVWtwa01EVkpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJDWlZVMVZWSlRSazFTUld3MVZFZHdjazFWTVZWWmVrSlBZV3haTkZSclVrSmtWVFZ4VkZob1RtVnJNSGxVYm13elpWVXhjRTVFVms5U1IhTm9WR3hTV21WWFdrVlZXR1JOWVd4c05sUlljRXBrTURWVlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUV3M1VlZSVFJrOWlibU4hVkZWTk1FMXJNVFpWVkVaUFlXMWtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVmh3VDJGc1JURmFhMUpTWkRCNGNWZFljRTlXUm1zeFZHMXdTbU13TVhGVFdGWlFWa1pHTkZSclVrWk5iVnBGVlZoa1RXRnNiRFpVYlhCT1pEQTVWVkpZVGs1aGEyd3hWREZTVGs1Vk5YRlJWRkp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpFMldUTnNUMUV6WkRWVVYyc3dUbFV4TmxwNlJrOVdSV3Q0UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNekkwTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVlYxTkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJxVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3hyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxSkhkelJVViFCS1pGVTVWVmRVU2s5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOYXpGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQldaVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRlJzYURObFZURndUa1JXVDJGc1ZqWlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVmxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRkpPVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJYQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU9OVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeE5sbDZSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0hCS1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXdWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0c05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMlZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZkWWFGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFphTTJodFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RlZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVGtVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdSazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxRd1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFJVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlJrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5WlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNTbU13TlVWUldGWlBZV3N3TUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5bGExazBWRmR3U21SVk9WVldVMFpQVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlYxUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJzVWxwak1EVkZVVmhXVDJGck1IaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVVZFcE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZSR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxck9VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSlNZekExUlZGWVZrOWhiRVkwVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFVrVXdhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdUbVZyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxhIWhGVlZoa1RXRnNiRFZVTVZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVm9WRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWld0cmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMlZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSWWJFOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZaZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzeE5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdUazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSc1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNVFpVYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1JrVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQVTBoa05WUlhhekJPVlRWRlZWUktUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VtVkZlRVZWV0dSTllXeHNObFJyVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1JqVlViRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYkZZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQlFWa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhObGt6Y0UxU1JrWXpWRWR3V21Wck1UWmhSR2hPWVd0c01WUXhVazVPUlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQk9aVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRCU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJ0WXpsUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXpOVFF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVVZGSk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRnBOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJYQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEUxVkZoc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWplRnByVWtwbFZYaHhZVE53VGxVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjZTbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTVZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVFJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCU1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2QxUXhUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUlhsYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVFdzNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNhbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZDFScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdhIWhVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRXBOYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQk9Ua1Y0UlZWWVpFMWhiR3cxVkc1d1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNORlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1WclZqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdHeE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROb1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVmtsVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiR3N3V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sTllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1IhTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4Tm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVWbEpXWXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZYUZCVk0yTiFWRlZOTUUxck1UWmhSR2hPWVd0c01WUXhVbHBsVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZkd2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVG1Wc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYTFKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6Qm9WRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4Rk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMkZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpYV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFZVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWhVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1bGJGVjVXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFZGUkdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTmF6bEVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJTVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZHNXdVbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnRUbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlplbFpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1ZrNVJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPcEM3T295NGd6cWZPbWM2Ynpwbk9xYzZkSU02VXpwWE9uYzZVenFIT3FjNmRJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVWdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn