Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalE2SU02Z3pwc3VJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqSUMwZ3pxZk9tYzZienBuT2tTRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T0Rjdk5ETXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6ZyFMelF6THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnenBQT29USTBQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE56b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRrNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25UeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalEyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak0hUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpReUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2Y3pxRE9uODZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9tYzZhenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T21pN09rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek13UEM5emRISnZibWMrSUNET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2UnpxUE9xYzZkenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2WnpwIU9wTTZoenBuT2tzNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cC9PbWM2a3pwZk9wTTZaenByT2x5RE9tODZWenFQT3A4NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02Vnpwdk9tODZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVhPa2M2VHpwUE9sYzZienBuT284Nmt6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgyTURBNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOakF3T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMell3TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTJNREE0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOakF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EWXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cWZPbWM2Ynpwbk9xYzZkSU02VXpwWE9uYzZVenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EWXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBuT204Nlp6cW5PblNET2xNNlZ6cCFPbE02aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgyTURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOakF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGchUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qRThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbjg2bHpxSE9tczZaenByT255RE9vTTZoenAvT25zNlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02ZnpxWE9vYzZhenBuT21zNmZJTTZnenFIT244NmV6cFhPbmM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFk0UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxZk9tYzZienB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlp6cFBPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPbjg2ZXpwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2bnpwbk9tODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cUhPbXM2Wnpwck9ueURPb002aHpwL09uczZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNmZ6cVBPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT255RE9rODZWenAhT25jNlh6cHpPa2M2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpwIU9sYzZnenBuT284Nmt6cGZPbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2Z3pxRE9uODZVenFIT244NmN6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbzg2Z3pwWE9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Y3pwZk9uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bElEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJQWld0cmQxUkZVa3BsVlhoeFlUTndVRkpHVlhoVVYhQlhUMFUxUlZGWVZrOWhhekI0VkRGU1JrMVZlRVZUV0d4TllXMTBObFJ1Y0ZKa01ERlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVeFZWa3paRTlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1dHUlBWa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1QyRnJhIWhVVjJ3elpWVXhjRTVFVms1bGEydCFWRlZTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbkpsUlRWRlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSk9aV3N4UlZkVVJrNWlibU4hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJSUVZrWldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRk5HVUZKR2J6UlVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVoYkZWNFZGZHNNMlZWTVhCT1JGWk9aVzEwTmxSWGNHNU9SMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CS1RVVXhObGRZVGs1aGEyd3hWREZTVW1WRk1UWldWRVpPU1ZoamQxUlZUVEJOYXpFMlYxaHNUbEpIWkRSVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrNWxhMnQ0VkRCU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJzVW01a01EVlVaRE5zVG1GVVVURlVhMUp1VFVVeGNWTlVVbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVhGWFZFcE9Wa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVmxoa1RtRnNSV2hVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGExViFWRzV3UWsxcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRlpsVlRWMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQkNUVVV4TmxaWWFFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZVVkZadFVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVnhWMVJHVUZaRlZucFVWIUJLWkZVNVZWZFlhRTloYldRelZHdG9NMDFGTVVST1JFcE9ZVzF6TUZRd1VuSk5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVViFCR1RsVTFObUZFYUU5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5UWlNWRXBQVVROa05WUlhhekJPVlRWVllYcEtUbFpGTUdoYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSbXN3Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnNNMVJYY0d0UFJUVkZVVmhXVDJGck1IbFVNVkp1VFVWNFJWTlliRTFoYlhONFZHNXdTazVWTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISmxSVEZ4VjFob1RWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hSVmt6YkU5U1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlVVMFpRVmtWR05GUlliRE5sVlRGd1RrUldUMkZyTUhoVU1WSnlaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d1JrMVZOVVZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwTlJUVlZXak5zVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlVWazVXUjJONFZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBaVzFqTVZSWFl6bFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZGUkdVRlpGVlRCVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhiVTB3VkRGU1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dhRlJYY0U1SlZURTFaRE5zVG1GVVVURlViWEJTU1ZVeE5sRlVVbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlRaaGVsWlBZVzFrZWxSWGNFcGtWVGxWVjFod1QyRnNWWGRVYTJnelRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTFWREZTYW1WRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlZVa0pOVlRWVlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQk9TVlUxUlZKWVpGQlZNMlExVkZkck1FNVZOVlZaTSFCUFpXdHNORnByVWxKa01IaHhWMWh3VDFaSFRYaFViWEJhWXpBeGNWTllWbEJXUmxWNFZGVlNXbVZGTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGcE5WVGxGV1hsR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObHA1Ums5VFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlpla3BQWld4R2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UMkZ0WSFkYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQlNSMk13Vkd0T00yVlZNWEJPUkZaUFVrZDBObFF3VW5OUFJUVkZVVmhXVDJGc1JqTlViRkpXWXpBeGNWTllWbEJXUmtWNVZGWlNRa2xYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVuSk5hemxWVlZoT1RtRnJiREZVTVZKU1pXczVWVkpUUms5VFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmhla3BQVmtac05WUkZVa3BsVlhoeFlYcENUMVpGVldoVWJGSkhUMFUxUlZGWVZrOWhhekF3VkZaU1dtUXdNWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01bFJUVnhXVE5vYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMU5sSllhRTloYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUk9aV3RWTUZSVFJqTk5SVEZFVGtSS1RtVnNWV2hVVmxKT1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3U21WVk9WVlRhbWhQVWtWR01WUnRjRTVsYXpVMldqTm9UMVV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVNsQldSbXN3V210U1VtUXdlSEZYV0hCT1lXeFZNVlJYY0Vaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYZFViRkpLWkRBMVNXUjZRazVSZWxGNVZGaHdRbVZWTlZWU1UwWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZWV1hwQ1QyRnNXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU1bGF6QjVWRzVzTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemFGUnNVbHBsVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVdIQktaREExVlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMXJPVlZVVTBaUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJHVDJGdFpIcFVWIUJLWkZVNVZWVlljRTloYkVVeFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlBWa1pyTVZSdGNFcGpNREZ4VTFoV1VGWkdSalJVYTFKR1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzJWRzF3VG1Rd09WVlNXRTVPWVd0c01WUXhVazVPVlRWeFVWUlNiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4TmxremJFOVJNMlExVkZkck1FNVZNVFphZWtaUFZrVnJlRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qTXlOQzB5SWo1VVYhQktaRlU1VlZkVFJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpXVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNhekZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5U1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlhWRXBQVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSmFUV3N4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJzVW1wak1EVkZVVmhXVDJGck1IaFViR2d6WlZVeGNFNUVWazloYkZZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObFpVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQlNUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkcxd2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1WdFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaWmVrWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hekUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRmh3U21Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUldhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZYV0doUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXak5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdUazVGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFWk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxME5GcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZoZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdjbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VrcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNREJVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IwNDBWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxkVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkphWXpBMVJWRllWazloYXpCNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBVa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVkZVUmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOYXpsRVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVWRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd0U1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdORlJyYURObFZURndUa1JXVDFKRk1HaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Ym1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMkZyTUhoVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXcwVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sVlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmFGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZyYSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWxiR3g2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0d4UFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXWHBHVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeGNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5aGF6RTJWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaRk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZWVVNrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVhMUpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtZMVZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hXTkZwclVrcGxWWGh4WVROd1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2s5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlpNIUJOVWtaR00xUkhjRnBsYXpFMllVUm9UbUZyYkRGVU1WSk9Ua1V4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1RtVnRXa1ZUV0d4TllXMTBObFF3VWxKak1EVkZVVmhXVDJGck1UWlViV001VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU16VTBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZSU1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObFJVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck9WVldXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQmFUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhOVlJZYkROTlJURkVUa1JLVG1WdFkhaGFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVrcHRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VWsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVY1V210U1NtVlZlSEZoTSFCUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWTllUazlTUlVZeFZHMXdUazFyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGRVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JtdDRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hRVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktUV3N4V1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrNUZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR2JEUlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYTFZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VkZoc1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6YUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWExSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXeHJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWUlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemVGUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZkWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5WlVkYVJWTlliRTFoYlhONVZGWlNWbU13TlVWUldGWlBZV3N3TUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCU1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllVUm9UbUZyYkRGVU1WSmFaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZod2FrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJYY0dwak1EVkZVVmhXVDJGck1EQmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYkZaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCcVRWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2FGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMkZzUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWhiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdUazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGWmxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDRWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4VmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMVpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZYV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZVbXBvVG1GcmJERlVNVkphVFdzNVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdVazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdWNGSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlVWRVpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWeFdYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxVlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1drbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZaT1VXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPcEM3T295NGd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxJQ0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cWZPbWM2Ynpwbk9xYzZkSU02VXpwWE9uYzZVenFIT3FjNmRQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn