Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από 1 .6. 2019 τα δρομολόγια (και τα εναλλακτικά τους) των γραμμών 86, 89, 90 και 91 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές κομίστρου.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalE2SU02Z3pwc3VJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqSUMwZ3pxZk9tYzZienBuT2tTRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T0Rjdk5ETXZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6ZyFMelF6THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnenBQT29USTBQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EazZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TmpveU1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE56b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRrNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25UeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalEyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak0hUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV4UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOREU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG96TVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Znpwbk9wTTZYenFUT21jNmF6cGNnenB2T2xjNmp6cWZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMczZuTHM2VkxzNmdMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sYzZienB2T244NlR6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwSE9rODZUenBYT204Nlp6cVBPcE02aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGc0UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwL09vODZmenByT244NmN6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpZd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEyTURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpZd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEyTURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4Nlp6cHZPbWM2cHpwMGd6cFRPbGM2ZHpwVE9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EWThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwL09wYzZoenByT21jNmF6cDhnenFET29jNmZ6cDdPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenFIT21zNlp6cHJPbnlET29NNmh6cC9PbnM2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZuenBuT204NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbWM2VHpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002aHpwL09uczZWenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9sODZoenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9wODZaenB2T204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cC9PcGM2aHpwck9tYzZhenA4Z3pxRE9vYzZmenA3T2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pb002Z3pwL09sTTZoenAvT25NNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVBPb002VnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbk02WHpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMlZyYSFkVVJWSktaVlY0Y1dFemNGQlNSbFY0VkZkd1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dlVlJyVW01SlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVWbEpXWlZVeGRXUjZRazVSZWxGNVZGaHdXbVZWTVVWYU0yaE5Va1ZzTlZSSGNISk5SVEUyVTFSR1VGSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJVUms1bGJGWTJWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaRk1WUnVjRVpsUjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVVdIQldUa1V4UlZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrNUZOVVZUV0d4UVUwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVMVJLVDJGclZYZFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazVTUld0IVZHNXdjMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TkZSclVtcGtNRFZ3WkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1RWVXhjVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3VG1Rd05VVlVWRVpPVlROa05WUlhhekJPVlRWVlZWaHdVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkVVNrOVdSIVEwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1ZrWnJNRlJWVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGcmF6RlVNRkp1VGxVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTbVZGT1ZWWmVsSnRVa1pHTTFSSGNGcGxhekZ4V1ROb1QyRnNSbnBVViFCS1pGVTVWVlpVVms5aGExWTJWR2xHTTAxRk1VUk9SRXBPWld4RmVWUXdVbFpqTURGeFUxaFdVRlpHVlhsVVZWSktTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkcxd2NrNUZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbFZUbFZVMnBvVDFKRlJqRlViWEJPVGxVeFZWTlVTazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlhGUlUwWk9ZV3hGZUZwclVsSmtNSGh4VjFod1QyVnRkRE5VVmxKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzJWR3hTY2s1Vk1WbGtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsUlRWVlZWaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxUlZaVVVrNWhiRWswVkd0U1FtUlZOWEZVVkVaUVZrVlZNRlJzVGpObFZURndUa1JXVDJGdFRUQlVNVkpLVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlJVUmxCV1JWVXdWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxTk1GUXhVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZyTUdoVVYhQk9TVlV4TldRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VrbFZNVFpSVkZKdFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJZWHBXVDJGdFpIcFVWIUJLWkZVNVZWZFljRTloYkZWIVZHdG9NMDFGTVVST1JFcE9aVzEwTlZReFVtcGxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKQ1RWVTFWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3VGtsVk5VVlNXR1JRVlROa05WUlhhekJPVlRWVldUTndUMlZyYkRSYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSMDE0Vkcxd1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJWVWxwbFJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJhVFZVNVJWbDVSazFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaYWVVWlBVMGhqZDFSVlRUQk5hekUyV1hwS1QyVnNSbnBVViFCS1pGVTVWVlpZYUU5aGJXTiFXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJRVWtkak1GUnJUak5sVlRGd1RrUldUMUpIZERaVU1GSnpUMFUxUlZGWVZrOWhiRVl6Vkd4U1ZtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZlVlJXVWtKSlYxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkp5VFdzNVZWVllUazVoYTJ3eFZERlNVbVZyT1ZWU1UwWlBVMGhqZDFSVlRUQk5hekUyWVhwS1QxWkdiRFZVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWs5V1JWVm9WR3hTUjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd01GUldVbHBrTURGd1pETnNUbUZVVVRGVWExSnVaVVUxY1ZremFHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVFpTV0doUFlXeFdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhrVG1WclZUQlVVMFl6VFVVeFJFNUVTazVsYkZWb1ZGWlNUbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNFcGxWVGxWVTJwb1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTFWV0V6YkU1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZWRVpPWVd0RmQxcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbEpGYSFoVVZsSnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkwVkc1d1VrMXJOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabGF6RTJWMU5HVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWbDZSazloYTI4MFZHdFNRbVJWTlhGVVdIQk9ZV3RGZUZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdhekZVV0hCcVRXMWFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTVmsxck9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVazVOYXpWRllrUm9UMUpGUmpGVWJYQk9UVlUxY1dGNlNrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVVZTVkVKT1ZrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJLVG1WclJURlVWazR6WlZVeGNFNUVWazVsYlhONVZGVlNiMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TmxSdWNFcE5SWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVTUZKV1RWVXhjVlpVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9UZ3RNU0krVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWRlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeGNHUjZRazVSZWxGNVZGaHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnRkRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2U2sxU1JrWXpWRWR3V21WVk5YRlNhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsYXpsRVpIcENUbEY2VVhsVVYhQnFUVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZaU1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hORlJYTlRObFZURndUa1JXVDJGclJqUlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVoYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk9WVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRlpqTURWRlVWaFdUMkZyTUhsVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQxVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMU5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtkT2VsUnJVa0prVlRWeFZGUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VaTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUm13MFZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aVzFqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVKVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQktTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFlXc3dlRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWVllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSk5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWld4ck1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMUpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVNrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZWVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVFZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdWa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGhVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGJGVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlYxUktUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxaWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJxVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzFOYUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxWkZORFJVViFCS1pGVTVWVmRUUmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck1UWldVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpVMllUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UVlU1VWxCVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TXpJMExUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4ck1WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMUpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZkVVNrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTmF6RlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJXWlVkYVJWTlliRTFoYlhONVZHeFNhbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNWalpVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5V1JtODBWRmR3U21SVk9WVlhWRUpRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlZsUldiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxUlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViWEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUm10IVZHNXNNMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Um0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1UWlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQktZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFlXdHNOVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJWdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWZFlhRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UmsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRSVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiWFEwV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1VrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZSazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTU21Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWMVJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdUazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VscGpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMXJPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUpTWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1V3YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUms1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhla3B0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsRVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaR2JEUlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVlZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1Wck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRWVU1WSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJWc2JIcFVhMUpDWkZVMWNWUlliRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWmVrWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhekZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1RXc3hOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VGsxWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNVbkpqTURWRlVWaFdUMkZyTVRaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSa1V3VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJLVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalZVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGJGWTBXbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVmtka2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4TmxremNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVFpoUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1T1JURlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJPWlcxYVJWTlliRTFoYlhRMlZEQlNVbU13TlVWUldGWlBZV3N4TmxSdFl6bFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsSUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxZk9tYzZienBuT3FjNmRJTTZVenBYT25jNlV6cUhPcWM2ZElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVZ0lDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn