Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T0Rjdk5ETXZOamt2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5IU9vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlBdHpwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGNnenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cVRPb2M2ZnpxRE9uODZienBuT3BNNmZ6cVVnenBQT2xjNmR6cCFPa2M2VXpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT1R3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlJ6cVBPcWM2ZHpwbk9sTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenB6T2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nlp6cCFPcE02aHpwbk9rczZSenAhT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UTTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenAvT21jNmt6cGZPcE02Wnpwck9seURPbTg2VnpxUE9wODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlZ6cHZPbTg2ZnpwUE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2tjNlR6cFBPbGM2Ynpwbk9vODZrenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpZd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEyTURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd05pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxZk9tYzZienBuT3FjNmRJTTZVenBYT25jNlV6cUhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pxZk9tYzZienBuT3FjNmRJTTZVenBYT25jNlV6cUhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cC9Pbzg2Znpwck9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cUhPbXM2Wnpwck9ueURPb002aHpwL09uczZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmZ6cVhPb2M2YXpwbk9tczZmSU02Z3pxSE9uODZlenBYT25jNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cWZPbWM2Ynpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9sODZoenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244NmV6cFhPbmM2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNm56cG5PbTg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenFIT21zNlp6cHJPbnlET29NNmh6cC9PbnM2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2xjNmd6cG5Pbzg2a3pwZk9uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vODZnenBYT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE16UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE0xUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZjenBmT25jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsSUR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVVdIQlBaV3RyZDFSRlVrcGxWWGh4WVROd1VGSkdWWGhVViFCWFQwVTFSVkZZVms5aGF6QjVWR3RTYmtsVmVFVlRXR3hOWVcxemQxUldVbFpsVlRGMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQmFaVlV4UlZvemFFMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVFpUVkVaUVVrVlpORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVG1Wc1ZqWlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazlTUmtVeFZHNXdSbVZIV2tWVldHUk5ZV3hzTmxSWWNGWk9SVEZGVmxoT1RtRnJiREZVTVZKU1RrVTFSVk5ZYkZCVFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlRWRXBQWVd0VmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbEpGYSFkVWJuQnpUMFUxUlZGWVZrOWhhekUwVkd0U2FtUXdOWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwTlZURnhWMnBvVDFKRlJqRlViWEJPWkRBMVJWUlVSazVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWVldIQlFWMGhqZDFSVlRUQk5hekZ4VjFSS1QxWkhkRFJVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s1V1Jtc3dWRlZTVTA5Rk5VVlJXRlpQWVd0ck1WUXdVbTVPVlRWRVpETnNUbUZVVVRGVWJYQktaVVU1VlZsNlVtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNWEZaTTJoUFlXeEdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDJGclZqWlVhVVl6VFVVeFJFNUVTazVsYkVWNVZEQlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1pWZVZSVlVrcEpWMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYlhCeVRrVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WVk9WVlRhbWhQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGVlUxUktUbFV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVFJrNWhiRVY0V210U1VtUXdlSEZYV0hCUFpXMTBNMVJXVWs1ak1ERnhVMWhXVUZaR2JEWlViRkp5VGxVeFdXUjZRazVSZWxGNVZGaHdhbVZGTlZWVldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5helZGVmxSU1RtRnNTVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJVUmxCV1JWVXdWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxTk1GUXhVa3BRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVUZaRlZUQlViRTR6WlZVeGNFNUVWazloYlUwd1ZERlNTMDlGTlVWUldGWlBZV3N3YUZSWGNFNUpWVEUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCU1NWVXhObEZVVW0xU1JrWXpWRWR3V21Wck5UWmhlbFpQWVcxa2VsUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUMkZzVlhkVWEyZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWFExVkRGU2FtVkZlRVZUV0d4TllXMXplVlJWVWtKTlZUVlZWbXBvVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVMVJWSllaRkJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWWk0hQlBaV3RzTkZwclVsSmtNSGh4VjFod1QxWkhUWGhVYlhCYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWRlZTV21WRk5VbGtla0pPVVhwUmVWUlljRnBOVlRsRldYbEdUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxwNVJrOVRTR04hVkZWTk1FMXJNVFpaZWtwUFpXeEdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGhvVDJGdFkhZGFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJTUjJNd1ZHdE9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2QwTmxRd1VuTlBSVFZGVVZoV1QyRnNSak5VYkZKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWRlpTUWtsWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVbkpOYXpsVlZWaE9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3M1VlZKVFJrOVRTR04hVkZWTk1FMXJNVFpoZWtwUFZrWnNOVlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVDFaRlZXaFViRkpIVDBVMVJWRllWazloYXpBd1ZGWlNXbVF3TVhCa00yeE9ZVlJSTVZSclVtNWxSVFZ4V1ROb2JWSkdSak5VUiFCYVpXczFObEpZYUU5aGJGWjZWRmR3U21SVk9WVldXR1JPWld0Vk1GUlRSak5OUlRGRVRrUktUbVZzVldoVVZsSk9aVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZod1NtVlZPVlZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUVlZZVE5zVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlVSazVoYTBWIVdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9Va1ZyZUZSV1VtcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVYm5CU1RXczFXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Um1Wck1UWlhVMFpOVWtWc05WUkhjSEpOUlRsVldYcEdUMkZyYnpSVWExSkNaRlUxY1ZSWWNFNWhhMFY0VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFVrWnJNVlJZY0dwTmJWcEZWVmhrVFdGc2JEWlVhMUpXVFdzNVJHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNUazFyTlVWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVFZ4WVhwS1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTFSVkpVUWs1V1JtODBWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBPWld0Rk1WUldUak5sVlRGd1RrUldUbVZ0YyFsVVZWSnZUMFUxUlZGWVZrOWhhekUyVkc1d1NrMUZlRVZUV0d4TllXMTBObFF3VWxaTlZURnhWbFF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFNU9DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVlJVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlVWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1lXMTBObHByVWtwbFZYaHhZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNHcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVmxKS1l6QTFSVkZZVms5aGF6RTBWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R05GUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJTVGtkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdWbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZVZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUalZVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpNMnhOVWtaR00xUkhjRnBsYXpVMlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGREWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UmsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRSVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiV04hV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeGNWTllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFcEpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTUdnelpWVXhjRTVFVms5aGF6QjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQk9TVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VrMXJlRVZWV0dSTllXeHNObFJ1Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR2EhZFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazVsYkdzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBVa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSS1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbHBOVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQldTVmRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRlJ0TlRObFZURndUa1JXVDJGc1ZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcE9WVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVmxob2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiVTFvVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWMU5HVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVGxTVUZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl6TWpRdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlhVMFpRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0dwTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazloYkdzeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSS1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObFpxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxck1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJGSnFZekExUlZGWVZrOWhhekI0Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeFdObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFaR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVRbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaV1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCT1RXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VWs1VmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnRjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpHYSFkVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiVTQxV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJXWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdUazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSWWNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNREJVVm1nelpWVXhjRTVFVms5aGEydzFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWlcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlYxaG9VRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxvemFHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJHVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTkZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRkRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpPWW01a05WUlhhekJPVlRWVllYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkpLWXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTkZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1UWlhWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVllUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1RXczVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnJVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpSVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjZTbTFTUld3MVZFZHdjazFGT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNWxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKS1l6QTFSVkZZVms5aGF6QjRWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac05GUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMUpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVNrNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpWV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJPWldzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTlZReFVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSV2hVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGEydDRXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld4c2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxUlZsNlJrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKTmF6RTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJPVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHeFNjbU13TlVWUldGWlBZV3N4TmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlZWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWExSlNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd0U1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkdOVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRkJXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFcFBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyV1ROd1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObUZFYUU1aGEyd3hWREZTVGs1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRTVsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1GSlNZekExUlZGWVZrOWhhekUyVkcxak9WQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPa3M2VnpwIU9tYzZXenBYT204NmZ6cVVnSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPcDg2Wnpwdk9tYzZwenAwZ3pwVE9sYzZkenBUT29jNnB6cDA4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET3A4Nlp6cHZPbWM2cHpwMGd6cFRPbGM2ZHpwVE9vYzZwenAwZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn