Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NE9ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPRGd2TkRJdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnNEx6UXlMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemc0THpReUx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekU0UEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPbjg2YXpxSE9tYzZrenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBuT25NNlJ6cCFPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05EQThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenBIT3A4Nlp6cHZPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZVenBmT2s4Nlh6cVRPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWTGM2YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZlenBuT2tjNmh6cWZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd056YzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenB2T2tjNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMell3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTJNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFET3BNNlJ6cURPcGM2aHpwUE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cFRPcGM2anpxUE9sYzZSSU02Vnpwdk9wYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZuenBIT29jNlJ6cHZPa2M2Y3pxRE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9tYzZrenFQT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlh6cVRPbzg2UnpwIU9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZkenAvT204NlhJTTZSenAhT2xNNmh6cC9PbmM2Wnpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZUenFYT29jNmZ6cHJPa2M2anpxVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenBUT2xjNmZ6cFBPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02bnpwSE9vYzZSenB2T2tjNmN6cURPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURVd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbE02bHpxUE9vODZWenBFZ3pwWE9tODZsenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ESXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTURVd01qSThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb002a3pwSE9vTTZsenFIT2s4Nlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenB2T2tjNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cURPa2M2bHpwdk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZlenBuT2tjNmh6cWZPcWM2ZElEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EY3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBUT29jNmx6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PcGM2YnpwVXR6cHJPa2M2bXpwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxUE9vODZSenAhT2xNNmh6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cG5Pazg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenFuT25jNmZ6cU1nenBUT29jNlJ6cFBPbjg2bHpwek9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwek9sODZkenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlZ6cHpPb002ZnpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02Wnpwck9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlpMczZhTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek16SThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2UnpwUE9sYzZkenAhT2w4Nmp6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek16VThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWVVFsQldSV3Q0VkVWU1NtVlZlSEZoTTJ4UVVrVkZlVlJ0TlROTlJURkVUa1JLVDFKRmEhaFVWIUJTVGtWNFJWTlliRTFoYlhRMlZGVlNhazVWTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcEpWVFZ4VjFSU1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFjVkpVU2s1U1IxRTBWR3RTUW1SVk5YRlVWRVpQWVd4V00xUnJUak5sVlRGd1RrUldUbVZzVlhkVVdIQkdaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkZod1ZtVkZNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1T1JURTJWVlJTVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sZFVRbEJTUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWVldHaFBWa1ZzTlZwclVsSmtNSGh4VjFod1QyVnRZekJVV0hCV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JrWTFWREJTUmtsVk5HaGtla0pPVVhwUmVWUlljSEpOYXpWVlYxaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxVlZKVFJrOVdSVmswVkd0U1FtUlZOWEZVVkZKT1ZrWnNNMVJYYkRObFZURndUa1JXVDFKSFpEUlViWEJxWlVkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdSbVZGTlhGV1dFNU9ZV3RzTVZReFVsWmtNREUyVWxSU1RrbFlZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Ums1aGJVMW9WRVZTU21WVmVIRmhla1pPWld0V05GUnRjRk5QUlRWRlVWaFdUMkZyTURGVVYhQnFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1ZrbFZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFZUVkZVMVJDVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZXRXpjRTVoYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGVldHUlBVa1ZHTkZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhaRFpVYlhCclQwVTFSVkZZVms5aGJFWTBWRlZTUmtsVk1YQmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsUlRGeFVWUktiVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1ZKWWFFOWhiWFI2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUVVrZGtObFJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKRlZYaFViRkp1VGxWNFJWTlliRTFoYlhONFZERlNibVF3T1VWYVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVFZWV1hwU1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVk5VU2xCU1JtdzFXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpQVWtWVmVWUnNVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHYkRaVVdIQlNaV3N4V1dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZrMVZOVVZXV0doTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhZVE5vVG1GdFVUUlVhMUpDWkZVMWNWVlRSazlTUlZZMFZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Wa2RPTmxSdE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkhkRFZVYkZKcVRVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTV21Rd05VVlZhbWhQVWtWR01WUnRjRlpsUlRVMlUxaGtUMUV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZvemJFOWhhMVV4V210U1VtUXdlSEZYVkVaT1lXeFdOVlJzVWxwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZURlVhMUpLVFZVd2FHUjZRazVSZWxGNVZHeFNUbVZWTlZWVlZGSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxGV25wS1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVlpZYUU5aGJYTXdWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05WUnJVbTlQUlRWRlVWaFdUMkZzVmpOVU1WSktUa1UxVkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FrbFZOWEZpUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0ZKT1ZURkZWbFJDVDJGWVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZSazlXUlZZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSlBaV3N4TkZRd1VrNWpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFJVYlhCcVRsVTBhR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVmsxVk5VVlRXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFdYcEtUMkZyV1RSVWExSkNaRlUxY1ZWVVFrNVdSbXRvVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1pXdFZNVlJzVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGc1JqVlViWEJDWldzNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTbVZyTlhGWFZFWnRVa1pHTTFSSGNGcE5SVEZWV2pOa1VGVXpaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6YUU5V1JXODBWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hQWVd4Rk1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZyUldoVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrOVNSV3QhVkcxd2NtVlZlRVZUV0d4TllXMXplRlJzVWxaSlZURnhWV3BvVDFKRlJqRlViWEJTWlVVeFJXRXpiRTlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZGSlBWa1ZXTmxwclVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZSWGRVTVZKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVm9WREZTY21WVk5WbGtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psUlRsRllUTk9UbUZyYkRGVU1WSldUVlV4UlZsNlFtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZVVkVaUFVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJHVG1Gc2F6QmFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJXUjJNeFZHeFNTbU13TVhGVFdGWlFWa1pXTkZRd1VrcEpWVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVRWVXhSVlJVVWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1VVldXR3hQWlcxIU5GUnJVa0prVlRWeFZGUlNVRkpIWSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSVEF3VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZlRlJzVGpObFZURndUa1JXVDFKR2JEUlVWVkpyVDBVMVJWRllWazloYkVZelZERlNXazVWTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSclVrNU9WVEZWV1hwQ2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVlZUUmxCU1JteDZWRmR3U21SVk9WVlZXR2hQWVd4Rk1WUXdhRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRaVVZWSnlaVVY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU1dtUXdPVWxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZaT1ZURlZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpPU1ZVMVJWRllhRkJUU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWk0yaFBaV3RGYUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1QxWkZSWGhVTUdnelRVVXhSRTVFU2s1bGJXTjVWRmR3Vm1WVmVFVlRXR3hOWVcxME5sUlhjRkprTURGRlZHcG9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlU1UlZGVVNrNVZNMlExVkZkck1FNVZNWEZaZWxaUVVrVnJkMXByVWxKa01IaHhWMVJDVDFKSGREVlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVoYldRelZHMXdXbEJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakkhTnkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWTlVVazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFUyWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YWsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRaVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVlkxV210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGcE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWld4V05scHJVa3BsVlhoeFlUTndUMVpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVFrOUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazloYXpFMlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVk5UUmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbEpsYXpGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVaVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZod2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJyYURObFZURndUa1JXVDFKRk1EQlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKU1RVVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnJVazVqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSbXcwVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVk5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeE5scDZRbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCcVl6QTFSVkZZVms5aGF6Qm9WRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVeE5sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMlZ0ZHpSVVYhQktaRlU1VlZaWWJGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFphZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVTVU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZURndaSHBDVGxGNlVYbFVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRkprTURWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1WdGN6QmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wV1RWSkdSak5VUiFCYVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVFRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVbFJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscGxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWVk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZzUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWFFOUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZhZWtaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURlZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1IhTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZKVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUbFpaRE5zVG1GVVVURlViWEJDVGtWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RtRnRVVFJVViFCS1pGVTVWVmRZY0U1aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlVXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0dGUFJURnhVMWhXVUZaR2JEWlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlTUmtZMldtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9ZVzEwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFjVk5VUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJuQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcwVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFVrZE5hRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk9SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWREZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbEpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJXWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSWGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5V1JXdG9XbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZsaHNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1drMVZNVFpTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JURndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpPWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNTbU13TlVWUldGWlBZV3hXTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhZIWxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVldWRlpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZGaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZod1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVDFaRk1UVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05WUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpIWkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZVMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sSllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZGTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcEpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVVmxKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtkME5WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVVrNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkphWlVVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNha2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSV1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSV2hVVm1nelpWVXhjRTVFVms5aGEydCFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVFpUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlJURjFaRE5zVG1GVVVURlViWEJPWlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGaHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTlZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrbFZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJXVW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlTUlZWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU21WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpGYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4UFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYm13elRVVXhSRTVFU2s5U1JXdDVXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtaV2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjAwd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSU1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiWE14V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWbDZRazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzF3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWlZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VscGpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JVViFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxwNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUpXWlVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZDFSclRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZWalphYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1bGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JQWW01a05WUlhhekJPVlRWRlZGTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1VtVnJNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVsYlhNeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VkZOR1QySnVaRFZVVjJzd1RsVXhObUY2VmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5YRldhbWhPWVd0c01WUXhVazVPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQldaVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlVlJYTlRObFZURndUa1JXVG1WcmEhZFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJTUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKT1pEQTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1SFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXhVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiV05vVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxSMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVYm5CeVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTJWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxa2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZwNlJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pzTkZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRsQ1VGUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURQZ00rQnpyL1BnaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9