Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNak02SU02ZExzNmpMczZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklDMGd6cVBPcGM2YXpwbk9sYzZqUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NE9ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnNEx6UXlMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NE9DODBNaTh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODRPQzgwTWk4MEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6cEU4WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURnOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pFeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TkRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5qb3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TWpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qTTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d01Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNREE2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwYk9xYzZUenFIT2tjNm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02Znpwck9vYzZaenFUT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNems4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T21jNmN6cEhPbmM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5USThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNm56cG5PbTg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9rYzZmenBUT2w4NlR6cGZPcE02aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09wYzZienBVdHpwck9rYzZtenBVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenA3T21jNlJ6cUhPcDg2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZqSU02Z3pwSE9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1Ea3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT204NlJ6cFRPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9rYzZkenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cGtnenBIT25jNlJ6cUhPazg2bHpxSE9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNmt6cEhPb002bHpxSE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXhPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURVd01UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9PbE02bHpxUE9vODZWenBFZ3pwWE9tODZsenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFmT2tjNmh6cEhPbTg2Unpwek9vTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenFUT284NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cGZPcE02anpwSE9uYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenAhT244NmJ6cGNnenBIT25jNlV6cUhPbjg2ZHpwbk9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbXM2UnpxUE9wTTZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6VXdNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMU1ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT2xNNlZ6cC9Pazg2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxZk9rYzZoenBIT204NlJ6cHpPb002ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2VXpxWE9vODZqenBYT2tTRE9sYzZienFYT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNak04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Z3pxVE9rYzZnenFYT29jNlR6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2Ynpwbk9ueURPcE02VnpxSE9uTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cHZPa2M2VXpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGMyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxRE9rYzZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelE4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmV6cG5Pa2M2aHpxZk9xYzZkSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFRPb2M2bHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGN5UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09wYzZienBVdHpwck9rYzZtenBVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFQT284NlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwbk9rODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZmenA3T2xjNmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cW5PbmM2ZnpxTWd6cFRPb2M2UnpwUE9uODZsenB6T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenB6T2w4NmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwek9vTTZmenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cC9PbWM2YXpwZk9wTTZaenByT2tTRE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekEwUEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmFMczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenBQT2xjNmR6cCFPbDg2anpwWE9xYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWxCV1JXdDRWRVZTU21WVmVIRmhNMnhRVWtWRmVWUnROVE5OUlRGRVRrUktUMUpGYSFoVVYhQlNUa1Y0UlZOWWJFMWhiWFEyVkZWU2FrNVZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwSlZUVnhWMVJTVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMWNWSlVTazVTUjFFMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlBZV3hXTTFSclRqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWWGRVV0hCR1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWRmh3Vm1WRk1VVldXRTVPWVd0c01WUXhVazVPUlRFMlZWUlNVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxkVVFsQlNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZWV0doUFZrVnNOVnByVWxKa01IaHhWMWh3VDJWdFl6QlVXSEJXWXpBeGNWTllWbEJXUmtZMVZEQlNSa2xWTkdoa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk5helZWVjFoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVkpUUms5V1JWazBWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpPVmtac00xUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMUpIWkRSVWJYQnFaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d1JtVkZOWEZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaa01ERTJVbFJTVGtsWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sbDZSazVoYlUxb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RXTkZSdGNGTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNREZVViFCcVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VmtsVk1YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psVlRWRlUxUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVldFemNFNWhiVkUwVkd0U1FtUlZOWEZWV0dSUFVrVkdORlJyVGpObFZURndUa1JXVDFaSFpEWlViWEJyVDBVMVJWRllWazloYkVZMFZGVlNSa2xWTVhCa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtcGxSVEZ4VVZSS2JWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVkpZYUU5aGJYUjZWRmR3U21SVk9WVldWRVpRVWtka05sUlhOVE5OUlRGRVRrUktUMUpGVlhoVWJGSnVUbFY0UlZOWWJFMWhiWE40VkRGU2JtUXdPVVZhUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUVlZXWHBTVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMWNWTlVTbEJTUm13MVdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSlBVa1ZWZVZSc1VscGpNREZ4VTFoV1VGWkdiRFpVV0hCU1pXc3hXV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVmsxVk5VVldXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOYXpGeFlUTm9UbUZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZWVFJrOVNSVlkwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1ZrZE9ObFJ0TlROTlJURkVUa1JLVDFKSGREVlViRkpxVFVWNFJWTlliRTFoYlhONFZERlNXbVF3TlVWVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVFUyVTFoa1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVTFWVm96YkU5aGExVXhXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpPWVd4V05WUnNVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHVlRGVWExSktUVlV3YUdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1RtVlZOVlZWVkZKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZXbnBLVG1Gck5EUlVhMUpDWkZVMWNWWllhRTloYlhNd1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTlZSclVtOVBSVFZGVVZoV1QyRnNWak5VTVZKS1RrVTFWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYWtsVk5YRmlSR2hQVWtWR01WUnRjRkpPVlRGRlZsUkNUMkZZWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlJrOVdSVlkwV210U1VtUXdlSEZYVkVKUFpXc3hORlF3VWs1ak1ERnhVMWhXVUZaR2JEUlViWEJxVGxVMGFHUjZRazVSZWxGNVZHdFNWazFWTlVWVFdHaE5Va1ZzTlZSSGNISk5hekZ4V1hwS1QyRnJXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs1V1JtdG9WRVZTU21WVmVIRmhla3BPWld0Vk1WUnNVbE5QUlRWRlVWaFdUMkZzUmpWVWJYQkNaV3M1VkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1NtVnJOWEZYVkVadFVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhWMVJDVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3paRTlsYkc4MFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBVa1pyTVZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWWGhVYm5CS1RVZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTUWs1Vk1YRlpNMDVPWVd0c01WUXhVbFpOYXpsRlZsaG9Ua2xZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZGWVpFOVNSIVEwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUFpXMXpNVlJYY0ZkUFJUVkZVVmhXVDJGc1JqTlVWbEp1VGxWNFJWTlliRTFoYlhONFZHeFNRa2xWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxhelZWVlZoT1RtRnJiREZVTVZKV1pXczFWVk5VU2xCVFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmhlbEpRVmtaV05WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpIWkRWVWJuQlhUMFUxUlZGWVZrOWhhekF3Vkd4U1FtVnJPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKTlZURnhXWHBXYlZKR1JqTlVSIUJhWldzNVJWcDZVazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWaE0hQlFVa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4VlZoa1QxWkdWbnBVViFCS1pGVTVWVlZVU2s1V1JVVm9XbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtkemVWUXhVbEpqTURGeFUxaFdVRlpHUmpaVU1WSkdTVlUxU1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2JrMUZOVFphZWtwTlVrVnNOVlJIY0hKTlJURlZWMVJDVUZaSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWUlVTazVsYTBVeFZGWk9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzF6ZVZSVlVtOVBSVFZGVVZoV1QyRnJNSGhVTVZKR1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRzV3VW1Rd01WVmhSR2hQVWtWR01WUnRjRTVKVlRGVldUTmtUMlZZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWVpFOVdSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVVkZKUFlXdHJlRlJYYkRObFZURndUa1JXVG1WcmEhZFVWVkpDWlcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdibVF3TlhGU1dFNU9ZV3RzTVZReFVrcEpWVGxWV2pOc1QxTklZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVVms1aGJGWjZWRmR3U21SVk9WVlRWRkpPVWtacmVUd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpNME1DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlZVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRsRlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJyVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRmF6QlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUmtZMldtdFNTbVZWZUhGaE0yeFFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZod1VGZElaRFZVVjJzd1RsVXhObFJUUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVazVOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXpkMXByVWtwbFZYaHhZVE53VDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VWtsWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnRjR3BqTURWRlVWaFdUMkZyTUhkYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURlZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPU1ZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGZHdhbU13TlVWUldGWlBZV3N3YUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxSkZNVFJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCU1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllYcENiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4TmxvelRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlTUmtZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSQ1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWExSnFTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlliRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWk0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCT1NWVTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2s1VmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWFExV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1lXMWtlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVWazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERjFaRE5zVG1GVVVURlViRkphWlVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPWW01a05WUlhhekJPVlRWVlducEtUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNUZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkp5WXpBMVJWRllWazloYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObG96VGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZsSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnNOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGclZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZGWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUmtsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUnJUak5OUlRGRVRrUktUMUpGVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4T1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRmhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s5U1JURTJXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZWaHdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwbFZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVFcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGZHdVbU13TlVWUldGWlBZV3hGZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZUUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlNXSEJOVWtaR00xUkhjRnBOUlRVMldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFaREExVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJYYkROTlJURkVUa1JLVDFKSFpEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUm14NlZHdFNRbVJWTlhGVlZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV2pOT1QxSkZSakZVYlhCV1pEQTVXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYWtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUldVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVlV3V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRXpjRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKS1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05sUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWRlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdWbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVV0hCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JteDZWR3RTUW1SVk5YRldXSEJPWW01a05WUlhhekJPVlRWeFVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4TmxOcWFFNWhhMnd4VkRGU1dtUXdPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVoYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVTFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVYhQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVlZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWdFRucFVhMUpDWkZVMWNWWllhRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVGxWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUldoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMVkwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFpXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWa3phRzFTUld3MVZFZHdjazFyTVhGVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5helZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMUpHUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlNrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0hCT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhVMVJXVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXbVF3T1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZkWVpGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZUVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdRazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYld3elRVVXhSRTVFU2s5U1JURTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZWaHNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxVldFemFFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJIVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxOR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlhXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSldUbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWlZhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Gc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFOWlibVExVkZkck1FNVZOVlZhZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RqTUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkhkelJVViFCS1pGVTVWVlpVVWs5aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhlbFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYbFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVWIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsYXpWd1pIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJUUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UVlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHeFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkwVkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1RXczFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSa1YhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmh3VDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNREJvWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05sUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZWWVpGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bFZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdiazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdzFXbXRTU21WVmVIRmhNIUJPWVd4R2VsUnJVa0prVlRWeFZGUlNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4TmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VKT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkp2VDBVeGNWTllWbEJXUldzeFZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZGZVZwclVrcGxWWGh4WVROc1VGSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRmFla0pOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRk1UVmFhMUpLWlZWNGNXRXpiRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVVZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxWVGxGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3YmsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbUZzVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZUVkVwUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWMWhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGRVTUVVNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn