Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOREE2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZhenBIT204NmZ6cWZPcWM2aHpwazhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemt5TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVEl2TlM4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVEl2TlM4ekx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4OEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzg1TWk4MUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0tNNmN6cEhPb2M2VHpwSE9vYzZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bEtUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvME1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TlRvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d05qb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURnNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG95TkR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPVG96T0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd05qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TURveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak01UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16bzBORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG94T0R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhORG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRveU5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUyUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5qb3pNand2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRSFPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0RveU5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RvME1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dPVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURJOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam94TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9tODZmenFmT3FjNmh6cG5Pbjg2bFBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0pqYjIxbElqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTJPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UUThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TkRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qTTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORGN4UEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpNNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE16T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmh6cEhPazg2YXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekk1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cG5PbXM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNamc4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2Unpwck9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZVenBuT2xjNmh6cWZPbjg2Y3pwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenBQT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15TWp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNm56cGpPcGM2ZnpxUE9tczZSenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT25qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZ3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFiT2tjNlR6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9ESThMIU4wY205dVp6NGd6cExPcGM2aHpxUE9uODZVenBYT3FNNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPbU02VnpxSE9uTTZSenBuT21zNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxZk9rYzZoenFUT244Nmd6cC9PbWM2cXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmN6cG5PbE02Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURVMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekExTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa1NET2tzNlJ6cUhPa3M2UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURVekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekExTXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cCFPbE02bHpwdk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPbGM2a0lNNmZ6cG5PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T2tjNlR6cHJPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT29jNmN6cC9Pb002YnpwSE9vODZrUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNm16cW5PcE02Vnpwbk9uYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lFUlBVa0ZNUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbTg2Unpwek9rYzZrenBuT25jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVFl6UEM5emRISnZibWMrSURJNHpwZk9veURPbjg2YXpxVE9xYzZTenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbjg2Y3pwSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5qVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVFkyUEM5emRISnZibWMrSU02bHpxak9sODZienBIT25jNmt6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T244Nmt6cG5PbXM2ZklNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRZNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cG5PbTg2a3pwbk9rYzZVenBjZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTJPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02UnpwTE9rYzZhenBjZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02UnpwTE9rYzZhenBjZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVGN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZienAvT3BTRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRjeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUhTWp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT2tjNmJ6cC9PcDg2cHpxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZSenB2T244Nm56cW5Pb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRjekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUhTXp3dmMhUnliMjVuUGlBeU9NNlh6cU1nenAvT21zNmt6cW5Pa3M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cW5PbmM2anpxVE9rYzZkenFUT21jNmR6cC9PcFNET29NNlJ6cHZPa2M2WnpwL09tODZmenBQT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVGMxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tODZSenB6T2tjNmt6cG5PbmM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01URSFQQzl6ZEhKdmJtYytJRVJQVWtGTVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01URTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZtenFuT3BNNlZ6cG5PbmM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT29jNmN6cC9Pb002YnpwSE9vODZrUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2UnpwUE9tczZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd05UQThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbHM2VnpxUWd6cC9PbWM2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT25jNlV6cVhPbTg2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenBMT2tjNmh6cExPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmN6cG5PbE02Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE0xUEM5emRISnZibWMrSU02bnpwSE9vYzZrenAvT29NNmZ6cG5PcXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbDg2Z3pwWE9sTTZmSU02WXpwWE9vYzZjenBIT21jNmF6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cVhPb2M2anpwL09sTTZWenFqT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpneEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm16cEhPazg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamM1UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwbk9uand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekl6UEM5emRISnZibWMrSU02WnpxZk9tTTZsenAvT284NmF6cEhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZVenBuT2xjNmh6cWZPbjg2Y3pwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16TXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQWd6cCFPbGM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBIT3BNNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNld6cW5Pazg2aHpwSE9wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVRazlsYTBZelZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3RXTmxSV1VrdFBSVFZGVVZoV1QyRnNSalZVViFCeVpWVTFSR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Um1WVk1YRlRXR2h0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsRlYxUkdUMlZzVm5wVVYhQktaRlU1VlZSVVJsQldSIU4hVkd4b00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU9ORlJ1Y0VKSlZYaEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpDVFZVNVNXUjZRazVSZWxGNVZGaHdjazFyTlhCa00yeE9ZVlJSTVZSWGNISk5hekZWVm1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTVWVm96VGs1aGEyd3hWREZTU2sxck1VVlJWRXB0VWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlUxaG9VRlpIWkhwVVYhQktaRlU1VlZOWWJGQldSVVYhVkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZNVlJ0Y0ZabFJYaEZVMWhzVFdGdGREUlVNRkpxVGtVeFZWTnFhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZGT1ZWUlZFSlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEZWVmxSQ1QyRnRUVEJhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1bGEwWTFWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPVmtWVk1WUldVazlQUlRWRlVWaFdUMkZzUlhoVWJGSkdaVVY0UlZOWWJFMWhiWFF6VkRGU1JrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ1Y0hKbFJURndaRE5zVG1GVVVURlVWVkpXVGxVeFZWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdVazVGT1ZWU1dHeE5Va1ZzTlZSSGNISmtNRFZGVVZod1QwbFlZIWRVVlUwd1RXczFWVk5ZY0U1Vk0yUTFWRmRyTUU1Rk9WVlpla3BQWVcxME5WcHJVbEprTUhoeFYxUkdUbFpHVmpSVWJGSmFZekF4Y1ZOWVZsQlNSIVF6Vkd4U1dtUXdOWFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtKSlZURnhWMWhPVG1GcmJERlVNRkp1VFdzeGNXRjZTbTFTUmtZelZFZHdXazFWTVVWWFZGSk9Va1pXZWxSWGNFcGtWVGxGV2pOc1QxSkhjIWRVYVVZelRVVXhSRTVFU2s5V1JVWTJWREZTY2sxcmVFVlRXR3hOWVcxak1GUlZVa3BsYXpWeFYycG9UMUpGUmpGVWJYQldaREF4UlZSWVpFOVZNMlExVkZkck1FNUZOVFpYV0d4T1pXMU5lVnByVWxKa01IaHhWMVJDVUZaRlJYbFVWVkp1WXpBeGNWTllWbEJTUjA0elZEQlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSZVZSclVscE5helZ4VkZoT1RtRnJiREZVTUZKYVNWVTVWVk5UUm0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk1UWlpNMlJQWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsRlYxUkNUMlZzUlRGVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrOVNSV3RvVkZWU1VrMXJlRVZUV0d4TllXMWplVlJYY0VKT1JUVkZVbXBvVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMVJWSlliRTFTUld3MVZFZHdiazFWT1ZWVFdHUlBZbTVqZDFSVlRUQk5helZGVTFob1RsSkZWbnBVViFCS1pGVTVSVlpVU2s1aGJXTiFWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWVmFGUnVjRTVqTURGeFUxaFdVRkpHVmpWVWJGSktUa2RhUlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1RtVnJPVlZTV0U1T1lXdHNNVlF3VWxaa01EVkZWRk5HVDJKdVkhZFVWVTB3VFdzeE5scDVSbEJXUjAweFZFVlNTbVZWZUhGYWVrWk9Va2RrTmxSVlVsTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNREJVViFCS1RrVTFSR1F6YkU1aFZGRXdWR3hTVG1WRk1VVlRVMFp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsRlZWaHdVRlpGTVhwVVYhQktaRlU1UlZaVVNrNVdSV3cyVkRCb00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXpNVlJXVW01bFZYaEZVMWhzVFdGdFkhaFViRkp5WlZVNVJWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZGTVZWaGVsWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9SVFZWV1ROb1QxWkZNSGc4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZWaG9UbFpIY3pGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVVrOVdSMDQwVkd4U1RrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJXVW1wTlJUVTJXVE5PVG1GcmJERlVNRkpXVGxVMVZWZFVTazlpYm1OIVZGVk5NRTFyTlVWU1ZGWlFVa1V4ZWxSWGNFcGtWVGxGVjFoc1RtVnRaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1bGJHdzJWR3hTU21Nd01YRlRXRlpRVWtacmQxUXdVa3BrTURWSlpIcENUbEY2VVhsVWExSmFUV3N4VlZkVFJrMVNSV3cxVkVkd2JrMXJOVFpoZWxKUFlXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJXVGxKSFkhbFVNRTR6WlZVeGNFNUVVazlsYTFZelZEQlNSbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFReFVuSk5WVGxWVkZoT1RtRnJiREZVTUZKcVRXczFSVk5VUWxCVFNHTiFWRlZOTUUxck5WVlJXR3hQVmtkT05WUkZVa3BsVlhoeFducFNUbEpHUmpWVVZsSkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRll6Vkd0U2NrbFZNVlJrTTJ4T1lWUlJNRlF3VWs1TlJUbFZXWHBLYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFJWZFljRkJXUmtaNlZGZHdTbVJWT1VWYWVrcE9Wa1V4TmxScFJqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZWalZVYlhCeVRWVjRSVk5ZYkUxaGJXTXhWRlZTVGsxRk1WbGtla0pPVVhwUmVWUnNVa3BrTURGVlZGaHNUVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxTmxkVVZrNVNSVzgwVkd0U1FtUlZOWEZWVkZKUFZrWldORlF4VGpObFZURndUa1JXVGxKR1JqVlVWIUJLWlcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZHMXdibVZWT1ZWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVrSkpWVFZGVlZSR2JWSkdSak5VUiFCYVRVVTFWVk5UUms5V1JWWjZWRmR3U21SVk9WVlJWRkpRVmtkT00xUnJhRE5OUlRGRVRrUktUMUpGYXpGVU1WSnVaV3Q0UlZOWWJFMWhiWFEwVkZaU1dtVkZNVFpTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZURlZXak5vVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVeFZWVllhRTlTUlZrMFZHdFNRbVJWTlhGVldHUlBaV3hzTlZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1RsWkhZMmhVYlhCWFQwVTFSVkZZVms5aGJFWXpWRlZTVW1WRk5YQmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRTVOUlRGeFZGUkNiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZvelpFOWhiR3g2VkZkd1NtUlZPVlZUVkVaUVZrZDBORlJzYUROTlJURkVUa1JLVG1WdGN6RlVWbEpTWld0NFJWTlliRTFoYlhRMlZGaHdRazFyTlZWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVFZGV25sR1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVXhObFJVU2s1aGJYTiFXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd4R05GUXhUak5sVlRGd1RrUldUbVZyVldoVVZWSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkd0U2FtUXdNVVZXV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1bFJURTJVbGhyWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFeU1USXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZVV0doUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeFZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdVazFGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JURTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZOUFJURnhVMWhXVUZaRk1IbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZFcE9aVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VGtsVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRXBOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1GSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEV6VkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXphRnByVWtwbFZYaHhZVE53VGxKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVhGU1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKR1RXczVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUmsxSFdrVlRXR3hOWVcxME5GUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNVNSIVEwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZVVlJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWZFVSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVVlZKT1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWREZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05WUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpIYzJoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0dST1YwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVbFJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeFZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrcE5WMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKS1l6QTFSVkZZVms5aGJGWTFWREZvTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWR05GUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbVZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZGWVpFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWV0dodFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNRa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSak5VTUU0elRVVXhSRTVFU2s5V1JrVjRXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4UlZGVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtKa01ERTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hWZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZSalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlJXR1JPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtKbFJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJTUiFNeFZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1V3ZVZwclVrcGxWWGh4WVROT1QxSkZSakZVYlhCV1pWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUW1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpOVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSV3cwV210U1NtVlZlSEZhZWxaUVZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVNVJWUllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWalZVYVVZelpWVXhjRTVFVWxCV1JsVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsRlducFNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZGVVZtMVNSV3cxVkVkd2JrNUZNWEZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0Zaa01EVlpaRE5zVG1GVVVUQlVibkJTVGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZERlNjMDlGTVhGVFdGWlFVa2RPTkZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkhjIWhhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums1U1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlZWRkpRVTBoa05WUlhhekJPUlRWeFdubEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxTmxWcWFFNWhhMnd4VkRCU1dtVnJPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwT1YxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVWbEphWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGSlBWa1ZyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsWkhVVFJVViFCS1pGVTVSVlpZWkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlNVMFp0VWtWc05WUkhjRzVOVlRGRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREE1U1dRemJFNWhWRkV3Vkd4U1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRnByVWtwbFZYaHhXbnBHVG1GclZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVGTlZWVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGVTJwb1RtRnJiREZVTUZKV1RVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YmsxSFdrVlRXR3hOWVcxamVGUnRjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyTURCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVVrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZaUVYwaGtOVlJYYXpCT1JUVlZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWcDZNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1qRXpMVElpUGxSWGNFcGtWVGxGVmxSS1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpVUm0xU1JXdzFWRWR3YmsxVk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRsSlpETnNUbUZVVVRCVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRVkxV210U1NtVlZlSEZhZWtwUFVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMWNWbDVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTlhGVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VscE9WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJXTm9WRlZTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4Rk1GUnBSak5sVlRGd1RrUlNUMlZyVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSVzgwVkZkd1NtUlZPVVZaTTJoUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZZWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVeGNWVllUazlTUlVZeFZHMXdVazVWTkdoa00yeE9ZVlJSTUZRd1VrWk9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVVlZKVFQwVXhjVk5ZVmxCU1IyTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsRldubEdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4UlZwRWFFNWhhMnd4VkRCU2JrNUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtKT1IxcEZVMWhzVFdGdFl6RlVWIUJHWXpBMVJWRllWazloYkZZMFZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlFWa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxoc1QxZElaRFZVVjJzd1RrVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WVk5HaGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbHBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSIU13VkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFZrVnNORnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWWlliRzFTUld3MVZFZHdiazVWT1ZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVlZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJGWTFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZGWVpGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVFZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGZHdXbU13TlVWUldGWlBZV3hGTVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZNR2hVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCU1IhYzBWRmR3U21SVk9WVlJVMFpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRldrUm9UbUZyYkRGVU1WSkNTVlU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1drMXRXa1ZUV0d4TllXMTBNMVF3VWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc1JYbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazVTUjJNd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlBWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZSV1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUm1Rd01YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVazVKVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVZWSlNZekExUlZGWVZrOWhiRVkyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVkZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Wck5EUlVWIUJLWkZVNVZWSllhRTVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxSVFUyV1ROT1QxSkZSakZVYlhCU1pVVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Um1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGYXpGVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWE41V210U1NtVlZlSEZoTSFCT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sSlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrNWxhelZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTJnelpWVXhjRTVFVms1bGJFVm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EbEpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJPVFZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyYUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkdSWGhhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQWW01a05WUlhhekJPVlRGeFYxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxY1dKRWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNVZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxaT1IxcEZVMWhzVFdGdGREVlVNVkp1WXpBMVJWRllWazloYkVWNFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9aV3RWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxSkdSVGs4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbXM2Unpwdk9uODZuenFuT29jNlp6cC9PcFR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmF6cEhPbTg2ZnpxZk9xYzZoenBuT244NmxJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09