Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOREE2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZhenBIT204NmZ6cWZPcWM2aHpwazhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjg1TWpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9USXZOUzh4THlJZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpaV1JFWVhraVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9USXZOUzh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODVNaTgxTHpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nS002Y3pwSE9vYzZUenBIT29jNmZ6cURPbjg2bHpwdk9uODZsS1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOVG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TmpveE5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGc2TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE1UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Ub3lORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Ub3pPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93Tmp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRFNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd09Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3hPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5EbzFNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG95TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOVG8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvek1qd3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFIU9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG95TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPRG8wTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1Rvd09Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T1RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5EWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRveE5Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1qbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem94TlR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT204NmZ6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSmpiMjFsSWo0OEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOVG93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pFelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORGN4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUSFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbHM2cHpwUE9vYzZSenFiT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT29jNlJ6cFBPbXM2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlp6cHJPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16STRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekkyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9sTTZaenBYT29jNm56cC9Pbk02VnpwIU9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT3A4Nll6cVhPbjg2anpwck9rYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZaenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZ3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZtenBIT2s4NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cVhPb2M2anpwL09sTTZWenFqT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cGpPbGM2aHpwek9rYzZaenByT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02bnpwSE9vYzZrenAvT29NNmZ6cG5PcXM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT25NNlp6cFRPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenBMT2tjNmh6cExPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekExTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmR6cFRPcGM2YnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNld6cFhPcENET244Nlp6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBIT2s4NmF6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenFIT25NNmZ6cURPbTg2UnpxUE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV4TlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa1NET3BzNnB6cVRPbGM2WnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlCRVQxSkJURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRZeUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUyTWp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9wTTZaenAhT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTJNend2YyFSeWIyNW5QaUF5T002WHpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cC9Pbk02UnpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPcGM2b3pwZk9tODZSenAhT3BNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenAvT3BNNlp6cHJPbnlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cHZPcE02WnpwSE9sTTZYSURJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTJPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5qazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPa2M2U3pwSE9tczZYSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE56QThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPa2M2U3pwSE9tczZYSURJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERSFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE56RThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9tODZmenFVZ3pwSE9tODZWenA3T2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenBIT204NmZ6cWZPcWM2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UY3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFIU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZienAvT3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOek04TCFOMGNtOXVaejRnTWpqT2w4NmpJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRjMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUhTkR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNnB6cCFPbzg2a3pwSE9uYzZrenBuT25jNmZ6cVVnenFET2tjNmJ6cEhPbWM2Znpwdk9uODZUenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Unpwdk9rYzZjenBIT3BNNlp6cCFPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpQkVUMUpCVER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9wczZwenFUT2xjNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZWenFIT25NNmZ6cURPbTg2UnpxUE9wRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPa2M2VHpwck9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPbGM2a0lNNmZ6cG5PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenAhT2xNNmx6cHZPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZTenBIT29jNlN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT25NNlp6cFRPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcDg2UnpxSE9wTTZmenFET244Nlp6cXJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPbU02VnpxSE9uTTZSenBuT21zNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmx6cUhPbzg2ZnpwVE9sYzZvenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BzNlJ6cFBPbGM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2WnpwNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXlNend2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2bnpwak9wYzZmenFQT21zNlJ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPazg2UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekkhUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9sTTZaenBYT29jNm56cC9Pbk02VnpwIU9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z0lNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16RSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZXenFuT2s4Nmh6cEhPcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBOand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5bGEwWXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05sUldVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZzUmpWVVYhQnlaVlUxUkdRemJFNWhWRkV4VkZod1JtVlZNWEZUV0dodFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bEZWMVJHVDJWc1ZucFVWIUJLWkZVNVZWUlVSbEJXUiFOIVZHeG9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTkZSdWNFSkpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKQ1RWVTVTV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2sxck5YQmtNMnhPWVZSUk1WUlhjSEpOYXpGVlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFU1VlZvelRrNWhhMnd4VkRGU1NrMXJNVVZSVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVMWhvVUZaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWTlliRkJXUlVWIVZERm9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZGTVZSdGNGWmxSWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVTUZKcVRrVXhWVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VW1WRk9WVlJWRUpRVlROa05WUlhhekJPVlRGVlZsUkNUMkZ0VFRCYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrNWxhMFkxVkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVlZNVlJXVWs5UFJUVkZVVmhXVDJGc1JYaFViRkpHWlVWNFJWTlliRTFoYlhRelZERlNSazFYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNISmxSVEZ3WkROc1RtRlVVVEZVVlZKV1RsVXhWVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3VWs1Rk9WVlNXR3hOVWtWc05WUkhjSEprTURWRlVWaHdUMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZOWWNFNVZNMlExVkZkck1FNUZPVlZaZWtwUFlXMTBOVnByVWxKa01IaHhWMVJHVGxaR1ZqUlViRkphWXpBeGNWTllWbEJTUiFRelZHeFNXbVF3TlhWa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrSkpWVEZ4VjFoT1RtRnJiREZVTUZKdVRXc3hjV0Y2U20xU1JrWXpWRWR3V2sxVk1VVlhWRkpPVWtaV2VsUlhjRXBrVlRsRldqTnNUMUpIYyFkVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVdSVVkyVkRGU2NrMXJlRVZUV0d4TllXMWpNRlJWVWtwbGF6VnhWMnBvVDFKRlJqRlViWEJXWkRBeFJWUllaRTlWTTJRMVZGZHJNRTVGTlRaWFdHeE9aVzFOZVZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1VGWkZSWGxVVlZKdVl6QXhjVk5ZVmxCU1IwNHpWREJTY2s1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVWUnJVbHBOYXpWeFZGaE9UbUZyYkRGVU1GSmFTVlU1VlZOVFJtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVFpaTTJSUFlXeEdlbFJYY0Vwa1ZUbEZWMVJDVDJWc1JURlVWelV6VFVVeFJFNUVTazlTUld0b1ZGVlNVazFyZUVWVFdHeE5ZVzFqZVZSWGNFSk9SVFZGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFSVkpZYkUxU1JXdzFWRWR3YmsxVk9WVlRXR1JQWW01amQxUlZUVEJOYXpWRlUxaG9UbEpGVm5wVVYhQktaRlU1UlZaVVNrNWhiV04hVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrVlZhRlJ1Y0U1ak1ERnhVMWhXVUZKR1ZqVlViRkpLVGtkYVJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNUbVZyT1ZWU1dFNU9ZV3RzTVZRd1VsWmtNRFZGVkZOR1QySnVZIWRVVlUwd1RXc3hObHA1UmxCV1IwMHhWRVZTU21WVmVIRmFla1pPVWtka05sUlZVbE5QUlRWRlVWaFdUMkZyTURCVVYhQktUa1UxUkdRemJFNWhWRkV3Vkd4U1RtVkZNVVZUVTBadFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bEZWVmh3VUZaRk1YcFVWIUJLWkZVNVJWWlVTazVXUld3MlZEQm9NMDFGTVVST1JFcE9aVzF6TVZSV1VtNWxWWGhGVTFoc1RXRnRZIWhVYkZKeVpWVTVSVnBFYUU5U1JVWXhWRzF3VW1WRk1WVmhlbFpQVlROa05WUlhhekJPUlRWVldUTm9UMVpGTUhnOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhvVGxaSGN6RlViRTR6WlZVeGNFNUVVazlXUjA0MFZHeFNUazFYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VtcE5SVFUyV1ROT1RtRnJiREZVTUZKV1RsVTFWVmRVU2s5aWJtTiFWRlZOTUUxck5VVlNWRlpRVWtVeGVsUlhjRXBrVlRsRlYxaHNUbVZ0WkRSYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrNWxiR3cyVkd4U1NtTXdNWEZUV0ZaUVVrWnJkMVF3VWtwa01EVkpaSHBDVGxGNlVYbFVhMUphVFdzeFZWZFRSazFTUld3MVZFZHdiazFyTlRaaGVsSlBZV3hKTkZSclVrSmtWVFZ4VlZSV1RsSkhZIWxVTUU0elpWVXhjRTVFVWs5bGExWXpWREJTUm1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUXhVbkpOVlRsVlZGaE9UbUZyYkRGVU1GSnFUV3MxUlZOVVFsQlRTR04hVkZWTk1FMXJOVlZSV0d4UFZrZE9OVlJGVWtwbFZYaHhXbnBTVGxKR1JqVlVWbEpMVDBVMVJWRllWazloYkZZelZHdFNja2xWTVZSa00yeE9ZVlJSTUZRd1VrNU5SVGxWV1hwS2JWSkdSak5VUiFCYVRWVXhSVmRZY0ZCV1JrWjZWRmR3U21SVk9VVmFla3BPVmtVeE5sUnBSak5OUlRGRVRrUktUMVpGVmpWVWJYQnlUVlY0UlZOWWJFMWhiV014VkZWU1RrMUZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwa01ERlZWRmhzVFZKRmJEVlVSIUJ1VGxVMU5sZFVWazVTUlc4MFZHdFNRbVJWTlhGVlZGSlBWa1pXTkZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkdSalZVViFCS1pXMWFSVlZZWkUxaGJHdCFWRzF3Ym1WVk9WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVa0pKVlRWRlZWUkdiVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZOVFJrOVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZSVkZKUVZrZE9NMVJyYUROTlJURkVUa1JLVDFKRmF6RlVNVkp1Wld0NFJWTlliRTFoYlhRMFZGWlNXbVZGTVRaU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVEZWV2pOb1RtRllaRFZVVjJzd1RsVXhWVlZZYUU5U1JWazBWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JQWld4c05WUnRiRE5sVlRGd1RrUldUbFpIWTJoVWJYQlhUMFUxUlZGWVZrOWhiRVl6VkZWU1VtVkZOWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1TlJURnhWRlJDYlZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZWb3paRTloYkd4NlZGZHdTbVJWT1ZWVFZFWlFWa2QwTkZSc2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnRjekZVVmxKU1pXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRmh3UWsxck5WVlRhbWhQVWtWR01WUnRjRkpsVlRWRlVsUldUVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4VlZrelpGQldSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFpXdEdNMVJzVGpObFZURndUa1JXVG1WclZqWlVWbEpLVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TWpFeUxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWRmhvVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTVZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVV0hCS1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSVTBadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VlZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJUVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSS1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObGRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVKVlRWSlpETnNUbUZVVVRGVVdIQktUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhNMVF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGMyaGFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VWxob1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUmsxck9WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1pOUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERSVVZWSldZekExUlZGWVZrOWhiRVkyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1VrZDBORlJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWRlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWWFZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCU1NWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVG1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUXhVazlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSIU5vV210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWSlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNRFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKS1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4V05WUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbEpGUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWxiRWswVkZkd1NtUlZPVlZSV0dSUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdWazFGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrSkpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWXpWREJPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaRmVGcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbEpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVFrOWlibVExVkZkck1FNVZNVVZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpDWkRBeE5XUjZRazVSZWxGNVZHeFNVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGRVYlRVelpWVXhjRTVFVms1U1JVWTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaGtUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJURlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpDWlVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGaHdjMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZNSGxhYTFKS1pWVjRjV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa0psYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFZrVnNORnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWWlliRzFTUld3MVZFZHdiazVWT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWMXBGVTFoc1RXRnRZekZVYlhCS1l6QTFSVkZZVms5aGJGWTFWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpRVmtaVmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZzYnpSVVYhQktaRlU1UlZwNlVrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZSVkZadFVrVnNOVlJIY0c1T1JURnhWbGhPVDFKRlJqRlViWEJXWkRBMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZHNXdVazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFReFVuTlBSVEZ4VTFoV1VGSkhUalJVYm13elRVVXhSRTVFU2s5U1IhTjRXbXRTU21WVmVIRmFlVVpPVWtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWUlNVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxY1ZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVFpWYW1oT1lXdHNNVlF3VWxwbGF6bEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpLVGxkYVJWTlliRTFoYldONVZGWlNXbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1QxWkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1V1IxRTBWRmR3U21SVk9VVldXR1JQVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnVUVlV4UlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJzVWtaak1EVkZVVmhXVDJGck1EQmFhMUpLWlZWNGNWcDZSazVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9SVFZWVTFoc1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVk5xYUU1aGEyd3hWREJTVmsxRk5YQmtla0pPVVhwUmVWUlljRzVOUjFwRlUxaHNUV0Z0WSFoVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF3Vkd4b00yVlZNWEJPUkZKUFZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMVZWWlVWazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWYWVqQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRJeE15MHlJajVVViFCS1pGVTVSVlpVU2s5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlNWRVp0VWtWc05WUkhjRzVOVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaVVU1U1dRemJFNWhWRkV3Vkcxd1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBLVDFKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRkJYU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZ4Vldwb1RtRnJiREZVTUZKYVRsVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxamFGUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVrOWxhMVkyVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUVZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZXVE5vVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVJXRjZSbTFTUld3MVZFZHdia2xWTVhGVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk9WVFJvWkROc1RtRlVVVEJVTUZKR1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRlZTVTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkamVGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbEpHYnpSVVYhQktaRlU1UlZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZNVVZhUkdoT1lXdHNNVlF3VW01T1JUVkVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpDVGtkYVJWTlliRTFoYldNeFZGZHdSbU13TlVWUldGWlBZV3hXTkZScFJqTmxWVEZ3VGtSU1VGWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpZYkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Rk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsVlRSb1pETnNUbUZVVVRCVU1WSmFaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrZHpNRlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaRmJEUmFhMUpLWlZWNGNWcDZWbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeHRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVGxWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCV1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlZTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05WUlhOVE5sVlRGd1RrUldUbEpGUlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZSV0dSUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNRazFYV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSWGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSVEZVYlRVelpWVXhjRTVFVms1U1JUQm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpRVWtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlVWTkdUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1FrbFZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxwTmJWcEZVMWhzVFdGdGRETlVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYkVWNVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9Va2RqTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxWkdielJVViFCS1pGVTVWVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa1prTURGd1pIcENUbEY2VVhsVWExSk9TVmRhUlZOWWJFMWhiWFEwVkZWU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdObFJzYURObFZURndUa1JXVGxaRlJUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWU1dHaE9aVmhqZDFSVlRUQk5helZGVkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVTFObGt6VGs5U1JVWXhWRzF3VW1WRk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRVpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3N4Vkcxc00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXplVnByVWtwbFZYaHhZVE53VGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaU1UwWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKT1pXczFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4RmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdUazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVYld3elRVVXhSRTVFU2s5U1JrVjRXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZkVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWtwT1ZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMVZERlNibU13TlVWUldGWlBZV3hGZUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JrVTVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9rYzZienAvT3A4NnB6cUhPbWM2ZnpxVThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbXM2Unpwdk9uODZuenFuT29jNlp6cC9PcFNEUGdNK0J6ci9QZ2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn