Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjg1TWpFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpreUx6VXZMVEl2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6a3lMelV2Tnk4aVBzNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmSU02WVBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1RJdk5TODRMeUkrenByT3BjNmh6cG5Pa2M2YXpwY3R6cEhPb2M2VHpwbk9sYzZqSU02WVBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEyUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxYk9vYzZSenBQT21zNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cC9PbWM2YXpwZk9wTTZaenByT2tTRE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekk0UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPbE02WnpwWE9vYzZuenAvT25NNlZ6cCFPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1qUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbGM2VHpwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9wODZZenFYT244Nmp6cHJPa2M2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamM0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2WnpwNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamd3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bXpwSE9rODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFYT29jNmp6cC9PbE02Vnpxak9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ETTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRek5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnenBqT2xjNmh6cHpPa2M2Wnpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm56cEhPb2M2a3pwL09vTTZmenBuT3FzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFUhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9uTTZaenBUT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pwTE9rYzZoenBMT2tjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZkenBUT3BjNmJ6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZXenBYT3BDRE9uODZaenBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2YnpwSE9rODZhenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02VnpxSE9uTTZmenFET204NlJ6cVBPcER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9wczZwenFUT2xjNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkVUMUpCVER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UWXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFMk1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenB2T2tjNmN6cEhPcE02WnpwIU9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRZekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUyTXp3dmMhUnliMjVuUGlBeU9NNlh6cU1nenAvT21zNmt6cW5Pa3M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenAvT25NNlJ6cWZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BjNm96cGZPbTg2UnpwIU9wTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1ERTJOeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBeE5qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwL09wTTZaenByT255RE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZaenB2T3BNNlp6cEhPbE02WElESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUyT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2tjNlN6cEhPbXM2WElERThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUhTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOekE4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2tjNlN6cEhPbXM2WElESThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREUhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2xjNlR6cEhPbTg2ZnpxVWd6cEhPbTg2VnpwN09rYzZkenBUT29jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpwSE9tODZmenFmT3FjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVGN5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERSFNand2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2YnpwL09wODZwenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qak9sODZqSU02Znpwck9wTTZwenBMT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZwenAhT284Nmt6cEhPbmM2a3pwbk9uYzZmenFVZ3pxRE9rYzZienBIT21jNmZ6cHZPbjg2VHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREUhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHZPa2M2Y3pwSE9wTTZaenAhT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXhOend2YyFSeWIyNW5QaUJFVDFKQlREd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPcHM2cHpxVE9sYzZaenAhT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02VnpxSE9uTTZmenFET204NlJ6cVBPcER3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T2tjNlR6cHJPa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBiT2xjNmtJTTZmenBuT216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02UnpwIU9sTTZsenB2T2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TlRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFUwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02U3pwSE9vYzZTenBIT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRFUyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9uTTZaenBUT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3A4NlJ6cUhPcE02ZnpxRE9uODZaenFyT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBmT29NNlZ6cFRPbnlET21NNlZ6cUhPbk02Unpwbk9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZsenFIT284NmZ6cFRPbGM2b3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wczZSenBQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpjNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEkhT1R3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlp6cDQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE15TXp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNm56cGpPcGM2ZnpxUE9tczZSenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16STFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBYT2s4NlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPbE02WnpwWE9vYzZuenAvT25NNlZ6cCFPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek16QThMIU4wY205dVp6NGdJTTZkenBYT2tTRE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TVRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNekUhUEM5emRISnZibWMrSU02V3pxbk9rODZoenBIT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWVVFrOWxhMFl6Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXdFdObFJXVWt0UFJUVkZVVmhXVDJGc1JqVlVWIUJ5WlZVMVJHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdSbVZWTVhGVFdHaHRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxGVjFSR1QyVnNWbnBVViFCS1pGVTVWVlJVUmxCV1IhTiFWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxT05GUnVjRUpKVlhoRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSkNUVlU1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2NrMXJOWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0hKTmF6RlZWbXBvVDFKRlJqRlViWEJPVGxVNVZWb3pUazVoYTJ3eFZERlNTazFyTVVWUlZFcHRVa1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVTFob1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVk5ZYkZCV1JVViFWREZvTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWRk1WUnRjRlpsUlhoRlUxaHNUV0Z0ZERSVU1GSnFUa1V4VlZOcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZPVlZSVkVKUVZUTmtOVlJYYXpCT1ZURlZWbFJDVDJGdFRUQmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVsYTBZMVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9Wa1ZWTVZSV1VrOVBSVFZGVVZoV1QyRnNSWGhVYkZKR1pVVjRSVk5ZYkUxaGJYUXpWREZTUmsxWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUnVjSEpsUlRGd1pETnNUbUZVVVRGVVZWSldUbFV4VlZkcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrNUZPVlZTV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKa01EVkZVVmh3VDBsWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWTlljRTVWTTJRMVZGZHJNRTVGT1ZWWmVrcFBZVzEwTlZwclVsSmtNSGh4VjFSR1RsWkdWalJVYkZKYVl6QXhjVk5ZVmxCU1IhUXpWR3hTV21Rd05YVmtla0pPVVhwUmVWUnNVa0pKVlRGeFYxaE9UbUZyYkRGVU1GSnVUV3N4Y1dGNlNtMVNSa1l6VkVkd1drMVZNVVZYVkZKT1VrWldlbFJYY0Vwa1ZUbEZXak5zVDFKSGMhZFVhVVl6VFVVeFJFNUVTazlXUlVZMlZERlNjazFyZUVWVFdHeE5ZVzFqTUZSVlVrcGxhelZ4VjJwb1QxSkZSakZVYlhCV1pEQXhSVlJZWkU5Vk0yUTFWRmRyTUU1Rk5UWlhXR3hPWlcxTmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkNVRlpGUlhsVVZWSnVZekF4Y1ZOWVZsQlNSMDR6VkRCU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxwTmF6VnhWRmhPVG1GcmJERlVNRkphU1ZVNVZWTlRSbTFTUmtZelZFZHdXazFGTVRaWk0yUlBZV3hHZWxSWGNFcGtWVGxGVjFSQ1QyVnNSVEZVVnpVelRVVXhSRTVFU2s5U1JXdG9WRlZTVWsxcmVFVlRXR3hOWVcxamVWUlhjRUpPUlRWRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUxUlZKWWJFMVNSV3cxVkVkd2JrMVZPVlZUV0dSUFltNWpkMVJWVFRCTmF6VkZVMWhvVGxKRlZucFVWIUJLWkZVNVJWWlVTazVoYldOIVZHMDFNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZWYUZSdWNFNWpNREZ4VTFoV1VGSkdWalZVYkZKS1RrZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTVG1Wck9WVlNXRTVPWVd0c01WUXdVbFprTURWRlZGTkdUMkp1WSFkVVZVMHdUV3N4TmxwNVJsQldSMDB4VkVWU1NtVlZlSEZhZWtaT1VrZGtObFJWVWxOUFJUVkZVVmhXVDJGck1EQlVWIUJLVGtVMVJHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNUbVZGTVVWVFUwWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxGVlZod1VGWkZNWHBVViFCS1pGVTVSVlpVU2s1V1JXdzJWREJvTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxek1WUldVbTVsVlhoRlUxaHNUV0Z0WSFoVWJGSnlaVlU1UlZwRWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZNVlZoZWxaUFZUTmtOVlJYYXpCT1JUVlZXVE5vVDFaRk1IZzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZob1RsWkhjekZVYkU0elpWVXhjRTVFVWs5V1IwNDBWR3hTVGsxWFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbXBOUlRVMldUTk9UbUZyYkRGVU1GSldUbFUxVlZkVVNrOWlibU4hVkZWTk1FMXJOVVZTVkZaUVVrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbEZWMWhzVG1WdFpEUmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVsYkd3MlZHeFNTbU13TVhGVFdGWlFVa1pyZDFRd1VrcGtNRFZKWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKYVRXc3hWVmRUUmsxU1JXdzFWRWR3Ymsxck5UWmhlbEpQWVd4Sk5GUnJVa0prVlRWeFZWUldUbEpIWSFsVU1FNHpaVlV4Y0U1RVVrOWxhMVl6VkRCU1JtVnRXa1ZWV0dSTllXeHJkMVF4VW5KTlZUbFZWRmhPVG1GcmJERlVNRkpxVFdzMVJWTlVRbEJUU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWUldHeFBWa2RPTlZSRlVrcGxWWGh4V25wU1RsSkdSalZVVmxKTFQwVTFSVkZZVms5aGJGWXpWR3RTY2tsVk1WUmtNMnhPWVZSUk1GUXdVazVOUlRsVldYcEtiVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4UlZkWWNGQldSa1o2VkZkd1NtUlZPVVZhZWtwT1ZrVXhObFJwUmpOTlJURkVUa1JLVDFaRlZqVlViWEJ5VFZWNFJWTlliRTFoYldNeFZGVlNUazFGTVZsa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrcGtNREZWVkZoc1RWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFObGRVVms1U1JXODBWR3RTUW1SVk5YRlZWRkpQVmtaV05GUXhUak5sVlRGd1RrUldUbEpHUmpWVVYhQktaVzFhUlZWWVpFMWhiR3QhVkcxd2JtVlZPVlZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWtKSlZUVkZWVlJHYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZWTlRSazlXUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWUlZGSlFWa2RPTTFScmFETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhekZVTVZKdVpXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTBWRlpTV21WRk1UWlNhbWhQVWtWR01WUnRjRkpsVlRGVldqTm9UbUZZWkRWVVYyc3dUbFV4VlZWWWFFOVNSVmswVkd0U1FtUlZOWEZWV0dSUFpXeHNOVlJ0YkRObFZURndUa1JXVGxaSFkyaFViWEJYVDBVMVJWRllWazloYkVZelZGVlNVbVZGTlhCa00yeE9ZVlJSTVZSWGNFNU5SVEZ4VkZSQ2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVm96WkU5aGJHeDZWRmR3U21SVk9WVlRWRVpRVmtkME5GUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0Y3pGVVZsSlNaV3Q0UlZOWWJFMWhiWFEyVkZod1FrMXJOVlZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUVkZVbFJXVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzeFZWa3paRkJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGVlZFSlBaV3RHTTFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWalpVVmxKS1VGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1qRXlMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZob1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhORlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Gc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUktUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZUVkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJLVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1V4TTFReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRjMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1U1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpQWW01a05WUlhhekJPVlRGeFVsaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1JrMXJPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtaTlIxcEZVMWhzVFdGdGREUlVWVkpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMlZHeG9NMlZWTVhCT1JGWk9Va2QwTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVkZVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlhWRVp0VWtWc05WUkhjSEprTURVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZWU1RtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUiFOb1dtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9ZV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4Vmxoa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVkpVVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1WVlNhbWhPWVd0c01WUXhVa0prTURWVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSktUVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZWU1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdOVlF4YURObFZURndUa1JXVGxKRlJqUlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVsYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHUlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZWVlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VmsxRk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa0pKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWExSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVl6VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWkZlRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVGxKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVRazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVVWUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKQ1pEQXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWtsWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlZVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVlhkVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSVVkwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhrVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWVlliRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVVWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5SVEZaWkROc1RtRlVVVEZVVlZKQ1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmh3YzA5Rk1YRlRXRlpRVWtkek1WUXdUak5OUlRGRVRrUktUMVpGTUhsYWExSktaVlY0Y1dFelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUlVZelZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZzTkZwclVrcGxWWGh4V25wV1VGWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpZYkcxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk9VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsVjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJYQktZekExUlZGWVZrOWhiRlkxVkdsR00yVlZNWEJPUkZKUVZrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVG1Gc2J6UlVWIUJLWkZVNVJWcDZVazloV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9SVEZ4VmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1pEQTFXV1F6YkU1aFZGRXdWRzV3VWs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUXhVbk5QUlRGeFUxaFdVRkpIVGpSVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSIU40V210U1NtVlZlSEZhZVVaT1VrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJTVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVMWNWcDVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTlRaVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VscGxhemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTjVWRlpTV21Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WUnROVE5sVlRGd1RrUlNUMVpGYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVVZXV0dSUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVbE5HYlZKRmJEVlVSIUJ1VFZVeFJWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSTUZSc1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNREJhYTFKS1pWVjRjVnA2Ums1aGExWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpPVjBoa05WUlhhekJPUlRWVlUxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UlZOcWFFNWhhMnd4VkRCU1ZrMUZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0c1TlIxcEZVMWhzVFdGdFkhaFViWEJPWXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZHeG9NMlZWTVhCT1JGSlBWa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1VGZElaRFZVVjJzd1RrVTFWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVmFlakJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1USXhNeTB5SWo1VVYhQktaRlU1UlZaVVNrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZTVkVadFVrVnNOVlJIY0c1TlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHMXdUbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZwclVrcGxWWGh4V25wS1QxSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkZCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk5YRlplVVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWeFZXcG9UbUZyYkRGVU1GSmFUbFU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U2JtVlhXa1ZUV0d4TllXMWphRlJWVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JUQlVhVVl6WlZVeGNFNUVVazlsYTFZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlFWa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxGV1ROb1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczFSV0Y2Um0xU1JXdzFWRWR3YmtsVk1YRlZXRTVQVWtWR01WUnRjRkpPVlRSb1pETnNUbUZVVVRCVU1GSkdUbFY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZWU1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGplRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVGxKR2J6UlVWIUJLWkZVNVJWcDVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTVVWYVJHaE9ZV3RzTVZRd1VtNU9SVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRmR3Um1Nd05VVlJXRlpQWVd4V05GUnBSak5sVlRGd1RrUlNVRlpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaWWJFOVhTR1ExVkZkck1FNUZPVlZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFZUUm9aRE5zVG1GVVVUQlVNVkphWld0NFJWVllaRTFoYkd0NFZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZiRFJhYTFKS1pWVjRjVnA2VmxCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRldXR3h0VWtWc05WUkhjRzVPVlRsVlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldaVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZWU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFdOVlJYTlRObFZURndUa1JXVGxKRlJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVoYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWUldHUlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVWxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUWsxWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUlhjRnBqTURWRlVWaFdUMkZzUlRGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUVVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZVVk5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNRa2xWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSclVscE5iVnBGVTFoc1RXRnRkRE5VTUZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJFVjVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpPVWtkak1GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMVpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZGVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWtaa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpPU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRMFZGVlNVbU13TlVWUldGWlBZV3hHTmxSc2FETmxWVEZ3VGtSV1RsWkZSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlNXR2hPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaVVUxTmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0VabFJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUldzeFZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aVzF6ZVZwclVrcGxWWGh4WVROd1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlNVMFpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9aV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaT1pXeEZhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZGWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3VGsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGYTJoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSa1Y0V210U1NtVlZlSEZoTTJ4UFZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeGNWZFVVazFTUmtZelZFZHdXazFGTlhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVrcE9WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWREZTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVGUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbVZyVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSa1U1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cHJPa2M2YnpwL09wODZwenFIT21jNmZ6cVU4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET21zNlJ6cHZPbjg2bnpxbk9vYzZaenAvT3BTRFBnTStCenIvUGdpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09