Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Από Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια των γραμμών 85 και 92 θα εκτελούνται με λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α. Ε. Ισχύουν οι ίδιες τιμές εισιτηρίων.
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNems2SU02YXpwZk9wczZaenFQT21jNlJJQzBnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6a3pNU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9UTXZOVGN2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6a3pMelUhTHpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemt6THpVIUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmtMczZqTGlET21zNlh6cWJPbWM2anpwbk9rYzZqUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTFPalF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRFk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURjOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pFelBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TWp3dmFETStQSE53WVc0K01USTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01USTZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQSFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMU9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURrOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFk2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQXhQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFIU9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGc2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TURveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OamFHVmthR1ZoWkdWeUlHUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JQ0RPcEM3T295NGd6cCFPbGM2UklNNlV6cG5PbXM2UnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKamIyMWxJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TWpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak15UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TlRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRFNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem94TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qRXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3TUR3dmFETStQSE53WVc0K01EQTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TDJnelBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFUyUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbXM2WHpxYk9tYzZqenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02V3pwZk9vYzZUenBIT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sYzZoenBuT21zNmJ6cFhPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPa2M2ZHpwSE9vODZrenBIT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cVBPbzg2ZnpxVWd6cG5Pbzg2UnpwSE9tand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREU0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pxSE9wYzZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2w4Nm16cG5Pbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREExUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2xzNlJ6cExPbGM2Ynpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREF4UEM5emRISnZibWMrSURJMXpwZk9veURPbk02UnpxSE9wTTZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16azVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Unpwdk9rYzZlenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cHZPbDg2b3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemN5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwL09wTTZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0hTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOek04TCFOMGNtOXVaejRnTWpqT3Q4K0NJTTZmenByT3BNNnB6cExPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNell4UEM5emRISnZibWMrSU02YnpwSE9uODZUenFIT2tjNm16cG5PbXM2ZklNNmN6cC9PcGM2anpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2x5RE9wTTZsenFiT204NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cHZPbDg2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2bHpwYk9xYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2WnpwSE9tczZmSU02Y3pwWE9rODZSenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT2s4NlZ6cHZPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Unpwek9rYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rYzZqSU02anpwL09wczZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbXM2UnpwYk9rYzZoUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZrenBuT2s4NmZ6cCFPbWM2VXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek00UEM5emRISnZibWMrSU02bXpxSE9rYzZUenByT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9tYzZhenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekEwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXdORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T21pN09rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek14UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbmM2VnpwRWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02ZHpwWE9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cUhPa2M2VHpwck9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9tYzZjenBIT25jNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelUhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbHlBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NnB6cCFPbWM2ZnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2xjNmx6cHJPbjg2aklNNmd6cVhPb2M2VHpwL09veUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmt6cEhPbWM2aHpwWE9tYzZSSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5PbXM2cHpwMGd6cVBPb002ZnpxWE9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1USXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2UnpxVE9sODZUenBYT21jNmZMYzZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZklNNlN6cVhPbGk3T29NNmZ6cHZPbWM2a3pwbk9vODZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2xzNnB6cCFPcWM2ZExjNlR6cEhPbTg2Ynpwbk9tczZmSU02WnpwIU9vODZrenBuT3BNNmZ6cVhPcE02ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9ETThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2YnpwZk9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZoenBIT21jNmp6cHJPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpxVE9rYzZjenAvT29jNm16cW5Pbzg2WElNNmt6cC9PcFNET284NnB6cVRPbDg2aHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemN4UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9uODZrenFQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd01DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURBOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2xzNlJ6cExPbGM2Ynpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREEwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhOand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2WHpxYk9tYzZqenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02U3pxSE9wYzZqenBIT21zNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02WnpxRE9vTTZmenByT29jNlJ6cVRPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT21zNmZ6cCFPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT2w4Nmh6cFBPa2M2ZHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT2w4Nm16cG5Pbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZhTSFCUFlXeFdORlJzVGpObFZURndUa1JXVDJWclZYZFVNRkpIVDBVMVJWRllWazlXUjJRMVZHeFNiazFGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSdGNHNU5hemxaWkhwQ1RsRjZVWGhVTUZKV1pVVXhObFZZVGs1aGEyd3hWREZTV2sxck1UWlZhbWhQVWtWR01WUnNVbTVKVlRGVlYxUkdUbFV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZkWWNFOWhiWE4hV210U1VtUXdlSEZXVkZKUVVrVnNObFJyVW1wak1ERnhVMWhXVUZaR2EyaFVWbEpLWkRBeFdXUjZRazVSZWxGNFZEQlNjazFWT1ZWWmVsSk5Va1ZzTlZSSGNISk5helZWVVZSU1QySnVZIWRVVlUwd1RWVTVWVkpVU2s1U1Jtc3dWRVZTU21WVmVIRmhla3BPWVdzeE0xUldhRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTVRaVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIU5vVkZaU1QwOUZOVVZSV0ZaUFZrZHpkMVJZY0U1a01ERTFaRE5zVG1GVVVURlViRkp5VFZVMWNWbDVSbTFTUmtZelZFZHdWazVWTlRaV1dHeFFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4VVZob1VGSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Vms1U1IwMTVWRmRzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkek1WUnNVbHBKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkROVVZsSlNUa1U1UlZWWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVFpUVkZKT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RkZWRlJHVUZaSGMyaFVSVkpLWlZWNGNXRjZSbEJXUldzd1ZGVlNhMDlGTlVWUldGWlBZV3RGZUZSdWNGWmxWVFZ3WkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRrVTVWVkZUUm0xU1JrWXpWRWR3V21Rd09VVlZWRXBQWld4c2VsUlhjRXBrVlRsVlZsUldUbVZyUlhkVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrNVdSVVYhVkZWU1RtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlJzVWtwSlYxcEZWVmhrVFdGc2JEUlVWVkp5WkRBMVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUazVIV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSclVrSk5WVFZGVjFoT1RtRnJiREZVTVZKV1RVVXhWVmRVVW0xU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWlNXR3hPWVcxa2VsUlhjRXBrVlRsVlZsUkNUMlZzUmpSVVUwWXpUVVV4UkU1RVNrNWhhMFV3VkZWU1RtVnJlRVZUV0d4TllXMXplRlJZY0hKT1ZUbEZVMnBvVDFKRlJqRlViWEJLWldzeFZWSllhRTFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVFdHeFBaV3MwTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSV1QxWkhkRFpVYm13elpWVXhjRTVFVms5V1JURTJWREJTUW1WdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUldVbFpPVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQmFUa1V3YUdSNlFrNVJlbEY1VkZod1NrNUZPVlZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaa01ERlZWbXBvVDFKRlJqRlViWEJPVFVVeGNWTlRSazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWmVrcFFVa1pGTVZwclVsSmtNSGh4VjFod1QxWkdhIWxVYTFKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1JrViFWREJTV21Wck1WbGtla0pPVVhwUmVWUlljRnBsYXpVMlYxUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4TmxWWWFFNWxiRWswVkd0U1FtUlZOWEZVVkZKUFVrZE9ObFJZYkRObFZURndUa1JXVG1WdGMhZFVXSEJ5VFcxYVJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNXazFWTlRaV1dFNU9ZV3RzTVZReFVrNU5WVGxWWVhwQ1QxZElZIWRVVlUwd1RXc3hObGt6YUU5bGEwVm9WRVZTU21WVmVIRmhNIUJQVmtWRmVGUXdhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0WSFsVVYhQldaVlY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkZkd1VtUXdNVVZVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01ERkZWRmhvVDFVelpEVlVWMnN3VGxVeE5sTlVWazlsYkVVNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU1U1JURTBWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0ck1WUnVjRk5QUlRWRlVWaFdUMkZyTURCVWJYQldTVlUxVkdRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrNVZPVlZWVkVadFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZWMVJHVGxKR1JucFVWIUJLWkZVNVZWUlVSazlTUlRFMFZGWm9NMDFGTVVST1JFcE9aV3N3TUZSVlVtcGpNREZ4VTFoV1VGWkZNREZVV0hCQ1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3V2sxck5WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbEpsUlRGeFdqTnNVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxKWVpFNVdSVEY2VkZkd1NtUlZPVlZWVkVKT1lXMWtNMVJyYUROTlJURkVUa1JLVG1GdGN6QlViWEJhVFVWNFJWTlliRTFoYlhOIVZHMXdSazFGT1VWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNFcEpWVEZ4VjFSR1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTFSVm96Y0U1aGJVMSFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVd0cmVWUnJVbkpqTURGeFUxaFdVRlpHVmpOVWJGSnFaV3MxU1dSNlFrNVJlbEY1VkZkd1ZrMUZNVlZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaTlJURnhXbnBXYlZKR1JqTlVSIUJhWlZVeE5sZFRSbEJTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlFWa1pWZVZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1RtRnJWalZVVmxKdVRsVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3UWs1Rk1YRlVhbWhQVWtWR01WUnRjRVpOYXpsRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSldUa1UxUlZsNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVVZaTTJoT1ZrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVUZKRk1UWlVhMmd6VFVVeFJFNUVTazVXUlVWb1ZHdFNibVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFNU9SVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVRsVTFSVlZZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWldWRVpPVmtaWk5GUnJVa0prVlRWeFVWaHNUbEpHUmpaVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIVF6VkZWU1RrMUhXa1ZWV0dSTllXeFZNVlF4VWxKbGF6VnhWRmhPVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMU5sSlliRTlpYm1OIVZGVk5NRTFWT1ZWWmVrWlBZVzFrTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkZSV2hVViFCUFQwVTFSVkZZVms5V1IhTjRWRmR3VW1Rd05YQmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpOYXpsVllUTndiVkpHUmpOVVIhQldUbFV4Y1ZWVVVrOWhiV1I2VkZkd1NtUlZPVlZYV0dSUVVrVXdNRlJXYUROTlJURkVUa1JHVUZaRlZqTlViRkpDVFd0NFJWTlliRTFoYlhONVZGZHdiazFyTlZWaVJHaFBVa1ZHTVZSc1VtNU9WVFZ4V1hwR1RWSkZiRFZVUiFCeVRXczFSVkpZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxVk9VVlhWRXBQVmtWV2VsUlhjRXBrVlRsVlYxUkdUbUZ0VFdoYWExSlNaREI0Y1ZaVVVrOVdSVlY0Vkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHNOVlJyVW1GUFJUVkZVVmhXVDFaSFpEVlVhMUpXVGtVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXazVWT1ZWYU0hQnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVEUyVjFSR1RsWkdWbnBVViFCS1pGVTVWVmt6YUU5U1IyUTBQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1qVXpMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZoc1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObUY2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRkprTURGMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTloYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFod1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxck1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSkdZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1pXeFZNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2QxUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZWV0hCUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJhekJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1IyTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpDWld0NFJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtRnNiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUktUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxUlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoa1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2VWsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZsSlNTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdOVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaSFRXaFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTV2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjSEpqTURWRlVWaFdUMkZyUlhsVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMlExVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWVlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzV3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVFhkYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVadFVrVnNOVlJIY0hKTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJYVDBVeGNWTllWbEJXUm13elZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlbFpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxTldSNlFrNVJlbEY0VkRGU1ZtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDFaSGMhZFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFod1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVkZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVldXRTVQVWtWR01WUnNVbTVPUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQldUVVY0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJlRlJZYkROTlJURkVUa1JHVUZKSFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazlXUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VjFob1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxck1YQmtla0pPVVhwUmVGUXdVbFpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOVdSMk40Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHNObFJGVWxKa01IaHhWbFJTVG1GcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYkZKdVpXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UWtsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUlljSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVWJFNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSa1U1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TXpBNUxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVDFVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNhbVF3TlRWa2VrSk9VWHBSZUZRd1VrNU9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVTVZKR1l6QTFSVkZZVms5V1IyUTJWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4c05sUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZkVVNrNWxXR04hVkZWTk1FMVZPVVZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VnhWRmhPVDFKRlJqRlViRkp1VFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXazFGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSdWNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVYld3elRVVXhSRTVFUmxCU1IwMW9XbXRTU21WVmVIRmhla3BQWld4R2VsUnJVa0prVlRWVlducFNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxTmxOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrNUZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwSlZYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVNRkpYVDBVeGNWTllWbEJXUm10IVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZod1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTV21Rd05YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSlNZekExUlZGWVZrOVdSIVEyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHplVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDFKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazlsV0dOIVZGVk5NRTFWT1ZWVlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpRVmtaV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpHVm5wVWExSkNaRlUxVldGNlJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWxwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkpxWXpBMVJWRllWazlXUiFOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFUyVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhjR1I2UWs1UmVsRjRWREZTYWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZyUmpWVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUFVrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeFJWVlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFSk5SVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRXdDRSVlZZWkUxaGJHd3pWR3RTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUnNUak5OUlRGRVRrUktUbEpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1FrbFZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JETlVibkJIVDBVeGNWTllWbEJXUmxVeFZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9Va2RPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVkpZWkU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsUlRGRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZaU1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxaRk1HaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUld4NlZHdFNRbVJWTlhGU1ZFSlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVlZOR1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFObE5xYUU1aGEyd3hWREZTVmsxRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUldVbTVKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSktZekExUlZGWVZrOWhhMVV4Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdORlJGVWxKa01IaHhWMWhzVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVVWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCR1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZOVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWlZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdXa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNFNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhekZVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JUQjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPVmtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NtVkZlRVZWV0dSTllXeHNObFJwUmpObFZURndUa1JXVG1Wc2JEWlVSVkpTWkRCNGNWZFVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVV0hCYVpWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VWUnJUak5OUlRGRVRrUktUbVZzYSFkYWExSktaVlY0Y1dFemNFOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJVMWh3VFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNUbVZGTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk5SMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZWUXdaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwck9sODZtenBuT284Nlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenAhT2xjNlJJTTZVenBuT21zNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwIU9sYzZSSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNlh6cUhPbWM2UklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21zNlh6cWJPbWM2anpwbk9rYzZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn