Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNems2SU02YXpwZk9wczZaenFQT21jNlJJQzBnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPcE02dHo0SE92TTZ4UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODVNekVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1RNdk5UY3ZNUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprekx6VSFMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6a3pMelUhTHpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbXM2WHpxYk9tYzZqenBuT2tjNmpQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMU9qTXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5UTThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T0R3dmFETStQSE53WVc0K01EZzZNREk4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EZzZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOREk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UQThMMmd6UGp4emNHRnVQakV3T2pBMlBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV3T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qRTBQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURJOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVE02TVRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvek9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UUTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1UQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93T0R3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOam94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TWpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dPRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE56b3hPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTkR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNRG94Tnp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNRG95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpveE1qd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TWpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNakk4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9uYzZWenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1OdmJXVWlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRFk2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pVMFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNamM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak0wUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pNMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5UazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNVEU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNams4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xTVR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1UazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1qYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakEhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG94Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TWpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakUyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNVFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam8wTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhenBmT3BzNlp6cVBPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT2w4Nmh6cFBPa2M2ZHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURJekx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2YXpwdk9sYzZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ESTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZSenAhT2tjNmp6cVRPa2M2anpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTXpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORE16UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwSE9vODZqenAvT3BTRE9tYzZqenBIT2tjNmFQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT29jNmx6cVBPa2M2YXpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2WHpxYk9tYzZqenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lBZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPcE02V3pwSE9rczZWenB2T204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNREU4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTVPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek9UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBIT204NlJ6cDdPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9tODZYenFqT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16Y3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemN6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFNend2YyFSeWIyNW5QaUF5T002IXo0SWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmZ6cFBPb2M2UnpxYk9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2WElNNmt6cVhPcHM2Ynpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNell6UEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9tODZYenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2xzNnB6cCFPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBuT2tjNmF6cDhnenB6T2xjNlR6cEhPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cWN1enBFdXpwMHV6cGd1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TlRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZaenFQT3BNNmZ6cUhPbWM2UnpxTWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpwUE9xYzZkenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0wTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmN6cURPbjg2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZmenBuT21zNlh6cVRPbWM2YXpwRWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13TkR3dmMhUnliMjVuUGlET21TN09taTdPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek16RThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenFIT2tjNlR6cHJPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXpPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek16azhMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbWM2Y3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcE02aHpwL09vTTZmenB2T2x5QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwSE9rODZwenAhT21jNmZ6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZrenBIT21jNmh6cFhPbWM2UklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT21zNnB6cDBnenFQT29NNmZ6cVhPbE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1USXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwWE9tYzZmTGM2Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZJTTZTenFYT2xpN09vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRMYzZUenBIT204NmJ6cG5PbXM2ZklNNlp6cCFPbzg2a3pwbk9wTTZmenFYT3BNNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEU0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTROQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE9EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2aHpwSE9tYzZqenByT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0hTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlZ6cVRPa2M2Y3pwL09vYzZtenFuT284NlhJTTZrenAvT3BTRE9vODZwenFUT2w4Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPbjg2a3pxUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16azRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNNU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUXdNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME1EQThMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sczZSenBMT2xjNmJ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlh6cWJPbWM2anpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cUhPcGM2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cURPb002Znpwck9vYzZSenFUT244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9tczZmenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwYk9sODZoenBQT2tjNmR6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9sODZtenBuT284Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWYU0hQlBZV3hXTkZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJWWGRVTUZKSFQwVTFSVkZZVms5V1IyUTFWR3hTYmsxRmVFVlRXR3hOWVcxemVWUnRjRzVOYXpsWlpIcENUbEY2VVhoVU1GSldaVVV4TmxWWVRrNWhhMnd4VkRGU1drMXJNVFpWYW1oUFVrVkdNVlJzVW01SlZURlZWMVJHVGxVelpEVlVWMnN3VGxVMWNWZFljRTloYlhOIVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSlFVa1ZzTmxSclVtcGpNREZ4VTFoV1VGWkdhMmhVVmxKS1pEQXhXV1I2UWs1UmVsRjRWREJTY2sxVk9WVlplbEpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpWVlVWUlNUMkp1WSFkVVZVMHdUVlU1VlZKVVNrNVNSbXN3VkVWU1NtVlZlSEZoZWtwT1lXc3hNMVJXYUROTlJURkVUa1JHVUZaRk1UWlViV3d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFOb1ZGWlNUMDlGTlVWUldGWlBWa2R6ZDFSWWNFNWtNREUxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRWVTFjVmw1Um0xU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5UWldXR3hRVlROa05WUlhhekJPVlRWeFVWaG9VRkpGV1RSVWExSkNaRlUxVldGNlZrNVNSMDE1VkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHpNVlJzVWxwSlYxcEZWVmhrVFdGc2JETlVWbEpTVGtVNVJWVllUazVoYTJ3eFZERlNWazVWTVRaVFZGSk9WMGhqZDFSVlRUQk5hekZGVkZSR1VGWkhjMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2UmxCV1JXc3dWRlZTYTA5Rk5VVlJXRlpQWVd0RmVGUnVjRlpsVlRWd1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnlUa1U1VlZGVFJtMVNSa1l6VkVkd1dtUXdPVVZWVkVwUFpXeHNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVG1WclJYZFViVFV6VFVVeFJFNUVTazVXUlVWIVZGVlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1pWZVZSc1VrcEpWMXBGVlZoa1RXRnNiRFJVVlZKeVpEQTFWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGs1SFdrVlZXR1JOWVd4c05GUnJVa0pOVlRWRlYxaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VlZkVVVtMVNSa1l6VkVkd1dtVkZOVFpTV0d4T1lXMWtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVDJWc1JqUlVVMFl6VFVVeFJFNUVTazVoYTBVd1ZGVlNUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWNISk9WVGxGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCS1pXc3hWVkpZYUUxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlRXR3hQWldzME5GUnJVa0prVlRWeFUxUktVRlpIYyFsVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNWhhMnN4VkZOR00wMUZNVVJPUkVwT1lXMWplVlJ1Y0U1T1JYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVkphU1ZVMU5sTnFhRTlTUlVZeFZHMXdUbVF3TVRaVlUwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVjFSU1VGWkdWWGxhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJFWXpWRzV3VG1Nd01YRlRXRlpRVmtaR05sUnNVbkpKVlRCb1pIcENUbEY2VVhsVVdIQk9Ua1V4TmxremFFMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVlZTVkZaUVUwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWbFJXVGxaR1ZucFVWIUJLWkZVNVZWUlRSazlTUlVZMFZEQm9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTkZSdWNFSkpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKQ1RWVTVTV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Ymsxck1YRldXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsYXpGeFZWaGtUbEpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNVNSVEUwVkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXdHJNVlJ1Y0ZKUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1RsSkZNVFJVYkU0elpWVXhjRTVFVms1bGEyc3hWRzV3VTA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd01GUnRjRlpKVlRWVVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldUbFU1VlZWVVJtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZYVkVaT1VrWkdlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJHVDFKRk1UUlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYXpBd1ZGVlNhbU13TVhGVFdGWlFWa1V3TVZSWWNFSk5WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCYVRXczFWVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVW1WRk1YRmFNMnhRVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaGtUbFpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZWVVFrNWhiV1F6Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwT1lXMXpNRlJ0Y0ZwTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhZFViWEJHVFVVNVJXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTa2xWTVhGWFZFWk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV2pOd1RtRnRUWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5aGEydDVWR3RTY21Nd01YRlRXRlpRVmtaV00xUnNVbXBsYXpWSlpIcENUbEY2VVhsVVYhQldUVVV4VlZvelRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNWEZhZWxadFVrWkdNMVJIY0ZwbFZURTJWMU5HVUZKRk1YcFVWIUJLWkZVNVZWWlVSbEJXUmxWNVZGYzFNMDFGTVVST1JFcE9ZV3RXTlZSV1VtNU9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CQ1RrVXhjVlJxYUU5U1JVWXhWRzF3Umsxck9VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbFpPUlRWRldYcEtiVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxUlZremFFNVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUVVrVXhObFJyYUROTlJURkVUa1JLVGxaRlJXaFVhMUp1WlVWNFJWTlliRTFoYlhONFZHNXdUazVGTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSVlVtcE9WVFZGVlZod1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFpVUms1V1JsazBWR3RTUW1SVk5YRlJXR3hPVWtaR05sUnViRE5sVlRGd1RrUldUMVpIZEROVVZWSk9UVWRhUlZWWVpFMWhiRlV4VkRGU1VtVnJOWEZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVTJVbGhzVDJKdVkhZFVWVTB3VFZVNVZWbDZSazloYldRMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1ZGYUZSWGNFOVBSVFZGVVZoV1QxWkhjIWhVViFCU1pEQTFjR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxck9WVmhNIUJ0VWtaR00xUkhjRlpPVlRGeFZWUlNUMkZ0WkhwVVYhQktaRlU1VlZkWVpGQlNSVEF3VkZab00wMUZNVVJPUkVaUVZrVldNMVJzVWtKTmEhaEZVMWhzVFdGdGMhbFVWIUJ1VFdzMVZXSkVhRTlTUlVZeFZHeFNiazVWTlhGWmVrWk5Va1ZzTlZSSGNISk5helZGVWxoa1RsZElZIWRVVlUwd1RWVTVSVmRVU2s5V1JWWjZWRmR3U21SVk9WVlhWRVpPWVcxTmFGcHJVbEprTUhoeFZsUlNUMVpGVlhoVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3cxVkd0U1lVOUZOVVZSV0ZaUFZrZGtOVlJyVWxaT1JURlVaRE5zVG1GVVVURlViWEJhVGxVNVZWb3pjRzFTUmtZelZFZHdWazVGTVRaWFZFWk9Wa1pXZWxSWGNFcGtWVGxWV1ROb1QxSkhaRFE4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRSFNaTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZremFFOVZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wa01EVTFaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpPVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZERlNSbU13TlVWUldGWlBWa2RrTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNiRFpVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs1aGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlhWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRlZsaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrMXJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlVibkJYVDBVeGNWTllWbEJXUm10b1ZHMXNNMDFGTVVST1JFWlFVa2ROYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFWVnA2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5UWlRXRTVQVWtWR01WUnNVbTVPUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQmFTVlY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkRCU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJzVGpOTlJURkVUa1JHVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWUlljRTFTUmtZelZFZHdWazVWTVVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVscGtNRFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKS1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrOVNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZWVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWb3pUazlTUlVZeFZHeFNjazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGWkdWalphYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1JsWjZWR3RTUW1SVk5WVmhla1pQVjBoa05WUlhhekJPVlRWd1pIcENUbEY2VVhoVU1WSmFUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHphRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMU5sUnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZUZReFVtcE9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKeVl6QTFSVkZZVms5aGEwWTFWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFYxaGtUMUpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZWVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJDVFVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSclVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1U1JsazBWRmR3U21SVk9WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlUbFY0UlZWWVpFMWhiR3d6Vkc1d1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGU1dHUk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZSS1RWSkdSak5VUiFCYVpVVXhSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVmsxRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUldVa3BOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNVdSVEJvV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrVnNlbFJyVWtKa1ZUVnhVbFJDVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZGTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVVmxKdVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQWVd0Vk1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURkZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWldzNVJHUjZRazVSZWxGNVZGZHdSbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlUxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlUwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4WVhwU2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WRk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kwVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXc3dhRnByVWtwbFZYaHhZVE53VDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaVlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelUyVldwb1RtRnJiREZVTVZKT1pWVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YmsxWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUldVazVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxhMVY0VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZWRmh3VFZKR1JqTlVSIUJhVFVGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1qVXpMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZoc1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObUY2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck5VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRkprTURGMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTloYkVaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFod1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFjVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVGsxck1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljRnBsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSkdZekExUlZGWVZrOWhhekI0VkZOR00yVlZNWEJPUkZaT1pXeFZNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCT1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWREJTY21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2QxUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVlZWV0hCUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVbGh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnJhekJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5U1IyTjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpDWld0NFJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtRnNiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUktUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxUlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJ1WXpBMVJWRllWazloYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFoa1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2VWsxU1JrWXpWRWR3V21WRk5UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVZsSlNTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFdOVlJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaSFRXaFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTV2sxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjSEpqTURWRlVWaFdUMkZyUlhsVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMlExVkVWU1VtUXdlSEZYV0dSUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeFJWVlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VuSk9WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCQ1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRzV3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtac00xUldUak5OUlRGRVRrUkdVRlpIVFhkYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZoZVVadFVrVnNOVlJIY0hKTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJYVDBVeGNWTllWbEJXUm13elZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Ums5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlbFpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWVlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxTldSNlFrNVJlbEY0VkRGU1ZtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWxwak1EVkZVVmhXVDFaSGMhZFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWk9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFod1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTVWVkZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVldXRTVQVWtWR01WUnNVbTVPUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQldUVVY0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJlRlJZYkROTlJURkVUa1JHVUZKSFRqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazlXUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWYWVrWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VjFob1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxck1YQmtla0pPVVhwUmVGUXdVbFpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOVdSMk40Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHNObFJGVWxKa01IaHhWbFJTVG1GcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxWVjFoT1QxSkZSakZVYkZKdVpXczFXV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UWtsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUlljSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIVGpSVWJFNHpUVVV4UkU1RVJsQlNSa1U1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZhenBmT3BzNlp6cVBPbWM2UnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNmR6cFhPa1NET2xNNlp6cHJPa2M2anpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZkenBYT2tTRE9sTTZaenByT2tjNmp6cVRPbDg2aHpwbk9rU0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cHJPbDg2bXpwbk9vODZaenBIT295QWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9