Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHprME1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1RRdk5UWXZMVEl2SWo3T21zNlJ6cGpPbDg2Y3pwWE9vYzZaenAhT2x5RE9tRHd2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6azBMelUyTHpjdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMEx6VTJMemd2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNZ3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbGM2aklNNmF6cEhPcE02Znpwbk9tczZaenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNmd6cEhPb2M2UnpxUE9tczZWenFYT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFYT25NNmN6cEhPcDg2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9wYzZienAvT3BTRE9uTTZWenB2T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBIT3A4Nmx6cFRPb2M2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbGM2WnpwOGd6cURPa2M2bHpwdk9uODZsSU02Y3pwWE9tODZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TlRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZnenAvT204Nlp6cVRPbWM2anpwek9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TlRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002ZnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmF6cEhPb2M2UnpxVE9rYzZqenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002bHpwdk9seUF4UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9tYzZhenBjZ3pxRE9wYzZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbnk3T2xDN09sQzdPcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1ERSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02Z3pwWE9vYzZaenFiT2xjNmh6cFhPbWM2Unpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTWd6cEk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9uODZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPbU02WHpxUE9sYzZwenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek9EQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpnd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09wU0RPa2M2ZHpxVE9xYzZkenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRE00UEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRE0wUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPa2M2Wnpxbk9uU0RPb002UnpxVE9vYzZwenAwZ3pwUE9sYzZoenB6T2tjNmR6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EVSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZhenBFZ3pwWE9wYzZhenBIT29jNmd6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklDMGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwbk9sTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT204Nlp6cDhnenFUT2xjNmh6cHpPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05qRThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZWenFYT21zNlJ6cUhPb002WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEyTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEyTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWdMU0RPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02Wnpwck9rU0RPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9rYzZaenFuT25TRE9vTTZSenFUT29jNnB6cDBnenBQT2xjNmh6cHpPa2M2ZHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURJd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF5TUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT3BTRE9rYzZkenFUT3FjNmR6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ERTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZZenBmT284NlZ6cW5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZmenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRE0xUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZSenFUT21jNmF6cFhPb3lET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNZ3pwSThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbnk3T2xDN09sQzdPcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbWM2YXpwY2d6cURPcGM2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET3BjNmJ6cGNnTVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01ERTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT2tjNmh6cEhPcE02UnpxUE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9sYzZienBuT284Nmp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9rYzZsenFIT244Nmx6cURPbjg2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cHpPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9PcFNET25NNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPcDg2bHpwVE9vYzZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxVWd6cHpPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwek9uTTZSenFmT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cCFPbGM2UnpxRE9uODZienBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZnenBIT29jNlJ6cVBPbXM2VnpxWE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREEhUEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNmh6cEhPazg2ZnpxWE9uTTZSenAhT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T21jNm56cEhPbDg2YklNNmF6cEhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBOand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5bGEwWXpWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWld0V05sUldVa3RQUlRWRlVWaFdUMkZzUlhoVWExSnlaVVU1UkdRemJFNWhWRkV4VkZod1ZrMUZOWEZXYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKT1JUbFZWVlJLVDJWWVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlVSazlsYTFrMFZHdFNRbVJWTlhGV1dHaFBVa2ROYUZSWGJETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNWWGRVVmxKeVRWZGFSVlZZWkUxaGJHdDRWR3RTYWtsVk1YRlVXRTVPWVd0c01WUXhVazVOUlRVMllUTm9UMU5JWSFkVVZVMHdUV3MxVlZvemJFNVdSVlZvVkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFVrZDBNMVJZY0hOUFJUVkZVVmhXVDJGc2JETlVWVkpTU1ZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVZyTlZWV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGcGxWVFUyVjFoa1RtVllaRFZVVjJzd1RsVXhObGRZWkU1aGJXTjRXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBQVmtaR05sUldVbkpqTURGeFUxaFdVRlpGTUhsVU1GSnlaREE1V1dSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2JrMUZPVVZTV0U1T1lXdHNNVlF4VWs1SlZUbFZVbGh3YlZKR1JqTlVSIUJhU1ZVeFZWVlVVazVoYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWVldHUk9ZV3hHTlZRd2FETk5SVEZFVGtSS1QyVnJNVE5VVmxKcVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmR3VWs1Vk5WVldhbWhQVWtWR01WUnRjR3BOUlRWRlZGUkNVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZWWWJFNWhhMFY0V210U1VtUXdlSEZYVTBaUFlXeEdOVlF3VWtwak1ERnhVMWhXVUZaR1JYaFVhMUpLU1ZVeGRXUjZRazVSZWxGNVZHNXdibVZGT1ZWVlZFWk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVFZ4VWxSR1VGSkhkelJVYTFKQ1pGVTFjVm96YUU1bGJHdDVWREJPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkTk1WUlljRUpOVjFwRlZWaGtUV0ZzYXpCVVYhQktUa1UxY1ZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZtUXdOVlZaZWtaUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6bEZVbFJXVG1Gck1HaFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlTUmxVeFZHdFNjMDlGTlVWUldGWlBZVzFrTTFSclVrNWtNRFZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1RVVTVSV0Y2Um0xU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1VVlRWRkpPVmtaV2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaGtUMUpGYTJoVU1HZ3pUVVV4UkU1RVNsQlNSVlYhVkZkd1drbFZlRVZUV0d4TllXMXpkMVF4VWxaTlJUVkpaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpPWkRBNVZWZFRSazFTUld3MVZFZHdjazFGT1ZWV1dHUlFWa1pKTkZSclVrSmtWVFZ4V25wQ1QyRnJhekJVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JVVm9WRmMxTTAxRk1VUk9SRXBRVWtac05GUlljR3BsVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdIQldUVVV4UlZWcWFFOVNSVVl4Vkcxd2JrNUZNVlZaZWtaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZWVmh3YlZKR1JqTlVSIUJhVGtVNVZWcDZTazVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWk9Wa1pXTlZRd2FETk5SVEZFVGtSS1VGWkZSVEZVTVZKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsViFWRlpTUmtsWFdrVlZXR1JOWVd4ck1WUlhjRVpOVlRGeFZsaE9UbUZyYkRGVU1WSldaVVUxTm1GNlZrOVZWREE1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNXRXpiRTVXUmxZMVZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWYUZReFVuSk5WMXBGVlZoa1RXRnNhekZVVmxKS1pWVXhWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGsxRk9VVldhbWhQVWtWR01WUnRjRzVPUlRsRlducEtVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZWVVNrNWhhelEwVkd0U1FtUlZOWEZhZVVaUFVrVXhOVlF4VGpObFZURndUa1JXVDFaRk1ERlVNRkphU1ZkYVJWVllaRTFoYkdzd1ZHMXdSazFWTlZWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsWmxhelZGVkZSS1RrbFlZIWRVVlUwd1RXczVSVlZUUms1U1JtdzFWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVmtWR00xUnRjR3RQUlRWRlVWaFdUMkZ0WkRaVVZsSnlaVVUxTldRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrMUZOVlZaZWtwdFVrWkdNMVJIY0ZwT1JURlZWRmhvVGxaR2JIcFVWIUJLWkZVNVZWVlVWazVsYlhOIVZGTkdNMDFGTVVST1JFcFFVa1ZHTlZSWGNGcGxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVVlZKT1RXczFSVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3Ym1Rd01UWlZWRlpRVlROa05WUlhhekJPVlRWVlUxUkdUbFpIWkRaYWExSlNaREI0Y1ZkVVVrNWhhMFl6VkZkd1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJzVW1wa01EVjFaSHBDVGxGNlVYbFVNRkpLWldzMVZXRXphRTFTUld3MVZFZHdjazFWTVVWVlZGWlFWa1ZaTkZSclVrSmtWVFZ4V2pOb1QyRnRaRE5VV0d3elpWVXhjRTVFVms5U1IwMHhWREJTY21WWFdrVlZXR1JOWVd4cmFGUXdVa1psYXpVMlUxaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUV3N4UlZWVVNrOVhTR04hVkZWTk1FMXJOVFpYVkVwT1ZrWnNObFJGVWtwbFZYaHhZWHBDVDFaR1JqVlVWVkpQVDBVMVJWRllWazloYlUxIVZHdFNRazFGT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSmtNRGxGV1hwR2JWSkdSak5VUiFCYVNWVXhjV0Y2UWs1bGJVNTZWRmR3U21SVk9WVlZXR3hPWVd0VmVGUnROVE5OUlRGRVRrUktUMlZyVlhoVVZsSnlaVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkZWU1FrMUZNVFpVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0dwa01EVTJWRlJHVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVeE5scDZSazloYkVVd1dtdFNVbVF3ZUhGWFZFcFBaVzFqYUZSV1VsWmpNREZ4VTFoV1VGWkZNR2hVYkZKdVRsVXdhR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3VWsxck5UWlhXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsYXpWeFZWaG9UMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZOVVVrOWxiR3Q1VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFZrZGpNVlJzVWs5UFJUVkZVVmhXVDJGc2JETlVhMUpHVFVWNFJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNTazFGTVZWVWFtaFBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVEZWVmxSV1QxRXpaRFZVVjJzd1RsVXhObFZUUms1aGJHdDVXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpQVWtacmVWUXhVbFpqTURGeFUxaFdVRlpGTUhkVWJYQk9aREExV1dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1NrNUZOVVZVV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbGF6VlZVVmhvVDFKR1dUUlVhMUpDWkZVMWNWWllaRTlsYlhRMlZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlBWa1V4TkZScmFETk5SVEZFVGtSS1QxSkhZekZVYTFKYVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTVGsxRk1UWmFSR2hQVWtWR01WUnRjRkpOYXpsRlYxUkdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxVlZKVVJrOUpXR04hVkZWTk1FMXJOVVZXV0dSUVZrWnJlVlJGVWtwbFZYaHhZVE53VDFaRlJqVlVNRkpyVDBVMVJWRllWazloYkVZMlZHMXdXazVGT1VSa00yeE9ZVlJSTVZSWWNFcGtNREUyV2pOb2JWSkdSak5VUiFCYVRVVTFSVmt6WkU1U1JsWjZWRmR3U21SVk9WVlVXR2hPWld0V05Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRJd09TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVlpZYUZCUk0yTiFWRlZOTUUxck9WVlRXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVU1WSktaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkZkd1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMTBOVlJXYURObFZURndUa1JXVDFaRmEhaFVSVkpTWkRCNGNWZFVWazVXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQk9ZVmhqZDFSVlRUQk5hemxWVWxod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3Y21WRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVPVlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUVZrVkZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNXRXpaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWV1dHaE5Va1pHTTFSSGNGcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKU1l6QTFSVkZZVms5aGJXTXdWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFdubEdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1drNUZOVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxabGEhaEZWVmhrVFdGc2F6QlViRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGZHNNMDFGTVVST1JFcFFVa1pzTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVnA2Ums1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRzVOUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSkNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3N3VkZod2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJGVWxKa01IaHhWMVJTVG1GdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKR1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREZTVm1Nd05VVlJXRlpQWVcxa05GUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpIYyFkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNVdSVmswVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6bEZVVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdibVF3TlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrSk5SWGhGVlZoa1RXRnNhekJVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTBWREZPTTAxRk1VUk9SRXBRVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVWazR6VFVVeFJFNUVTbEJTUlVWb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V2pOb1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsVlRGVVpIcENUbEY2VVhsVU1GSktaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZaU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWtOVlJyYURObFZURndUa1JXVDFaRlJUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVVazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUk9WVE5qZDFSVlRUQk5hemxGVTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWREJTU2s1SFdrVlRXR3hOWVcxemQxUXdVbXBqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRWVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSMDB3VkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1ZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWVk5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzNVJWRlVTbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVYlhCYVl6QTFSVkZZVms5aGJVMHhWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtac05GUkZVbEprTUhoeFYxTkdVRkpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFpaZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVlZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJxU1ZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVazVWZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGRVUlZKU1pEQjRjVmRUUms5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJPWlZoamQxUlZUVEJOYXpVMlZGUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4Y1dFelRrOVNSVVl4Vkcxd2FtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2EyaFVWIUJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmtZMFZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBaV3RyZDFwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVmt6YUU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBKVlRGVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSlNaREF4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFF4VW1wak1EVkZVVmhXVDJGdFRqUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazVsYlhOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVkZSU1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFObEpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y21Wck9VVldXRTVQVWtWR01WUnRjR3BrTURGMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQnFUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdhRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeE5sZFVRazFTUmtZelZFZHdXazFyTlVWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCR1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4Vk1WUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbVZzUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWbFJXYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdWbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVViFCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVk1GcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZNVFpXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpPVFZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNVazVIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGRVTUdnelpWVXhjRTVFVms1bGJFWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZGaHNUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZWWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbGF6Um9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJHWlVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1ZyYUZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdSalphYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRVpQVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFYxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxY1dKRWFFNWhhMnd4VkRGU1RtUXdOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxabFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlVWbEpXWXpBMVJWRllWazloYkVWIVZHdEZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpFNE9DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVlJZYUU1bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlZWRXB0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGVllUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVV4V1dRemJFNWhWRkV4VkZod1NtVnJlRVZWV0dSTllXeHJkMVJZY0c5UFJURnhVMWhXVUZaRk1UVlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUmtZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQk9aV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWExSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI0VkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFVrWlZNRnByVWtwbFZYaHhZVE53VDFaRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWVlRSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFUyWVVSb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTYm1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzUlRCVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNWxiRlY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUVZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWRlVVbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmR3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2QxUXhUak5OUlRGRVRrUktUMVpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJXVGtVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSV1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5aGJFWTBXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWeFYxUkNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFV4TmxkVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1SlZURlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJhWlVkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHNXdhbU13TlVWUldGWlBZV3hyYUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRaRFpVUlZKU1pEQjRjVmRVU2xCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlVWRkpRVlROamQxUlZUVEJOYXpVMlVsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3M1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBObFF4VW1wak1EVkZVVmhXVDJGdFRqUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUlVZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Wa1paTkZSWGNFcGtWVGxWVlZoa1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFObEpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjR3BsUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWExSktZekExUlZGWVZrOWhiVTQxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhXWHBDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWVlVWazFTUmtZelZFZHdXa2xWTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjVWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQWlcxemVWcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMlZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1a01EUm9aRE5zVG1GVVVURlVhMUp1WXpBMVJWRllWazloYldRMFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2RqZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSU1RtRnJielJVViFCS1pGVTVWVlZVVWxCUk0yTiFWRlZOTUUxck9VVlRWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVU1GSktTVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXMWtOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWb3piRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWUlUwWk5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKV1pVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWREJTU21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRkpqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1lXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVGtVeFJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrSk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKdVl6QTFSVkZZVms5aGJXUXpWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWRmQxUkZVbEprTUhoeFYxUlNUbEpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZSVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJ1WkRBMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNjazFWZUVWVldHUk5ZV3hyTUZSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWak5VVms0elRVVXhSRTVFU2xCU1JXdzBXbXRTU21WVmVIRmhla0pRVlROamQxUlZUVEJOYXpsRlUxTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JtVnJOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc2F6QlVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZelZHNXNNMDFGTVVST1JFcFFVa1pHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVnA2UWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXR3hOVWtaR00xUkhjRnBPUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9aV3Q0UlZWWVpFMWhiR3N3Vkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVUZKSFkhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVTVZKQ1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQWVcxME0xUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHUmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVZrNVNSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6bFZVbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdjbVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxSWGhGVlZoa1RXRnNhekZVVmxKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBRVmtWVmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZzVm5wVWExSkNaRlUxY1dFemFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwT1ZURnhVMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZERlNTbVZCWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02VnpxWE9tczZSenFIT29NNlp6cEhPb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT295RFBnTStCenIvUGdpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklDQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn