Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNemc2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295IU9uYzZWenBFZ3pwWE9wYzZhenBIT29jNmd6cG5Pa1R3dmFERStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0pwYm01bGNreHBibXR6SWo0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pwSFBoczYxejRUT3Q4K0J6cS9Pc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHprME1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9UUXZOVFl2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6azBMelUyTHpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemswTHpVMkx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0tNNmN6cEhPb2M2VHpwSE9vYzZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bEtUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvek1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EWTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGM2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T1RveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakV3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVE04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFek9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFek9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNE9qQTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFNE9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TVRveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR5TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam95TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qRXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJek9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT296eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qRXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UTThMMmd6UGp4emNHRnVQakV6T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXhPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmN6cHpPa2M2bnpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZsenB2T244NmxJTTZjenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EWTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9ueURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBIT3BjNmh6cC9PcGM2Z3pwL09tend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHJPa2M2aHpwSE9wTTZSenFQT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pxWE9tODZYSURFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZaenByT2x5RE9vTTZsenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNREUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2bHpwek9uYzZSenFQT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREU1UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNlVMczZVTHM2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ERSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRFd016WThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPb2M2VHpwSE9wTTZaenByT2xjNmpJTTZhenBIT3BNNmZ6cG5PbXM2WnpwWE9veURPa2p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZmenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02WXpwZk9vODZWenFuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTRNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek9EQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZsSU02UnpwIU9wTTZwenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZuenBIT25jNmZ6cVhPb2M2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2Unpwbk9xYzZkSU02Z3pwSE9wTTZoenFuT25TRE9rODZWenFIT25NNlJ6cCFPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenByT2tTRE9sYzZsenByT2tjNmh6cURPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWdMU0RPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TlRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFU1UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tYzZVenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTJNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cFhPcGM2YXpwSE9vYzZnenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBYT3BjNmF6cEhPb2M2Z3pwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0F0SU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9tczZSSU02VnpxWE9tczZSenFIT29NNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZSenBuT3FjNmRJTTZnenBIT3BNNmh6cW5PblNET2s4NlZ6cUhPbk02UnpwIU9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1ETSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBek56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1ETTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmxJTTZSenAhT3BNNnB6cCFPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBqT2w4Nmp6cFhPcWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdORFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EUTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZoenAvT2xNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbGM2aklNNmF6cEhPcE02Znpwbk9tczZaenBYT295RE9rand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZnenBYT29jNlp6cWJPbGM2aHpwWE9tYzZSenByT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TWpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREl3UEM5emRISnZibWMrSU02ZkxzNlVMczZVTHM2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2xjNmR6cVRPb2M2Wnpwck9seURPb002bHpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmx6cHZPbHlBeFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET21zNlJ6cUhPa2M2a3pwSE9vODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZWenB2T21jNmp6cVBPa2M2aHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZSenFYT29jNmZ6cVhPb002ZnpwczhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pxRE9uODZienBuT3BNNlp6cVBPbk02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemN3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQSFNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02anpxWE9uTTZjenBIT3A4Nlp6cHJPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpjd01EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEhTURBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbmM2VnpwSE9vTTZmenB2T2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFET2tjNmh6cEhPbzg2YXpwWE9wYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cUhPa2M2VHpwL09wYzZjenBIT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14TXp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cWZPa2M2WHpwc2d6cHJPa2M2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEyUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1QyVnJSak5VYkU0elpWVXhjRTVFVms1bGExWTJWRlpTUzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4RmVGUnJVbkpsUlRsRVpETnNUbUZVVVRGVVdIQldUVVUxY1ZacWFFOVNSVVl4Vkcxd1VrNUZPVlZWVkVwUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWbFJHVDJWcldUUlVhMUpDWkZVMWNWWllhRTlTUjAxb1ZGZHNNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hWZDFSV1VuSk5WMXBGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKcVNWVXhjVlJZVGs1aGEyd3hWREZTVGsxRk5UWmhNMmhQVTBoamQxUlZUVEJOYXpWVldqTnNUbFpGVldoVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOVNSIVF6VkZod2MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVJWVWxKSlZURTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWldzMVZWWnFhRTlTUlVZeFZHMXdXbVZWTlRaWFdHUk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVjFoa1RtRnRZIWhhYTFKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JrWTJWRlpTY21Nd01YRlRXRlpRVmtVd2VWUXdVbkprTURsWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQnVUVVU1UlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1RrbFZPVlZTV0hCdFVrWkdNMVJIY0ZwSlZURlZWVlJTVG1Gc1ZucFVWIUJLWkZVNVZWVllaRTVoYkVZMVZEQm9NMDFGTVVST1JFcFBaV3N4TTFSV1VtcGxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVViFCU1RsVTFWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3YWsxRk5VVlVWRUpRVVROa05WUlhhekJPVlRWRlZWaHNUbUZyUlhoYWExSlNaREI0Y1ZkVFJrOWhiRVkxVkRCU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZlRlJyVWtwSlZURjFaSHBDVGxGNlVYbFVibkJ1WlVVNVZWVlVSazFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGU1ZFWlFVa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4V2pOb1RtVnNhIWxVTUU0elpWVXhjRTVFVms5U1IwMHhWRmh3UWsxWFdrVlZXR1JOWVd4ck1GUlhjRXBPUlRWeFZGaE9UbUZyYkRGVU1WSldaREExVlZsNlJsQlhTR04hVkZWTk1FMXJPVVZTVkZaT1lXc3dhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKR1ZURlVhMUp6VDBVMVJWRllWazloYldRelZHdFNUbVF3TlZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE5SVGxGWVhwR2JWSkdSak5VUiFCYVRrVXhSVk5VVWs1V1JsWjZWRmR3U21SVk9WVldXR1JQVWtWcmFGUXdhRE5OUlRGRVRrUktVRkpGVlhkVVYhQmFTVlY0UlZOWWJFMWhiWE4hVkRGU1ZrMUZOVWxrZWtKT1VYcFJlVlF3VWs1a01EbFZWMU5HVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWWllaRkJXUmtrMFZHdFNRbVJWTlhGYWVrSlBZV3RyTUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkZSV2hVVnpVelRVVXhSRTVFU2xCU1JtdzBWRmh3YW1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlljRlpOUlRGRlZXcG9UMUpGUmpGVWJYQnVUa1V4VlZsNlJrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZWV0hCdFVrWkdNMVJIY0ZwT1JUbFZXbnBLVGxKRlZucFVWIUJLWkZVNVZWWlVSazVXUmxZMVZEQm9NMDFGTVVST1JFcFFWa1ZGTVZReFVscGpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGRVVmxKR1NWZGFSVlZZWkUxaGJHc3hWRmR3UmsxVk1YRldXRTVPWVd0c01WUXhVbFpsUlRVMllYcFdUMVZVTURrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5zVGxaR1ZqVlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlXUlZWb1ZERlNjazFYV2tWVldHUk5ZV3hyTVZSV1VrcGxWVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1RVVTVSVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3Yms1Rk9VVmFla3BRVlROa05WUlhhekJPVlRWVlZWUktUbUZyTkRSVWExSkNaRlUxY1ZwNVJrOVNSVEUxVkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXdNVlF3VWxwSlYxcEZWVmhrVFdGc2F6QlViWEJHVFZVMVZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNWbVZyTlVWVVZFcE9TVmhqZDFSVlRUQk5hemxGVlZOR1RsSkdiRFZVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JVWXpWRzF3YTA5Rk5VVlJXRlpQWVcxa05sUldVbkpsUlRVMVpETnNUbUZVVVRGVWExSnlUVVUxVlZsNlNtMVNSa1l6VkVkd1drNUZNVlZVV0doT1ZrWnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVG1WdGMhZFVVMFl6VFVVeFJFNUVTbEJTUlVZMVZGZHdXbVZGZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSVlVrNU5helZGVjJwb1QxSkZSakZVYlhCdVpEQXhObFZVVmxCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRWRVpPVmtka05scHJVbEprTUhoeFYxUlNUbUZyUmpOVVYhQmFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkd4U2FtUXdOWFZrZWtKT1VYcFJlVlF3VWtwbGF6VlZZVE5vVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWVlVWbEJXUlZrMFZHdFNRbVJWTlhGYU0yaFBZVzFrTTFSWWJETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUVEZVTUZKeVpWZGFSVlZZWkUxaGJHdG9WREJTUm1Wck5UWlRXRTVPWVd0c01WUXhVbEpOYXpGRlZWUktUMWRJWSFkVVZVMHdUV3MxTmxkVVNrNVdSbXcyVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFZrWkdOVlJWVWs5UFJUVkZVVmhXVDJGdFRYZFVhMUpDVFVVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVbVF3T1VWWmVrWnRVa1pHTTFSSGNGcEpWVEZ4WVhwQ1RtVnRUbnBVViFCS1pGVTVWVlZZYkU1aGExVjRWRzAxTTAxRk1VUk9SRXBQWld0VmVGUldVbkpsVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZWSkNUVVV4TmxScWFFOVNSVVl4Vkcxd2FtUXdOVFpVVkVaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXbnBHVDJGc1JUQmFhMUpTWkRCNGNWZFVTazlsYldOb1ZGWlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1V3YUZSc1VtNU9WVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCU1RXczFObGRZYkUxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5YRlZXR2hQU1ZoamQxUlZUVEJOYXpWeFUxUlNUMlZzYSFsVVJWSktaVlY0Y1dFemNFOVdSMk14Vkd4U1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHNNMVJyVWtaTlJYaEZVMWhzVFdGdGREWlViRkpLVFVVeFZWUnFhRTlTUlVZeFZHMXdWazVGTVZWV1ZGWlBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVlZOR1RtRnNhIWxhYTFKU1pEQjRjVmRVUms5U1JtdDVWREZTVm1Nd01YRlRXRlpRVmtVd2QxUnRjRTVrTURWWlpIcENUbEY2VVhsVWJGSktUa1UxUlZSWWNFMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZSV0doUFVrWlpORlJyVWtKa1ZUVnhWbGhrVDJWdGREWlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTlXUlRFMFZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBVa2RqTVZSclVscEpWWGhGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKT1RVVXhObHBFYUU5U1JVWXhWRzF3VWsxck9VVlhWRVpOVWtWc05WUkhjSEpsYXpWVlVsUkdUMGxZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZaWVpGQldSbXQ1VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFZrVkdOVlF3VW10UFJUVkZVVmhXVDJGc1JqWlViWEJhVGtVNVJHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdTbVF3TVRaYU0yaHRVa1pHTTFSSGNGcE5SVFZGV1ROa1RsSkdWbnBVViFCS1pGVTVWVlJZYUU1bGExWTFQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1qQTVMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVmxob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVWVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUXhVa3BsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQkdZekExUlZGWVZrOWhiWFExVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWMVJXVGxaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyT1ZWU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCeVpVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGs1VmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUldVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNsQldSVVY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5rVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWllhRTFTUmtZelZFZHdXazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnRZekJVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRmFlVVpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxVlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJNRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVWMnd6VFVVeFJFNUVTbEJTUm13MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4V25wR1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3YmsxRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa0pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpCVVdIQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V4VkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhrVGxVelkhZFVWVTB3VFdzNVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJXUTBWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemQxUkZVbEprTUhoeFYxUlNUbFpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZSVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJ1WkRBMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNRazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTUZSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalJVTVU0elRVVXhSRTVFU2xCU1JVWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVZoamQxUlZUVEJOYXpsRlVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVUZKRlJXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGYU0yaFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoc1RWSkdSak5VUiFCYVRrVXhjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhiV1ExVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVkZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJTVG1Gc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKS1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVcxa05WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpIVFRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZWVTBaT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6bEZVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZEQlNRazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUVEZVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JtdzBWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxsNlNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwSlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpTVGxWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZDFSRlVsSmtNSGh4VjFOR1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlZZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck5UWlVWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFlUTk9UMUpGUmpGVWJYQnFaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NtVlZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJYY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlsYTJ0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4V1ROb1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbEprTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ORlJyYURObFZURndUa1JXVG1WdGMhZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGSlFWVE5qZDFSVlRUQk5helUyVWxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVSVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUlljR3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJWMVJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFWmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGVXhWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4RmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMkZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZXVkZadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJXWldzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSWGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JWVXdXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZWUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1TlZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpTVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNSbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNSalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlVXR3hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VabFJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJoVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pHTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlhVMFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9aREExVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JYZFVhMFU1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1UZzRMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZob1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKR1JqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVlZFSk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vm1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSbFV3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWVk5HVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlVRazFTUmtZelZFZHdXazFGTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4Rk1GUnROVE5sVlRGd1RrUldUbVZzVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZVVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVViFCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1JURjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGWlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QyRnNSalJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5aGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRlhWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRFMlYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1RrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlVibkJxWXpBMVJWRllWazloYkd0b1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFrTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSS1VGWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlJVVWxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5UWlNWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ORlJyYURObFZURndUa1JXVDFKRlJqVlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHUlBZVmhqZDFSVlRUQk5helUyVWxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YW1WRk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0VGpWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWtKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJXVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdWNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGxVYm13elRVVXhSRTVFU2s5bGJYTjVXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpsRlVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDJGdFpEUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUjJONFZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSk9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZSU1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVSVk5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiV1ExV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhXak5zVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlRSazFTUmtZelZFZHdXazVGTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VW1Nd05VVlJXRlpQWVcxa05WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZEQlNRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnRaRE5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1JVViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpPVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUbVZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1a01EVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5VFZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkZiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCVk0yTiFWRlZOTUUxck9VVlRVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVaV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJNRlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqTlVibXd6VFVVeFJFNUVTbEJTUmtZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V25wQ1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYXpCVWJGSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUVVrZGplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZReFVrSmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5aGJYUXpWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR05sUkZVbEprTUhoeFYxUldUbEpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWNGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJPVlZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWMWhPVDFKRlJqRlViWEJ5WlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVYld3elRVVXhSRTVFU2xCV1JWVm9XbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFlUTm9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWWFFMVNSa1l6VkVkd1drNVZNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabFJUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVNVkpLWlVGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBYT3BjNmF6cEhPb2M2Z3pwbk9rYzZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwWE9wYzZhenBIT29jNmd6cG5Pa2M2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn