Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NU5ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVFF2TlRZdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMEx6VTJMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemswTHpVMkx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZSenFUT21jNmF6cFhPb3lET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa1NET29NNlJ6cUhPa2M2anpwck9sYzZsenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZsenB6T25NNlJ6cWZPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2T1RBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGt3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9sODZjenBIT29jNm56cFhPbWM2ZklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9rYzZsenFIT244Nmx6cURPbjg2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET21zNlJ6cUhPa2M2a3pwSE9vODZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPcGM2YnpwY2dNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlZ6cCFPcE02aHpwbk9tczZYSU02Z3pxWE9tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cDh1enBRdXpwUXV6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBeE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TVRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPa2M2a3pwbk9tczZWenFNZ3pwck9rYzZrenAvT21jNmF6cG5PbGM2aklNNlNQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02aHpwL09sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbDg2anpwWE9xYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpnd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak00TURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxVWd6cEhPbmM2a3pxbk9uYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXpORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpxZk9rYzZkenAvT3BjNmh6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cEhPbWM2cHpwMGd6cURPa2M2a3pxSE9xYzZkSU02VHpwWE9vYzZjenBIT25jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9tczZSSU02VnpxWE9tczZSenFIT29NNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NBdElNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2WnpwVE9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET2xjNmx6cHJPa2M2aHpxRE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EWXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9sYzZsenByT2tjNmh6cURPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EWXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklDMGd6cFhPbXM2YXpwdk9sODZqenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2YXpwRWd6cFhPcGM2YXpwSE9vYzZnenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2YnpwSE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZrenFIT3FjNmRJTTZUenBYT29jNmN6cEhPbmM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRE0hUEM5emRISnZibWMrSU02anpxZk9uODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TXprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRE01UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFVZ3pwSE9uYzZrenFuT25jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1ERTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tTTZYenFQT2xjNnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9uODZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqSU02U1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01qQThMIU4wY205dVp6NGd6cDh1enBRdXpwUXV6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cG5PbXM2WElNNmd6cVhPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFYT204NlhJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZhenBIT29jNlJ6cVRPa2M2anpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwWE9tODZaenFQT284NlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9wYzZoenAvT3BjNmd6cC9PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPb002Znpwdk9tYzZrenBuT284NmN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURVIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT255RE9vTTZSenFYT204NmZ6cVVnenB6T2xjNmJ6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cWZPcGM2VXpxSE9uODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURjd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcGM2Y3pwek9rYzZuenBuT21zNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOekF3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EY3dNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNmR6cFhPa2M2Z3pwL09tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd01qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tTRE9vTTZSenFIT2tjNmp6cHJPbGM2bHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORE04TCFOMGNtOXVaejRnenBUT29jNlJ6cFBPbjg2bHpwek9rYzZkenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16RXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBuT3A4NlJ6cGZPbXlET21zNlJ6cHZPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlZWRUpQWld0R00xUnNUak5sVlRGd1RrUldUbVZyVmpaVVZsSkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRVY0Vkd0U2NtVkZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZaTlJUVnhWbXBvVDFKRlJqRlViWEJTVGtVNVZWVlVTazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaV1ZFWlBaV3RaTkZSclVrSmtWVFZ4Vmxob1QxSkhUV2hVVjJ3elpWVXhjRTVFVms1bGJGViFWRlpTY2sxWFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVbXBKVlRGeFZGaE9UbUZyYkRGVU1WSk9UVVUxTm1FemFFOVRTR04hVkZWTk1FMXJOVlZhTTJ4T1ZrVlZhRlJGVWtwbFZYaHhZVE53VDFKSGRETlVXSEJ6VDBVMVJWRllWazloYkd3elZGVlNVa2xWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmxhelZWVm1wb1QxSkZSakZVYlhCYVpWVTFObGRZWkU1bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1UWlhXR1JPWVcxamVGcHJVbEprTUhoeFYxUktUMVpHUmpaVVZsSnlZekF4Y1ZOWVZsQldSVEI1VkRCU2NtUXdPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0c1TlJUbEZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpPU1ZVNVZWSlljRzFTUmtZelZFZHdXa2xWTVZWVlZGSk9ZV3hXZWxSWGNFcGtWVGxWVlZoa1RtRnNSalZVTUdnelRVVXhSRTVFU2s5bGF6RXpWRlpTYW1WRmVFVlRXR3hOWVcxemQxUlhjRkpPVlRWVlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQnFUVVUxUlZSVVFsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZWV0d4T1lXdEZlRnByVWxKa01IaHhWMU5HVDJGc1JqVlVNRkpLWXpBeGNWTllWbEJXUmtWNFZHdFNTa2xWTVhWa2VrSk9VWHBSZVZSdWNHNWxSVGxWVlZSR1RWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFjVkpVUmxCU1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRmFNMmhPWld4cmVWUXdUak5sVlRGd1RrUldUMUpIVFRGVVdIQkNUVmRhUlZWWVpFMWhiR3N3VkZkd1NrNUZOWEZVV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaa01EVlZXWHBHVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzNVJWSlVWazVoYXpCb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1pWTVZSclVuTlBSVFZGVVZoV1QyRnRaRE5VYTFKT1pEQTFWR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU2sxRk9VVmhla1p0VWtaR00xUkhjRnBPUlRGRlUxUlNUbFpHVm5wVVYhQktaRlU1VlZaWVpFOVNSV3RvVkRCb00wMUZNVVJPUkVwUVVrVlZkMVJYY0ZwSlZYaEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVkpXVFVVMVNXUjZRazVSZWxGNVZEQlNUbVF3T1ZWWFUwWk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVGxWVmxoa1VGWkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVnA2UWs5aGEyc3dWRVZTU21WVmVIRmhla1pPVmtWRmFGUlhOVE5OUlRGRVRrUktVRkpHYkRSVVdIQnFaVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZod1ZrMUZNVVZWYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0c1T1JURlZXWHBHVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWVlljRzFTUmtZelZFZHdXazVGT1ZWYWVrcE9Va1ZXZWxSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RsWkdWalZVTUdnelRVVXhSRTVFU2xCV1JVVXhWREZTV21Nd01YRlRXRlpRVmtaVmQxUldVa1pKVjFwRlZWaGtUV0ZzYXpGVVYhQkdUVlV4Y1ZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVkZOVFpoZWxaUFZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGaE0yeE9Wa1pXTlZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZWV2hVTVZKeVRWZGFSVlZZWkUxaGJHc3hWRlpTU21WVk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVOUlRsRlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQnVUa1U1UlZwNlNsQlZNMlExVkZkck1FNVZOVlZWVkVwT1lXczBORlJyVWtKa1ZUVnhXbmxHVDFKRk1UVlVNVTR6WlZVeGNFNUVWazlXUlRBeFZEQlNXa2xYV2tWVldHUk5ZV3hyTUZSdGNFWk5WVFZWWVROT1RtRnJiREZVTVZKV1pXczFSVlJVU2s1SldHTiFWRlZOTUUxck9VVlZVMFpPVWtac05WUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpGUmpOVWJYQnJUMFUxUlZGWVZrOWhiV1EyVkZaU2NtVkZOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KTlJUVlZXWHBLYlZKR1JqTlVSIUJhVGtVeFZWUllhRTVXUm14NlZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWk9aVzF6ZDFSVFJqTk5SVEZFVGtSS1VGSkZSalZVViFCYVpVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlZTVGsxck5VVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRzVrTURFMlZWUldVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZOVVJrNVdSMlEyV210U1VtUXdlSEZYVkZKT1lXdEdNMVJYY0Zwak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYZFViRkpxWkRBMWRXUjZRazVSZWxGNVZEQlNTbVZyTlZWaE0yaE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZGVlZSV1VGWkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVm96YUU5aGJXUXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkTk1WUXdVbkpsVjFwRlZWaGtUV0ZzYTJoVU1GSkdaV3MxTmxOWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMXJNVVZWVkVwUFYwaGpkMVJWVFRCTmF6VTJWMVJLVGxaR2JEWlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazlXUmtZMVZGVlNUMDlGTlVWUldGWlBZVzFOZDFSclVrSk5SVGxVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1pEQTVSVmw2Um0xU1JrWXpWRWR3V2tsVk1YRmhla0pPWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWaHNUbUZyVlhoVWJUVXpUVVV4UkU1RVNrOWxhMVY0VkZaU2NtVlZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJWVWtKTlJURTJWR3BvVDFKRlJqRlViWEJxWkRBMU5sUlVSazVoV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaYWVrWlBZV3hGTUZwclVsSmtNSGh4VjFSS1QyVnRZMmhVVmxKV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JUQm9WR3hTYms1Vk1HaGtla0pPVVhwUmVWUnRjRkpOYXpVMlYxaHNUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxY1ZWWWFFOUpXR04hVkZWTk1FMXJOWEZUVkZKUFpXeHJlVlJGVWtwbFZYaHhZVE53VDFaSFl6RlViRkpQVDBVMVJWRllWazloYkd3elZHdFNSazFGZUVWVFdHeE5ZVzEwTmxSc1VrcE5SVEZWVkdwb1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXhWVlpVVms5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk1UWlZVMFpPWVd4cmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMUpHYSFsVU1WSldZekF4Y1ZOWVZsQldSVEIhVkcxd1RtUXdOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwT1JUVkZWRmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWRllhRTlTUmxrMFZHdFNRbVJWTlhGV1dHUlBaVzEwTmxSRlVrcGxWWGh4WVROd1QxWkZNVFJVYTJnelRVVXhSRTVFU2s5U1IyTXhWR3RTV2tsVmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnNVazVOUlRFMldrUm9UMUpGUmpGVWJYQlNUV3M1UlZkVVJrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZTVkVaUFNWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWbGhrVUZaR2EhbFVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTlXUlVZMVZEQlNhMDlGTlVWUldGWlBZV3hHTmxSdGNGcE9SVGxFWkROc1RtRlVVVEZVV0hCS1pEQXhObG96YUcxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5VVlpNMlJPVWtaV2VsUlhjRXBrVlRsVlZGaG9UbVZyVmpVOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakV5TURrdE1pSStWRmR3U21SVk9WVldXR2hRVVROamQxUlZUVEJOYXpsVlUxaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkRGU1NtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGdGREVlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUld0NFZFVlNVbVF3ZUhGWFZGWk9Wa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1RtRllZIWRVVlUwd1RXczVWVkpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWldXRTVQVWtWR01WUnRjSEpsUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9UbFY0UlZWWVpFMWhiR3N4VkZaU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVUZaRlJYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGaE0yUk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxob1RWSkdSak5VUiFCYVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVcxak1GUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZwNVJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JUVlZXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWld0NFJWVllaRTFoYkdzd1ZHeFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWGJETk5SVEZFVGtSS1VGSkdiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRmFla1pPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJNRlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1JURlVSVkpTWkRCNGNWZFVVazVoYlZFMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUk9WVE5qZDFSVlRUQk5hemxGVTJwb1RtRnJiREZVTVZKU1RsVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWREJTUmtsWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUXhVbFpqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRSVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSIU4hVkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1ZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzNVJWRlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGT1ZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHNWtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKQ1RVVjRSVlZZWkUxaGJHc3dWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05GUXhUak5OUlRGRVRrUktVRkpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhXR04hVkZWTk1FMXJPVVZSVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZVbGhPVDFKRlJqRlViWEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFFVa1ZGYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVm96YUZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXR3hOVWtaR00xUkhjRnBPUlRGeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSldaVlV4VkdSNlFrNVJlbEY1VkRCU1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVWtaak1EVkZVVmhXVDJGdFpEVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUlVVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSk9ZV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoa1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczVSVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1GSnFZekExUlZGWVZrOWhiV1ExVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFVrZE5NRlJGVWxKa01IaHhWMVJTVGxaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWVlRSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyT1VWUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQWVcxTk1WUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHYkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkVFJsQlNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZWVkVaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VTJXWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVZWa3pUazlTUlVZeFZHMXdha2xWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSk9WWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVYkZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrViFWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpQVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxTmxSVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNWEZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwbGF6VkpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZGZHdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTkZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QyVnJhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWRlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFTVlV4VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1VtUXdNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0VaTlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpxWXpBMVJWRllWazloYlU0MFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzF6ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFOR1RsWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlJVVWxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5UWlNWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsRlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQnFaREF4ZFdRemJFNWhWRkV4VkZod2FrNUZlRVZWV0dSTllXeHJlVlF3VWs5UFJURnhVMWhXVUZaRk1HaFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaWFZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5helZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKT1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3Um1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUnNVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiRVYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJDVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWWlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWmxhemxKWkROc1RtRlVVVEZVV0hCV1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRmR3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VGUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMVpGVlRCYWExSktaVlY0Y1dFemNFOVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVsSk9SMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJFViFWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4R05sUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMUpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZSWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZWV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKbGF6RnhVbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWldzMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdSbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhMmhVTUU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JrWTJXbXRTU21WVmVIRmhNMnhQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZWUkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4Y1ZkVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1a01EVlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpXWlVkYVJWTlliRTFoYlhRMlZGWlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFSclJUbFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl4T0RndE1TSStWRmR3U21SVk9WVlVXR2hPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZWUktiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4VldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMUZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VwbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhZFVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUlRFMVZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pHTkZwclVrcGxWWGh4WVROd1RtVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRSb1pETnNUbUZVVVRGVVdIQldaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd0U2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdlRlJZYkROTlJURkVUa1JLVDFKR1ZUQmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGVlUwWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFObUZFYUU1aGEyd3hWREZTVGsxVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVbTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJGSldZekExUlZGWVZrOWhiRVV3VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1pXeFZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVUZaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVSazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWUlZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhelZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCV1pWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlhjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZVVkVKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJXRXpUazlTUlVZeFZHMXdWazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWk5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWxVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjVWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQWVd4R05GcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMkZzYkhwVWExSkNaRlUxY1ZkVVFsQlhTR1ExVkZkck1FNVZNVFpYVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VlZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpPU1ZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHMXdXbVZIV2tWVFdHeE5ZVzEwTmxSdWNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnNhMmhVTUdnelpWVXhjRTVFVms1bGJXUTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBRVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUlNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxKVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0VaTlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpxWXpBMVJWRllWazloYlU0MFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZHTlZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1RsWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5UWlNWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQnFaVVUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9OVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMWNWbDZRazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVlZGWk5Va1pHTTFSSGNGcEpWVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1RWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWRzV3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVWUnViRE5OUlRGRVRrUktUMlZ0YyFsYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZSV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJ1WkRBMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNibU13TlVWUldGWlBZVzFrTkZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhZIWhVUlZKU1pEQjRjVmRVVWs1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpRVVROamQxUlZUVEJOYXpsRlUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkRCU1NrbFhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJWVWtaak1EVkZVVmhXVDJGdFpEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGYU0yeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZOR1RWSkdSak5VUiFCYVRrVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVm1WRk5YQmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQlNZekExUlZGWVZrOWhiV1ExVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWldOVlJGVWxKa01IaHhWMVJTVG1GcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazFTUmtZelZFZHdXazVGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTYm1Nd05VVlJXRlpQWVcxa00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNVNSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6bEZVVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdibVF3TlZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk5WWGhGVlZoa1RXRnNhekJVVmxKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWXpWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBRVWtWc05GcHJVa3BsVlhoeFlYcENVRlV6WSFkVVZVMHdUV3M1UlZOVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVVZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1bGF6VjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpDVFVWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGaHdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTTFSdWJETk5SVEZFVGtSS1VGSkdSalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JXeDZWR3RTUW1SVk5YRmFla0pRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlUxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVnJlRVZWV0dSTllXeHJNRlJzVW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYZFViV3d6VFVVeFJFNUVTbEJTUjJONVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4WWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RVVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWREZTUW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnJVbTVqTURWRlVWaFdUMkZ0ZEROVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1kyVkVWU1VtUXdlSEZYVkZaT1VrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VUZFelkhZFVWVTB3VFdzNVZWSlliRzFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNISmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1pVVjRSVlZZWkUxaGJHc3hWRlpTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUnRiRE5OUlRGRVRrUktVRlpGVldoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhiRlo2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJoUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVeGNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZGTlRWa2VrSk9VWHBSZVZReFVrcGxRV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9sYzZsenByT2tjNmh6cURPbWM2UnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU1nejREUGdjNi96NElnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veUFnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn