Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNemM2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZhenFIT3BjNmZ6cCFPbGM2aHpwazhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZSejRiT3RjK0V6cmZQZ2M2dnpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET3BNNnR6NEhPdk02eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBDOTFiRDQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjg1TlRFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9UVXZOVFV2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6azFMelUxTHpNdklqN09vODZSenBMT2tzNlJ6cVRPbnp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemsxTHpVMUx6UXZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU04TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljMk5vWldSb1pXRmtaWElnWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNZ0tNNmN6cEhPb2M2VHpwSE9vYzZmenFET244Nmx6cHZPbjg2bEtUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TlRvME5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBMk9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOem94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBNE9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGs2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGs2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1Rvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk5EZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TVRveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTBPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TlRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TlRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTJPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56bzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPRG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFNU9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3dOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU16b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6SWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenFYT244NmR6cFhPb2M2WnpwL09wVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRaU0krUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrUEM5b01qNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZENJK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3dOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0RveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd016d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakUwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG96Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5EazhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qRTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPakl6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TWpvd01Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXpPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNem96TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME56RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRjeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNld6cW5Pazg2aHpwSE9wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenB2T244NmN6cExPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wTTZoenAvT29NNmZ6cHZPbWM2a3pwL09wU0RPazg2VnpwIU9uYzZSenBUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFE1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFF3UEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9uYzZrenFIT21jNlN6cEhPbmM2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2WnpxVE9sODZrenBuT21zNlhJTTZienBYT284Nm56cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRRMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUwTmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cVhPcE02UnpwIU9sczZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRRMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cGZPbzg2Unpwck9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbVM3T21pN09rUzRnenFUT244Nmx6cHpPb002UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhOand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPa3M2UnpxSE9rczZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenB6T2tjNmh6cG5PbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2bHpwL09uYzZWenFIT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9wYzZmenAhT2xjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1UazhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UklNNlN6cEhPb2M2U3pwSE9vYzZSTGM2WkxzNmFMczZSSU02a3pwL09wYzZjenFET2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T244Nm16cG5Pbzg2YXpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9vYzZhenA4Z3pxVE9vYzZaenBIT25jNlV6cUhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01qQXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2WHpxUE9rYzZhenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFYT3BNNlJ6cCFPbHM2ZnpwUE9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTHM2bkxzNlZMczZnTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbGM2Ynpwdk9uODZUenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2UnpxUE9xYzZkenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURRIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pa2M2aklNNmp6cC9PcHM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21zNlJ6cGJPa2M2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16RSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sczZwenBQT29jNlJ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EWThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlZWRUpQWld0R00xUnNUak5sVlRGd1RrUldUbVZyVmpaVVZsSkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkZkd2NtVlZOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VabFZURnhVMWhvYlZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZWRlVWazlWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaWmVsSlBZbTVqZDFSVlRUQk5hekUyV2pOc1QxWkdWalZVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0ZCV1JURTFWREJTYjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd2VWUlhjRUpPUlRGVVpETnNUbUZVVVRGVWExSk9aVlUxVlZvemFHMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZVVkVaT1pXMTBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJDVUZaSFRqUlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYXpCNFZEQlNRazFWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFRd1VsSmxWVEZ4WVVSb1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTFjVmRZYUU5Uk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJXR3hQVWtkTk1WcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbFpHUldoVVZWSmFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkd4U1NrMXRXa1ZWV0dSTllXeHNObFJWVWxKbGF6VlZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpXVFVVeE5tSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTazFyTlhGV1ZGWk9WVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZ4VWxSS1VGSkZSWGRhYTFKU1pEQjRjVmRZYkU5aGEwVjVWRlpTVW1Nd01YRlRXRlpRVmtacmQxUnNVa0pPVlRSb1pIcENUbEY2VVhsVVYhQlNaVlV4VlZWVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVlZaTTJoUFZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhVMWhvVG1Wc2JEVlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazloYldRelZEQlNXbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hzTlZSVlVrNU5helZGVTFoT1RtRnJiREZVTVZKcVpEQXhWVmRVVWs1SldHTiFWRlZOTUUxck1WVlpNMlJRVmtWV05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEtVRlpIWkROVU1GSmhUMFUxUlZGWVZrOWhhMVY1Vkcxd2JtVnJOVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0U1TlZUVlZXVE5vYlZKR1JqTlVSIUJhWlVVNVJWZFVRbEJWTTJRMVZGZHJNRTVWTlRaVlZGSk9Wa1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VWxSU1QyRnNiRFZVYkU0elpWVXhjRTVFVms5bGJXUTFWRlZTV2xCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZTVkZKUFlXeHNOVlJzVGpObFZURndUa1JXVDJWdFpEVlVWVkpoVDBVMVJWRllWazloYTFWb1ZGWlNibVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6YUZSdWNGcE5hemxGWVVSb1QxSkZSakZVYlhCR1RWVXhObUY2UWs5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5UWldVMFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFYxaG9UMkZzUmpOVVYhQldZekF4Y1ZOWVZsQldSMDQxVkcxd2JrNVZNR2hrZWtKT1VYcFJlVlJXVW1wT1ZURlZWbGh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVZWWlRSazVoYTFrMFZHdFNRbVJWTlhGVFdHUk9Wa2QwTkZSRlVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkdSWGxVTVZKelQwVTFSVkZZVms5aGEydzBWR3hTYms1VmVFVlRXR3hOWVcxemVWUXhVa0prTURsSlpIcENUbEY2VVhsVVYhQk9TVlV4TmxOVVVrMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZVV0d4UFpXczBORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJLVGxaRk1UUlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazlTUm1zeFZHeG9NMDFGTVVST1JFcE9ZVzF6TUZRd1VuSk5SWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVViFCR1RsVTFObUZFYUU5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5UWlNWRXBQVVROa05WUlhhekJPVlRWVllYcEtUbFpGTUdoYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFNWhiRlV4VkZkd1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJzVWtwa01EVkpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHVFZVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTazFyT1VWVWFtaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVGxGWVROb1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhSVkpVUm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVlRXR3hQWlcxT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWTkdUMkZ0WSFkVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiRlY1Vkcxd1VrMUZlRVZUV0d4TllXMXpkMVJyVW01TmF6RTJVbXBvVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeE5sbDZTazlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlVWVVZFSk9Wa1V3ZDFwclVsSmtNSGh4VjFod1VGSkdSV2hVV0hCT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JUQXhWR3RTVGs1Vk5YVmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpKVlRGeFducFdUVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxGWWNFNWlibU4hVkZWTk1FMXJOVVZUVkVKT1ZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRmhvVDJWclJURlVNV2d6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWb1ZGVlNRazFWZUVWVFdHeE5ZVzEwTmxSV1VrNWxSVEZ1VUZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRXlNRFl0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVVdHeE9WVE5qZDFSVlRUQk5helZGVlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpXc3hjVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRVpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEIhVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZNRnByVWtwbFZYaHhZVE53VUZaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5WVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKQ1RWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZyVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0dST1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMU5HVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVNVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNGcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKT1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQWVdzd2VGUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMlZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWWNFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZaTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJLWlVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhMmhVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1aGExViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BRVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFUxaG9UMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1dGNlZrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVlZWYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wak1EVkZVVmhXVDJGcmJETlVNV2d6WlZVeGNFNUVWazlsYTBWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxWV1ROa1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hWV0Y2UW0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1VVldXRTVQVWtWR01WUnRjRVpPVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQkNaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRGU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJZYkROTlJURkVUa1JLVGxaSFkyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVhwS1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFObFpxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk9VUmtla0pPVVhwUmVWUldVbXBsUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFFOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RlZWMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdSazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFNWxSWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVYlhCTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDJWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtac05scHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMUpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZKVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFJUbFZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpxVFZVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGWlNjazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSdWNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnJWVEJVTUVVNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhNakEhTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVldYcFNUbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4VlZwNlNtMVNSV3cxVkVkd2NrbFZPVVZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VaT1JUVlpaRE5zVG1GVVVURlVibkJ1VFZWNFJWVllaRTFoYkd3MFZEQlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROZVZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RsWkdWalZhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5aGJFWjZWR3RTUW1SVk5YRlNWRVpPVjBoa05WUlhhekJPVlRVMlZGUkdUVkpHUmpOVVIhQmFaVVUxY1ZKcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtVlZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJXVWxwTlIxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVWbEpXWXpBMVJWRllWazloYTFWNVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBaV3RHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFob1QyVnJXVFJVViFCS1pGVTVWVmRVVmxCUk0yTiFWRlZOTUUxck1WVlpNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsVldUTk9UMUpGUmpGVWJYQkdTVlV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2NrMVZlRVZWV0dSTllXeHNORlJ1Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR2F6RlViRTR6VFVVeFJFNUVTazVXUjJRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VWxSU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFjV0V6Y0UxU1JrWXpWRWR3V21WRk9VVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbHBPVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSnVUa2RhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXdFZNVlJXYURObFZURndUa1JXVDJWclJYbFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekZWWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3Ums1Vk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRUpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVZWSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDR6VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1lXdEZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWTllhRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGaGVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVEZWVjJwb1RtRnJiREZVTVZKYVNWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3UmsxSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnVjRzVqTURWRlVWaFdUMkZyYkRSVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiRlV3VkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJDVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWZFliRzFTUld3MVZFZHdjazFyTVZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKeVl6QTFSVkZZVms5aGF6RTBWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0R05sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbUZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpUVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVnhXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNXbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGExWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld0c2VsUnJVa0prVlRWeFZGaG9UbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxUlZSWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOWEZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1TmF6VlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGxkYVJWTlliRTFoYlhRMVZERlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hHTmxScmFETmxWVEZ3VGtSV1RtRnNWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVlRWRVpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVlUxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0c1TlJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFViWEJIVDBVeGNWTllWbEJXUlRFelZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1pXTkZwclVrcGxWWGh4WVROd1RsWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWs5YWVqQTVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZsenAvT25jNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpxWE9uODZkenBYT29jNlp6cC9PcFNEUGdNK0J6ci9QZ2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn