Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNemM2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZhenFIT3BjNmZ6cCFPbGM2aHpwazhMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemsxTVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVFV2TlRVdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemsxTHpVMUx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMUx6VTFMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdLTTZjenBIT29jNlR6cEhPb2M2ZnpxRE9uODZsenB2T244NmxLVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05UbzBOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTJPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3TnpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEE2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalEhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalExUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTVPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTVPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNVG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNem93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNem95TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpxWE9uODZkenBYT29jNlp6cC9PcFR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d05qbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOem93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalEwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvek56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOend2YURNK1BITndZVzQrTVRjNk1EUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qRTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0Rvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1qb3dNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUSFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME56RThMIU4wY205dVp6NGd6cGJPcWM2VHpxSE9rYzZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2Y3pwSE9vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9tYzZkenFUT29jNlp6cExPa2M2ZHpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVE0yTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXpOand2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Znpwbk9wTTZYenFUT21jNmF6cGNnenB2T2xjNmp6cWZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRRMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPcGM2a3pwSE9uYzZXenAvT2s4NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTBOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5EUThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1qQThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbDg2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakV4UEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNmFMczZSTGlET3BNNmZ6cVhPbk02Z3pwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakUyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSSU02U3pwSE9vYzZTenBIT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEl4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET25NNlJ6cUhPbWM2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNakU0UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpxWE9uODZkenBYT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qRTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJeE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZsenAvT25jNlZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNakU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qRTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU1USThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cExPa2M2aHpwTE9rYzZoenBFdHpwa3V6cG91enBFZ3pxVE9uODZsenB6T29NNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEl4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET204NmZ6cWJPbWM2anpwck9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREl3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZoenByT255RE9wTTZoenBuT2tjNmR6cFRPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXlNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwZk9vODZSenByT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBmT3A4NlJ6cCFPbjg2bHpxSE9rODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT3BjNmt6cEhPbmM2V3pwL09rODZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhORGM4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02Vnpwdk9tODZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPbk02UnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV3UEM5emRISnZibWMrSU02WnpwSE9vODZwenAhT21jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NmF6cEhPbHM2UnpxRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlORHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlV6cGZPbk02Znpwck9vYzZSenFUT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xzNnB6cFBPb2M2UnpxYk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVlZFSlBaV3RHTTFSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1RtVnJWalpVVmxKTFQwVTFSVkZZVms5aGJFWTFWRmR3Y21WVk5VUmtNMnhPWVZSUk1WUlljRVpsVlRGeFUxaG9iVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZGVVZrOVZNMlExVkZkck1FNVZNVFpaZWxKUFltNWpkMVJWVFRCTmF6RTJXak5zVDFaR1ZqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRkJXUlRFMVZEQlNiMDlGTlVWUldGWlBZV3N3ZVZSWGNFSk9SVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1pWVTFWVm96YUcxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVlVWRVpPWlcxMGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUkNVRlpIVGpSVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxhekI0VkRCU1FrMVZlRVZUV0d4TllXMXpkMVF3VWxKbFZURnhZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPWlZVMWNWZFlhRTlSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWUldHeFBVa2ROTVZwclVsSmtNSGh4VjFod1RsWkdSV2hVVlZKYVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWR3hTU2sxdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUlZVbEpsYXpWVlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4Tm1KRWFFOVNSVVl4Vkcxd1NrMXJOWEZXVkZaT1ZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVnhVbFJLVUZKRlJYZGFhMUpTWkRCNGNWZFliRTloYTBWNVZGWlNVbU13TVhGVFdGWlFWa1pyZDFSc1VrSk9WVFJvWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCU1pWVXhWVlZVUWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5WVlpNMmhQVmtkbk5GUnJVa0prVlRWeFUxaG9UbVZzYkRWVVdHd3paVlV4Y0U1RVZrOWhiV1F6VkRCU1dtVnRXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJWVWs1TmF6VkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpxWkRBeFZWZFVVazVKV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWWk0yUlFWa1ZXTkZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1VGWkhaRE5VTUZKaFQwVTFSVkZZVms5aGExVjVWRzF3Ym1Wck5VUmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRTVOVlRWVldUTm9iVkpHUmpOVVIhQmFaVVU1UlZkVVFsQlZNMlExVkZkck1FNVZOVFpWVkZKT1ZrWkpORlJyVWtKa1ZUVnhVbFJTVDJGc2JEVlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlsYldRMVZGVlNXbEJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlNWRkpQWVd4c05WUnNUak5sVlRGd1RrUldUMlZ0WkRWVVZWSmhUMFUxUlZGWVZrOWhhMVZvVkZaU2JtVnJlRVZUV0d4TllXMXphRlJ1Y0ZwTmF6bEZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJHVFZVeE5tRjZRazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaV1UwWlFWa2R6TVZwclVsSmtNSGh4VjFob1QyRnNSak5VViFCV1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwNDFWRzF3Yms1Vk1HaGtla0pPVVhwUmVWUldVbXBPVlRGVlZsaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZaVFJrNWhhMWswVkd0U1FtUlZOWEZUV0dST1ZrZDBORlJGVWtwbFZYaHhZWGxHVGxKR1JYbFVNVkp6VDBVMVJWRllWazloYTJ3MFZHeFNiazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrSmtNRGxKWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1NWVXhObE5VVWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRlVXR3hQWldzME5GUnJVa0prVlRWeFUxUktUbFpGTVRSVVJWSktaVlY0Y1dGNlNrOVNSbXN4Vkd4b00wMUZNVVJPUkVwT1lXMXpNRlF3VW5KTlJYaEZVMWhzVFdGdGMhbFVWIUJHVGxVMU5tRkVhRTlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlRaU1ZFcFBVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhwS1RsWkZNR2hhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJGVXhWRmR3Um1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmQxUnNVa3BrTURWSlpIcENUbEY2VVhsVVdIQkdUVlU1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NrMXJPVVZVYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUbEZZVE5vVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeFJWSlVSbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWVFdHeFBaVzFPZWxSWGNFcGtWVGxWVlZOR1QyRnRZIWRVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGJGVjVWRzF3VWsxRmVFVlRXR3hOWVcxemQxUnJVbTVOYXpFMlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQk9UV3N4TmxsNlNrOVJNMlExVkZkck1FNVZOVVZVVkVKT1ZrVXdkMXByVWxKa01IaHhWMWh3VUZKR1JXaFVXSEJPWXpBeGNWTllWbEJXUlRBeFZHdFNUazVWTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISkpWVEZ4V25wV1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObEZZY0U1aWJtTiFWRlZOTUUxck5VVlNWRUpRVWtkTmQxUkZVa3BsVlhoeFlUTndUbVZzYkRWVU1WSlRUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkd0U1JrNVZlRVZUV0d4TllXMTBObFJXVW1wa01EbFZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJTVFVVMU5sRllaRTlWTTJRMVZGZHJNRTVWTVRaU1dIQk9Wa1ZyT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVEl3TmkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWUlliRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZ4VkZoT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Um1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhkVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVVV3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUVZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWllUazlTUlVZeFZHMXdUazFWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrSk5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWld0VmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZSWVpFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUbFZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdXbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWxVVnpVelpWVXhjRTVFVms5aGF6QjRWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWld4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZremNHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwbFJUUm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJxVFZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyYUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnJWWGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCV1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRXR2hQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFlYcFdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlV4VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHNNMVF4YURObFZURndUa1JXVDJWclJYaFVSVkpTWkRCNGNWZFlhRkJXUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZWWVhwQ2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhSVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Ums1Vk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRUpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRSVU1WSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXN4VkZoc00wMUZNVVJPUkVwT1ZrZGphRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVUZaRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWSlVVazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGcGxSVFUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRlpTYW1WSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUkZVbEprTUhoeFYxaG9UMlZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZremFFOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKSlZURnhWbGhPVDFKRlJqRlViWEJHVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdUbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSdGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalpVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1V1JtdzJXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVsTkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxTmxaVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtVkZPVlZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEp5VFcxYVJWTlliRTFoYlhOb1ZHNXdibU13TlVWUldGWlBZV3RWTUZRd1JUbFFVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakV5TURjdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlplbEpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlducEtiVkpGYkRWVVIhQnlTVlU1UlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNUZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0c1TlZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVNRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUjAxNVZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9Wa1pXTlZwclVrcGxWWGh4WVhsR1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVkpVUms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlVWRVpOVWtaR00xUkhjRnBsUlRWeFVtcG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVlV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZaU1drMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGclZYbFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlsYTBZMFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHaFBaV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSV1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hWVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRVpKVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQnlUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkc1d1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJNVlJzVGpOTlJURkVUa1JLVGxaSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVROd1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTVSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTV2s1Vk1UVmtla0pPVVhwUmVWUldVbTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhhMVV4VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWa3paRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVZWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCR1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3UWsxRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlZVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpIVGpOVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWhhMFY1V210U1NtVlZlSEZoZWtwUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhvVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMWNXRjVSazFTUmtZelZFZHdXbVZWTVZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCR1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd0c05GUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOVNSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFZWVllUazlTUlVZeFZHMXdUbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSVlVuSmpNRFZGVVZoV1QyRnJNVFJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGEwWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxOVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkphWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTmxSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnJWalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlVXR2hPWW01a05WUlhhekJPVlRWRlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxY1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU1RrMXJOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKT1YxcEZVMWhzVFdGdGREVlVNVkpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMlZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hWZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVk5VUms5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVldVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRWeFdUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNUV3M1V1dRemJFNWhWRkV4VkZkd2JrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJ0Y0VkUFJURnhVMWhXVUZaRk1UTlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaE0hQk9Wa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1QxcDZNRGs4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSU0rQXo0SE92OCtDSU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpxWE9uODZkenBYT29jNlp6cC9PcFR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPcGM2ZnpwIU9sYzZoenBuT244NmxJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09