Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4NU5qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVFl2TlRNdkxUSXZJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHlET21Ed3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMkx6VXpMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemsyTHpVekx6Z3ZJajdPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5IU9rYzZoenBQT21jNlZ6cU1nenBnOEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPbk02VnpxVE9sYzZwenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFF6UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwZk9wczZaenFQT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9rYzZqenFYT204NmJ6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ETTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenAvT2s4NlJ6cVRPbzg2Wnpwck9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2YnpwUE9rYzZoenAvT21zNmt6cC9PbmM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEyT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOamc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cHpPbGM2a3pwWE9xYzZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZienAvT3BTRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cHpPbGM2a3pwWE9xYzZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGMyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQSFOand2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02a3pwWE9vYzZjenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTBOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd05EVThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbGM2WnpwVE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2bHpwck9rYzZhenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Znpwdk9wYzZhenB2T2tjNlV6cG5PbXM2ZklNNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhT1R3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNmh6cG5Pazg2cHpwIU9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMemt3TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTVNRFU0UEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZwenAhT2xjNmpJREU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1ERXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBeE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vYzZmenFYT25NNlJ6cCFPbWM2YXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPazg2VnpxYk9wYzZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBIT3BNNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9xYzZkenAvT295RE9sTTZoenBIT2s4NmZ6cVhPbk02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16UTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenFYT3BNNlp6cHJPbjg2Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPcE02WnpwUE9uODZkenBuT2xNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbjg2Y3pwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBUT2w4NmN6cC9PbXM2aHpwSE9wTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOCFNREF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d056QXdNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPb002UnpxSE9rYzZqenByT2xjNmx6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3T0R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2d6cCFPbGM2UnpxRE9uODZienBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT2tjNll6cC9PcGM2Z3pwL09tODZWenFuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1ERTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBQT2xjNnB6cUhPazg2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNREEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25zNlZ6cCFPcWM2ZHpwWE9veUF4UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cUhPbWM2VHpxbk9uYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd09ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpwck9tODZSenBUT21jNmF6cDhnenB2T3BjNmF6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdPRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01EZzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT3BjNmF6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2xjNlp6cFRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURVd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2ZHpxVE9uODZqenAvT2s4NmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpVd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakExTURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPb2M2ZnpxYk9seURPbk02VnpxVE9sYzZwenFIT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TmprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNRFk1UEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenB2T244NmxJTTZSenB2T2xjNmV6cEhPbmM2VXpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd05qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURZIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Y3pwWE9wTTZWenFuT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBek55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TXpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9rYzZoenBIT25jNmt6cEVnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwbk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd016Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURNNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cEhPbzg2bHpwdk9tODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFF3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTBNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1EQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2RUlNNmd6cEhPb2M2ZnpwVE9uODZqSU02YXpwZk9wczZaenFQT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sODZtenBuT284Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TURBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sYzZrenBYT3FjNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGWFdHUk9Va2R6ZUZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJNVFJVTUZKWFQwVTFSVkZZVms5aGJHdzBWRmR3Um1WRk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUnRjRVpOYXpGRlUxaHNiVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1ZaVVJrOWhXR1ExVkZkck1FNVZOWEZSV0dST1pXMVJORlJyVWtKa1ZUVnhWMWhvVDFaR1JqUlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlXUiFRMlZHdFNSazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZVZSVlVrWkpWVGxGWVROT1RtRnJiREZVTVZKV1RXc3hWVlpZYkZCWFNHTiFWRlZOTUUxck5WVmFlbFpQWVd4c05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpIYyFoVWJGSlBUMFUxUlZGWVZrOWhiRlZvVkc1d2JtVnJOWEJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwT1JUVkZVbFJLYlZKR1JqTlVSIUJhVFZVMWNWUllhRTloYkZaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVzFOZVZReGFETk5SVEZFVGtSS1QxWkdSV2hVV0hCV1pVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTV2tsVk9WVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRlpOVlRFMlZWaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZWVFJsQlRTR04hVkZWTk1FMXJOVlZaZWtwUFZUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZVVmh3VDJWc2J6UlVhMUpDWkZVMWNWWlVWazVTUjA0MFZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2ROZUZSdWNGSk9SMXBGVlZoa1RXRnNhIWhVTUZKeVRsVXhjR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVm1Wck1YRlhhbWhQVWtWR01WUnRjRlpPUlRWVlYxaHNUbFV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVVFrNWhiVTB4V210U1VtUXdlSEZYVkVaUFpXdHJkMVJyVW1wak1ERnhVMWhXVUZaR1JqUlVWVkphWlZVMWRXUjZRazVSZWxGNVZHeFNVbVZGTVVWUlZGWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhemxWVVZSU1QyRnNXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlpZYUU5V1JUQXhWRVZTU21WVmVIRmhNIUJQWld4cmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkNVRkpIYyFoVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiR3cxVkZkd2FtVkhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJ0Y0c1TmF6VlVaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWlVVMVZWcEVhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZGT1VWWFZGWlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxoa1VGSkhkRFphYTFKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1JVVXhWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxTk1GUnROVE5OUlRGRVRrUktUbVZ0WkRWVWJGSldaVlY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU1RtVlZPVVZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZURkZWRk5HVDFFelpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlljRTVXUld3MFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlBVa1ZyTUZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkZNREJVYkZKQ1RXczFVbEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZSVVFrNWhiV1F6Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaT1pXMWplRlJWVWxwTlYxcEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpXWld0NFJWTlliRTFoYlhOIVZGVlNVa2xWTlVsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNU5SVFUyVkZod1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczVWVlZZY0ZCV1JtODBWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpQWld0ck1GUXhUak5sVlRGd1RrUldUbVZ0VGpOVVdIQkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkd0U2NtVkZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZabGF6RnhXbnBLYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVZWVlVWazVXUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWVVZFWlBVa1pyZUZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1VGSkhjIWRVYlhCcVl6QXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWR3hTYW1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUldVbEpKVlRVMlUxaE9UbUZyYkRGVU1WSk9UVlUxUlZKVVZrOVhTR04hVkZWTk1FMXJOVlZUVTBaUVVrVkZkMVJGVWtwbFZYaHhZVE53VDJGcmJETlVibkJYVDBVMVJWRllWazloYkZZMlZGVlNTbU13TVhGVFdGWlFWa1V3TUZSclVuSk5WMXBGVlZoa1RXRnNhIWhVYTFKR1RXc3hSVm96VGs1aGEyd3hWREZTVGs1Vk1YRlhWRXBPVjBoamQxUlZUVEJOYXpWVldUTm9UbFpHYkRSVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrNVdSVlY1VkRGU1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZNRlJzVWtKbFZURndaRE5zVG1GVVVURlVhMUpPVGtVMVJWa3phRzFTUmtZelZFZHdXazFWT1VWaE0yeE9Wa1pHZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSR1QxWkhjekJVYVVZelRVVXhSRTVFU2s5V1IyTm9WRlpTUms1RmVFVlRXR3hOWVcxemQxUnVjRzVKVlRWRlUycG9UMUpGUmpGVWJYQldTVlUxUldGNlZrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVlZSVkVKT1VrWkdOVnByVWxKa01IaHhWMVJHVDFaRmF6QlVXSEJXWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMVZGaHdRazFWTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5SVFUyV1hwR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFZZY0U5aGJFazBWR3RTUW1SVk5YRldWRUpQWVd4Vk1WUnJUak5sVlRGd1RrUldUMVpHYkROVWExSktTVmRhUlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd1RrMXJNVlZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaTmF6bEZXbnBLVDFkSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWb3paRTVoYTBWNFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBZVzFOTVZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1QyRnJSalZVVmxKcVRWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWREJTVm1Wck5YRmhSR2hQVWtWR01WUnRjRnBsUlRWVlVsaG9UbVZZWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlJrNWxiR3cyV210U1VtUXdlSEZYVkVwT1lXc3dNVlJyVWxwak1ERnhVMWhXVUZaR2JETlVWVkpHVFZVd2FHUjZRazVSZWxGNVZHMXdSbVZWTlZWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVscGxSVEZ4VkZSU2JWSkdSak5VUiFCYVRXc3hSVlZVVms5U1JURjZWRmR3U21SVk9WVlhXSEJPVWtkamQxUnJhRE5OUlRGRVRrUktUMkZyUmpOVU1WSldUVlY0UlZOWWJFMWhiWE41VkZod1JrNUZOVkpRVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qQXlMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFod1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFjVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1UVmtla0pPVVhwUmVWUnRjRUpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVYhQldZekExUlZGWVZrOWhiR3d6VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFlXdFZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWZFlhRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlhGU1dHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZWVkZoT1QxSkZSakZVYlhCYVpVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3UWs1VmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUldVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOWhhMVV4V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVnhWMWhzVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRjZRazFTUmtZelZFZHdXazFyTVhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVFUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCS1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4c05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZkWWFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZoTTJ4TlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RlZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdSazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlhXR1JRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVW5KT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpPWXpBMVJWRllWazloYkZVeFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1VGSkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms5bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVmFNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldTVlU1V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1drNVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJ1Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazlXUjAxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VmxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3Vmsxck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbXQhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVZWWlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3RTYzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUldUak5OUlRGRVRrUktUMVpHUldoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVKUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCU1l6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWcmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWJFOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhWVmhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalJVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5V1Jtc3hXbXRTU21WVmVIRmhla1pPVWtkMGVsUnJVa0prVlRWeFZsTkdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxUldGNlZrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKSlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFViRkp1U1ZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHNXdTbU13TlVWUldGWlBZV3hWTVZSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkdhIWhVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlZXSEJPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlducENiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4Y1ZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrNUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWtaTmEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFVNRkpMVDBVeGNWTllWbEJXUmtZelZERk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pyTUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVU2s1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk1UWmhlbFpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNVlJyVGpOTlJURkVUa1JLVDFaR1ZqWmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRkJTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHeFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyV1ROb1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVGtsVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnNVa0psUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSIU5vV210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJTVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGT1VWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQjRWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWVmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTndUMVpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWFHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EUm9aRE5zVG1GVVVURlVhMUpDVGtWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pHTTFSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVlJVVmxCVk0yTiFWRlZOTUUxck1UWlhWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVldUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UV3MxU1dRemJFNWhWRkV4VkZod2JtVkZlRVZWV0dSTllXeHNObFJyVW1GUFJURnhVMWhXVUZaRk1EQlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYkVZMVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1ETXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZVVkZKUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdVbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWGNFWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNR2hVVm1nelpWVXhjRTVFVms1bGJGWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZSVVZtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZHNXdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkhZMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRldXR1JQU1Zoa05WUlhhekJPVlRFMlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrbFZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJYY0hOUFJURnhVMWhXVUZaRk1ERlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaaE0hQk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVmsxdFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZzVlhoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVVkxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFlXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhrVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzMVZWZFVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5hemxKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKR1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWVk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRkpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZWWWJFOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZhZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKTlJURTJVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVGtVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNXazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZReFVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSV2hVVms0elRVVXhSRTVFU2s5V1IhUTFXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld4c2VsUnJVa0prVlRWeFZsUlNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxUldGNlZrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaa01EbFVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpxWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdSbU13TlVWUldGWlBZV3hWZVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5aGJFazBWRmR3U21SVk9WVldXR3hQVVROamQxUlZUVEJOYXpWVlYxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNWa3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5hIWhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaVmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaSlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkphU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1VGSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlpUUms1bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVmFla3B0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQldUa1U1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FrNUZlRVZWV0dSTllXeHJlRlF4VWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGSk9WVE5qZDFSVlRUQk5helZWWVhwV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Rd01WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFlXdEdObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMWNWZFlaRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZGVldwb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUMkZyUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZYV0dSUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZZVE53VFZKR1JqTlVSIUJhVFdzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSV1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5aGExVjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVmtkT2VsUnJVa0prVlRWeFYxaG9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlVrMVNSa1l6VkVkd1drMXJNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJLVFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3hzTlZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalZVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s1aGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlhXR1JQVlROamQxUlZUVEJOYXpWeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSmFaREExY0dSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1JrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJWVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc2JEUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazloYTFVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9Wa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoc1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFjVkZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck1UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRnBrTURCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQk9UVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkRGU2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJYYkROTlJURkVUa1JLVDJGclJqUThMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwek9sYzZrenBYT3FjNmh6cW5PblNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenB6T2xjNmt6cFhPcWM2aHpxbk9uU0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn