Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNek02SU02UnpwTXVJTTZnenBIT25jNmt6cFhPbTg2VnpwZk9uTTZwenAwdHpwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bFBDOW9NVDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW1sdWJtVnlUR2x1YSFNaVBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenFUT3JjK0J6cnpPc1R3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZPVGN4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprIUx6VXhMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NU55ODFNUzh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODVOeTgxTVM4MEx5SSt6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjdHpwSE9vYzZUenBuT2xjNmpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenByT2w4Nm16cG5Pbzg2WnpwSE9venhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d05Ub3lNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRFk2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tmpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURZNk5EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBMk9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakE0UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQSFPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU16d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0d09Eb3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNemc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE1T2pFMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakF5UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPakV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TXpZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFeE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Ub3lORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEk2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE16b3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pFd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvMU1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3dORHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5Ub3hOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TmpveE9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dPVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZORFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalUhUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UazhMMmd6UGp4emNHRnVQakU1T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakU1T2pFNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1Rvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXlQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF6UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVeFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQXpQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHlNam94TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNak04TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJek9qRTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJek9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa2M2alBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0pqYjIxbElqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EVTZOVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEyT2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TmpvME9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEhUEM5b016NDhjIUJoYmo0d056b3dNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPRHd2YURNK1BITndZVzQrTURnNk1EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNelU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1Rvd09Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakE0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pReVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVEU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMk9qQTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZNalk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPak00UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam8xTWp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFIU9qSTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pBNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16RThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TWpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pNMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNRGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPakU0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1UTThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpNNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3TUR3dmFETStQSE53WVc0K01EQTZNREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExTmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT2w4Nm16cG5Pbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURRd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURJNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlpMczZhTHM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1ERTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBuT204NlZ6cHZPbTg2WHpwIU9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cEhPcGM2YXpwSE9vODZmenFVZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxWE9tczZSenFQT244NmxJREk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBIU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TnprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cCFPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT3BjNld6cEhPbmM2a3pwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cUhPbk02Unpwbk9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbWM2VHpwSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZoenFYT284NlJ6cHJPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRFMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cGZPcHM2WnpxUE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJQ0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPa2M2U3pwWE9tODZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQXlOYzZYenFNZ3pwek9rYzZoenFUT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXprNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE01T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRReE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9rYzZienBIT25zNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2YnpwZk9xTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZmenFUT284NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTR6cmZQZ2lET244NmF6cVRPcWM2U3pxSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZSenAvT2s4Nmh6cEhPcHM2Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cGNnenFUT3BjNm16cHZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qTThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPa2M2YnpwZk9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9wYzZXenFuT25jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlh6cHpPa2M2aHpxZk9tYzZSenByT255RE9uTTZWenBQT2tjNmh6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTnp3dmMhUnliMjVuUGlET3B5N09rUzdPblM3T21DNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4Z3pwbk9vODZrenAvT29jNlp6cEhPb3lET21NNlZ6cVBPbzg2Unpwdk9uODZkenBuT21zNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPazg2cHpwIU9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelE0UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wT0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nmt6cUhPbjg2Z3pwL09tODZYSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pa2M2VHpxbk9uYzZaenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXhOend2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4Nlp6cEhPbXM2ZklNNmN6cFhPazg2UnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qVThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9seURPcE02bHpxYk9tODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16WTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZSenAvT2s4Nmh6cEhPcHM2Wnpwck9ueURPbk02ZnpxWE9vODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOamN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET244Nmt6cVBPa2M2aHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxVE9vYzZmenFVZ3pxUE9wYzZkenBUT21jNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0hTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cG5PbXM2WHpxTXRNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9rYzZtenAvT29NNmZ6cVhPbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemd4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpxWE9uTTZkenBIT284Nlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpneUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGNnenBYT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenFYT2xzNlJ6cCFPcE02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cEhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEE0TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdPREU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmR6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd056WThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPa2M2U3pwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPbGM2aHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURFNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEF4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cURPa2M2bXpwdk9sYzZqenFQT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPbDg2bXpwbk9vODZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVmFNIUJQWVd4V05GUnNUak5sVlRGd1RrUldUMlZyVlhkVU1GSkhUMFUxUlZGWVZrOVdSMlExVkd4U2JrMUZlRVZUV0d4TllXMXplVlJ0Y0c1TmF6bFpaSHBDVGxGNlVYaFVNRkpTVFZVeFZWTllUazVoYTJ3eFZERlNXazFWTVZWYWVrWnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVEUyVmxSV1RsWkhUbnBVViFCS1pGVTVWVmRZYkZCV1Jtc3dWREJvTTAxRk1VUk9SRVpRVWtWcmVWUlljSEpqTURGeFUxaFdVRlpHYkROVWJYQlNaVzFhUlZWWVpFMWhiRlV3VkZaU2NrMUZOVVZWV0U1T1lXdHNNVlF4VWxaSlZUVnhXbnBHVG1KdVkhZFVWVTB3VFZVNVJWSllaRkJXUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSlBZVzFPTkZwclVsSmtNSGh4VmxSU1RsWkZiRFJVYm5CS1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRmh3Vmsxck5HaGtla0pPVVhwUmVGUXdVa3BOYXpWeFUxaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4TmxOVVNrOWxiV2MwVkd0U1FtUlZOVlZhZWtaUFVrVkZNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKR2JEUlViRkpIVDBVMVJWRllWazlXUjJONVZEQlNVbVZWTlVSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5WVGxGVWxoc2JWSkdSak5VUiFCV1RrVTVSVlpZYUU5aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFlVVpRVmtkbk5GUnJVa0prVlRWVlducFdVRkpGTURGVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFY1VkRGU1FrMXRXa1ZWV0dSTllXeFZNVlJXVWxwa01EVnhXak5PVG1GcmJERlVNVkphWlZVeE5sRllhRzFTUmtZelZFZHdWazVWTVRaVVZFcE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV1ROb1RrbFlZIWRVVlUwd1RWVTVWVlZZY0U1bGEwWTJWRVZTU21WVmVIRmhla1pRVmtaVmVWUnVjR3RQUlRWRlVWaFdUMVpIYzJoVWJGSktUbFY0UlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1JrNUZNVmxrZWtKT1VYcFJlRlF4VW5Ka01EVTJWMWhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZXRjZSazloYlZFMFZHdFNRbVJWTlhGUldHaFBVa2RqTUZSclRqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhkRFpVViFCdVpVZGFSVlZZWkUxaGJHd3pWRmh3Vms1Vk9WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbFpPVlRGeFdqTmtUMGxZWSFkVVZVMHdUV3N4UlZaVFJrOVdSV3Q1VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZGpNVlJWVW10UFJUVkZVVmhXVDJGclJUQlVhMUphU1ZVMWNHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZyTVVWVlZFcHRVa1pHTTFSSGNGcGxSVEZGVlZoa1RtVllaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRVUms1aGJWRTBWR3RTUW1SVk5YRlNXR1JRVmtWRmVGUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZ0WnpSVWExSkNaRlUxY1ZKVVFrNVNSbFYhVkcxc00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdORlJ0Y0c5UFJUVkZVVmhXVDJGclZXaFVWbEpLWlZVNVJHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVa2xWTlVWU1dIQnRVa1pHTTFSSGNGcGxWVEZGV2pOa1RtVnJNWHBVViFCS1pGVTVWVlpZY0ZCV1IhTXdWRmMxTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzeE5GUldVa1pqTURGeFUxaFdVRlpHVmpaVVYhQktTVlV3YUdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1drNVZPVlZYV0U1T1lXdHNNVlF4VWxabFZURnhZVE53YlZKR1JqTlVSIUJhWlZVNVJWZFRSazVsYldSNlZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWlBZVzFOYUZSWE5UTk5SVEZFVGtSS1RtVnJSalpVYTFKcVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3Yms1Vk5WVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRTVsVlRWRlVWTkdUbVZZWkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVVJsQldSMDQyV210U1VtUXdlSEZYV0hCT1pXMWtObFJ1Y0Vaak1ERnhVMWhXVUZaR1JqUlVWbEp5VGtkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNTazVGTVVWV1dFNU9ZV3RzTVZReFVrNU9SVFZWVVZSS1QxVlVNRGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjIxdGFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFZGUkNUbUZ0WkROVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrNWxiV040VkZWU1drMVhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJYY0ZwTmF6VlZXVE5PVG1GcmJERlVNVkpTWlVVeGNWb3piRkJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaU1dHUk9Wa1V4ZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSQ1RtRnRaRE5VYTJnelRVVXhSRTVFU2s1aGJYTXdWRzF3V2sxRmVFVlRXR3hOWVcxemQxUnRjRVpOUlRsRllrUm9UMUpGUmpGVWJYQktTVlV4Y1ZkVVJrNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVVZhTSFCT1lXMU5kMXByVWxKa01IaHhWMWhzVG1Gc1ZYaFVWVkpXWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMFZEQlNUazFyTUdoa2VrSk9VWHBSZVZSV1VuSk9WVEZ4VmxSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVmRZWkU1U1JUUTBWR3RTUW1SVk5YRlNWRXBPWlcxT00xUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMVpGYSFsVU1WSnFUVWRhUlZWWVpFMWhiR3cwVkd0U1ZtVlZOVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwTlJURkZWMnBvVDFKRlJqRlViWEJHWkRBeFJWWlVRazloV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWU1ZFWlBVa1pWZUZwclVsSmtNSGh4VjFoa1QyVnNSWGxVYm5CV1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTBWRlZTYWsxVk9VbGtla0pPVVhwUmVWUlZVbFpPUlRWeFZGaE9UbUZyYkRGVU1WSldaREExY1dFemNFNUpXR04hVkZWTk1FMXJNVVZTVkVwUVZrVnJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVGxKR2F6QlVhMUpIVDBVMVJWRllWazlXUiFNeFZHMXdWbVZGTVRWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrWk5SVGxGVkZOR2JWSkdSak5VUiFCV1RsVTFjVk5VVms5V1JsWjZWRmR3U21SVk9WVldXR3hRVmtka05WUnJhRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTVRSVVdIQlNaVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZod2JrNUZOWEZXYW1oUFVrVkdNVlJzVW5KbFJURnhWRmhzVDFVelpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlliRTVoYTFWIVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZGSlFVa2RPTmxSWGNHNWpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGRVViFCT1pXc3dhR1I2UWs1UmVsRjRWREJTVmtsVk9VVlNXR2hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRWRllUTm9UbFpHV1RSVWExSkNaRlUxVlZvemNGQlNSMDB3VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdEZlVlJ0TlROTlJURkVUa1JHVUZKRlZqUlViWEJhWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHdTazVIV2tWVldHUk5ZV3hWTUZSVlVrNWxhekUyV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVWV0Y1UmxCVFNHTiFWRlZOTUUxVk9VVlJWRlpPVWtWRmVWUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRkpIY3pCVU1WSkhUMFUxUlZGWVZrOVdSMlExVkZWU1NtVnJOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VabGF6VTJWMVJXYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVeGNWVlVSbEJTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcFFWa2R6TUZSVFJqTk5SVEZFVGtSR1VGSkZNSGxVYkZKR1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlpTVWs1Rk1WSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRZNUxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sVlVRbTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVEZaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmh3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZOVVNrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWs1SlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpQVDBVeGNWTllWbEJXUmtWIVZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RXTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJZWkU5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhVMFpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cxVkRCU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1GdFRURmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZFcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV25sR1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Rk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRnBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMnQ1V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1lXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWh3VUZOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWTlljRTFTUmtZelZFZHdXbVZWTVRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCT1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQWVd0c05WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXV0d4UFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RlZZWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sSllUazlTUlVZeFZHMXdSazVGT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFJVTUZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPVmtVeE5GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZGVVJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZSV0hCTlVrWkdNMVJIY0Zwa01ERTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWkRBNVJHUjZRazVSZWxGNVZGVlNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VscGpNRFZGVVZoV1QxWkhjekZVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JXdDVWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpQWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUMlZZWSFkVVZVMHdUVlU1VlZaWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KbFJUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpTVFZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZERlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZDFSc1RqTk5SVEZFVGtSR1VGSkhjIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVmFlbEpPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxTmxwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJlRlF3VW1wTlIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkphWXpBMVJWRllWazlXUjJONVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pWZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSU1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlpVUWs5aFdHTiFWRlZOTUUxVk9VVldWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRFMlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnVUVVUwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtVkZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJyVW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlVWazR6VFVVeFJFNUVSbEJTUmtWIVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3RzZWxSclVrSmtWVFZWV2pOb1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsYXpFMVpIcENUbEY2VVhoVU1GSkNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGtNMVJYTlRObFZURndUa1JXVDFaRk1EQlVSVkpTWkRCNGNWWlRSbEJXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVm96VGs5U1JVWXhWR3hTYm1Rd01WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpqTURWRlVWaFdUMVpIWkROVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk4hVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKT1VrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJTVUZFelkhZFVWVTB3VFZVNVJWRlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyTVVWaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtNWxSVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1NWVjRSVlZZWkUxaGJGVXdWRmR3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtac05sUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbUZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMVZPVVZTVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VlZZVE5PVDFKRlJqRlViRkp1WlZVeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdhazFWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVUlZKU1pEQjRjVlpVVWs1bGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlpNMlJRVVROamQxUlZUVEJOVlRsRlZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VlZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2JrMUJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakU1T0MweElqNVVWIUJLWkZVNVZWa3phRTlWTTJOIVZGVk5NRTFWT1VWVVZGSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVEZWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKdVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRlZTV21Nd05VVlJXRlpQVmtka05sUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0WXpGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVwUFVUTmpkMVJWVFRCTlZUbEZVMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMWNWUllUazlTUlVZeFZHeFNibVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVYTFKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDVWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpRVWtaRk1WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZvemNFNWlibVExVkZkck1FNVZOWEZTVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1JUQm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJDWlZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSWWJETk5SVEZFVGtSR1VGSkZiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5aGJXUjZWR3RTUW1SVk5WVmFNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUlNUVkpHUmpOVVIhQldUa1V4VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqWlViRTR6VFVVeFJFNUVSbEJTUlVWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3hHZWxSclVrSmtWVFZWV2pOa1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk1YRmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpsYXpGVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkZod2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZGpkMVF3YURObFZURndUa1JXVDFaSFkyaFVSVkpTWkRCNGNWWlVVbEJTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxGWVhsR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hjVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTY21WRk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVZsSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXd6VkRGT00wMUZNVVJPUkVaUVZrVnJlRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxKR1JucFVhMUpDWkZVMVZXRXpiRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGUldIQk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUnJUak5OUlRGRVRrUkdVRlpGTUdoYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQldSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZoZWtKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZZWHBTVFZKR1JqTlVSIUJXVGxVMVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbU13TlVWUldGWlBWa2R6ZUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSWGRVUlZKU1pEQjRjVlpVVms5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVlhXR1JQVlROamQxUlZUVEJOVlRsVlZsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4UlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NrMXJNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0YkROTlJURkVUa1JHVUZaR2EyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWaGVrcFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhsR1RWSkdSak5VUiFCV1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpRVmtkT05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGYkhwVWExSkNaRlUxVldGNVJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZOWEZSV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZUVTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkphWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNFZERlNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoa1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Rd01YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVVZWSlNUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXdEZkMVJwUmpObFZURndUa1JXVDFaSGMhbFVSVkpTWkRCNGNWZFlaRTlTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUXdUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZTV0dST1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXak5zVFZKR1JqTlVSIUJhWlVVeFJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrSk5SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5aGExWXpWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVd2VWUkZVbEprTUhoeFYxaG9UbEpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVlZUVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVWbEpPU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHdFNTbU13TlVWUldGWlBZV3RWZDFScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSV2hVUlZKU1pEQjRjVmRZYUU5bGEyODBWRmR3U21SVk9WVldWRUpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGVlducEtiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxUlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JrNVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1T1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVWbEpIVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N4TkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnRaSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOYXpWWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSkNTVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkc1d2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVG1GdGREVmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlsYkd4NlZHdFNRbVJWTlhGVFZGWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVlZob1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hjVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVZsSnFZekExUlZGWVZrOWhhekUyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1pXMWphRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWUlVVazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaV1dHaHRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Ym1WRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnJVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpGTURCVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRVkyV210U1NtVlZlSEZoTSFCUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJDVGxwNk1EazhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pwck9sODZtenBuT284Nlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNlJ6cU04TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0ppSWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0NklNNmtMczZqTGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenByT2w4Nm16cG5Pbzg2WnpwSE9veUFnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn