Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEk2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZSTHM2a0xzNlZMczZaTGlBdElNNmp6cG5PbmM2VXpwL09vend2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmT1RreElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzg1T1M4MU9TOHhMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1Rrdk5Ua3ZNeThpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9Ua3ZOVGt2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprNUx6VTVMemd4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cHpPbHlET284Nm56cC9PbTg2Wnpwck9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02anpwbk9uYzZVenAvT3BUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBNVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE1T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93Tnp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TWp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam93T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVE02TVRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBMFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveE5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8xTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EUThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNamc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPak0xUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG8wTWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1ESThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRZNk1UUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qb3pPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UWTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURROEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TVRZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRFE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRJOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1EUThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRrNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qSTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eU1Ub3lOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakk2TWpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl5T2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU16b3hNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmRMczZqTGlET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPc2p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd056d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakk0UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UWThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16ZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVGc4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveE9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvd09Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalF3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG8wT0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TlRjOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk1qVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qTTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzBPRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem93TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TVRNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tnpvek9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5URThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNRE04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPakUxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TXpnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU0T2pVd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFNU9qQXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNalU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPak0yUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPVG8wTnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TlRrOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qSTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TVRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPak0xUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qTThMMmd6UGp4emNHRnVQakl6T2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvek1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmp6cG5PbmM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEhTnp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZmenB6T2tjNm56cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZ3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZZenBIT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02UkxpRE9wQzRnenBVdUlNNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02YUxzNmtMczZWTHM2YlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREEyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwZk9wODZSenAhT244Nmx6cUhPazg2Vnpwbk9ueURPbnk3T295N09sUzQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcyUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxbk9tODZWenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRME1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9xYzZkSU02Z3pwSE9uYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cVRPa2M2YnpwL09wczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwTE9uODZqenFET244Nmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4Z3pwOHV6cU11enBVdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEhT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tTNGd6cVF1SU02VkxpRE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET21jNll6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmp6cVRPbHlET29NNlJ6cHZPa2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT204NmZ6cVVnenBIT204NlZ6cDdPa2M2ZHpwVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTROeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd09EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pa2M2a3pxSE9uODZhenAvT21jNmR6cW5PbmM2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd09EZzhMIU4wY205dVp6NGdNODYvSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGWFZFSk9Wa1V3TUZSRlVrcGxWWGh4V2pOa1RsWkZWWGhVVmxKWFQwVTFSVkZZVms5aGJHdCFWREJTUms1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1GUlZVbEpsYXpWVlYxaHNiVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1ZOWWFFOVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVVZSV0hCUFVrWlZlVlJYTlROTlJURkVUa1JLVDFaSFpEVlVWVkpxWld0NFJWTlliRTFoYldRelZGZHdUa2xYV2tWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VrNWxSVGxFWkROc1RtRlVVVEZVVlZKR1NWVTVSVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3VmsxRk9WVmhNMlJRVlROa05WUlhhekJPVlRGRlZsaHNUbVZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZaWWNFNWhiWFEwVkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1VrZHpkMVJyVWs1bFIxcEZWVmhrVFdGc2EhaFVWIUJTVGxVeFJWSllUazVoYTJ3eFZERlNSbVZGTlZWUlZFcFBTVmhqZDFSVlRUQk5helZWVVZSV1RtVnNWbnBVViFCS1pGVTVWVkpVUms1V1JsViFXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpRVmtaV05GUnViRE5sVlRGd1RrUldUbFpIVFRCVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrOVNSMlExVkZkd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnNNMVJXVWxwTmF6VjFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpxWlZVNVZWRlVRazFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZWYWVsSlBWa1p2TkZSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkdhekJVYkU0elpWVXhjRTVFVms1aGJVMHdWR3hTYmxCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUVZrWnJNRlJzVGpObFZURndUa1JXVG1GdFRUQlViRkp2VDBVMVJWRllWazloYkVWNVZGWlNUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZSclVsWmtNRFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKcVRVVTFObUV6VGs1aGEyd3hWREZTU21WVk1VVlZWRUp0VWtaR00xUkhjRnBOUlRsVlZsUktUMlZZWkRWVVYyc3dUbFV4VlZvemJFOVdSbXN4V210U1VtUXdlSEZYVkVaT1ZrWldObFJYYkRObFZURndUa1JXVGxaR1JYZFVWbEp6VDBVMVJWRllWazloYkZZMVZERlNRazVWZUVWVFdHeE5ZVzEwTkZSV1VrSmxWVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RXc3hObEpVU2sxU1JXdzFWRWR3Y21Rd05YRlhWRlpRVmtWWk5GUnJVa0prVlRWeFZsUktUbVZyYkRaVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNVNSV3d6VkZaU1VrMVhXa1ZWV0dSTllXeHJlRlF3VWtaSlZUbFZWbGhPVG1GcmJERlVNRkpDWlVVMVZWcDVSazVKV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVFdHaFFWa1pGTUZSRlVrcGxWWGh4V2pOa1RtVnNWWGRVYTFKWFQwVTFSVkZZVms5aGJHdzJWREJTY21WRk1UVmtNMnhPWVZSUk1GUlZVbEpPUlRGRlZsUlNiVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxVldGNVJrNWhiRlo2VkZkd1NtUlZPVVZSVTBaT1lXeFZkMVF4YUROTlJURkVUa1JLVDJGdFkhbFVibkJHU1ZWNFJWTlliRTFoYldRelZERlNXazFyTlVWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNHcGtNREZWWVROb1RsVXpaRFZVVjJzd1RrVXhSVmt6Y0U1bGF6UTBWR3RTUW1SVk5YRlpNMlJQWld4V05WUnRiRE5sVlRGd1RrUlNUbEpGTUdoVVZWSktaVWRhUlZWWVpFMWhiR3Q1VkRCU1ZrMVZNWEJrTTJ4T1lWUlJNRlJWVWtaT1JURlZWbXBvVDFKRlJqRlViWEJhVFZVNVZWa3piRTlWTTJRMVZGZHJNRTVGTVVWUlZFSlBVa1ZWZVZwclVsSmtNSGh4VjFSS1QxSkZWalpVTUU0elpWVXhjRTVFVWs1U1JWWTBWR3hTUmsxUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpFeExUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVMU5HVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlVWbTFTUld3MVZFZHdjbVZWTlRaVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCYVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4c05WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMVpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZKWWNGQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZTVTBadFVrVnNOVlJIY0hKa01EVkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJXVFZVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VtOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalpVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdDRXbXRTU21WVmVIRmhNMlJPWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFZsUktVRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4UlZOVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtKbFZURlVaSHBDVGxGNlVYbFViRkphWlZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGWlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaREF4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlF4VW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc1ZqWlVNV2d6WlZVeGNFNUVVbEJXUiFOIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxGWVhsR1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFWVlZZY0cxU1JXdzFWRWR3Yms1Vk5WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRlpOUlRWMVpETnNUbUZVVVRCVU1WSlNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd0U2IwOUZNWEZUV0ZaUVVrZDBOVlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaR1ZqWmFhMUpLWlZWNGNWcDZWazVTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9SVFUyVlZSU1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWV0ZFYUU1aGEyd3hWREJTYW1Rd05YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbFpPUjFwRlUxaHNUV0Z0WSFsVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWhiRlY0V210U1NtVlZlSEZhZWtaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVDFOSVpEVlVWMnN3VGtVeFZXRjZTazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWWGFtaE9ZV3RzTVZRd1VrWmxhemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJXUTBWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWRmVGcHJVa3BsVlhoeFdqTm9UbEpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZaWVpGQlRTR1ExVkZkck1FNUZNVVZXVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURTJVbXBvVG1GcmJERlVNRkpDWlZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVazVYV2tWVFdHeE5ZVzFrTTFSV1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGxhYTFKS1pWVjRjVm96WkU1U1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRldWRXBQVTBoa05WUlhhekJPUlRGRlVsUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUwYUdRemJFNWhWRkV3VkZWU1JrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJ1Y0hOUFJURnhVMWhXVUZKRlJqUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlXUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWUldHaFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZWWVhwS2JWSkZiRFZVUiFCdVpEQXhjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Rd01HaGtNMnhPWVZSUk1GUlZVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzYSFoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVVrNVNSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkVaUVUwaGtOVlJYYXpCT1JURkZZWHBDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMWNWUnFhRTVoYTJ3eFZEQlNRazVWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNHcE9SMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGJHc3dWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpPVmtWR05GUkZVbEprTUhoeFYxUktVRlpIWnpSVVYhQktaRlU1UlZGVFJrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFpSV0d4dFVrVnNOVlJIY0c1a01EVkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJxWkRBMVdXUXpiRTVoVkZFd1ZGVlNTazVGZUVWVldHUk5ZV3hyYUZSVlVuTlBSVEZ4VTFoV1VGSkZSalZVYld3elRVVXhSRTVFU2s5aGJYTiFXbXRTU21WVmVIRmFNMlJPWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFYxUlNVRk5JWkRWVVYyc3dUa1V4UlZGVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVFpUYW1oT1lXdHNNVlF3VWtKa01EVlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJhU1ZkYVJWTlliRTFoYldRelZGVlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hyZUZReGFETmxWVEZ3VGtSU1RsSkZSWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5V1JWazBWRmR3U21SVk9VVlJXR1JQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWeFZWaHJaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpnNE1TMHhJajVVViFCS1pGVTVSVkZZYUUxU1JrWXpWRWR3V2sxck5VVldhbWhPWVd0c01WUXdVa0pOUlRFMVpIcENUbEY2VVhsVWJYQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiV1F6Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJkMVF4YURObFZURndUa1JTVGxKR1JUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVTazlUU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5hekZWVkdwb1RtRnJiREZVTUZKQ1pVVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWR3hTY2tsWFdrVlRXR3hOWVcxa00xUldVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGVWJHZ3paVlV4Y0U1RVVrNVNSVlY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVYwaGtOVlJYYXpCT1JURkZVbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVNVJWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNRbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VtNWxSMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VViFCS1l6QTFSVkZZVms5aGJGVXdWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpPVWtWVk1GUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRkpIVVRSVVYhQktaRlU1UlZGWWFGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZhTTJodFVrVnNOVlJIY0c1a01ERlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVGtVeFdXUXpiRTVoVkZFd1ZGVlNSazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGSkZSak5VTUU0elRVVXhSRTVFU2s5V1JtdCFXbXRTU21WVmVIRmFNMlJPVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdVRk5JWkRWVVYyc3dUa1V4UlZKVFJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF3VWtKbFZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTU1ZkYVJWTlliRTFoYldRelZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBWa1V3ZUZwclVrcGxWWGh4V2pOb1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlZVVWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk1WVlVWRXBOVWtaR00xUkhjRnBOUlRsRllVUm9UbUZyYkRGVU1GSkdUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U2JrbFhXa1ZUV0d4TllXMWtORlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGc1JUQlVNR2d6WlZVeGNFNUVVazVXUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSlFVa2QhTkZSWGNFcGtWVGxGVWxOR1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFWVkZVU20xU1JXdzFWRWR3Ym1WRk9VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsUlRGMVpETnNUbUZVVVRCVVYhQkNUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZaU1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrVnJhRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVJWUlVTazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVFUwWnRVa1ZzTlZSSGNHNWxhelUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCV1pWVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTV21WRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlljRmRQUlRGeFUxaFdVRkpHVmpOVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVEF3V210U1NtVlZlSEZhZWtwUVVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGtVMU5sb3piRTFTUmtZelZFZHdXazFWTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VtNU9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKV1RVZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUldhRE5sVlRGd1RrUlNVRlpIWXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNWxiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZSV0dST1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeFJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWbVZWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVrWkpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVViFCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JVWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVk1WcHJVa3BsVlhoeFlUTmtUbUZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZaWVpFOWlibVExVkZkck1FNVZNVVZTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURlZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpDWlVVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxWkZWVEZhYTFKS1pWVjRjVnA2VmxCV1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRldXSEJPWW01a05WUlhhekJPVlRGRlVWaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Tm1KRWFFNWhhMnd4VkRGU1FtUXdPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKTlIxcEZVMWhzVFdGdGRETlVWbEpxWXpBMVJWRllWazloYkZWNFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZyYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkhkelJVViFCS1pGVTVWVkZZY0U1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlhXR3h0VWtWc05WUkhjSEprTURFMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQldUV3N4V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJwUmpObFZURndUa1JXVGxKR1JYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVSazlXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWU1dIQlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZWVWxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpVVTFSVlJZVGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRlpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3Q1VkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFVrWnNOVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWVlVTazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVhGWFZGWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3hTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtWcmFGUnViRE5OUlRGRVRrUktUMUpHUldnOEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn