Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEk2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZSTHM2a0xzNlZMczZaTGlBdElNNmp6cG5PbmM2VXpwL09vend2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmT1RreElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGMhQmhiajdPbU02dHo0UE90YzY1ejRJZ3pwdk90YytKejRiT3Y4K0J6clhPcjgrSnpyMDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzg1T1M4MU9TOHhMeUlnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWalpXUkVZWGtpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WFBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1Rrdk5Ua3ZNeThpUHM2anpwSE9rczZTenBIT3BNNmZQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9Ua3ZOVGt2TkM4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT296d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprNUx6VTVMemd4THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cHpPbHlET284Nm56cC9PbTg2Wnpwck9send2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02anpwbk9uYzZVenAvT3BUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0OEwyZ3lQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMElqNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3Tmpvek1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qSTFQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qTXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xTXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd01Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T0RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09EbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBNVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakE1T2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk16VThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93Tnp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNRG94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pJNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFORHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG93TXp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TVRrOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pJMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qUSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TXp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNam93T0R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16SThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qTTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TXpveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNek04TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPak0hUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TkRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVMVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFME9qQTRQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3hOVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakkhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXlQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMU9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Ub3lNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZNelk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalV3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pBeFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUyT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5qbzFPVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFIVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOem94TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOem95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pRMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3hNVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE9Eb3lNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T1RveU56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk5ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakEyUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXdPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TkRVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQTRQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJeE9qSXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qSThMMmd6UGp4emNHRnVQakl5T2pFeFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl5T2pJeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TWpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpJNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TXp3dmFETStQSE53WVc0K01qTTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qTTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXpPak0hUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZkTHM2akxpRE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET3NqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWTI5dFpTSStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3TlR3dmFETStQSE53WVc0K01EVTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d05qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRFk2TlRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdOend2YURNK1BITndZVzQrTURjNk1EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qQTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem96TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGM2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pRNVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpvMU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pVeVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGs4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNU9qQXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZNakU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TkRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU56d3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakV4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1EbzFNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZOVGM4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRveE56d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk1qUThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qTXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01USThMMmd6UGp4emNHRnVQakV5T2pBelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk1UYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qSTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qb3pNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNemM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam8wT1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qQSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNVFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pReFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk5USThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qVSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG93Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TVRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pFIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5EbzBORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZORGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveE16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qTXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVEk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURZOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pJd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4Tmpvek5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRZNk5EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMk9qVTRQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRSFPakE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem95TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGM2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUhT2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TnpvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU0UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Eb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZNVGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTRPak14UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhPRG8wTXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGc2TlRROEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qRTJQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9Ub3lPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZNems4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTVPalUyUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pFd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpBNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJd09qUXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1EbzFOand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNVG94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl4T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvME5qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5UZzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TWp3dmFETStQSE53WVc0K01qSTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXlPakkwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TkRZOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1ERThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qRTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU16b3pOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenByT2xjNlV6cC9PbmM2Znpwek9rYzZuenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGd4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTRNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2WXpwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJMaURPcEM0Z3pwVXVJTTZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmFMczZrTHM2VkxzNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02Znpwek9uODZqenFET244NmR6cFRPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BjNld6cC9Pbk02bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5PbnlET255N09veTdPbFM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXlOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01qWThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenFET2tjNmJ6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cW5PbTg2VnpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamchUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenFUT2tjNmJ6cC9PcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFF5UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0T1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5PcWM2ZElNNmd6cEhPbmM2a3pxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamc0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZnenFUT2tjNmJ6cC9PcHM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamcxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02Z3pwSE9tODZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXlOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01qYzhMIU4wY205dVp6NGd6cExPbjg2anpxRE9uODZoenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpxZk9rYzZkenAvT3BjNmh6cFBPbGM2WnpwOGd6cDh1enFNdXpwVXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREE0UEM5emRISnZibWMrSU02ZnpxSE9wYzZXenAvT25NNmx6cHZPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcHM2bHpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjNUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEhT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2tTNGd6cVF1SU02VkxpRE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEhT0R3dmMhUnliMjVuUGlET21jNll6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EZ3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdPRE04TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmp6cVRPbHlET29NNlJ6cHZPa2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREE0TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdPRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmh6cHJPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBYT29jNmN6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT204NmZ6cVVnenBIT204NlZ6cDdPa2M2ZHpwVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTROeThpUGp4emRISnZibWMrTWpBd09EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pa2M2a3pxSE9uODZhenAvT21jNmR6cW5PbmM2Wnpwck9ueURPbXM2VnpwIU9wTTZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd09EZzhMIU4wY205dVp6NGdNODYvSU02VXpwZk9uTTZmenFUT21jNmF6cDhnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGWFZFSk9Wa1V3TUZSRlVrcGxWWGh4V2pOa1RsWkZWWGhVVmxKWFQwVTFSVkZZVms5aGJHdCFWREJTUms1Vk5VUmtNMnhPWVZSUk1GUlZVbEpsYXpWVlYxaHNiVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4Y1ZOWWFFOVdSMlI2VkZkd1NtUlZPVVZSV0hCUFVrWlZlVlJYTlROTlJURkVUa1JLVDFaSFpEVlVWVkpxWld0NFJWTlliRTFoYldRelZGZHdUa2xYV2tWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VrNWxSVGxFWkROc1RtRlVVVEZVVlZKR1NWVTVSVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3VmsxRk9WVmhNMlJRVlROa05WUlhhekJPVlRGRlZsaHNUbVZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZaWWNFNWhiWFEwVkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1VrZHpkMVJyVWs1bFIxcEZWVmhrVFdGc2EhaFVWIUJTVGxVeFJWSllUazVoYTJ3eFZERlNSbVZGTlZWUlZFcFBTVmhqZDFSVlRUQk5helZWVVZSV1RtVnNWbnBVViFCS1pGVTVWVkpVUms1V1JsViFXbXRTVW1Rd2VIRlhWRUpRVmtaV05GUnViRE5sVlRGd1RrUldUbFpIVFRCVVZ6VXpUVVV4UkU1RVNrOVNSMlExVkZkd1VtTXdNWEZUV0ZaUVZrVnNNMVJXVWxwTmF6VjFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpxWlZVNVZWRlVRazFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZWYWVsSlBWa1p2TkZSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1VGWkdhekJVYkU0elpWVXhjRTVFVms1aGJVMHdWR3hTYmxCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUVZrWnJNRlJzVGpObFZURndUa1JXVG1GdFRUQlViRkp2VDBVMVJWRllWazloYkVWNVZGWlNUbVZyZUVWVFdHeE5ZVzEwTlZSclVsWmtNRFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKcVRVVTFObUV6VGs1aGEyd3hWREZTU21WVk1VVlZWRUp0VWtaR00xUkhjRnBOUlRsVlZsUktUMlZZWkRWVVYyc3dUbFV4VlZvemJFOVdSbXN4V210U1VtUXdlSEZYVkVaT1ZrWldObFJYYkRObFZURndUa1JXVGxaR1JYZFVWbEp6VDBVMVJWRllWazloYkZZMVZERlNRazVWZUVWVFdHeE5ZVzEwTkZSV1VrSmxWVEJvWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1pEQTFWVlpZVGs1aGEyd3hWREZTUWs1Rk1YRlRWRkp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlYxaHdUbFpHYkhwVVYhQktaRlU1VlZGVVNrOWhiWE14VkZab00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnNObFJYY0U1bFJYaEZVMWhzVFdGdGRETlVWIUJDWlVVMVJWWnFhRTlTUlVZeFZHMXdWazVGTVZWWmVsWlBWVE5rTlZSWGF6Qk9SVEZGVWxSR1VGSkhUalphYTFKU1pEQjRjVmRVU2s1aGExVXhWR3RTYm1Nd01YRlRXRlpRVWtWR05sUnNVbEpOUlRWWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQk9Ua1U1VlZKWWNFMVNSV3cxVkVkd2JtUXdOVVZhTTJSUFZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWMVJHVUZaSFRqVlViRTR6WlZVeGNFNUVVazVTUjA0MVZHeFNVazVYV2tWVldHUk5ZV3hyZVZRd1VscEpWVEZWV1ROT1RtRnJiREZVTUZKQ1RsVTFjVmRVUWs1WFNHTiFWRlZOTUUxck5UWlJXR2hRVmtWV05GUkZVa3BsVlhoeFdqTmtUMlZyTVRaVVUwWXpUVVV4UkU1RVNrOWxhMFZvVkd4U1NrMXJlRVZUV0d4TllXMWtNMVJZY0dwa01ERnhVbXBvVDFKRlJqRlViWEJhVGtVMVZWWlliRTFTUld3MVZFZHdibVF3TVZWYU0yaFBWMGhqZDFSVlRUQk5helZ4VmxSV1QyVnJhIWhVUlZKS1pWVjRjVm96WkU1U1JrViFWRlpTWVU5Rk5VVlJXRlpQWVd4cmQxUldVazVPUlhoRlUxaHNUV0Z0WkROVVZsSkdUVlV4VlZaVU1HZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNVEV0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVFUwWlBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVlZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVpWVTFObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3VWsxRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUlhjRnBOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiR3cxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZVbGh3VUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVZWSlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlVWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk5WVFZKWkROc1RtRlVVVEZVVlZKU1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05sUnJUak5OUlRGRVRrUktUMVpHYSFoYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWxhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMWNWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVZWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VscGxWMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWRmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFV4UlZGWWFFMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWtKa01ERndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTWlZkYVJWTlliRTFoYldNeFZERlNjbU13TlVWUldGWlBZV3hXTmxReGFETmxWVEZ3VGtSU1VGWkhjIWRVUlZKU1pEQjRjVmRVUms1bGJXYzBWRmR3U21SVk9VVmhlVVpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWaHdiVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxVlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWxKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJTUiFRMVZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pXTmxwclVrcGxWWGh4V25wV1RsSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5UWlZWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVllVUm9UbUZyYkRGVU1GSnFaREExY0dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1ZrNUhXa1ZUV0d4TllXMWplVlJXVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYaGFhMUpLWlZWNGNWcDZSazVsYlhSNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZWWVhwS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhWVmRxYUU1aGEyd3hWREJTUm1Wck9WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVa0pOVjFwRlUxaHNUV0Z0WkRSVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVVY0V210U1NtVlZlSEZhTTJoT1VrVnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhrVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVeFJWWlVRazFTUmtZelZFZHdXazFWTVRaU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VrSmxWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXUXpWRlpTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVWcHJVa3BsVlhoeFdqTmtUbEpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZaVVNrOVRTR1ExVkZkck1FNUZNVVZTVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUUm9aRE5zVG1GVVVUQlVWVkpHVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFVa1ZHTkZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkhkelJVViFCS1pGVTVSVkZZYUU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVmhla3B0VWtWc05WUkhjRzVrTURGeFVsaE9UMUpGUmpGVWJYQmFaREF3YUdRemJFNWhWRkV3VkZWU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJlRlJ0TlRObFZURndUa1JTVGxKR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWZFVSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWaGVrSk5Va1pHTTFSSGNGcE5helZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTUZKQ1RsVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3YWs1SFdrVlRXR3hOWVcxa00xUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzYXpCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVVrNVdSVVkwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUVZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbEZVVk5HVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMU5sRlliRzFTUld3MVZFZHdibVF3TlVWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNHcGtNRFZaWkROc1RtRlVVVEJVVlZKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WRlZTYzA5Rk1YRlRXRlpRVWtWR05WUnRiRE5OUlRGRVRrUktUMkZ0YyFkYWExSktaVlY0Y1ZvelpFNWhhMVo2Vkd0U1FtUlZOWEZYVkZKUVUwaGtOVlJYYXpCT1JURkZVVlJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMU5sTnFhRTVoYTJ3eFZEQlNRbVF3TlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNGcEpWMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VVlZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJHdDRWREZvTTJWVk1YQk9SRkpPVWtWRmVGUkZVbEprTUhoeFYxUktUMVpGV1RSVVYhQktaRlU1UlZGWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJOWEZWV0d0bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlPRGd4TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsRlVWaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxUlZacWFFNWhhMnd4VkRCU1FrMUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZKT1IxcEZVMWhzVFdGdFpETlVhMUphWXpBMVJWRllWazloYkd0IVZERm9NMlZWTVhCT1JGSk9Va1pGTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1QxTklaRFZVVjJzd1RrVXhSVk5VVWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1WVlVhbWhPWVd0c01WUXdVa0psUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnlTVmRhUlZOWWJFMWhiV1F6VkZaU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZNVlJzYURObFZURndUa1JTVGxKRlZYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWU1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxGVW1wb1RtRnJiREZVTUZKQ1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYm1WSFdrVlRXR3hOWVcxa00xUlhjRXBqTURWRlVWaFdUMkZzVlRCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVVrNVNSVlV3VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVVrZFJORlJYY0Vwa1ZUbEZVVmhvVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVZWb3phRzFTUld3MVZFZHdibVF3TVZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVEZaWkROc1RtRlVVVEJVVlZKR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWRzV3UjA5Rk1YRlRXRlpRVWtWR00xUXdUak5OUlRGRVRrUktUMVpHYSFkYWExSktaVlY0Y1ZvelpFNVdSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVaUVUwaGtOVlJYYXpCT1JURkZVbE5HVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZEQlNRbVZWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSkpWMXBGVTFoc1RXRnRaRE5VYTA0elRVVXhSRTVFU2s5V1JUQjRXbXRTU21WVmVIRmFNMmhPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZWUlNVRmRJWkRWVVYyc3dUa1V4VlZSVVNrMVNSa1l6VkVkd1drMUZPVVZoUkdoT1lXdHNNVlF3VWtaTlJURlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUp1U1ZkYVJWTlliRTFoYldRMFZHdFNhbU13TlVWUldGWlBZV3hGTUZRd2FETmxWVEZ3VGtSU1RsWkdWalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWxCU1IhYzBWRmR3U21SVk9VVlNVMFpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlVWUktiVkpGYkRWVVIhQnVaVVU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZNWFZrTTJ4T1lWUlJNRlJYY0VKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVWbEpUVDBVeGNWTllWbEJTUld0b1ZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBWa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxGVkZSS1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFWVk5UUm0xU1JXdzFWRWR3Ym1Wck5UWlNXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsVlRsSlpETnNUbUZVVVRCVWExSmFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZod1YwOUZNWEZUV0ZaUVVrWldNMVJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaRk1EQmFhMUpLWlZWNGNWcDZTbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9SVFUyV2pOc1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVlZxYUU1aGEyd3hWREJTYms1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbFpOUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpGVVZsSnlZekExUlZGWVZrOWhiRlY0VkZab00yVlZNWEJPUkZKUVZrZGpNVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVG1Wc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCV1pWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmtsVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVlV4V210U1NtVlZlSEZoTTJST1lXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGhrVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWSlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKR1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVk1WcHJVa3BsVlhoeFducFdVRlpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZaWWNFNWlibVExVkZkck1FNVZNVVZSV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlZURTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpDWkRBNVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVazFIV2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSV1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGhVVTBZelpWVXhjRTVFVms1U1JXdG9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHdUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTmF6RlpaRE5zVG1GVVVURlVWVkpTWXpBMVJWRllWazloYkZWNFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1pGZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkZORFJVViFCS1pGVTVWVkpZY0U5bFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlNVMFp0VWtWc05WUkhjSEpsUlRWRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQldaVVUxU1dRemJFNWhWRkV4VkZkd1ZrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWxkUFJURnhVMWhXVUZaRmEhbFVWazR6VFVVeFJFNUVTazlTUm13MVdtdFNTbVZWZUhGaE0yeFBZV3hHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZSS1RsZElaRFZVVjJzd1RsVXhjVmRVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVa3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3RvVkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFVrWkZhRHd2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbzg2WnpwIU9sTTZmenFVZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwIU9sYzZmenFNZ3pxUE9tYzZVenBmT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3p3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1JaVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqb2d6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9