Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEk2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295QXRJTTZSTHM2a0xzNlZMczZaTGlBdElNNmp6cG5PbmM2VXpwL09vend2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnenBIUGhzNjF6NFRPdDgrQnpxL09zVHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyeHBQZ29KQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2drSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHprNU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0krUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSU02ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJRHd2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltSjFjMlZ6VEdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJTTZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyY2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJTTZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yaUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpYaHdiRXhsWjJWdVpDSStQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODVPUzgxT1M4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPVGt2TlRrdk15OGlQczZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZlBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2T1Rrdk5Ua3ZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMems1THpVNUx6Z3hMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjZ3pwek9seURPbzg2bnpwL09tODZaenByT2x6d3ZZVDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam96TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakEhT2pJMVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEhT2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3Tnpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk5EQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzFNend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TVR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TWpFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE0T2pNeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T0RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakE1UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTVPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TXpVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakE1T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dOend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPakk1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Ub3hNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01URTZNVGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakkxUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pRIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3dNend2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qb3dPRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZNVFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXlPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TXpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pNNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EYzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXpQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem93TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem94TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pJelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk16TThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16bzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZORGc4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalUxUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pBNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRveE5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qSSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPalV6UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBeVBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUxT2pFeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRveU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk16WThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFMU9qVXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPakF4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRTJPakV5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam95TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TXpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pRMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3hNVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE56b3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNekk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalEwUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0RveE1Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4T0RveU16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk16UThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qUTFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzFOend2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhPVG95Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVGs2TkRFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pVelBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJd09qQTJQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpJd09qRSFQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Eb3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qQTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXdPalU0UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qRThMMmd6UGp4emNHRnVQakl4T2pBNFBDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakl4T2pJeFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TVRvek16d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTWpFNk5EVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeE9qVTVQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXlPakV4UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqSXlPakl5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNam96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpNNk1qSThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJek9qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp3dmRXdytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cVF1enFNdUlNNmRMczZqTGlET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPc2p4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk5UVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01EWTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d056d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGM2TURBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakEhT2pBMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3TnpveE1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURjNk1UVThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056b3pNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EYzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPalE1UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8xT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd056d3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09Eb3pNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EZzZORFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTRPalV5UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01EazhMMmd6UGp4emNHRnVQakE1T2pBelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR3T1RveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURrNk1qRThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d09UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01EazZORGM4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQTVPalV6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG8xTnp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd01Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk1EWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qRXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1Eb3hOend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UQTZNakk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNRG96TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV3T2pRMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TURvMU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRBNk5UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNRFE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXhPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG94Tnp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEU2TWpROEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV4T2pNelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRFNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeE9qVTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRJOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXlPakF6UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNam94TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TVRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV5T2pJMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TWpvek1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16YzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qUTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE1qbzBPVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01USTZOVFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVE02TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pBIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TXpveE1Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRNNk1UWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFek9qSXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE16b3lOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UTTZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF4UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVE02TlRJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakV6T2pVIVBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5Eb3dOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UUTZNVEk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTBPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhORG95TkR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFE2TWprOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUwT2pNIVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TkRvME5Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFME9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOVG94TXp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFU2TWpJOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUxT2pNeVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TlRvME1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRVNk5USThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNRFk4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTJPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOam96Tmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVFk2TkRjOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakUyT2pVNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQTVQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE56b3lNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalExUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhOem8xTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T0Rvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRnNk1UZzhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNE9qTXhQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE9EbzBNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UZzZOVFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURVOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakU1T2pFMlBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T1RveU9Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRrNk16azhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFNU9qVTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakV3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNRG95TWp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakE2TXpNOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRelBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TURvMU5qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakl4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eU1Ub3hNVHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qRTZNalE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqSXhPak16UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHlNVG8wTmp3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakU2TlRnOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNand2YURNK1BITndZVzQrTWpJNk1UQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpJeU9qSTBQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1qb3pOand2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01qSTZORFk4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU16d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNak02TURFOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl6T2pFMVBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR5TXpvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9vODZaenAhT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbjg2Y3pwSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU1EQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpBd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbU02Unpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2tTNGd6cVF1SU02VkxpRE9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21pN09wQzdPbFM3T216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZoenFYT2xzNmZ6cHpPcGM2YnpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlh6cWZPa2M2ZHpwL09wYzZoenBQT2xjNlp6cDhnenA4dXpxTXV6cFV1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1qZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRJNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZnenBIT204Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNnB6cHZPbGM2a3pwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROend2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cW5PblNET29NNlJ6cCFPcE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPb002Unpwdk9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01qY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURJIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9Pbzg2Z3pwL09vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EVThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPbDg2bnpwSE9uYzZmenFYT29jNlR6cFhPbWM2ZklNNmZMczZqTHM2Vkxqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2aHpxWE9sczZmenB6T3BjNmJ6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uODZjenAvT284Nmd6cC9PbmM2VXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURFekx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF4TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEhT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOems4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdUlNNmtMaURPbFM0Z3pwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEhT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdOemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT21NNlJ6cHJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPRE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EZ3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenFuT284Nmt6cGNnenFET2tjNmJ6cEhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdPRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EZzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3T0RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRGcyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenB2T244NmxJTTZSenB2T2xjNmV6cEhPbmM2VXpxSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd09EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cEhPcE02aHpwL09tczZmenBuT25jNnB6cCFPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd09EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURnNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lEUE92eURPbE02WHpwek9uODZrenBuT21zNmZJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNakV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ESXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9vODZaenAhT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VjFSQ1RsWkZNREJVUlZKS1pWVjRjVm96WkU1V1JWVjRWRlpTVjA5Rk5VVlJXRlpQWVd4cmQxUXdVa1pPVlRWRVpETnNUbUZVVVRCVVZWSlNaV3MxVlZkWWJHMVNSa1l6VkVkd1drMXJNWEZUV0doUFZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbEZVVmh3VDFKR1ZYbFVWelV6VFVVeFJFNUVTazlXUjJRMVZGVlNhbVZyZUVWVFdHeE5ZVzFrTTFSWGNFNUpWMXBGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKT1pVVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmtsVk9VVldhbWhQVWtWR01WUnRjRlpOUlRsVllUTmtVRlV6WkRWVVYyc3dUbFV4UlZaWWJFNWxiVkUwVkd0U1FtUlZOWEZXV0hCT1lXMTBORlJZYkRObFZURndUa1JXVGxKSGMhZFVhMUpPWlVkYVJWVllaRTFoYkd0NFZGZHdVazVWTVVWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVrWmxSVFZWVVZSS1QwbFlZIWRVVlUwd1RXczFWVkZVVms1bGJGWjZWRmR3U21SVk9WVlNWRVpPVmtaVmQxcHJVbEprTUhoeFYxUkNVRlpHVmpSVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrNVdSMDB3VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrZGtOVlJYY0ZKak1ERnhVMWhXVUZaRmJETlVWbEphVFdzMWRXUjZRazVSZWxGNVZHdFNhbVZWT1ZWUlZFSk5Va1ZzTlZSSGNISmxWVEZWV25wU1QxWkdielJVYTFKQ1pGVTFjVlZVUWxCV1Jtc3dWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxTk1GUnNVbTVRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWVlJDVUZaR2F6QlViRTR6WlZVeGNFNUVWazVoYlUwd1ZHeFNiMDlGTlVWUldGWlBZV3hGZVZSV1VrNWxhIWhGVTFoc1RXRnRkRFZVYTFKV1pEQTFkV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTYWsxRk5UWmhNMDVPWVd0c01WUXhVa3BsVlRGRlZWUkNiVkpHUmpOVVIhQmFUVVU1VlZaVVNrOWxXR1ExVkZkck1FNVZNVlZhTTJ4UFZrWnJNVnByVWxKa01IaHhWMVJHVGxaR1ZqWlVWMnd6WlZVeGNFNUVWazVXUmtWIVZGWlNjMDlGTlVWUldGWlBZV3hXTlZReFVrSk9WWGhGVTFoc1RXRnRkRFJVVmxKQ1pWVXdhR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVW1Rd05WVldXRTVPWVd0c01WUXhVa0pPUlRGeFUxUlNiVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxUlZkWWNFNVdSbXg2VkZkd1NtUlZPVlZSVkVwUFlXMXpNVlJXYUROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEWlVWIUJPWlVWNFJWTlliRTFoYlhRelZGZHdRbVZGTlVWV2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVEZWV1hwV1QxVXpaRFZVVjJzd1RrVXhSVkpVUmxCU1IwNDJXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBPWVd0Vk1WUnJVbTVqTURGeFUxaFdVRkpGUmpaVWJGSlNUVVUxV1dSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1RrNUZPVlZTV0hCTlVrVnNOVlJIY0c1a01EVkZXak5rVDFaSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWZFVSbEJXUjA0MVZHeE9NMlZWTVhCT1JGSk9Va2RPTlZSc1VsSk9WMXBGVlZoa1RXRnNhIWxVTUZKYVNWVXhWVmt6VGs1aGEyd3hWREJTUWs1Vk5YRlhWRUpPVjBoamQxUlZUVEJOYXpVMlVWaG9VRlpGVmpSVVJWSktaVlY0Y1ZvelpFOWxhekUyVkZOR00wMUZNVVJPUkVwUFpXdEZhRlJzVWtwTmEhaEZVMWhzVFdGdFpETlVXSEJxWkRBeGNWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdXazVGTlZWV1dHeE5Va1ZzTlZSSGNHNWtNREZWV2pOb1QxZElZIWRVVlUwd1RXczFjVlpVVms5bGEydDRWRVZTU21WVmVIRmFNMlJPVWtaRmQxUldVbUZQUlRWRlVWaFdUMkZzYSFkVVZsSk9Ua1Y0UlZOWWJFMWhiV1F6VkZaU1JrMVZNVlZXVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qRXhMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVTFOR1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVVm0xU1JXdzFWRWR3Y21WVk5UWlVXRTVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRWMVpETnNUbUZVVVRGVVYhQmFUVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1lXeHNOVlJGVWxKa01IaHhWMVJDVDFaRldUUlVWIUJLWkZVNVZWSlljRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWU1UwWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFZGV2pOT1QxSkZSakZVYlhCV1RWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTVW1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpaVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXQ0V210U1NtVlZlSEZoTTJST1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWTlVVazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmxWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKYVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlpTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUnROVE5sVlRGd1RrUldUbEpGUlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVhTR1ExVkZkck1FNVZNVVZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpDWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZReFVuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWalpVTVdnelpWVXhjRTVFVWxCV1IhTiFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpPWlcxbk5GUlhjRXBrVlRsRllYbEdUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWWWNHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaTlJUVjFaRE5zVG1GVVVUQlVNVkpTVFVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZHdFNiMDlGTVhGVFdGWlFVa2QwTlZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkdWalphYTFKS1pWVjRjVnA2Vms1U1JURjZWR3RTUW1SVk5YRldWRVpQWW01a05WUlhhekJPUlRVMlZWUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVldGRWFFNWhhMnd4VkRCU2FtUXdOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxaT1IxcEZVMWhzVFdGdFkhbFVWbEp5WXpBMVJWRllWazloYkZWNFdtdFNTbVZWZUhGYWVrWk9aVzEwZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QxTklaRFZVVjJzd1RrVXhWV0Y2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxVk1WVlhhbWhPWVd0c01WUXdVa1psYXpsVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSkNUVmRhUlZOWWJFMWhiV1EwVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFZrVkZlRnByVWtwbFZYaHhXak5vVGxKRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWWllaRkJUU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEUyVW1wb1RtRnJiREZVTUZKQ1pWVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWs1WFdrVlRXR3hOWVcxa00xUldVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzVlhsYWExSktaVlY0Y1ZvelpFNVNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwUFUwaGtOVlJYYXpCT1JURkZVbFJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZGVlNSazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSdWNITlBSVEZ4VTFoV1VGSkZSalJVYld3elRVVXhSRTVFU2s5V1IhYzBWRmR3U21SVk9VVlJXR2hQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVllYcEtiVkpGYkRWVVIhQnVaREF4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1dtUXdNR2hrTTJ4T1lWUlJNRlJWVWxwak1EVkZVVmhXVDJGc2EhaFViVFV6WlZVeGNFNUVVazVTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGWFZFWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZGWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCYVRXczFjVlJxYUU1aGEyd3hWREJTUWs1Vk5VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjR3BPUjFwRlUxaHNUV0Z0WkROVU1WSmFZekExUlZGWVZrOWhiR3N3Vkd4b00yVlZNWEJPUkZKT1ZrVkdORlJGVWxKa01IaHhWMVJLVUZaSFp6UlVWIUJLWkZVNVJWRlRSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaUldHeHRVa1ZzTlZSSGNHNWtNRFZGWVROT1QxSkZSakZVYlhCcVpEQTFXV1F6YkU1aFZGRXdWRlZTU2s1RmVFVlZXR1JOWVd4cmFGUlZVbk5QUlRGeFUxaFdVRkpGUmpWVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOWhiWE4hV210U1NtVlZlSEZhTTJST1lXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWMVJTVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVeFJWRlVVazFTUmtZelZFZHdXazFyTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VrSmtNRFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCYVNWZGFSVk5ZYkUxaGJXUXpWRlZTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4cmVGUXhhRE5sVlRGd1RrUlNUbEpGUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrOVdSVmswVkZkd1NtUlZPVVZSV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VnhWVmhyWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqZzRNUzB4SWo1VVYhQktaRlU1UlZGWWFFMVNSa1l6VkVkd1drMXJOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF3VWtKTlJURTFaSHBDVGxGNlVYbFViWEJTVGtkYVJWTlliRTFoYldRelZHdFNXbU13TlVWUldGWlBZV3hyZDFReGFETmxWVEZ3VGtSU1RsSkdSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk1VVlRWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGVlZHcG9UbUZyYkRGVU1GSkNaVVUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkd4U2NrbFhXa1ZUV0d4TllXMWtNMVJXVWxwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZURlViR2d6WlZVeGNFNUVVazVTUlZWNFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZGVWxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTVSVkpxYUU1aGEyd3hWREJTUW1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbTVsUjFwRlUxaHNUV0Z0WkROVVYhQktZekExUlZGWVZrOWhiRlV3VkdsR00yVlZNWEJPUkZKT1VrVlZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZKSFVUUlVWIUJLWkZVNVJWRllhRkJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNHNWtNREZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXhXV1F6YkU1aFZGRXdWRlZTUmsxRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnVjRWRQUlRGeFUxaFdVRkpGUmpOVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbXQhV210U1NtVlZlSEZhTTJST1ZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJHVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVeFJWSlRSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZRd1VrSmxWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1NWZGFSVk5ZYkUxaGJXUXpWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtVd2VGcHJVa3BsVlhoeFdqTm9UbVZyTVhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVVsQlhTR1ExVkZkck1FNUZNVlZVVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbEZZVVJvVG1GcmJERlVNRkpHVFVVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNia2xYV2tWVFdHeE5ZVzFrTkZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSVEJVTUdnelpWVXhjRTVFVWs1V1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpRVWtkIU5GUlhjRXBrVlRsRlVsTkdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZGVVNtMVNSV3cxVkVkd2JtVkZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFJURjFaRE5zVG1GVVVUQlVWIUJDVFVWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGWlNVMDlGTVhGVFdGWlFVa1ZyYUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZielJVViFCS1pGVTVSVlJVU2s1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlRVMFp0VWtWc05WUkhjRzVsYXpVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQldaVlU1U1dRemJFNWhWRkV3Vkd0U1dtVkZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJZY0ZkUFJURnhVMWhXVUZKR1ZqTlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazlXUlRBd1dtdFNTbVZWZUhGYWVrcFFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSR1RtSnVaRFZVVjJzd1RrVTFObG96YkUxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5WVlZhbWhPWVd0c01WUXdVbTVPVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSldUVWRhUlZOWWJFMWhiV014VkZaU2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZlRlJXYURObFZURndUa1JTVUZaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVSazVsYkc4MFZGZHdTbVJWT1ZWUldHUk9ZVmhqZDFSVlRUQk5helZWVkZob2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQXhSVm96VGs5U1JVWXhWRzF3Vm1WVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pKVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVVYhQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkxVkZoc00wMUZNVVJPUkVwUFZrVlZNVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1GclZucFVhMUpDWkZVMWNWWllaRTlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVVWU1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEZWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKQ1pVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTUm1WdFdrVlRXR3hOWVcxME0xUldUak5OUlRGRVRrUktUMVpGVlRGYWExSktaVlY0Y1ZwNlZsQldSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0hCT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZURkZVVmhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeE5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3T1VSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSk5SMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKcVl6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWcmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZGWWNFNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZYV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKa01ERTJWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNVbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1RsSkdSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5V1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlNXSEJQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlaVVUxUlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0ZaTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFViRkpYVDBVeGNWTllWbEJXUld0NVZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pzTlZwclVrcGxWWGh4WVROc1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVU2s1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlhWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkd4U1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJhRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFKR1JXZzhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09vTTZ4ejRIT3NjNjZ6ckhPdTgrT0lNNjF6NERPdWM2N3pxIU92cytFenJVZ3pyck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IU9pRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZqenBuT25jNlV6cC9PcFNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn