Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo3T2xjNjh6NGJPck02OXpyblBnODYhSU0rSHpxelBnYytFenJjOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjg1T1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb0tDUWtKQ1R4emNHRnVQczZZenEhUGc4NjF6cm5QZ2lET204NjF6NG5QaHM2L3o0SE90YzZ2ejRuT3ZUd3ZjIUJoYmo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprNUx6VTVMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODVPUzgxT1M4IUx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z3pwZzhMMkUrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NU9TODFPUzg0THlJK3pwck9wYzZoenBuT2tjNmF6cGN0enBIT29jNlR6cG5PbGM2aklNNllQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TnpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRGMhUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cC9Pbk02UnpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd09ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURneFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cGpPa2M2YXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREEwTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdORFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdUlNNmtMaURPbFM0Z3pwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBvdXpxUXV6cFV1enBzOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EazhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pbk02ZnpxUE9vTTZmenAhT2xNNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZJTTZmTHM2akxzNlZMand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9vTTZSenB2T3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3FjNmJ6cFhPcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXlPRGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1qZzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNnB6cDBnenFET2tjNmR6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTRPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeU9EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TWpnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpxVE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJIUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVBPb002ZnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5PbnlET255N09veTdPbFM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cC9Pb2M2bHpwYk9uODZjenFYT204NmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBMU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TlRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09uTTZmenFQT29NNmZ6cCFPbE02WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2xjNm16cVhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdOemt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EYzVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSTGlET3BDNGd6cFV1SU02WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdOemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EYzRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBqT2tjNmF6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZwenFQT3BNNlhJTTZnenBIT204NlJ6cHpPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFIT21zNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRGcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTROand2YyFSeWIyNW5QaURPbk02VnpwUE9rYzZienAvT3BTRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlJ6cVRPb2M2Znpwck9uODZaenAhT3FjNmR6cG5PbXM2ZklNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREE0T0R3dmMhUnliMjVuUGlBenpyOGd6cFRPbDg2Y3pwL09wTTZaenByT255RE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ESXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxUE9tYzZkenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs1V1JUQXdWRVZTU21WVmVIRmFNMlJPVmtWVmVGUldVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZzYSFkVU1GSkdUbFUxUkdRemJFNWhWRkV3VkZWU1VtVnJOVlZYV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RnhVMWhvVDFaSFpIcFVWIUJLWkZVNVJWRlljRTlTUmxWNVZGYzFNMDFGTVVST1JFcFBWa2RrTlZSVlVtcGxhIWhGVTFoc1RXRnRaRE5VViFCT1NWZGFSVlZZWkUxaGJHdDRWR3hTVG1WRk9VUmtNMnhPWVZSUk1WUlZVa1pKVlRsRlZtcG9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1VldFelpGQlZNMlExVkZkck1FNVZNVVZXV0d4T1pXMVJORlJyVWtKa1ZUVnhWbGh3VG1GdGREUlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazVTUiFOIVZHdFNUbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZUZSWGNGSk9WVEZGVWxoT1RtRnJiREZVTVZKR1pVVTFWVkZVU2s5SldHTiFWRlZOTUUxck5WVlJWRlpPWld4V2VsUlhjRXBrVlRsVlVsUkdUbFpHVlhkYWExSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSbFkwVkc1c00yVlZNWEJPUkZaT1ZrZE5NRlJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKSFpEVlVWIUJTWXpBeGNWTllWbEJXUld3elZGWlNXazFyTlhWa2VrSk9VWHBSZVZSclVtcGxWVGxWVVZSQ1RWSkZiRFZVUiFCeVpWVXhWVnA2VWs5V1JtODBWR3RTUW1SVk5YRlZWRUpRVmtack1GUnNUak5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFRCVWJGSnVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWVlVRbEJXUm1zd1ZHeE9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOTUZSc1VtOVBSVFZGVVZoV1QyRnNSWGxVVmxKT1pXdDRSVk5ZYkUxaGJYUTFWR3RTVm1Rd05YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVbXBOUlRVMllUTk9UbUZyYkRGVU1WSktaVlV4UlZWVVFtMVNSa1l6VkVkd1drMUZPVlZXVkVwUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZURlZXak5zVDFaR2F6RmFhMUpTWkRCNGNWZFVSazVXUmxZMlZGZHNNMlZWTVhCT1JGWk9Wa1pGZDFSV1VuTlBSVFZGVVZoV1QyRnNWalZVTVZKQ1RsVjRSVk5ZYkUxaGJYUTBWRlpTUW1WVk1HaGtla0pPVVhwUmVWUnNVbEprTURWVlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSkNUa1V4Y1ZOVVVtMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZYV0hCT1ZrWnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZVVlJLVDJGdGN6RlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazlXUm13MlZGZHdUbVZGZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSWGNFSmxSVFZGVm1wb1QxSkZSakZVYlhCV1RrVXhWVmw2Vms5Vk0yUTFWRmRyTUU1Rk1VVlNWRVpRVWtkT05scHJVbEprTUhoeFYxUktUbUZyVlRGVWExSnVZekF4Y1ZOWVZsQlNSVVkyVkd4U1VrMUZOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0U1T1JUbFZVbGh3VFZKRmJEVlVSIUJ1WkRBMVJWb3paRTlXUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFWlFWa2RPTlZSc1RqTmxWVEZ3VGtSU1RsSkhUalZVYkZKU1RsZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWREJTV2tsVk1WVlpNMDVPWVd0c01WUXdVa0pPVlRWeFYxUkNUbGRJWSFkVVZVMHdUV3MxTmxGWWFGQldSVlkwVkVWU1NtVlZlSEZhTTJSUFpXc3hObFJUUmpOTlJURkVUa1JLVDJWclJXaFViRkpLVFd0NFJWTlliRTFoYldRelZGaHdhbVF3TVhGU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGcE9SVFZWVmxoc1RWSkZiRFZVUiFCdVpEQXhWVm96YUU5WFNHTiFWRlZOTUUxck5YRldWRlpQWld0cmVGUkZVa3BsVlhoeFdqTmtUbEpHUlhkVVZsSmhUMFUxUlZGWVZrOWhiR3QhVkZaU1RrNUZlRVZUV0d4TllXMWtNMVJXVWtaTlZURlZWbFF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJeE1TMHlJajVVViFCS1pGVTVWVk5UUms5bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZkd1drMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzYURObFZURndUa1JXVG1Gc2JEVlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlXUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWU1dIQlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZWVWxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVpEQTFSVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VmsxVk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJGSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVkyVkd0T00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnJlRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1WclZucFVhMUpDWkZVMWNWWlVTbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTVVWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZ4V2tSb1RtRnJiREZVTVZKQ1pWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTV21WWFdrVlRXR3hOWVcxME0xUldVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzVlhoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSVVY1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVVmhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNRbVF3TVhCa2VrSk9VWHBSZVZSc1VsSmxWMXBGVTFoc1RXRnRZekZVTVZKeVl6QTFSVkZZVms5aGJGWTJWREZvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtkemQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbVZ0WnpSVVYhQktaRlU1UldGNVJrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZWV0hCdFVrVnNOVlJIY0c1T1ZUVlZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJXVFVVMWRXUXpiRTVoVkZFd1ZERlNVazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSclVtOVBSVEZ4VTFoV1VGSkhkRFZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JsWTJXbXRTU21WVmVIRmFlbFpPVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUa1UxTmxWVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF3VW1wa01EVndaSHBDVGxGNlVYbFViRkpXVGtkYVJWTlliRTFoYldONVZGWlNjbU13TlVWUldGWlBZV3hWZUZwclVrcGxWWGh4V25wR1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk1WVmhla3BOVWtaR00xUkhjRnBOVlRGVlYycG9UbUZyYkRGVU1GSkdaV3M1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1FrMVhXa1ZUV0d4TllXMWtORlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaRlJYaGFhMUpLWlZWNGNWb3phRTVTUld4NlZHdFNRbVJWTlhGV1dHUlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZGVmxSQ1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhObEpxYUU1aGEyd3hWREJTUW1WVk5YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0WkROVVZsSlNZekExUlZGWVZrOWhiRlY1V210U1NtVlZlSEZhTTJST1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVDFOSVpEVlVWMnN3VGtVeFJWSlVRazFTUmtZelZFZHdXazFWTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSVlVrWk5WWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCU1JVWTBWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsRlVWaG9UMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVldGNlNtMVNSV3cxVkVkd2JtUXdNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0Zwa01EQm9aRE5zVG1GVVVUQlVWVkphWXpBMVJWRllWazloYkd0NFZHMDFNMlZWTVhCT1JGSk9Va1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSR1VGTklaRFZVVjJzd1RrVXhSV0Y2UWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck5YRlVhbWhPWVd0c01WUXdVa0pPVlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWJYQnFUa2RhUlZOWWJFMWhiV1F6VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHJNRlJzYURObFZURndUa1JTVGxaRlJqUlVSVkpTWkRCNGNWZFVTbEJXUjJjMFZGZHdTbVJWT1VWUlUwWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helUyVVZoc2JWSkZiRFZVUiFCdVpEQTFSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YW1Rd05WbGtNMnhPWVZSUk1GUlZVa3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYTJoVVZWSnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVVkxVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUFlXMXpkMXByVWtwbFZYaHhXak5rVG1GclZucFVhMUpDWkZVMWNWZFVVbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWUlZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5helUyVTJwb1RtRnJiREZVTUZKQ1pEQTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3V2tsWFdrVlRXR3hOWVcxa00xUlZVbFpqTURWRlVWaFdUMkZzYSFoVU1XZ3paVlV4Y0U1RVVrNVNSVVY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFZrVlpORlJYY0Vwa1ZUbEZVVmhrVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMWNWVllhMmR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJNE9ERXRNU0krVkZkd1NtUlZPVVZSV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VkZWbXBvVG1GcmJERlVNRkpDVFVVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHMXdVazVIV2tWVFdHeE5ZVzFrTTFSclVscGpNRFZGVVZoV1QyRnNhIWRVTVdnelpWVXhjRTVFVWs1U1JrVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQVTBoa05WUlhhekJPUlRGRlUxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4VlZScWFFNWhhMnd4VkRCU1FtVkZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVW5KSlYxcEZVMWhzVFdGdFpETlVWbEphWXpBMVJWRllWazloYkZVeFZHeG9NMlZWTVhCT1JGSk9Va1ZWZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1VGZElaRFZVVjJzd1RrVXhSVkpVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9VVlNhbWhPWVd0c01WUXdVa0psVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWJGSnVaVWRhUlZOWWJFMWhiV1F6VkZkd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZNRlJwUmpObFZURndUa1JTVGxKRlZUQlVSVkpTWkRCNGNWZFVSbEJTUjFFMFZGZHdTbVJWT1VWUldHaFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZWV2pOb2JWSkZiRFZVUiFCdVpEQXhWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3Vms1Rk1WbGtNMnhPWVZSUk1GUlZVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFoVWJuQkhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVVl6VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFZrWnJkMXByVWtwbFZYaHhXak5rVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWWlVSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTVVWU1UwWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVFZWVkdwb1RtRnJiREZVTUZKQ1pWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTVWtsWFdrVlRXR3hOWVcxa00xUnJUak5OUlRGRVRrUktUMVpGTUhoYWExSktaVlY0Y1ZvemFFNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZWVkZKUVYwaGtOVlJYYXpCT1JURlZWRlJLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVNVJXRkVhRTVoYTJ3eFZEQlNSazFGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVtNUpWMXBGVTFoc1RXRnRaRFJVYTFKcVl6QTFSVkZZVms5aGJFVXdWREJvTTJWVk1YQk9SRkpPVmtaV05sUkZVbEprTUhoeFYxUkNVRkpIZHpSVVYhQktaRlU1UlZKVFJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJOVlZSVkVwdFVrVnNOVlJIY0c1bFJUbEZWMWhPVDFKRlJqRlViWEJXWlVVeGRXUXpiRTVoVkZFd1ZGZHdRazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGSkZhMmhVYld3elRVVXhSRTVFU2s5V1JXODBWRmR3U21SVk9VVlVWRXBPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlUxTkdiVkpGYkRWVVIhQnVaV3MxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVlZPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJyVWxwbFJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVXSEJYVDBVeGNWTllWbEJTUmxZelZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1V3TUZwclVrcGxWWGh4V25wS1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms1aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5UWmFNMnhOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVlZXcG9UbUZyYkRGVU1GSnVUbFUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1ZrMUhXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJXVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYaFVWbWd6WlZVeGNFNUVVbEJXUjJNeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWk9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxWVVZoa1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFWVlJZYUcxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01VVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRlpsVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVVZWSkdTVlY0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkZkd1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJZYkROTlJURkVUa1JLVDFaRlZURmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVoYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGV1dHUlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZGVWxSS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVXhWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTUW1WRk5YQmtla0pPVVhwUmVWUnNVa1psYlZwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSVlV4V210U1NtVlZlSEZhZWxaUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbGh3VG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWRlliRTFTUmtZelZFZHdXazFWTVRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVrSmtNRGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKU1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRlpTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUlRSak5sVlRGd1RrUldUbEpGYTJoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZSV0hCT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ5WkRBeE5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdWazFyTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSVlVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGhVYVVZelpWVXhjRTVFVms1U1JrVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlVsaHdUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZKVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVkZOVVZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZabFJUVkpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJXVFVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZHeFNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZyZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdiRFZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5aGJFWjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRXBPVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJzVWt0UFJURnhVMWhXVUZaRmEyaFVibXd6VFVVeFJFNUVTazlTUmtWb1BDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pxRE9zYytCenJIT3VzNnh6cnZQamlET3RjK0F6cm5PdTg2dHpyN1BoTTYxSU02NnpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHpvZ3pxUXV6cU11SU02anpwbk9uYzZVenAvT3BTRFBnTStCenIvUGdpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9vODZaenAhT2xNNmZ6cVVnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn