Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση

Τουρισμός

 

Λεωφορείο πολιτιστικής γραμμής 50

Με τα λεωφορεία μας μπορείτε να:
  • Γνωρίστε την πόλη μας, την ιστορία της και θαυμάστε αξιοθέατά της σε 50 λεπτά με το λεωφορείο της “Πολιτιστικής Γραμμής" Νο 50.

  • Μετακινηθείτε σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και του νομού Θεσσαλονίκης Έξυπνα, Γρήγορα, Οικονομικά και με Ασφάλεια, μέσω των εβδομήντα εννέα (79) + τεσσάρων (4) των Κ.Τ.Ε.Λ. λεωφορειακών γραμμών που έχετε στη διάθεσή σας.

Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα.