Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Χρησιμοποιώ λεωφορείο, μειώνω την κυκλοφοριακή συμφόρηση
Εκτύπωση

Χρήσιμα τηλέφωνα

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Α.Σ.Θ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (2310) 981.100
Πρόεδρος

(2310) 945.246 ή 945.811

FAX: (2310) 940.001

Αντιπρόεδρος (2310) 910.122
Γραφείο Μελών Δ.Σ. (2310) 948.064
Γενικός Διευθυντής

(2310) 945.239

FAX: (2310) 945.839

Διεύθυνση Κίνησης (2310) 981.190
Τμήμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (2310) 981.170
Τμήμα Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (2310) 947.845
Τμήμα Εποπτείας & ειδικών Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών (2310) 981.247
Γραφείο Εποπτείας & Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων (2310) 981.219
Γραφείο Ειδικών Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών (2310) 933.930
Διεύθυνση Συντήρησης (2310) 451.931
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (2310) 981.214
Τμήμα Προμηθειών (2310) 950.856
Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων (2310) 981.141
Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου (2310) 981.143
Τμήμα Πωλήσεων και Εισπράξεων (2310) 981.142
Διεύθυνση Μισθοδοσίας - Πληρωμών (2310) 981.216
Διεύθυνση Διοίκησης (2310) 947.232
Τμήμα Γραμματείας (2310) 981.255
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (2310) 949.103
Τμήμα Μηχανοργάνωσης (2310) 901.590
Τμήμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου (2310) 951.472
Νομική Υπηρεσία (2310) 951.297
Απωλεσθέντα αντικείμενα (2310) 981.245
Παράπονα (2310) 981.207 ή 949.103
FAX Υποβολής παραπόνων (2310) 951.379Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

(πληροφορίες για γραμμές, διαδρομές, στάσεις, δρομολόγια, κόμιστρο, έλεγχο κομίστρου, κλπ.) 11085
Εξυπηρέτηση Α.με.Α. (2310) 933.930 ή 952.638