Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Η διάθεση καρτών Α.μεΑ. έτους 2019 ξεκίνησε από τα ΚΕΠ και θα ολοκληρωθεί 31.10.2019
Εκτύπωση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" 

Τ.Κ: 226 05, 551 03 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 473212, 473312, 985177, 985188 
Email: kacmtl@otenet.gr 
URL: www.hcaa.gr 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Τ.Θ 10467, 541 10 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 593120 
Email: info@thpa.gr 
URL: www.thpa.gr

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης 
Καρόλου 1 - 3, Τ.Κ.: 104 37 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 1110 Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 
Email: press@osenet.gr 
URL: www.ose.gr

Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 
Εγνατίας 81Α, Τ.Κ.: 546 35 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 231-0273993 
Email: info@tha.gr 
URL: http://www.tha.gr/