Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK1JHVndZWEowZFhKbElHWnliMjBnYyFSaGNuUThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQa1JsY0dGeWRIVnlaU0JtY205dElISmxkSFZ5YmlCemRHOXdQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUGtSMWNtRjBhVzl1SUdWemRHbHRZWFJ2Y2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo1VGFHOSFJRzFoY0R3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYelF6T1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCelRHVm5aVzVrSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnpkSEJ6SUdOb2EySjRJaUJqYUdWamEyVmtQU0pqYUdWamEyVmtJajRnUW5WeklGTjBiIUJ6UEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UGtKMWN5Qk1iMk5oZEdsdmJqd3ZjIUJoYmo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RIYjJsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYiFWMGQhSmtJR05vYTJKNElqNGdUIVYwZDJGeVpDQnFiIVZ5Ym1WNUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaUJTWlhSMWNtNGdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME16a3ZOemd2TnpNdklqNVhUMUpMU1U1SElFUkJXUzFUUVZSVlVrUkJXUzFUUVU0OEwyRStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUGxKdmRYUmxJRk4wYiFCelBDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krVCFWMGQyRnlaQ0JxYiFWeWJtVjVQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo1U1pYUjFjbTRnYW05MWNtNWxlVHd2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRk9RVlJQVEVsTFQxTWdVMVJCVkVoTlQxTWdTVXRGUVNBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGdSMFZQVWtkSlMwa2dVMGhQVEVrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01URThMIU4wY205dVp6NGdRVk5VU1U1UFRVbEJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREV5UEM5emRISnZibWMrSUUxQlEwVkVUMDVKUVNCQlNWSlFUMUpVSUMwZ1JFVlFRVkpVVlZKRlV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNend2YyFSeWIyNW5QaUJOUVVORlJFOU9TVUVnUVVsU1VFOVNWQ0F0SUVGU1VrbFdRVXhUUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBrMUJRMFZFVDA1SlFTQkJTVkpRVDFKVUlDMGdRVkpTU1ZaQlRGTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVFE4TCFOMGNtOXVaejVCVTFSSlRrOU5TVUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T0RFOEwhTjBjbTl1Wno1SFJVOVNSMGxMU1NCVFNFOU1TVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTmp3dmMhUnliMjVuUGtGT1FWUlBURWxMVDFNZ1UxUkJWRWhOVDFNZ1NVdEZRU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVlZSU1RtRnNhekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1JrVm9WR3RTVjA5Rk5VVlJXRlpQVmtVd01WUnVjRkpsYXpVMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSnlUbFUxTm1KRWFFOVNSVVl4Vkd4U1NrMXJOVFpVVkVKUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUbEZVbFJHVGxaR2JEWmFhMUpTWkRCNGNWWlliRTVsYkd0b1ZGZHdibU13TVhGVFdGWlFWa2ROYUZSWGNHcE9WVFZKWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCU1pVVXhWVlJZVGs1aGEyd3hWREZTYWtsVk1UWldXR1JQVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZUVkVKT1ZrVldObFJGVWtwbFZYaHhZWGxHVDJWck1IaFVWVkpYVDBVMVJWRllWazlXUld0NVZGaHdTa2xWTVRWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrWmxWVFZGVmxSQ2JWSkdSak5VUiFCV1pXczVWV0Y1Ums5U1IwNTZWRmR3U21SVk9WVmhNMlJPVWtacmVWcHJVbEprTUhoeFZsUkNVRkpGYSFsVU1VNHpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1YhVkc1d1VrMVJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1UZzBOUzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZwNlJrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TlZYaEZWVmhrVFdGc1ZYZFVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUjJOIVZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBVa2ROZUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVlZUUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSnFZekExUlZGWVZrOVdSa1Y0VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVVrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWbFJDVG1Gc2J6UlVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTloV0dOIVZGVk5NRTFWTVRaaE0yeHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZWVWxoT1QxSkZSakZVYkZKT1RrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWREZTUmsxcmVFVlZXR1JOWVd4V05sUnVjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERaVWJXd3pUVVV4UkU1RVJrNWxhekIhV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXMWtlbFJyVWtKa1ZUVlZWRmhzVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWUlVSazFTUmtZelZFZHdWbVZyTVhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREZTY21Nd05VVlJXRlpQVmtWcmVWcHJVa3BsVlhoeFlYbEdVRkpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZOVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpaTTA1UFVrVkdNVlJzVWtwTlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVibkJhWXpBMVJWRllWazlXUld0NFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBaV3hWZVZSRlVsSmtNSGh4Vmxoc1QxWkZielJVViFCS1pGVTVWVmw2Ums5bFdHTiFWRlZOTUUxVk1YRlZWRlp0VWtWc05WUkhjSEpKVlRVMllUTk9UMUpGUmpGVWJGSktaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d2JrMUZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJZY0VkUFJURnhVMWhXVUZaSFRUQlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazVoYXpFMldtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWVTFod1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObUY2UmsxU1JrWXpWRWR3Vm1WVk5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVVYhQlNUa2RhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRGU1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrVnJlRlJyYURObFZURndUa1JXVDJWdFl6QlVSVkpTWkRCNGNWWlliRTlXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWWmVsSk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVEZ4Vmxoc2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFjVlJZVGs5U1JVWXhWR3hTU2sxRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBOUlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVWExSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDFvVkZkc00wMUZNVVJPUkVaT1lXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZXWGxHVDFVelkhZFVWVTB3VFZVeGNWUlVWV2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9EUTJMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWV1hsR1RtRllZIWRVVlUwd1RWVXhjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTYWtsVk5YQmtla0pPVVhwUmVGUlhjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpIVFdoVWJtd3pUVVV4UkU1RVJrNWhiRVkwV210U1NtVlZlSEZoZVVaUFpXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZVMVJDVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5scDZSazFTUmtZelZFZHdWbVZWTlZWVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU9WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVViFCeVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRmh3YW1Nd05VVlJXRlpQVmtVeE5WUnBSak5sVlRGd1RrUldVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZSWWJGQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVlZVVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6RTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkp5WlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZGaHdiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSVlVuSmpNRFZGVVZoV1QxWkZNREZVVm1nelpWVXhjRTVFVmxCU1Jtc3hWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpPWld0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlducENUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxUlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJyVW1wTlIxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVhMUpXWXpBMVJWRllWazlXUmtWb1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlFVa1pGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSQ1QyVnRVVFJVViFCS1pGVTVWVnA2Ums1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOUlRsVVpIcENUbEY2VVhoVWExSnVaVmRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrWkZNRlJUUmpObFZURndUa1JXVUZKR1JqUlVSVkpTWkRCNGNWWlVRbEJTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrSk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZGV2pOblohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrUkhWeVlYUnBiMjRnWlhOMGFXMWhkRzl5UEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SStSR2x5WldOMGFXOXVPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSStVR3hsWVhObElITmxiR1ZqZENCa2FYSmxZIVJwYjI0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo1dmRYUiFZWEprSUdwdmRYSnVaWGs2SUVGT1FWUlBURWxMVDFNZ1UxUkJWRWhOVDFNZ1NVdEZRU0FnZEc4Z1RVRkRSVVJQVGtsQklFRkpVbEJQVWxRZ0xTQkJVbEpKVmtGTVV6d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQbkpsZEhWeWJpQnFiIVZ5Ym1WNU9pQk5RVU5GUkU5T1NVRWdRVWxTVUU5U1ZDQXRJRUZTVWtsV1FVeFRJTStBejRIT3Y4K0NJRUZPUVZSUFRFbExUMU1nVTFSQlZFaE5UMU1nU1V0RlFTQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQbGRsWldzZ1JHRjVQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQbE4xYm1SaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDVOYjI1a1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQbFIxWlhOa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQbGRsWkc1bGMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErVkdoMWNuTmtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUGtaeWFXUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErVTJGMGRYSmtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BsUnBiV1VnVUdWeWFXOWtPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajVHY205dElEQTFPakF3SUhSdklEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqNUdjbTl0SURBMk9qQXdJSFJ2SURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo1R2NtOXRJREEhT2pBd0lIUnZJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajVHY205dElEQTRPakF3SUhSdklEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqNUdjbTl0SURBNU9qQXdJSFJ2SURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK1JuSnZiU0F4TURvd01DQjBieUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUGtaeWIyMGdNVEU2TURBZ2RHOGdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUGtaeWIyMGdNVEk2TURBZ2RHOGdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajVHY205dElERXpPakF3SUhSdklERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSStSbkp2YlNBeE5Eb3dNQ0IwYnlBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBrWnliMjBnTVRVNk1EQWdkRzhnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo1R2NtOXRJREUyT2pBd0lIUnZJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrUm5KdmJTQXhOem93TUNCMGJ5QXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQa1p5YjIwZ01UZzZNREFnZEc4Z01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqNUdjbTl0SURFNU9qQXdJSFJ2SURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK1JuSnZiU0F5TURvd01DQjBieUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUGtaeWIyMGdNakU2TURBZ2RHOGdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajVHY205dElESXlPakF3SUhSdklESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SStSbkp2YlNBeU16b3dNQ0IwYnlBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK1JuSnZiU0F3TURvd01DQjBieUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krUm5KdmJTQXdNVG93TUNCMGJ5QXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSStSbkp2YlNBd01qb3dNQ0IwYnlBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdytSR1Z3WVhKMGRYSmxJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDVCY25KcGRtRnNJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr