Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnpkR0Z5ZER3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnlaWFIxY200Z2MhUnZjRHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo1U2IhVjBaU0JUZEc5d2N6d3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK1JIVnlZWFJwYjI0Z1pYTjBhVzFoZEc5eVBDOXNhVDRLQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRNNU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0krUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSUVKMWN5QlRkRzl3Y3p3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqNUNkWE1nVEc5allYUnBiMjQ4TCFOd1lXNCtDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJRTkxZEhkaGNtUWdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGdVbVYwZFhKdUlHcHZkWEp1WlhrZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRNNUx6YzRMemN6THlJK1YwOVNTMGxPUnlCRVFWa3RVMEZVVlZKRVFWa3RVMEZPUEM5aFBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajVTYiFWMFpTQlRkRzl3Y3p3dmFESStDZ2tKQ1FrOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK1QhVjBkMkZ5WkNCcWIhVnlibVY1UEM5b016NEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUGxKbGRIVnliaUJxYiFWeWJtVjVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FVNUJWRTlNU1V0UFV5QlRWRUZVU0UxUFV5QkpTMFZCSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkhSVTlTUjBsTFNTQlRTRTlNU1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkJVMVJKVGs5TlNVRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnVFVGRFJVUlBUa2xCSUVGSlVsQlBVbFFnTFNCRVJWQkJVbFJWVWtWVFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJRTFCUTBWRVQwNUpRU0JCU1ZKUVQxSlVJQzBnUVZKU1NWWkJURk04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFelBDOXpkSEp2Ym1jK1RVRkRSVVJQVGtsQklFRkpVbEJQVWxRZ0xTQkJVbEpKVmtGTVV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhORHd2YyFSeWIyNW5Qa0ZUVkVsT1QwMUpRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURneEx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TVR3dmMhUnliMjVuUGtkRlQxSkhTVXRKSUZOSVQweEpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGMyUEM5emRISnZibWMrUVU1QlZFOU1TVXRQVXlCVFZFRlVTRTFQVXlCSlMwVkJJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOVlZWVkZKT1lXeHJNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKR1JXaFVhMUpYVDBVMVJWRllWazlXUlRBeFZHNXdVbVZyTlRWa00yeE9ZVlJSTVZRd1VuSk9WVFUyWWtSb1QxSkZSakZVYkZKS1RXczFObFJVUWxCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk9VVlNWRVpPVmtac05scHJVbEprTUhoeFZsaHNUbVZzYTJoVVYhQnVZekF4Y1ZOWVZsQldSMDFvVkZkd2FrNVZOVWxrZWtKT1VYcFJlRlJYY0ZKbFJURlZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpxU1ZVeE5sWllaRTlWVkRBNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRiV2x1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFWVk5VUWs1V1JWWTJWRVZTU21WVmVIRmhlVVpQWldzd2VGUlZVbGRQUlRWRlVWaFdUMVpGYSFsVVdIQktTVlV4TldRemJFNWhWRkV4VkRCU1JtVlZOVVZXVkVKdFVrWkdNMVJIY0ZabGF6bFZZWGxHVDFKSFRucFVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTVTUm10NVdtdFNVbVF3ZUhGV1ZFSlFVa1ZyZVZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSWGRVYm5CU1RWRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE9EUTFMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWV25wR1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTYmsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmQxUnVjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIWSFkVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOVNSMDE0V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZWVk5HVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNVa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkdSWGhVYVVZelpWVXhjRTVFVmxCU1IwNDBWRVZTVW1Rd2VIRldWRUpPWVd4dk5GUlhjRXBrVlRsVllUTmtUMkZZWSFkVVZVMHdUVlV4Tm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVlZTV0U1UFVrVkdNVlJzVWs1T1JUUm9aRE5zVG1GVVVURlVNVkpHVFd0NFJWVllaRTFoYkZZMlZHNXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTmxSdGJETk5SVEZFVGtSR1RtVnJNSGRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1bGJXUjZWR3RTUW1SVk5WVlVXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRsVlZGUkdUVkpHUmpOVVIhQldaV3N4Y1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrNVZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJZY0VKbFYxcEZVMWhzVFdGdGMyaFVNVkp5WXpBMVJWRllWazlXUld0NVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFVa1pzZWxSclVrSmtWVFZWVTFSR1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6VGs5U1JVWXhWR3hTU2sxVk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMVpGYSFoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWxiRlY1VkVWU1VtUXdlSEZXV0d4UFZrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVeGNWVlVWbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VrcGxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CdVRVVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTk1GUXdUak5OUlRGRVRrUkdUbUZyTVRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQldSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZUV0hCUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJZWHBHVFZKR1JqTlVSIUJXWlZVMVJWWnFhRTVoYTJ3eFZERlNhazVWTlZSa2VrSk9VWHBSZUZSWGNGSk9SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKR1l6QTFSVkZZVms5V1JXdDRWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWlcxak1GUkZVbEprTUhoeFZsaHNUMVpHV1RSVVYhQktaRlU1VlZsNlVrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZNWEZXV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVnhWRmhPVDFKRlJqRlViRkpLVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdXazFGZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSclVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUV2hVVjJ3elRVVXhSRTVFUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVlplVVpQVlROamQxUlZUVEJOVlRGeFZGUlZaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpFNE5EWXRNaUkrVkZkd1NtUlZPVlZaZVVaT1lWaGpkMVJWVFRCTlZURnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpxU1ZVMWNHUjZRazVSZWxGNFZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROYUZSdWJETk5SVEZFVGtSR1RtRnNSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y1Ums5bGJYUjZWR3RTUW1SVk5WVlRWRUpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMlducEdUVkpHUmpOVVIhQldaVlUxVlZScWFFNWhhMnd4VkRGU2JrNVZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJYY0hKT1YxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVXSEJxWXpBMVJWRllWazlXUlRFMVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFWa1pHZWxSclVrSmtWVFZWVkZoc1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVWVlJVVmsxU1JrWXpWRWR3Vm1Wck1UWlRhbWhPWVd0c01WUXhVbkpsUlRFMVpIcENUbEY2VVhoVVdIQnVUVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZWU2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJXYURObFZURndUa1JXVUZKR2F6RlVSVkpTWkRCNGNWWlVRazVsYTFrMFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrSlBaVmhqZDFSVlRUQk5WVFZGVjJwb1RtRnJiREZVTVZKdVRVVXhjR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTYWsxSFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMVpHUldoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1ZvVkVWU1VtUXdlSEZXVkVKUFpXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBHVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMVJXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNiazFGT1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSclVtNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKcVl6QTFSVkZZVms5V1JrVXdWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaR05GUkZVbEprTUhoeFZsUkNVRkpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZwNlFrNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOVVZhTTJkbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajVFZFhKaGRHbHZiaUJsYyFScGJXRjBiIUk4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo1RWFYSmxZIVJwYjI0NlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo1UWJHVmhjMlVnYzJWc1pXTjBJR1JwY21WamRHbHZiand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQbTkxZEhkaGNtUWdhbTkxY201bGVUb2dRVTVCVkU5TVNVdFBVeUJUVkVGVVNFMVBVeUJKUzBWQklDQjBieUJOUVVORlJFOU9TVUVnUVVsU1VFOVNWQ0F0SUVGU1VrbFdRVXhUUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWWlJK2NtVjBkWEp1SUdwdmRYSnVaWGs2SUUxQlEwVkVUMDVKUVNCQlNWSlFUMUpVSUMwZ1FWSlNTVlpCVEZNZ3o0RFBnYzYvejRJZ1FVNUJWRTlNU1V0UFV5QlRWRUZVU0UxUFV5QkpTMFZCSUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK1YyVmxheUJFWVhrOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK1UhVnVaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUQ1TmIyNWtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK1ZIVmxjMlJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK1YyVmtibVZ6WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lENVVhSFZ5YzJSaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQStSbkpwWkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lENVRZWFIxY21SaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crVkdsdFpTQlFaWEpwYjJRNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBrWnliMjBnTURVNk1EQWdkRzhnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUGtaeWIyMGdNRFk2TURBZ2RHOGdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQa1p5YjIwZ01EYzZNREFnZEc4Z01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBrWnliMjBnTURnNk1EQWdkRzhnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUGtaeWIyMGdNRGs2TURBZ2RHOGdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajVHY205dElERXdPakF3SUhSdklERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSStSbkp2YlNBeE1Ub3dNQ0IwYnlBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSStSbkp2YlNBeE1qb3dNQ0IwYnlBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBrWnliMjBnTVRNNk1EQWdkRzhnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo1R2NtOXRJREUwT2pBd0lIUnZJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krUm5KdmJTQXhOVG93TUNCMGJ5QXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQa1p5YjIwZ01UWTZNREFnZEc4Z01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqNUdjbTl0SURFIU9qQXdJSFJ2SURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK1JuSnZiU0F4T0Rvd01DQjBieUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUGtaeWIyMGdNVGs2TURBZ2RHOGdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajVHY205dElESXdPakF3SUhSdklESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSStSbkp2YlNBeU1Ub3dNQ0IwYnlBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBrWnliMjBnTWpJNk1EQWdkRzhnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo1R2NtOXRJREl6T2pBd0lIUnZJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajVHY205dElEQXdPakF3SUhSdklEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqNUdjbTl0SURBeE9qQXdJSFJ2SURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo1R2NtOXRJREF5T2pBd0lIUnZJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ1RVpYQmhjblIxY21VZ2MhUnZjRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crUVhKeWFYWmhiQ0J6ZEc5d1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09