Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnpkR0Z5ZER3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnlaWFIxY200Z2MhUnZjRHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo1U2IhVjBaU0JUZEc5d2N6d3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK1JIVnlZWFJwYjI0Z1pYTjBhVzFoZEc5eVBDOXNhVDRLQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpYzJodmQweHBibVZOWVhBaUlITjBlV3hsUFNKIWFXUjBhRG9nTVRJd2NIZzdZIVZ5YzI5eU9pQndiMmx1ZEdWeU8hUmxlSFF0WVd4cFoyNDZJR05sYm5SbGNqdGpiMnh2Y2pvZ0l6VXlPV0ptTmp0d1lXUmthVzVuT2lBeE5YQjRPeUkrVTJodmR5QnRZWEE4TDJScGRqNDhaR2wySUdsa1BTSnliIVYwWlUxaGNGODBNemt4SWlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkpibVp2VFdGd0lpQm9hV1JrWlc0K1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lFSjFjeUJUZEc5d2N6d3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtDZ2tKQ1FrOGMhQmhiajVDZFhNZ1RHOWpZWFJwYjI0OEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSUU5MWRIZGhjbVFnYW05MWNtNWxlU0E4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnVW1WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5ETTVMemM0THpjekx5SStWMDlTUzBsT1J5QkVRVmt0VTBGVVZWSkVRVmt0VTBGT1BDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo1U2IhVjBaU0JUZEc5d2N6d3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSStUIVYwZDJGeVpDQnFiIVZ5Ym1WNVBDOW9NejRLQ1FrSkNUeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBsSmxkSFZ5YmlCcWIhVnlibVY1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd056WThMIU4wY205dVp6NGdRVTVCVkU5TVNVdFBVeUJUVkVGVVNFMVBVeUJKUzBWQklEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaUJIUlU5U1IwbExTU0JUU0U5TVNUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaUJCVTFSSlRrOU5TVUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z1RVRkRSVVJQVGtsQklFRkpVbEJQVWxRZ0xTQkVSVkJCVWxSVlVrVlRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREV6UEM5emRISnZibWMrSUUxQlEwVkVUMDVKUVNCQlNWSlFUMUpVSUMwZ1FWSlNTVlpCVEZNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytUVUZEUlVSUFRrbEJJRUZKVWxCUFVsUWdMU0JCVWxKSlZrRk1Vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TkR3dmMhUnliMjVuUGtGVFZFbE9UMDFKUVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBrZEZUMUpIU1V0SklGTklUMHhKUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjMlBDOXpkSEp2Ym1jK1FVNUJWRTlNU1V0UFV5QlRWRUZVU0UxUFV5QkpTMFZCSUR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWVlZGSk9ZV3hyTVZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkdSV2hVYTFKWFQwVTFSVkZZVms5V1JUQXhWRzV3VW1Wck5UVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbkpPVlRVMllrUm9UMUpGUmpGVWJGSktUV3MxTmxSVVFsQlJNMlExVkZkck1FNVZPVVZTVkVaT1ZrWnNObHByVWxKa01IaHhWbGhzVG1Wc2EyaFVWIUJ1WXpBeGNWTllWbEJXUjAxb1ZGZHdhazVWTlVsa2VrSk9VWHBSZUZSWGNGSmxSVEZWVkZoT1RtRnJiREZVTVZKcVNWVXhObFpZWkU5VlZEQTVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl0YldsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZOVVFrNVdSVlkyVkVWU1NtVlZlSEZoZVVaUFpXc3dlRlJWVWxkUFJUVkZVVmhXVDFaRmEhbFVXSEJLU1ZVeE5XUXpiRTVoVkZFeFZEQlNSbVZWTlVWV1ZFSnRVa1pHTTFSSGNGWmxhemxWWVhsR1QxSkhUbnBVViFCS1pGVTVWV0V6WkU1U1JtdDVXbXRTVW1Rd2VIRldWRUpRVWtWcmVWUXhUak5sVlRGd1RrUldVRkpHUlhkVWJuQlNUVkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhPRFExTFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlducEdUbFV6WSFkVVZVMHdUVlUxUldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMVZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJ1Y0hOUFJURnhVMWhXVUZaSFkhZFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlTUjAxNFdtdFNTbVZWZUhGaGVsSk9aVzEwZWxSclVrSmtWVFZWVlZOR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTVWtsWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbXBqTURWRlVWaFdUMVpHUlhoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSMDQwVkVWU1VtUXdlSEZXVkVKT1lXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5rVDJGWVkhZFVWVTB3VFZVeE5tRXpiRzFTUld3MVZFZHdjazVWTVZWU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VrNU9SVFJvWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RXdDRSVlZZWkUxaGJGWTJWRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5sUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUbVZyTUhkYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOVlZVV0d4UVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZWRlJHVFZKR1JqTlVSIUJXWldzeGNWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNiazVWTlhCa2VrSk9VWHBSZUZSWWNFSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKeVl6QTFSVkZZVms5V1JXdDVXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVWtac2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkdVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxTmxrelRrOVNSVVl4Vkd4U1NrMVZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVDFaRmEhaFViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYkZWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1dHeFBWa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWV1hwR1QyVllZIWRVVlUwd1RWVXhjVlZVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5UWmhNMDVQVWtWR01WUnNVa3BsYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWJuQnVUVVY0UlZWWVpFMWhiRlkxVkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NRlF3VGpOTlJURkVUa1JHVG1Gck1UWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJXUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWVFdIQlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFUyWVhwR1RWSkdSak5VUiFCV1pWVTFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTYWs1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVGUlhjRkpPUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVU1WSkdZekExUlZGWVZrOVdSV3Q0Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFpXMWpNRlJGVWxKa01IaHhWbGhzVDFaR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWbDZVazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTVhGV1dHeHRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYkZKS1RVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3V2sxRmVFVlZXR1JOWVd4V05WUnJVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIVFdoVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZaZVVaUFZUTmpkMVJWVFRCTlZURnhWRlJWWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqRTRORFl0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWmVVWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKcVNWVTFjR1I2UWs1UmVsRjRWRmR3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTmFGUnViRE5OUlRGRVRrUkdUbUZzUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNVJrOWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOVlZUVkVKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJXbnBHVFZKR1JqTlVSIUJXWlZVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazVWTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSWGNISk9WMXBGVTFoc1RXRnRjekZVV0hCcVl6QTFSVkZZVms5V1JURTFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVmtaR2VsUnJVa0prVlRWVlZGaHNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZSVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJNVFpUYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KbFJURTFaSHBDVGxGNlVYaFVXSEJ1VFZkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGVlNjbU13TlVWUldGWlBWa1V3TVZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdhekZVUlZKU1pEQjRjVlpVUWs1bGExazBWRmR3U21SVk9WVmFla0pQWlZoamQxUlZUVEJOVlRWRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVV4Y0dSNlFrNVJlbEY0Vkd0U2FrMUhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJyVWxaak1EVkZVVmhXVDFaR1JXaFViVFV6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSlBaVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFSV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTYmsxRk9WUmtla0pPVVhwUmVGUnJVbTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSnFZekExUlZGWVZrOVdSa1V3VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUVVrWkdORlJGVWxKa01IaHhWbFJDVUZKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZRazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWYU0yZG5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo1RWRYSmhkR2x2YmlCbGMhUnBiV0YwYiFJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqNUVhWEpsWSFScGIyNDZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqNVFiR1ZoYzJVZ2MyVnNaV04wSUdScGNtVmpkR2x2Ymp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUG05MWRIZGhjbVFnYW05MWNtNWxlVG9nUVU1QlZFOU1TVXRQVXlCVFZFRlVTRTFQVXlCSlMwVkJJQ0IwYnlCTlFVTkZSRTlPU1VFZ1FVbFNVRTlTVkNBdElFRlNVa2xXUVV4VFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlpSStjbVYwZFhKdUlHcHZkWEp1WlhrNklFMUJRMFZFVDA1SlFTQkJTVkpRVDFKVUlDMGdRVkpTU1ZaQlRGTWd6NERQZ2M2L3o0SWdRVTVCVkU5TVNVdFBVeUJUVkVGVVNFMVBVeUJKUzBWQklDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSStWMlZsYXlCRVlYazhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQStVIVZ1WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lENU5iMjVrWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BsUjFaWE5rWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BsZGxaRzVsYzJSaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQStWR2gxY25Oa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErUm5KcFpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDVUWVhSMWNtUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K1ZHbHRaU0JRWlhKcGIyUTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQa1p5YjIwZ01EVTZNREFnZEc4Z01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBrWnliMjBnTURZNk1EQWdkRzhnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUGtaeWIyMGdNRGM2TURBZ2RHOGdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQa1p5YjIwZ01EZzZNREFnZEc4Z01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBrWnliMjBnTURrNk1EQWdkRzhnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo1R2NtOXRJREV3T2pBd0lIUnZJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krUm5KdmJTQXhNVG93TUNCMGJ5QXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krUm5KdmJTQXhNam93TUNCMGJ5QXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQa1p5YjIwZ01UTTZNREFnZEc4Z01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqNUdjbTl0SURFME9qQXdJSFJ2SURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK1JuSnZiU0F4TlRvd01DQjBieUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUGtaeWIyMGdNVFk2TURBZ2RHOGdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajVHY205dElERSFPakF3SUhSdklERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSStSbkp2YlNBeE9Eb3dNQ0IwYnlBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBrWnliMjBnTVRrNk1EQWdkRzhnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo1R2NtOXRJREl3T2pBd0lIUnZJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krUm5KdmJTQXlNVG93TUNCMGJ5QXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQa1p5YjIwZ01qSTZNREFnZEc4Z01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqNUdjbTl0SURJek9qQXdJSFJ2SURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo1R2NtOXRJREF3T2pBd0lIUnZJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajVHY205dElEQXhPakF3SUhSdklEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqNUdjbTl0SURBeU9qQXdJSFJ2SURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJENUVaWEJoY25SMWNtVWdjIVJ2Y0R3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K1FYSnlhWFpoYkNCemRHOXdQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn