Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK1JHVndZWEowZFhKbElHWnliMjBnYyFSaGNuUThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQa1JsY0dGeWRIVnlaU0JtY205dElISmxkSFZ5YmlCemRHOXdQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUGtSMWNtRjBhVzl1SUdWemRHbHRZWFJ2Y2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo1VGFHOSFJRzFoY0R3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYelEwTURVMUlpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSUVKMWN5QlRkRzl3Y3p3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo1Q2RYTWdURzlqWVhScGIyNDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJRTkxZEhkaGNtUWdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnVW1WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SStUMHRVVDBKRlVpMU5RVms4TDJFK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQbEp2ZFhSbElGTjBiIUJ6UEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSStUIVYwZDJGeVpDQnFiIVZ5Ym1WNVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajVTWlhSMWNtNGdhbTkxY201bGVUd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalE4TCFOMGNtOXVaejRnVEVWR1MwOVRJRkJKVWtkUFV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJRTFQVlZOSlFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESTVQQzl6ZEhKdmJtYytJRVZUVUVWU1QxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE14THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpNVHd2YyFSeWIyNW5QaUJCUjBsQlV5QlRUMFpKUVZNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpQkJVa2xUVkU5VVJVeFBWVk04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURReEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEwTVR3dmMhUnliMjVuUGlCUVFVeEpUeUJFU1UxQlVraEpUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSUVSSlNVdEpWRWxTU1U4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQkJSMGxQVXlCRVNVMUpWRkpKVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQkxUMVZNUlMxTFFVWkZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnVkVGWVNVRlNTRTlPUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z1MwVk1RVVJKVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRkhTVWtnUVU1QlVrZEpVa2s4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0TlR3dmMhUnliMjVuUGlCUVRFRlVRVTVQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRkhTVTlUSUZCQlZreFBVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGchUEM5emRISnZibWMrSUU1UFUwOUxUMDFKVHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQkJUa1ZRU1ZOVVNVMUpUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSUV4RlJrdFBVeUJRU1ZKSFQxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGxSb1pTQnliIVYwWlNCb1lYTWdibThnWkdWd1lYSjBkWEpsY3lCbWNtOXRJSFJsY20xcGJuVnpQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFUxUkdUMlZ0WXpGVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSIU40Vkc1d1RrMVhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJzVWtKTlZUVkZXak5PVG1GcmJERlVNVkpXWlZVNVZWb3phRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaU1dIQk9aV3hyYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkhUWGhVYlhCTFQwVTFSVkZZVms5aGF6RTJWRmR3UWsxVk1WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVbHBPVlRFMldYcEtiVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxUlZaVVNsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZVVkVwUFVrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVUZKSFpEWlViRTR6WlZVeGNFNUVWazlTUldzd1ZGWlNha2xYV2tWVldHUk5ZV3hzTmxReFVscE5WVFZ4VTFoT1RtRnJiREZVTVZKU1RWVXhWVmw2Ums1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmFNMmhQWVd0R05WUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRkpGVlhsVWJuQkhUMFUxUlZGWVZrOWhhekF4VkZkd2FrbFZlRVZUV0d4TllXMXplRlJYY0ZaSlZURjFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDWlZVMVJWTlVRazFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWaE0hQk9ZVzFSTkZSclVrSmtWVFZ4VlZob1RsSkZWV2hVVjJ3elpWVXhjRTVFVms5V1IwNDBWRmR3UWsxdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbTVrTURsVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaVVUxVlZOcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtVlZOVVZYVkZaT1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbFJHVDJWcmEhZGFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJXUldzeFZHNXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTTFSVlVsWk5WVFZaWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCcVRVVXhWVkZVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5UWlVVMFpPWVd0Wk5GUnJVa0prVlRWeFZGaHNUMVpIZERWVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSa1Y0VkZkd1FrMUhXa1ZWV0dSTllXeHNOVlJzVW1wT1JUbFZWbGhPVG1GcmJERlVNVkpTVGxVMVZWa3pjRTlWVkRBNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TXpJekxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZVVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNVFpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVldXR2hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RyTVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0U5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wck1ERmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVVZSV1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVYhQnlZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVwT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVJWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGtkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNibU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhZekZVUlZKU1pEQjRjVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkprTURGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUm14NlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkdZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3piRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5WlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVVWxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtVlZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUld0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRUUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVGxVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2xCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCT1RXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQWVdzd2FGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbEpIWkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVVrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZhZVVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpTVFVVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNHcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZWTkdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxwNlVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUpLWXpBMVJWRllWazloYXpCNFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxSkhkelJVViFCS1pGVTVWVlpVU2sxU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOYXpGVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQlNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hOVlJzYURObFZURndUa1JXVDFaRmF6RlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaFBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4WVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhSVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3U2tsVk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkVwT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZZWHBHVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMVZWcDZNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBrUjFjbUYwYVc5dUlHVnpkR2x0WVhSdmNqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUGtScGNtVmpkR2x2YmpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajVNUlVaTFQxTWdVRWxTUjA5VElIUnZJRXhGUmt0UFV5QlFTVkpIVDFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo1WFpXVnJJRVJoZVR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ1VGRXNWtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK1RXOXVaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ1VWRXVnpaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ1WFpXUnVaWE5rWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BsUm9kWEp6WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lENUdjbWxrWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BsTmhkSFZ5WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDVVYVcxbElGQmxjbWx2WkRvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK1JuSnZiU0F3TlRvd01DQjBieUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrUm5KdmJTQXdOam93TUNCMGJ5QXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SStSbkp2YlNBd056b3dNQ0IwYnlBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK1JuSnZiU0F3T0Rvd01DQjBieUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krUm5KdmJTQXdPVG93TUNCMGJ5QXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQa1p5YjIwZ01UQTZNREFnZEc4Z01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqNUdjbTl0SURFeE9qQXdJSFJ2SURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqNUdjbTl0SURFeU9qQXdJSFJ2SURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK1JuSnZiU0F4TXpvd01DQjBieUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUGtaeWIyMGdNVFE2TURBZ2RHOGdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajVHY205dElERTFPakF3SUhSdklERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSStSbkp2YlNBeE5qb3dNQ0IwYnlBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBrWnliMjBnTVRjNk1EQWdkRzhnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo1R2NtOXRJREU0T2pBd0lIUnZJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krUm5KdmJTQXhPVG93TUNCMGJ5QXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQa1p5YjIwZ01qQTZNREFnZEc4Z01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqNUdjbTl0SURJeE9qQXdJSFJ2SURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK1JuSnZiU0F5TWpvd01DQjBieUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUGtaeWIyMGdNak02TURBZ2RHOGdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQa1p5YjIwZ01EQTZNREFnZEc4Z01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBrWnliMjBnTURFNk1EQWdkRzhnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUGtaeWIyMGdNREk2TURBZ2RHOGdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUGtSbGNHRnlkSFZ5WlNCemRHOXdQQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K1FYSnlhWFpoYkNCemRHOXdQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn