Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3hJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnpkR0Z5ZER3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnlaWFIxY200Z2MhUnZjRHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo1U2IhVjBaU0JUZEc5d2N6d3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK1JIVnlZWFJwYjI0Z1pYTjBhVzFoZEc5eVBDOXNhVDRLQ1FrSkNUd3ZkV3crUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRRd05UVWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlCQ2RYTWdVIVJ2Y0hNOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCtRblZ6SUV4dlkyRjBhVzl1UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaUJQZFhSIVlYSmtJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJRkpsZEhWeWJpQnFiIVZ5Ym1WNUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRME1DOCFOeTgxTmk4aVBrOUxWRTlDUlZJdFRVRlpQQzloUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YURJK0Nna0pDUWs4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krVCFWMGQyRnlaQ0JxYiFWeWJtVjVQQzlvTXo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQbEpsZEhWeWJpQnFiIVZ5Ym1WNVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaUJNUlVaTFQxTWdVRWxTUjA5VFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5qVThMIU4wY205dVp6NGdUVTlWVTBsQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qazhMIU4wY205dVp6NGdSVk5RUlZKUFV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJRUZIU1VGVElGTlBSa2xCVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRlNTVk5VVDFSRlRFOVZVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFF4UEM5emRISnZibWMrSUZCQlRFbFBJRVJKVFVGU1NFbFBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnUkVsSlMwbFVTVkpKVHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRkhTVTlUSUVSSlRVbFVVa2xQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lFdFBWVXhGTFV0QlJrVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaUJVUVZoSlFWSklUMDQ4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1TUR3dmMhUnliMjVuUGlCTFJVeEJSRWxUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RNOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FVZEpTU0JCVGtGU1IwbFNTVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSUZCTVFWUkJUazlUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FVZEpUMU1nVUVGV1RFOVRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnVGs5VFQwdFBUVWxQUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z1VFRk9SVkJKVTFSSlRVbFBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOalE4TCFOMGNtOXVaejRnVEVWR1MwOVRJRkJKVWtkUFV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srVkdobElISnZkWFJsSUdoaGN5QnVieUJrWlhCaGNuUjFjbVZ6SUdaeWIyMGdkR1Z5YldsdWRYTThMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVFZFWlBaVzFqTVZSc1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhjIWhVYm5CT1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWR3hTUWsxVk5VVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbFpsVlRsVldqTm9UbGRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxKWWNFNWxiR3RvVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVZrZE5lRlJ0Y0V0UFJUVkZVVmhXVDJGck1UWlVWIUJDVFZVeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNXazVWTVRaWmVrcHRVa1pHTTFSSGNGcGxhelZGVmxSS1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTFSVlJVU2s5U1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlVVMFpRVWtka05sUnNUak5sVlRGd1RrUldUMUpGYXpCVVZsSnFTVmRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1drMVZOWEZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKTlZURlZXWHBHVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sb3phRTloYTBZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlFVa1ZWZVZSdWNFZFBSVFZGVVZoV1QyRnJNREZVViFCcVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VmtsVk1YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psVlRWRlUxUkNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVldFemNFNWhiVkUwVkd0U1FtUlZOWEZWV0doT1VrVlZhRlJYYkRObFZURndUa1JXVDFaSFRqUlVWIUJDVFcxYVJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNibVF3T1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmxSVFZWVTJwb1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFSVmRVVms1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVldWRVpQWld0cmQxcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRlpGYXpGVWJuQkdZekF4Y1ZOWVZsQldSbXd6VkZWU1ZrMVZOVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwTlJURlZVVlJXVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5sUlRSazVoYTFrMFZHdFNRbVJWTlhGVVdHeFBWa2QwTlZSV1RqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSWGhVViFCQ1RVZGFSVlZZWkUxaGJHdzFWR3hTYWs1Rk9WVldXRTVPWVd0c01WUXhVbEpPVlRWVldUTndUMVZVTURrOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJamt4TUMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWVlVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1RWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTU21WVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrNWhhekI0V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWb3pUazlTUlVZeFZHMXdTazFWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWxVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JURTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hRVmtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UbUZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpxVFd0NFJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnJhekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5aGJFWjZWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJQVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlYxaG9UVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4TmxacWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0U1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYXpBeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSQ1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVVmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbEpsVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkZkd2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJXYURObFZURndUa1JXVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVVZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RVVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnJVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSbFkwVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrZFJORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXphRzFTUld3MVZFZHdjazFGT1VWVVdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKeVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMkZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZaWWNFNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpaZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldUVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWlZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUldIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4V2pOT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkwV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVVrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVMWNHUjZRazVSZWxGNVZGaHdjazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1IyTXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRllUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNaREF4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JrNUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFVNRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSktaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJXYURObFZURndUa1JXVDFaR2EyaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWWk0yeE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlpTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpGVmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJTWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVVms0elRVVXhSRTVFU2s5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldWRkpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWRlUxaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVlZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01bFZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhVMFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFKRmEyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVmtsVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0pOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSnlZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGpNVlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9WVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWREZTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUnROVE5sVlRGd1RrUldUMkZyUlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZYV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWb3pUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk5SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxME5scHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4Tm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWld0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRXBRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxUktUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxVldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVsYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVmxod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0VkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXeEZNVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sVlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUXhUak5OUlRGRVRrUktUbVZyUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZVVlJDVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5aGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZsUlJaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK1JIVnlZWFJwYjI0Z1pYTjBhVzFoZEc5eVBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SStSR2x5WldOMGFXOXVPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBreEZSa3RQVXlCUVNWSkhUMU1nZEc4Z1RFVkdTMDlUSUZCSlVrZFBVend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQbGRsWldzZ1JHRjVQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQbE4xYm1SaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDVOYjI1a1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQbFIxWlhOa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQbGRsWkc1bGMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErVkdoMWNuTmtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUGtaeWFXUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErVTJGMGRYSmtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BsUnBiV1VnVUdWeWFXOWtPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajVHY205dElEQTFPakF3SUhSdklEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqNUdjbTl0SURBMk9qQXdJSFJ2SURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo1R2NtOXRJREEhT2pBd0lIUnZJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajVHY205dElEQTRPakF3SUhSdklEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqNUdjbTl0SURBNU9qQXdJSFJ2SURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK1JuSnZiU0F4TURvd01DQjBieUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUGtaeWIyMGdNVEU2TURBZ2RHOGdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUGtaeWIyMGdNVEk2TURBZ2RHOGdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajVHY205dElERXpPakF3SUhSdklERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSStSbkp2YlNBeE5Eb3dNQ0IwYnlBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBrWnliMjBnTVRVNk1EQWdkRzhnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo1R2NtOXRJREUyT2pBd0lIUnZJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrUm5KdmJTQXhOem93TUNCMGJ5QXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQa1p5YjIwZ01UZzZNREFnZEc4Z01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqNUdjbTl0SURFNU9qQXdJSFJ2SURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK1JuSnZiU0F5TURvd01DQjBieUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUGtaeWIyMGdNakU2TURBZ2RHOGdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajVHY205dElESXlPakF3SUhSdklESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SStSbkp2YlNBeU16b3dNQ0IwYnlBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK1JuSnZiU0F3TURvd01DQjBieUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krUm5KdmJTQXdNVG93TUNCMGJ5QXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSStSbkp2YlNBd01qb3dNQ0IwYnlBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdytSR1Z3WVhKMGRYSmxJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BrRnljbWwyWVd3Z2MhUnZjRHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn