Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ05UQTZJRU5WVEZSVlVrRk1JRXhKVGtVOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqNUVaWEJoY25SMWNtVWdabkp2YlNCemRHRnlkRHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqNUVaWEJoY25SMWNtVWdabkp2YlNCeVpYUjFjbTRnYyFSdmNEd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajVTYiFWMFpTQlRkRzl3Y3p3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrUkhWeVlYUnBiMjRnWlhOMGFXMWhkRzl5UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljMmh2ZDB4cGJtVk5ZWEFpSUhOMGVXeGxQU0ohYVdSMGFEb2dNVEl3Y0hnN1khVnljMjl5T2lCd2IybHVkR1Z5TyFSbGVIUXRZV3hwWjI0NklHTmxiblJsY2p0amIyeHZjam9nSXpVeU9XSm1OanR3WVdSa2FXNW5PaUF4TlhCNE95SStVMmh2ZHlCdFlYQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlCQ2RYTWdVIVJ2Y0hNOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0Nnb0pDUWtKUEhOd1lXNCtRblZ6SUV4dlkyRjBhVzl1UEM5emNHRnVQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaUJQZFhSIVlYSmtJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBOdmJXbHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWNuUnliaUJqYUd0aWVDSStJRkpsZEhWeWJpQnFiIVZ5Ym1WNUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLQ2drSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpRME1DOCFOeTgxTlM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqNUtXVTVGTFZORlVGUkZUVUpGVWp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSStSR1Z3WVhKMGRYSmxJR1p5YjIwZ1RFVkdTMDlUSUZCSlVrZFBVenhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z1QhVjBkMkZ5WkNCcWIhVnlibVY1UEM5emNHRnVQand2WkdsMlBqd3ZhREkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUWlQanhzYVQ0OGFETStNRGc4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBNE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPVG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01qQThMMmd6UGp4emNHRnVQakl3T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQbEp2ZFhSbElGTjBiIUJ6UEM5b01qNEtDUWtKQ1R4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo1UGRYUiFZWEprSUdwdmRYSnVaWGs4TDJnelBnb0pDUWtKUEdneklHTnNZWE56UFNKb2NtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0krVW1WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYazhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSUV4RlJrdFBVeUJRU1ZKSFQxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaUJOVDFWVFNVRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaUJGVTFCRlVrOVRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnUVVkSlFWTWdVMDlHU1VGVFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd016TThMIU4wY205dVp6NGdRVkpKVTFSUFZFVk1UMVZUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z1VFRk1TVThnUkVsTlFWSklTVTg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTlR3dmMhUnliMjVuUGlCRVNVbExTVlJKVWtsUFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qUThMIU4wY205dVp6NGdRVWRKVDFNZ1JFbE5TVlJTU1U5VFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGdTMDlWVEVVdFMwRkdSVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGMxUEM5emRISnZibWMrSUZSQldFbEJVa2hQVGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lFdEZURUZFU1ZNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZ3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE16d3ZjIVJ5YjI1blBpQkJSMGxKSUVGT1FWSkhTVkpKUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z1VFeEJWRUZPVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpQkJSMGxQVXlCUVFWWk1UMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0Tnp3dmMhUnliMjVuUGlCT1QxTlBTMDlOU1U4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQlFRVTVGVUVsVFZFbE5TVTg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTkR3dmMhUnliMjVuUGlCTVJVWkxUMU1nVUVsU1IwOVRQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ1VWFHVWdjbTkxZEdVZ2FHRnpJRzV2SUdSbGNHRnlkSFZ5WlhNZ1puSnZiU0IwWlhKdGFXNTFjend2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWTlVSazlsYldNeFZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBVa2R6ZUZSdWNFNU5WMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYkZKQ1RWVTFSVm96VGs1aGEyd3hWREZTVm1WVk9WVmFNMmhPVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlVsaHdUbVZzYTJoVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSMDE0Vkcxd1MwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJYY0VKTlZURlVaRE5zVG1GVVVURlVhMUphVGxVeE5sbDZTbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWV1ZFcFFVVE5rTlZSWGF6Qk9WVFZGVkZSS1QxSkhkelJVYTFKQ1pGVTFjVlJUUmxCU1IyUTJWR3hPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWck1GUldVbXBKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSmFUVlUxY1ZOWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMVZNVlZaZWtaT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXak5vVDJGclJqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZRbEJTUlZWNVZHNXdSMDlGTlVWUldGWlBZV3N3TVZSWGNHcEpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVViFCV1NWVXhkV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WVk5VVlRWRUpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRWVllUTndUbUZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZWWWFFNVNSVlZvVkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJYY0VKTmJWcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEp1WkRBNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjbVZGTlZWVGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVFZGVjFSV1RtRllaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVUms5bGEydCFXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJRVmtWck1WUnVjRVpqTURGeFUxaFdVRlpHYkROVVZWSldUVlUxV1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2FrMUZNVlZSVkZaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJWRk5HVG1GcldUUlVhMUpDWkZVMWNWUlliRTlXUiFRMVZGWk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pGZUZSWGNFSk5SMXBGVlZoa1RXRnNiRFZVYkZKcVRrVTVWVlpZVGs1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WVlpNIUJQVlZRd09Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpT1RFd0xURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWVlJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFGT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WVFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNWEZVVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbU13TlVWUldGWlBZV3RyZVZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNVFpVUlZKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JUUTBWRmR3U21SVk9WVldXR2hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWIUJyVDBVeGNWTllWbEJXUmtWb1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RyTVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0U5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXR2hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpFMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1RrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wck1ERmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVVZSV1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVVYhQnlZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJXVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVVazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSk5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVRsZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVwT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJZVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVJWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazVGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVuSk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoa1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVlZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpOVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlljRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGtkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNibU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhZekZVUlZKU1pEQjRjVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkprTURGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZhRlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUm14NlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVmxSR1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVmsxVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJYQkdZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWa3piRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWV05scHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5WlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGWlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pWTVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpVVWxCUk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlRXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlV4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JtVlZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZXaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazlTUld0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVmRUUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1NWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMk14VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0RmVWUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRlpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZkWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVGxVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEZVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYUTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrbFZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbGEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVU2xCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRXBOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSldUVlU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJ0YkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCT1RXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVW1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRVV4V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNWSllUazlTUlVZeFZHMXdUazFGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsSk5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWld0RmVWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZOVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZSVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUVTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkpTVGxVMVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWVlZVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRkZuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqNUVkWEpoZEdsdmJpQmxjIVJwYldGMGIhSThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajVFYVhKbFkhUnBiMjQ2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSStURVZHUzA5VElGQkpVa2RQVXlCMGJ5Qk1SVVpMVDFNZ1VFbFNSMDlUUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krVjJWbGF5QkVZWGs4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErVSFWdVpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDVOYjI1a1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQbFIxWlhOa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQbGRsWkc1bGMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErVkdoMWNuTmtZWGs4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK1JuSnBaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ1VFlYUjFjbVJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdytWR2x0WlNCUVpYSnBiMlE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUGtaeWIyMGdNRFU2TURBZ2RHOGdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQa1p5YjIwZ01EWTZNREFnZEc4Z01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBrWnliMjBnTURjNk1EQWdkRzhnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUGtaeWIyMGdNRGc2TURBZ2RHOGdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQa1p5YjIwZ01EazZNREFnZEc4Z01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqNUdjbTl0SURFd09qQXdJSFJ2SURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK1JuSnZiU0F4TVRvd01DQjBieUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK1JuSnZiU0F4TWpvd01DQjBieUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUGtaeWIyMGdNVE02TURBZ2RHOGdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajVHY205dElERTBPakF3SUhSdklERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSStSbkp2YlNBeE5Ub3dNQ0IwYnlBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBrWnliMjBnTVRZNk1EQWdkRzhnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo1R2NtOXRJREUhT2pBd0lIUnZJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krUm5KdmJTQXhPRG93TUNCMGJ5QXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQa1p5YjIwZ01UazZNREFnZEc4Z01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqNUdjbTl0SURJd09qQXdJSFJ2SURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK1JuSnZiU0F5TVRvd01DQjBieUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUGtaeWIyMGdNakk2TURBZ2RHOGdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajVHY205dElESXpPakF3SUhSdklEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqNUdjbTl0SURBd09qQXdJSFJ2SURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo1R2NtOXRJREF4T2pBd0lIUnZJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajVHY205dElEQXlPakF3SUhSdklEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDVFWlhCaGNuUjFjbVVnYyFSdmNEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdytRWEp5YVhaaGJDQnpkRzl3UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn