Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ05UQTZJRU5WVEZSVlVrRk1JRXhKVGtVOEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqNUVaWEJoY25SMWNtVWdabkp2YlNCemRHRnlkRHd2YkdrK0Nna0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqNUVaWEJoY25SMWNtVWdabkp2YlNCeVpYUjFjbTRnYyFSdmNEd3ZiR2srQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajVTYiFWMFpTQlRkRzl3Y3p3dmJHaytDZ2tKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrUkhWeVlYUnBiMjRnWlhOMGFXMWhkRzl5UEM5c2FUNEtDUWtKQ1R3dmRXdytQR1JwZGlCcFpEMGljbTkxZEdWTllYQmZORFF3TlRVaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaUJDZFhNZ1UhUnZjSE04TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2dvSkNRa0pQSE53WVc0K1FuVnpJRXh2WTJGMGFXOXVQQzl6Y0dGdVBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpQlBkWFIhWVhKa0lHcHZkWEp1WlhrZ1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb0tDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lGSmxkSFZ5YmlCcWIhVnlibVY1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelEwTUM4IU55ODFOUzhpSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkyVmtSR0Y1SWo1S1dVNUZMVk5GVUZSRlRVSkZVand2WVQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK1JHVndZWEowZFhKbElHWnliMjBnVEVWR1MwOVRJRkJKVWtkUFV6eGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbmR5WVhBeUlqNDhjIUJoYmlCamJHRnpjejBpWjI4aVBqd3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajRnVCFWMGQyRnlaQ0JxYiFWeWJtVjVQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakE0T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBsSnZkWFJsSUZOMGIhQnpQQzlvTWo0S0NRa0pDVHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajVQZFhSIVlYSmtJR3B2ZFhKdVpYazhMMmd6UGdvSkNRa0pQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSStVbVYwZFhKdUlHcHZkWEp1WlhrOEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJRXhGUmt0UFV5QlFTVkpIVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQk5UMVZUU1VFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkZVMUJGVWs5VFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016RThMIU4wY205dVp6NGdRVWRKUVZNZ1UwOUdTVUZUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FWSkpVMVJQVkVWTVQxVlRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEwTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOREU4TCFOMGNtOXVaejRnVUVGTVNVOGdSRWxOUVZKSVNVODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaUJFU1VsTFNWUkpVa2xQUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z1FVZEpUMU1nUkVsTlNWUlNTVTlUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z1MwOVZURVV0UzBGR1JUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJRlJCV0VsQlVraFBUand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt3UEM5emRISnZibWMrSUV0RlRFRkVTVk04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlCQlIwbEpJRUZPUVZKSFNWSkpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnVUV4QlZFRk9UMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURnMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE0Tmp3dmMhUnliMjVuUGlCQlIwbFBVeUJRUVZaTVQxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGchTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTROend2YyFSeWIyNW5QaUJPVDFOUFMwOU5TVTg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlCUVFVNUZVRWxUVkVsTlNVODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaUJNUlVaTFQxTWdVRWxTUjA5VFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDVVYUdVZ2NtOTFkR1VnYUdGeklHNXZJR1JsY0dGeWRIVnlaWE1nWm5KdmJTQjBaWEp0YVc1MWN6d3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZOVVJrOWxiV014Vkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFVrZHplRlJ1Y0U1TlYxcEZWVmhrVFdGc2JEVlViRkpDVFZVMVJWb3pUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWT1ZWYU0yaE9WMGhqZDFSVlRUQk5hekUyVWxod1RtVnNhMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1IwMTRWRzF3UzA5Rk5VVlJXRlpQWVdzeE5sUlhjRUpOVlRGVVpETnNUbUZVVVRGVWExSmFUbFV4TmxsNlNtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVVZXVkVwUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVkZWRlJLVDFKSGR6UlVhMUpDWkZVMWNWUlRSbEJTUjJRMlZHeE9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZyTUZSV1VtcEpWMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKYVRWVTFjVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTVWsxVk1WVlpla1pPVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMldqTm9UMkZyUmpWVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQlNSVlY1Vkc1d1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJYY0dwSlZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJXU1ZVeGRXUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZWTlVWVFZFSk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZWWVROd1RtRnRVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU1U1JWVm9WRmRzTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05GUlhjRUpOYlZwRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZsSnVaREE1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NtVkZOVlZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUVkZWMVJXVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWlVSazlsYTJ0IVdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1ZyTVZSdWNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkdiRE5VVlZKV1RWVTFXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3YWsxRk1WVlJWRlpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlZGTkdUbUZyV1RSVWExSkNaRlUxY1ZSWWJFOVdSIVExVkZaT00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZlRlJYY0VKTlIxcEZWVmhrVFdGc2JEVlViRkpxVGtVNVZWWllUazVoYTJ3eFZERlNVazVWTlZWWk0hQlBWVlF3T1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlPVEV3TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGc1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlljRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VGsxdFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZVVlJXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWRVViFCeVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXdWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZGUldUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZSVVVrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlJURlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5VGxkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHdFNVbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxSkdWalJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMllUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJQVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObGw2Vm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF4Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlVSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JsViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGWWNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWld0NFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUa2RhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF4YURObFZURndUa1JXVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVRbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNREZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0doUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbFJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCR1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtacmFGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZremJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZXTmxwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSnlaVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVVbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVldoVWJXd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3QhV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFRSazFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsWk5WVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKUFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWcmFGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpHVm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VuSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IyTXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBZV3RGZVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMUZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZURlVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYlhRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGtsVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVTbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RWVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUnRiRE5OUlRGRVRrUktUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpXV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeFdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGJFVXhXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWIUJYVDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZERk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RGZVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJWRUpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRVMllrUm9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVZWVlVWazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGV1ZGRm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo1RWRYSmhkR2x2YmlCbGMhUnBiV0YwYiFJOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqNUVhWEpsWSFScGIyNDZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK1RFVkdTMDlUSUZCSlVrZFBVeUIwYnlCTVJVWkxUMU1nVUVsU1IwOVRQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSStWMlZsYXlCRVlYazhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQStVIVZ1WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lENU5iMjVrWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQStWSFZsYzJSaGVUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQStWMlZrYm1WelpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJRDVVYUhWeWMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErUm5KcFpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDVUWVhSMWNtUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K1ZHbHRaU0JRWlhKcGIyUTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQa1p5YjIwZ01EVTZNREFnZEc4Z01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBrWnliMjBnTURZNk1EQWdkRzhnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUGtaeWIyMGdNRGM2TURBZ2RHOGdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQa1p5YjIwZ01EZzZNREFnZEc4Z01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBrWnliMjBnTURrNk1EQWdkRzhnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo1R2NtOXRJREV3T2pBd0lIUnZJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krUm5KdmJTQXhNVG93TUNCMGJ5QXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krUm5KdmJTQXhNam93TUNCMGJ5QXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQa1p5YjIwZ01UTTZNREFnZEc4Z01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqNUdjbTl0SURFME9qQXdJSFJ2SURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK1JuSnZiU0F4TlRvd01DQjBieUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUGtaeWIyMGdNVFk2TURBZ2RHOGdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajVHY205dElERSFPakF3SUhSdklERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSStSbkp2YlNBeE9Eb3dNQ0IwYnlBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBrWnliMjBnTVRrNk1EQWdkRzhnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo1R2NtOXRJREl3T2pBd0lIUnZJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krUm5KdmJTQXlNVG93TUNCMGJ5QXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQa1p5YjIwZ01qSTZNREFnZEc4Z01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqNUdjbTl0SURJek9qQXdJSFJ2SURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo1R2NtOXRJREF3T2pBd0lIUnZJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajVHY205dElEQXhPakF3SUhSdklEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqNUdjbTl0SURBeU9qQXdJSFJ2SURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJENUVaWEJoY25SMWNtVWdjIVJ2Y0R3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K1FYSnlhWFpoYkNCemRHOXdQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn