Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η έκδοση των νέων δελτίων και των ετήσιων κουπονιών Α.με.Α για το έτος 2015 και η διάθεση των ανωτέρω καθώς και η ανανέωση των παλαιών δελτίων θα γίνεται απο τα Κ.Ε.Π. του Ν. Θεσσαλονίκης και απο το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Εκτύπωση

Sorry What you asked for isnt here

The requested URL /404 was not found on this server.