Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξήντα επτά χιλιάδων λίτρων (67.οοο) αντιψυκτικού υγρού για τις ανάγκες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Θ.)

ΟΑΣΘ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση