Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΔΔ/10/2022

ΟΑΣΘ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση