Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πεντακοσίων τριάντα 530 Συσσωρευτών Λεωφορείων τύπου EFB δυο κατηγοριών 180 190Ah και 225 240Ah

ΟΑΣΘ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση