English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Νέος έλεγχος κομιστρου 20012016

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α) & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ µε αριθ. Α οικ. 45788 / 3552 / 2014 Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 2283/2014
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
 
  •  Οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλουν το νόμιμο κατά περίπτωση κόµιστρο (επικύρωση προτυπωµένου εισιτηρίου ή έκδοση εισιτηρίου από το εκδοτικό µηχάνηµα) αµέσως µετά την είσοδό τους στο λεωφορείο, να φυλάσσουν το εισιτήριο σε όλη τη διαδροµή και να το επιδεικνύoυν σε κάθε ζήτηση του εντεταλµένου Ελεγκτή Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ
 
  •  Στους επιβάτες που µετακινούνται, χωρίς την καταβολή κοµίστρου, επιβάλλεται πρόστιµο στο 60πλάσιο των κανονικών ή µειωµένων (αν δικαιούνται) βασικών εισιτηρίων. Το 60πλάσιο των κανονικών βασικών εισιτηρίων επιβάλλεται ως πρόστιµο και στους µετακινούµενους µε µειωµένο εισιτήριο, εάν δεν επιδεικνύουν τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δελτία δικαιούχων µειωµένου κοµίστρου
 
  •  Η επιβολή του προστίµου γίνεται µε πράξη βεβαίωσης παράβασης των εντεταλµένων Ελεγκτών Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ., που νοµίµως διενεργούν τον έλεγχο κοµίστρου.
 
  •  Ο επιβάτης - παραβάτης οφείλει να επιδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, στον εντεταλμένο Ελεγκτή Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ., για την επιβολή προστίμου, αλλιώς ζητείται η συνδροµή Αστυνοµικού Οργάνου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α).
 
  •  Το ως άνω καθοριζόµενο πρόστιµο, αν δεν εισπραχθεί άµεσα από τον Ελεγκτή Κοµίστρου κατά τη βεβαίωση της παράβασης ή εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών απ’ την εποµένη της βεβαίωσης της παράβασης, πενταπλασιάζεται και αποστέλλεται  στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ.356/194 (Α’6) όπως ισχύει , «Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων», ως δημόσιο έσοδο
 
  •  Η πληρωµή του προστίµου γίνεται:
 
α) Επί τόπου, στον Ελεγκτή Κοµίστρου που το επέβαλε ή
 
β) εντός της προθεσμίας των εξήντα ημερών που ορίζεται από νόμο και στο ύψος της αξίας που περιγράφεται παραπάνω, στο Ταµείο του Ο.Α.Σ.Θ. (3ος όροφος, Αλ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44 Θεσσαλονίκη), τις εργάσιµες ηµέρες και από 07:30 έως 14:00 ή
 
 γ) Μέσω των ΕΛ.ΤΑ. µε ταχυδροµική επιταγή, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθµός της παρούσας πράξης, το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του παραβάτη. (Με την παραλαβή της ταχυδροµικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. από τον Ο.Α.Σ.Θ., θα στέλνεται στον υπόχρεο η σχετική απόδειξη είσπραξης).