English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Όροι χρήσης ιστοσελίδας Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ

1.- Ο ιστοχώρος www.oasth.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναφέρονται εδώ. Η χρήση του ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοχώρου. Ο ιστοχώρος www.oasth.gr δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης και οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών συνεπάγεται ότι τους αποδέχονται, αλλιώς οφείλουν να απέχουν από την χρήση ή και επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

2.- Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, γραμμές, δρομολόγια, κ.λπ.), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή και να εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

3.- Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι χρήστες του ιστοχώρου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται στον δικτυακό τόπο μόνο όταν οι ίδιοι οι επισκέπτες/χρήστες εκουσίως τα παρέχουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν θα διαθέσει προς πώληση ή ενοικίαση ή άλλως θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοχώρου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Ο Ο.Α.Σ.Θ. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, με δεδομένα/πληροφορίες για τον χρήστη, που αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο που επισκέπτεται, μέσω της οποίας αποθηκεύεται το σχετικό αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Το αρχείο cookie δεν περιέχει αναγνωρίσιμα της φυσικής ταυτότητας του χρήστη στοιχεία, ενώ είναι αναγνώσιμο μόνο από το δικτυακό τόπο που το δημιούργησε, ώστε δεν γίνεται χρήση του αρχείου cookie κατά τις επισκέψεις του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους, που ενδεχομένως χρησιμοποιούν τη τεχνική των cookies. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία των cookies του φυλλομετρητή σελίδων (browser) με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύονται cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του ή να ενημερώνεται από το πρόγραμμα φυλλομετρητή ιστοσελίδων κάθε φορά που ζητείται από μία ιστοσελίδα ή αποθήκευση ή ανάγνωση cookies στο και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, ώστε να δεχθεί ή να αρνηθεί τέτοια ενέργεια. Τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, με στόχο τη βελτιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της δικτυακής παρουσίασης σ' αυτόν. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

4.- Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στον δικτυακό αυτό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Ο Ο.Α.Σ.Θ., παρότι καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστοχώρο του να είναι ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια, αρτιότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου του.

5.- Ο Ο.Α.Σ.Θ. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοχώρου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από την διακοπή αυτή. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Θ.

6.- Ο Ο.Α.Σ.Θ. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού του τόπου. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων τους από τον Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για το περιεχόμενο των σελίδων τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

7.- Εν κατακλείδι, οι πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και με τους τρόπους, που περιγράφονται στην παρούσα και σε πλήρη εφαρμογή και τήρηση των σχετικών ελληνικών νόμων και ειδικότερα του Ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας), Ν. 2472/97 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τις κανονιστικές διατάξεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των υπολοίπων αρμοδίων δημοσίων και αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με τον σκοπό και το αντικείμενο εργασιών του Ο.Α.Σ.Θ., καθώς επίσης και των διεθνών νόμων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Σε κάθε περίπτωση αν θεωρείτε τη παρούσα πολιτική μας ανεπαρκή παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμά σας στη διεύθυνση oasth@oasth.gr

8.- Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διάφορες που μπορεί να ανακύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο oasth@oasth.gr ώστε να αντιμετωπισθούν.