English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου στον ΟΑΣΘ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFeE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFeEx6SSFMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpFeEx6SSFMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk1URXZNamN2T0M4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT295RE9tRHd2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHJPb2M2WHpwIU9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EWXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMk16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenBYT21NNmR6cG5PbXM2WHpxTWd6cVBPcDg2Znpwdk9sODZqSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cGZPb002VnpwVE9ueURPcHM2Znpwbk9uYzZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02WHpwUE9uODZsSU02anpxVE9sYzZtenBIT25jNmZ6cVVnenFQT2tjNmh6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxRE9rYzZXenAvT2s4NmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05UVThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2VXpxSE9sYzZSSU02Z3pwSE9vTTZSenAhT2xNNmh6cFhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNRFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQTFOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2aHpxWE9uODZsenB2T3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEl4UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZSenFUT21jNmF6cFhPb3lET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29NNmR6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFRPb2M2bHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFQT21zNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPcDg2bHpwVE9vYzZmenB6T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmZ6cCFPcE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3T0RJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGd5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9rYzZuenFYT2xNNmh6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZwenFIT244Nm16cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd01ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURBeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cEhPa3M2aHpwbk9sODZienBuT2xNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6T0RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemd3UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9tODZYenAhT21jNmF6cDhnenByT244NmJ6cHZPbGM2VHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlZ6cUhPbWM2bXpwWE9vYzZWenBuT2tjNmF6cGNnenBYT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cGpPbGM2anpxUE9rYzZienAvT25jNlp6cHJPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16ZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJRU5CVTBFZ1FrbEJUa05CUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpnIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lESTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpnNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE00T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cCFPa2M2YnpwZk9xTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPbjg2a3pxUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek5qRThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPa2M2ZnpwUE9vYzZSenFiT21jNmF6cDhnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbHlET3BNNmx6cWJPbTg2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOak04TCFOMGNtOXVaejRnenFiT2tjNmJ6cGZPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2xzNnB6cCFPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2WnpwSE9tczZmSU02Y3pwWE9rODZSenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTFOend2YyFSeWIyNW5QaURPcHk3T2tTN09uUzdPbUM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02WnpxUE9wTTZmenFIT21jNlJ6cU1nenBqT2xjNmp6cVBPa2M2YnpwL09uYzZaenByT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZUenFuT25jNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16UTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBYT204NlZ6cVhPbU02VnpxSE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5UWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwSE9vYzZaenFQT3BNNmZ6cVRPbGM2YnpwL09wYzZqSUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2YnpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9rYzZUenFuT25jNlp6cC9Pb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT2w4NmN6cEhPb2M2bnpwbk9rYzZhenA4Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sczZwenAhT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelkwUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9tODZYenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZYSU02a3pxWE9wczZienFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTJOand2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2UnpwL09rODZoenBIT3BzNlp6cHJPbnlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTnp3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cC9PcE02anpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek56UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPcE02aHpwL09wU0RPbzg2bHpwIU9sTTZaenByT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNemMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2Vnpxbk9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemMyUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwWE9rODZSenFIT255RE9uTTZmenFYT284Nlp6cHJPbDg2akxUSTF6cGZPb3lET25NNlJ6cUhPcE02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpjNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0hT0R3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlJ6cWJPbjg2Z3pwL09wYzZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TnprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNemM1UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9tODZYenAhT21jNmF6cDhnenByT244NmJ6cHZPbGM2VHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZnenBYT3BNNlJ6cDBnenBQT21zNmZ6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPa2M2U3pxSE9tYzZYenB2T21jNlV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PcWM2aHpwL09wczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenB2T21jNmZJTTZrenBIT3A4Nmx6cFRPb2M2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNlJ6cUhPcDg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwa3V6cHpPbDg2a3pxRXVJTTZkTHM2YXpxSE9sODZkenBmT295IU9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sODZnenBYT2xNNmZJTTZSenFET244NmJ6cHZPcWM2ZHpwRWd6cHJPa2M2YnpwSE9uTTZSenFIT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd09EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm5MczZSTHM2ZExpRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFQT21zNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlp6cFRPb2M2bHpwek9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1URThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwRWd6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cURPbmM2UnpxRE9uODZZenBmT21zNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cUhPazg2UnpxVE9tYzZhenBYT295RE9tczZSenFUT244Nlp6cHJPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORGs4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZsenBUT29jNlJ6cFBPcWM2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBME1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25NNlh6cVRPbDg2aHpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TlRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZVenFIT2xjNlJJTTZnenBIT29NNlJ6cCFPbE02aHpwWE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EVTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBMU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenFET2tjNld6cC9Pazg2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenBIT3BNNlh6cFBPbjg2bElNNmp6cVRPbGM2bXpwSE9uYzZmenFVZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cWJPbjg2WnpwIU9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNamd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9tczZoenBmT25jNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVjFSR1QxWkhZIWRVYkU0elpWVXhjRTVFVms5aGJXTjRWRlpTY21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa2RQUlRWRlVWaFdUMVpHYSFoVVdIQk9aREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVnJlRVZUV0d4TllXMXphRlJWVW1wT1JURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFdXUjZRazVSZWxGNFZHMXdibVF3TlZWVlZFSk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVWxoT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTVSVmw2VWs5aWJtTiFWRlZOTUUxVk5YRmhla3BRVmtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlYxTkdVRlpHUlhoYWExSlNaREI0Y1ZaVFJrNVNSIU5vVkRGU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXVGpObFZURndUa1JXVDJGc2EyaFVNRkpXVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlBWa2RPTmxSVlVrcGxhemxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3hTYms1Vk1UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGWlpIcENUbEY2VVhoVWJuQldUVlU1VlZrelpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxwTlJUVTJWVmhvVUZkSVkhZFVWVTB3VFZVMU5sWllhRTlsYXpBeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWVjFod1RtRnJhekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhXbXRTVW1Rd2VIRldVMFpPWldzd2VWUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVWJtd3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMVV3Vkd0U1IwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE9ORlF4VWtwTlZUbEZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5U1ZWNFJWTlliRTFoYlhONVZGVlNSbVF3TlVWWFZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CT1RrVXhWV0Y2U2sxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlhWRXBQWld4Vk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRmRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxSVVNrNWxiV013VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVG1Wc1JqVlVNV2d6VFVVeFJFNUVSazlsYkZZMFZGaHdUbVZWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWalJVYkZKV1RWVTVSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WSFdrVlZXR1JOWVd4VmFGUnRjR3BOUlRGVllUTmtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkd0U2JrNUZOWEZTV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbXBvVDFKRlJqRlViRkpxVGxVeGNWTlVSbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsSk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVGxGVVZoa1VGSkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCWFNHTiFWRlZOTUUxVk9VVlJWRkpPWVd4R2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UbFpIWTJoVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwV210U1VtUXdlSEZXVkZKT1lXeHJlVlJYY0Vwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWazR6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMVZHMXdha2xWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuTlBSVFZGVVZoV1QxWkhZIWhVViFCV1RXczVSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WcmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlljRVpOUlRsRlZsaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4V1dSNlFrNVJlbEY0VkRCU2FrNVZOVVZhTSFCT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbGhPVG1GcmJERlVNVkpXWlZVNVZXRjZWazVsYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVGxWV25wQ1QyVnNWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRVpPWld4Rk1GUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIZHpSVWExSkNaRlUxVldFemJFOVdSVEIhVkZkd1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaR2EhbFVWVkpQVDBVMVJWRllWazlXUiFRMlZGaHdhazFGTlRaaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKQ1RsVTFWVmw2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVGUXhVbHBOYXpGRlVWTkdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZrMXJNVlZoTTJ4T1pXdEdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhvYlZKR1JqTlVSIUJXVGxVNVZWRllhRTlTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWk9Va1pHTlZSWGNFSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJhYTFKU1pEQjRjVmRZWkU1V1IwNHpWRmh3Y2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXdUak5sVlRGd1RrUldUMVpGTUhoVU1GSktUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEZlRlJzVW01TmF6RkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYlhONFZGZHdjbVZGTVZWWk0yUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZaWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKcVRXczFWV0Y2VWsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlZXSEJRVWtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4VlZGVVZrNVNSbFl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VUZKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdHaFBVa1ZGZUZSclVscGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VV0d3elpWVXhjRTVFVms5V1JrWTBWRzF3YWs1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZyVldoVVZsSktaVlUxTm1GNlZsQldSIU14VkRGU2NrbFZlRVZUV0d4TllXMXplRlJyVW1wTlJURlZVMVJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVNXUjZRazVSZWxGNVZGZHdRazVGTVVWVVdHeFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVROT1RtRnJiREZVTVZKV1pXczVWV0Y2VWs1aGEwWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR2h0VWtaR00xUkhjRnBsVlRFMlVsaG9UbFpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNWhXR1ExVkZkck1FNVZOVlZVV0d4T1lXMU9ObFJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWTlVTbEJXUiFONFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnJhekZVV0hCQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlpvTTAxRk1VUk9SRXBPWVcxamVWUnVjRTVPUlRGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSa1V4Vkcxd2FrbFZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VKbGF6VkZXWGxHVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWTllUazVoYTJ3eFZERlNVazFyT1VWaGVrWlBZV3RHTTFSVlVrSmtNREZGVVZob2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hjVlZZWkU5bGEyc3hWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWRlZGUkdVRlpIVGpaYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFNWxiV1EyVkc1d1JtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXVGpObFZURndUa1JXVDFKRlZqUlVNVkp2VDBVMVJWRllWazloYXpCIVZGZHdibVF3TlZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxhIWhGVTFoc1RXRnRkRFpVTUZKV1pEQTFjVlZVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WSlFWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1lXMWtNMVJzVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqWlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRkJTUmxZelZHMXdVazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReGFETk5SVEZFVGtSS1RtVnJhIWxVYlhCV1RXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtaR05GUlhjRzVsVlRsVlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkZaU1FtVkZNVFpSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERTFaRE5zVG1GVVVURlVhMUpTWlZVNVJWRlVRbTFTUmtZelZFZHdXbVZWT1ZWYWVrcFBZV3N3TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZYUU5U1IyTXhWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFUxTkdUbUZzYSFoVVZsSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU5vVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVVrVXhOVlJ1Y0ZOUFJUVkZVVmhXVDJGcmJEVlViRkpXWkRBMVZWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VtNWxhelZ4Vkdwb1QxSkZSakZVYlhCR1RsVTVWVk5VUms5aGEwWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR3hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFYxaGtUbEpGTkRSVWExSkNaRlUxY1ZKVVNrNWxiVTR6VkZaU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Gc2F6RlVibkJTWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGYzFNMDFGTVVST1JFcE9Wa1pGZUZSWGNGWmpNREZ4VTFoV1VGWkdWalZVYTFKQ1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzBWRlZTUWsxVk5VVldWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsRVpETnNUbUZVVVRGVWJGSkdUVlUxUlZaVVJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0VKSlZUVkZWMU5HVDFKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZVazFTUld3MVZFZHdjazFWTVZWUlUwWlBWa2RrTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RtSnVZIWRVVlUwd1RXc3hSVlpVVWs5aGEyc3hWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlZsaGtUMkZ0ZERaVVdIQkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwV210U1VtUXdlSEZYV0dST1ZrWnJNVlJYY0dwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWazR6WlZVeGNFNUVWazlXUlVWNVZEQlNVbVZIV2tWVldHUk5ZV3hWTVZReFVscE5WVEZWVTFSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUmsxRk9VVlVVMFpPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVtcG9UMUpGUmpGVWJGSnlUV3N4Y1dGNlJrOVNSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURnhZWHBTVG1Gc1NUUlVhMUpDWkZVMVZXRjZRazVoYkVZelZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6YUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkhZekJVVm1nelRVVXhSRTVFUmxCV1JWVjVWRzF3YmtsVmVFVlRXR3hOWVcxemQxUXhVa0pOVlRWVlZGaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4V1dSNlFrNVJlbEY0VkRCU2NrMXJOWEZVV0doT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpXWlVVMVJWZFljRTlTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGWk9SVFUyVVZod1RsWkZWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRWRkpRVWtWR05GUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGYnpSVWExSkNaRlUxVlZwNlJsQldSV3cxVkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJNVlJWVWxabGF6bFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazlXUjJOIVZGVlNTazFyTlhGUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKS1RsVXhWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVGUXdVa3BOUlRWRlZsUldUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrNUZNVlZUV0hCT1lXMXpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXYlZKR1JqTlVSIUJXVGtVeFJWUlljRTloYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVmxoc1RtVnJSWGhVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JWazBWR3RTUW1SVk5WVlplbEpPWlcxemFGUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrOWhhMFY1Vkd4U1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrZE5lVlJ0Y0U1a01ERTJZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxWNFJWTlliRTFoYlhOIVZEQlNiazFyTVZWVVZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxKWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CU1RrVXhWVkpZYUZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbFpsUlRVMlducENUbFpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWFHMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZoZVVaUFpXdFdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlVWazlsYkZZMVdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9Va2R6YUZSV1VsSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVU0elpWVXhjRTVFVms5V1IwMHhWRlpTU2tsVk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa2RQUlRWRlVWaFdUMVpIVGpWVVZWSkNUbFV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkZlRVZUV0d4TllXMXplVlJWVWtwbGF6VlZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVNXUjZRazVSZWxGNFZHNXdUazFGTlVWV1ZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWV1ROT1RtRnJiREZVTVZKYVpWVXhSVkpZYkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR2h0VWtaR00xUkhjRlpKVlRWRlZsaHNUbEpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrOWxXR1ExVkZkck1FNVZOWEZVVkVKUVVrZGtNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWbDZRbEJXUm13MlZGaHNNMlZWTVhCT1JGWlBZV3hWZDFSclVrWk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKelQwVTFSVkZZVms5V1IwMTVWRmR3YWs1Rk1WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJYQk9UVVV4VlZScWFFOVNSVVl4Vkd4U2FrMXJPVlZSVkVKUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBLVFZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeE5tRXpaRTloYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWMGhqZDFSVlRUQk5WVFUyVTFSS1QxSkdWak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JWWjZWRmR3U21SVk9WVlhWRVpRVWtWV05WcHJVbEprTUhoeFZsTkdUbFpHUmpOVVZWSkdUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGT00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHNORlF4VWxKbGF6RkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpMVDBVMVJWRllWazlXUm1zeFZHNXdiazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9SWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVYm5CV1RsVTFkV1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Y21Rd01YRlhWRVpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGVlUxaG9UMkZyYXpGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlRTR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkVaUVVrWkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKR1ZqUlVNVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWkZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNakl6TnkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWZFVVazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGV1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxGVTFoT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YmsxcmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnRjRXRQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpCVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiR3cwV210U1NtVlZlSEZoZWtwUVZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVMU5sSllUazlTUlVZeFZHeFNXazFWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFWmxSWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYkZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDFWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxT05GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxVlZkVFJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVFpTV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpxWkRBMU5XUjZRazVSZWxGNFZHNXdRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVscGpNRFZGVVZoV1QxWkdhekZVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGJXUTFWRVZTVW1Rd2VIRldWRXBRVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdVRlV6WSFkVVZVMHdUVlUxY1dGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZoTTA1UFVrVkdNVlJzVW10UFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVNVTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTBZMldtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZVzFrZWxSclVrSmtWVFZWV1ROa1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFjVmRUUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRnBOVlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVVZsSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0VkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWa3pjRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGV1dIQk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKYVRVVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Vm1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVbHBqTURWRlVWaFdUMVpIVFhoVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhhekI1VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZyTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVV0d3elRVVXhSRTVFUms5bGJFVm9XbXRTU21WVmVIRmhla3BPWVcxa2VsUnJVa0prVlRWVldYcENUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVFphUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwbFJUbEVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJPWlcxYVJWTlliRTFoYlhONVZGWlNTbU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalJVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVldWRlpRVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UlZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwT1ZYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVXSEJyVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZGaHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3N3TVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFWVmw2UWs5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlZXSEJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRFMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSldUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1RrMUhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0dwak1EVkZVVmhXVDFaSFRqWlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MlZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlBVa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1QyRllZIWRVVlUwd1RWVTFObFpxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOVdSMDE1Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFVrZGphRlJGVWxKa01IaHhWbE5HVDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlRaWk0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZ4V2pOT1QxSkZSakZVYkZKcVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3VW1Nd05VVlJXRlpQVmtkTk1GUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMUpIVFhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZhTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wT1ZURjFaRE5zVG1GVVVURlVhMUp1Wld0NFJWVllaRTFoYkZWb1ZERlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGSkZSalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JWWjZWR3RTUW1SVk5WVmFNMlJRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlVsaHdUVkpHUmpOVVIhQldUa1V4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrNUZlRVZWV0dSTllXeFZNRlJXVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVXR3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUlZWNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVmhqZDFSVlRUQk5WVGxGVWxOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFJZVGs5U1JVWXhWR3hTYm1WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRCVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkZkc00wMUZNVVJPUkVaUVVrVnJNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMVZWb3pjRTlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHeE5Va1pHTTFSSGNGWk9SVFZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1pXc3hWR1I2UWs1UmVsRjRWREJTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUkZVbEprTUhoeFZsUlNUMVpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZaWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZOVFpTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabFZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZERk9NMDFGTVVST1JFWlFVa2RqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVnA2VWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRlpPUlRsVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSldaVVV4TldSNlFrNVJlbEY0VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrVkdOVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVWbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWU1dHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxWWVROT1QxSkZSakZVYkZKeVpVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUWs1VmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpGVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZVMVJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWSllUazlTUlVZeFZHeFNjbVZWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxWWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVV0hCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtVeE5WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGYkhwVWExSkNaRlUxVldFemNFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZURTJWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXVFZVNVJHUjZRazVSZWxGNFZERlNUazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNGSmpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFpVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JtdzJWRVZTVW1Rd2VIRldWRlpPWlcxUk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktUbUZZWSFkVVZVMHdUVlU1VlZWWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZUV0U1UFVrVkdNVlJzVW5KTlZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkphWlZWNFJWVllaRTFoYkZVeFZHMXdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1VGWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVmhlVVpQWW01a05WUlhhekJPVlRWVlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQldUbFU1UlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZPVVJrZWtKT1VYcFJlRlF4VW5KbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMDR6VFVVeFJFNUVTazVTUlVWNVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVzFPZWxSclVrSmtWVFZ4VVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObFpZVGs5U1JVWXhWRzF3UW1WRk9WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkROVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1VrWkZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1GdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWRlVSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNGcGtNRFZ4Vm1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pXc3hOV1I2UWs1UmVsRjVWRlZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05sUnJUak5OUlRGRVRrUktUbEpIVFRCYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZSVkZaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRlJDVFZKR1JqTlVSIUJhWkRBNVZWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyTlRWa2VrSk9VWHBSZVZSV1VrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVTVU0elRVVXhSRTVFU2s1V1JWVjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFVsaHNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtVnJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUmxWIVZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9Wa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hWVmt6YkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRVpKVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJGSlNUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRCU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVGxaSGN6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGUlZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyV2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1pVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlhjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhekUwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWh3VDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhIWRVVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1JXc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJTWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZWTUZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyVnJielJVViFCS1pGVTVWVlpZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlplbFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQktUa1V3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrbFZlRVZWV0dSTllXeHNOVlF3VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1JUQlVNRTR6VFVVeFJFNUVTazVoYlhRMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBaV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSV1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFSVmt6YUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOYXpWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQkNUVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkcxd1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hNMVJwUmpObFZURndUa1JXVDFKR1ZURlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWV1ZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekZWVW1wb1RtRnJiREZVTVZKU1RVVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3UmtsWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlljRlpqTURWRlVWaFdUMkZyTVRWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVNSVlZvVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1pXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhrVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sVllhRzFTUld3MVZFZHdjazFGTVVWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCeVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd01GUnViRE5OUlRGRVRrUktUbVZzVmpSYWExSktaVlY0Y1dFemNGQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVKUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVJWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNUazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGSmxVV2R5V2s1dVohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakkwTURVdE1pSStWRmR3U21SVk9WVlVWRkpQVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlZWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4TmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpMVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9ZVzF6YUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VVWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFNIUJOVWtaR00xUkhjRnBsVlRVMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1UxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZkd1drbFhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0Vaak1EVkZVVmhXVDJGcmJEWlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUld3MlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9aV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVk5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlhjRVpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdIQkdZekExUlZGWVZrOWhhMVV3VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhOVlJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRkJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVVWWFdIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCQ1pXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUm1WcmVFVlZXR1JOWVd4c00xUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSMDB3V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBLVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlVTazFTUmtZelZFZHdWazVWTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVFZFWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKT1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlZTVG1Nd05VVlJXRlpQVmtkME5sUldhRE5sVlRGd1RrUldUMUpIWTJoVVJWSlNaREI0Y1ZaVVZrNVdSIWMwVkZkd1NtUlZPVlZXV0dSUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbFZVVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWb3pUazlTUlVZeFZHeFNiazVGTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcE9WWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVYm5CTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpQVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHdUbFV6WSFkVVZVMHdUVlU1UlZWVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW01TlJUVkpaRE5zVG1GVVVURlViRkpHU1ZWNFJWVllaRTFoYkZVd1ZHdFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSdWJETk5SVEZFVGtSR1VGSkZNVFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1JURjZWR3RTUW1SVk5WVmFNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsRlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSnVaVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VtVlZlRVZWV0dSTllXeFZhRlF4VW1GUFJURnhVMWhXVUZaR1JYbFVXR3d6VFVVeFJFNUVSazlsYldRMldtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFVa1ZzZWxSclVrSmtWVFZWV1hsR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVSVmt6VGs5U1JVWXhWR3hTYWsxck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJYQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkc1c00wMUZNVVJPUkVaUFpXc3dlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKRk1YcFVhMUpDWkZVMVZWa3pjRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKR1l6QTFSVkZZVms5V1IwNHpWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkamFGUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbFpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVZsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6RnhWVmhPVDFKRlJqRlViRkpxWldzNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTazVGZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSclVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFZVTVU0elRVVXhSRTVFUms5bGJFViFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld0c2VsUnJVa0prVlRWVldYcENUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZremJFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZOVlZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTlZUVkVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJhVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZHdFNTbU13TlVWUldGWlBWa2ROYUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJNSGxVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVVMFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVUxVkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1ZrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDFaSFRYaFVWelV6WlZVeGNFNUVWazloYkd0NFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9Wa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWVjFSS1VGRXpZIWRVVlUwd1RWVTFObEZVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRmFNMDVQVWtWR01WUnNVbXBrTURGWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQnFUVVY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRGU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJhRlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDJGdGMyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTbEJTUmxaNlZHdFNRbVJWTlZWWFZGWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4WVhwS1RWSkdSak5VUiFCV1RXczVWVmRxYUU1aGEyd3hWREZTYW1Rd05UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRUpsUjFwRlUxaHNUV0Z0YzJoVVZsSmFZekExUlZGWVZrOVdSbXN3Vkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFpXdEZNRlJGVWxKa01IaHhWbFJLVUZKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlSTTJOIVZGVk5NRTFWTlhGWk0hQnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxGV1ROT1QxSkZSakZVYkZKYVRXc3dhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3YmsxVmVFVlZXR1JOWVd4VmVWUnRjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHYXpCVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOWhiRlV4V210U1NtVlZlSEZoZWtwUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVDFWVU1EazhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Z3pySFBnYzZ4enJyT3NjNjd6NDRnenJYUGdNNjV6cnZPcmM2K3o0VE90U0RPdXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM2SU02a0xzNmpMaURPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2xjNmJ6cFhPcGM2WXpwWE9vYzZaenBIT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0ErenBUT3RjK0Z6NFRPcmMrQnpyRThMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdQczZrejRIT3I4K0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTBJaUFnUHM2a3pyWFBoTTZzejRIUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn