English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFME16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE5ETXZOVFF2TnpNdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcE02Vnpwc2dJTTZuenBIT20wdk9tYzZVenBuT21zNlh6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1Ea3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpQk5SVVJKVkVWU1VrRk9SVUZPSUVOUFUwMVBVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZoenAvT21zNmt6cGZPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Vnpwdk9tODZaenBUT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPcGM2VHpwWE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBIT2xjNmh6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGswTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVORHd2YyFSeWIyNW5QaUJOUlVSSlZFVlNVa0ZPUlVGT0lFTlBVMDFQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPa2M2ZHpwSE9vODZrenBIT284Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd056azhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02VXpwbk9rYzZVenAvT284Nlh6cU1nenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1UYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpFIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9ueTdPb3k3T2xTN09tRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rODZkenBIT3BNNlp6cEVnenAvT2xNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQlNRVXRVU1V0RlVqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGsxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVOVHd2YyFSeWIyNW5QaUJRVWtGTFZFbExSVkk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9tYzZuenBIT2w4NmJJTTZvenBYT204NmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZYenFiT21jNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWWVhwS1QyVnJWV2hVYTFKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTm9WRVZTU21WVmVIRmhla3BQVWtWRk1GUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRVV4VkRGU1RrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaSFpEWlVNVkpLWlZkYVJWVllaRTFoYkZWNFZHMXdXazFGTVVWWmVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RsVXhjV0V6YkZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnNVbFpOUlRGVldUTnNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVVZoZVVaUFVrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxkSVkhZFVWVTB3VFZVMVJWb3phRTVXUlRFMlZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWV25wQ1RtVnNSak5VYm5CeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXdXbXRTVW1Rd2VIRldWRUpPWldzeE5WUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVdHd3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbXQhVkZkd1UwOUZOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJ1Y0ZKbGF6VTJVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYlhNd1ZERlNja2xWT1ZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREYxWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCdVRsVXhjVkZVVWsxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk5UWlVWRVpPWld0Vk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRmRJWSFkVVZVMHdUVlV4TmxwNlVrOWxiV1F6VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZGtlbFJYY0U1a1ZURkZVVmhrVUZaR2EhaFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNd1dtdFNVbVF3ZUhGV1dIQlFVa2RrTmxSVlVsWk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVYm13elpWVXhOVTVJWkU1U1JrWXpWRmh3U2tsWFdrVlZXR1JOWVd4VmVWUlZVa3BsYXpWeFZWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4VkdRemJFNWhWRkV4VkRGU1JrMVZOVVZUVkVaT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbXBvVDFKRlJqRlViRkpXVFdzNVJWSlVVazVoYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHeE5Va1ZzTlZSSGNISk9WVEZ4VkZSR1RsWkhVVFJVYTFKQ1pGVTFWVlpVVmxCU1JtdzBWRmh3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GUkZVa3BsVlhoeFlYcFdUbFpHUmpSVU1XZ3pUVVV4UkU1RVJrOWhiRVl6VkRGU1ZrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5Kak1ERnhVMWhXVUZaSGREWlVWbEpTWlZVeGNXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVYV2tWVldHUk5ZV3hWZVZSdGNFWmxSVFZ4V25wV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWREZTVm1Rd09WVlZWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWJGSmFUV3M1UlZOWVpGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVnhWVmhzVDJKdVkhZFVWVTB3VFZVMU5sTlVRazlTUjAxNFZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1V4ZWxSWGNFcGtWVGxWV25sR1RtVnNhIWhVTVdnelRVVXhSRTVFUms5bGJGWXpWR3RTYWs1Vk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa1pqTURGeFUxaFdVRlpIWkRaVU1GSnVTVlUxVldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U1bFZUbFZWRmhPVG1GcmJERlVNVkp1U1ZVeGNWUllhRTloYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaHRVa1pHTTFSSGNGWk9WVEZ4VVZoa1QyVnNWak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRVMFpPWldzd2FGUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGV1RSVWExSkNaRlUxVldFemNFNWxiRlV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHphRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaSFRqUlVXSEJDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWm9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pHTmxSWWNFSmxhekZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWR3hTV2tsVk5UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psUjFwRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJYQnFaVVUxTmxWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZOVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKa01EbEZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0kwT0RBdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlhWRUpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUVVUxVkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1drNVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVWxwak1EVkZVVmhXVDFaSGMhbFVhMmd6WlZVeGNFNUVWazloYkZaNlZHdFNRbVJWTlZWaGVrSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VmxSQ1RWSkdSak5VUiFCV1RsVXhjV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTV2sxck1UVmtla0pPVVhwUmVGUXhVa1psUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJuQnVZekExUlZGWVZrOVdSMk14Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFpXc3dlRlJGVWxKa01IaHhWbFJTVDFKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWT1VWVFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyWVROT1QxSkZSakZVYkZKdVpEQTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Y2sxcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUXdVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRSVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiR3QhV210U1NtVlZlSEZoZWxKT1lXMU9lbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWWllUazlTUlVZeFZHeFNhbVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VsWmxWWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjRWRmhzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxek1WcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMUpIZEhwVWExSkNaRlUxVlZkVVZrOWlibVExVkZkck1FNVZPVVZWVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bFZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHNXdRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VrWmpNRFZGVVZoV1QxWkhUak5VTVdnelpWVXhjRTVFVmxCU1JtdDRWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPVmtkIU5GUlhjRXBrVlRsVlducEtUbVZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxOWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VwbGJWcEZVMWhzVFdGdGN6QlViRkp1WXpBMVJWRllWazlXUjA0MVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFVa1pWZVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVnA2Ums5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlRWRUp0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWVlZWaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0U5UFJURnhVMWhXVUZaSFkhaFVWazR6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBVa2QwZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZUUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOUlRWRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQktUVWRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd0U1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlF3YURObFZURndUa1JXVUZKRk1YcFVhMUpDWkZVMVZWbDZRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKcVl6QTFSVkZZVms5V1IwMTRWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaV05sUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMVpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZwNlNsQlJNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpVVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVTJXak5PVDFKRlJqRlViRkpxWlZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNhazVGZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWVdzeGVsUnJVa0prVlRWVldUTm9VRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1UlZWVVZrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01bGF6bFVaSHBDVGxGNlVYaFVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFFWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFjV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbHBPVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSmFaVlY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUVVrZE5hRlJGVWxKa01IaHhWbFJLVDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWcDZVazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGV1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxGV1ROT1QxSkZSakZVYkZKYVRWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWREZPTTAxRk1VUk9SRVpQWVdzd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbFpHVm5wVWExSkNaRlUxVlZkWWFFOUpXR1ExVkZkck1FNVZPVlZWV0doTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp5VFVVeFZHUjZRazVSZWxGNFZHeFNiazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSWWNISmpNRFZGVVZoV1QxWkdWVEJVVm1nelpWVXhjRTVFVmxCV1JUQjRWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpRVTBoa05WUlhhekJPVlRsVlZGUkNUVkpHUmpOVVIhQldUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1RrMUZlRVZWV0dSTllXeFZlRlF3VWtkUFJURnhVMWhXVUZaSGREWlVXR3d6VFVVeFJFNUVSazlXUjJRMldtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9ZVzEwZWxSclVrSmtWVFZWVmxSU1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTVWVk5VU2sxU1JrWXpWRWR3VmsxVk9VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbkpsVlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWJGSnVaVWRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZkd2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrWlZNRnByVWtwbFZYaHhZWHBXVG1Gc2JIcFVhMUpDWkZVMVZWWlRSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGWk5WVFUyWVVSb1RtRnJiREZVTVZKeVpVVTVSR1I2UWs1UmVsRjRWR3hTYWtsWFdrVlRXR3hOWVcxek1WUldVbTVqTURWRlVWaFdUMVpHVldoVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZXVTBaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZVbFJXVFZKR1JqTlVSIUJXVFZVMWNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFZVVms0elRVVXhSRTVFUms5V1JtdzJXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPWVd4R2VsUnJVa0prVlRWVlZsUktUMU5JWkRWVVYyc3dUbFU1VlZOVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZOWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW5KbFZURndaSHBDVGxGNlVYaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBWa2RPTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRnJWbnBVYTFKQ1pGVTFWVlpUUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlNWRkpOVWtaR00xUkhjRlpOVlRVMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnlaVVUxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkd4U1dtVlhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJXVWxaak1EVkZVVmhXVDFaR1ZYbFVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJXUlVWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFWlBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWWVROb1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTFWVlJVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbFprTURWSlpETnNUbUZVVVRGVU1GSldaVlY0UlZWWVpFMWhiRlYhVkc1d2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGpkMVF4VGpOTlJURkVUa1JHVDFKSFpEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlTUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWVlZGSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVlZSR1RWSkdSak5VUiFCV1RVVTFObGRxYUU1aGEyd3hWREZTYm1Wck9VUmtla0pPVVhwUmVGUnJVbXBOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSnVZekExUlZGWVZrOVdSa1Y0VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUVVrWnJlVlJGVWxKa01IaHhWbFJDVG1Wck5EUlVWIUJLWkZVNVZWcDVSazFTUmtZelZFZHdWazFGTVhGaFJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNRGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCelQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTBWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpPWlcxME5GcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUMkZZWSFkVVZVMHdUVlV4Tm1KRWFFNWhhekV4VkZWU1FrMUZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlJZY0c1T1YxcEZVMWh3VFdGclJqTlViWEJPWXpBMVJWRllWazlXUlRBeFZHdG9NMlZWTVRWT1NHUk9Va2RPTkZSRlVsSmtNSGh4Vmxod1VGWkdXVFJVViFCT1pGVXhSVkZVVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk1UWmhla0p0VWtWc05sUkhjRUprTURsVldUTk9UMUpGUmpGVWJGSk9UbGRhUlZOWWNFMWhhMFkwVkVWU1VtUXdlSEZXV0hCUVZrWnZORlJYY0U1a1ZURkZVVlJXVUZFelkhZFVWVTB3VFZVMVNXUXpiRTVsVkZJelZGVlNjazFGZUVWVldHUk5ZV3hWZDFSVlVrdFBSVEZ4VkZoV1RsSkZSVEJVTUU0elRVVXhSRTVFUms5U1JVWTBXbXRTU21WcmVIRlJXR1JRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWVlZWaGtUbUp1WkRWVVdHc3daREF4UlZremJFMVNSa1l6VkVkd1ZrMUZNVlZpUkdoT1lXc3hNVlJWVWtKbGF6VndaSHBDVGxGNlVYaFVhMUpxVFZkYVJWTlljRTFoYTBZelZGVlNhbU13TlVWUldGWlBWa1pXTkZScmFETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZSVEZVUlZKU1pEQjRjVlpVU2s1aGJWRTBWRmR3U21SVk9WVmhNMnhQWlZoamQxUlZUVEJOVlRWeFZGUktiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4Y1dFelRrOVNSVVl4Vkd4U1dtVnJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWs1ak1EVkZVVmhXVDFaR2JEWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWbEJXUmtZMVZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcE9Wa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxWWVROb1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFjVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1WVmhNMDVQVWtWR01WUnNVbFpPUlRsSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSkdUbFY0UlZWWVpFMWhiRlY0VkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBORlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFRYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVXUjJSNlZHdFNRbVJWTlZWV1UwWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKV1NWVXhXV1F6YkU1aFZGRXhWREZTUms1VmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUnRjRzlQUlRGeFUxaFdVRlpIZERWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJrOWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZoTTJ4T1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVlZWMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeGNWVllUazlTUlVZeFZHeFNWazFyTlVsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrcE5WWGhGVlZoa1RXRnNWWGhVYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTFWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVllUTnNUbFV6WSFkVVZVMHdUVlUxVlZremFHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJzVWxaSlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVNVkpHVGtWNFJWVllaRTFoYkZWNFZHNXdVMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTkZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QxWkhUWGxhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5WVlplbEp0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJGSldTVlU1U1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1NrMVZlRVZWV0dSTllXeFZlRlJ1Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaSGREVlVNRTR6VFVVeFJFNUVSazlXUjAwd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9aV3RzZWxSclVrSmtWVFZWVmxOR1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTVWVlJZY0UxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5UWmlSR2hPWVd0c01WUXhVbkpsYXpWRVpIcENUbEY2VVhoVWJGSnVaVWRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZod1NtTXdOVVZSV0ZaUFZrWlZNRlJUUmpObFZURndUa1JXVUZaRmF6RlVSVkpTWkRCNGNWWlVSbEJTUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yeFBZVmhqZDFSVlRUQk5WVFZWV2pOb2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTVms1Rk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUXhVa3BqTURWRlVWaFdUMVpHVlRCVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZsQldSVlV4VkVWU1VtUXdlSEZXVkVaUVVrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZZVE5vVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWRllhRzFTUld3MVZFZHdjazVWTlVWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VscGxSVEYxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKT1RVVjRSVlZZWkUxaGJGVjVWRmR3YzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5WUXhUak5OUlRGRVRrUkdUMkZyTURGYWExSktaVlY0Y1dGNlZrOWhXR04hVkZWTk1FMVZOWEZaTTJodFVrVnNOVlJIY0hKT1ZUVnhXak5PVDFKRlJqRlViRkphVFdzMWRXUXpiRTVoVkZFeFZERlNhbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWZVZSdGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhjIWhVTVU0elRVVXhSRTVFUms5aGJXUTFXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPVmtka2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFU1VlZGVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VW01SlZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJLU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHNXdibU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1VGSkhUWGRVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVmFlVVpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlUxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxY1ZrelRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJIVDBVeGNWTllWbEJXUjJONVZGZHNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVldWRVpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVlV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDFaSFRqVlVWelV6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3MwTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOc1VGVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObFZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1UWmhNMDVQVWtWR01WUnNVbXBOVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSldaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJyVGpOTlJURkVUa1JHVDJWc1ZYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlXUjA1NlZHdFNRbVJWTlZWWmVrWk9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVjFSS1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWREJTYWtsVmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpIWTJoVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrOWxhMnQ1V210U1NtVlZlSEZoZWxKUFpXdHNlbFJyVWtKa1ZUVlZXVE5zVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWa3piRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5helZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjVWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQWld0c05scHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxOVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wbFZUVlpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpXVFVWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqZUZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnJiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5U1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhPU1Zoa05WUlhhekJPVlRsRlZWUktUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Y1ZScWFFNWhhMnd4VkRGU2JrMUZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VwTmJWcEZVMWhzVFdGdGN6QlVXSEJ1WXpBMVJWRllWazlXUjA0MldtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFWa1ZXZWxSclVrSmtWVFZWV1hwV1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFObFZZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5VVldhbWhPWVd0c01WUXhVbHBKVlRGd1pIcENUbEY2VVhoVU1WSkNUVWRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkcxd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrZDBORlJyYURObFZURndUa1JXVDJGc2JEVlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazVoYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdIQlBWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTY21WRk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpKVlhoRlZWaGtUV0ZzVlRGVVdIQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkd0T00wMUZNVVJPUkVaUVZrVXdlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaSFRucFVhMUpDWkZVMVZXRjZSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGUldHaE5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKYVpWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWREZTV21WWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnJVa1pqTURWRlVWaFdUMVpIYzJnOEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHlEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn