English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpFME16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE5ETXZOVFF2TnpNdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EQSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRd056d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9uODZsenB2T2s4NlJ6cUhPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPcE02Vnpwc2dJTTZuenBIT20wdk9tYzZVenBuT21zNlh6cU1nUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1Ea3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpQk5SVVJKVkVWU1VrRk9SVUZPSUVOUFUwMVBVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9rODZWenFuT29jNlR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGM1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpwSE9wTTZmenB2T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09veURPbWM2YXpwWE9rU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURnd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2bHpxYk9xYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1EUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZoenAvT21zNmt6cGZPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2Vnpwdk9tODZaenBUT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd05UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURVd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbmM2a3pxSE9ueURPcGM2VHpwWE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ESXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBIT2xjNmh6cVRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGswTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVORHd2YyFSeWIyNW5QaUJOUlVSSlZFVlNVa0ZPUlVGT0lFTlBVMDFQVXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwSE9veURPa2M2ZHpwSE9vODZrenBIT284Nlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQSFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd056azhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmSU02VXpwbk9rYzZVenAvT284Nlh6cU1nenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1UYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpFIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9ueTdPb3k3T2xTN09tRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBNE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3T0RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rODZkenBIT3BNNlp6cEVnenAvT2xNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQlNRVXRVU1V0RlVqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT3BNNlZ6cHNnSU02bnpwSE9tMHZPbWM2VXpwbk9tczZYenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGsxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVOVHd2YyFSeWIyNW5QaUJRVWtGTFZFbExSVkk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9tYzZuenBIT2w4NmJJTTZvenBYT204NmJ6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRReE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZYenFiT21jNmp6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWWVhwS1QyVnJWV2hVYTFKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTm9WRVZTU21WVmVIRmhla3BQVWtWRk1GUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVJrOWxiRVV4VkRGU1RrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaSFpEWlVNVkpLWlZkYVJWVllaRTFoYkZWNFZHMXdXazFGTVVWWmVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RsVXhjV0V6YkZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnNVbFpOUlRGVldUTnNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVVZoZVVaUFVrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxkSVkhZFVWVTB3VFZVMVJWb3phRTVXUlRFMlZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWV25wQ1RtVnNSak5VYm5CeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXdXbXRTVW1Rd2VIRldWRUpPWldzeE5WUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVdHd3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbXQhVkZkd1UwOUZOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJWVWs1T1ZURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYlhNeFZGWlNjazFyTlZsa2VrSk9VWHBSZUZSWWNHNU9WVEZ4VVZSU1RWSkZiRFZVUiFCeVRsVTFObFJVUms1bGExVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVjBoamQxUlZUVEJOVlRFMlducFNUMlZ0WkROVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMlI2VkZkd1RtUlZNVVZSV0dSUVZrWnJlRlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6QmFhMUpTWkRCNGNWWlljRkJTUjJRMlZGVlNWazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZSdWJETmxWVEUxVGtoa1RsSkdSak5VV0hCS1NWZGFSVlZZWkUxaGJGVjVWRlZTU21Wck5YRlZXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGVVpETnNUbUZVVVRGVU1WSkdUVlUxUlZOVVJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZTYW1oUFVrVkdNVlJzVWxaTmF6bEZVbFJTVG1GclJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlliRTFTUld3MVZFZHdjazVWTVhGVVZFWk9Wa2RSTkZSclVrSmtWVFZWVmxSV1VGSkdiRFJVV0hCQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTBWRVZTU21WVmVIRmhlbFpPVmtaR05GUXhhRE5OUlRGRVRrUkdUMkZzUmpOVU1WSldUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NtTXdNWEZUV0ZaUVZrZDBObFJXVWxKbFZURnhZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxkYVJWVllaRTFoYkZWNVZHMXdSbVZGTlhGYWVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVTVZKV1pEQTVWVlZVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnNVbHBOYXpsRlUxaGtVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNVJrMVNSV3cxVkVkd2NrNVZOWEZWV0d4UFltNWpkMVJWVFRCTlZUVTJVMVJDVDFKSFRYaFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWYWVVWk9aV3hyZUZReGFETk5SVEZFVGtSR1QyVnNWak5VYTFKcVRsVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtka05sUXdVbTVKVlRWVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1RtVlZPVlZVV0U1T1lXdHNNVlF4VW01SlZURnhWRmhvVDJGclJqTlVWVkpDWkRBeFJWRllhRzFTUmtZelZFZHdWazVWTVhGUldHUlBaV3hXTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsVXpaRFZVVjJzd1RsVTFjVk5UUms1bGF6Qm9WRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWWk5GUnJVa0prVlRWVllUTndUbVZzVlRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU5vVkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZE9ORlJZY0VKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNUVSbEJXUmtZMlZGaHdRbVZyTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrNWpNREZ4VTFoV1VGWkdWVEZVYkZKYVNWVTFObEZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WSFdrVlZXR1JOWVd4Vk1WUnRjR3BsUlRVMlZWUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFUxTldRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VtUXdPVVZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWG93WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpRNE1DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVmRVUWs1aFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbHBOUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1WSmFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHplVlJyYURObFZURndUa1JXVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMVZXRjZRazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVEZ4WVVSb1RtRnJiREZVTVZKYVRXc3hOV1I2UWs1UmVsRjRWREZTUm1WSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUnVjRzVqTURWRlVWaFdUMVpIWXpGVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWxhekI0VkVWU1VtUXdlSEZXVkZKUFVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZXWHBHVUZVelkhZFVWVTB3VFZVNVJWTlVVbTFTUld3MVZFZHdja2xWTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSc1VtNWtNRFYxWkROc1RtRlVVVEZVYm5CeVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WREJTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtka05GUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZzYSFkYWExSktaVlY0Y1dGNlVrNWhiVTU2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtKT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpxWkRBNVNXUXpiRTVoVkZFeFZEQlNWbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWhVV0d3elRVVXhSRTVFUms5aGJYTXhXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVWtkMGVsUnJVa0prVlRWVlYxUldUMkp1WkRWVVYyc3dUbFU1UlZWVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrMXJPVlZhUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TlJURlVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJDWlVkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHeFNSbU13TlVWUldGWlBWa2RPTTFReGFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdhIWhVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1V1IhYzBWRmR3U21SVk9WVmFla3BPWlZoamQxUlZUVEJOVlRVMlUxaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxY0dSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJzVW01ak1EVkZVVmhXVDFaSFRqVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWbEJTUmxWNVZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWk9ZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObE5VUW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVlZXRTVQVWtWR01WUnNVbXBsVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSldaV3Q0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJXVGpOTlJURkVUa1JHVDJWcmJEVmFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlTUiFSNlZHdFNRbVJWTlZWWk0yeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxGVlZOR1RWSkdSak5VUiFCV1NWVXhjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYmsxRk5VUmtla0pPVVhwUmVGUnVjRXBOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSktZekExUlZGWVZrOVdSMDQxVkRCb00yVlZNWEJPUkZaUVVrVXhlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBDVDBsWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVllUazlTUlVZeFZHeFNhazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVtcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUWGhVYTJnelpWVXhjRTVFVmxCU1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVmtadk5GUlhjRXBrVlRsVlducEtVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxSVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVFphTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wbFZUbEpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVGtWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGZHdZVTlGTVhGVFdGWlFWa2RqYUZSWGJETk5SVEZFVGtSR1QyVnJiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5aGF6RjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhRVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlZWUldUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4UldGRWFFNWhhMnd4VkRGU2JtVnJPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJwUmpObFZURndUa1JXVUZKR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWWlVTbEJXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWYWVrWk9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4WVhwS2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVTFWVmRZVGs5U1JVWXhWR3hTV2s1Vk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbHBsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhsVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSMDFvVkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUFlXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBTVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWWlVWbTFTUld3MVZFZHdjazVGT1VWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VscE5WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTVU0elRVVXhSRTVFUms5aGF6QjVXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPVmtaV2VsUnJVa0prVlRWVlYxaG9UMGxZWkRWVVYyc3dUbFU1VlZWWWFFMVNSa1l6VkVkd1ZrMVZPVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VW5KTlJURlVaSHBDVGxGNlVYaFViRkp1VFVkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGaHdjbU13TlVWUldGWlBWa1pWTUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGWkZNSGhVUlZKU1pEQjRjVlpVUmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlVWRUpOVWtaR00xUkhjRlpOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSk9UVVY0UlZWWVpFMWhiRlY0VkRCU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBObFJZYkROTlJURkVUa1JHVDFaSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVoYlhSNlZHdFNRbVJWTlZWV1ZGSlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVTFSS1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTVSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTY21WVk5YQmtla0pPVVhwUmVGUnNVbTVsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVYhQnFZekExUlZGWVZrOVdSbFV3V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXeHNlbFJyVWtKa1ZUVlZWbE5HVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWTlliRTFTUmtZelZFZHdWazFWTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmxSVGxFWkhwQ1RsRjZVWGhVYkZKcVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlpTYm1Nd05VVlJXRlpQVmtaVmFGUnJhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGYkhwVWExSkNaRlUxVlZaVFJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZPVlZTVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaTlZUVnhZVVJvVG1GcmJERlVNVkp5WlZWNFJWVllaRTFoYkZWNFZHMXdWMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTlZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1QxWkdiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1aGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVldWRXBQVTBoa05WUlhhekJPVlRsVlUxUkdUVkpHUmpOVVIhQldUVlUxY1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2NtVlZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJzVW10UFJURnhVMWhXVUZaSGREVlVWazR6VFVVeFJFNUVSazlXUjA0MFdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9ZV3RXZWxSclVrSmtWVFZWVmxOR1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTVWVkpVVWsxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5UWlVhbWhPWVd0c01WUXhVbkpsUlRWd1pIcENUbEY2VVhoVWJGSmFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZaU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrWlZlVlJXYURObFZURndUa1JXVUZaRlJXaFVSVkpTWkRCNGNWWlVSazlXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yaE9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZWVkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTVm1Rd05VbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk4hVkRGT00wMUZNVVJPUkVaUFVrZGtOVnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFKRk1YcFVhMUpDWkZVMVZWVlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVlZFWk5Va1pHTTFSSGNGWk5SVFUyVjJwb1RtRnJiREZVTVZKdVpXczVSR1I2UWs1UmVsRjRWR3RTYWsxSFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbTVqTURWRlVWaFdUMVpHUlhoVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSbXQ1VkVWU1VtUXdlSEZXVkVKT1pXczBORlJYY0Vwa1ZUbFZXbmxHVFZKR1JqTlVSIUJXVFVVeGNXRkVhRTVoYTJ3eFZERlNjbVF3T1ZSa2VrSk9VWHBSZUZSWWNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFJVYld3elRVVXhSRTVFUms1bGJYUTBXbXRTU21WVmVIRmhlbFpQWVZoamQxUlZUVEJOVlRFMllrUm9UbUZyTVRGVVZWSkNUVVUxTldSNlFrNVJlbEY0VkZod2JrNVhXa1ZUV0hCTllXdEdNMVJ0Y0U1ak1EVkZVVmhXVDFaRk1ERlVhMmd6WlZVeE5VNUlaRTVTUjA0MFZFVlNVbVF3ZUhGV1dIQlFWa1paTkZSWGNFNWtWVEZGVVZSU1RtVllZIWRVVlUwd1RWVXhObUY2UW0xU1JXdzJWRWR3UW1Rd09WVlpNMDVQVWtWR01WUnNVazVPVjFwRlUxaHdUV0ZyUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaWWNGQldSbTgwVkZkd1RtUlZNVVZSVkZaUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVkpaRE5zVG1WVVVqTlVWVkp5VFVWNFJWVllaRTFoYkZWIVZGVlNTMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZGTUZRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QxSkZSalJhYTFKS1pXdDRjVkZZWkZCU1JURjZWR3RTUW1SVk5WVlZXR1JPWW01a05WUllhekJrTURGRldUTnNUVkpHUmpOVVIhQldUVVV4VldKRWFFNWhhekV4VkZWU1FtVnJOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJyVW1wTlYxcEZVMWh3VFdGclJqTlVWVkpxWXpBMVJWRllWazlXUmxZMFZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlFWa1ZGTVZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1RtRnRVVFJVViFCS1pGVTVWV0V6YkU5bFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRlVWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGeFlUTk9UMUpGUmpGVWJGSmFaV3M1U1dRemJFNWhWRkV4VkRGU1RtTXdOVVZSV0ZaUFZrWnNObFJyYURObFZURndUa1JXVUZaR1JqVlVSVkpTWkRCNGNWWlVTazVXUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWaE0yaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5WVFZ4VVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRsVXhWV0V6VGs5U1JVWXhWR3hTVms1Rk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUXhVa1pPVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVU1GSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEwVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFZrZE5lVnByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWWlRSazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VsWkpWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVTVZKR1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWRzF3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5WUkZVbEprTUhoeFZsUkdUMkZzV1RSVVYhQktaRlU1VldFemJFNVZNMk4hVkZWTk1FMVZOVlZYV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURnhWVmhPVDFKRlJqRlViRkpXVFdzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNTazFWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdGNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFZVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5V1IxRTBWRmR3U21SVk9WVmhNMnhPVlROamQxUlZUVEJOVlRWVldUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZrbFZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtaT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZYaFVibkJUVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMFZEQk9NMDFGTVVST1JFWlBWa2ROZVZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTFWVmw2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1YRlRXRTVQVWtWR01WUnNVbFpKVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVU1WSktUVlY0UlZWWVpFMWhiRlY0Vkc1d2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBOVlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlZWV1UwWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVkZod1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTFObUpFYUU1aGEyd3hWREZTY21Wck5VUmtla0pPVVhwUmVGUnNVbTVsUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVdIQktZekExUlZGWVZrOVdSbFV3VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUVZrVnJNVlJGVWxKa01IaHhWbFJHVUZKR1NUUlVWIUJLWkZVNVZXRXpiRTloV0dOIVZGVk5NRTFWTlZWYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEZWWVROT1QxSkZSakZVYkZKV1RrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWREZTU21Nd05VVlJXRlpQVmtaVk1GUnNhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZaVVJsQlNSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZoTTJoT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhVVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVMVJWTllUazlTUlVZeFZHeFNXbVZGTVhWa00yeE9ZVlJSTVZReFVrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVViFCelQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTFWREZPTTAxRk1VUk9SRVpQWVdzd01WcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZremFHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwTmF6VjFaRE5zVG1GVVVURlVNVkpxWlVWNFJWVllaRTFoYkZWNVZHMXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2R6ZUZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QyRnRaRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1V1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMnhQWW01a05WUlhhekJPVlRsVlVWUkdUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4Tm1KRWFFNWhhMnd4VkRGU2JrbFZPVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VwSlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVibkJ1WXpBMVJWRllWazlXUjA0MVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlFVa2ROZDFSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtRnNTVFJVViFCS1pGVTVWVnA1Ums1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlRWRUp0VWtWc05WUkhjSEpPUlRWeFdUTk9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlV4V1dRemJFNWhWRkV4VkRCU1drMUZlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYY0VkUFJURnhVMWhXVUZaSFkhbFVWMnd6VFVVeFJFNUVSazlsYTJ3MldtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVlpVUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1YRldhbWhPWVd0c01WUXhVbTVOVlRGVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQktaVzFhUlZOWWJFMWhiWE13Vkd0U2JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVlJYTlRObFZURndUa1JXVUZKR1JYaFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVoYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yeFFWVE5qZDFSVlRUQk5WVFUyVlZOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRrVXhObUV6VGs5U1JVWXhWR3hTYWsxVk1WbGtNMnhPWVZSUk1WUXdVbFpsYSFoRlZWaGtUV0ZzVldoVWJGSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk40Vkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFpXeFZlRnByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFaSFRucFVhMUpDWkZVMVZWbDZSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVFZKWkROc1RtRlVVVEZVTUZKcVNWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamFGUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMlZyYSFsYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4T1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeGNWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFyTlhCa2VrSk9VWHBSZUZSdWNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWxVVjJ3elRVVXhSRTVFUms5bGEydzJXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMlUxUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZWWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxaTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJUVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZGWk9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZWRXBOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVV4Y0dSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1NrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDFaSFRqWmFhMUpLWlZWNGNXRjVSbEJXUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWWmVsWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFUyVlZoc1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFSVlpxYUU1aGEyd3hWREZTV2tsVk1YQmtla0pPVVhwUmVGUXhVa0pOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJYQldZekExUlZGWVZrOVdSIVEwVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHNOVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVG1Gc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFljRTlWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5hekZWWVROT1QxSkZSakZVYkZKeVpVVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2tsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUlljRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSVEI1V210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVlZZWHBHVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWRllhRTFTUmtZelZFZHdWazVWTlZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVscGxWVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVTVZKYVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3RTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtkemFEd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZrTHM2akxpRE9rczZmenFYT204NlR6cEhPb2M2WElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn