English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpJd01ERWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1EQXZNVFV2TnpNdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZSenB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cDhnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmJ6cG5Pb002Z3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284NlJ6cUhPa2M2YXpwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenFUT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmN6cVhPbTg2Znpwa2d6cHpPbGM2Ynpwbk9vODZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cVhPbTg2WnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJJTTZWenByT255RE9rczZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT21jNmJ6cHJPbWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnlET2tjNmR6cEhPb002UnpxSE9rYzZUenFuT2s4Nlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2VHpwck9rYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01USTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbE02WnpwSE9rczZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPa2M2WnpwRWd6cVBPcGM2Y3pwek9rYzZuenBuT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEE0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZkenBYT244Nm56cW5Pb2M2ZnpxWE9sTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTROaThpUGp4emRISnZibWMrTWpVd09EWThMIU4wY205dVp6NGdURUZHUVZKSFJUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnUmxKQlIwOU1RVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZqenBIT21jNmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd09EazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbmM2a3pxWE9vTTZmenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPbjg2bnpxbk9vYzZmenFYT2xNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cURPbGM2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWdMU0RPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT3BzNmZ6cGtnenFiT2tjNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBuT244NmF6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2cHpwIU9rYzZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPbGM2ZHpxVE9rYzZienAvT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwOGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURFNEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEF4T0R3dmMhUnliMjVuUGlBenpwY2d6cVBPcE02UnpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBeE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TVRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZkenFUT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01qQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURJd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cHZPbTg2UnpwIU9wTTZmenFET244Nlp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXlNUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd01qRThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbnM2ZnpwVE9uODZqSU02Z3pwWE9uYzZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNREl5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQXlNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwIU9sYzZoenBQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lFRlNSMDlNUVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwSE9rODZaenFuT3BNNlhJTTZnenBIT204Nmt6cVBPbWM2VXpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRGt3UEM5emRISnZibWMrSURFeHpyOGd6cWZPbXk3T25Ed3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEE1TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdPVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlp6cURPbTg2ZnpwWE9vTTZaenB2T244NlR6cFhPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdPVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1Ea3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBYT25jNld6cG5PbmM2UnpwVE9tYzZhenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdPVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1Ea3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pwIU9sYzZmenFmT3FjNmh6cC9PcGM2VXpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBNU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3T1RROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBIT21jNlJJTTZqenFYT25NNmN6cEhPcDg2Wnpwck9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURFek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF4TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vYzZUenBIT3BNNlp6cHJPbGM2aklNNlV6cG5Pa2M2U3pwSE9wTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01UTXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNlR6cHJPa2M2a3pwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF4TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNVE0wUEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZkenBuT2tjNmt6cUhPbWM2YXpwOGd6cHJPbGM2ZHpxVE9vYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01UTTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT21jNmJ6cHJPbWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVFF6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERTBNend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2WnpwSE9uTTZSenA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT3BjNmJ6cG5Pbzg2a3pwZk9vYzZaenBFZ3pwWE9tczZmSU02U3pvUThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNek04TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmx6cHZPbWM2anpxVE9sODZoenBuT2tTRE9sYzZhenA4Z3pwSE9oRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TlR3dmMhUnliMjVuUGlET244Nmh6cG5Pa1NET21jNnB6cCFPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNekk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9wTTZaenByT255RE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenB6T3BjNmJ6cC9PbVNET25NNlZ6cHZPbWM2anpxUE9rYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPa2M2aHpwSE9tczZSenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNREk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXlPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2Wnpwdk9tYzZnenFET244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek13TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXpNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwdk9sYzZsenBqT2xjNmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPa3M2UnpwdzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TVRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREV6UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9wczZsenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQczZYSU02eno0SE9zYzY4enJ6T3JpRE90TTYxenIwZ3pxIVBoODYxenJrZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cjhnejRUT3JjK0J6cnpPc1NBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZXVkVKT1VrVXdhRlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqVlVSVkpLWlZWNGNXRXpaRTVXUjA0MVZERlNVazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZRd2FETk5SVEZFVGtSS1QxWkhjIWRVYm5CS1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYm1Nd01YRlRXRlpRVmtWR00xUXdVa2RQUlRWRlVWaFdUMkZzYSFkVVYhQkdaVVV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVlZlRVZUV0d4TllXMWpNVlJzVW5KbGJWcEZWVmhrVFdGc2EhbFViRkpxVGxVMU5sb3pUazVoYTJ3eFZEQlNjbVZyTlVWaGVrcE9WMGhqZDFSVlRUQk5helZ4VjFOR1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVSV0V6YUU5aGExWTBWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFYxUktVRkpHYXpGVVZsSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZoc00yVlZNWEJPUkZKUVVrZGtOVlJyYUROTlJURkVUa1JLVDJWclZqTlVWbEpHWldzNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNibU13TVhGVFdGWlFVa2RqZUZSV1VtNU9SVFZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdG9WRmR3Y2tsVk1YRlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGVVpETnNUbUZVVVRCVU1GSkdaVVUxVlZacWFFOVNSVVl4Vkcxd2FrMXJPVlZUVkZaUVVrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVeE5sSlVWazloYTFZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5helUyWVhsR1RtRnNhIWxVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JXeDZWRmR3U21SVk9VVlhWRkpQWVd0cmQxUXhhRE5OUlRGRVRrUktVRkpHUmpSVU1GSnFUa1U1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2JtTXdNWEZUV0ZaUVVrWnJhRlJyVWtwTlZURTJZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGtkYVJWVllaRTFoYkdzeFZGWlNRazFyTlhGaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEJVYkZKeVpXc3hObHA2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjSEpsYXpGVlducENUbFpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWNFMVNSV3cxVkVkd2JrMVZOVFphTSFCUFVrZE5NVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzNVZXRjZRbEJTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZXZWxSWGNFcGtWVGxGVmxSQ1QxSkZNSGRVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhXbXRTVW1Rd2VIRlpNMlJPWld0ck1WUXhVazVPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1VNHpaVlV4Y0U1RVVrOVdSVEF3Vkd0U1RrMVhXa1ZWV0dSTllXMU9NMVJyVW5KbFZURnhWbGhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeGNHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNhazVWTlRaUlZFWnRVa1pHTTFSSGNHcGtNRFUyVWxSU1QyVnJNVE5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1Vk0yUTFWRmRyTUU1Rk5YRlNXR3hPWld4VmVWUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGV1RSVWExSkNaRlUxTmxKWWNFOVdSIU5vVkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNRlJGVWtwbFZYaHhXbnBLVDJGclJqTlVhMUpQVDBVMVJWRllWazlsYTFWb1ZHeFNhbVZyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WWGhGVTFoc1RXRnRZIWxVYm5CU1RWVXhWVk5ZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmFGUlhjRXBPVlRGRlYxaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZOWVRrNWhhMnd4VkRCU1drNVZPVlZaTSFCT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhzYlZKR1JqTlVSIUJxWlZVNVJWb3paRTVsYlU1NlZGZHdTbVJWT1VWWk0yeFFWa1V4TTFSdWNISk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZhYTFKU1pEQjRjVmt6Y0U1V1IhTjRWR3hTVms1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhUak5sVlRGd1RrUlNUMlZzUlhoVWExSkdaV3M1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2IwOUZOVVZSV0ZaUFpXc3dlRlJZY0VKT1JUVTJZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxWNFJWTlliRTFoYldOb1ZHeFNhazFWTlZWV2FtaFBVa1ZHTVZSdWNFNU9SVEZWVkZod1QxWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZVUWsxU1JXdzFWRWR3YmtsVk5VVlpNMmhPVmtWdk5GUnJVa0prVlRVMlZWaG9UbEpHUlRCVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU5vVkVWU1NtVlZlSEZhZVVaT1VrZE9ORlJyYUROTlJURkVUa05HVDFKRmEhZFViWEJHVGtVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNSbU13TVhGVFdGWlFVa1pyYUZSWWNHNWxSVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJVMSFWRmh3UmtsVk5UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURFMVpETnNUbUZVVVRCVWJYQktaVlV4TmxaVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZpUkdoUFVrVkdNVlJ1Y0ZKbGF6VnhWRmhvVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZVazFTUld3MVZFZHdiazFWT1VWU1ZFcFBWa1pGTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGTklZIWRVVlUwd1NWVTFSVlZVU2s1aGJXTXhWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWc2VsUlhjRXBrVlRsRlZsUkNVRkpHUmpWVVdIQkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwV210U1VtUXdlSEZaZWtKUFVrVnJkMVJYY0Vwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWMnd6WlZVeGNFNUVVazlXUlRBd1ZGWlNibVZ0V2tWVldHUk5ZVzFOZDFSV1VrNU5helUyVWxSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWR1F6YkU1aFZGRXdWR3hTUmsxck1YRmFlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWJuQk9Ua1UxTmxSWWFFNVdSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZVVaTlVrVnNOVlJIY0c1TlJUbFZWRlJTVUZaRmF6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJYU0dOIVZGVk5NRWxWTVRaWk0hQlBVa1ZGYUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVSVlZUUmxCU1JsViFWRmh3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05WcHJVbEprTUhoeFdUTndUMVpGYkRaVVdIQktUbFU1VldGNlZsQldSIU14Vkc1c00yVlZNWEJPUkZKUFVrWnNNMVJ1Y0U1T1YxcEZWVmhrVFdGdFRqWlVWVkp1WlVVeFJWWlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1VSa00yeE9ZVlJSTUZSclVrcE5WVFUyVjFoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpxYUU5U1JVWXhWRzV3U2s1Rk1WVlRWRkpQVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaHdUVkpGYkRWVVIhQnVUVVV4VlZSWWFFOVdSbXd6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1YwaGpkMVJWVFRCSlZURnhWRlJXVDFaSGMhbFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1VWVldHUk9ZV3hWZDFSdGNFSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalZhYTFKU1pEQjRjVmt6YUZCU1IyTjRWRzF3Ums1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXdUak5sVlRGd1RrUlNUMUpGYSFsVVZsSnFaVVU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2MwOUZOVVZSV0ZaUFpXdFZkMVJ0Y0VwT1JUVnhZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxWNFJWTlliRTFoYldOIVZHdFNVazFGTlZWWmVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxaWkhwQ1RsRjZVV2hVVmxKQ1RsVTVWVlJUUmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVlpNMDVPWVd0c01WUXdVbEpOYXpGVlYxTkdUbVZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZtMVNSa1l6VkVkd2FtUXdOWEZhTSFCT1ZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZVelpEVlVWMnN3VGtVMVJXRXpiRTVoYkd3elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1Z2TkZSclVrSmtWVFUyVVZoc1RtVnRaRFZVViFCQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmFla1pPWVcxTmVGUlZVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZ0Y3pGVWJGSlNaV3MxVldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNUZlRVZUV0d4TllXMWplRlJyVWtwbFJUVkZWbFJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVdXUjZRazVSZWxGNVZERlNUbVZGTVVWWFdHeE9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVkZoT1RtRnJiREZVTUZKV1NWVTFjVkZZYUU1WFNHTiFWRlZOTUUxck9WVlJWRlpRVmtVd2QxUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpHUm5wVVYhQktaRlU1UlZaVVZrNWhhMVkyVkcwMU0wMUZNVVJPUkVwUVVrWkdNMVJZY0hKT1JURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpHWXpBeGNWTllWbEJTUm10b1ZGaHdibVZGTlhGUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxWMXBGVlZoa1RXRnNhMmhVTVZKcVpWVXhjVlpVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9VUmtNMnhPWVZSUk1GUnRjRzVOUlRGeFdYcEtiVkpHUmpOVVIhQmFTVlU1UlZGWWNFOVdSVll6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1lWaGtOVlJYYXpCT1JUVTJVVmhzVDFaR2F6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGWmVrcE9aV3hXTTFSWWNFSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalpVUlZKS1pWVjRjVnA1Ums1bGJYUTFWRzV3Vms1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXdhRE5OUlRGRVRrUktUMlZzUlRGVWExSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiV05vVkcxd2JrMVZPVVZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0dwbGF6bEZWMWhzVFZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVNVJXRjVSbEJXUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5helUyVTFSU1QxSkdiRFpVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IwNTZWRmR3U21SVk9VVmFNMmhPVmtVd2VWUlljSEpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGYWExSlNaREI0Y1ZkVVNsQldSMk40Vkd0U2JrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJ1YkRObFZURndUa1JTVUZKR2JEUlVNVkpHWlVVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlBZV3hyTUZSc1VrcE9WVFZWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVjRSVk5ZYkUxaGJXTXdWREJTUWs1Vk1UWmhNMlJPVWtWR00xUlZVa0prTURGWlpIcENUbEY2VVhsVWJYQmFUa1UxUlZvemJGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZhTTA1T1lXdHNNVlF3VW5KbFJURlZWRmh3VUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMWNWWlVTbEJXUmxWNFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2QwZWxSWGNFcGtWVGxGWVROd1RtRnNWV2hVYlhCeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhXbXRTVW1Rd2VIRlhWRXBQVWtWRmVGUnVjR3BrTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZrNHpaVlV4Y0U1RVVsQldSbFZvVkcxd1FrbFhXa1ZWV0dSTllXeHJlRlF4VWxwTmF6VnhXVE5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeGNHUXpiRTVoVkZFeFZGVlNRazFGTVZWWk0yeHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVFZ4VkZoc1RtVnJWak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlRXR1JPVmtaRmVGcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMUpGUmpaVWJuQkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZkc00yVlZNWEJPUkZaT1VrVlZhRlJYY0hKTlJUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l6TmpFdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlJXR3hQVlROamQxUlZUVEJOYXpWVlZWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4VlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtaSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pWYUZwclVrcGxWWGh4WVROa1RtVnNSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVU2s1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlVWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSkNaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q0VkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1VrVnNOVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZKRldUUlVWIUJLWkZVNVJXRjVSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlhGVVdHaHRVa1ZzTlZSSGNHNU9WVFZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCYVRVVXhkV1F6YkU1aFZGRXdWREZTVWsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmVWUnNVa2RQUlRGeFUxaFdVRkpIWTJoVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOWhiV013V210U1NtVlZlSEZhZWxKUFZrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhXVE5rVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVNVJWRlVVazFTUmtZelZFZHdXa2xWTVRaU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VtcGxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYm5CcVNWZGFSVk5ZYkUxaGJXTm9WRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpRVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsRlYxUlNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxTm1FemNHMVNSV3cxVkVkd2JrMXJPVVZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1a01ERjFaRE5zVG1GVVVUQlViWEJ1VGtWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGWlNUMDlGTVhGVFdGWlFVa1pyTUZSRlVsSmtNSGh4VjFSU1RtVnNXVFJVViFCS1pGVTVSVmRVUms1aFdHTiFWRlZOTUUxck9VVlhWRVp0VWtWc05WUkhjRzVOYXpFMlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQnVTVlUwYUdRemJFNWhWRkV3Vkcxd1FrMXJlRVZWV0dSTllXeHJNRlF4VW05UFJURnhVMWhXVUZKR1ZUQlViV3d6VFVVeFJFNUVTbEJXUlZWb1dtdFNTbVZWZUhGYWVrWlFVa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4WVROc1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTFWVk5VU2sxU1JrWXpWRWR3YW1Rd01YRmFSR2hPWVd0c01WUXdVbFpsYXpWVVpIcENUbEY2VVdoVVZWSk9aVzFhUlZOWWJFMWhiV040VkRCU2JtTXdOVVZSV0ZaUFpXdEZlRlJUUmpObFZURndUa1JTVDJGclZUQlVSVkpTWkRCNGNWa3paRTlsYldjMFZGZHdTbVJWT1VWWFZFSlFWVE5qZDFSVlRUQkpWVEZWVWxSQ2JWSkZiRFZVUiFCdVRXczFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzV3Um1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1GUnRjRzVOUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpWVVZWSlhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN4Vkd0T00wMUZNVVJPUTBaT1lXdFZlVnByVWtwbFZYaHhXbmxHVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMU5sTlRSazVYU0dRMVZGZHJNRTVGTlRaVlZFcE5Va1pHTTFSSGNHcGxhekZ4VTJwb1RtRnJiREZVTUZKcVRWVXhWR1I2UWs1UmVsRm9WRmh3VGsxWFdrVlRXR3hOWVcxamFGUnNVa3BqTURWRlVWaFdUMlZyTUhkVWEyZ3paVlV4Y0U1RVVrOWxiRlZvVkVWU1VtUXdlSEZaTSFCUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbEZXWHBLVG1WWVkhZFVWVTB3U1ZVeE5sZFVRbTFTUld3MVZFZHdia2xWTlhGVldFNVBVa1ZHTVZSdWNFNU5helJvWkROc1RtRlVVVEJVYm5CYVpXdDRSVlZZWkUxaGJVNDJWR2xHTTJWVk1YQk9SRkpQWld4c05GUkZVbEprTUhoeFdUTndUMlZyYnpSVVYhQktaRlU1UlZsNlJrOVZNMk4hVkZWTk1FbFZNVFpaZWtadFVrVnNOVlJIY0c1SlZUVkZXak5PVDFKRlJqRlVibkJPVGtkYVJWTlliRTFoYldOb1ZHdFNVbU13TlVWUldGWlBaV3N3TUZSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1QyVnJNREJVUlZKU1pEQjRjVmt6Y0ZCU1JtODBWRmR3U21SVk9VVlpNIUJQVlROamQxUlZUVEJKVlRFMllrUm9UbUZyYkRGVU1GSnFaV3N4Y0dSNlFrNVJlbEZvVkZod2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMWphRlJZY0Vaak1EVkZVVmhXVDJWck1ERlViR2d6WlZVeGNFNUVVazlsYXpGNlZHdFNRbVJWTlRaVVZGWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9SVFUyVkZSQ1RWSkdSak5VUiFCcVRVVXhSVlJxYUU1aGEyd3hWREJTYW1Wck5YQmtla0pPVVhwUmFGUnJVa0pOUjFwRlUxaHNUV0Z0WTJoVVdIQldZekExUlZGWVZrOWxiRVl6VkcwMU0yVlZNWEJPUkZKUFpXc3hOVlJGVWxKa01IaHhXWHBDVGxKSFVUUlVWIUJLWkZVNVJWa3piRTFTUmtZelZFZHdhazFGTVVWYVJHaE9ZV3RzTVZRd1VtcGtNRGxVWkhwQ1RsRjZVV2hVYTFKQ1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTjVWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQWld4R05WUnBSak5sVlRGd1RrUlNUMkZzVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZsNlFrNWhiVkUwVkZkd1NtUlZPVVZYVkVaTlVrWkdNMVJIY0dwTlJURnhZVVJvVG1GcmJERlVNRkphWlVVNVZHUjZRazVSZWxGb1ZHdFNUbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFqZVZSVlVrcGpNRFZGVVZoV1QyVnNSalpVYTJnelpWVXhjRTVFVWs5V1IyUTFWRVZTVW1Rd2VIRlpla0pPWld4dk5GUlhjRXBrVlRsRlZsTkdUMVV6WSFkVVZVMHdTVlUxUlZSVVJtMVNSV3cxVkVkd2JrMVZOVFpUV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0ZKbGF6VjFaRE5zVG1GVVVUQlViRkpxWXpBMVJWRllWazlsYkVZMlZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlBWa1pyTUZSRlVsSmtNSGh4V1hwQ1RtVnRaelJVViFCS1pGVTVSVlpVU2s5Uk0yTiFWRlZOTUVsVk5VVlVWRlp0VWtWc05WUkhjRzVOVlRWd1pIcENUbEY2VVdoVWExSlNaVmRhUlZOWWJFMWhiV040Vkd4U1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXeEZkMVJyYURObFZURndUa1JTVDFaR1ZqVlVSVkpTWkRCNGNWbDZRazlTUlRRMFZGZHdTbVJWT1VWV1ZFSlFWVE5qZDFSVlRUQkpWVFZGVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCdVRWVTFSVmt6VGs5U1JVWXhWRzV3VWsxRk5HaGtNMnhPWVZSUk1GUnNVbEpsYSFoRlZWaGtUV0Z0VFhkVWExSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbFYhVkZkc00wMUZNVVJPUTBaUFVrWkZlRnByVWtwbFZYaHhXbnBHVDFKRlZucFVhMUpDWkZVMU5sVlVRazVKV0dRMVZGZHJNRTVGTlZWVVZGWk5Va1pHTTFSSGNHcE5SVFZGVTJwb1RtRnJiREZVTUZKV1pXczFWR1I2UWs1UmVsRm9WR3RTVTA5Rk1YRlRXRlpRVWtaV05sUlliRE5OUlRGRVRrTkdUMUpGTURCYWExSktaVlY0Y1ZwNlJrNWhiWFI2Vkd0U1FtUlZOVFpWV0hCT1ltNWtOVlJYYXpCT1JUVlZVMU5HVFZKR1JqTlVSIUJxVFVVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNTazFGZUVWVldHUk5ZVzFOZDFSWGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGSkdWalJVTUU0elRVVXhSRTVEUms5U1JWVXdXbXRTU21WVmVIRmFla1pPVmtkT2VsUnJVa0prVlRVMlZWaG9Ua2xZWkRWVVYyc3dUa1UxVlZKWWNFMVNSa1l6VkVkd2FrMUZNVVZpUkdoT1lXdHNNVlF3VWxaa01EbFVaSHBDVGxGNlVXaFVhMUpDVFZkYVJWTlliRTFoYldONFZGVlNWbU13TlVWUldGWlBaV3hKTkZSWGNFcGtWVGxGVlZSV1RWSkdSak5VUiFCcVpXczVSVk5xYUU1aGEyd3hWREJTVWtsVk5UVmtla0pPVVhwUmFGUlljR3BsVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFkVWJuQk9ZekExUlZGWVZrOWxhekI1VkRCb00yVlZNWEJPUkZKUFVrWnJhRlJGVWxKa01IaHhXVE53VDFaSGR6UlVWIUJLWkZVNVJWVlVTazVsV0dOIVZGVk5NRWxWTVRaV1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVFZWVjFoT1QxSkZSakZVYm5CT1RVVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWR3RTVWsxcmVFVlZXR1JOWVcxT05sUlljRXRQUlRGeFUxaFdVRkpHUmpWVVdHd3pUVVV4UkU1RFJrNWxhMFYhV210U1NtVlZlSEZhZWtKT1ZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJXVGxkSVpEVlVWMnN3VGtVMVJWSllhRTFTUmtZelZFZHdhbVZWTlRaU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VsSmtNRGxFWkhwQ1RsRjZVV2hVViFCV1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTiFWRlZTVW1Nd05VVlJXRlpQWld0cmVGUldhRE5sVlRGd1RrUlNUMUpGUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZremJFNWxhelEwVkZkd1NtUlZPVVZWV0doT1pWaGpkMVJWVFRCSlZURnhVMWhzYlZKRmJEVlVSIUJ1VFVVeFZWZFlUazlTUlVZeFZHNXdTbVZGTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSclVrWk9SWGhGVlZoa1RXRnRUalZVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCU1JrWTJWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpPVmtkT05GcHJVa3BsVlhoeFducENUMkZzVm5wVWExSkNaRlUxTmxKWVpFNUpXR1ExVkZkck1FNUZOVlZUVkVwTlVrWkdNMVJIY0dwa01ERnhWMnBvVG1GcmJERlVNRkpXVGtVMVZHUjZRazVSZWxGNVZERlNSa2xYV2tWVFdHeE5ZVzFqZVZSWGNGWmpNRFZGVVZoV1QyRnRZekJVVm1nelpWVXhjRTVFVWs5aGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRmFla3BQVjBoa05WUlhhekJPUlRWeFYxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxVlZScWFFNWhhMnd4VkRCU1drNUZlRVZWV0dSTllXeHJNRlJZY0ZOUFJURnhVMWhXVUZKR2F6QlVXR3d6VFVVeFJFNUVTbEJTUld3MldtdFNTbVZWZUhGYWVrcFFVa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4V2pOb1QxTklaRFZVVjJzd1RrVTFjVnA2UmsxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1VVlRhbWhPWVd0c01WUXdVbHBPUlRWRVpIcENUbEY2VVhsVWJuQnlaVmRhUlZOWWJFMWhiV041VkRGU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU5NRlJzYURObFZURndUa1JTVUZKR1ZqUlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVTUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWYWVVWlFVVE5qZDFSVlRUQk5helZ4V25wU2JWSkZiRFZVUiFCdVRsVTFSVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3V2sxVk1WbGtNMnhPWVZSUk1GUXhVbXBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNVNSV3cwVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVMVJHVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMU5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNRbVZWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VscE9WMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VViFCdVl6QTFSVkZZVms5aGJGVjVWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWVmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMVpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZGWVpFOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZWVTBadFVrVnNOVlJIY0hKa01ERkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXVFVVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNRazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalZVVms0elRVVXhSRTVFU2s5V1JUQjVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr