English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpJd01qRWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eU1ESXZNVFV2TnpNdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pxYzhMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFF3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9rczZSenB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cHpPcGM2a3pwbk9tODZYenAhT2tjNmF6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cDhnenB6T244Nmx6cVBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT21jNmJ6cG5Pb002Z3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TURNeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNekF6TVR3dmMhUnliMjVuUGlET284NlJ6cUhPa2M2YXpwSE9tczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNd016UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF6TURNMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cC9PbTg2WnpxVE9tYzZqenFUT21jNmF6cDhnenByT2xjNmR6cVRPb2M2ZklNNmN6cVhPbTg2Znpwa2d6cHpPbGM2Ynpwbk9vODZqenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURBekx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF3TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cVhPbTg2WnpxUE9wTTZYenFIT21jNlJJTTZWenByT255RE9rczZFUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01USTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT244Nm16cGNnenByT21jNmJ6cHJPbWM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXlOend2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2ZHpxUE9wTTZaenFUT244Nmx6cVRPbnlET2tjNmR6cEhPb002UnpxSE9rYzZUenFuT2s4Nlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2VHpwck9rYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXhNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01USTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbE02WnpwSE9rczZSenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPa2M2WnpwRWd6cVBPcGM2Y3pwek9rYzZuenBuT21zNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkxTURnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlOVEE0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZkenBYT244Nm56cW5Pb2M2ZnpxWE9sTTZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTROaThpUGp4emRISnZibWMrTWpVd09EWThMIU4wY205dVp6NGdURUZHUVZKSFJUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnUmxKQlIwOU1RVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZqenBIT21jNmF6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd09EazhMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbmM2a3pxWE9vTTZmenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmR6cFhPbjg2bnpxbk9vYzZmenFYT2xNNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURBNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cURPbGM2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNREE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQXdPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1ERXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBeE1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWdMU0RPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF4TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT3BzNmZ6cGtnenFiT2tjNmF6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZTenBuT244NmF6cEhPbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5UQXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTWpVd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbTg2cHpwIU9rYzZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF4TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNVFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPbGM2ZHpxVE9rYzZienAvT3BzNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cGZPbk02UnpxSE9wODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwOGdMU0RPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EUTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBME5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZnenBuT3BNNlp6cEVnTFNET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwWE9uYzZrenFIT2tjNmF6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cG5Pbjg2a3pwWE9wODZkenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmh6cWZPa2M2ZHpwbk9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdNREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EQXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenFIT244Nm16cGZPcE02WHpxTWd6cGZPbTg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9seURPbmM2VnpwSE9veURPcHM2Wnpwdk9rYzZVenBYT204Nm16cFhPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNalV3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSTFNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02Vnpwbk9vODZmenBUT244NmpJTTZkenBYT2tjNmpJTTZtenBuT204NlJ6cFRPbGM2YnpxYk9sYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cCFPbjg2a3pwZk9wTTZSSU02ZHpwWE9rYzZqSU02bXpwbk9tODZSenBUT2xjNmJ6cWJPbGM2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TlRBMk5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNalV3TmpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9uczZmenBUT244NmpJTTZkenBYT2tjNmpJTTZtenBuT204NlJ6cFRPbGM2YnpxYk9sYzZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9wczZaenB2T2tjNlV6cFhPbTg2bXpwWE9tYzZSenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenBuT284NmZ6cFRPbjg2aklNNmN6cFhPbzg2Unpwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMU1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TlRBME56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZmenBuT25jNmZ6cVRPbDg2a3pwRWd6cHpPbGM2anpwSE9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNVEV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5URXhNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcHM2UnpxSE9uTTZSenByT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpVd05Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkxTURRNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cDdPbjg2VXpwL09veURPbk02VnpxUE9rYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21jNmp6cC9PbE02ZnpxTWd6cURPbGM2a3pxSE9xYzZrenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOVEV4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qVXhNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPa2M2ZHpwL09veSFPazg2WHpxRE9sYzZVenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBYT3BNNmh6cW5PcE02ZklDMGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qVXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJMU1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pwek9uODZkenAvT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRFV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uTTZYenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5URXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTWpVeE1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwek9uODZkenAvT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6STFNRFUwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU5UQTFORHd2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cHpPbjg2ZHpwL09tODZmenFiT24xazhMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFQaDg2MXpya2d6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenI4Z3o0VE9yYytCenJ6T3NTNGd6cFhPdXMrRXpyWE91ODYxenE4Z3pyclBoYzY2enJ2T3VjNjZ6cTRnenJUT3VjNnh6clRQZ2M2L3pyek9yaTQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRldWRUpPVWtVd2FGUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpWVVJWSktaVlY0Y1dFelpFNVdSMDQxVkRGU1VrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF3YUROTlJURkVUa1JLVDFaSGMhZFVibkJLVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNibU13TVhGVFdGWlFWa1ZHTTFRd1VrZFBSVFZGVVZoV1QyRnNhIWRVViFCR1pVVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxak1WUnNVbkpsYlZwRlZWaGtUV0ZzYSFsVWJGSnFUbFUxTmxvelRrNWhhMnd4VkRCU2NtVnJOVVZoZWtwT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VnhWMU5HVUZaSFpIcFVWIUJLWkZVNVJXRXphRTloYTFZMFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZwclVsSmtNSGh4VjFSS1VGSkdhekZVVmxKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRmhzTTJWVk1YQk9SRkpRVWtka05WUnJhRE5OUlRGRVRrUktUMlZyVmpOVVZsSkdaV3M1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2JtTXdNWEZUV0ZaUVVrZGplRlJXVW01T1JUVkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlVkYVJWVllaRTFoYkd0b1ZGZHdja2xWTVhGUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZVWkROc1RtRlVVVEJVTUZKR1pVVTFWVlpxYUU5U1JVWXhWRzF3YWsxck9WVlRWRlpRVWtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFNUVkpGYkRWVVIhQnVTVlV4TmxKVVZrOWhhMVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VTJZWGxHVG1Gc2EhbFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUld4NlZGZHdTbVJWT1VWWFZGSlBZV3RyZDFReGFETk5SVEZFVGtSS1VGSkdSalJVTUZKcVRrVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYm1Nd01YRlRXRlpRVWtacmFGUnJVa3BOVlRFMllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUa2RhUlZWWVpFMWhiR3N4VkZaU1FrMXJOWEZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUVTFaRE5zVG1GVVVUQlViRkp5WldzeE5scDZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNISmxhekZWV25wQ1RsWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZY0UxU1JXdzFWRWR3YmsxVk5UWmFNIUJQVWtkTk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRmRJWSFkVVZVMHdUV3M1VldGNlFsQlNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVldlbFJYY0Vwa1ZUbEZWbFJDVDFKRk1IZFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFdtdFNVbVF3ZUhGWk0yUk9aV3RyTVZReFVrNU9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVU0elpWVXhjRTVFVWs5V1JUQXdWR3RTVGsxWFdrVlZXR1JOWVcxT00xUnJVbkpsVlRGeFZsaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4Y0dRemJFNWhWRkV3Vkd4U2FrNVZOVFpSVkVadFVrWkdNMVJIY0dwa01EVTJVbFJTVDJWck1UTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVWTTJRMVZGZHJNRTVGTlhGU1dHeE9aV3hWZVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFObEpZY0U5V1IhTm9WREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1GUkZVa3BsVlhoeFducEtUMkZyUmpOVWExSlBUMFUxUlZGWVZrOWxhMVZvVkd4U2FtVnJPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZYaEZVMWhzVFdGdFkhbFVibkJTVFZVeFZWTllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZsa2VrSk9VWHBSYUZSWGNFcE9WVEZGVjFoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVk5ZVGs1aGEyd3hWREJTV2s1Vk9WVlpNIUJPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaHNiVkpHUmpOVVIhQnFaVlU1UlZvelpFNWxiVTU2VkZkd1NtUlZPVVZaTTJ4UVZrVXhNMVJ1Y0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWa3pjRTVXUiFONFZHeFNWazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFRqTmxWVEZ3VGtSU1QyVnNSWGhVYTFKR1pXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYjA5Rk5VVlJXRlpQWldzd2VGUlljRUpPUlRVMllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFY0UlZOWWJFMWhiV05vVkd4U2FrMVZOVlZXYW1oUFVrVkdNVlJ1Y0U1T1JURlZWRmh3VDFaRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlVRazFTUld3MVZFZHdia2xWTlVWWk0yaE9Wa1Z2TkZSclVrSmtWVFUyVlZob1RsSkdSVEJVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTm9WRVZTU21WVmVIRmFlVVpPVWtkT05GUnJhRE5OUlRGRVRrTkdUMUpGYSFkVWJYQkdUa1V4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1JtTXdNWEZUV0ZaUVVrWnJhRlJZY0c1bFJUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxkYVJWVllaRTFoYlUxIVZGaHdSa2xWTlRaUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREUxWkROc1RtRlVVVEJVYlhCS1pWVXhObFpVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnVjRkpsYXpWeFZGaG9VRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlVrMVNSV3cxVkVkd2JrMVZPVVZTVkVwUFZrWkZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZOSVkhZFVWVTB3U1ZVMVJWVlVTazVsYXpGNlZGZHdTbVJWT1VWV1ZFcE9Va1V3TUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZhYTFKU1pEQjRjVmw2UWs5U1JXdCFWRmR3U21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlhiRE5sVlRGd1RrUlNUMVpGTURCVVZsSnVaVzFhUlZWWVpFMWhiVTEhVkZaU1drMUZNVFpXV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERndaRE5zVG1GVVVUQlViRkpDU1ZVNVJWSlljRkJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdWNGSmtNREUyWVROd1QxWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZY0UxU1JXdzFWRWR3YmsxRk5VVlplbEpRVWtWdk5GUnJVa0prVlRVMlZGUldUbEpHVlRCVWJuQkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwVkVWU1NtVlZlSEZhTSFCUVVrZE5NVlF4VW5Ka01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNURSazlXUlVZelZGWlNWazFGTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrcGpNREZ4VTFoV1VGSkZNVFpVVlZKeVRXc3hObUY2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVcxTmVGUXhVbFpOYSFoRlUxaHNUV0Z0WkRaVVZWSkdUVVUxUlZWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJhRlJ1Y0ZabFZURnhWMWhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWVllUazVoYTJ3eFZEQlNTa2xWTlhGWk0yaE9WMGhqZDFSVlRUQkpWVGxGV25wV1VGSkZSV2hVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JURjZWRmR3U21SVk9VVlZWRXBPVmtWcmVGUlljSEpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCYWExSlNaREI0Y1ZsNlZrOVNSMDB3VkZWU1FrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJ1YkRObFZURndUa1JTVDFKRmF6QlVWbEpPVGtVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlBaVzF6YUZReFVrNU9SVFZFWkROc1RtRlVVVEJVYTFKR1pWVXhjVm96WkZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnVjSEpOUlRVMlVWUldVRkV6WkRWVVYyc3dUa1UxUlZOVVVrNWhiRlV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZCFORlJyVWtKa1ZUVTJXbnBTVUZaRlZYaFVWIUJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZFVlNTbVZWZUhGYWVrSlBZV3RWZDFSclVtNWtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVEUmxCV1JUQXdWREZTUm1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa3BqTURGeFUxaFdVRkpHVlRGVWJGSktUVWRhUlZWWVpFMWhiVTB4VkZod2FtVnJPVVZWV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERndaRE5zVG1GVVVUQlViWEJTWldzNVZWRlRSbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdWNISk5WVEUyVWxSR1QxWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYUUxU1JXdzFWRWR3Ymsxck5WVlJWRUpQVWtkbk5GUnJVa0prVlRVMllYcEtVRkpIVGpaVWExSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU5vVkVWU1NtVlZlSEZhZWtaUFpXeFZkMVF3VW05UFJUVkZVVmhXVDJWdGMhbFVibkJhVGtVNVJXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazFyZUVWVFdHeE5ZVzFqZUZSdGNFNU9WVFZGVTJwb1QxSkZSakZVTUZKR1pXczVSVkZVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlVVpOVWtWc05WUkhjRzVOYXpsVlZsaG9UbUp1WSFkVVZVMHdUa1V4VlZSVVFsQldSVEUxVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbEZXVE5vVUZaR2JEVmFhMUpTWkRCNGNWb3phRTlTUm10NFZGaHdjbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSWWJETmxWVEZ3VGtSU1QyVnJhekZVVmxKcVRrZGFSVlZZWkUxaGJXUTFWRlZTVW1WVk5YRlhWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVVpETnNUbUZVVVRCVU1GSlNUVlUxY1ZWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoUkdoUFVrVkdNVlF3VWtKTmF6bEZXbmxHVDFaRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlliRTFTUld3MVZFZHdjbVF3TlhGYWVrWk9aVzF6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGZElZIWRVVlUwd1RrVXhSVlJVVms1U1JtdDRWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtka2VsUlhjRXBrVlRsVlVWUlNUbVZzVmpWVVZWSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU13V210U1VtUXdlSEZhTTJST1ZrZGpkMVJzVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNRTR6WlZVeGNFNUVWazVTUjAxIVZGaHdRazFSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU5EUTBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZoc1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUmsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpGUmpSVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVdSbFY0V210U1NtVlZlSEZoTTJST1pXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWUlVRazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxhelZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKYVRVZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZsNlZtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNWEZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1JURjFaRE5zVG1GVVVUQlVNVkp5WlVWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGWlNSMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6TUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJWWGxhYTFKS1pWVjRjVnA2VmxCU1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR3hPU1Zoa05WUlhhekJPUlRsVlZsaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRCU2JrbFZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0hKbFIxcEZVMWhzVFdGdFl6QlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYlU0elZEQm9NMlZWTVhCT1JGSlFVa1ZXTkZSRlVsSmtNSGh4VjFOR1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTFObGRUUmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk5WVlRhbWhPWVd0c01WUXdVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYTJoVWJYQnpUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXN3Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFpXMTBORnByVWtwbFZYaHhXbnBLVUZKR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWbDZWbEJUU0dRMVZGZHJNRTVGTlhGYWVrWk5Va1pHTTFSSGNGcE9SVEZGVW1wb1RtRnJiREZVTUZKYVRrVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWREJTUmsxSFdrVlRXR3hOWVcxamVWUXdVa1pqTURWRlVWaFdUMkZ0WkRaVVUwWXpaVlV4Y0U1RVVrOWhiVTEhVkVWU1VtUXdlSEZYVkZKUFVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZWMVJHVGxVelkhZFVWVTB3VFdzNVJWZFVTbTFTUld3MVZFZHdiazFyTVRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNHNUpWVFZKWkROc1RtRlVVVEJVYlhCS1RXdDRSVlZZWkUxaGJHc3dWREJTUzA5Rk1YRlRXRlpRVWtaVk1WUnViRE5OUlRGRVRrUktVRlpGUlhsYWExSktaVlY0Y1ZwNlJsQlNSMDU2Vkd0U1FtUlZOWEZoTTJoUFNWaGtOVlJYYXpCT1JUVlZXak5PVDFKRlJqRlViWEJ5WlZVMWRXUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNhazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSWWNITlBSVEZ4VTFoV1VGSkdWWGhVYm13elRVVXhSRTVFU2xCV1IwNDBXbXRTU21WVmVIRmFla1pPWVcxMGVsUnJVa0prVlRVMlVWaHNUa2xZWkRWVVYyc3dUa1UxVlZOVVNrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF3VWxabGF6VkVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpPWlZkYVJWTlliRTFoYldONFZEQlNjbU13TlVWUldGWlBaV3RGZUZScmFETmxWVEZ3VGtSU1QyRnJWWGhVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU5bGJHODBWRmR3U21SVk9VVlhWRUpQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGVlVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnVUV3MxVlZOWVRrOVNSVVl4Vkc1d1JtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJ0Y0ZaTlZYaEZWVmhrVFdGdFRqUlVWIUJoVDBVeGNWTllWbEJTUm10b1ZGZHNNMDFGTVVST1EwWk9Wa1pyTVZwclVrcGxWWGh4V25wS1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFObE5ZWkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Rk5YRmhNMnhOVWtaR00xUkhjR3BsVlRGVlYycG9UbUZyYkRGVU1GSnFaVVV4TldSNlFrNVJlbEZvVkZkd1dtVkhXa1ZUV0d4TllXMWphRlJZY0U1ak1EVkZVVmhXVDJWcmF6RlVNR2d6WlZVeGNFNUVVazlsYkZZMVZFVlNVbVF3ZUhGWk0hQk9aV3h2TkZSWGNFcGtWVGxGV1hwR1RtRllZIWRVVlUwd1NWVXhObFZZYUcxU1JXdzFWRWR3YmtsVk5WVlRXRTVQVWtWR01WUnVjRTVOUlRGMVpETnNUbUZVVVRCVWJuQldaVlY0UlZWWVpFMWhiVTQyVkd0U1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrZE5lRlJ0YkROTlJURkVUa05HVG1Wc1ZqVmFhMUpLWlZWNGNWcDVSazlXUjJSNlZHdFNRbVJWTlRaVVZFWlBWMGhrTlZSWGF6Qk9SVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYm5CT1RWVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWRzV3V21WcmVFVlZXR1JOWVcxT05sUnRjRmRQUlRGeFUxaFdVRkpIVFhsVVdHd3pUVVV4UkU1RFJrNWxiVkUwVkZkd1NtUlZPVVZaZWtaUFpWaGpkMVJWVFRCSlZURTJXWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVMVZWTllUazlTUlVZeFZHNXdUa2xWTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSdWNGSkpWWGhGVlZoa1RXRnRUalpVTUZKSFQwVXhjVk5ZVmxCU1IwMSFWRlpPTTAxRk1VUk9RMFpPWlcxamQxcHJVa3BsVlhoeFdubEdUbVZ0WkhwVWExSkNaRlUxTmxSVVVrOWlibVExVkZkck1FNUZOVFpVVTBaTlVrWkdNMVJIY0dwbGF6bEZZVVJvVG1GcmJERlVNRkpxWldzMVZHUjZRazVSZWxGb1ZGaHdjMDlGTVhGVFdGWlFVa2RPTmxSWWJETk5SVEZFVGtOR1RtVnRkRFJhYTFKS1pWVjRjVnA1Ums1bGEyeDZWR3RTUW1SVk5UWlVWRlpPWW01a05WUlhhekJPUlRVMlZGaG9UVkpHUmpOVVIhQnFaV3M1VlZkcWFFNWhhMnd4VkRCU2FtVnJlRVZWV0dSTllXMU9ObFF4VW05UFJURnhVMWhXVUZKSFRqWlVSVkpTWkRCNGNWa3pjRkJXUiFjMFZGZHdTbVJWT1VWWk0hQk9ZVmhqZDFSVlRUQkpWVFZGVVZob2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVXhObFZZVGs5U1JVWXhWRzV3VW1Rd01HaGtNMnhPWVZSUk1GUnVjRTVOYSFoRlZWaGtUV0Z0VFhkVVZWSlRUMFV4Y1ZOWVZsQlNSMDQyVkcxc00wMUZNVVJPUTBaUFVrVkZlRnByVWtwbFZYaHhXbmxHVG1Wc1ZucFVhMUpDWkZVMU5sVllaRTlpYm1RMVZGZHJNRTVGTlRaVVZFSk5Va1pHTTFSSGNHcE5SVEZGV2tSb1RtRnJiREZVTUZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJVMSFWRlZTYTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkT05WUldUak5OUlRGRVRrTkdUMUpGUldoYWExSktaVlY0Y1ZwNVJrNVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOVFpWV0dSUVUwaGtOVlJYYXpCT1JUVnhWMVJHVFZKR1JqTlVSIUJxVFVVeGNWcEVhRTVoYTJ3eFZEQlNXazFWTVZSa2VrSk9VWHBSYUZSclVrcE9SMXBGVTFoc1RXRnRZIWxVVmxKV1l6QTFSVkZZVms5bGJFWTJWRmMxTTJWVk1YQk9SRkpQVmtkemVGUkZVbEprTUhoeFdYcENUbVZzV1RSVVYhQktaRlU1UlZaVFJrMVNSa1l6VkVkd2FrMUZNVFphUkdoT1lXdHNNVlF3VWxaTmF6bEVaSHBDVGxGNlVXaFVhMUpTVFZkYVJWTlliRTFoYldONFZHMXdXbU13TlVWUldGWlBaV3hGZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1QxWkdiRFpVUlZKU1pEQjRjVmw2UWs5U1IxRTBWRmR3U21SVk9VVldWRVpRVlROamQxUlZUVEJKVlRWRlZWUkdiVkpGYkRWVVIhQnVUVlUxVlZaWVRrOVNSVVl4Vkc1d1VrMUZOVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJzVWxabFZYaEZWVmhrVFdGdFRYZFVhMUpUVDBVeGNWTllWbEJTUmxWIVZERk9NMDFGTVVST1EwWlBVa1pGZVZwclVrcGxWWGh4V25wR1QxSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFObFZVUWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Rk5WVlZWRUpOVWtaR00xUkhjR3BOUlRWRllVUm9UbUZyYkRGVU1GSldUVVV4Y0dSNlFrNVJlbEZvVkd0U1VrMXRXa1ZUV0d4TllXMWplRlJyVGpOTlJURkVUa05HVDFKR1JqWmFhMUpLWlZWNGNWcDZSazVsYlU1NlZHdFNRbVJWTlRaVlZFSk9WMGhrTlZSWGF6Qk9SVFZWVkZSR1RWSkdSak5VUiFCcVRVVXhObUpFYUU1aGEyd3hWREJTVm1WVk5YQmtla0pPVVhwUmFGUnJVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFoVVYhQkdZekExUlZGWVZrOWxiRVkxVkZjMU0yVlZNWEJPUkZKUFZrVlZlVlJGVWxKa01IaHhXWHBDVGxaSFp6UlVWIUJLWkZVNVJWVlVTbEJWTTJOIVZGVk5NRWxWTlVWUlZGWnRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYm5CT1RsVTVTV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTU21WcmVFVlZXR1JOWVcxT05sUXhVbTlQUlRGeFUxaFdVRkpHUmpSVWJXd3pUVVV4UkU1RFJrNWxiWE14V210U1NtVlZlSEZhZWtKT1VrWnNlbFJyVWtKa1ZUVTJWRlJXVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVeE5tRXpjRTFTUmtZelZFZHdhbVZyT1ZWVWFtaE9ZV3RzTVZRd1VrNU9SVFZVWkhwQ1RsRjZVV2hVV0hCdVRrZGFSVk5ZYkUxaGJXUTJWRzV3VG1Nd05VVlJXRlpQWldzd01GUlRSak5sVlRGd1RrUlNUbVZzVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZremNFOWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVVZVVkVKUFlWaGpkMVJWVFRCSlZURTJXWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ1WldzMVJWVllUazlTUlVZeFZHNXdUazVGTlVsa00yeE9ZVlJSTUZSWWNGSk5SWGhGVlZoa1RXRnRUalpVTVZKSFQwVXhjVk5ZVmxCU1JUQiFWRzFzTTAxRk1VUk9RMFpQVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFdqTndUMUpHYkhwVWExSkNaRlUxTmxWWWFGQlhTR1ExVkZkck1FNUZNVFpWVkVwTlVrWkdNMVJIY0dwTlJURnhZVVJvVG1GcmJERlVNRkpPVFVVeGNHUjZRazVSZWxGb1ZHdFNUbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzFrTmxSWWNHNWpNRFZGVVZoV1QyVnNSalpVTVdnelpWVXhjRTVFVWs1bGF6QjRWRVZTVW1Rd2VIRlpla0pQVWtadk5GUlhjRXBrVlRsRlZGaHNUMUV6WSFkVVZVMHdTVlUxUlZwNlZtMVNSV3cxVkVkd2JtVnJNWEZYV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0ZKT1ZUUm9aRE5zVG1GVVVUQlVXSEJPWXpBMVJWRllWazlsYkZZelZHMDFNMlZWTVhCT1JGSk9aV3RyZUZSRlVsSmtNSGh4V1hwR1RsWkdielJVViFCS1pGVTVSVlJZYkU5Uk0yTiFWRlZOTUVsVk5WVlRWRVp0VWtWc05WUkhjRzVsYXpGVldqTk9UMUpGUmpGVWJuQldaV3MwYUdRemJFNWhWRkV3VkZod1JrNUZlRVZWV0dSTllXMU5lRlJyYURObFZURndUa1JTVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMU5sWlVRazlUU0dRMVZGZHJNRTVGTVRaVFdHaE5Va1pHTTFSSGNHcE5WVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTUZKT1pWVjRSVlZZWkUxaGJVMTRWR3hvTTJWVk1YQk9SRkpPWld0VmVWUkZVbEprTUhoeFdYcEdUMVpGYnpSVVYhQktaRlU1UlZSWVpGQlZNMk4hVkZWTk1FbFZOVlZXV0hCdFVrVnNOVlJIY0c1bGF6RkZWbGhPVDFKRlJqRlVibkJXVFZVMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZGaHdRbVZyZUVWVldHUk5ZVzFOZUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSU1RtVnJSWGhVUlZKU1pEQjRjVmw2Ums5aGJXYzBWRmR3U21SVk9VVlVXR1JQVVROamQxUlZUVEJKVlRWVldYcENiVkpGYkRWVVIhQnVaV3Q0UlZWWVpFMWhiVTE0VkRCU1MwOUZNWEZUV0ZaUVVrVXhNMVJXVGpOTlJURkVUa05HVDFaSGMhbGFhMUpLWlZWNGNWb3piRkJXUiFSNlZHdFNRbVJWTlRaWFdHUlBTVmhrTlZSWGF6Qk9SVEZ4WVhwU1RWSkdSak5VUiFCcVRXc3hWVnBFYUU1aGEyd3hWREJTU2s1Vk5YQmtla0pPVVhwUmFGUnRjRTlQUlRGeFUxaFdVRkpGYXpGVWJXd3pUVVV4UkU1RFJrOWhiRVYhV210U1NtVlZlSEZhTTJ4UVZrZE9lbFJyVWtKa1ZUVTJWMVJDVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVeGNXRjZVazFTUmtZelZFZHdhazFyTlZWVGFtaE9ZV3RzTVZRd1VrcE9WVFZFWkhwQ1RsRjZVV2hVYlhCV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJXUTFWREZPTTAxRk1VUk9RMFpQWVd4c05scHJVa3BsVlhoeFdqTnNVRkpIWkhwVWExSkNaRlUxTmxkVVNrOWlibVExVkZkck1FNUZNWEZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0dwTmF6VTJVMnBvVG1GcmJERlVNRkpLVGxVeE5XUjZRazVSZWxGb1ZHMXdjazVIV2tWVFdHeE5ZVzFrTlZReFRqTk5SVEZFVGtOR1QyVnJSWGhhYTFKS1pWVjRjVm96YkZCU1JXeDZWR3RTUW1SVk5UWlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPUlRGeFdYbEdUVkpHUmpOVVIhQnFTVlUxVlZKcWFFNWhhMnd4VkRCU1NrbFZNVFZrZWtKT1VYcFJhRlJ1Y0ZaSlYxcEZVMWhzVFdGdFpEVlVibkJHWXpBMVJWRllWazlsYlUxNVdtdFNTbVZWZUhGYU0yeFBaV3RXZWxSclVrSmtWVFUyV1hsR1RtSnVaRFZVVjJzd1RrVXhjVmw2VmsxU1JrWXpWRWR3YWtsVk9VVldhbWhPWVd0c01WUXdVa3BPVlRGVVpIcENUbEY2VVdoVWJuQnlUVmRhUlZOWWJFMWhiV1EyVkZod2JtTXdOVVZSV0ZaUFpXMWtOVnByVWtwbFZYaHhXak53VDFKSFpIcFVhMUpDWkZVMU5sb3piRTVKV0dRMVZGZHJNRTVGTVRaV1ZFWk5Va1pHTTFSSGNHcE9SVEZ4Vkdwb1RtRnJiREZVTUZKT1NWVTVSR1I2UWs1UmVsRm9WREJTU2sxWFdrVlRXR3hOWVcxa05sUXdVbFpqTURWRlVWaFdUMlZ0WkRWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVVrNWxiWFEyVkVWU1VtUXdlSEZaZWxKT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbEZWVmh3VDFFelkhZFVWVTB3U1ZVNVJWUlljRzFTUld3MVZFZHdiazFGTlVWV1dFNVBVa1ZHTVZSdWNHNWxhekJvWkROc1RtRlVVVEJVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5bGJXUTJWR3RvTTJWVk1YQk9SRkpQVWtaV05sUkZVbEprTUhoeFdYcFNUbVZ0VVRSVVYhQktaRlU1UlZWVVJsQlZNMk4hVkZWTk1FbFZPVVZWVkVKdFVrVnNOVlJIY0c1TlJUVnhVbGhPVDFKRlJqRlVibkJ1VFZVMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNXbU13TlVWUldGWlBaVzFqYUZSWE5UTmxWVEZ3VGtSU1QxSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFObHA1UmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Rk5VVlhWRXBOVWtaR00xUkhjR3BPUlRsRllrUm9UbUZyYkRGVU1GSlNUV3N4TldSNlFrNVJlbEZvVkRCU2MwOUZNWEZUV0ZaUVVrWkZlRlF4VGpOTlJURkVUa05HVUZKSGR6UlVWIUJLWkZVNVJWVlVSazlWTTJOIVZGVk5NRWxWT1VWaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVFZWVkZoT1QxSkZSakZVYm5CdVRsVXhkV1F6YkU1aFZGRXdWR3RTVm1WVmVFVlZXR1JOWVcxTk1GUXhVbE5QUlRGeFUxaFdVRkpHUlhoVVZrNHpUVVV4UkU1RFJsQlNSIU5vV210U1NtVlZlSEZhZWtKUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVTJXbnBXVUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMVJWVlVSazFTUmtZelZFZHdhazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqZDFSclVrcGpNRFZGVVZoV1QyVnRkRE5VVnpVelpWVXhjRTVFVWs5U1JrWjZWR3RTUW1SVk5UWmhNMlJPU1Zoa05WUlhhekJPUlRWRlZGUlNUVkpHUmpOVVIhQnFUbFV4UlZWcWFFNWhhMnd4VkRCU1VrMUZNVFZrZWtKT1VYcFJhRlF4VWtabFYxcEZVMWhzVFdGdFkhZFVhMUpPWXpBMVJWRllWazlsYlhRMVdtdFNTbVZWZUhGYWVrSlBVa1pHZWxSclVrSmtWVFUyWVROc1QxZElaRFZVVjJzd1RrVTFSVlZVU2sxU1JrWXpWRWR3YWs1Vk1YRmhSR2hPWVd0c01WUXdVbEpOUlRsRVpIcENUbEY2VVdoVU1WSlBUMFV4Y1ZOWVZsQlNSa1Y0VkVWU1VtUXdlSEZaZWxaT1pXdHZORlJYY0Vwa1ZUbEZWVlJHVFZKR1JqTlVSIUJxVGxVeE5sVnFhRTVoYTJ3eFZEQlNVazFGTlVSa2VrSk9VWHBSYUZReFVsTlBSVEZ4VTFoV1VGSkdSalpVYm13elRVVXhSRTVEUmxCV1JrVjVXbXRTU21WVmVIRmFla0pPWVcxMGVsUnJVa0prVlRVMllYcENVRk5JWkRWVVYyc3dUa1UxUlZOWWNFMVNSa1l6VkVkd2FrNVZOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF3VWxKbFZYaEZWVmhrVFdGdFRURlVhMUp6VDBVeGNWTllWbEJTUmtZMFZHNXNNMDFGTVVST1EwWlFWa1pXTkZwclVrcGxWWGh4V25wQ1RsWkdWbnBVYTFKQ1pGVTFObUY2Ums1aWJtUTFWRmRyTUU1Rk5VVlNWRVpOVWtaR00xUkhjR3BPVlRWVldrUm9UbUZyYkRGVU1GSlNaVVUxVkdSNlFrNVJlbEZvVkRGU1dtVkhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJWdGMhbFVhVVl6WlZVeGNFNUVVazlTUlZZMFZFVlNVbVF3ZUhGWmVsWlFVa1Z2TkZSWGNFcGtWVGxGVlZoa1VGVXpZIWRVVlUwd1NWVTVWV0Y2Um0xU1JXdzFWRWR3Ym1Wck9WVlRXRTVQVWtWR01WUnVjSEpPVlRCb1pETnNUbUZVVVRCVVdIQnlUa1Y0UlZWWVpFMWhiVTB4Vkcxd1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrWkdNMVJYYkROTlJURkVUa05HVUZaR2J6UlVWIUJLWkZVNVJWVllaRTVsV0dOIVZGVk5NRWxWT1ZWV1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNHNU5SVEZGWVROT1QxSkZSakZVYm5CeVRWVXdhR1F6YkU1aFZGRXdWR3RTUm1WcmVFVlZXR1JOWVcxTk1WUnNVa2RQUlRGeFUxaFdVRkpHUmpSVWJtd3pUVVV4UkU1RFJsQldSbGswVkZkd1NtUlZPVVZWV0d4T1lWaGpkMVJWVFRCSlZUbFZWVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ1VFVVeGNWb3pUazlTUlVZeFZHNXdjazFGTkdoa00yeE9ZVlJSTUZSclVrNUpWWGhGVlZoa1RXRnRUVEZVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCU1JrViFWR3RPTTAxRk1VUk9RMFpRVmtVd01WcHJVa3BsVlhoeFducENUMUpIZEhwVWExSkNaRlUxTm1FemNFOVRTR1ExVkZkck1FNUZOVVZWVkZaTlVrWkdNMVJIY0dwT1ZURTJVMnBvVG1GcmJERlVNRkpTVFVVMU5XUjZRazVSZWxGb1ZERlNUMDlGTVhGVFdGWlFVa1pGZDFSc1RqTk5SVEZFVGtOR1VGWkZhekJhYTFKS1pWVjRjVnA2UWs5U1JURjZWR3RTUW1SVk5UWmhNMnhQVTBoa05WUlhhekJPUlRWRlZWaHNUVkpHUmpOVVIhQnFUbFV4ZFdRemJFNWhWRkV3Vkd0U1VtVlZlRVZWV0dSTllXMU5NVlJXVWt0UFJURnhVMWhXVUZKR1JqWlVibXd6VFVVeFJFNURSbEJXUlVWNFdtdFNTbVZWZUhGYWVrSlBVVE5qZDFSVlRUQkpWVGxWVVZoc2JWSkZiRFZVUiFCdVRVVTFSVlpZVGs5U1JVWXhWRzV3YzA5Rk1YRlRXRlpRVWtaRmQxUXhUak5OUlRGRVRrTkdVRkpIY3pCYWExSktaVlY0Y1ZwNlFrOVdSV3g2Vkd0U1FtUlZOVFphZWxaT1NWaGtOVlJYYXpCT1JUVkZWbGh3VFZKR1JqTlVSIUJxVGtVNVZWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNVazFWTlhCa2VrSk9VWHBSYUZRd1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGSkdSWGxVVms0elRVVXhSRTVEUmxCU1IyTXhXbXRTU21WVmVIRmFla0pQWVd4V2VsUnJVa0prVlRVMlducFNVRmRJWkRWVVYyc3dUa1UxUlZkVVVrMVNSa1l6VkVkd2FrNUZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF3VWxKSlZURlVaSHBDVGxGNlVXaFVNRkp5VFVkYVJWTlliRTFoYldOIVZEQlNhbU13TlVWUldGWlBaVzEwTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSU1QxSkhjIWhVUlZKU1pEQjRjVmw2Vms1U1JrazBWRmR3U21SVk9VVldXRTVQVWtWR01WUnVjSEprTURsSlpETnNUbUZVVVRCVWJGSkNUV3Q0UlZWWVpFMWhiVTB4VkZaU1UwOUZNWEZUV0ZaUVVrWldORlJ0YkROTlJURkVUa05HVUZaRmEhaGFhMUpLWlZWNGNWcDZSazVsYkVaNlZHdFNRbVJWTlRaaGVrSk9TVmhrTlZSWGF6Qk9SVFZWVmxob1RWSkdSak5VUiFCcVRsVTFSVkpxYUU1aGEyd3hWREJTV2sxRk5VUmtla0pPVVhwUmFGUXhVazVKVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFsVWExSnlZekExUlZGWVZrOWxiWFEyVkRCb00yVlZNWEJPUkZKUFlXeFdlbFJyVWtKa1ZUVTJZVE53VUZkSVpEVlVWMnN3VGtVMWNWVlRSazFTUmtZelZFZHdhazVWTlVWWGFtaE9ZV3RzTVZRd1VscE5SVFUxWkhwQ1RsRjZVV2hVTVZKU1RsZGFSVk5ZYkUxaGJXTjVWR3hTUm1Nd05VVlJXRlpQWlcxemVGUnNhRE5sVlRGd1RrUlNUMkZzUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZsNlZrOVdSbGswVkZkd1NtUlZPVVZYVkVKT1ZUTmpkMVJWVFRCSlZUbFZWbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ1VFdzeE5sWllUazlTUlVZeFZHNXdjazFWTVhWa00yeE9ZVlJSTUZSdGNFcEpWWGhGVlZoa1RXRnRUVEZVYkZKUFQwVXhjVk5ZVmxCU1JtdzBWRmhzTTAxRk1VUk9RMFpRVmtaVmFGcHJVa3BsVlhoeFducEtUbEpHYkhwVWExSkNaRlUxTm1GNlNtMVNSV3cxVkVkd2JrMVZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0hKTmF6VjFaRE5zVG1GVVVUQlViRkp5WXpBMVJWRllWazlsYlhONVZEQm9NMlZWTVhCT1JGSlBWa2RqZUZSRlVsSmtNSGh4V1hwV1QyRnRkelJVViFCS1pGVTVSVlpVVWsxU1JrWXpWRWR3YWs1Vk5YRmlSR2hPWVd0c01WUXdVbFpKVlRGVVpIcENUbEY2VVdoVU1WSmFTVmRhUlZOWWJFMWhiV040Vkcxd1dtTXdOVVZSV0ZaUFpXMXplVlJwUmpObFZURndUa1JTVDFaR1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWbDZWazloYldjMFZGZHdTbVJWT1VWV1ZFWlFVVE5qZDFSVlRUQkpWVGxWVjFSV2JWSkZiRFZVUiFCdVRWVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWRzV3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxamVGUnVjRXBqTURWRlVWaFdUMlZ0YzJoVU1HZ3paVlV4Y0U1RVVrOVdSMDFvVkVWU1VtUXdlSEZaZWxaUVVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbEZWbFJTVGxVelkhZFVWVTB3U1ZVNVZWcDZSbTFTUld3MVZFZHdiazFWT1VWU1dFNVBVa1ZHTVZSdWNISk9SVFJvWkROc1RtRlVVVEJVYkZKdVpVVjRSVlZZWkUxaGJVMHhWREZvTTJWVk1YQk9SRkpQVmtkTmVGUkZVbEprTUhoeFdqTmtUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1UlZaVFJrNWxXR04hVkZWTk1FNUZNVVZTV0dodFVrVnNOVlJIY0c1TlZUVTJWRmhPVDFKRlJqRlVNRkpDWlVVMVNXUXpiRTVoVkZFd1ZHeFNhazFGZUVWVldHUk5ZVzFrTTFSV1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGSkdWV2hVTUU0elRVVXhSRTVFVWs1U1JXdCFXbXRTU21WVmVIRmFla1pRVWtVeGVsUnJVa0prVlRsRlVWaHdiVkpGYkRWVVIhQnVUVlU1UlZaWVRrOVNSVVl4VkRCU1FtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNRlJzVW01TmEhaEZWVmhrVFdGdFpETlVhMUpQVDBVeGNWTllWbEJTUmxVd1ZEQk9NMDFGTVVST1JGSk9Va1pWZVZwclVrcGxWWGh4V25wR1VGWkZiSHBVYTFKQ1pGVTVSVkZVU20xU1JXdzFWRWR3YmsxVk9WVmFNMDVQVWtWR01WUXdVa0pOYXpWMVpETnNUbUZVVVRCVWJYQkNUV3Q0UlZWWVpFMWhiV1F6Vkc1d1QwOUZNWEZUV0ZaUVVrWnNNMVF3VGpOTlJURkVUa1JTVGxKSFp6UlVWIUJLWkZVNVJWZFlhRTFTUmtZelZFZHdibVF3T1VWVmFtaE9ZV3RzTVZRd1VscGxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVVEJVVlZKeVpXMWFSVk5ZYkUxaGJXTjVWRlpTYW1Nd05VVlJXRlpRVWtWRk1WUnBSak5sVlRGd1RrUlNUMkZyVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZvemFFNVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVVZYV0doUFVUTmpkMVJWVFRCT1JURlZVbGhvYlZKRmJEVlVSIUJ1VFdzeFZWWllUazlTUlVZeFZEQlNSbVZGTlZsa00yeE9ZVlJSTUZSdGNFWkpWWGhGVlZoa1RXRnRaRFJVVnpVelpWVXhjRTVFVWs5aGEydzBWRVZTVW1Rd2VIRmFNMmhPWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsRlYxaHdUMkZZWSFkVVZVMHdUa1V4VlZSWWNHMVNSV3cxVkVkd2JrMXJOVVZXV0U1UFVrVkdNVlF3VWtabGF6VkpaRE5zVG1GVVVUQlViWEJXWld0NFJWVllaRTFoYldRMFZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFVa1pyZVZSclRqTk5SVEZFVGtSU1RsWkdSWGhhYTFKS1pWVjRjVnA2U2s5bFdHTiFWRlZOTUU1Rk1WVlZWRkp0VWtWc05WUkhjRzVOYXpVMlZsaE9UMUpGUmpGVU1GSkdUVVU1V1dRemJFNWhWRkV3Vkcxd2JtTXdOVVZSV0ZaUVVrVlZkMVF3YURObFZURndUa1JTVDJGdFkhZFVSVkpTWkRCNGNWb3phRTlTUmxrMFZGZHdTbVJWT1VWWFZGWk9WVE5qZDFSVlRUQk9SVEZWVlZob2JWSkZiRFZVUiFCdVNWVjRSVlZZWkUxaGJXUTBWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVWtkT05GUkZVbEprTUhoeFdqTm9UbVZzV1RSVVYhQktaRlU1UlZremJFMVNSa1l6VkVkd2JtVkZNVFpYYW1oT1lXdHNNVlF3VW1wbFZUVndaSHBDVGxGNlVUQlVWbEpTWlVkYVJWTlliRTFoYldOb1ZGaHNNMDFGTVVST1JGSk9Wa1pGTVZwclVrcGxWWGh4V25sR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTVSVkpVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Rk5UWlZVMFpOVWtaR00xUkhjRzVsUlRVMlVtcG9UbUZyYkRGVU1GSnFTVlU1UkdSNlFrNVJlbEV3VkZaU2JrbFhXa1ZUV0d4TllXMWphRlF3VWxaak1EVkZVVmhXVUZKRlZURlVVMFl6WlZVeGNFNUVVazlsYlhRMVZFVlNVbVF3ZUhGYU0yaFFWa2RSTkZSWGNFcGtWVGxGV2pOa1RsVXpZIWRVVlUwd1RrVXhjVkZZYkcxU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1WUmtla0pPVVhwUk1GUlhjRUpOUjFwRlUxaHNUV0Z0WXpCVVYhQmFZekExUlZGWVZsQlNSV3d6Vkd0b00yVlZNWEJPUkZKUVVrVXdNRlJGVWxKa01IaHhXak5zVGxKR1dUUlVWIUJLWkZVNVJWcDZRazVsV0dOIVZGVk5NRTVGTVhGUlZFWnRVa1ZzTlZSSGNHNU9SVFZGV2pOT1QxSkZSakZVTUZKS1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRXdWREJTYW1Nd05VVlJXRlpRVWtWc00xUldhRE5sVlRGd1RrUlNVRkpIWkRSVVJWSlNaREI0Y1ZvemFGQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVVZhZWxaUFZUTmpkMVJWVFRCT1JURlZZWHBHYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVeFJWSllUazlTUlVZeFZEQlNSazVWTVhWa00yeE9ZVlJSTUZReFVrSkpWWGhGVlZoa1RXRnRaRFJVTUZKclQwVXhjVk5ZVmxCU1IhTiFWRzVzTTAxRk1VUk9SRkpPVmtack1GcHJVa3BsVlhoeFducFdUMkZZWSFkVVZVMHdUa1V4VlZaVFJtMVNSV3cxVkVkd2JrNVZOVFpXV0U1UFVrVkdNVlF3VWtaTlJURjFaRE5zVG1GVVVURlVWVkpHWlVWNFJWVllaRTFoYldRMFZGWlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1ZGZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSU1RsSkhjMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6WkU5U1IyUjZWR3RTUW1SVk9VVlJWRkpRVjBoa05WUlhhekJPVlRGRlYxaG9UVkpHUmpOVVIhQnVaREExTm1GRWFFNWhhMnd4VkRGU1FrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJNRlJWVWxwTlYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVibkJTWXpBMVJWRllWbEJTUlVWNFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9Va2RqTVZSRlVsSmtNSGh4V2pOa1QxSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVkZVVms1Vk0yTiFWRlZOTUU1Rk1VVlVVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURsRlZsaE9UMUpGUmpGVU1GSkNaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4VkZWU2FrMXJlRVZWV0dSTllXMWtNMVJYY0V0UFJURnhVMWhXVUZaRlJXaFVXR3d6VFVVeFJFNUVVazVTUlZVd1dtdFNTbVZWZUhGaE0yUlBaV3N4ZWxSclVrSmtWVGxGVVZob1QyUjZNRGs4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9uTTZmenAhT244NmJ6cC9PcHM2ZldUd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1T2lET3BDN09veTRnenB6T244NmR6cC9PbTg2ZnpxYk9uMWtnejREUGdjNi96NElnenFRdXpxTXVJTTZhTHM2a0xzNlZMczZiTGlBZ0lEd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9