English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOamxMT2lET21jNmF6cFhPa1NBdElNNlZ6cURPa2M2ZHpwL09uTTZYSUMwZ3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnTFNET21TN09sUzdPbWk0OEwyZ3hQangxYkNCamJHRnpjejBpYVc1dVpYSk1hVzVyY3lJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0RPa2MrR3pyWFBoTTYhejRIT3I4NnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajdPa2M2OXpySFBoOCtPejRIT3Q4K0R6cmNnenJIUGdNK01JTTZrenEhUGdjNjh6ckU4TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOEwhVnNQanhrYVhZZ2FXUTlJbk5vYiFkTWFXNWxUV0Z3SWlCemRIbHNaVDBpZDJsa2RHZzZJREV5TUhCNE8yTjFjbk52Y2pvZ2NHOXBiblJsY2p0MFpYaDBMV0ZzYVdkdU9pQmpaVzUwWlhJN1kyOXNiIUk2SUNNMU1qbGlaalk3Y0dGa1pHbHVaem9nTVRWd2VEc2lQczZWenJ6UGhzNnN6ciFPdWMrRHpyY2d6NGZPck0rQno0VE90end2WkdsMlBqeGthWFlnYVdROUluSnZkWFJsVFdGd1h6SXpOREVpSUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVbHVabTlOWVhBaUlHaHBaR1JsYmo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJ6VEdWblpXNWtJajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKemRIQnpJR05vYTJKNElpQmphR1ZqYTJWa1BTSmphR1ZqYTJWa0lqNGd6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVluVnpaWE5NWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZEhiMmx1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGliIVYwZCFKa0lHTm9hMko0SWo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUTI5dGFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKeWRISnVJR05vYTJKNElqNGd6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0psZUhCc1RHVm5aVzVrSWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TDJScGRqNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbk5qYUdWa2RXeGxUR2x6ZEVOdmJuUmhhVzVsY2lJK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHlNelF2T1M4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQczZhenBIT21NNlh6cHpPbGM2aHpwbk9uYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNaUkrenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenFET2tjNmh6cEhPbTg2WnpwRWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKamIyMWxJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpFNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhPRG8xTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4T1RvME5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhT3VzK0V6clhPdTg2MXpxOGd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenJmT3ZTRE9zYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5ERXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTXpReE1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2aHpwSE9tODZaenBFZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTBNVEEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5ERXdOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPbk02UnpxSE9tYzZkenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXhNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1UQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNmZ6cFRPbjg2Y3pwY2d6cURPa2M2Z3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF4TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNVEE1UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxVE9sODZjenBFZ3pxUE9rYzZoenBIT3BzNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTVRFd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOREV4TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbTg2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TVRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwak9sYzZoenB6T244NmF6cGZPb002WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3TVRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNREUyUEM5emRISnZibWMrSU02bXpwSE9vYzZjenBIT21zNlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5EQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTXpRd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBjZ3pxUE9tYzZrenBmT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cVRPbDg2Y3pwRWd6cHJPcWM2ZHpxUE9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBNU1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3T1RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZkenAvT25jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cVhPbk02ZHpwSE9vODZaenA4dHpwdk9wYzZhenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURnMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREE0TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nmx6cHpPbmM2UnpxUE9tYzZaenA4dHpwdk9wYzZhenBYT21jNmZJTTZWenFET2tjNmR6cC9Pbk02WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNelF3T0RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTBNRGc1UEM5emRISnZibWMrSU02WkxzNlZMczZhTGlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EZ3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBNE1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZsenB6T25jNlJ6cVBPbWM2ZkxjNmJ6cVhPbXM2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZkenAvT25jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2Znpwa2d6cEhPbmM2UnpxSE9rODZsenFIT244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURFNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREF4T1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0wTURZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOREEyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBMk9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TmprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TkRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNelF3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOREEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016UXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BjNmR6cFhPb2M2VHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EY3lMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpRd056TXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0wTURjelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cC9PcGM2VXpwL09wYzZoenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16UXdOelF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNME1EYzBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenBuT21zNmZ6cCFPbjg2Y3pwbk9sTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNME1EYzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TkRBIU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZjenFET2xjNmJ6cEhPbXM2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TWpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNREkwUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZmenFQT3BNNlJ6cVBPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPa2M2Y3pxRE9rYzZrenBiT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT21zNmF6cHZPbDg2anpwSE9tczZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1ESTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBeU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rczZaenB2T204NlZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpjd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0hTURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVRPbDg2ZHpwL09wTTZoenAvT3BzNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cExPbGM2ZHpwYk9tYzZkenBIT2xNNlp6cHJPbnkhT2xjNlp6cVBPbjg2VXpwL09veURPb002YnpwSE9rODZaenBIT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek56QXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpjd016RThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2WnpwIU9uODZrenBmT3BNNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TWp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cUhPbjg2bXpwY2dQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURNekx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekF6TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmt6cEhPbU02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TSFNRE0wTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek56QXpORHd2YyFSeWIyNW5QaUF5enJjZ3pxRE9tODZSenBQT21jNlJ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNemN3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTSFNRE0xUEM5emRISnZibWMrSURIT3R5RE9vTTZienBIT2s4Nlp6cEhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TnpBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemN3TXpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwZk9tODZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekF6Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dNemM4TCFOMGNtOXVaejRnenA3T2xjNmR6cC9PbE02ZnpxZk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16Y3dNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNIU1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNmZ6cWJPbHlET2xjNmd6cEhPbmM2Znpwek9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNIU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TnpBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenBUT2xjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURZNUx5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEyT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0hTURjd0x5SStQSE4wY205dVp6NHpOekEhTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cUhPbjg2YXpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOekEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016Y3dOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmp6cHpPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpOakV3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016WXhNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmh6cEhPbWM2VXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell4TURZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNVEEyUEM5emRISnZibWMrSU02WXpwWE9vODZqenBIT204NmZ6cCFPbWM2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9sYzZhUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenBiT21jNmR6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cHZPbjg2aHpwWE9uand2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBd09DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TURnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T0RFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGd4UEM5emRISnZibWMrSU02VHpwWE9xYzZoenBQT21jNmF6cGNnenFQT3A4NmZ6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2YnpxWE9wczZwenFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOemM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVkZVVk5HVDFaRlZqUlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFOb1ZFVlNTbVZWZUhGYWVsWlBWa2QwTkZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVFUWs1U1JsWTJWRlZTYms1RmVFVlRXR3hOWVcxak1WUXdVbXBPVlRGVlUxUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1V1dSNlFrNVJlbEYhVkZWU1ZtVnJPVVZVV0doT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpDWlZVeGNWTllhRkJXUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaHRVa1pHTTFSSGNGSmtNRGxWVlZob1QyRnRZekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlpla1pQVmtkTmQxUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIZHpSVWExSkNaRlUxUlZKWVpFOWhiWE14VkZkd1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdObFJGVWtwbFZYaHhZVE5rVUZaRlZYaFVibkJHVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERm9NMDFGTVVST1JFSk9Wa1ZyZVZSWWNISmxhekZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKS1l6QXhjVk5ZVmxCV1JWWTBWRlZTVGsxck1YRlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psVjFwRlZWaGtUV0ZzUmpSVWExSk9aREExUlZOVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJXVWtwT1JUbEZWVlJLVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWTnFhRTlTUlVZeFZHdFNSazFyT1VWV1ZFWlBVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZod1RWSkZiRFZVUiFCeVpVVTFjVlJVVmxCU1JVVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVjBoamQxUlZUVEJOUlRGVllYcFNUMUpIYyFoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIVI2VkZkd1NtUlZPVlZUV0doT1ZrZHpkMVJ1Y0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWVlliRTVTUlVZMlZERlNTazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1RtRnNhekZVTVZKT1RrVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYzA5Rk5VVlJXRlpQVWtWVmVWUXhVa3BsYXpFMlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVVY0UlZOWWJFMWhiWFExVkRCU2NrNVZNWEZSVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYZFVWIUJDWkRBNVZWSlliRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWVFdFNU9ZV3RzTVZReFVrNWxhekUyVTFob1QxWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3VW1WVk1WVlVWRVpQWlcxek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFV4TmxWWWFFNVdSa1l6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVlpORlJyVWtKa1ZUVkZVMWhzVUZaRmEhaFVNRkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVZFVlNTbVZWZUhGaE0hQk9aVzF6ZVZSWGNGcGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVFUWs1aGEwWTFWRlZTVm1Rd09WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbXBqTURGeFUxaFdVRlpGTVRaVVZsSkNUa1V4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkhXa1ZWV0dSTllXeEdORlJ1Y0dwbFZURTJXVE5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeE5XUXpiRTVoVkZFeFZGZHdja2xWTlZWVldHeFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYTFKS1pEQXhSVm96YkU5bGEwWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR3hOVWtWc05WUkhjSEpsVlRVMlVsaGtUbUZyTVROVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVhTR04hVkZWTk1FMUZNWEZUVkZaUVVrVldOVlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJIcFVWIUJLWkZVNVZWTlVRazVsYkZWNVZEQlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZwclVsSmtNSGh4VlZoc1QxWkdWak5VVmxKYVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREJPTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxTmQxUldVa3BsUlRGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkxUMFUxUlZGWVZrOVNSV3N3VkZWU1NtVlZNVFpSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFZYaEZVMWhzVFdGdGREVlVNVkpTVFVVeE5scDZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSZDFSWWNFSmtNRGxWWVhwU1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpZVGs1aGEyd3hWREZTU2s1Vk5UWlhWRUpQU1ZoamQxUlZUVEJOUlRFMlVsUktUMlZ0WSFoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMlI2VkZkd1NtUlZPVlZUVTBaUVZrVlZhRlJZY0VKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUmFhMUpTWkRCNGNWVlljRTlXUlZVeFZHNXdXbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSWGJETmxWVEZ3VGtSV1RtRnRjIWRVTUZKT1pWZGFSVlZZWkUxaGJFWTJWRzV3YWs1Vk1VVlZWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsRVpETnNUbUZVVVRGVVdIQkdUVVV4UlZOVVJsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoUkdoUFVrVkdNVlJyVWxKa01EVTJVMWh3VUZaRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlliRTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlVWWmVrWlFWa1UwTkZSclVrSmtWVFZGVlZoc1VGWkhUWGxVViFCeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXdWRVZTU21WVmVIRmhNIUJQVmtka05GUlljRzVPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVFrOVNSMk14VkRCU1RrMUZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWs1ak1ERnhVMWhXVUZaRk1HaFViRkpDVFVVMU5tRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVYV2tWVldHUk5ZV3hGZUZSclVtNWxhemxGVTFSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTUWsxRk1YRldXR1JRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWExSldUa1U1UlZaWWNGQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZUV0dSUFVrVXdlVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGR6UlVhMUpDWkZVMVJWZFlhRTlTUlZZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrSk9ZV3N4TkZSWWNFZFBSVFZGVVZoV1QxSkdhIWhVYTFKT1NWVXhWVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WcmVFVlRXR3hOWVcxemQxUlhjR3BsYXpWRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4ZFdSNlFrNVJlbEYhVkcxd2FtUXdOVFpSV0hCT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpTVFdzMVJWUlVVazVXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGSk5helZ4WVhwS1VGWkZNVE5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXSEJQWVd4Rk1GUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGYnpSVWExSkNaRlUxUlZkVVZrNWhiWFExVkc1d2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGcmJEWlVibkJPVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERm9NMDFGTVVST1JFSlBaV3RyTUZSc1VrSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVl6QXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWREZTVG1WVk9WVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psVjFwRlZWaGtUV0ZzUldoVWJGSnFaREExUlZWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wTmF6VkZZWGxHVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXSkVhRTlTUlVZeFZHdFNibVZGTVhGV1ZFcFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVlpVU2s1V1JsazBWR3RTUW1SVk5VVmFla0pQVWtkTmVWUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSVVJWSktaVlY0Y1dGNlJsQldSa1kxVkZWU2NtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXYUROTlJURkVUa1JDVUZKSFRXaFVibkJ5Wld0NFJWTlliRTFoYlhONFZERlNhbVF3TVhGU1dHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZaWkhwQ1RsRjZVWGRVTVZKS1RWVTFObE5VU2xCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbHBsUlRVMlZWaGtUbUZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZtMVNSa1l6VkVkd1VrNVZOVlZYVkVwUFZrVlZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMWNWVllhRTlTUmtZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZaTkZSclVrSmtWVFZGWVhwV1RsWkZiRFpVVjJ3elpWVXhjRTVFVms5aGJGWTFWREJTU2sxVk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbTlQUlRWRlVWaFdUMVpGUmpSVVZsSnFUVlUxY1ZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVnJlRVZUV0d4TllXMXplVlF3VWtwT1ZUVkpaSHBDVGxGNlVYaFVWVkpTU1ZVMU5sWlRSazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWVVdFNU9ZV3RzTVZReFVtcGxhekZWVmxSQ1RtVnJSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYUcxU1JrWXpWRWR3Vm1Rd09VVlRVMFpPVWtkak1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlV6WkRWVVYyc3dUbFUxTmxvemJGQldSVVV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZCFORlJyVWtKa1ZUVlZVbGhvVGxKSFpEUlVWMnd6WlZVeGNFNUVWbEJTUlZVeFZGWlNjbVZyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuTlBSVFZGVVZoV1QxWkZWalpVVmxKU1pWVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1VmVFVlRXR3hOWVcxek1GUXdVa1pPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1V1dSNlFrNVJlbEY0VkZaU2JrbFZOVlZaZVVaT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkp5WldzMVZWb3piRTlsYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGWmxWVEUyVVZSU1RtRnJhekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCVk0yUTFWRmRyTUU1Vk9WVlZWRXBQVmtkME5WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIZHpSVWExSkNaRlUxVlZOVVNrNVdSIU13VkRCU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdObFJGVWtwbFZYaHhZWHBXVDFaRlJqTlVWbEpLWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWm9NMDFGTVVST1JFWk9ZVzF6TUZSWWNFNWtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKU1l6QXhjVk5ZVmxCV1IhTjRWRmR3U21Rd01WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzVmpaVVYhQlNUVVUxTmxOWVRrNWhhMnd4VkRGU2NrMUZNWEZYVkZKT1pXdEdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhzYlZKR1JqTlVSIUJXWldzNVZXRjVSazlTUjA0elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVGxWVVZoa1QyRnNWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5WVlZWRUpPVWtaVmVGUnRiRE5sVlRGd1RrUldVRkpHYkRSVVZsSkNaVzFhUlZWWVpFMWhiRlYhVkRCU1NrMXJPVVZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbEVaRE5zVG1GVVVURlVNRkpTVFVVMU5sVlVSazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU1ZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlOREEyTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsRllYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUVVV4UlZremNHMVNSV3cxVkVkd2JrNVZPVVZTV0U1UFVrVkdNVlJyVWtKTmJWcEZVMWhzVFdGdFl6RlVNRkpxWXpBMVJWRllWazlTUlVWNFZHdG9NMlZWTVhCT1JGSlFWa2QwTkZSRlVsSmtNSGh4VlZoa1QxWkZielJVViFCS1pGVTVSV0Y2Vms5Uk0yTiFWRlZOTUUxRk1VVlZWRkp0VWtWc05WUkhjRzVPVlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWExSkNUVVUxZFdRemJFNWhWRkV4VkZWU1FrMVZlRVZWV0dSTllXeEdNMVJyVW10UFJURnhVMWhXVUZaRlJqUlVWazR6VFVVeFJFNUVRazVTUmtVd1dtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9ZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZGVVZSR1QxZElaRFZVVjJzd1RsVXhSVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3VW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUk1WUlZVbEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzUmpOVWJYQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSVVY1VkRGT00wMUZNVVJPUkVKT1VrZGpNVnByVWtwbFZYaHhZVE5rVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMVJWSllhRzFTUld3MVZFZHdjbVZGTVZWU1dFNVBVa1ZHTVZSclVrWmxWVGxKWkROc1RtRlVVVEZVVmxKR1RsVjRSVlZZWkUxaGJFWTBWRmh3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtWV05WUXhUak5OUlRGRVRrUkNUbFpHUlhkYWExSktaVlY0Y1dFemFFOVJNMk4hVkZWTk1FMUZNVlZXVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKbFJUVkZXak5PVDFKRlJqRlVhMUpHVFcxYVJWTlliRTFoYlhRMFZHeFNVbU13TlVWUldGWlBVa1ZWZVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1RsWkdhekJVUlZKU1pEQjRjVlZZYUU5bGExazBWRmR3U21SVk9WVlNWRkpPVlROamQxUlZUVEJOUlRGVldYbEdiVkpGYkRWVVIhQnlaVVU1UlZaWVRrOVNSVVl4Vkd0U1JrbFZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJXVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc1JqUlVNR2d6WlZVeGNFNUVWazVoYTBZMVZFVlNVbVF3ZUhGVldHaFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZ4VVZSS1RWSkdSak5VUiFCU1pVVTVWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTU21WRmVFVlZXR1JOWVd4R05GUXhVbXRQUlRGeFUxaFdVRlpGYkRWVVYyd3pUVVV4UkU1RVFrNWhhMVkwV210U1NtVlZlSEZoTTJ4T1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVkZVMWhvVUZOSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWUlljRTFTUmtZelZFZHdVbVZWTVZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVrcGxhelZVWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCR1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRmh3Ym1Nd05VVlJXRlpQVWtWc00xUXhhRE5sVlRGd1RrUldUbUZyTURGVVJWSlNaREI0Y1ZWWWJFNVNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZUVkVKT1pWaGpkMVJWVFRCTlJURnhVVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMVJWb3pUazlTUlVZeFZHdFNTbVF3TlZsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNGcGxSWGhGVlZoa1RXRnNSalZVVlZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXdDVWRzVzTTAxRk1VUk9SRUpPWVd0R05scHJVa3BsVlhoeFlUTnNUMkZ0WkhwVWExSkNaRlUxUlZOWVpFNWlibVExVkZkck1FNVZNWEZaTTJ4TlVrWkdNMVJIY0ZKbFYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVibkJxWXpBMVJWRllWazlTUlZVeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFOTVZSRlVsSmtNSGh4VlZob1VGZElaRFZVVjJzd1RsVXhjVm96VGs5U1JVWXhWR3RTUms1Rk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUlhjRzVsUlhoRlZWaGtUV0ZzUmpSVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrNWhiV1ExVkVWU1VtUXdlSEZWV0doUFpXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFVVeFZWZFVTbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSclVrWk5helZaWkROc1RtRlVVVEZVViFCeVl6QTFSVkZZVms5U1JWVm9XbXRTU21WVmVIRmhNMnhRVmtkMGVsUnJVa0prVlRWRlVsTkdUMGxZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxSWWFFMVNSa1l6VkVkd1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJyVWs1ak1EVkZVVmhXVDFKRmJEUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTlTUlRGNlZHdFNRbVJWTlVWVFdHaE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVkZOR1RWSkdSak5VUiFCU1pWVXhWVnBFYUU1aGEyd3hWREZTVG1Wck1WUmtla0pPVVhwUmQxUlhjRXBsVjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVVYhQnFZekExUlZGWVZrOVNSV3cxVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaT1pXc3dlRlJGVWxKa01IaHhWVmhzVG1GdGR6UlVWIUJLWkZVNVZWUlljRkJWTTJOIVZGVk5NRTFGTVhGVWFtaE9ZV3RzTVZReFVrNU5SVEZVWkhwQ1RsRjZVWGRVViFCT1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3RTVW1Nd05VVlJXRlpQVWtWc05sUlRSak5sVlRGd1RrUldUbVZzUlhsVVJWSlNaREI0Y1ZWWWJFNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUQm9aRE5zVG1GVVVURlVXSEJXWlZWNFJWVllaRTFoYkVZMVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZDFSWGJETk5SVEZFVGtSQ1RtRnJWalphYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5U1JWWjZWR3RTUW1SVk5VVlRXR1JRVTBoa05WUlhhekJPVlRFMlUxUkdUVkpHUmpOVVIhQlNaVVU1VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1RtUXdOVFZrZWtKT1VYcFJkMVJXVW01bGJWcEZVMWhzVFdGdGREVlVNRkpXWXpBMVJWRllWazlTUlZWNVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFrTmxSRlVsSmtNSGh4VlZob1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVk5VVWsxU1JrWXpWRWR3VW1WRk9VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVa3BKVlRsVVpIcENUbEY2VVhkVVZsSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSV3RvVkc1c00wMUZNVVJPUkVKT1ZrZDBObHByVWtwbFZYaHhZVE5zVDJWcmJIcFVhMUpDWkZVMVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNTazFyT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSWGNFSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFZVYlhCcVl6QTFSVkZZVms5U1JXd3pWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpPWVd4c05GUkZVbEprTUhoeFZWaHNUbEpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZOVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMUZNWEZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVkZWRmhPVDFKRlJqRlVhMUpLWkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hHTlZSVlVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkZhIWRVUlZKU1pEQjRjVlZZYkU1U1IxRTBWRmR3U21SVk9WVlRXSEJRVVROamQxUlZUVEJOUlRGeFVsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaVlV4TmxkWVRrOVNSVVl4Vkd0U1NtVkZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJYY0U1TlZYaEZWVmhrVFdGc1JqVlVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUld3MlZGaHNNMDFGTVVST1JFSk9ZV3RWZVZwclVrcGxWWGh4WVROc1RtVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFSVk5ZYUZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlVXRTVQVWtWR01WUnJVa3BsUlRsWlpETnNUbUZVVVRGVVYhQk9UVVY0UlZWWVpFMWhiRVkxVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrVnJkMVJGVWxKa01IaHhWVmhzVG1GdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWTlVRazloV0dOIVZGVk5NRTFGTVhGVVdHeHRVa1ZzTlZSSGNISmxWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVViFCU1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3V21Nd05VVlJXRlpQVWtWcmQxUXdhRE5sVlRGd1RrUldUbUZ0VFhkVVJWSlNaREI0Y1ZWWWJFOVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZKT1lWaGpkMVJWVFRCTlJURnhWMWh3YlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHdFNTa2xWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNU9SWGhGVlZoa1RXRnNSalZVYm5CWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3hWRlpPTTAxRk1VUk9SRUpPWVcxTmQxcHJVa3BsVlhoeFlUTnNVRlpHUm5wVWExSkNaRlUxUlZOVVVrNWlibVExVkZkck1FNVZNWEZoZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZKbFZUbFZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpLVGxVMWNHUjZRazVSZWxGIVZGaHdRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzEwTlZRd1VtNWpNRFZGVVZoV1QxSkZNVE5VVnpVelpWVXhjRTVFVms1aGJVMHhWRVZTVW1Rd2VIRlZXSEJPVWtadk5GUlhjRXBrVlRsVlUxTkdVRkV6WSFkVVZVMHdUVVV4TmxGVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtVlZOVFpaTTA1UFVrVkdNVlJyVWs1a01EbEpaRE5zVG1GVVVURlVWIUJxU1ZWNFJWVllaRTFoYkVZMlZGWm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFrZWxSclVrSmtWVFZGVkZoc1QxTklaRFZVVjJzd1RsVXhjVm96Y0UxU1JrWXpWRWR3VW1Wck1UWmFSR2hPWVd0c01WUXhVa3BPUlRWd1pIcENUbEY2VVhkVVdIQlNaVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkRGT00wMUZNVVJPUkVKT1pXeEZlVnByVWtwbFZYaHhZVE5zVUZaSFRucFVhMUpDWkZVMVJWUlVSazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaU1dHaE5Va1pHTTFSSGNGSmxhelUyVm1wb1RtRnJiREZVTVZKT1pVVTFOV1I2UWs1UmVsRiFWRmh3Ym1WWFdrVlRXR3hOWVcxME5sUlhjRXBqTURWRlVWaFdUMUpGTURCVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrNWxhekF4VkVWU1VtUXdlSEZWVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZXVE5PVDFKRlJqRlVhMUpTWkRBMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWazVGZUVWVldHUk5ZV3hGZDFSWWNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVV0d3elRVVXhSRTVFUWs5U1JrWTBXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWVd4V2VsUnJVa0prVlRWRlZWUkNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFV4TmxremJFMVNSa1l6VkVkd1VrMUZOVFpoUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1SlZURTFaSHBDVGxGNlVYZFVhMUp1VFZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHNXdWbU13TlVWUldGWlBVa1pGTUZRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnRUWGhVUlZKU1pEQjRjVlZVUWxCV1JWazBWRmR3U21SVk9WVlVVMFpQWVZoamQxUlZUVEJOUlRWRllYcENiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxTmxvelRrOVNSVVl4Vkd0U1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXdNRlJGVWxKa01IaHhWVlJHVGxKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVVazloV0dOIVZGVk5NRTFGTlZWU1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxWVWxoT1QxSkZSakZVYTFKV1pWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Y2sxRmVFVlZXR1JOWVd4RmVGUlljRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHUmpOVVZrNHpUVVV4UkU1RVFrOVdSa1kyV210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrWkdlbFJyVWtKa1ZUVkZWbFJDVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlVVazFTUmtZelZFZHdVazFWTlZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVsSmxSVFZFWkhwQ1RsRjZVWGRVYkZKYVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlpTY21Nd05VVlJXRlpQVWtaVk1GUlRSak5sVlRGd1RrUldUMUpGYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrNVdSa2swVkZkd1NtUlZPVlZWV0d4UFlWaGpkMVJWVFRCTlJUVnhWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeGNWZFlUazlTUlVZeFZHdFNXazFGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVrcEpWWGhGVlZoa1RXRnNSWGxVYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1JXdDVWRVZTVW1Rd2VIRlZWRXBQVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaHNVRkV6WSFkVVZVMHdUVVUxY1ZkWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVFZrZWtKT1VYcFJkMVJ0Y0ZwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVXSEJxWXpBMVJWRllWazlTUm10NVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VlZSS1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVlpUUmsxU1JrWXpWRWR3VWsxck5YRlNhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzUlhsVWJYQlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1Y1Vkd0T00wMUZNVVJPUkVKUFlXMU9ORnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMVJWZFRSazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWFUwWk5Va1pHTTFSSGNGSk5helUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1NWVjRSVlZZWkUxaGJFVjVWREJTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmFGUnViRE5OUlRGRVRrUkNUMkZ0WSFoYWExSktaVlY0Y1dGNlFsQlNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVVZYVkZKUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZZWHBHVFZKR1JqTlVSIUJTVFdzNVJWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNWbU13TlVWUldGWlBVa1pyTUZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZSWGhVUlZKU1pEQjRjVlZVU2xCU1JsazBWRmR3U21SVk9WVldXR2hOVWtaR00xUkhjRkpOYXpsRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldaVVUxTldSNlFrNVJlbEYhVkcxd2FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0ZKak1EVkZVVmhXVDFKR2EyaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVoYldSNlZHdFNRbVJWTlVWWFZFcFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZoc1RWSkdSak5VUiFCU1RXczFjVmRxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck5WUmtla0pPVVhwUmQxUnRjRnBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVdIQnFZekExUlZGWVZrOVNSbXQ1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWkdlbFJyVWtKa1ZUVkZWMVJLVDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlljRTFTUmtZelZFZHdVazFyTlhGWGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk5SVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGRVYlhCYVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTYm1Nd05VVlJXRlpQVWtacmVWUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZWVVNrOWxhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTlJUVnhXWHBDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWa3pUazlTUlVZeFZHdFNXazVIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGJETk5SVEZFVGtSQ1QyRnRkelJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s1Vk0yTiFWRlZOTUUxRk5YRmhNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWeFZWaE9UMUpGUmpGVWExSmFUbFUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1drMXJlRVZWV0dSTllXeEZhRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWWVkhZFVWVTB3VFVVMU5sRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSclVtcGtNRGxKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKcVpXdDRSVlZZWkUxaGJFVm9WRlpTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmFGUlliRE5OUlRGRVRrUkNUMlZyVlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOWxhMng2Vkd0U1FtUlZOVVZaTTJoUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJXVFZKR1JqTlVSIUJTU1ZVeGNWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyT1ZSa2VrSk9VWHBSZDFSdWNFcE5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCeVl6QTFSVkZZVms5U1IwNDFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT2VsUnJVa0prVlRWRldYcENUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVlZremFFMVNSa1l6VkVkd1VrbFZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaSlZUVlVaSHBDVGxGNlVYZFVibkJXWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdhbU13TlVWUldGWlBVa2ROZUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUV2hVUlZKU1pEQjRjVlZUUms5aGEyODBWRmR3U21SVk9WVldVMFpRVlROamQxUlZUVEJOUlRVMlYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UlZSWVRrOVNSVVl4Vkd0U2FrMXJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01TlJYaEZWVmhrVFdGc1JXaFVibkJIVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZERk9NMDFGTVVST1JFSlBaVzFqZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGVXpZIWRVVlUwd1RVVTFObUY2VW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlNXRTVQVWtWR01WUnJVbTVrTURGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnlUVVY0UlZWWVpFMWhiRVV3VkZWU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNVlJzVGpOTlJURkVUa1JDVUZKRlJUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUmtaNlZHdFNRbVJWTlVWYU0yeFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhwQ1RWSkdSak5VUiFCU1RrVXhObEpxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk5VUmtla0pPVVhwUmQxUXdVazVKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSk9ZekExUlZGWVZrOVNSMk4hVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZHpkMVJGVWxKa01IaHhWVlJTVDFaR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVWazVsV0dOIVZGVk5NRTFGT1VWWFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWVlZoT1QxSkZSakZVYTFKdVRXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2s1RmVFVlZXR1JOWVd4Rk1GUXdVazlQUlRGeFUxaFdVRlpHYkROVVZrNHpUVVV4UkU1RVFsQlNSIVEyV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1VrWkdlbFJyVWtKa1ZUVkZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphWkRBMU5XUjZRazVSZWxGIVZERlNRa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZSV1VrcGpNRFZGVVZoV1QxSkhkRFJVYlRVelpWVXhjRTVFVms5aGEydzBWRVZTVW1Rd2VIRlZWRlpPWldzME5GUlhjRXBrVlRsVlYxaHdVRkV6WSFkVVZVMHdUVVU1VlZWVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVFpoTTA1UFVrVkdNVlJyVW5KTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVhMDR6VFVVeFJFNUVRbEJXUmxZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBVa1ZzZWxSclVrSmtWVFZGWVhwR1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFjVlZVVWsxU1JrWXpWRWR3VWs1Vk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRlpOUlhoRlZWaGtUV0ZzUlRGVU1WSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0VkRGT00wMUZNVVJPUkVKUVZrZHpNVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGcmJIcFVhMUpDWkZVMVZWRllaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGWmtNREZGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKYVRsVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWRlZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05GUldUak5OUlRGRVRrUkdUbEpGTVRaYWExSktaVlY0Y1dGNVJrNWxhekY2Vkd0U1FtUlZOVlZSVkVKUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVTJWbFJTVFZKR1JqTlVSIUJXWkRBMWNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNha2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZUZSVlVtcE9SMXBGVTFoc1RXRnRjMmhVTVZKU1l6QTFSVkZZVms5V1JVVXhWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtWV05sUkZVbEprTUhoeFZsaG9UbEpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZvemJFMVNSa1l6VkVkd1ZtVkZNVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VW01bFZUbEVaSHBDVGxGNlVYaFVWbEpHVFZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHdFNXbU13TlVWUldGWlBWa1ZXTlZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkhUV2hVUlZKU1pEQjRjVlpZYUU1aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVmFlbEpPWVZoamQxUlZUVEJOVlRGVlZGaHNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1U1VlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U1JtVnJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWtKTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZqUlVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUiFRMlZGZHNNMDFGTVVST1JFWk9Wa2RrTkZwclVrcGxWWGh4WVhwV1RtVnRkSHBVYTFKQ1pGVTFWVkpVVms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlZXR3hOVWtaR00xUkhjRlpsVlRGRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnlUVlV4VkdSNlFrNVJlbEY0VkZkd2JtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJzVWtwak1EVkZVVmhXVDFaRmF6QlVNR2d6WlZVeGNFNUVWbEJXUmxZMVZFVlNVbVF3ZUhGV1dHeFFWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWWVhwR1RWSkdSak5VUiFCV1pXc3hSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTY2sxRk5YQmtla0pPVVhwUmVGUlljRVpOYlZwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVZsSk9ZekExUlZGWVZrOVdSVEF3Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUVZrVkZlRlJGVWxKa01IaHhWbGh3VUZaR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWcDVSbEJWTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNUpWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKS1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWRzF3Vm1Nd05VVlJXRlpQVmtaR05sUnNhRE5sVlRGd1RrUldVRkpHUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFrOVdSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZaTlJUVTJVMnBvVG1GcmJERlVNVkp1VFVVMWNHUjZRazVSZWxGNFZHdFNhazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSclVuSmpNRFZGVVZoV1QxWkdSVEJVV0dNNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxRE9rYzZoenBIT204Nlp6cEVnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZnenBIT29jNlJ6cHZPbWM2UklDRFBnTStCenIvUGdpRE9rYzZkenBIT3BNNmZ6cHZPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RE9tYzZhenBYT2tTQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn