English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPRFpOT2lET2tjNmh6cFRPa2M2Y3pwWE9vYzZaSUMwZ3pwUE9sYzZoenBIT21zNlJ6cUhPbjg2bElDMGd6cHZPa2M2VHpwck9rYzZVenBuT21zNlp6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpReU56RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME1qY3ZNVGt2TVM4aUlHTnNZWE56UFNKelpXeGxZMlZrUkdGNUlqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRJIUx6RTVMek12SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmNtOTFkR1ZwYm1adkwyeHBjIVF2TkRJIUx6RTVMelF2SWo3T21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seSFPa2M2aHpwUE9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrYUdWaFpHVnlJR1JsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSUNET3BDN09veTRnenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2ZnpxWE9vTTZmenB2T2w4NmpJTTZTUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWQhSmhjRElpUGp4emNHRnVJR05zWVhOelBTSm5ieUkrUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQand2YURJK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVFpUGp4c2FUNDhhRE0rTVRZOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTJPalExUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSklDQWdJQ0FnSUNBOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2bHpxRE9uODZienBmT295QThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TURRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNREEwUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9wTTZoenBuT2tjNmh6cWZPbHlET2tjNll6cGZPbmM2UnpwUE9uODZoenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cVVnenFET2xjNmt6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRGcwUEM5emRISnZibWMrSUVWVlVrOGdMU0JJVDFWVFJUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmR6cVRPa2M2V3pwL09vTTZmenFYT204NmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd056Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURjNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cURPa2M2ZHpxVE9sYzZienBYT2w4NmN6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTJOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05qWThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5EQTRPUzhpUGp4emRISnZibWMrTWpRd09EazhMIU4wY205dVp6NGd6cURPbGM2aHpwbk9rczZSenB2T204NmZ6cCFPcE02Wnpwck9ueURPb002UnpxSE9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJME1Ea3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TkRBNU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZUenAhT2tjNmt6cG5Pa1NET244NlV6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eU5qSXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTWpZeU1UTThMIU4wY205dVp6NGd6cHZPa2M2VHpxWE9uYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMk1qRSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TmpJeE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenBYT29jNmR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpZeE1qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkyTVRJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cURPa2M2YnpwSE9vYzZaenAhT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlOakV5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qWXhNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFiT3BjNmJ6cEhPbXM2a3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TmpFNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNall4T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9wYzZmenB6T2xjNmR6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpZeE56Z3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakkyTVRjNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cGJPa2M2YXpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TmpJeU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNall5TWpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNmZJTTZVenBuT2tjNm56cFhPbWM2aHpwbk9vODZYenFNZ3pwWE9uTTZnenAvT29jNlZ6cVhPbk02UnpxVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJMk1UYzVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TmpFIU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZrenFIT2tjNmt6cG5PcWM2a3pwbk9tczZmSU02Y3pwIU9sODZjenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekkyTVRnd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlOakU0TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNlZ6cUhPa3M2VnpxSE9tYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF3TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNREU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmx6cHZPcE02ZnpxWE9vYzZaenBUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2WnpwIU9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01Ea3ZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURBNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cUhPbGM2ZnpxRE9xYzZienBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlN6cEhPbzg2Wnpwdk9sYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnTWpiT3Z5RE9wODZienB3OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1ERXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT29NNlJ6cFRPbjg2Z3pwL09wYzZienAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNRFl5UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02Znpwbk9tczZaenFQT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cG5Pbzg2ZnpwVE9uODZqSU02U3pwSE9vODZaenB2T244Nmx6cFRPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREU0UEM5emRISnZibWMrSU02U3pwSE9vODZaenB2T244Nmx6cFRPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXlNQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01qQThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02UnpxSE9sTTZSenB6T2xjNmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2VnpwVE9vYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16RXdOVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNeE1EVTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1EVXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBMU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd05UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPbE02WHpwek9sODZrenFIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd05URXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURVeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cDdPbjg2VXpwL09veURPa2M2aHpwVE9rYzZjenBYT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01UazhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHlET2tjNmh6cFRPa2M2Y3pwWE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNVEF5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK016RXdNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXlOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekV3TWpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTXhNREkyUEM5emRISnZibWMrSU02a3pxSE9tYzZUenFuT25jNmZJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBeU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TWpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1UQXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTXpFd01qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNREk1THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXlPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rODZWenFIT2tjNmF6cEhPb2M2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9uczZmenBUT244NmpJTTZUenBYT29jNlJ6cHJPa2M2aHpwL09wYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNeE1ETXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TVRBek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenBIT284Nmt6cEhPcGM2aHpxbk9vODZYSU02V3pwSE9rODZhenB2T21jNlN6cFhPb2M2WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TVRBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNekV3TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5PbnlET204NlJ6cFBPbXM2UnpwVE9tYzZhenBuT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek14TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHpNVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2xNNlp6cEhPbzg2a3pwSE9wYzZoenFuT284NlhJTTZnenFIT244Nm16cGZPcE02WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TXhNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ek1UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwbk9uYzZmenFUT2w4Nmt6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpFd016WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak14TURNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZWenFNZ1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFdUlNNlZ6cnJQaE02MXpydk90YzZ2SU02Nno0WE91czY3enJuT3VzNnVJTTYwenJuT3NjNjB6NEhPdjg2OHpxNHVQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWeFlUTm9UMkZzVlhsVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkVWU1NtVlZlSEZoTSFCUFlXeEZNRnByVWxKa01IaHhWMVJXVG1GdFpEWlViWEJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZHNXNNMlZWTVhCT1JGWk9aV3hGZDFSVlVtdFBSVFZGVVZoV1QyRnRjIWhVV0hCYVpXczFSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1VmVFVlRXR3hOWVcxME5sUnRjRkpPUlRGeFYxaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4V1dSNlFrNVJlbEY1VkRGU1ZrbFZPVVZXV0d4T1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpTWkRBeFJWUlVSazVsYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcE9WVGxWV1hwS1RsWkdWak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1Vk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVmhlbFpPVWtaRk1WcHJVbEprTUhoeFdUTmtUbUZyUmpSVWJXd3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVVY1Vkd0U1UwOUZOVVZSV0ZaUFpXdEZNRlJYY0c1TlJUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5U1ZWNFJWTlliRTFoYlhONFZHdFNhazFWTlhGaVJHaFBVa1ZHTVZSdWNFWmtNRFUyVVZSU1QxWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZY0UxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlZXR2hQVmtWV00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbGRJWSFkVVZVMHdTVlV4VlZkWWFFOWhhekF4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbFZWMVJDVDFaR1JURlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVdtdFNVbVF3ZUhGWk0yeE9Va1ZXTTFSc1VrNWpNREZ4VTFoV1VGWkhUalZVYkZKS1pWVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVcxT05WUnVjRnBKVlRVMlZGaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4TldRemJFNWxWRkl6VkZWU1ZrMUZNVFpSVTBaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlVibkJLVFdzMVJWZFVSbEJSTTJRMVZGaHJNR1F3TVVWaE0hQlFVa1pHTmxReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaelJVYTFKQ1pGVTFObEpVVWxCU1IhUTJWREJTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1GUkZVa3BsYSFoeFVWaHNUbUZyVlhoVVZWSnpUMFUxUlZGWVZrOWxhMVY0Vkc1d1NtVlZPVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFZYaEZVMWh3VFdGclJqVlViWEJ1VGxVNVJWcDZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSYUZSVlVtNWxWVFZGVWxod1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0V6VGs1aGF6RXhWRlZTVGtsVk5WVlpNMnhQVjBoamQxUlZUVEJOYXpsVllUTmtUbFpIWTJoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMDU2VkZkd1RtUlZNVVZXV0doT1lXeFZhRlJ1Y0VKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUmFhMUpTWkRCNGNWZFVWazlsYTBZMFZHdFNXazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZSdWJETmxWVEUxVGtoa1QxWkdSWGxVViFCR1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUjA5Rk5VVlJXRlpQWVcxME5WUlljRVpsUlRWVlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVlY0UlZOWWNFMWhhMFY1VkZkd1RtVnJPVlZYV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERlpaSHBDVGxGNlVYbFVNVkpDWkRBMWNWUllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWVFdFNU9ZV3N4TVZSVlVscE5WVFZWV1hwQ1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V2tsVk9VVmhlbFpPWVd0R00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbFV6WkRWVVdHc3daREE1UlZGVFJsQldSMk14VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhXVE5zVGxKR1JYZFVWbEpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFZFVlNTbVZyZUhGUlZGWk9ZV3N3TVZSWGNFOVBSVFZGVVZoV1QyRnNhMmhVVlZKdVpVVTFObUY2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1RmVFVlRXSEJOWVd0V00xUnRjRnBsUlRsRllUTmtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4V1dSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1VrNUZNVlZTVkZKT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZWRmhPVG1Gck1URlVWbEpHWlZVNVJWTlliRTVsYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcE5helZGVVZSV1QxSkhUbnBVViFCT1pGVXhWVkpVUms1bGJGWTFWREZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GcHJVbEprTUhoeFYxUkdVRkpIYyFsVU1GSnFUbFU1VldGNlZsQldSIU14Vkc1c00yVlZNVFZPU0doT1lXMU9ObFF4VWxwT1IxcEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJXVGxVMWNWa3paRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZSa00yeE9aVlJTTkZSclVsSmtNREUyVVZoc2JWSkdSak5VUiFCYVRWVXhSVlpVUWs1bGJYUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPWVZoa05WUllhekJsUlRWeFZWaHdVRkpHUmpWVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVmswVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUVVrZHpNVlJ1Y0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGMyaFVSVkpLWld0NGNWSlRSbEJXUmtZMlZGTkdNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZXTmxSWGNGSk5WVEZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKT1l6QXhjVlJZVms1V1IyUTJWR3hTVm1WVk1YRmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQnFUa1UxY1ZWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZOVFZrTTJ4T1pWUlNORlF3VW1wTmF6RTJVVlJTVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdUazFWTlZWV1ZFWk9Va2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwU1RWSkZiRFpVUiFCR1RsVXhWVnA1UmxCV1IwMHhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlZWaHNUMUpGVlhsVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVEY2VkZkd1RtUlZNVlZoZWtwUFlXeFZlVlJYTlROTlJURkVUa1JLVGxKRlJXaFVWIUJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjbU13TVhGVVdGWk9Wa2ROTVZSV1VrSkpWVEZ4VVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pVZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWRzV3VW1Rd01WVmhNMlJPVWtWR00xUlZVa0prTURGVVpETnNUbVZVVWpSVU1GSkdTVlV4UlZaWVpGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZpUkdoUFVrVkdNVlJzVW5KTlZURnhVMVJTVDFaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazFTUld3MlZFZHdSazVGTVZWWmVrWlFWa2ROTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2Ums5V1JWWTBWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtka2VsUlhjRTVrVlRGVldqTm9UMkZ0ZERaVWJGSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14V210U1VtUXdlSEZYV0hCUFVrVlZNVlJWVWxKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWazR6WlZVeE5VNUlhRkJXUm10b1ZHdFNWa2xWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNSGRVYkZKU1pEQXhWVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXSEJOWVd0Vk1WUnRjRzVrTURsVlYxUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1JtUXdOWEZaZWtaTlVrVnNObFJIY0Vwa01EVTJVbE5HVDJWclJURlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUldHUlFWa1pHZWxSWGNFNWtWVEZ4VVZOR1RtRnNhMmhVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFXbXRTVW1Rd2VIRlhXR3hRVmtVd2QxUlhjR3BrTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVYyd3paVlV4TlU1SWJFNVNSIU4hVkd0U1JtVnJPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5OUFJUVkZVVmhXVDJGcmF6RlVWIUJHWXpBeGNWUllWazVoYTFZMVZHdFNUazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTlZRd1VrWk9WVFUxWkROc1RtVlVValZVVmxKU1pVVTFObFpZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRXBOYXpsRlVsUkdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWFFMVNSV3cyVkVkd1NtVkZOWEZSVkVaUFZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZOSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWcDZVazVsYkdzeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RPZWxSWGNFNWtWVEZ4VWxSU1QyRnRaRFJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U1U1IyUTJWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhUak5sVlRFMVRraHNUbFpIVGpaVWJGSmFaVWRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkd0U1drNVZOWEZhTTA1T1lXc3hNVlJYY0ZKTlJURTJZWHBHVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZVbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTlZWV1dIQk9ZV3hyTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGVXpaRFZVV0dzd1pWVTFSVmRZY0U5bGJYTXhWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkdUMkZ0WXpCVU1GSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU13VkVWU1NtVnJlSEZUVkVKUVZrZE5kMVJZY0Zaa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYkZZMFZGaHdSbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrWmpNREZ4VkZoV1RtRnNWalpVVmxKYVRrVTFWVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WQlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltTnZiVzFwYm1jZ2NHOXNlU0krUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhOVEl5TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZGUktUMVV6WSFkVVZVMHdUV3M1VlZKVVNtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0hKbFJUVkpaRE5zVG1GVVVURlVXSEJTVGtWNFJWVllaRTFoYkdzeFZGWlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZDFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGWkZNVFZhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5YRmhla1pQWW01a05WUlhhekJPVlRFMlYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUbFUxVlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlF4VWxaTlYxcEZVMWhzVFdGdGREWlVNVkpPWXpBMVJWRllWazloYlhONFZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZGZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSV1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck9WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOYXpWRVpIcENUbEY2VVhsVU1WSmFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMXphRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFKSGN6RlVSVkpTWkRCNGNWa3paRTVTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHUlBZVmhqZDFSVlRUQkpWVEZGVTFob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhWVmRZVGs5U1JVWXhWRzV3UW1Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpOVWJYQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkZoc00wMUZNVVJPUTBaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJHVFZKR1JqTlVSIUJxWlVVeFZWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazFyT1VSa2VrSk9VWHBSYUZSV1VrWk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKS1l6QTFSVkZZVms5bGExWXpWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkemVWUkZVbEprTUhoeFdUTm9UbFpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZkWWFFMVNSa1l6VkVkd2FtVkZNWEZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwbFZURTFaSHBDVGxGNlVXaFVWbEpPVGxkYVJWTlliRTFoYlhONVZGaHdSbU13TlVWUldGWlBaV3RWZUZSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QyRnNSWGRVUlZKU1pEQjRjVmt6YUU5aGExazBWRmR3U21SVk9WVlpNIUJQWlZoamQxUlZUVEJKVlRGeFVWTkdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxUkdSNlFrNVJlbEZvVkZkd1JrMUhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDJWcmJEWlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlsYlhOIVZFVlNVbVF3ZUhGWk0yeFBVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWV2pOa1QyVllZIWRVVlUwd1NWVXhjVlpVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk1WVldXRTVQVWtWR01WUnVjRXBOYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVU1GSktUbFY0UlZWWVpFMWhiVTQxVkcxd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGplRlJZYkROTlJURkVUa05HVG1GdFRYaGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlsYkZaNlZHdFNRbVJWTlRaVFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVGxWVmxoT1QxSkZSakZVYm5CS1RrVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWREZTUWsxRmVFVlZXR1JOWVcxT05WUXdVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpIZEROVWJtd3pUVVV4UkU1RFJrNWhiV05vV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1lXeFdlbFJyVWtKa1ZUVTJVMVJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVMVJWVllUazlTUlVZeFZHNXdTazVWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZReFVscE5SWGhGVlZoa1RXRnRUalZVTVZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IhTXdWRlpPTTAxRk1VUk9RMFpPWVcxME5GcHJVa3BsYSFoeFVWaGtUbUZzYkhwVWExSkNaRlUxTmxOVVVrOVhTR1ExVkZock1HUXdNVVZhTTJ4TlVrWkdNMVJIY0dwbFZUUm9aRE5zVG1WVVVqTlVWbEpLVGtWNFJWVllaRTFoYlU0MVZHeFNTMDlGTVhGVVdGWk9Va1ZWZUZSdWJETk5SVEZFVGtOR1RtRnJNVFphYTFKS1pXdDRjVkZZYkU1V1JsWjZWR3RTUW1SVk5UWlNWRlpQVjBoa05WUllhekJrTURGeFYxaG9UVkpHUmpOVVIhQnFaVVUxY1ZWcWFFNWhhekV4VkZWU1NrbFZlRVZWV0dSTllXMU9ORlJzVW05UFJURnhWRmhXVGxKRk1UUlVhMDR6VFVVeFJFNURSazVXUld0NFdtdFNTbVZyZUhGUldIQlBaV3hXZWxSclVrSmtWVFUyVVZSU1QxTklaRFZVV0dzd1pEQTFSVlJVUmsxU1JrWXpWRWR3YW1Rd05VbGtNMnhPWlZSU00xUnJVbXBsUlhoRlZWaGtUV0Z0VGpOVVZsSnJUMFV4Y1ZSWVZrNVNSbFV3Vkd4T00wMUZNVVJPUkVwUVZrWkZNVnByVWtwbGEhaHhVVlJLVG1Gc1JucFVhMUpDWkZVMWNXRXpiRTlYU0dRMVZGaHJNR1F3TlhGV1dHeE5Va1pHTTFSSGNGcE9WVEZGVldwb1RtRnJNVEZVVlZKdVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdG9WREZvTTJWVk1UVk9TR1JRVWtaVmVWUkZVbEprTUhoeFYxTkdUMUpIWnpSVVYhQk9aRlV4UlZwNVJrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVFpWYW1oT1lXc3hNVlJXVWtaa01EVlVaSHBDVGxGNlVYbFViWEJXVGtkYVJWTlljRTFoYTFZMFZGaHdhbU13TlVWUldGWlBZV3hyZDFScFJqTmxWVEUxVGtob1RtRnJWVEJVUlZKU1pEQjRjVmRVU2s1V1IxRTBWRmR3VG1SVk1WVlVXR3hRVVROamQxUlZUVEJOYXpWVldUTndiVkpGYkRaVVIhQkdaV3MxUlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMXJPVmxrTTJ4T1pWUlNORlJzVWtabGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViWEJYVDBVeGNWUllWazVXUmxZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBZV3h2TkZSWGNFNWtWVEZWVmxSQ1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlpVVm0xU1JXdzJWRWR3Umsxck5VVlZXRTVQVWtWR01WUnRjRlpsUjFwRlUxaHdUV0ZyVldoVWExSnlZekExUlZGWVZrOWhiRVV3Vkd4b00yVlZNVFZPU0doUFpXeHJkMVJGVWxKa01IaHhWMVJDVDJWc2J6UlVWIUJPWkZVeFZWcDZVbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaWFZGWnRVa1ZzTmxSSGNFWk9WVEZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RXMWFSVk5ZY0UxaGExVXhWRmR3Um1Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGUnROVE5sVlRFMVRraG9VRlpHUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSVFEwVkZkd1RtUlZNVlZoZWtaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWbXBvVG1Gck1URlVWbEp5VFdzMU5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdVa2xYV2tWVFdIQk5ZV3RWTVZSdGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGRVYlRVelpWVXhOVTVJYUZCV1Jtc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQVWtaWk5GUlhjRTVrVlRGVllYcEtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxWWWJHMVNSV3cyVkVkd1JrNVZOVlZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwT1JUQm9aRE5zVG1WVVVqUlVNVkpXWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZEQlNSMDlGTVhGVVdGWk9Wa2R6ZDFReFRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnRUVEJhYTFKS1pXdDRjVkpVVms5U1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlRVMFpQU1Zoa05WUllhekJsUlRsVlZGUldUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxTmxwRWFFNWhhekV4VkZaU2NtVnJOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0dwTlYxcEZVMWh3VFdGclZURlVXSEJPWXpBMVJWRllWazloYTJ0b1ZGWm9NMlZWTVRWT1NHaFFWa1V4TmxSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QyRnRkelJVViFCT1pGVXhWV0V6Y0U5aFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlhWRUp0VWtWc05sUkhjRVpPVlRWRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQktUV3N4V1dRemJFNWxWRkkwVkRGU1VtVnJlRVZWV0dSTllXeHNOVlJzVW5OUFJURnhWRmhXVGxaSGMhZFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlXUm04MFZGZHdUbVJWTVZWaE0hQlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VmxSQ2JWSkZiRFpVUiFCR1RsVXhjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxRk9WbGtNMnhPWlZSU05GUXhVa3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWExSnJUMFV4Y1ZSWVZrNVdSIVExVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1lXeEZkMXByVWtwbGEhaHhVbFJXVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVRazVpYm1RMVZGaHJNR1ZGT1ZWU1ZFWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZKWkROc1RtVlVValJVTVZKR1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWRmh3YjA5Rk1YRlVXRlpPVmtkME5GUlliRE5OUlRGRVRrUktUbUZyTUhsYWExSktaV3Q0Y1ZKVVZrNVNSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZUV0hCdFVrVnNObFJIY0VaT1ZURkZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJLWlZVMGFHUXpiRTVsVkZJMFZERlNRbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWGNGZFBSVEZ4VkZoV1RsWkhZekZVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1aGEydDRXbXRTU21WcmVIRlNWRkpRVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFUxaHNUMU5JWkRWVVdHc3daVVU1UlZwNlVrMVNSa1l6VkVkd1dtVlZNVlZhUkdoT1lXc3hNVlJXVW01T1JUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVWIUJIVDBVeGNWUllWazVXUjJNd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeE9Va1p2TkZSWGNFNWtWVEZWV25sR1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVkZZY0cxU1JXdzJWRWR3Ums1Rk5YRlpNMDVQVWtWR01WUnRjRVpPVlRsWlpETnNUbVZVVWpSVU1GSldUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cwVkRGU1UwOUZNWEZVV0ZaT1ZrZGplRlJyVGpOTlJURkVUa1JLVGxaSGREUmFhMUpLWld0NGNWSlVVazlTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZGSlBZbTVrTlZSWWF6QmxSVGxGVlZob1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFObGRxYUU1aGF6RXhWRlpTYm1WVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUldVbFpsVjFwRlUxaHdUV0ZyVlRCVVZsSldZekExUlZGWVZrOWhhMVkyVkd4b00yVlZNVFZPU0doUVVrVlZkMVJGVWxKa01IaHhWMWhvVG1GdGR6UlVWIUJPWkZVeFZWb3phRTFTUmtZelZFZHdXbVF3T1ZWaFJHaE9ZV3N4TVZSV1VtNWtNRGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVVlZKdVRsZGFSVk5ZY0UxaGExVm9WREZTU21Nd05VVlJXRlpQWVd0RmVGUnBSak5sVlRFMVRraG9UMlZ0WXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWVpFOVhTR1ExVkZock1HVkZOVFpoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VKTlJUQm9aRE5zVG1WVVVqUlVibkJ5VFZWNFJWVllaRTFoYkd3elZGZHdjMDlGTVhGVVdGWk9Wa2ROTVZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1RsSkZWWGxhYTFKS1pXdDRjVkpUUmxCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlJXR1JPU1Zoa05WUllhekJsUlRVMllYcFNUVkpHUmpOVVIhQldUbFU1VlZwRWFFNWhhekV4VkZaU2FrNVZNVFZrZWtKT1VYcFJlRlF4VW01TmJWcEZVMWh3VFdGclZXaFVNRkphWXpBMVJWRllWazlXUiFNd1ZGWm9NMlZWTVRWT1NHaFFVa1ZGYUZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QyVnNTVFJVViFCT1pGVXhWVm96YkU5bFdHTiFWRlZOTUUxVk9WVlpla0p0VWtWc05sUkhjRVpPUlRGeFlUTk9UMUpGUmpGVWJGSnlUV3MxZFdRemJFNWxWRkkwVkRCU1JrbFZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJzVWxOUFJURnhWRmhXVGxaSFpEUlVNVTR6VFVVeFJFNUVSbEJXUmxZMldtdFNTbVZyZUhGU1ZGSk9ZV3RzZWxSclVrSmtWVFZWWVhwR1QySnVaRFZVV0dzd1pVVTVSVlJZYkUxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5YRlhhbWhPWVdzeE1WUldVbTVsVlRsRVpIcENUbEY2VVhoVU1WSnFUVmRhUlZOWWNFMWhhMVV3VkZWU2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHphRlJzYURObFZURTFUa2hvVDJWdFl6QlVSVkpTWkRCNGNWWlVWbEJTUlZrMFZGZHdUbVJWTVZWWmVsWlBZVmhqZDFSVlRUQk5WVGxWV25wS2JWSkZiRFpVUiFCR1RrVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWREZTYTA5Rk1YRlVXRlpPVmtkTk1WUkZVbEprTUhoeFYxaGtUbEpGTkRSVVYhQk9aRlV4VlZsNlZsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVVZTVkVwdFVrVnNObFJIY0VaSlZUbEZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJDVFVVNVNXUXpiRTVsVkZJMFZHNXdjbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTTFSc1VtdFBSVEZ4VkZoV1RsWkhaRE5VTUU0elRVVXhSRTVFU2s1U1IhYzBWRmR3VG1SVk1WVmFNMmhPVlROamQxUlZUVEJOYXpGRllYcFNiVkpGYkRaVVIhQkdUa1V4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1JtVlZPVmxrTTJ4T1pWUlNORlF3VWtaTlZYaEZWVmhrVFdGc2JEUlVXSEJUVDBVeGNWUllWazVXUjJRMFZEQk9NMDFGTVVST1JFcE9Wa1pKTkZSWGNFNWtWVEZWV2pOc1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hWVlpZYUcxU1JXdzJWRWR3Ums1Rk5VVlNXRTVQVWtWR01WUnRjRVpKVlRWMVpETnNUbVZVVWpSVU1GSldZekExUlZGWVZrOWhhMVV3VkcwMU0yVlZNVFZPU0doUVVrWlZkMVJGVWxKa01IaHhWMWhvVUZaRldUUlVWIUJPWkZVeFZWcDZSbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVZWaGVrSnRVa1ZzTmxSSGNFWk9SVFZ4V1ROT1QxSkZSakZVYlhCR1RsVTVTV1F6YkU1bFZGSTBWREJTYWsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05WUlZVa3RQUlRGeFZGaFdUbFpIWXpCVVZrNHpUVVV4UkU1RVNrNWhhMFY1V210U1NtVnJlSEZTVkZKUVVrWkdlbFJyVWtKa1ZUVnhVMWhvYlZKRmJEWlVSIUJHVGtVNVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdTbVZGTkdoa00yeE9aVlJTTkZRd1VuSkpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVViFCVFQwVXhjVlJZVms1V1IyTXhWREJPTTAxRk1VUk9SRXBPWVd0cmQxcHJVa3BsYSFoeFVsUldUbEpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZOWWJFOVhTR1ExVkZock1HVkZPVlZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZURnhWMnBvVG1Gck1URlVWbEp5WkRBNVZHUjZRazVSZWxGNVZGZHdTazVYV2tWVFdIQk5ZV3RWTVZSV1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJiRFpVYlRVelpWVXhOVTVJYUZCV1JWViFWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hPWlcxbk5GUlhjRTVrVlRGVllUTm9UMkZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZWcWFFNWhhekV4VkZaU2NtVkZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZKbFYxcEZVMWh3VFdGclZURlVWIUJHWXpBMVJWRllWazloYTJ0IVZHdG9NMlZWTVRWT1NHaFFWa1ZyZDFSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxSkhVVFJVViFCT1pGVXhWV0V6YkZCVk0yTiFWRlZOTUUxck1YRlZWRlp0VWtWc05sUkhjRVpPVlRFMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQktUVlUxU1dRemJFNWxWRkkwVkRGU1VtVkZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJzVW1GUFJURnhWRmhXVGxaSGMhZFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYkZVeFdtdFNTbVZyZUhGU1ZGWlBVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZ4VTFSS1RsZElaRFZVV0dzd1pVVTVWVlJUUmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk5YRlZhbWhPWVdzeE1WUldVbkpsYXpWRVpIcENUbEY2VVhsVVYhQmFUbGRhUlZOWWNFMWhhMVV4VkZod1VtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJhRlJXYURObFZURTFUa2hvVUZaRk1IbFVSVkpTWkRCNGNWZFliRTlsYkZrMFZGZHdUbVJWTVZWaE0hQlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4V1hsR2JWSkZiRFpVUiFCR1RsVTFSVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3U2tsVk5HaGtNMnhPWlZSU05GUXhVbEpOVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJuQnJUMFV4Y1ZSWVZrNVdSIU4hVkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1lXMU5hRnByVWtwbGEhaHhVbFJXVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeGNWbDZWbTFTUld3MlZFZHdSazVWTlZWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFcE9SVEJvWkROc1RtVlVValJVTVZKYVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTUzA5Rk1YRlVXRlpPVmtkemVWUXdUak5OUlRGRVRrUktUbVZzUlhsYWExSktaV3Q0Y1ZKVVZrOWxiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVKT1ltNWtOVlJZYXpCbFZURkZVVlJHVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeGNWVnFhRTVoYXpFeFZGZHdRbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFWk9WMXBGVTFod1RXRnJiRE5VYlhCeVl6QTFSVkZZVms5aGF6RTBWR3RvTTJWVk1UVk9TR3hPVWtkTmVGUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbFpGTkRSVVYhQk9aRlV4Y1ZGVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpSVkZadFVrVnNObFJIY0Vwa01EVTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJQVDBVeGNWUllWazVoYTBVd1ZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9ZVzF6TVZwclVrcGxhIWh4VTFoa1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVk5VVms5VFNHUTFWRmhyTUdWVk1WVlJWRVpOVWtaR00xUkhjRnBsVlRsVlYycG9UbUZyTVRGVVYhQkdaVlUxY0dSNlFrNVJlbEY1VkZkd2NtVkhXa1ZUV0hCTllXdHNORlJZY0hKak1EVkZVVmhXVDJGcmF6QlViR2d6WlZVeE5VNUliRTVXUmtVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBaV3hKTkZSWGNFNWtWVEZ4VWxSR1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVmRVVW0xU1JXdzJWRWR3U21WRk5YRldXRTVQVWtWR01WUnRjRXBKVjFwRlUxaHdUV0ZyYkRSVWJuQktZekExUlZGWVZrOWhhMnRvVkZab00yVlZNVFZPU0d4T1ZrZE5NRlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDBsWVpEVlVXR3N3WlZVeFZWb3piRTFTUmtZelZFZHdXbVZWTlRaVGFtaE9ZV3N4TVZSWGNFWk9SVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCcVRWZGFSVk5ZY0UxaGEydzBWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmFGUnBSak5sVlRFMVRraHNUbFpIWXpGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJGQlRTR1ExVkZock1HVlZNVlZhZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZwbFZUbFZWR3BvVG1Gck1URlVWIUJHU1ZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdSMDlGTVhGVVdGWk9ZV3RyTUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnJhekZhYTFKS1pXdDRjVk5ZY0ZCV1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJ0VWtWc05sUkhjRXBOUlRGVlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aV3N4ZFdRemJFNWxWRkkxVkd0U1ZrNUZlRVZWV0dSTllXeHNObFJzVWxOUFJURnhWRmhXVG1Gc1JYbFVibXd6VFVVeFJFNUVTazVsYkZVd1dtdFNTbVZyZUhGVFZFSlFVa1pHZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSR1VGZElaRFZVV0dzd1pWVTFWVlJZYUUxU1JrWXpWRWR3V21Wck5WVlRWREJuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp3dlpHbDJQanhvTWlCamJHRnpjejBpWkhWeVlYUnBiMjVNYVc1cklqN09sTTY1enF6UGdjNjZ6clhPdWM2eElNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJneVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNURiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJHbHlaV04wYVc5dUlqNDhiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0puYjJWeklqN09tczZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90em84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenFET3NjK0J6ckhPdXM2eHpydlBqaURPdGMrQXpybk91ODZ0enI3UGhNNjFJTTY2enJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90em9nenFRdXpxTXVJTTZqenFUT2tjNmx6cUhPbjg2bHpxRE9uODZienBmT295QWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT295QThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pwSE9vTTZmenBqT2w4NmF6cFhPb3lBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02anpxVE9rYzZsenFIT244Nmx6cURPbjg2YnpwZk9veUFnSUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKa1lYbHpRMjl1ZEhKdmJFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWkdGNUlqN09uTTZ0ejRIT3NTRE90YzY2ejRUT3JjNjd6clhQZzg2IXo0SWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0FnYm1GdFpUMGlaR0Y1SWlCamJHRnpjejBpWkdGNUlHWnBaV3hrSWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWlBZ1BzNmF6NFhQZ2M2NXpySE91czZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUlnSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNBK3pxRE9yYzY4ejREUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDdPb002eHo0SE9zYytEenJyT3RjK0Z6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJaUFnUHM2anpxek9zczZ5enJIUGhNNi9QQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BzNm56NEhPdjg2OXpybk91czZ1SU02V3o0N092YzYhSURvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSSFJajdPa2MrQXo0d2dNRGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBzNlJ6NERQakNBd09Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPU0krenBIUGdNK01JREE1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1DSSt6cEhQZ00rTUlERXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK3pwSFBnTStNSURFeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNaUlnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T2tjK0F6NHdnTVRJNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXpJajdPa2MrQXo0d2dNVE02TURBZ3pyWFBqcytDSURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTJJajdPa2MrQXo0d2dNVFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqN09rYytBejR3Z01UYzZNREFnenJYUGpzK0NJREU0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU0SWo3T2tjK0F6NHdnTVRnNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTVJajdPa2MrQXo0d2dNVGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqN09rYytBejR3Z01qQTZNREFnenJYUGpzK0NJREl4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl4SWo3T2tjK0F6NHdnTWpFNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXlJajdPa2MrQXo0d2dNakk2TURBZ3pyWFBqcytDSURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSSt6cEhQZ00rTUlEQXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo3T2tjK0F6NHdnTURJNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQaUFLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJtY205dElqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9zYytBejR3OEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02dHo0blBnand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn