English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOU0lnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbjg2YnpwWE9veURPbWM2ZnpxWE9uYzZaenAvT295IU9vODZWenFET3BNNlZ6cHpPa3M2aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krenBIT3ZjNnh6NGZQanMrQnpyZlBnODYhSU02eHo0RFBqQ0FnenB2T2xjNmx6cHJPbjg2aklNNmd6cVhPb2M2VHpwL09venhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVoyOGlQand2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0Z3pwek90YytFenF6T3NzNnh6NFBPdHp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEE2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXhQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TVRvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEk4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFeU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhORG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UVThMMmd6UGp4emNHRnVQakUxT2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTRPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TURvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qQXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFQT29NNlZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGN3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwL09wYzZienBVdHpwck9rYzZtenBVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056VThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2ZXpwbk9rYzZoenFmT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGt3UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9tODZSenBUT2w4NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGd6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenBrZ3pwSE9uYzZSenFIT2s4Nmx6cUhPbjg2WlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cEhPbmM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFQaDg2MXpya2d6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenI4Z3o0VE9yYytCenJ6T3NTQThMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVFZFWlBaVzFqTVZSc1VrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1JsVm9WRmh3VjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0cmVGUlZVbFpOUlRsRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd2NrNUZNVlZSVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHWldzeE5sZFVTbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk9WVFUyVmxSS1RsWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck1UWlRXR1JQVmtWRk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVVZrNWxiVTE0VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVDJGc2EhZFVhMUpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlBVa2RqZVZSWWNFSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGJYTjVWR3hTV21WRk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbXBqTURGeFUxaFdVRlpHUlhoVVZsSnFUVlV4V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2JtVkZOWEZSV0d4T1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpTVGtVeFZWZFRSazVTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxWVTFOR1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5VUms5bGEyODBWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPWVd4R05WUlljSEpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVEyVkZkd2FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKRlZqTlVWbEpxWlZWNFJWTlliRTFoYlhONFZHNXdSbVZWTVVWWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVGxGVVZSV1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYkUxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlNWRVpPWW01amQxUlZUVEJOYXpWRlUxUkNUMkZ0ZERWVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZrZE9OVlJyVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUmFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJXUldzeFZHNXdSbU13TVhGVFdGWlFWa1pzTTFSVlVsWk5WVFZGWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3VW1WRk1VVmFlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSnFaV3MxTmxOWWFFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZTYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1bFZUVlZZVE5zVGxKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjVSazFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWV1dHeE9Va1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VTFSR1QyVnRZekZVYkZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTJWRVZTU21WVmVIRmhla0pRVmtaVmFGUlljRlpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakl6T0RZdE1TSStWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtwbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZMVZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3N3ZUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hjVlJVVm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9ZekExUlZGWVZrOWhhMnQ1VkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVXhObFJGVWxKa01IaHhWMWhzVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWWllhRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaUlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUyVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1pWVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYWsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUldoVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhMnN4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFlXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRmh3VDFkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdUazFGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsWmxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4cmFGcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVVrNUpXR1ExVkZkck1FNVZNVFpYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpPVFdzMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSVlVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JVViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZWaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZGVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZNVFpWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpTVFVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZUZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRjMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5aGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRldqTndUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVWMnd6VFVVeFJFNUVTazVsYkd0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3N4ZWxSclVrSmtWVFZ4VkZOR1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJDVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWRllhRzFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtkMGVsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkVVVrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZWYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaSlZURTFaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDWlZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHNXdWbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhaRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSnVUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU2MwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZNRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVDFOSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWcDZWazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUnROVE5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVbFJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscGxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVViFCSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjVWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZsTkdUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtaTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWV0V6YkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPVlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWExSkdUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkRGU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZ4VTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTU21WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSMDQxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1lXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJLVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWTlRSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNiazVWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWVEJVTVU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZSWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KTmEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkpoVDBVeGNWTllWbEJXUm13elZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aVzF6ZDFwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhlbEpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFUxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZod2NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWtwak1EVkZVVmhXVDJGck1ERlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1hwR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObFpxYUU1aGEyd3hWREZTVmtsVk1UVmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQkdZekExUlZGWVZrOWhhekJvVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCT1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVJrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZWVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VnhVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWld0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZGTUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVVWs5bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVVV3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1RrbFZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1JYaFVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVsYlhOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBaV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSU1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFSVnA1UmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY0VkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXeEZNVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sVlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlhGU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1RXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaV05WUXhUak5OUlRGRVRrUktUbVZyUlhsYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSbFo2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkZaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZVVlJDVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVMU5tSkVhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVUlZKU1pEQjRjVmRZYkU5aGF6UTBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpQVlROamQxUlZUVEJOYXpGeFZsUlJaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaElqN09tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmJ6cFhPcGM2YXpwL09veURPb002bHpxSE9rODZmenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn