English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRME1EVTFJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EUXdMemMhTHpVMkx5SSt6cC9PbTg2VnpxTWd6cC9PbXM2a3pxbk9rczZoenBuT244NmpMYzZjenBIT21jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1odmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0krenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90end2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSklDQWdJQ0FnSUNBOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo3T2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0OEwyZ3pQangxYkNCamJHRnpjejBpYiFWMGQyRnlaRXB2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFkwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTJORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkxUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pwL09wYzZqenBYT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxUE9vTTZWenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TXpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRE14UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZSenFNZ3pxUE9uODZtenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TkRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFExUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056QXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PcGM2YnpwVXR6cHJPa2M2bXpwVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOelU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNmV6cG5Pa2M2aHpxZk9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09UQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrd1BDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cFhPbTg2UnpwVE9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2Znpwa2d6cEhPbmM2UnpxSE9rODZsenFIT244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9uODZqenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmR6cFhPb002WnpxUE9wTTZYenB6T21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBzNlhJTTZ6ejRIT3NjNjh6cnpPcmlET3RNNjF6cjBnenEhUGg4NjF6cmtnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3o0ek9zODY1enJFZ3pySFBnTStNSU0rRXpyOGd6NFRPcmMrQnpyek9zU0E4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVoyOXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpQWlcxak1WUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpaVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSbFZvVkZod1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJlRlJWVWxaTlJUbEZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlVWNFJWTlliRTFoYlhONFZGZHdjazVGTVZWUlZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCR1pXc3hObGRVU2xCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbEpPVlRVMlZsUktUbFpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVFpUV0dSUFZrVkZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZFelpEVlVWMnN3VGxVMVJWZFVWazVsYlUxNFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RuTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSR1QyRnNhIWRVYTFKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTJWRVZTU21WVmVIRmhla0pQVWtkamVWUlljRUpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWE41Vkd4U1dtVkZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaR1JYaFVWbEpxVFZVeFdXUjZRazVSZWxGNVZGaHdibVZGTlhGUldHeE9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVTFoT1RtRnJiREZVTVZKU1RrVXhWVmRUUms1U1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlUxTkdUMlZZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOVVJrOWxhMjgwVkd0U1FtUlZOWEZWV0dST1lXeEdOVlJZY0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6QlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlXUiFRMlZGZHdhbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSWE5UTk5SVEZFVGtSS1QxSkZWak5VVmxKcVpWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3Um1WVk1VVlhhbWhQVWtWR01WUnRjRkpsUlRsRlVWUldUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZTVkVaT1ltNWpkMVJWVFRCTmF6VkZVMVJDVDJGdGREVlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlBWa2RPTlZSclVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0ZCV1JXc3hWRzV3Um1Nd01YRlRXRlpRVmtac00xUlZVbFpOVlRWRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkc1d1VtVkZNVVZhZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFVaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWldzMU5sTllhRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVFZWWVROc1RsSkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y1UmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVldXR3hPVWtaSk5GUnJVa0prVlRWeFUxUkdUMlZ0WXpGVWJGSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkyVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVZrWlZhRlJZY0ZaUVVXZHlXazV1WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpJek9EWXRNU0krVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVNVZWb3pUazlTUlVZeFZHMXdTazFWTlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVV0hCdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWVdzd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZSVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkpPWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1V4TmxSRlVsSmtNSGh4VjFoc1VGWkZORFJVViFCS1pGVTVWVlpZYUU1aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aVlUxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U2FrMXJlRVZWV0dSTllXeHNObFJYY0d0UFJURnhVMWhXVUZaR1JXaFViRTR6VFVVeFJFNUVTazVsYTJzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBZV3RzZWxSclVrSmtWVFZ4VkZod1QxZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVmt6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbFpsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSlRUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kxVkc1c00wMUZNVVJPUkVwT1pXeHJhRnByVWtwbFZYaHhZVE53VUZaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaYWVsSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUlZVa3BqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVVYhVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWVmhrVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTVRaVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZ0YzJoYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWhhekY2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZaT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXak53VFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdCFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWldzeGVsUnJVa0prVlRWeFZGTkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabGEhaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1ZaTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1QxVXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlhoVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWZFVVazFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWkpWVEUxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUldhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIWkRSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGtWNFJWVllaRTFoYkd3MlZERlNjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJ0TlRObFZURndUa1JXVDFaR1ZYbFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVXUjJjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVWxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUFVrVnZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbE5HVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrWk5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJFWTBWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkMGVsUnJVa0prVlRWeFZWaG9UbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVldFemJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZURndaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHVFcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmFla3BOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFUycG9UbUZyYkRGVU1WSldUa1V4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqVlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1QyVllZIWRVVlUwd1RXczFSVk5UUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkpsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJGSnFZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrWlZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1GcmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1VmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkwV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJZWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWUllUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWRzFzTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxemQxcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZoZWxKTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpXVGxVMVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdjbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZReFVrcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpPWW01a05WUlhhekJPVlRWVldYcEdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3MxTmxacWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0dwbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJHWXpBMVJWRllWazloYXpCb1ZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2ROZUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QyRnRaelJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s5aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVllUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkd4U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRk1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlVSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVlUwWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZ4VW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWRk1GUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRkpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVVrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVkZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHdFNUa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGhVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pQWld0V2VsUnJVa0prVlRWeFZGUlNVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxUlZwNVJrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxKbFZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViRkpQVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hGTVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObFZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5YRlNXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOUlRGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZkd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WclJYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVFZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFObUpFYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJFOWhhelEwVkZkd1NtUlZPVlZWVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhWbFJSWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbTg2VnpxWE9tczZmenFNZ3pxRE9wYzZoenBQT244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr