English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5pOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbjg2YnpwWE9veURPbjg2YXpxVE9xYzZTenFIT21jNmZ6cU10enB6T2tjNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNREE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG93TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV6UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE16b3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRROEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTBPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tmpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDU0FnSUNBZ0lDQWdQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284NlZ6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZqenFET2xjNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZmenBuT21zNlh6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWTGM2YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPbnM2WnpwSE9vYzZuenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Vnpwdk9rYzZVenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlJ6cCFPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenFET2tjNmx6cHZPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZyFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1QyVnRZekZVYkZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTJWRVZTU21WVmVIRmhla0pRVmtaVmFGUlljRmRQUlRWRlVWaFdUMkZyYSFoVVZWSldUVVU1UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkZlRVZUV0d4TllXMXplRlJYY0hKT1JURlZVVlJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVdXUjZRazVSZWxGNVZGaHdSbVZyTVRaWFZFcFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVROT1RtRnJiREZVTVZKU1RsVTFObFpVU2s1V1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpFMlUxaGtUMVpGUlRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVVZYVkZaT1pXMU5lRlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWUlVSazloYkd0IVZHdFNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1QxSkhZIWxVV0hCQ1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxemVWUnNVbHBsUlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnFZekF4Y1ZOWVZsQldSa1Y0VkZaU2FrMVZNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0c1bFJUVnhVVmhzVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWTllUazVoYTJ3eFZERlNVazVGTVZWWFUwWk9Va2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVk5UUms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRWRVpQWld0dk5GUnJVa0prVlRWeFZWaGtUbUZzUmpWVVdIQnlUbFU1VldGNlZsQldSIU13VkVWU1NtVlZlSEZoZWtaUFZrZDBObFJYY0dwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWelV6VFVVeFJFNUVTazlTUlZZelZGWlNhbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFWmxWVEZGVjJwb1QxSkZSakZVYlhCU1pVVTVSVkZVVms1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR3hOVWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlVsUkdUbUp1WSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVVFrOWhiWFExVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFaSFRqVlVhMUpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa1ZyTVZSdWNFWmpNREZ4VTFoV1VGWkdiRE5VVlZKV1RWVTFSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnVjRkpsUlRGRlducFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2FtVnJOVFpUV0doT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbXBvVDFKRlJqRlViWEJPWlZVMVZXRXpiRTVTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVVWk5Va1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVmxoc1RsSkdTVFJVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms5bGJXTXhWR3hTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05sUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRlpHVldoVVdIQldVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlNemcyTFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTlZUVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpLWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtRnJNSGhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bFdHTiFWRlZOTUUxck1YRlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGeFdqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRk1UWlVSVkpTWkRCNGNWZFliRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dHaE9ZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVVZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFObGRZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbXBOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1ZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwT1pXdHJNVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWUlljRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKV1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05WUnViRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYTJoYWExSktaVlY0Y1dFemNGQldSbXg2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkZKT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWMWhzVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFyTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVVlZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWRmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZWWVpFOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlJURTJWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNVazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGhVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGJYTm9XbXRTU21WVmVIRmhla0pQWVdzeGVsUnJVa0prVlRWeFZGUldUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZvemNFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKT1ZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJxWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hyZDFwclVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJUUmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlRXR3hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVRazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUldHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVjRWR3RPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpIZEhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZYVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNGWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1IyUTBWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9UbFU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2JrNUZlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1ZUQlVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYWVsWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRzVqTURWRlVWaFdUMkZzUmpOVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFY1VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrZG5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlVWbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVEYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVpVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVWUnViRE5OUlRGRVRrUktUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVFJrNWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZTVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hHTkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVmhNMnhOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSldUbFV4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1JrMXRXa1ZUV0d4TllXMXplRlF4VWtaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVldHeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wS1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQmFZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9OVlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1Gc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVFUwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCU1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5tRXpUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VtNU9WWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXdWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4Tm1GNlZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1ZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkp5VFd0NFJWVllaRTFoYkd3MlZERlNZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pzTTFSdGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnRjIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s1U1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpPWW01a05WUlhhekJPVlRWVllYcFNUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKbGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkpLWXpBMVJWRllWazloYXpBeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVmw2UmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpKVlRFMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dhRlJXYURObFZURndUa1JXVDFaSFRYaFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTloYldjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbHBqTURWRlVWaFdUMkZyTUhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWVk5HVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZSVEJVUlZKU1pEQjRjVmRZY0ZCU1JWazBWRmR3U21SVk9WVlZWRkpQWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMllUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxUlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWs1SlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpYVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9aVzF6YUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFlVVpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd4U1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wc1JURmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVWsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlhjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhMFY1V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVdzME5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVXZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn