English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRMU5EUTBJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWlCb2FXUmtaVzQrUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblpXNWtJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo3T21NNnR6NFBPdGM2NXo0SWd6cHZPdGMrSno0Yk92OCtCenJYT3I4K0p6cjA4TCFOd1lXNCtDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaME52YldsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpY25SeWJpQmphR3RpZUNJK0lNNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3JpQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5EVTBMemMyTHpjNEx5SSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGNnenAvT21zNmtMYzZjenBIT21Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZORFUwTHpjMkx6UTFMeUkrenFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMU0RPbXM2bHpxSE9tYzZSenByT2x5RE9uODZhenFRdHpwek9rYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5UUXZOell2T0RVdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seURPbk02WElNNmp6cWZPbjg2Ynpwbk9tczZYSU02Vnpwck9wTTZmenFNZ3pwbk9uODZsenAwdHpxUE9sYzZnenFRZ05EVThMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmZ6cUhPcGM2V3pwL09uTTZsenB2T244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFUyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZwenAwZ3pxRE9rYzZkenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTmpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFl3UEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZienAvT25NNlN6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZkenFUT21jNlR6cC9PbmM2WnpwVE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNems4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRXVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T0RrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGc1UEM5emRISnZibWMrSU02WnpxRE9vTTZmenByT29jNlJ6cVRPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnTWpYT2w4NmpJTTZjenBIT29jNmt6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGt3THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2a3pwWE9teUFnenFmT2tjNmJTODZaenBUT21jNmF6cGZPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EazRQQzl6ZEhKdmJtYytJRTFGUkVsVVJWSlNRVTVGUVU0Z1EwOVRUVTlUUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTVPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09UZzhMIU4wY205dVp6NGdUVVZFU1ZSRlVsSkJUa1ZCVGlCRFQxTk5UMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURJeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cEhPbmM2UnpxUE9wTTZSenFQT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd09TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURrOEwhTjBjbTl1Wno0Z01qWE9sODZqSU02Y3pwSE9vYzZrenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4T1RBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVGt3UEM5emRISnZibWMrSU02WnpxRE9vTTZmenByT29jNlJ6cVRPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBFdXpxY3V6cFV1enFBdXpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEU4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenB2T21zNlJ6cGJPa2M2aFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT204NmZ6cHpPa3M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cW5PblNET29NNlJ6cCFPcE02cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE16TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZuenBIT25jNmZ6cVhPb2M2VHpwWE9tYzZmSU02ZkxzNmpMczZWTGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsSkdWVEZVYkZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmhNMlJPVmtkTmFGUlhjRUprTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVEUxVkRGU1JtVlZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5Kak1ERnhVMWhXVUZaRlJURlVhMUpTWldzeFZWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSc1VuSk5SVFUyV1ROa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhWR1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Vms1Vk9WVlhXSEJPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQlNUVVUxY1ZaWWJFNWhiWE14VkRGU2NrNVZPVlZoZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUbEZVVmhrVUZaR1JqTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0yUlFWa1pGTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlJUUmxCU1Jtd3pWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GcHJVbEprTUhoeFYxaHdVRkpGYSFoVWJGSktaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZoc00yVlZNWEJPUkZaT1pXMTBObFJYY0c1SlZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp2VDBVMVJWRllWazloYXpCNVZGZHdRazVGTVVWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9SWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVV0hCS1RWVTVSVkpZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmVWUlljRVpOUlRVMlVWUktUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZaWWJFOVdSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVYwaGpkMVJWVFRCTmF6RnhXbmxHVG1WdGMhZFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWV1UwWk9Wa1ZzTkZSVlVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekJhYTFKU1pEQjRjVmRZYUU1bGJXTXhWRzV3YW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlliRE5sVlRGd1RrUldUMkZyYXpGVVZsSmFTVlV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdEdNMVF3VW01TlJUVTJVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYlhONVZHdFNTazFWTlhGVFZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxaWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CU1RsVTVWVlJVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbTVsYXpsVlUxaHNiVkpHUmpOVVIhQldUVlUxY1ZWWWFFMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVFpaZVVaUFVrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVmxSS1QxSkZWbnBVViFCS1pGVTVWV0V6Y0U5bGJVMSFWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFZsUkdVRlpIWSFsVVZsSk9aREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZaT00yVlZNWEJPUkZaUVZrVlZkMVJXVW5OUFJUVkZVVmhXVDJGclJqUlVWbEpxWlVVMU5sRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZVZSclVsSk5WVGxWVjFoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhXV1I2UWs1UmVsRjVWRlpTU2s1Rk1VVmhNIUJPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlUxaE9UbUZyYkRGVU1WSmFaV3MxUlZGVFJrNVdSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dodFVrWkdNMVJIY0ZwbFZUbFZVVmhrVG1WdGRETlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVWTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWWk0yaFFVa2ROZVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU5V1IhUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05sUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZzYXpCVVUwWXpUVVV4UkU1RVNrNWxiR3cyVkc1d1drMUZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWs1ak1ERnhVMWhXVUZaR1JqWlVhMUpHWldzMVJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hzTmxReFVtcGxWVGxGWVROa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhWR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3YW1Rd01UWlNWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlU1VlZWVFJrOWxhMFl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKbFZUVlZZWHBXVDJGck1UTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZFcFBVa2ROTVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZiSHBVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1U1JUQXhWREJTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GcHJVbEprTUhoeFYxUkdUbUZ0ZEROVU1WSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZaT00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVldNMVJYY0U5UFJUVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVWVkpXVGxVMVZWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzEwTTFSV1VtcEpWVEZ4VVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhVbEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE5EQXdMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVVZob1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y21Rd01WVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRlpOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVVZWSktUVVY0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdObFJYYkROTlJURkVUa1JLVDFaR2JEVmFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVsYkZaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFcE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVlZOR1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTUWtsVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpsYlZwRlUxaHNUV0Z0ZEROVU1GSmFZekExUlZGWVZrOWhiRlkyVkdsR00yVlZNWEJPUkZaT1ZrVnJlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVG1GcldUUlVWIUJLWkZVNVZWSlVRazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWU1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxSVFZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCV1pEQTFTV1F6YkU1aFZGRXhWRlpTY2sxRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUXdVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpGYkRSVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSMDFvV210U1NtVlZlSEZoTTJ4T1lXeEdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVk5HVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeGNWWlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGTlZWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVrcE5WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYUTFWRzF3VG1Nd05VVlJXRlpQWVd4RmVWUnJhRE5sVlRGd1RrUldUbUZzYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrOWhhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZUVkVwUFlWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZWMnBvVG1GcmJERlVNVkpLU1ZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNWbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZRd1RqTk5SVEZFVGtSS1QxSkdWalZhYTFKS1pWVjRjV0V6YkU5bGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlZWRUpQU1Zoa05WUlhhekJPVlRGeFdYcFNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxUlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1NrNUZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxKSlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVNRkp1WXpBMVJWRllWazloYkVWIVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFqZVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVk5VVWs1bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlVWRlp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpGRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVlUwYUdRemJFNWhWRkV4VkZod1NrMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJXVW05UFJURnhVMWhXVUZaRk1IZFViRTR6VFVVeFJFNUVTazlTUlVVd1dtdFNTbVZWZUhGaE0hQlBZV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1VGTklaRFZVVjJzd1RsVXhObUY2VWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VVlNhbWhPWVd0c01WUXhVbEpOYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQlNUVzFhUlZOWWJFMWhiWE4hVkRCU1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJwUmpObFZURndUa1JXVDFaRlZXaFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTVXUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQk9WVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVWxoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3U2s1Vk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVU1GSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV4Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwT1lXeHJhRnByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxKRmJIcFVhMUpDWkZVMWNWTlVSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGU1dHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKYVpVVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3VGsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRXBqTURWRlVWaFdUMkZyYkRWVU1XZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMnQhVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4T1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhWRmhPVDFKRlJqRlViWEJHVFVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTkZSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFpVYld3elRVVXhSRTVFU2s1U1IwMSFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFVWaG9UbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZWVVNrMVNSa1l6VkVkd1ZrNVZOWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwTlZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVhMUp2VDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlFWa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFWV0V6YUZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlhWRVpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRGRllrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlV4TldSNlFrNVJlbEY0VkRGU1FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJXVWxKak1EVkZVVmhXVDFaSFkhbFViVFV6WlZVeGNFNUVWazlsYkVWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSk9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwS1QxRXpZIWRVVlUwd1RWVTVSVk5ZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk9VVldXRTVQVWtWR01WUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRGVWJtd3pUVVV4UkU1RVJrOWxiV040V210U1NtVlZlSEZoZWxKT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZXWHBHVDJKdVpEVlVWMnN3VGxVNVJWVllhRTFTUmtZelZFZHdWa2xWTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtNU5WVEZVWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CQ1NWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQVmtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlducEdUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1dGNVJtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwT1ZUVjFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpTWlVWNFJWVllaRTFoYkZWb1dtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1ZzZWxSclVrSmtWVFZWV1ROb1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVmRVUmsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk1WVmlSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOYXpFMVpIcENUbEY2VVhoVWJuQktaVWRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkcxc00wMUZNVVJPUkVaUFpXdHNObHByVWtwbFZYaHhZWHBTVDFaSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3piRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKdVRVVTVWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3U21WWFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnJVbFpqTURWRlVWaFdUMVpIVGpWVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSa1kyVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1lXeFpORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMU5sTlRSbTFTUld3MVZFZHdjazVGTVRaVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtcGxhemxaWkROc1RtRlVVVEZVTUZKS1RsVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WR3RTYTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamQxUnJUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzVmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSVEY2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWtaUFltNWtOVlJYYXpCT1ZUbEZWMWhPVDFKRlJqRlViRkpxVFVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNhbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhZMmhVYm13elRVVXhSRTVFUms5bGEyc3dXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQWlcxa2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMWRJWkRWVVYyc3dUbFU1UlZkWWJFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TmEhaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWbEpyVDBVeGNWTllWbEJXUjJONFZHNXNNMDFGTVVST1JFWlBaV3RWZUZwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YUU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZVMFpOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d1FtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDFaR2F6RlVhVVl6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtVd1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFcFFWa1p2TkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFjV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5WVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbHBPVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVU1GSmFaVlY0UlZWWVpFMWhiRlY1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUVVrZGtObFJGVWxKa01IaHhWbFJLVDFaSFp6UlVWIUJLWkZVNVZXRXphRTVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk9WVEUyVkZoT1QxSkZSakZVYkZKV1RsVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWREZTVW1WRmVFVlZXR1JOWVd4VmVGUXdVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpIYyFkVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrOVdSMk4hV210U1NtVlZlSEZoZWxaT1pXMTBlbFJyVWtKa1ZUVlZWbFJTVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWUlVTazFTUmtZelZFZHdWazFWT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNWWGhVTUdnelpWVXhjRTVFVmxCV1JUQiFWRVZTVW1Rd2VIRldWRVpRVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVllUTndUbVZZWSFkVVZVMHdUVlUxVlZvemNHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVFpUV0U1UFVrVkdNVlJzVWxaT1JUQm9aRE5zVG1GVVVURlVNVkpPWlVWNFJWVllaRTFoYkZWNFZEQlNUMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTlZReFRqTk5SVEZFVGtSR1QxWkhaRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Vms1aGJVNTZWR3RTUW1SVk5WVldWRkpPWW01a05WUlhhekJPVlRsVlUxUktUVkpHUmpOVVIhQldUVlU1UlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU2NtVlZOVFZrZWtKT1VYcFJlRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaSGREVlViV3d6VFVVeFJFNUVSazlXUjAweFdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9ZV3hHZWxSclVrSmtWVFZWVmxOR1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTVWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3VmsxVk5UWmhSR2hPWVd0c01WUXhVbkpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSIVEwVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUFZrZE5lRnByVWtwbFZYaHhZWHBXVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWWlRSazVKV0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVFdHaE5Va1pHTTFSSGNGWk5WVFZ4Vldwb1RtRnJiREZVTVZKeVpWVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWR3hTV21WdFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlhjRkpqTURWRlVWaFdUMVpHVlhsVWEwVTVVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4TkRVMkxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZZVE5zVG1WWVkhZFVWVTB3VFZVMVZWZFVVbTFTUld3MVZFZHdjazVWTVhGU1dFNVBVa1ZHTVZSc1VsWkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVTVZKS1pVVjRSVlZZWkUxaGJGVjRWRzV3VDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkME5GUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMVpIVGpaYWExSktaVlY0Y1dGNlZrNVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZXVTBaUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViRkpXU1ZVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZERlNTbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWZUZSdWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFZVYkU0elRVVXhSRTVFUms5V1IwMHdXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPWlZoamQxUlZUVEJOVlRWVldYcFNiVkpGYkRWVVIhQnlUbFV4TmxOWVRrOVNSVVl4Vkd4U1ZrbFZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlF4VWs1bGEhaEZWVmhrVFdGc1ZYaFVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUiFRMlZHdE9NMDFGTVVST1JFWlBWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWWVROd1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTFWVm96Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Vk1UWlRXRTVQVWtWR01WUnNVbFpPUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVU1WSktUbFY0UlZWWVpFMWhiRlY0VkRCU1UwOUZNWEZUV0ZaUVZrZDBOVlF3VGpOTlJURkVUa1JHVDFaSFpEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWV1ZGSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxWVTFSS1RWSkdSak5VUiFCV1RWVTVSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTY21WRk9WUmtla0pPVVhwUmVGUnNVbTVsVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pGVVYyd3pUVVV4UkU1RVJrOVdSMk40V210U1NtVlZlSEZoZWxaT1ZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVlZWbFJTVUZkSVpEVlVWMnN3VGxVNVZWSlVSazFTUmtZelZFZHdWazFWT1ZWWGFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmxSVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCQ1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWR3RTU21Nd05VVlJXRlpQVmtac05GUlhOVE5sVlRGd1RrUldVRlpGTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrNWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZoTSFCT1lWaGpkMVJWVFRCTlZUVnhWRmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VGxVeGNXRXpUazlTUlVZeFZHeFNXbVZyT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZReFVrcE9SWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVV0hCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IhUTFWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWVdzd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcFdUbUZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1ZSWWFHMVNSV3cxVkVkd2NrNVZNVlZWV0U1UFVrVkdNVlJzVWxwbFZUbFpaRE5zVG1GVVVURlVNVkpHWlVWNFJWVllaRTFoYkZWNVZGZHdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2QwTTFRd1RqTk5SVEZFVGtSR1QyRnJORFJVViFCS1pGVTVWV0V6WkU5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRlVXR2h0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsVldUTk9UMUpGUmpGVWJGSmFUVVV4ZFdRemJFNWhWRkV4VkRCU2FrMVZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ1Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaSFkhaFViRTR6VFVVeFJFNUVSazlsYTBWIVdtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBVa1ZXZWxSclVrSmtWVFZWV1ROc1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTVSVkpVVWsxU1JrWXpWRWR3VmtsVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnVjRzVOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRCVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE1Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaUVVrVnNOVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWcDZRbTFTUld3MVZFZHdja2xWTVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSc1VtNU5helYxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVl6QTFSVkZZVms5V1IyTXhWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWVcxT05sUkZVbEprTUhoeFZsUldUbEpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVNrOWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZTYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlVWbEp2VDBVeGNWTllWbEJXUm10NFZHeE9NMDFGTVVST1JFWlFWa1ZyTVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QxSkhkSHBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2U20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVmFNMDVQVWtWR01WUnNVbkpKVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQlNUV3Q0UlZWWVpFMWhiRlV4VkRGU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFF3VGpOTlJURkVUa1JLVGxKSFRYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZFSlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VTFSV1RWSkdSak5VUiFCYVpVVTFObFpxYUU1aGEyd3hWREZTV21WVk5VUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRXBPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVYhQktZekExUlZGWVZrOWhhMncyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEZNVlJGVWxKa01IaHhWMWhzVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdTazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VscE5WWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVTVZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWld0V05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpGYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVVZaZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VkpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpDVFd0NFJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZDFSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZSVEJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U1U1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hRVjBoa05WUlhhekJPVlRGeFZsUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVUxVlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1NrMXJNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWxwTlIxcEZVMWhzVFdGdGREVlViWEJPWXpBMVJWRllWazloYkVWNVZGYzFNMlZWTVhCT1JGWk9ZV3hyZUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QyRnJXVFJVViFCS1pGVTVWVk5UUms5aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVldWRVp0VWtWc05WUkhjSEpsVlRVMllUTk9UMUpGUmpGVWJYQlNUVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkZkd2JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlJYTlRObFZURndUa1JXVG1GdFRXaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazlTUjFFMFZGZHdTbVJWT1ZWVFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVFZGV2tSb1RtRnJiREZVTVZKS1RrVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTVWsxdFdrVlRXR3hOWVcxME5WUXdVbTVqTURWRlVWaFdUMkZzUlhkVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrNWhiV040VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1pXMSFORlJYY0Vwa1ZUbFZVMWhzVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWa3piRzFTUld3MVZFZHdjbVZWTVZWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSkpWVGxKWkROc1RtRlVVVEZVVmxKdVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWREZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWVmVWUlliRE5OUlRGRVRrUktUMVpGUlhoYWExSktaVlY0Y1dFemFFNWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZXV0doUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZURlZVMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNSbVF3TlVSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VrNWxSMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VTUZKS1l6QTFSVkZZVms5aGJGViFXbXRTU21WVmVIRmhNMlJQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWUldiVkpGYkRWVVIhQnlaREExUldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMVZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxKbGEhaEZWVmhrVFdGc2EhaFViRkpyVDBVeGNWTllWbEJXUlVZMlZHMXNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pzTmxwclVrcGxWWGh4WVROa1RtVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVU2s5SldHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlVXRTVQVWtWR01WUnRjRlpOYXpSb1pETnNUbUZVVVRGVVZWSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3Q0Vkcxd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDFaR2EhbGFhMUpLWlZWNGNXRXpaRTVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFWlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVEZGVVZod1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTUW1Rd01WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbEpOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiRlYhVkd0b00yVlZNWEJPUkZaT1VrVkdOVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWVldHaHRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVa3BRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK3pwck9zYytFenJYUGpjNjR6NFhPdmMrRHpyYzZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJR05zWVhOelBTSm5iMlZ6SWlCdVlXMWxQU0puYjJWeklqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZnenJIUGdjNnh6cnJPc2M2N3o0NGd6clhQZ002NXpydk9yYzYrejRUT3RTRE91czZ4ejRUT3RjK056cmpQaGM2OXo0UE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZjenJYUGhNNnN6ckxPc2MrRHpyYzZJTTZrTHM2akxpRE9taTdPcEM3T2xTN09teTRnSU0rQXo0SE92OCtDSUUxRlJFbFVSVkpTUVU1RlFVNGdRMDlUVFU5VFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SUUxRlJFbFVSVkpTUVU1RlFVNGdRMDlUVFU5VElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET21pN09wQzdPbFM3T215NGdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK3pwek9yYytCenJFZ3pyWE91cytFenEhT3U4NjF6NFBPdDgrQ0lNNjB6NEhPdjg2OHpyL091ODYvenJQT3I4Ni96NFU4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdJRzVoYldVOUltUmhlU0lnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVNCbWFXVnNaQ0krUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0lnSUQ3T21zK0Z6NEhPdWM2eHpyck9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T2xNNjF6NFhQaE02dHo0SE9zVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqTWlJQ0ErenFUUGdjNnZ6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalFpSUNBK3pxVE90YytFenF6UGdjK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJaUFnUHM2Z3pxIU92TStBejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaUlDQSt6cURPc2MrQnpySFBnODY2enJYUGhjNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SWdJRDdPbzg2c3pyTE9zczZ4ejRUT3Z6d3ZiIUIwYVc5dVBqd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGlBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSjBhVzFsVUdWeWFXOWtRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkQ3T3A4K0J6ci9PdmM2NXpyck9yaURPbHMrT3pyIU90eUE2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQnVZVzFsUFNKb2IhVnljeUlnWTJ4aGMhTTlJbVpwWld4a0lqNGdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlqN09rYytBejR3Z01EVTZNREFnenJYUGpzK0NJREEyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k0SWo3T2tjK0F6NHdnTURnNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTVPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqa2lQczZSejREUGpDQXdPVG93TUNET3RjK096NElnTVRBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRBaVBzNlJ6NERQakNBeE1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TVRvd01DRE90YytPejRJZ01USTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1USWlJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0krenBIUGdNK01JREV5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE15SSt6cEhQZ00rTUlERXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TkRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TkNJK3pwSFBnTStNSURFME9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TnlJK3pwSFBnTStNSURFIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPQ0krenBIUGdNK01JREU0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9TSSt6cEhQZ00rTUlERTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TUNJK3pwSFBnTStNSURJd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNU0krenBIUGdNK01JREl4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1pSSt6cEhQZ00rTUlESXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TXlJK3pwSFBnTStNSURJek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaUkrenBIUGdNK01JREF5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd016b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENGdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdabkp2YlNJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pySFBnTStNUEM5c1lXSmxiRDQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNIUnZJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPcmMrSno0SThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZKwgrZNngrZNn