English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNakk2SU02UnpwIU9xU0RPb002Znpwdk9send2YURFK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnBibTVsY2t4cGJtdHpJajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeElqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNlJ6NGJPdGMrRXpyZlBnYzZ2enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpJaVBzNlJ6ciFPc2MrSHo0N1BnYzYhejRQT3R5RE9zYytBejR3Z3pxVE9yYytCenJ6T3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK3pwWE92TStHenF6T3ZjNjV6NFBPdHlEUGg4NnN6NEhQaE02IVBDOWthWFkrUEdScGRpQnBaRDBpY205MWRHVk5ZWEJmTkRZd056TWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME5qQXZOemt2TnpNdklpQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV05sWkVSaGVTSSt6cHJPa2M2WXpwZk9uTTZWenFIT21jNmR6cGN0enFQT2tjNlN6cExPa2M2a3pwOGdMYzZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WElNNm5QQzloUGp3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpHaGxZV1JsY2lCa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDQWd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwek9uODZsenFQT3A4NmZ6cVhPbmM2a3pwYzhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ohY21Gd01pSStQSE53WVc0Z1kyeGhjIU05SW1kdklqNDhMIU53WVc0K1BITndZVzQrSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmM4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURZNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01EYzZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNRGc2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TUR3dmFETStQSE53WVc0K01UQTZNRFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UQTZNelU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEU2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVEU2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFE2TURVOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVFE2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRVNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRVNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tmp3dmFETStQSE53WVc0K01UWTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UWTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE56d3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGM2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGM2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1EVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTVRnNk16VThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T1R3dmFETStQSE53WVc0K01UazZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UazZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TURBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNakE2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNVHd2YURNK1BITndZVzQrTWpFNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpFNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGt5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTVNand2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9rU0RPa2M2Wnpwck9rYzZrenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZienBYT25zNlJ6cCFPbE02aHpwSE9veURPb002UnpxRE9rYzZVenAvT29NNmZ6cVhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFIT2tjNmF6cVRPbWM2U3pwSE9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29jNlJ6cHJPcE02WnpwTE9rYzZkSURJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EVSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5USThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2WnpxUE9tYzZmenFVZ3pwek9uODZkenBIT3A4NmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tTTZwenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGsxUEM5emRISnZibWMrSU02a3pxUE9tYzZkenBIT29jNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VnpxWE9sTTZmenA3T21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZwenFUT2x5RE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cUhPbWM2ZnpxVWd6cURPbjg2Ynpwbk9uODZoenByT2w4Nmt6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wczZaenB2T244Nmd6cEhPb002Z3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmh6cW5PcE02WElNNmZ6cVBPbWM2ZnpxTWd6cFRPa2M2bHpwbk9sRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURrIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEE1Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPcE02anpwbk9wTTZqenBIT25jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORGMwUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwck9vYzZmenFET244NmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT3BjNmt6cFhPb2M2WElNNmZ6cVBPbWM2ZnpxTWd6cFRPa2M2bHpwbk9sRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRZNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEyT1R3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmd6cEhPb2M2a3pwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1URThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbGM2bHpxVE9sYzZoenBjZ3pwVE9sODZjenBmT3BNNmh6cG5Pbjg2bElNNmd6cC9PbTg2WnpwL09vYzZhenBmT3BNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRMk55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTmpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9sODZienBYT3FjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T1RndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGs0UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZrenBYT29jNm96cG5PbU02VnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET21NNlZ6cC9PcHM2Wnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURrNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5PbGM2bHpwak9wYzZkenFQT2x5RE9vTTZmenB2T21jNmt6cG5Pbzg2Y3pwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV3TUR3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cVhPbTg2VklNNmF6cEhPcHM2VlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBYT3BjNmt6cFhPb2M2WElNNlJ6cGpPbDg2ZHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV3TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbXM2Unpwdk9tODZaenBqT2xjNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwZk9vYzZmenBUT244Nmt6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFd016d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZkenBuT21zNmZ6cHZPa1UvT295RE9uODZoenFiT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZoenFuT3BNNlhJTTZSenBqT2w4NmR6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZmenFYT29jNmF6cG5PbXM2ZklNNmd6cUhPbjg2ZXpwWE9uYzZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URXdOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbTg2UnpwL09sTTZYenBQT2w4Nmt6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT3BjNmJ6cFVnenByT2tjNm16cFU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZqenFQT2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFEwTlR3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmh6cFBPa2M2a3pwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT255RE9tTTZWenFQT284NlJ6cHZPbjg2ZHpwbk9tczZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbWM2Ynpwbk9vTTZnenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05ESThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbTg2YXpwSE9sczZSenFFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXlOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd01qUThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmR6cVRPbWM2VHpwL09uYzZaenBUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFU0UEM5emRISnZibWMrSU02aHpwSE9tczZrenBuT2tzNlJ6cDBnTWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET25NNmZ6cVhPbzg2bnpwL09wYzZkenFUT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxY1ZWWWJGQlNSMDEhVkd0U2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVG1GclZURlVWVkpTVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERm9NMDFGTVVST1JFcFBVa1V3YUZSdGNHNU5WWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVV0hCeVpEQXhWVlZVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVWUnJVazVKVlRsVlUxUldUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU1VrMXJNVFpUV0doT1pXMXpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVeE5sRlljRTVTUlVVeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVjFoc1RtRnRZIWxVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hQVWtaR05WUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSVVJWSktaVlY0Y1dGNlFrOVdSa1Y1VkZkd2EwOUZOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVF4VWxwT1ZUVkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWld0NFJWTlliRTFoYlhOIVZGaHdjbVZGTlRaVmFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFZ4VmxSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y1UmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5WVlNXR3hRVTBoamQxUlZUVEJOYXpWRlVWTkdUbEpHUmpSVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZWVkVaT1ZrVXhNMVF3VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVoYTBWIVZGZHdjbU13TVhGVFdGWlFWa1pGZVZSWWNHNWxSVGxGWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRmR3Um1WVk1VVlpNMDVPWVd0c01WUXhVbEpKVlRGVlVsTkdUbUZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZtMVNSa1l6VkVkd1drMUZNWEZYVkVaUFlXdHJNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZVelpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3piRTVXUm13MFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZVzFqTUZSWWNGSmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVjJ3elpWVXhjRTVFVms5U1IyTXhWRmh3VG1WdFdrVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjSEpsYXpsVldqTmtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4VkdRemJFNWhWRkV4Vkd0U2NrbFZOWEZUV0hCdFVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhWMU5HVDFKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFcFBZVzEwTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5V1IhUXpWRmR3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpGYkROVWExSlNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrVnJkMVJYY0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMlZGZHdRazVWTlZsa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcE5helZWWVROb1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWVmt6VGs1aGEyd3hWREZTVm1Wck1YRlhXR1JPVmtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaG9iVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4TmxvemNFNWxiWE14VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhvVUZaRk1UTlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGVldHeFBZV3hyTUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekJVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1V1JXdzFWRzV3YTA5Rk5VVlJXRlpQWVd4R05WUnVjRkpOYXpGRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlTVlY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZWU1dtVlZOVFpoTTJST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERlpaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpPWkRBeFZWa3pjRkJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk9WVGxGVWxob1VGZElZIWRVVlUwd1RXczFSVk5VVWs1U1JWVjRWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkMGVsUlhjRXBrVlRsVlZWUldUbFpIVGpOVWJGSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwV210U1VtUXdlSEZYVkVKT1lXdFdOVlJXVWxwT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVibXd6WlZVeGNFNUVWazlXUlVZelZERlNTbVZYV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVuSmxWVFZ4V2pOa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTUWsxck1VVlhVMFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWJYQlNaREF4TmxkWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKTlZURlZXak5vVUZaSFRqTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0hQlBZV3RWZVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZWbnBVViFCS1pGVTVWVlpZYUZCU1JsWTJWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxTk1WUlljRkpOVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSkNUV3MxVlZrelpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0c1bFJUVTJVbE5HVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWSllUazVoYTJ3eFZERlNWazFyT1VWV1ZGSlBVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoc2JWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVlpVVms5aGExWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVlROa05WUlhhekJPVlRWVlYxTkdUbFpHVlhoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIWMwVkd0U1FtUlZOWEZVVkZKUFZrVkZkMVF4VWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlXUlZWIVZHNXdhbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnRUalJVVlZKR1RXc3hSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpRVmtaVmQxUXhVbFpPUlRGRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbGRhUlZWWVpFMWhiR3cyVkcxd2JrNUZOVlZoTTJST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERTFaRE5zVG1GVVVURlViRkpTWlZVeFZWTlliRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVFUyVjFSV1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFWVlJVUWs5bGJYTjVWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWWk5GUnJVa0prVlRWeFZGUldUMkZyUmpSVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVlZvVkd4U1JrMXJNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtkUFJUVkZVVmhXVDJGck1EQlViRkpDWldzNVJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZUZSVlVsWmxWVFUyWVROa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Yms1Rk9VVlVWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVldUTk9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFV4TmxwNlZtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZTVkVwT1VrVnNNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVG1GWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWb3phRTloYlU0elZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2QhTkZSclVrSmtWVFZ4VkZSU1RtRnNSalZVTVZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmhla0pQWVdzd2VGUXhVbGRQUlRWRlVWaFdUMkZyTUdoVVYhQktUVVV4TldRemJFNWhWRkV4Vkd0U1ZrMUZNWEZhZVVaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPVFZVMWNWZFVRazlTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5SVFZGV25wS1RtVnJSVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCWFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlhXSEJQWld4cmQxUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZWWWNFOVNSVlkyVkd0U1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdORnByVWxKa01IaHhWMWh3VUZKR1JXaFVXSEJPWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWk9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzF6ZDFSWWNISk5iVnBGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKU1pXczVWVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WUmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pPUlRWRllYcENUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtVlZNVFpoZWxaUFZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVZWVllhRkJTUmtZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5helZGVTFSU1QyVnNSWGRVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IyUjZWRmR3U21SVk9WVlZXR3hPVmtkME0xUnJVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pFOEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc2FXNWxjeUJ3YjJ4NUlqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5ZENJZ2FXUTlJakkwTkRndE1TSStWRmR3U21SVk9WVlZXR3hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlV4VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1RtVkhXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJYY0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqWlVWelV6WlZVeGNFNUVWazlTUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9aV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1QyRllZIWRVVlUwd1RXczFSVlJUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRkpsYXpsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSk9UbFY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZkMVJyVGpOTlJURkVUa1JLVDFKRk1IbGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVldIQlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVmsxVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVEF4V210U1NtVlZlSEZoZWtKUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmh3VUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWZFVTazFTUmtZelZFZHdXazFGTVRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKT1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzF3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R05sUnROVE5sVlRGd1RrUldUMUpHYkRWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZYV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhZVVJvVG1GcmJERlVNVkpTVFZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JsWTJWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrMUZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhZFVhMUpHWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1V3YUZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZVUWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck5VVlJXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWVlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREEwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBDVDJGcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlhGV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVEZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkT05sUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZWVFJrOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVVZUV0hCdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNia2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEZVVms0elRVVXhSRTVFU2s5U1JUUTBWRmR3U21SVk9WVlZWRlpPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZGaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVU1VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxZelZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZyYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1NrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZYkROTlJURkVUa1JLVDFKRmJEUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVldHeE9WMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVkZod1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVm1Wck1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3BOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQmFZekExUlZGWVZrOWhiRVkxVkdsR00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVG1GdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWVFUwWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGsxcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpaVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3N4V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmh3YlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWWllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrcGxhIWhGVlZoa1RXRnNhIWRVV0hCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbUZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWWWNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZTVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURTJXa1JvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNUazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalpVYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JWViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlZsaG9UbVZZWSFkVVZVMHdUV3MxUlZOVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZUUm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpDVFVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdhMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZhekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1IwNTZWR3RTUW1SVk5YRlZXSEJPVjBoa05WUlhhekJPVlRWRllYcEtUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4TmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1VrNVZOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWs1bFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazlTUldzeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlFWa2QwZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVkZZYkUxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFprTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWExSktaVWRhUlZOWWJFMWhiWE40VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZWYUZwclVrcGxWWGh4WVhwR1RsSkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUU5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlJXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSldaREExTldSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FrNVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJXVWtwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUlZVd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1RtRllZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRGU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaYU0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVkZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGsxVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZWV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJWMnBvVG1GcmJERlVNVkpXVFVVNVJHUjZRazVSZWxGNVZGaHdhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGxVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1JtdDRWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUktVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxvemFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOWEZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1JURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpxWXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPTlZSRlVsSmtNSGh4VjFod1VGSkhaelJVViFCS1pGVTVWVlpUUmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpOYXpsRVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkcxd1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaR2JEVlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyV25wU2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1GSlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWtObHByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFKR1JucFVhMUpDWkZVMWNWUlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVldHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1RVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzV3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUlliRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpYVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZNSGRVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5bGJXYzBWRmR3U21SVk9WVldXR3hPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMllUTnNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4VlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKT1ZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkp2VDBVeGNWTllWbEJXUmxZelZHdE9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFrTmxwclVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWs5aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFlVVpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSlNUa1Y0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZNVlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1WdFRUQmFhMUpLWlZWNGNXRjZRbEJTUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVVUwWlBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV2pOc1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObHBFYUU1aGEyd3hWREZTVWtsVk1UVmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJYQk9ZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUFVrWlZlRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVRbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaWmVrcHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCT1NWVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTV2sxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnRjR3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhoVWEwNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRlkyV210U1NtVlZlSEZoZWtKT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXVE5vYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFJWVllUazlTUlVZeFZHMXdUa2xWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNHNU9SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTUZKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWXpWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWR05WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUbEpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNWlibVExVkZkck1FNVZOVVZSVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpTWlZVNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSWWNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYkdnelpWVXhjRTVFVms5U1JrVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUbFV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZGVFJtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtaT1YxcEZVMWhzVFdGdGMhZFViWEJXWXpBMVJWRllWazloYkVZMVZHMDFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1QySnVaRFZVVjJzd1RsVTFSVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbEpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVWExSktUVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd4U1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJyYURObFZURndUa1JXVDFKR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVoYkVrMFZGZHdTbVJWT1ZWVlZFWk9aVmhqZDFSVlRUQk5helZGVTFoc2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1WVk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVazVOVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVYhQnJUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1kxVkZaT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVXdPVHd2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYSU0rQXo0SE92OCtDSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZjenAvT3BjNmp6cWZPbjg2bHpwIU9wTTZYUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn