English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου στον ΟΑΣΘ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpRIU16RWlJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4ME56TXZNalV2TmprdklqN09tczZSenBqT2w4NmN6cFhPb2M2WnpwIU9seSFPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT255QXR6cHJPcGM2aHpwbk9rYzZhenBjZ3pwZzhMMkUrUEM5c2FUNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXlPQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE1qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenBqT25jNlp6cHJPbDg2aklNNmp6cWZPbjg2YnpwZk9veURPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT3FjNmRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cWJPbjg2WnpwIU9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT29jNlJ6cVRPbDg2VHpwL09wU0RPbzg2a3pwWE9wczZSenAhT244NmxJTTZqenBIT29jNlJ6cWJPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd05URThMIU4wY205dVp6NGd6cGZPbTg2Vnpwck9wTTZoenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVEE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNlJ6cHM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURRIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmx6cFRPb2M2UnpwUE9xYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURReUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cG5Pbk02WHpxVE9sODZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEEwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdORFE4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2aHpwUE9rYzZrenBuT21zNlZ6cU1nenByT2tjNmt6cC9PbWM2YXpwbk9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1USXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFET25jNlJ6cURPbjg2WXpwZk9tczZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNVEUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5URXhOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZSenAhT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRFMkx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlV6cUhPcGM2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZqenByT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURnNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEE0T0R3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwOGd6cEhPb002Znpwdk9tODZwenAhT2tTRE9tczZSenB2T2tjNmN6cEhPb2M2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9wYzZjenAhT2tjNmp6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTVNeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09UTThMIU4wY205dVp6NGd6cGt1enB6T2w4Nmt6cUV1SU02ZExzNmF6cUhPbDg2ZHpwZk9veSFPbXM2Unpwdk9rYzZjenBIT29jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTVOQzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2aHpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBIU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TnpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9rYzZsenFUT21jNmF6cC9Pb3lET244NmN6cG5PbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TnpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRGN5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxSE9rODZmenAhT2tjNmx6cVRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UTFNREF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ME5UQXdNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPazg2UnpwTE9vYzZaenBmT204Nlp6cFRPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5URXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTkRVeE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cWZPbDg2Ynpwbk9wTTZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpxYk9sYzZoenBYT21jNlJ6cHJPbHlET2xjNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lBZ3pwWE9tODZWenFYT21NNlZ6cUhPbWM2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF3Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNRFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT244Nmx6cHZPazg2UnpxSE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRVeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFExTVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tzNmZ6cVhPbTg2VHpwSE9vYzZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME1qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRJMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET3A4NlJ6cUhPbWM2YnpwSE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME16SXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRNeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cG5Pazg2YnpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT204NmJ6cEhPcE02WnpwIU9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TkRNd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVFF6TUR3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cWJPcGM2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3TlRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRFU0UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9rYzZjenBuT3FjNmRJQzBnVEVsRVREd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmR6cGJPbWM2ZHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOREk4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2tjNmh6cHpPa2M2aHpwSE9sTTZaenByT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEF6T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdNems4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNlZ6cHZPbWM2ZnpxTWd6cHJPa2M2V3pwSE9uYzZrenBiT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTBOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRVd05EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2Wnpwek9sODZrenBmT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd09UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURrMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cVBPcGM2YnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV3T1RVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNRGsxUEM5emRISnZibWMrSUZCU1FVdFVTVXRGVWp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5URXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVeE1EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbk02VnpxSE9tYzZhenBIT25jNlp6cHJPbHlET2s4NlZ6cW5Pb2M2VHpwbk9tczZYSU02anpxZk9uODZienBjZ1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGt4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTVNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2a3pwWE9teUFnenFmT2tjNmJTODZaenBUT21jNmF6cGZPb3lBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT29jNmN6cEhPbmM2Wnpwck9seURPbzg2bnpwL09tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZqenFYT204NmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjekx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTXp3dmMhUnliMjVuUGlCUVVrRkxWRWxMUlZJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EYzFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZjenBIT29jNlp6cCFPbjg2bElNNlJ6cCFPcE02bHpxRE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFUT2w4Nmh6cG5PbnlET21zNlJ6cVhPbzg2Wnpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT25NNlJ6cUhPa2M2VXpwbk9tczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284Nm56cC9PcGM2ZHpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srenBjZ3pyUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnVJTTYwenJYT3ZTRE9yYytIenJYT3VTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZQak02enpybk9zU0RPc2MrQXo0d2d6NFRPdnlEUGhNNnR6NEhPdk02eElEd3ZiR2srUEM5MWJENDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0puYjJsdVp5QndiMng1SWo1VWExSkNaRlUxVlZkVVJrOVdSMk4hVkd4T00yVlZNWEJPUkZaUFlXMWplRlJXVW5Ka01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpIVDBVMVJWRllWazlXUm10NFZGaHdUbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxhIWhGVTFoc1RXRnRjMmhVVlZKcVRrVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmVGUnRjRzVrTURWVlZWUkNUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKWVRrNWhhMnd4VkRGU2FtVkZPVVZaZWxKUFltNWpkMVJWVFRCTlZUVTJVVk5HVGxaRlZXaFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUjJSNlZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlBVa1pyZVZSWWNISk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZhYTFKU1pEQjRjVlpUUms1aGJVMSFWR3RTUm1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldUak5sVlRGd1RrUldUMkZ0ZERaVWJGSnVUbGRhUlZWWVpFMWhiRlZvVkd0U2FtVlZNVVZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxwSlZUbFZXWHBDVG1KdVkhZFVWVTB3VFZVMU5sZFliRTlsYldRMFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RPZWxSWGNFcGtWVGxWVjFSS1RtVnNSalJVVTBZelRVVXhSRTVFUms5bGJHc3hWRlZTVWs1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbHBqTURGeFUxaFdVRlpHYkRaVU1WSkNUV3M1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVhXa1ZWV0dSTllXeFZhRlJzVWtaSlZURTJZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUbVZWTVhGaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYkZKcVpXc3hObGRVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlVVpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpGVlducENUbGRJWSFkVVZVMHdUVlUxTmxKVVZrNWhiRlV3VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVGxaRlJYZFViWEJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWk9aVzFrTkZReFVscGpNREZ4VTFoV1VGWkdWWGxVYlhCYVNWVTFWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVd4VmFGUlljRnBsYXpsRlducFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1VtVnJOVVZUVkZadFVrWkdNMVJIY0ZaSlZUVlZVbGh3VG1WcmF6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWU1ZFWlBWa1pWTUZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFWVmw2U2s5bGJFWTBWREZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05WUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRkpIWSFsVVZsSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZab00wMUZNVVJPUkVaUFpXMXpNVlJ1Y0Zwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpLWXpBeGNWTllWbEJXUmtWIVZERlNUbVZWTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSMXBGVlZoa1RXRnNWVEJVVmxKV1RWVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWRzV3Um1Rd09WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsWlpIcENUbEY2VVhoVU1GSk9aVlU1UlZsNlJsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWxKT1JUVnhVVlJDVUZKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbTFTUmtZelZFZHdWazVGTlZWVVZFWlBaVzF6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGVXpaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRZWkU1bGJXUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWWk5GUnJVa0prVlRWVldubEdUMkZzVmpSVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUFVrZGphRlJ0Y0VKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNUVSbEJTUiFNeFZERlNRbVZyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtNWpNREZ4VTFoV1VGWkdSVEJVViFCT1pWVXhSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1SFdrVlZXR1JOWVd4Vk1GUXhVbHBOYXpFMlVsaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4TldRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrMUZOWEZVVkVKUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlViRkp1VGxVMU5sZFVTazlTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHeE5Va1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4WVROb1RtRnNiRE5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxVk9WVlRXR3hRVmtkT00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGYkhwVVYhQktaRlU1VlZaVVVrNWhhMnN3VkZWU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVnByVWxKa01IaHhWbFJXVDFKRk1UWlVWVkpPWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGaHNNMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6ZUZSdGNHcEpWVEZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKSFQwVTFSVkZZVms5V1IhTjVWRzF3U2sxck5UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVdIQk9UVlU1VlZKVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlRlF4VW1wbFZUbEZWbGhzVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWTllUazVoYTJ3eFZERlNXa2xWTVhGUlZFSlFVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZob2JWSkdSak5VUiFCV1RsVTFWV0V6YkU1V1Jtc3hWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVVROa05WUlhhekJPVlRVMlVWUktUMUpIWkROVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMmMwVkd0U1FtUlZOVlZoZWtKT1lXMWphRlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVSVkpLWlZWNGNXRjVSazVXUm1zeFZEQm9NMDFGTVVST1JFWlFWa1ZXTmxSdGNHNWtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKT1l6QXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWREZTUW1Rd09WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzVlRCVU1GSnVUVlV4UlZSVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VabGF6bEZWbFJLVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXSkVhRTlTUlVZeFZHeFNiazFyTlZWV1ZFWlBVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhObUY2VWxCU1JsVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVTBoamQxUlZUVEJOVlRsRlZsaHNUbEpHUmpWVVJWSktaVlY0Y1dGNVJrOWhiV05vVkd4U1VrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF3YUROTlJURkVUa1JHVUZKR2EhZFVNVkpXVFVVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNibU13TVhGVFdGWlFWa2RrTkZSc1VrNUpWVGxGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pWZGFSVlZZWkUxaGJGVXdWRmh3Y2s1Rk1VVlZXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGd1pETnNUbUZVVVRGVU1GSktaVlU1UlZwNlNtMVNSa1l6VkVkd1ZrNUZNVlZTV0hCUFZrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVNVJWUlVSazlTUiFNeFdtdFNVbVF3ZUhGV1UwWlBWa1pGTVZSdGNFcE9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTUU0elpWVXhjRTVFVmxCU1IyTm9WREJTU2sxRk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbk5QUlRWRlVWaFdUMVpIVGpWVVdIQktUbFV4TldRemJFNWhWRkV4VkRCU2FtVlZNVFpTVkVwT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbXBvVDFKRlJqRlViRkpxWlVVMU5sZFliRTVoYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHeE5Va1ZzTlZSSGNISk9SVGxGVVZSV1QxSkZWak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxVk5UWldXR1JQVWtkTk1WUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZvemNGQlNSMk5vVkd4U2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVnByVWxKa01IaHhWbE5HVDFaRmF6QlVibkJxVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZEQk9NMlZWTVhCT1JGWlFVa2RPTkZSdWNGcE5WMXBGVlZoa1RXRnNWV2hVYkZKV1RWVXhObFpVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WUmtNMnhPWVZSUk1WUXdVbTVOYXpVMlZGUlNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZOVVZWVTBaUFZrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMU5sUlVTazlXUiFjMFZHdFNRbVJWTlZWWFZGWk9aVzEwTkZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGF6RTFWRmh3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldhRE5OUlRGRVRrUkdUMkZ0WXpCVU1WSnFZekF4Y1ZOWVZsQldSMDB4VkRCU1VrNUhXa1ZWV0dSTllXeFZlVlF3VWtwTmF6RlZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVMU5XUXpiRTVoVkZFeFZHNXdXazFWTVRaU1dIQk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVW1wb1QxSkZSakZVYkZKYVRsVXhjVlZVU2s5U1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbEpOVWtWc05WUkhjSEpKVlRGeFZsUkNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlRTR04hVkZWTk1FMVZOWEZXVkVaUVVrWkZlRlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVUZKR1ZqUlVNVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWkZPVkJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNak0hTXkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWZFVVazloV0dOIVZGVk5NRTFWTlhGV1ZFcHRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxVWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREZTVW1Nd05VVlJXRlpQVmtacmVGUXhhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNrOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZaTTJoUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhWMVJHYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWVllUazlTUlVZeFZHeFNXa2xWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSdWNFcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwNDBWRzVzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxa05scHJVa3BsVlhoeFlYbEdUbEpIVG5wVWExSkNaRlUxVlZrelpFNWlibVExVkZkck1FNVZOVFpSV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURkZZa1JvVG1GcmJERlVNVkphVGxVMVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdTazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVrWmpNRFZGVVZoV1QxWkhUalpVVnpVelpWVXhjRTVFVms5aGJXTiFWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpQVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdUMVV6WSFkVVZVMHdUVlUxTmxaWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVFpVV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wTlZUVlpaRE5zVG1GVVVURlViWEJXVGtWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHMXdZVTlGTVhGVFdGWlFWa1pyZUZSclRqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNhekZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5U1JXeDZWR3RTUW1SVk5WVlplVVpQVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFZWaG9UVkpHUmpOVVIhQldTVlUxTmxKcWFFNWhhMnd4VkRGU1dtVnJOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVXSEJPWXpBMVJWRllWazlXUjAxNFZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RyTVZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1QxSkZORFJVViFCS1pGVTVWVmRZYkU5aFdHTiFWRlZOTUUxVk5UWlZhbWhPWVd0c01WUXhVbHBsUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJuQk9aVmRhUlZOWWJFMWhiWE41VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9OVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZWa3phRkJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWYU0hQk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKYVRWVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WRmh3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUldUak5OUlRGRVRrUkdUMlZzUlhoYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSV3g2Vkd0U1FtUlZOVlZaTSFCUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWh3VFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVF3TVRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNGWk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVTUZKdVl6QTFSVkZZVms5V1IwMTVWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamVWUkZVbEprTUhoeFZsTkdUMkZ0WnpSVVYhQktaRlU1VlZWVFJrOWxXR04hVkZWTk1FMVZOVFpaZWtKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVkZWVmhPVDFKRlJqRlViRkpxVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNhbVZWZUVWVldHUk5ZV3hWTUZSV1VtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSVEJVYld3elRVVXhSRTVFUmxCU1JXdDRXbXRTU21WVmVIRmhla0pRVWtkT2VsUnJVa0prVlRWVldqTnNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxUldFelRrOVNSVVl4Vkd4U2JtVlZPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlViR2d6WlZVeGNFNUVWazlTUmtWb1ZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSlBZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSQ1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYmsxRmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQldSVlkwV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUbFZVVmhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWTllUazlTUlVZeFZHeFNiazVWTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNU5SWGhGVlZoa1RXRnNWVEZVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsViFWR3RPTTAxRk1VUk9SRVpRVmtWRk1GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpIVG5wVWExSkNaRlUxVldFemFFOWlibVExVkZkck1FNVZOVlZYVkVKTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZURlZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVeGNHUjZRazVSZWxGNFZERlNSbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNHcGpNRFZGVVZoV1QxWkhkRFJVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5WVmhNMnhRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVllUTndUVkpHUmpOVVIhQldUbFV4TmxOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZOVlJrZWtKT1VYcFJlRlF4VWs1T1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkp1WXpBMVJWRllWazlXUiFONFZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RHTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSV1QxWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRZYUU1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnlUV3MwYUdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1VrNUZlRVZWV0dSTllXeFZNVlJ1Y0U5UFJURnhVMWhXVUZaR2EyaFVibXd6VFVVeFJFNUVSbEJXUjAxIVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWk9Va1pXZWxSclVrSmtWVFZWWVhsR1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFObEpZY0UxU1JrWXpWRWR3Vms1Vk5UWlhhbWhPWVd0c01WUXhVbXBsUlRWRVpIcENUbEY2VVhoVU1WSnFaVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkZaU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrZHplVlJwUmpObFZURndUa1JXVDJWclJUQlVSVkpTWkRCNGNWWlVWazloYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWk0yUlFWVE5qZDFSVlRUQk5WVGxWVmxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVXhWVlZZVGs5U1JVWXhWR3hTY2sxVk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjRVpOYSFoRlZWaGtUV0ZzVlRGVWJGSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkcxc00wMUZNVVJPUkVaUVZrWkZNVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaSFpIcFVhMUpDWkZVMVZXRjZRazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaU1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGWk9WVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZremJFNWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZUVTBadFVrVnNOVlJIY0hKSlZURlZZVE5PVDFKRlJqRlViRkp5WlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hWTUZRd1VrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalZVYTA0elRVVXhSRTVFUmxCU1IyYzBWRmR3U21SVk9WVlpNMnhQWlZoamQxUlZUVEJOVlRsRldYcFdiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4Y1dFelRrOVNSVVl4Vkd4U2JrbFZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0U1T1JYaEZWVmhrVFdGc1ZUQlViWEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUjAxNFZHNXNNMDFGTVVST1JFWlFVa1paTkZSWGNFcGtWVGxWV1hwS1RsVXpZIWRVVlUwd1RWVTVSVlpZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk5UWlVXRTVQVWtWR01WUnNVbTVOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJuQnVUVVY0UlZWWVpFMWhiRlV3Vkd4U1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrZE5NVlJyVGpOTlJURkVUa1JHVUZKR2J6UlVWIUJLWkZVNVZWb3paRTVsV0dOIVZGVk5NRTFWT1VWWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVEZWVlZoT1QxSkZSakZVYkZKdVRXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWREJTUmsxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnRjSE5QUlRGeFUxaFdVRlpIWkRWVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZhTTJ4UFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWRlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVeE5sSllUazlTUlVZeFZHeFNibVZWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VrNU5hIWhGVlZoa1RXRnNWVEJVVmxKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTiFWREJPTTAxRk1VUk9SRVpQWlcxemVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUMVpHUm5wVWExSkNaRlUxVlZsNlVsQlhTR1ExVkZkck1FNVZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJzVW1wT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlVNRkpxVFVWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZHMXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa2RqTUZSc1RqTk5SVEZFVGtSR1QyVnNWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWxCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5WVlpla1pQVjBoa05WUlhhekJPVlRsRllUTnNUVkpHUmpOVVIhQldTVlUxVlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU2NtUXdOVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0U1T1IxcEZVMWhzVFdGdGN6RlVWVkpLWXpBMVJWRllWazlXUjA0MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFVa2QwTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVnA1Ums5Uk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlRXSEJ0VWtWc05WUkhjSEpPUlRVMlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSnFaVlV3YUdRemJFNWhWRkV4VkRCU1drMXJlRVZWV0dSTllXeFZhRlJYTlRObFZURndUa1JXVUZKR2EhbFVSVkpTWkRCNGNWWlRSazVXUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWYWVVWk5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZWVldwb1RtRnJiREZVTVZKdVNWVXhjR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Um1WdFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnVjRnBqTURWRlVWaFdUMVpIVGpSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZsQlNSMlEwVkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1ZrWnZORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBTVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeFZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNia2xWTlRWa2VrSk9VWHBSZUZSdWNFWk5iVnBGVTFoc1RXRnRjekJVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5V1IwNDBWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkT05WUkZVbEprTUhoeFZsTkdUbFpHU1RSVVYhQktaRlU1VlZwNlNsQlZNMk4hVkZWTk1FMVZOVFpTVkVadFVrVnNOVlJIY0hKT1JUVnhXVE5PVDFKRlJqRlViRkpxWlVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZEQlNXbU13TlVWUldGWlBWa2RPTlZScmFETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdWV2hVUlZKU1pEQjRjVlpUUms1aGJFazBWRmR3U21SVk9WVmFla1pQVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlUxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUa1UxVlZKWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FtVlZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlF3VWxKT1JYaEZWVmhrVFdGc1ZXaFVWIUJMVDBVeGNWTllWbEJXUjJOIVZHeE9NMDFGTVVST1JFWlBaV3RzTmxwclVrcGxWWGh4WVhwU1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVmt6YkU5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk9VVlZXSEJOVWtaR00xUkhjRlpKVlRGeFdrUm9UbUZyYkRGVU1WSnVUVVY0UlZWWVpFMWhiRlZvVkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtOVlF4VGpOTlJURkVUa1JHVDJWc1JXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazlXUlRGNlZHdFNRbVJWTlZWWmVrWlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGVmxSV1RWSkdSak5VUiFCV1NWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWREZTYmtsVk5UVmtla0pPVVhwUmVGUnVjRlpKVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVU1GSktZekExUlZGWVZrOVdSMDE0VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUVVrZDBORlJGVWxKa01IaHhWbE5HVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZXRXpaRTVsV0dOIVZGVk5NRTFWTlRaVmFtaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNREUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYm5CT1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlZTU21Nd05VVlJXRlpQVmtkT05sUnBSak5sVlRGd1RrUldVRkpIZERSVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNWxhMjgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWxKUVVUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJWRmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VGtVMU5sVllUazlTUlVZeFZHeFNhbVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcGxhIWhGVlZoa1RXRnNWV2hVViFCUFQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTjVWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWld0dk5GUlhjRXBrVlRsVlducEdUMkZZWSFkVVZVMHdUVlUxTmxKVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrNUZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wa01EVjFaRE5zVG1GVVVURlVNRkpTWlZWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZGVlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa2RrTmxSc1RqTk5SVEZFVGtSR1QyRnRjMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs1bGExWjZWR3RTUW1SVk5WVlhWRlpQVjBoa05WUlhhekJPVlRsRlVWaG9UVkpHUmpOVVIhQldUV3M1UldKRWFFNWhhMnd4VkRGU2FrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlJ0Y0c1TmJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFVhMUp1WXpBMVJWRllWazlXUm10b1ZERm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3hGZVZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnRaelJVViFCS1pGVTVWVmw2UWs1bFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRmFla0p0VWtWc05WUkhjSEpKVlRWRllUTk9UMUpGUmpGVWJGSmFUbGRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkd4T00wMUZNVVJPUkVaUFlXMTBObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMVZWa3paRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaVFZGWk5Va1pHTTFSSGNGWk5hemxWVm1wb1RtRnJiREZVTVZKcVpWVTFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3Y21WSFdrVlRXR3hOWVcxemFGUldVbkpqTURWRlVWaFdUMVpHYXpCVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMVY0VkVWU1VtUXdlSEZXVkVwUVVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVMWNWb3phRzFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSc1VscEpWVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVRXdDRSVlZZWkUxaGJGVjVWRzF3UzA5Rk1YRlRXRlpRVmtack1GUldUak5OUlRGRVRrUkdUMkZzVlRGYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQlNSa1o2Vkd0U1FtUlZOVlZYVkVaUFZWUXdPVHd2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2a0xzNmpMaURPbXM2aHpwZk9uYzZYenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVpHRjVJajdPbk02dHo0SE9zU0RPdGM2Nno0VE9yYzY3enJYUGc4NiF6NElnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENBZ2JtRnRaVDBpWkdGNUlpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVJR1pwWld4a0lqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElpQWdQczZhejRYUGdjNjV6ckhPdXM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJZ0lEN09sTTYxejRYUGhNNnR6NEhPc1R3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNBK3pxVFBnYzZ2ejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpRaUlDQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cURPcmM2OHo0RFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUlnSUQ3T29NNnh6NEhPc2MrRHpyck90YytGenE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWlBZ1BzNmp6cXpPc3M2eXpySFBoTTYvUEM5dmNIUnBiMjQrUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5ScGJXVlFaWEpwYjJSRGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEd4aFltVnNQczZuejRIT3Y4Njl6cm5PdXM2dUlNNld6NDdPdmM2IUlEbzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUc1aGJXVTlJbWh2ZFhKeklpQmpiR0Z6Y3owaVptbGxiR1FpUGlBZ0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TlRvd01DRE90YytPejRJZ01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSSt6cEhQZ00rTUlEQTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0khSWo3T2tjK0F6NHdnTURjNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNQ0krenBIUGdNK01JREV3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1TSSt6cEhQZ00rTUlERXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqN09rYytBejR3Z01USTZNREFnenJYUGpzK0NJREV6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV6SWo3T2tjK0F6NHdnTVRNNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTBPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTBJajdPa2MrQXo0d2dNVFE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqN09rYytBejR3Z01UVTZNREFnenJYUGpzK0NJREUyT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUySWo3T2tjK0F6NHdnTVRZNk1EQWd6clhQanMrQ0lERSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakU1SWo3T2tjK0F6NHdnTVRrNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXdJajdPa2MrQXo0d2dNakE2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqN09rYytBejR3Z01qRTZNREFnenJYUGpzK0NJREl5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl5SWo3T2tjK0F6NHdnTWpJNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXpPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXpJajdPa2MrQXo0d2dNak02TURBZ3pyWFBqcytDSURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBzNlJ6NERQakNBd01Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNU0krenBIUGdNK01JREF4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdyt6cVBQaE02c3o0UE90eURPc2MrQXo0dzhMMnhoWW1Wc1Bqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3ZEc4aVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnR6NG5QZ2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia0owYmlJK1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9