English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpZeE5qa2lJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVsdVptOU5ZWEFpSUdocFpHUmxiajQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkbGJtUWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UHM2WXpxIVBnODYxenJuUGdpRE9tODYxejRuUGhzNi96NEhPdGM2dno0bk92VHd2YyFCaGJqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5RMjl0YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p5ZEhKdUlHTm9hMko0SWo0Z3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMMlJwZGo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4Mk1TOHhNaTghTXk4aVBzNmF6cEhPbU02WHpwek9sYzZoenBuT25jNlhMYzZqenBIT2tzNlN6cEhPcE02ZklDIU9tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHlET3B6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ERXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwb3V6cVF1enBVdXpwc3VJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwL09vYzZsenBiT244NmN6cVhPbTg2ZnpwazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEk0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXlPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cC9PcHM2WElNNlZ6cURPcE02Unpwdk9uODZtenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSUNET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE13Tnp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNmZ6cHZPbjg2Y3pwTE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSSU02UnpxSE9tYzZqenFUT244Nmt6cFhPbTg2ZnpxWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEVnenFiT3FjNmt6cFhPbWM2ZHpwY3R6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU1UEM5emRISnZibWMrSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4Nlp6cEhPbXM2ZklNNmN6cFhPazg2UnpxSE9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0yTkR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNlJ6cHZPbDg2aHpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbHlET3BNNmx6cWJPbTg2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0yTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOalk4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmZ6cFBPb2M2UnpxYk9tYzZhenA4Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNIU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TnpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZUenBIT29jNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cG5PbXM2WHpxTXRNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek9ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpneVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cFhPb2M2WnpxYk9sYzZoenBYT21jNlJ6cHJPbHlET2xjNmR6cC9PcE02WHpxVE9rU0RPbU02VnpxUE9vODZSenB2T244NmR6cG5PbXM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpxSE9tYzZhenBYT204NlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cC9Pb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGcwTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQTRORHd2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Y3pxRE9uODZoenBuT21zNmZJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXdNUzhpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURFeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF4TVR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmp6cVRPcGM2ZHpwL09uTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBYT29jNmZ6cFRPb2M2Znpwek9tYzZmSU02Y3pwSE9tczZWenBUT244NmR6cG5Pa1NBdElNNlJ6cCFPa2M2bnpxbk9vYzZYenFQT2xjNlp6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01UTXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURFelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFhPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmZJTTZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpwbk9rU0F0SU02UnpxYk9tYzZlenBYT21jNmpQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT3BzNlp6cDdPbGM2WnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREUwUEM5emRISnZibWMrSU02UnpxUE9wTTZsenAhT244NmN6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5UQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRVd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURnekx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEE0TXp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmN6cURPbjg2aHpwbk9tczZmSU02YXpwWE9uYzZrenFIT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEF6T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdNemc4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4NmZ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQXhNaThpUGp4emRISnZibWMrTkRVd01USThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPb2M2Wnpwck9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek9EYzhMIU4wY205dVp6NGdNalhPbDg2aklNNmN6cEhPb2M2a3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPbjg2VHpxSE9rYzZtenBuT21zNmZJTTZjenAvT3BjNmp6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOakl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cGNnenFUT3BjNm16cHZPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpOak12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16WXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZtenBIT204Nlh6cUhPbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2tjNmh6cWZPbWM2Unpwck9ueURPbk02VnpwUE9rYzZoenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16YzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TlRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFV4UEM5emRISnZibWMrSU02YXpwSE9uTTZSenFIT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EWThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pxSE9uODZtenBjZ3pwWE9vTTZrenBIT204NmZ6cWJPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2Y3pwL09vODZnenAvT25jNlV6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUE4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1RsSkdWVEZVYkZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmhNMlJPVmtkTmFGUlhjRUprTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrOVdSVEUxVkRGU1JtVlZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5Kak1ERnhVMWhXVUZaRlJURlVhMUpTWldzeFZWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNFcE9WVEZGVlZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhOV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3Ums1Rk9VVldWRXB0VWtaR00xUkhjRnBOUlRFMlYxUkNUMUpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlZNMlExVkZkck1FNVZNWEZhZWtwUFpXMWtNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRldUUlVhMUpDWkZVMWNWUlVWazVTUiFOIVZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TUZSRlVrcGxWWGh4WVROd1QyVnRZIWxVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlpvTTAxRk1VUk9SRXBPWld4c05WUlZVbTVrTURsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnVZekF4Y1ZOWVZsQldSa1kyVkZkd1ZrNUZNVlZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFIxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpTU1ZVeFJWZFlUazVoYTJ3eFZERlNWbVZWTlZWVFZFWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpWVTFWVnA2Vms1V1Jtc3hWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWVlducEdUbVZyYkROVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVzgwVkd0U1FtUlZOWEZUV0d4UFZrWldNMVJzVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqWlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazVXUjJRMlZHMXdUMDlGTlVWUldGWlBZV3RWZVZSWWNHcGtNREZWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3V2s1Vk5UWlZXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGMVpIcENUbEY2VVhsVVZsSlNUVlV4Y1ZaWVRrNWhhMnd4VkRGU1ZtVlZOVVZSVkVwdFVrWkdNMVJIY0ZwbFJURkZVVlJHVDFKR1ZURlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJSTTJRMVZGZHJNRTVWTlZWU1ZFWlBVa1pWZUZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZielJVYTFKQ1pGVTFWV0Y2Vms5aGJGWTBWRmR3Y2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUbFpHUlRCVVdIQnFaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZab00wMUZNVVJPUkVaUVZrVldOVlJZY0VwTlJUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUmxWIVZGZHdTbVZGTlVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxWMXBGVlZoa1RXRnNWVEJVV0hCdVRWVTVSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk5UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbkpKVlRFMllUTnNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldKRWFFOVNSVVl4Vkd4U2FtVkZOWEZSV0doUFlXdEdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhvVFZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVeGNWTlVRazloYkVrMFZHdFNRbVJWTlZWVlZGSlFWa1V3TUZSV1VrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJVUlZKS1pWVjRjV0Y2VWs1aGJYTjVWRlZTU21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldhRE5OUlRGRVRrUkdUbVZ0YzJoVWExSk9TVlV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrZGpNVlF4VW1wT1ZURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZkYVJWVllaRTFoYkZZMVZHMXdhbVZyTlVWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVtNWxSVFZWVWxSS1RtRnRjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3Vm1WVk1UWlhWRlpQVWtkME0xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbUZZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxremJFOVNSbFYhVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVlpORlJyVWtKa1ZUVlZVMVJDVGxaRlZqWlVSVkpLWlZWNGNXRjVSazlsYXpCNFZGVlNWbEJSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5WVlRWRUpPVmtWV05sUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUMlZyTUhoVVZWSlhUMFUxUlZGWVZrOVdSV3Q1VkZod1NrbFZNWEZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1JYaEZVMWhzVFdGdGN6QlVWbEpLVFVVMVZWUlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSZUZSWWNISk9WVFUyVlZOR1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVk5ZVGs1aGEyd3hWREZTY21Rd01VVlhWRVpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdiVkpHUmpOVVIhQldUVVU1UlZwNlNrOVdSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZhTSFCT1pXeHJNRlF3VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazVoYXpBd1ZGVlNhazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZRd1RqTmxWVEZ3VGtSV1QyVnJiRE5VTUZKT1pXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYzA5Rk5VVlJXRlpQVmtkamFGUXdVbFpOVlRsVlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVVY0UlZOWWJFMWhiWE41VkZaU1VrMUZNWEZXYW1oUFVrVkdNVlJzVW5KT1ZURkZVbFJDVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWllaRTlTUld3MVZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZaTkZSclVrSmtWVFZ4VWxoa1VGWkZSWGhVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmhla1pPWlcxa00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNVdSa1l6Vkd4U1VrMXJNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWs1ak1ERnhVMWhXVUZaR1ZYZFVWbEphU1ZVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVYV2tWVldHUk5ZV3hzTkZSdWNFWmxWVEZ4V1hwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVWtsVk5VVlNXR3hRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllVUm9UMUpGUmpGVWJYQktaV3N4VlZKWWFFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJVMWhzVDJWck1UTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVpYm1OIVZGVk5NRTFyTVhGWFZGWlBVa1pyZVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlpVVms5U1JWWTFWRlpTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFYxaHdUbFpHVlRGVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZoc00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlVlF3VWs5UFJUVkZVVmhXVDJGck1IaFViWEJhVFVVMVJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZyZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVtNU5hekUyVVZSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVXV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2tsVk1YRmFlbFpPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVsaE9UbUZyYkRGVU1WSk9TVlV4UlZSWWFGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZWxadFVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVTJWVk5HVUZKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVhGVFdHUlBVa1pKTkZSclVrSmtWVFZ4VmxSQ1QyRnJNVFJVYlhCQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTFWRVZTU21WVmVIRmhNMlJQWVd4ck1WUXhVa1prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrOVdSa1l6Vkd4U2NrMVZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtwak1ERnhVMWhXVUZaRlJqUlVibkJxWlZVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZCWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNak15T0MweElqNVVWIUJLWkZVNVZWRllhRTlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWVlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZWVTFoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpWVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSbFY1V210U1NtVlZlSEZoTTJST1pXc3hlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJLVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVeFJWUlVTazFTUmtZelZFZHdXazFWTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVrSmxhemxVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKV1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYUXpWR3RTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmVGUlRSak5sVlRGd1RrUldUbFpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZaWWFFOWlibVExVkZkck1FNVZNVlZhZWtwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUbFZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpLWldzNVZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNXbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGhVYkdnelpWVXhjRTVFVms1aGJGVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaVzFhUlZOWWJFMWhiWFEyVkZod1RtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdORlJyYURObFZURndUa1JXVG1Wc1JURlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUm04MFZGZHdTbVJWT1ZWVldHUlFVVE5qZDFSVlRUQk5hekUyV1hwR2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTFjV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnJVbkpPUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkyVkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXdFdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJGc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVWazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWWmVrSk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVGxGVm1wb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3V21WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnVjRTVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFoVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSbFkyVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhzVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVeE5sZHFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSWGNFNWxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVVmxKeVl6QTFSVkZZVms5aGEydzFWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtWVk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUbUZyYnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWJFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZTVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJVbGhPVDFKRlJqRlViWEJHVGtVNVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTkZRd1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalJVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1V1JWWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pPVmtWV2VsUnJVa0prVlRWeFVWUktVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZGWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtUXdNVFpUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaa01EbFVaSHBDVGxGNlVYbFVWVkpHWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGWlNXbU13TlVWUldGWlBWa2R6TVZSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFJVUlZKU1pEQjRjVlpVVmxCU1JUUTBWRmR3U21SVk9WVldXR3hQWlZoamQxUlZUVEJOVlRsVldrUm9UbUZyYkRGVU1WSldaV3MxTldSNlFrNVJlbEY0VkRGU1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJZY0c1ak1EVkZVVmhXVDFaSGMhZFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlXUmtWNFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGSlFWa2QhTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSQ1RtVllZIWRVVlUwd1RWVTVSVnA2Um0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlRXRTVQVWtWR01WUnNVbTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWExSk9ZekExUlZGWVZrOVdSMk5vVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWkZkMVJGVWxKa01IaHhWbFJTVDJWc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFWT1VWV1ZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVTFoT1QxSkZSakZVYkZKdVRVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYmtsVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIYyFkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVVrNWxiWGMwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUFpWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZWRlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzeFJWSllUazlTUlVZeFZHeFNibVZyT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGWkpWWGhGVlZoa1RXRnNWVEJVVmxKclQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdDVWRVZTVW1Rd2VIRldWRkpPVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlYxTkdVRkV6WSFkVVZVMHdUVlUxTm1GNlFtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJPVVZaTTA1UFVrVkdNVlJzVW1wT1JUVkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJ1VGxWNFJWVllaRTFoYkZWb1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBaV3RWYUZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RtRnRkelJVViFCS1pGVTVWVmt6YkU5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpKVlRFMlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUbFUxU1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1VtVnJlRVZWV0dSTllXeFZlVlF3VWs5UFJURnhVMWhXVUZaSFRYZFViV3d6VFVVeFJFNUVSazloYlUxNVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBZV3hXZWxSclVrSmtWVFZWVjFoa1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTFObGt6YUUxU1JrWXpWRWR3VmsxVk9WVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbXBPUlhoRlZWaGtUV0ZzVlhoVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMlF6Vkd0T00wMUZNVVJPUkVaUFZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZXak5rVUZFelkhZFVWVTB3VFZVMVZWUlljRzFTUld3MVZFZHdjazVGTlVWWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VsSk5WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVTUZKV1RXdDRSVlZZWkUxaGJGViFWR3RTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtkamVWUXdUak5OUlRGRVRrUkdUMUpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZwNlZrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVVZSVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURkZXak5PVDFKRlJqRlViRkpPVGxkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGWlNWbU13TlVWUldGWlBWa1V3YUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGWkZNSGhVUlZKU1pEQjRjVlpZY0U1bGJHODBWRmR3U21SVk9WVmhNIUJQWlZoamQxUlZUVEJOVlRFMlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSnlaV3MxY0dSNlFrNVJlbEY0VkZod1NrbFhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJZYkROTlJURkVUa1JHVG1WcmJEWmFhMUpLWlZWNGNXRjZWazVTUlZaNlZHdFNRbVJWTlZWVVdHUlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVGxGV25wV1RWSkdSak5VUiFCV1pWVTVWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTYms1Rk1WUmtla0pPVVhwUmVGUlhjSEpOVjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWJGSktZekExUlZGWVZrOVdSV3N3VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrVXhOVlJGVWxKa01IaHhWbGhzVDJWc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWb3piRTVoV0dOIVZGVk5NRTFWTVhGWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk9SVEZWVTFoT1QxSkZSakZVYkZKS1RXczFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3Y2s1RmVFVlZXR1JOWVd4V05WUnROVE5sVlRGd1RrUldUMlZ0ZERSVVJWSlNaREI0Y1ZaWWJFOVdSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZaZWxKUFlWaGpkMVJWVFRCTlZURnhWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVNVJWSllUazlTUlVZeFZHeFNTazFWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNHcE5WWGhGVlZoa1RXRnNWalZVYkZKelQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMW9WRmRzTTAxRk1VUk9SRVpPWVd4Vk1WcHJVa3BsVlhoeFlYbEdUMkZ0WkhwVWExSkNaRlUxVlZOVVJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVFpYVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZabFZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpxVFdzMVZHUjZRazVSZWxGNFZGZHdWa2xYV2tWVFdHeE5ZVzF6YUZSdGNFWmpNRFZGVVZoV1QxWkZhIWhVYkdnelpWVXhjRTVFVms5bGJHeDZWR3RTUW1SVk5WVlRWRVpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJGSktUVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkc1d1dtVkZlRVZWV0dSTllXeFdOVlJyVW5OUFJURnhVMWhXVUZaSFRYbFVibXd6VFVVeFJFNUVSazVoYkVZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlFVa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWVTFod2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTVSVlpZVGs5U1JVWXhWR3hTU21Wck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjSEpsVlhoRlZWaGtUV0ZzVmpWVVdIQmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDB4Vkd4T00wMUZNVVJPUkVaT1lXeEdOVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZaR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWTlVRazlKV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaaGVrcE5Va1pHTTFSSGNGWmxWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CeVRVVjRSVlZZWkUxaGJGWTFWR3hTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtkTk1WUldUak5OUlRGRVRrUkdUbUZzVlhsYWExSktaVlY0Y1dGNVJsQlNSVlo2Vkd0U1FtUlZOVlZUVkVaT1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVTJXVE5zVFZKR1JqTlVSIUJXWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdXazVGZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSclVuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUWGxVYld3elRVVXhSRTVFUms1aGJFVXdXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWVlUxUkNUMkp1WkRWVVYyc3dUbFUxTmxsNlFrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVUpRVkRCbmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNalV4T1MweUlqNVVWIUJLWkZVNVZWbDVSazlSTTJOIVZGVk5NRTFWTVhGVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyV2pOT1QxSkZSakZVYkZKS1RVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWRzV3YmsxRmVFVlZXR1JOWVd4V05WUnNVazlQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRaVVZrNHpUVVV4UkU1RVJrNWhiVTQxV210U1NtVlZlSEZoZWxKUFZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVlZVMVJTVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVNVJXRXphRTFTUmtZelZFZHdWbVZWT1ZWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVuSmtNREZ3WkhwQ1RsRjZVWGhVV0hCQ1RVZGFSVk5ZYkUxaGJYTXhWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpQVmtVeE5GUldhRE5sVlRGd1RrUldVRlpGTUdoVVJWSlNaREI0Y1ZaWWNFNWhiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZoZWtKTlVrWkdNMVJIY0ZabGF6RnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkp5WlVVeE5XUjZRazVSZWxGNFZGaHdiazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6TVZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1RtVnRkelJVViFCS1pGVTVWV0V6WkU5bFdHTiFWRlZOTUUxVk1UWmhNIUJ0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsVlZsaE9UMUpGUmpGVWJGSlNaREExU1dRemJFNWhWRkV4VkRCU2JtVkZlRVZWV0dSTllXeFZkMVJXVW05UFJURnhVMWhXVUZaSFkyaFVWazR6VFVVeFJFNUVSazlTUldzd1dtdFNTbVZWZUhGaGVsSlBWa1V4ZWxSclVrSmtWVFZWVlZSR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZVVWsxU1JrWXpWRWR3VmsxRk5WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVsYXpFMVpIcENUbEY2VVhoVWExSnVUVzFhUlZOWWJFMWhiWE13VkZkd1JtTXdOVVZSV0ZaUFZrWldORlJXYURObFZURndUa1JXVUZKRlJURlVSVkpTWkRCNGNWWlVSazVsYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWYU0yUk9WVE5qZDFSVlRUQk5WVFZWVlZSS2JWSkZiRFZVUiFCeVNWVTFObG96VGs5U1JVWXhWR3hTVms1Rk5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnVjR3BsYSFoRlZWaGtUV0ZzVlhoVU1WSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDE1Vkcxc00wMUZNVVJPUkVaUFlXdEZhRnByVWtwbFZYaHhZWGxHVDFKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWZFRSazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlRaVlZFcE5Va1pHTTFSSGNGWk5helUyWVVSb1RtRnJiREZVTVZKcVRVVXhWR1I2UWs1UmVsRjRWRzF3YmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemFGUlljRVpqTURWRlVWaFdUMVpIVGpOVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOWxhMnQ0VkVWU1VtUXdlSEZXVTBaT1ZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZXVE5rVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVMU5sWlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFyT1ZWVVdFNVBVa1ZHTVZSc1VtcEpWVFJvWkROc1RtRlVVVEZVYlhCdVpVVjRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTUzA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmVWUkZVbEprTUhoeFZsUlNUbFpIVVRSVVYhQktaRlU1VlZkVVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMVZPVVZUVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VkZXVE5PVDFKRlJqRlViRkp1WldzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHMXdTbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWTUZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSalZVUlZKU1pEQjRjVlpVVWxCV1JXODBWRmR3U21SVk9WVldVMFpQWlZoamQxUlZUVEJOVlRsVlVsTkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U2NtVnJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWxwbFZYaEZWVmhrVFdGc1ZURlVXSEJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmxWNVZGWk9NMDFGTVVST1JFWlFWa2RPTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkZiSHBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2VWs5SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlVVMFpOVWtaR00xUkhjRnBrTURGVlUycG9UbUZyYkRGVU1WSldaV3N4VkdSNlFrNVJlbEY1VkZWU1RtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYY0dwak1EVkZVVmhXVDJGclJYZFViVFV6WlZVeGNFNUVWazlXUldzd1ZFVlNVbVF3ZUhGWFdHUlBWa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxoc1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hSVlpUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlZXRTVQVWtWR01WUnRjRUpKVlRGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9UVVY0UlZWWVpFMWhiR3d6VkRGU2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZkMVJXVGpOTlJURkVUa1JLVGxaRmEhaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlTUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGU1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZGVmxoT1QxSkZSakZVYlhCR1RXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTYW1Nd05VVlJXRlpQWVd0VmFGUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHUlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkWWFGQlNSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RnhVbFJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sUllUazlTUlVZeFZHMXdTbVZWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWxWWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1JURjZWR3RTUW1SVk5YRlRXSEJRVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZsaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxUldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1dtUXdNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViWEJxWXpBMVJWRllWazloYTJzeFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBVa2R6TVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRVU2sxU1JrWXpWRWR3V21Wck5VVmFSR2hPWVd0c01WUXhVbEprTURWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFUa2RhUlZOWWJFMWhiWFEyVkd0U2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVF3YURObFZURndUa1JXVG1WcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVlliRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTVRaUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEJvWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWVcxa05GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUMUpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZOVFJrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZWVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbFZUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTVFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZGZHdTbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkZWVEZVYm13elRVVXhSRTVFU2s5U1IyTm9XbXRTU21WVmVIRmhNMmhQVmtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZsaG9iVkpGYkRWVVIhQnlaVVV4TmxrelRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVkZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWxaT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUp6VDBVeGNWTllWbEJXUlVWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFcFBWa1pXTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1QxSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlZXR2hOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWVllVUm9UbUZyYkRGVU1WSkNaV3MxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1drMUhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJZY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYbFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazVTUlRGNlZHdFNRbVJWTlhGV1ZFcFBTVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZGVTFSU1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFjVnBFYUU1aGEyd3hWREZTUW1WRk5WUmtla0pPVVhwUmVWUnNVbFpPUjFwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhiRlY0VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaT1VrVkZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDFKSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWRllaRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVlUwWnRVa1ZzTlZSSGNISmtNREZGVWxoT1QxSkZSakZVYlhCV1RVVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRlZTUW1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmVGUnJVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpGUmpOVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVdSa1kxV210U1NtVlZlSEZoTTJST1VrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWbFJDVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeFJWSlVSazFTUmtZelZFZHdXazFWTlVWVVZEQm5jbHBPYmp3dlpHbDJQand2WkdsMlBqeG9NaUJqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMmd5UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUkdseVpXTjBhVzl1SWo0OGJHRmlaV3dnWm05eVBTSm5iMlZ6SWo3T21zNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6bzhMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdZMnhoYyFNOUltZHZaWE1pSUc1aGJXVTlJbWR2WlhNaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cURPc2MrQnpySE91czZ4enJ2UGppRE90YytBenJuT3U4NnR6cjdQaE02MUlNNjZ6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6b2d6cVF1enFNdUlNNmFMczZrTHM2VkxzNmJMaUFnejREUGdjNi96NElnenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UklDMGd6cEhPcHM2WnpwN09sYzZaenFNOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenBIT2xjNmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenA4Z3pwek9rYzZhenBYT2xNNmZ6cCFPbWM2UklDMGd6cEhPcHM2WnpwN09sYzZaenFNZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pxUXV6cU11SU02YUxzNmtMczZWTHM2YkxpQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn