English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpZNU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpZNUx6STFMelk1THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY3R6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z0xjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02WVBDOWhQand2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDU0FnSUNBZ0lDQWdQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlET21zNmh6cGZPbmM2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9sYzZZenAhT21jNmF6cGZPb3lET284Nm56cC9PbTg2WHpxTWd6cFRPbWM2YXpwSE9vODZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEExT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXdOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenBQT2w4Nmd6cFhPbE02ZklNNm16cC9PbWM2ZHpwbk9tczZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UTXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFek1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZmenFYT284Nm56cC9PcGM2ZHpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9rYzZoenB6T2tjNmh6cEhPbE02Wnpwck9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBIU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TnpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZSenFUT2w4Nmh6cG5PbnlET21zNlJ6cVhPbzg2Wnpwek9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EWTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBMk9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZSenFIT21jNmR6cC9PcFNET2tjNmR6cVRPcGM2Z3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFV4TURndklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTFNVEE0UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwek9sYzZoenBuT21zNlJ6cCFPbWM2YXpwY2d6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenByT2x5RE9vODZuenAvT204NlhJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBNU1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3T1RFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9wTTZWenBzZ0lNNm56cEhPbTB2T21jNlV6cG5PbXM2WHpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURVekx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEExTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4NlZ6cUhPbk02UnpwIU9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEwTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdORE04TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nlp6cHpPbDg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFUT2xjNmJ6cG5Pbjg2aklNNmF6cEhPbHM2UnpwIU9wTTZXenBuT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURReFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cEhPb2M2Y3pwSE9vYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlN6cFhPbmM2V3pwbk9uYzZSenBUT21jNmF6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRVd05Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakUxTURVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cVRPa2M2Y3pwbk9xYzZkSUMwZ1RFbEVURHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TlRBMU5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVFV3TlRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTWpndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREk0UEM5emRISnZibWMrSU02Unpwdk9tODZSenFUT21jNmR6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9tYzZUenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cWZPa2M2aHpwbk9tODZSenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USSFOend2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxWE9tODZUenBIT29jNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhOREUwUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09wYzZienBQT2tjNmh6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRd05DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTURROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9sYzZienBYT3BjNll6cFhPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZwenFIT244Nm16cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbTg2WnpwOGd6cVRPa2M2bnpxWE9sTTZoenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ME5UQTRNUzhpUGp4emRISnZibWMrTkRVd09ERThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbjg2ZHpxVE9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1EYzRMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRBIU9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9sODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpRMU1UQXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejQwTlRFd01Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRJeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cVBPbWM2VHpwUE9tYzZoenBuT2xNNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVd05ESXZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTURReVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbWM2Y3pwZk9wTTZYenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTURRMEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEEwTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEl4UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxSE9rODZSenFUT21jNmF6cFhPb3lET21zNlJ6cVRPbjg2Wnpwck9tYzZWenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1USXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT29NNmR6cEhPb002Znpwak9sODZhenBYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNalE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3A4NmZ6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEUxUEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBIT25jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TkRVeE1UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QalExTVRFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5EVXhNVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpRMU1URXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJJTTZnenBIT29jNlJ6cVBPbXM2VnpxWE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgwTlRFeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytORFV4TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9rYzZienBuT255RE9wTTZWenFIT25NNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJMUx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5TlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmZ6cG5PcE02WHpxVE9tYzZhenBjZ3pwWE9vODZrenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODBOVEV5Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK05EVXhNalk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZORFV4TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqUTFNVEkhUEM5emRISnZibWMrSU02WHpxUE9tYzZmenBUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelExTVRJNEx5SStQSE4wY205dVp6NDBOVEV5T0R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenByT29jNlh6cCFPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZWVjFSR1QxWkhZIWRVYkU0elpWVXhjRTVFVms5aGJXTjRWRlpTY21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa2RQUlRWRlVWaFdUMVpHYSFoVVdIQk9aREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVnJlRVZUV0d4TllXMXphRlJWVW1wT1JURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFdXUjZRazVSZWxGNFZHMXdibVF3TlZWVlZFSk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVWxoT1RtRnJiREZVTVZKcVpVVTVSVmw2VWs5aWJtTiFWRlZOTUUxVk5YRmhla0pQWld0ck1GUkZVa3BsVlhoeFlYbEdUbVZyYkRaVVZsSlRUMFUxUlZGWVZrOVdSbXRvVkRGU1ZtVnJNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbGEhaEZVMWhzVFdGdGMyaFViRkphVFdzMU5tRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSZUZSdGNHNU9SVEUyVlZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVlJZVGs1aGEyd3hWREZTYm1Rd01WVlhXR3h0VWtaR00xUkhjRlpOYXpsVlZGaGtUMVpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrOWxXR1ExVkZkck1FNVZPVVZUVkVaT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJ6UlVhMUpDWkZVMVZWa3phRTlsYkd3MVZGZHdRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwU1VGSkZSVEZVYTFKR1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlpvTTAxRk1VUk9SRVpQWld4V00xUnJVbXBPVlRGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkdZekF4Y1ZOWVZsQldSMlEyVkRCU2JrbFZOVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1YxcEZWVmhrVFdGc1ZXaFViRkpLVGtVMU5sbDZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1VSa00yeE9ZVlJSTVZRd1VtcGxSVFUyVjFSR2JWSkdSak5VUiFCV1RrVXhSVmt6YkZCV1JsVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVVROa05WUlhhekJPVlRsRlZWUktUMUpHYkROVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVmswVkd0U1FtUlZOVlZhTSFCUFpXdFZhRlJ1Y0VKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUlVSVkpLWlZWNGNXRjZVazVoYkd0IVZEQlNjbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSR1VGSkdhIWxVVlZKdVpEQTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY21Nd01YRlRXRlpRVmtka05GUnRjRlpKVlRsRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUa2RhUlZWWVpFMWhiRlV3Vkd4U1RtVnJNVlZaZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFVaRE5zVG1GVVVURlVibkJhVGxVeFZWUllhRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU2FtaFBVa1ZHTVZSc1VtNUpWVEZGVTFSU1QxWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYkUxU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1UWlpNMlJQWldzeE0xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbGRJWSFkVVZVMHdUVlU1UlZwNlZrOWxhMFY1VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZXVE5vVDFaRk1IbGFhMUpTWkRCNGNWWlVWazVXUjJNeFZEQlNSbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSWGJETmxWVEZ3VGtSV1QyVnJiRE5VYlhCcVNWZGFSVlZZWkUxaGJGVXhWRmh3Vm1WRk5VVldWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVVpETnNUbUZVVVRGVWJuQktaVVU1UlZWVVVsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoUkdoUFVrVkdNVlJzVW5KTlZUbFZVMWhvVDJGdGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZVazFTUld3MVZFZHdja2xWTVVWWFZFSlFVa1ZGTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGTklZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2Ums1V1IhTjRWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtka2VsUlhjRXBrVlRsVlYxUlNUbVZyTVRWYWExSlNaREI0Y1ZaVVZrOWxhMFY0Vkd0U2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJ1YkRObFZURndUa1JXVDJGck1ERlVNRkpIVDBVMVJWRllWazlXUiFONFZGZHdVbVF3TlZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSkpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVTVZKYVRsVTVWVlJxYUU5U1JVWXhWR3hTYmtsVk1VVlVXR2hPVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZwNlVrNVNSVll6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1ltNWpkMVJWVFRCTlZUbEZWbFJXVG1GcmJEWlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazVoYlhRelZHeFNUazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReGFETk5SVEZFVGtSR1VGSkZNREJVYm5CcVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY21Nd01YRlRXRlpRVmtaV05sUlZVbHBOYlZwRlZWaGtUV0ZzVlRCVVZsSkdUV3MxY1ZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1bFZURnhXWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXSkVhRTlTUlVZeFZHeFNhazVWTVVWVldIQk9aV3RHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVkpVUms1bGJYUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVjBoamQxUlZUVEJOVlRVMlducENUMlZzYTJoVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVEY2VkZkd1NtUlZPVlZXVTBaUFpXMWpkMVJyVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWWlRSazloYlhRelZHdFNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZSdGJETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJNREZVVlZKYVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYzA5Rk5VVlJXRlpQVmtkTmVGUldVbXBsYXpsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlTVlY0UlZOWWJFMWhiWE41VkZod1NtVlZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYaFVibkJPWldzMWNXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWWk0wNU9ZV3RzTVZReFVscGxSVGxGVlZob2JWSkdSak5VUiFCV1NWVXhWV0V6YkU5V1IyTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWeFVWaG9UbEpHUlhsVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIWMwVkd0U1FtUlZOVlZaTSFCUVVrVlZNVlJ0YkRObFZURndUa1JXVDFaR2EhbFViWEJxVFZVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlBWa2RPTmxSdGNFNU9SVGxGWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVGsxRk1YRmlSR2hQVWtWR01WUnNVbXBsVlRsVldYbEdUbFpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWNFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZoZVVaUFZrVnZORlJyVWtKa1ZUVlZXVE5rVUZaSFRqUlVhMUp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBaVzEwTkZSWGNHcGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVFUms5aGJXTjRWRzV3UWs1Rk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVazVqTURGeFUxaFdVRlpHVlRGVWJGSkdUVlUxTmxGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkhXa1ZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0hKSlZUVlZVMWhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdRazFGTlVWWmVVWnRVa1pHTTFSSGNGWk5helZ4VWxod1RtRnNhekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRXSEJPWVd4cmVGcHJVbEprTUhoeFZsUktUMkZzUlRGVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZkc00yVlZNWEJPUkZaUFlXc3dhRlJyVWxKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazlXUm10NFZHeFNiazFGTlZSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNHNU5WVEZWWVROa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU16YzBMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFSU1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTFjVlpVU20xU1JXdzFWRWR3Y2sxck9WVlNXRTVQVWtWR01WUnNVbHBOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVU1WSldZekExUlZGWVZrOVdSbXQ0VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVlZWMVJHVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMU5sTlljRTFTUmtZelZFZHdWazFyTlRaVGFtaE9ZV3RzTVZReFVtcGxSVFUxWkhwQ1RsRjZVWGhVYlhCdVpXMWFSVk5ZYkUxaGJYTm9WRmh3Um1Nd05VVlJXRlpQVmtack1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMlZyTUhkVVJWSlNaREI0Y1ZaVVNsQldSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZaTSFCUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVnhXbnBTYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMVJWWllUazlTUlVZeFZHeFNXa2xWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGWmxWWGhGVlZoa1RXRnNWWGxVYm5CdlQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMTVWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQWVcxa05GcHJVa3BsVlhoeFlYbEdVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxVlZkVVVsQlRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZUVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZaTmF6bFZWV3BvVG1GcmJERlVNVkp1WldzMVZHUjZRazVSZWxGNFZHMXdjazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6TUZSc1VrcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2VWs5aGJFWjZWR3RTUW1SVk5WVlpNMmhQU1Zoa05WUlhhekJPVlRsRlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQldTVlV4VlZkcWFFNWhhMnd4VkRGU2JrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlRlJ1Y0VabGJWcEZVMWhzVFdGdGN6QlVibkJhWXpBMVJWRllWazlXUjA0MFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlFVa2RrTkZSRlVsSmtNSGh4VmxOR1RsWkdXVFJVViFCS1pGVTVWVnA2VWs1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5UWlNWRXB0VWtWc05WUkhjSEpPUlRsRVpIcENUbEY2VVhoVWJuQkdUbGRhUlZOWWJFMWhiWE13Vkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFZrZE9ORlJyYURObFZURndUa1JXVUZKSFRucFVhMUpDWkZVMVZWa3phRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWWFZFcE5Va1pHTTFSSGNGWkpWVEZWV2tSb1RtRnJiREZVTVZKdVRXczFWR1I2UWs1UmVsRjRWRzV3Ums1WFdrVlRXR3hOWVcxek1GUnRiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZyYkRaYWExSktaVlY0Y1dGNlVrOVdSMlI2Vkd0U1FtUlZOVlZaTTJ4UFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUbEZWbFJDVFZKR1JqTlVSIUJXU1ZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFWZUVWVldHUk5ZV3hWYUZSWGNFdFBSVEZ4VTFoV1VGWkhZIWRVYm13elRVVXhSRTVFUms5bGEydzFXbXRTU21WVmVIRmhlbEpQVWtaR2VsUnJVa0prVlRWVldUTnNUMU5JWkRWVVYyc3dUbFU1UlZWWWNFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlF4VW01bFZUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHeFNUbU13TlVWUldGWlBWa2ROZUZSc2FETmxWVEZ3VGtSV1VGSkdWVEZVUlZKU1pEQjRjVlpUUms5U1IyYzBWRmR3U21SVk9WVmFlbEpQVVROamQxUlZUVEJOVlRVMlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnVTVlV4VkdSNlFrNVJlbEY0Vkc1d2FtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpNRlJ0Y0hKak1EVkZVVmhXVDFaSFRXaFViVFV6WlZVeGNFNUVWbEJTUm13MFZFVlNVbVF3ZUhGV1UwWlFVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWV25wR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVTFObUV6Y0cxU1JXdzFWRWR3Y2s1Rk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnNVbTVrTURSb1pETnNUbUZVVVRGVU1GSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiRlV3VkZaU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrZGtObFJzVGpOTlJURkVUa1JHVUZKRmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZVazVoYlU1NlZHdFNRbVJWTlZWYU0hQlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVGxGVTFod1RWSkdSak5VUiFCV1RrVTFSVk5xYUU1aGEyd3hWREZTYm1WVmVFVlZXR1JOWVd4Vk1GUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpIWkRSVWJtd3pUVVV4UkU1RVJsQlNSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZhTTJoUFlWaGpkMVJWVFRCTlZUbEZXa1JvVG1GcmJERlVNVkp1WlVVMVJHUjZRazVSZWxGNFZEQlNhMDlGTVhGVFdGWlFWa2ROTVZSdGJETk5SVEZFVGtSR1VGSkdiRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y1UmxCU1JrWjZWR3RTUW1SVk5WVmFla1pQU1Zoa05WUlhhekJPVlRVMldYcFdUVkpHUmpOVVIhQldUa1UxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZNWEJrZWtKT1VYcFJlRlF3VWxabGJWcEZVMWhzVFdGdGMyaFViV3d6VFVVeFJFNUVSbEJTUmxZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZWV25wR1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFObFJVVmsxU1JrWXpWRWR3Vms1Rk5YRmFSR2hPWVd0c01WUXhVbXBsVlRWVVpIcENUbEY2VVhoVU1GSnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSMDQwVkRCT00wMUZNVVJPUkVaUVVrZGtObHByVWtwbFZYaHhZWGxHVGxaR1JucFVhMUpDWkZVMVZWcDZVazlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaVFdFNVBVa1ZHTVZSc1VuSmxSVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYm5CS1pWVjRSVlZZWkUxaGJGVXhWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtkT05WUlhiRE5OUlRGRVRrUkdVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZremJFNWhXR04hVkZWTk1FMVZPVlZVVkVadFVrVnNOVlJIY0hKSlZURnhVbGhPVDFKRlJqRlViRkp5WldzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdSazVGZUVWVldHUk5ZV3hWTVZSclVrOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhUalJVYld3elRVVXhSRTVFUmxCV1JsazBWRmR3U21SVk9WVlpNMmhQVVROamQxUlZUVEJOVlRsVlZsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlV4VlZrelRrOVNSVVl4Vkd4U2NrMXJNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0VaTmEhaEZWVmhrVFdGc1ZURlViWEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUjA0elZEQk9NMDFGTVVST1JFWlFWa1pyZDFwclVrcGxWWGh4WVhsR1RsSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFWV0Y2UmxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlJWRlpOVWtaR00xUkhjRlpPVlRWVlYycG9UbUZyYkRGVU1WSnFaVVUxUkdSNlFrNVJlbEY0VkRGU1ZrMVhXa1ZUV0d4TllXMXphRlJXVW1wak1EVkZVVmhXVDFaSGMhbFVWelV6WlZVeGNFNUVWazlsYTFZMlZFVlNVbVF3ZUhGV1ZGWlBaV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWV1ROb1RtRllZIWRVVlUwd1RWVTVWVmw2U20xU1JXdzFWRWR3Y2tsVk1WUmtla0pPVVhwUmVGUXhVbXBOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJGSldZekExUlZGWVZrOVdSIU5vVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEZNVlJGVWxKa01IaHhWbFJXVDJWc1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlaRkJWTTJOIVZGVk5NRTFWT1ZWV1ZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxWV2pOT1QxSkZSakZVYkZKeVRWVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTY2sxcmVFVlZXR1JOWVd4Vk1WUnJVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVWEwNHpUVVV4UkU1RVJsQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaTlVrWkdNMVJIY0ZaT1ZURTJVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMWNHUjZRazVSZWxGNFZERlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSV1RqTk5SVEZFVGtSR1VGWkZhIWhhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5Vk0yTiFWRlZOTUUxVk9WVlNXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWRlZGaE9UMUpGUmpGVWJGSnlaREEwYUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1VrMVZlRVZWV0dSTllXeFZNRlF4VW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVNRTR6VFVVeFJFNUVSbEJTUjJONVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9ZVzEwZWxSclVrSmtWVFZWV25sR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWREJTVWs1SFdrVlRXR3hOWVcxemVGUlljRVpqTURWRlVWaFdUMVpIWkRaVWEyZ3paVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUxVkVWU1VtUXdlSEZXVkZKT1ZrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VG1WWVkhZFVWVTB3VFZVNVJWRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVRaVldFNVBVa1ZHTVZSc1VtNWtNREZaWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1RXdDRSVlZZWkUxaGJGVm9WREZTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmQxUlhiRE5OUlRGRVRrUkdUMlZ0ZERSYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSMDU2Vkd0U1FtUlZOVlZaZWxKUVUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViRkpxVGtVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hWYUZRd1VrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYld3elRVVXhSRTVFUms5bGJXUTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWVldYcFNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZvemFFMVNSa1l6VkVkd1ZrbFZPVVZYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1JUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVibkJ1VFVkYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNibU13TlVWUldGWlBWa2ROTUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJSV2hVUlZKU1pEQjRjVlpUUmxCU1JrazBWRmR3U21SVk9WVlhXR3hPWVZoamQxUlZUVEJOVlRVMldqTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxUlZOWVRrOVNSVVl4Vkd4U2FrbFZOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZKak1EVkZVVmhXVDFaSFRXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlZWWmVrWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZoT1QxSkZSakZVYkZKcVRVVTFkV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3U2sxcmVFVlZXR1JOWVd4VmFGUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyUlRGVVJWSlNaREI0Y1ZaVFJrNWhiRzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVkZaUVZUTmpkMVJWVFRCTlZUVTJVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJWZFlUazlTUlVZeFZHeFNhbVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsWmxSWGhGVlZoa1RXRnNWV2hVYTFKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsViFWRzFzTTAxRk1VUk9SRVpQWldzd01GcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpGVm5wVWExSkNaRlUxVlZremNFOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZXV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZaSlZURnhZa1JvVG1GcmJERlVNVkpXVFdzMVJHUjZRazVSZWxGNFZHNXdTbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFcGpNRFZGVVZoV1QxWkhUalJVTVdnelpWVXhjRTVFVms5V1IyUTJWRVZTVW1Rd2VIRldVMFpPVWtkUk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUldUMlZZWSFkVVZVMHdUVlUxY1dFemFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVlZhTTA1UFVrVkdNVlJzVWxwT1JUbEpaRE5zVG1GVVVURlViRkp5WXpBMVJWRllWazlXUm10b1ZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBWa2R6TUZSRlVsSmtNSGh4VmxSS1QyVnJORFJVViFCS1pGVTVWVmRZYkU1aFdHTiFWRlZOTUUxVk5YRlhXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlUxaE9UMUpGUmpGVWJGSmFUVlU1U1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1RrNUZlRVZWV0dSTllXeFZlVlJ0Y0ZkUFJURnhVMWhXVUZaR2EhZFVXR3d6VFVVeFJFNUVSazloYlU0MVdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZVzFPZWxSclVrSmtWVFZWVjFSS1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFjVmw2UmsxU1JrWXpWRWR3Vmsxck5WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbHBPUlRWVVpIcENUbEY2VVhoVWJYQldUV2RuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pxUXV6cU11SU02YXpxSE9sODZkenBmT295RFBnTStCenIvUGdpRE9wQzdPb3k0Z3pwck9vYzZYenAhT2w4NmpQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVJoZVhORGIyNTBjbTlzUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3dnWm05eVBTSmtZWGtpUHM2Y3pxIVBnYzZ4SU02MXpyclBoTTZ0enJ2T3RjK0R6cmZQZ2lET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErenByUGhjK0J6cm5Pc2M2NnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlpQWdQczZVenJYUGhjK0V6cSFQZ2M2eFBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTXlJZ0lEN09wTStCenEvUGhNNiFQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5DSWdJRDdPcE02MXo0VE9yTStCejRUT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPb002dHpyelBnTStFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWlBZ1BzNmd6ckhQZ2M2eHo0UE91czYxejRYT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaUlDQSt6cVBPck02eXpyTE9zYytFenI4OEwyOXdkR2x2Ymo0OEwhTmxiR1ZqZEQ0OEwyUnBkajRnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWRHbHRaVkJsY21sdlpFTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGJHRmlaV3crenFmUGdjNi96ciFPdWM2NnpxNGd6cGJQanM2OXpyY2dPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK3pwSFBnTStNSURBMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJajdPa2MrQXo0d2dNRFk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNUlqN09rYytBejR3Z01EazZNREFnenJYUGpzK0NJREV3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV3SWo3T2tjK0F6NHdnTVRBNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajdPa2MrQXo0d2dNVEU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeUlpQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlQczZSejREUGpDQXhNam93TUNET3RjK096NElnTVRNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRNaVBzNlJ6NERQakNBeE16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TkRvd01DRE90YytPejRJZ01UVTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UVWlQczZSejREUGpDQXhOVG93TUNET3RjK096NElnTVRZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UZ2lQczZSejREUGpDQXhPRG93TUNET3RjK096NElnTVRrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRraVBzNlJ6NERQakNBeE9Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUHM2Uno0RFBqQ0F5TURvd01DRE90YytPejRJZ01qRTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qRWlQczZSejREUGpDQXlNVG93TUNET3RjK096NElnTWpJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpJaVBzNlJ6NERQakNBeU1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUHM2Uno0RFBqQ0F5TXpvd01DRE90YytPejRJZ01EQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSSt6cEhQZ00rTUlEQXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNHWnliMjBpUGp4c1lXSmxiRDdPbzgrRXpxelBnODYhSU02eHo0RFBqRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6cSFQaWMrQ1BDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGc9PQgrZNngrZNn