English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNRGs2SU02ZExzNmpMaURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295IU9tczZWenAhT3BNNmh6cG5PbXM2WElNNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNET2tjK0d6clhQaE02IXo0SE9yODZ4UEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN5SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02a3pxIVBnYzY4enJFOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c2FUNEtJQ0FnSUFrSkNRazhMIVZzUGp4a2FYWWdhV1E5SW5Ob2IhZE1hVzVsVFdGd0lpQnpkSGxzWlQwaWQybGtkR2c2SURFeU1IQjRPMk4xY25OdmNqb2djRzlwYm5SbGNqdDBaWGgwTFdGc2FXZHVPaUJqWlc1MFpYSTdZMjlzYiFJNklDTTFNamxpWmpZN2NHRmtaR2x1WnpvZ01UVndlRHNpUHM2VnpyelBoczZzenIhT3VjK0R6cmNnejRmT3JNK0J6NFRPdHp3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYemN3TVNJZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxTVzVtYjAxaGNDSWdhR2xrWkdWdVBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hOTVpXZGxibVFpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluTjBjSE1nWTJoclluZ2lJR05vWldOclpXUTlJbU5vWldOclpXUWlQaURPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmlkWE5sYzB4bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEhOd1lXNCt6cGpPcmMrRHpyWE91YytDSU02YnpyWFBpYytHenIvUGdjNjF6cS9QaWM2OVBDOXpjR0Z1UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteGxaMGR2YVc1bklqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIWNtUWdZMmhyWW5naVBpRE9uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTRnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1WNGNHeE1aV2RsYm1RaVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R3dlpHbDJQangxYkNCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUjFiR1ZNYVhOMFEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemN3THpJdk1TOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbXM2Unpwak9sODZjenBYT29jNlp6cCFPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk56QXZNaTh6THlJK3pxUE9rYzZTenBMT2tjNmt6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpjd0x6SXZOQzhpUHM2YXpxWE9vYzZaenBIT21zNlhMYzZSenFIT2s4Nlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nS002Y3pwSE9vYzZUenBIT29jNmZ6cURPbjg2bHpwdk9uODZsS1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlaMjhpUGp3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNGd6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajQ4TDJneVBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wSWo0OGJHaytQR2d6UGpBMVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOVG94TlR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdOVG8wTlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTJQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TmpvME5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qRXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qTTFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURnOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTRPakF3UEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqQTRPakl3UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPRG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1RveU1Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR3T1RvME1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV3UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1Eb3lNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNVG95TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNVG8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TWpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TXp3dmFETStQSE53WVc0K01UTTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UTTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRXpPalF3UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UUThMMmd6UGp4emNHRnVQakUwT2pJd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakUwT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFMU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpFMU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eE5UbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UVTZOVFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TVRBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFEyUEM5emRISnZibWMrSU02ZHpwWE9uODZqSU02anpwbk9sTTZYenFIT244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenFuT25TRE9vTTZSenAhT3BNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRJNE9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV5T0RnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wTTZoenAvT3BzNlhJTTZWenFET3BNNlJ6cHZPbjg2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TWpnMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEk0TlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmd6cEhPbTg2a3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TWpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNREkhUEM5emRISnZibWMrSU02U3pwL09vODZnenAvT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cGZPcDg2UnpwIU9uODZsenFIT2s4NlZ6cG5PbnlET255N09veTdPbFM0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOVGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EVTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenB6T244Nmp6cURPbjg2ZHpwVE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ESTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBeU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmN6cFhPazg2Unpwdk9uODZsSU02Unpwdk9sYzZlenBIT25jNlV6cUhPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPbWk3T2tTN09vQzdPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXhOQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd01UUThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPbTg2VnpxWE9tTTZWenFIT21jNmZ6cVVnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZWenBQT2tjNmJ6cC9PcFNET2tjNmJ6cFhPbnM2UnpwIU9sTTZoenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF5T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNams4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT3BNNmh6cEhPcE02cHpwIU9sYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZYenFET2xjNlV6cDhnS002VHpwWE9wczZsenFIT2tTazhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT25NNmN6cEhPbmM2ZnpxWE9sODZiSU02Z3pwSE9vTTZnenBFZ01Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE0hTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpOend2YyFSeWIyNW5QaURPbGM2Y3pwek9rYzZkenAvT3BjNlh6cHNnSU02Z3pwSE9vTTZnenBFZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHpNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0d016QXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sTTZaenBIT204NmZ6cFBPbDg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFExTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QTBOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002VnpxSE9tYzZtenBYT29jNlZ6cG5Pa2M2YXpwY2d6cC9PbE02ZnpxTWdNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenFQT3BNNlJ6cVhPb2M2cHpxUE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRW5JTTZhTHM2a0xzNlZMczZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01ERTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wYzZnenBYT29jNlJ6cFBPbjg2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TURVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREExUEM5emRISnZibWMrSU02ZXpwWE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNRFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01EQTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrenBIT204NnB6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbU02VnpxUE9seURPa2M2VHpxSE9uODZrenBuT21zNnB6cDBnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2WHpwek9rYzZrenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREF3Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXdNRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT21jNmp6cVBPa2M2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbk02WHpxZk9rYzZkenAvT3BjNmh6cFBPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TURrdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNREE1UEM5emRISnZibWMrSU02V3pwSE9tczZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1qQXdNVEF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpJd01ERXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBIT3BNNmp6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2Znpwek9rczZmenFNZ3pwbk9xYzZkenBuT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TURBMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREF3TkR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cHJPb2M2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXhNand2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bHpwUE9rODZWenAhT21jNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTVRNd016WThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2UnpxUE9wTTZSenFYT29jNnB6cVBPbHlET3BzNmx6cHZPa2M2YXpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9uODZkenFUT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhNekEwTUR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlp6cHJPb2M2UnpxTWd6cEhPbzg2WnpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBME1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TkRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenFqT3BjNmF6cVRPbDg2aHpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBek15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TXpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sYzZTenBQT2tjNmJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURNeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF6TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2s4Nlh6cURPbGM2VXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXpNRE13UEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZSenFUT3FjNmR6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRNd05EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cG91enBFdXpxQXV6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNd01UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV6TURFMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHZPbGM2bHpwak9sYzZoenBuT244NmxJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpBeE15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVE13TVRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwUE9sYzZtenFYT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURJeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF5TVR3dmMhUnliMjVuUGlET21pN09wQzdPbFM3T216d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNekF3T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UTXdNRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT25NNmZ6cVBPb002ZnpwIU9sTTZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZmenFIT3BjNld6cC9Pbk02bHpwdk9uODZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TXpBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4Z3pwOHV6cU11enBVdVBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREkyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXlOand2YyFSeWIyNW5QaURPa3M2ZnpxUE9vTTZmenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV5T0RRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNamcwUEM5emRISnZibWMrSU02Y3pxRE9rYzZienFUT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNamcyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01USTROand2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2cHpwdk9sYzZrenBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1USTROeThpUGp4emRISnZibWMrTURFeU9EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02VnpxRE9wTTZSenB2T244Nm16cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EVTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRMU5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT3FjNmRJTTZnenBIT25jNmt6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE5EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRRME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VlZSQ1QyVnJSak5VYTFKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWRVZTU21WVmVIRmhNIUJPVmtVeE5GUldVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1HZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSbXcwVkZod1NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5Kak1ERnhVMWhXVUZaRmEhZFViRkpDVFdzeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSdWNGSkpWVGxGWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWRmR3U21Rd05VVlZhbWhQVWtWR01WUnRjRkpPVlRWVlYxUktVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlVrMVNSV3cxVkVkd2NtVkZPVVZUVkVaUFlXMWpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWSlVSazVsYTJ3elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1V4ZWxSWGNFcGtWVGxWVWxSQ1QxSkZWVEJVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhXbXRTVW1Rd2VIRlhWRVpPWVcxME0xUXhVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZrNHpaVlV4Y0U1RVZrNVdSVll6VkZkd1QwOUZOVVZSV0ZaUFlXeFZkMVJ0Y0U1bFJUVnhVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYlhRelZHMXdXazVWT1ZWU1dHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZaWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVpEQTFjVm96WkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlRXRTVPWVd0c01WUXhVa0psVlRGeFUxUktVRkpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZtMVNSa1l6VkVkd1drMXJNVVZWV0d4UFZrZDBlbFJYY0Vwa1ZUbEZZWHBTVDJWcmJETlViWEJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNd1dtdFNVbVF3ZUhGWFZFWlFWa1ZGYUZSdGNISmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVjJ3elpWVXhjRTVFVWxCV1IwMSFWREJTVW1WSFdrVlZXR1JOWVd4cmVGUXdVbTVsYXpFMlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4VkdRemJFNWhWRkV3VkRGU2NrMXJOVlZWVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJhWkRBMVJWTlVSazVTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsSk5Va1ZzTlZSSGNHNU9WVGxGVjFSV1RtRnJORFJVYTFKQ1pGVTFjVmRZYUU1aGEydDVWREZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05sUkZVa3BsVlhoeFducFdUMVpGUlhsVWJuQkNUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFlXdFdOVlJ0Y0ZKTlJYaEZVMWhzVFdGdFl6RlVWbEp5WkRBMVZWUllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZsa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFNU5SVGxWV25wS1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWVm96VGs1aGEyd3hWREJTYms1Vk5VVlNXSEJPWld0R00xUlZVa0prTURGRlVWaG9iVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxUlZwNlZrOVNSbFV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUFpWaGtOVlJYYXpCT1JUbEZXVE5rVGxKRlZqTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlZrMFZHdFNRbVJWTlhGWFZFcFBZVzFrTlZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVUlZKS1pWVjRjVnA2VWs5V1JWWTJWRlpTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhhRE5OUlRGRVRrUktUMkZzUmpSVVdIQldaVlU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2JtTXdNWEZUV0ZaUVVrZGtORlF4VWtaSlZURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlVkYVJWVllaRTFoYkd0NFZHNXdXa2xWTlRaVVdHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREUxWkROc1RtRlVVVEJVYm5CdVpVVTFObFZZY0ZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjRlpOVlRVMldqTndVRkpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWJFMVNSV3cxVkVkd2JrbFZPVVZUV0doUFVrWkZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMVZWWlVVbEJTUiFRMFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RPZWxSWGNFcGtWVGxGV1ROb1QyRnNWalJVYlRVelRVVXhSRTVFU2s5V1JsVm9WRmh3UWs1Vk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa3BqTURGeFUxaFdVRkpHYXpCVWExSlNUV3MxU1dSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1ZtVkZOVVZoTTJST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMWhPVG1GcmJERlVNRkphWlVVMVZWTlVWazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaHRVa1pHTTFSSGNGcE5WVFZGV25wV1RtVnRZekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCUk0yUTFWRmRyTUU1Rk5WVlpNMlJQWVd4VmQxcHJVbEprTUhoeFYxUkdUMUpHUlhoVVZsSnVUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRCT00yVlZNWEJPUkZKUFZrVnJNRlF3VWxKTlZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazloYkZWNFZHeFNRbVZWT1ZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxWWGhGVTFoc1RXRnRZIWRVTVZKV1pVVTFSVk5VVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WbGtla0pPVVhwUmVWUnNVbTVsVlRWeFVWUkNUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRCU1VrNVZNWEZaTTJoUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXYlZKR1JqTlVSIUJhVFdzeE5sUlVTazlXUjJRelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WVE5rTlZSWGF6Qk9SVFZGWVROc1RtVnNiRFpVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlhWRUpPVmtVd2VGUlhjSEpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCVVJWSktaVlY0Y1ZwNlJrNWhhMFY0VkRCU1JtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXYUROTlJURkVUa1JLVDJGck1IZFViWEJXVFZVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNSbU13TVhGVFdGWlFVa1pWZDFReFVtNWxhekZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdDVWRmR3YWsxck1VVlNXRTVPWVd0c01WUXdVbFpPUlRGVlYxUlNUbGRJWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZKVVVrOWhiRlV4VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVnNlbFJYY0Vwa1ZUbEZWMWhvVUZaR2EhaFVNVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFZFcE9Va2R6YUZSV1VscGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VV0d3elpWVXhjRTVFVWs5aGJGVXhWRlpTV2s1Rk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbTlQUlRWRlVWaFdUMkZzVlRGVWJGSldTVlV4TmxGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVnJlRVZUV0d4TllXMWphRlJYY0VwbFZUVnhWbXBvVDFKRlJqRlViWEJXVGtVeGNWVlliRTloYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNHNUpWVFUyWVROc1QyRnRaRE5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxck5WVmFlbFpQWVd0c05WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIZEhwVVYhQktaRlU1UlZwNlNrNWxhMFY1VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFlXdEZlVlJ0Y0Vwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpLWXpBeGNWTllWbEJTUjJNeFZERlNjbVF3T1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9SMXBGVlZoa1RXRnNhIWxVVmxKQ1RrVXhWVmRVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk5UVmtNMnhPWVZSUk1GUXhVbEpPUlRWVlVsUkdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZrNVZNVlZUV0doT1ZUTmtOVlJYYXpCT1JUbFZXWHBHVDFKSGMhbFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGV1ZGSlBaVzFqZVZSWWNISk9WVGxWWVhwV1VGWkhjMmhVUlZKS1pWVjRjVnA2VmxCV1Jtd3pWRlpTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldhRE5OUlRGRVRrUktUMVpHYkRaVVYhQk9aVVV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrVkdOVlJWVWtaTlJUVlpaSHBDVGxGNlVYbFViRkpXWldzeFZWb3paRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU1dFNU9ZV3RzTVZReFVrSmxSVFUyV25wR2JWSkdSak5VUiFCYVRWVTFSV0Y2Vms1U1IhUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVlROa05WUlhhekJPVlRGRlZsaHNUbVZ0VVRSVWExSkNaRlUxY1ZaWWNFNWhiWFEwVkZkd2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJGVWtwbFZYaHhZVE5rVUZaR1JYZFVXSEJHWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWm9NMDFGTVVST1JFcFBWa1ZyZDFReFVrSmxSVEZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JWWTBWR3hTUWsxck5HaGtla0pPVVhwUmVWUnNVa0pPVlRFMlZWUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VlZrelRrNWhhMnd4VkRGU1JrMVZNVlZXVkVKT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhvYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVNVZWWllhRTlsYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9aVmhrTlZSWGF6Qk9WVEZWV1hwU1RsWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhYzBWR3RTUW1SVk5YRlZWRkpPWVd0c05sUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVVJWSktaVlY0Y1dFemJFNVNSVlY1Vkcxd1dtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKSFRqVlVNVkpDVFVVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNUbU13TVhGVFdGWlFWa1ZzTkZRd1VtNU5WVFYxWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKV1RsVTFSVmw1Ums1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlNXRTVPWVd0c01WUXhVa3BOVlRsVllYcEtUbVZyUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWFHMVNSa1l6VkVkd1drMUZOVVZaTTJST1VrWkZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZVelpEVlVWMnN3VGxVeE5sSlljRTVXUlZVeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RqT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVFl6TWkweElqNVVWIUJLWkZVNVZWUllhRTlsV0dOIVZGVk5NRTFyTlVWVlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZ4VTFoT1QxSkZSakZVYlhCU1pXczVXV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3U21WVmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpGTVRSVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSV3RvV210U1NtVlZlSEZoTSFCT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVMWNWVllUazlTUlVZeFZHMXdVazFWTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSV1VsWmxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVVmxKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JWViFWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTm9UbVZ0WkhwVWExSkNaRlUxY1ZaWWFGQlRTR1ExVkZkck1FNVZNVVZXV0doTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpDVFVVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHeFNWbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzEwTTFSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGhVYlRVelpWVXhjRTVFVms1U1JUQXdWRVZTVW1Rd2VIRlhWRVpQWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlVWaHdUbUZZWSFkVVZVMHdUV3MxVlZkVFJtMVNSV3cxVkVkd2NtUXdNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxwSlYxcEZVMWhzVFdGdGRETlVWIUJ1WXpBMVJWRllWazloYkZWNVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWk9Va1ZyYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QyRnNielJVViFCS1pGVTVWVkZZYkU5aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlhVMFp0VWtWc05WUkhjSEprTURGeFUxaE9UMUpGUmpGVWJYQldTVlV4V1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1FrMVZlRVZWV0dSTllXeHJlRlF3VW10UFJURnhVMWhXVUZaRlJqTlVWazR6VFVVeFJFNUVTazlXUiFRMFdtdFNTbVZWZUhGYWVsWlFVa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFoa1QwbFlaRFZVVjJzd1RrVTVWVnA2UWsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1VVlhhbWhPWVd0c01WUXdVbkpPUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWJYQkNUVWRhUlZOWWJFMWhiV014VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFlXdEdOVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMWNWRllhRzFTUld3MVZFZHdiazVWTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk9WVGxKWkROc1RtRlVVVEJVTVZKcVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWREZvTTJWVk1YQk9SRkpRVmtkTmVGUkZVbEprTUhoeFYxUkdVRmRJWkRWVVYyc3dUa1U1VldGNlJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZPVVZWYW1oT1lXdHNNVlF3VW5KT1ZUVndaSHBDVGxGNlVYbFViRkp1VFVkYVJWTlliRTFoYldNeFZERlNhbU13TlVWUldGWlBZV3hWTVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSU1VGWkhjIWxVUlZKU1pEQjRjVmRVUmxCV1JtODBWRmR3U21SVk9VVmhlVVpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpGeFVtcG9UbUZyYkRGVU1GSnlUV3MxTldSNlFrNVJlbEY1Vkcxd1NtVnRXa1ZUV0d4TllXMWpNVlJ0Y0Zwak1EVkZVVmhXVDJGc2JEVlVWelV6WlZVeGNFNUVVbEJXUm10NVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9SVGxWVjFSR1RWSkdSak5VUiFCYVRXc3hWVnBFYUU1aGEyd3hWREJTY2sxck5VUmtla0pPVVhwUmVWUnRjRVpOYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpGVWJGSnFZekExUlZGWVZrOWhiR3cwVkd0b00yVlZNWEJPUkZKUVZrWkZlRlJGVWxKa01IaHhWMVJLVGxkSVpEVlVWMnN3VGtVNVZWUlVRazFTUmtZelZFZHdXazFyTVVWYVJHaE9ZV3RzTVZRd1VuSmxWVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJXTXhWRmR3VW1Nd05VVlJXRlpQWVd4c00xUnNhRE5sVlRGd1RrUlNVRlpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVNrNVdSVzgwVkZkd1NtUlZPVVZoTTJoUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VnhVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ1VGxVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHMXdTazFIV2tWVFdHeE5ZVzFqTVZSVlVrNWpNRFZGVVZoV1QyRnNiRFphYTFKS1pWVjRjVnA2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1UWlRhbWhPWVd0c01WUXdVbTVPUlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWJYQk9Ua2RhUlZOWWJFMWhiV013VkRCU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHNObFF4YURObFZURndUa1JTVUZKSFkhbFVSVkpTWkRCNGNWZFVTazlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1VWYWVsSlBZVmhqZDFSVlRUQk5helZ4VlZSR2JWSkZiRFZVUiFCdVRrVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRzF3VWtsWFdrVlRXR3hOWVcxak1GUnVjRXBqTURWRlVWaFdUMkZzYSFkVU1HZ3paVlV4Y0U1RVVsQlNSbFY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbEZXbnBHVDFFelkhZFVWVTB3VFdzMWNWWlVRbTFTUld3MVZFZHdiazVGTlZWU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNGcE5helJvWkROc1RtRlVVVEJVTUZKU1RrVjRSVlZZWkUxaGJHdDVWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVWtkamQxUnNUak5OUlRGRVRrUktUMkZzYTJoYWExSktaVlY0Y1ZwNlVrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOWEZYVTBadFVrVnNOVlJIY0c1T1JURnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJhVFdzNVNXUXpiRTVoVkZFd1ZEQlNTa2xWZUVWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGSkhaRFZVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5aGJHdzFXbXRTU21WVmVIRmFlbEpPWVd0c2VsUnJVa0prVlRWeFYxUkdUMkp1WkRWVVYyc3dUa1U1UlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1drMVhXa1ZUV0d4TllXMWpNRlJXVW5Kak1EVkZVVmhXVDJGc2EhZFVVMFl6WlZVeGNFNUVVbEJTUlZVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFcFBVa1ZaTkZSWGNFcGtWVGxGV2pOb1VGVXpZIWRVVlUwd1RXczFjVlJVUm0xU1JXdzFWRWR3Yms1Rk1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRnBsYXpCb1pETnNUbUZVVVRCVU1GSkdUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZaU2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrZGtORlJ1YkROTlJURkVUa1JLVDJGclJYZGFhMUpLWlZWNGNWcDZVazVXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGV1UwWlFVMGhrTlZSWGF6Qk9SVGxGVWxSS1RWSkdSak5VUiFCYVRWVTFObGRxYUU1aGEyd3hWREJTYm1WRk1UVmtla0pPVVhwUmVWUnNVbXBOYlZwRlUxaHNUV0Z0WXpCVVZWSktZekExUlZGWVZrOWhiRlZvVkRGb00yVlZNWEJPUkZKUFpXMWtORlJGVWxKa01IaHhWMVJHVUZKRk5EUlVWIUJLWkZVNVJWbDZVazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWWmVrcHRVa1ZzTlZSSGNHNUpWVGxFWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKcVRWZGFSVk5ZYkUxaGJXTm9WRzF3YW1Nd05VVlJXRlpQWVd4VmFGUXhhRE5sVlRGd1RrUlNUMlZzVldoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrOWhiV2MwVkZkd1NtUlZPVVZaZWtaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VlZWbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ1U1ZVMWNWb3pUazlTUlVZeFZHMXdWazFWT1Vsa00yeE9ZVlJSTUZSdWNHNWxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVYkZKdlQwVXhjVk5ZVmxCU1IwMHdWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaVk1GcHJVa3BsVlhoeFdubEdUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxY1ZaVVJsQlRTR1ExVkZkck1FNUZOVFpTVkVwTlVrWkdNMVJIY0ZwTlZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVNRkpxWkRBeGNHUjZRazVSZWxGNVZHeFNWazVIV2tWVFdHeE5ZVzFqZVZRd1VsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNWWGhVYVVZelpWVXhjRTVFVWs5aGJGWjZWR3RTUW1SVk5YRldWRVpQVTBoa05WUlhhekJPUlRWeFVsUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVlUxVlZKcWFFNWhhMnd4VkRCU1ZtVlZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWxKTlIxcEZVMWhzVFdGdFkhZFVNVkpxWXpBMVJWRllWazloYkZWIVZGYzFNMlZWTVhCT1JGSlBVa2R6ZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSR1QxWkdielJVViFCS1pGVTVSVlZVVms1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlhXSEJ0VWtWc05WUkhjRzVOUlRsVlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQmFUVVUxV1dRemJFNWhWRkV3Vkd0U2NtVlZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJyVW10UFJURnhVMWhXVUZKR1JURlViRTR6VFVVeFJFNUVTazloYkVWb1dtdFNTbVZWZUhGYWVrWk9ZV3RXZWxSclVrSmtWVFZ4VjFSQ1RtSnVaRFZVVjJzd1RrVTFWVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3V21Wck5WbGtNMnhPWVZSUk1GUnNVbTVsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVVYhQnZUMFV4Y1ZOWVZsQlNSbXcxVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUbEZWMVJHVUZVelkhZFVWVTB3VFdzMWNWSnFhRTVoYTJ3eFZEQlNhbVZWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSc1VuSk5iVnBGVTFoc1RXRnRZMmhVYm5CeVl6QTFSVkZZVms5aGJGVXdWRk5HTTJWVk1YQk9SRkpRVWtWRmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1UlZvemFGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZaZWtKdFVrVnNOVlJIY0c1T1JURnhVbGhPVDFKRlJqRlViWEJXU1ZVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZEQlNWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZRd1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGSkhZIWxVYTA0elRVVXhSRTVFU2s5V1IhYzBWRmR3U21SVk9VVmFlbEpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVllYcFdiVkpGYkRWVVIhQnVUbFY0UlZWWVpFMWhiR3Q1VkZWU2EwOUZNWEZUV0ZaUVVrZDBNMVJ1YkROTlJURkVUa1JLVDJGcldUUlVWIUJLWkZVNVJXRXphRTFTUmtZelZFZHdXazFyTVZWU2FtaE9ZV3RzTVZRd1VuSmxSVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYlhCSFQwVXhjVk5ZVmxCU1IhUTFWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBQWVd0RmVGcHJVa3BsVlhoeFducFdUbUZzVm5wVWExSkNaRlUxY1ZkWVpFOVhTR1ExVkZkck1FNUZPVlZUVTBaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6RkZWbXBvVG1GcmJERlVNRkp5VFVWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGVlNjMDlGTVhGVFdGWlFVa2R6ZUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1QyRnJWalZhYTFKS1pWVjRjVnA2Vms5aGExWjZWR3RTUW1SVk5YRlhXR2hQVTBoa05WUlhhekJPUlRsVlYxUkNUVkpHUmpOVVIhQmFUV3N4VlZacWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMXJOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0VaTmJWcEZVMWhzVFdGdFl6RlViWEJhWXpBMVJWRllWazloYkd3MVZGYzFNMlZWTVhCT1JGSlFWa1pyYUZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RtRnJielJVViFCS1pGVTVSV0Y2U2xCUk0yTiFWRlZOTUUxck5YRlRXR3h0VWtWc05WUkhjRzVPVlRsRlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQmFaREEwYUdRemJFNWhWRkV3VkRGU2JrMUZlRVZWV0dSTllXeHJlVlJWVW1GUFJURnhVMWhXVUZKSGN6QlVWazR6VFVVeFJFNUVTazloYTBZMVdtdFNTbVZWZUhGYWVsWlBaVzEwZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSV1VGTklaRFZVVjJzd1RrVTVWVmw1UmsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk9WVlVhbWhPWVd0c01WUXdVbkpKVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSnlaVWRhUlZOWWJFMWhiV014Vkc1d1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZNVnByVWtwbFZYaHhXbnBXVUZKSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVVazlpYm1RMVZGZHJNRTVGT1ZWaGVrWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVGxGVldwb1RtRnJiREZVTUZKeVRsVTFjR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTYmsxSFdrVlRXR3hOWVcxak1WUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMkZzVlRGVVZ6VXpaVlV4Y0U1RVVsQldSIU5vVkVWU1VtUXdlSEZYVkVaUVZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbEZZWHBXVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVZXRXpjRzFTUld3MVZFZHdjbVF3TVVWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVFZKWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1pWVjRSVlZZWkUxaGJHdDRWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWcmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMkZzYnpSVVYhQktaRlU1VlZGWWJFOWhXR04hVkZWTk1FMXJOVlZYVkVwdFVrVnNOVlJIY0hKa01ERnhVbGhPVDFKRlJqRlViWEJXVFdzeGRXUXpiRTVoVkZFeFZGVlNSbVZyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSc1VtdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZSalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVlJXR1JPWlZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWUlNiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4UlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZrMUZOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtKbFJYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUpUVDBVeGNWTllWbEJXUlVZelZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBWa1pHTlZwclVrcGxWWGh4WVROa1RsSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlpVUWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1VVlJWRXBOVWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSkNaREE1VkdSNlFrNVJlbEY1Vkd4U1VrMVhXa1ZUV0d4TllXMTBNMVJXVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGc1ZYZFVNV2d6WlZVeGNFNUVWazVTUlZWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFWlBWa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVVZoc1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFWVlpVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Rd01YRmhNMDVQVWtWR01WUnRjRlpOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZEROVVdIQk9ZekExUlZGWVZrOWhiRlY1VkZjMU0yVlZNWEJPUkZaT1VrVXdlVlJGVWxKa01IaHhWMVJHVDJGcldUUlVWIUJLWkZVNVZWRlVRazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlZWV1ZFSnRVa1ZzTlZSSGNISmtNRFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYkZKV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYUTBWRmh3Y21Nd05VVlJXRlpQWVd4V05GUnROVE5sVlRGd1RrUldUbFpHVmpSVVJWSlNaREI0Y1ZkVVJrNVhTR1ExVkZkck1FNVZNWEZXV0hCTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJUVlZWbXBvVG1GcmJERlVNVkpLVFZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHdFNWazF0V2tWVFdHeE5ZVzEwTlZSdGNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSWGxVVTBZelpWVXhjRTVFVms1aGJHc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpQWVcxIU5GUlhjRXBrVlRsVlUxUldVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZaVVFtMVNSV3cxVkVkd2NtVnJNVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKTlJUbENVRlF3WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SSt6cFRPdWM2c3o0SE91czYxenJuT3NTRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5b01qNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVUnBjbVZqZEdsdmJpSStQR3hoWW1Wc0lHWnZjajBpWjI5bGN5SSt6cHJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM2UEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUdOc1lYTnpQU0puYjJWeklpQnVZVzFsUFNKbmIyVnpJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQnpaV3hsWSFSbFpEMGljMlZzWldOMFpXUWlJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQczZnenEhT3ZNK0F6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK3pxRE9zYytCenJIUGc4NjZ6clhQaGM2dVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJZ0lEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr