English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpneE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpneEx6UXdMemd5THlJK3pwVE9sYzZsenFUT2xjNmh6cEV0enFUT2xjNmt6cEhPb2M2a3pwY3R6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhJTTZuUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NE1TODBNQzg0TXk4aVBzNmt6cUhPbWM2a3pwY3R6cURPbGM2Y3pxRE9wTTZYSU02blBDOWhQand2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODRNUzgwTUM4ekx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6Z3hMelF3THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemd4THpRd0x6Z3hMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjZ3pwek9seURPbzg2bnpwL09tODZaenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlBME1DRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT284Nmt6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNlN6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cW5PbmM2WnpxUE9wTTZwenAwZ3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qQThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2UnpwUE9rODZWenB2T21jNmp6cVRPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cUhPbXM2Wnpwck9ueURPb002aHpwL09uczZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9wODZaenB2T204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cDdPbGM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBuT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9tYzZjenBIT25jNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelV5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cVhPcE02Wnpwck9uODZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenBQT3FjNmR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxVE9rYzZaenFIT2xjNlp6cEVnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZhenFuT25TRE9vODZnenAvT3BjNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBQT2xjNmJ6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5PbnlET2s4NlZ6cCFPbmM2WHpwek9rYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT3BTRE9rczZaenBiT3BjNlh6cCFPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT3FjNmR6cG5Pbzg2a3pxbk9uU0RPb002UnpwIU9sYzZnenBuT284Nmt6cGZPbk02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5URThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2U3pwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cHJPbXM2YnpwZk9vODZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5UVThMIU4wY205dVp6NGd6cGpPbGM2UnpxVE9vYzZmSU02VHpwZk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxT1R3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnTkRBZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5PcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFOR1RtRnJhekZVYTFKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWRVZTU21WVmVIRmhla3BQWVcxT05WUXhVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNWhiV014Vkd4U1VrbFZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtaak1ERnhVMWhXVUZaR2EhaFViRkpHWlZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZGWlNUbVZyTlhGWFZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxVWkROc1RtRlVVVEZVYlhCYVRXczFObFZZWkZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjRTVsUlRsVllYcFNUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWNFMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVVZVVTBaUFZrWnZORlJyVWtKa1ZUVnhWRmhzVDJWc1ZYbFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFZFVlNTbVZWZUhGaGVrcE9ZVzFOZVZSV1VuTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNVFpVYkZKeVpEQXhObEZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlZVbFpPVlRFMlducFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1VrMXJPVVZWVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZXak5PVG1GcmJERlVNVkpXVFdzeFJWTlVTbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhelZ4VmxSU1QyVnRUbnBVViFCS1pGVTVWVlpZY0ZCU1IwNDJWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFYxaHdUMlZzYTJoVVdIQnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14Vkc1c00yVlZNWEJPUkZaUFZrVlZlVlF3VWxOUFJUVkZVVmhXVDJGck1EQlVNRkp1WldzNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNja2xWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFReFVrNU9SVGxaWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1RWVTFSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmFNMDVPWVd0c01WUXhVbEpOYXpGVlVWTkdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWFHMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZoZWtwUVZrWkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVG1WWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWUlVWazVXUjAxIVdtdFNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1pWZDFSWWNFNU9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVU0elpWVXhjRTVFVms5U1JWWTFWRlpTVWtsWFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVa1psUlRWVlVsUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VkdRemJFNWhWRkV4VkZod2JrNVZOVVZhZWtKUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVMU5sZFVTbEJTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISmxhelZ4VWxSS1RsSkdhekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCWFNHTiFWRlZOTUUxck1UWldWRXBQVmtWRmQxUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGTVhwVVYhQktaRlU1VlZSVVJrOVNSVEUwVkZWU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVnByVWxKa01IaHhWMWh3VG1Wc1ZqUlVWVkpXWXpBeGNWTllWbEJXUlRBd1ZGaHdVazVGT1ZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKV1pXc3hSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01UVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVa0pOUlRVMlZGUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZPVlZUVkVaUFpXMXpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBTVFZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeGNWZFliRTVsYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5hekUyVkZSQ1VGSkZSWGRVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IwNTZWRmR3U21SVk9WVlZWRVpPWld4Rk1GUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFNVdSVlYhVkcxd1NtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJZYkRObFZURndUa1JXVDFKSFRqVlVNRkpDVGtVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3RyYUZSWGNGcE5WVEZWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTVG1WVk5UWlZhbWhQVWtWR01WUnRjRXBOYXpGeFYxUkNVRlpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWJFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVVZXVTBaT1pXeEpORlJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVDFaSGREWlVibkJDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9aV3N3TUZSVlVrcE9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGExVXhWRmh3VW1WVk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVazVqTURGeFUxaFdVRlpHVlhkVVYhQnVaVVV4ZFdSNlFrNVJlbEY1VkZod1RrbFZOVVZWV0hCUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZXak5PVG1GcmJERlVNVkpXVFZVMU5tRjVSbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVldHaFFWa2R6YUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlpUUms1bGEwVjRWR3hvTTAxRk1VUk9SRXBPWldzd2VGUldVazVsVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbXd6Vkd4U1NrNVZOWEZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1YxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVWIUJTWlVVMVZWUlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNWxWVFZWV25wQ1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpxYUU5U1JVWXhWRzF3VG1WVk1UWlhVMFpQVmtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaG9UVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxVlZWVVVrNVdSa1l6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1ltNWpkMVJWVFRCTmF6RTJVbGhzVDFKR2F6RlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlZaNlZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcFFVa1ZGTVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJhYTFKU1pEQjRjVmRZYkZCV1JUQiFWRzF3VWs1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUnViRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0WkRaVVZsSkdaVVV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXdHJlVlF3VW1wTmF6RnhZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxWNFJWTlliRTFoYlhONVZERlNWazVGTlhGWmVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxKWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCcVpWVXhjV0Y2UWxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhNMDVPWVd0c01WUXhVbHBOYXpVMlUxUldUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWVoyZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlORE01TFRFaVBsUlhjRXBrVlRsVlYxUktVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZremNHMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOWEZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwSlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViWEJXU1ZWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHNXdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZUZSclRqTk5SVEZFVGtSS1RtRnRaRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5V1JWWjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRkpQWW01a05WUlhhekJPVlRWeFZsUkNUVkpHUmpOVVIhQmFaVlU1UldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1drMVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJUUmpObFZURndUa1JXVDJGc2JIcFVhMUpDWkZVMWNWUllaRTVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWk0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVNWVXhWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3UjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUldUak5OUlRGRVRrUktUbVZyVmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VnhXak5PVDFKRlJqRlViWEJPWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdWazFWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSV1VsZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRFpVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGEydDRXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVmtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGVVFrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVFpYYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJPVGtkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNWbU13TlVWUldGWlBZV3N4TmxReGFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldVMFpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZWaHdiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTmxKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wak1EVkZVVmhXVDJGck1IZFViR2d6WlZVeGNFNUVWazlXUm10IVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBVa1pKTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hObFZUUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSk9Ua1Y0UlZWWVpFMWhiR3cyVkcxd1lVOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlF4VGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGMhbGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVldHaE9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCU1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRmh3YW1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSbGswVkZkd1NtUlZPVlZWV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeFJWTllUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TlhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVrSmxSWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JQVjBoa05WUlhhekJPVlRWRlVWaG9UVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNVZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyYURObFZURndUa1JXVG1WdFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJTUiFjMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGSlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyV25wV2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczFObFJZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk5WbGtNMnhPWVZSUk1WUlljRnBsVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEI1VkZaT00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXpNVnByVWtwbFZYaHhZVE53VDJGWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyTlhGVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5hemxaWkROc1RtRlVVVEZVV0hCYVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzF3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtVd2VWUlliRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRaYWExSktaVlY0Y1dFemNFOVdSVlo2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVaT1NWaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWbGhzVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFyTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGSmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVTUU0elRVVXhSRTVFU2s1bGF6QiFXbXRTU21WVmVIRmhla0pPVWtka2VsUnJVa0prVlRWeFZGUkdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZWVVNrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKSlZYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZHNXNNMDFGTVVST1JFcE9aV3N4TmxwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJZY0U1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVsVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSmFUbFY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZkd1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1WcmEhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazlsYTFaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdHeE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1ROc1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hWV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVWtsVk1UVmtla0pPVVhwUmVWUlljRVpOUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJuQnVZekExUlZGWVZrOWhhMnN4VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFVrZGtObFJGVWxKa01IaHhWMWhzVDJWc2J6UlVWIUJLWkZVNVZWVlVVazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVhGWFZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1RXczBhR1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY21WRmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnRjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlRGVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrNWhiR3cyV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1lXMTBlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJLVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUlljRTFTUmtZelZFZHdXbVZWT1ZWVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhelZFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCQ1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmh3Vm1Nd05VVlJXRlpQWVdzeE5GUlhOVE5sVlRGd1RrUldUMVpHYkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJDYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMU5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdVazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNFcGpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGRVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IwMSFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlYxaGtUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxSVVJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1bGF6VkpaRE5zVG1GVVVURlViWEJPVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pyZUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnJhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2s5V1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlVXR2hQVjBoa05WUlhhekJPVlRWeFZsUldUVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1drMXJOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabGJWcEZVMWhzVFdGdGMhbFViWEJ1WXpBMVJWRllWazloYXpFMFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBZV3hyTVZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RsWkZielJVViFCS1pGVTVWVmRUUms1Vk0yTiFWRlZOTUUxck1UWlNXR2h0VWtWc05WUkhjSEpOYXpVMlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aREExZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2FrMVZlRVZWV0dSTllXeHNObFJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR2EyaFVibXd6VFVVeFJFNUVTazVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWmVVWk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVGxWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVRrVjRSVlZZWkUxaGJHdzFWREZTWVU5Rk1YRlRXRlpRVmtack1GUldUak5OUlRGRVRrUktUbUZ0YyFoYWExSktaVlY0Y1dGNlNsQlNSVEY2Vkd0U1FtUlZOWEZUVkZaUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXbnBDVFZKR1JqTlVSIUJhWlZVNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdhekZVYTA0elRVVXhSRTVFU2s1aGJXYzBWRmR3U21SVk9WVlhWRlpQWVZoamQxUlZUVEJOYXpGeFdYcFNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3M1VlZrelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMXJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0hKSlZYaEZWVmhrVFdGc2JEVlViWEJMVDBVeGNWTllWbEJXUm1zeFZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9ZV3hzTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1VGSkhUbnBVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms5VFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRmFla1pOVWtaR00xUkhjRnBsVlRWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSmFUa1V4TldSNlFrNVJlbEY1VkZkd1dtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJ1Y0hKak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFViVFV6WlZVeGNFNUVWazloYkdzeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFBaV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSS1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVmt6YjJkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krenFRdXpxTXVJRFF3SU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cW5PblNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnTkRBZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5PcWM2ZFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09