English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpneE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpneEx6UXdMemd5THlJK3pwVE9sYzZsenFUT2xjNmh6cEV0enFUT2xjNmt6cEhPb2M2a3pwY3R6cURPa2M2aHpwSE9vODZhenBYT3BjNlhJTTZuUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4NE1TODBNQzg0TXk4aVBzNmt6cUhPbWM2a3pwY3R6cURPbGM2Y3pxRE9wTTZYSU02blBDOWhQand2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDODRNUzgwTUM4ekx5SSt6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6Z3hMelF3THpRdklqN09tczZsenFIT21jNlJ6cHJPbHkhT2tjNmh6cFBPbWM2VnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemd4THpRd0x6Z3hMeUkrenByT2tjNll6cGZPbk02VnpxSE9tYzZkenBjZ3pwek9seURPbzg2bnpwL09tODZaenByT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeG9NaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0V4cGJtc2lQczZqejRUT3JNK0R6clhPdWMrQ0lNNlR6NEhPc2M2OHpyek9ycytDUEM5b01qNEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhRzkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlqN09uTTYxejRUT3JNNnl6ckhQZzg2IVBDOW9NejRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUhKbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2lQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yand2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmtMczZqTGlBME1DRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVFk4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT284Nmt6cG5PbGM2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNlN6cEhPcHM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cW5PbmM2WnpxUE9wTTZwenAwZ3pxRE9rYzZkenBYT29NNlp6cVBPcE02WHpwek9tYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qQThMIU4wY205dVp6NGd6cFhPcGM2UnpwUE9rODZWenB2T21jNmp6cVRPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cUhPbXM2Wnpwck9ueURPb002aHpwL09uczZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9wODZaenB2T204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZaenBQT204NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkyUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET29jNmZ6cDdPbGM2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURFeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF4TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwL09tczZoenBuT3BNNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9tYzZjenBIT25jNlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TlRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelV5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cVhPcE02Wnpwck9uODZjenBIT21zNlZ6cFRPbjg2ZHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURNMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEF6TkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwVE9tYzZSenBQT3FjNmR6cG5Pbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1URSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TVRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVEU0UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxVE9rYzZaenFIT2xjNlp6cEVnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZhenFuT25TRE9vODZnenAvT3BjNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1URTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFeE5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBQT2xjNmJ6cEhPbXM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFUxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5PbnlET2s4NlZ6cCFPbmM2WHpwek9rYzZrenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdNeThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01ETThMIU4wY205dVp6NGd6cFBPbGM2cHpxSE9rODZaenAvT3BTRE9rczZaenBiT3BjNlh6cCFPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT3FjNmR6cG5Pbzg2a3pxbk9uU0RPb002UnpwIU9sYzZnenBuT284Nmt6cGZPbk02WnpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPb002UnpxWE9tODZmenFVZ3pwek9sYzZienBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URTFNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE5URThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPa2M2U3pwSE9wczZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qRXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cEhPbk02Unpwck9uODZTenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFl5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9rYzZZenAvT3BjNmd6cC9PbTg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUxTWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmF6cHJPbTg2WHpxUE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwWE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5UVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRVMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cFhPa2M2a3pxSE9ueURPazg2WHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUxT1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJRFF3SU02Vnpwck9tczZienBmT284Nlp6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVk5UUms1aGEyc3hWR3RTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUkZVa3BsVlhoeFlYcEtUMkZ0VGpWVU1WSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZab00wMUZNVVJPUkVwT1lXMWpNVlJzVWxKSlZURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpHWXpBeGNWTllWbEJXUm10NFZHeFNSbVZYV2tWVldHUk5ZV3hzTmxSV1VrNWxhelZ4VjFSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3V2sxck5UWlZXR1JRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllrUm9UMUpGUmpGVWJYQk9aVVU1VldGNlVrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKTmF6VkZWRk5HVDFaR2J6UlVhMUpDWkZVMWNWUlliRTlsYkZWNVZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTkZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1RtRnRUWGxVVmxKelQwVTFSVkZZVms5aGF6RTJWR3hTY21Rd01UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFsVVZWSldUbFV4TmxwNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZKTmF6bEZWVlJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZWb3pUazVoYTJ3eFZERlNWazFyTVVWVFZFcFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXczFjVlpVVWs5bGJVNTZWRmR3U21SVk9WVldXSEJRVWtkT05sUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOWxiR3RvVkZod2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJ1YkRObFZURndUa1JXVDFaRlZYbFVNRkpUVDBVMVJWRllWazloYXpBd1ZEQlNibVZyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSkpWWGhGVTFoc1RXRnRjIWRVTVZKT1RrVTVXV1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUWsxVk5VVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVldqTk9UbUZyYkRGVU1WSlNUV3N4VlZGVFJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dodFVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZZWHBLVUZaR1JqTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVsV0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVVZGWk9Wa2ROZDFwclVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdWWGRVV0hCT1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtWV05WUldVbEpKVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSkdaVVUxVlZKVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0c1T1ZUVkZXbnBDVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdUa2xWTlRaWFZFcFFVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZob1RWSkZiRFZVUiFCeVpXczFjVkpVU2s1U1Jtc3hWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlZsUktUMVpGUlhkVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVEY2VkZkd1NtUlZPVlZVVkVaUFVrVXhORlJWVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWZFljRTVsYkZZMFZGVlNWbU13TVhGVFdGWlFWa1V3TUZSWWNGSk9SVGxWVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTVm1Wck1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURFMVpETnNUbUZVVVRGVWExSkNUVVUxTmxSVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUbFZVMVJHVDJWdGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZVazFTUld3MVZFZHdjazFGTVhGWFdHeE9aV3RHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObFJVUWxCU1JVViFWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkT2VsUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUbVZzUlRCVWJGSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkwV210U1VtUXdlSEZYV0hCT1ZrVlZkMVJ0Y0Vwa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVXR3d6WlZVeGNFNUVWazlTUjA0MVZEQlNRazVGTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrZFBSVFZGVVZoV1QyRnJhMmhVViFCYVRWVXhWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2tsVmVFVlRXR3hOWVcxemQxUXdVazVsVlRVMlZXcG9UMUpGUmpGVWJYQktUV3N4Y1ZkVVFsQldSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0d4TlVrVnNOVlJIY0hKTlZURkZWbE5HVG1Wc1NUUlVhMUpDWkZVMWNWTlVWazlXUiFRMlZHNXdRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTkZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtVnJNREJVVlZKS1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWld0Vk1WUlljRkpsVlRGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSk9ZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkZkd2JtVkZNWFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0U1SlZUVkZWVmh3VUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZWb3pUazVoYTJ3eFZERlNWazFWTlRaaGVVWlFWMGhqZDFSVlRUQk5hekUyVlZob1VGWkhjMmhVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IyUjZWRmR3U21SVk9WVldVMFpPWld0RmVGUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZyTUhoVVZsSk9aVlU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJzVWtwT1ZUVnhZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxkYVJWVllaRTFoYkd3MlZGZHdVbVZGTlZWVVZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxVWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1pWVTFWVnA2UWs1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlNhbWhQVWtWR01WUnRjRTVsVlRFMlYxTkdUMVpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWFFMVNSV3cxVkVkd2NrMXJOVlZWVkZKT1ZrWkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVG1KdVkhZFVWVTB3VFdzeE5sUlliRTloYTBZMlZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2RrZWxSWGNFcGtWVGxWVjFOR1RtVnJNR2hVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTBXbXRTVW1Rd2VIRlhXSEJPWld0c00xUXdVazVqTURGeFUxaFdVRlpHYSFkVWJGSnVUa1UxVlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJXVWtwTlJUVnhZVE5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFZHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdXazVGTVVWaE0yUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCS1RsVXhObFZVU2s5U1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlVVpOVWtWc05WUkhjSEpOYXpsRlZGaG9UbFpGVmpOVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVhTR04hVkZWTk1FMXJNWEZYVkZKUFpXeHNOVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGRIcFVWIUJLWkZVNVZWZFVWazlXUjJONVZHNXdjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TUZwclVsSmtNSGh4VjFoc1QyVnJiRFZVTVZKU1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZPTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4cmFGUlhjSEprTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkdVRkZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXlORFl0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFZFcFFVVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4V1ROd2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFjVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3U2tsVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRlpKVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJuQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0Vkd0T00wMUZNVVJPUkVwT1lXMWtOVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVDFaRlZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVVazlpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGV1ZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVGxGWVVSb1RtRnJiREZVTVZKYVRWVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4c2VsUnJVa0prVlRWeFZGaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZremFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVVZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwSlZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJIVDBVeGNWTllWbEJXUm10b1ZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RXTkZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVllZIWRVVlUwd1RXc3hObEpZYkcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5YRmFNMDVQVWtWR01WUnRjRTVsUlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQldUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZaU1YwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJYYkROTlJURkVUa1JLVG1WcmEhaGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVXUlZaNlZHdFNRbVJWTlhGVVdIQlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VVZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObGRxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRTVPUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSldZekExUlZGWVZrOWhhekUyVkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazVoV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVldIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYW1Nd05VVlJXRlpQWVdzd2QxUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHYSFkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVNSa2swVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJWVk5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdUazFyTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNU9SWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYlhCaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVm9WREZPTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxemVWcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMUpHUm5wVWExSkNaRlUxY1ZWWWFFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVXSEJxWXpBMVJWRllWazloYkVZelZHeG9NMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZWTVZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGRlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREExZFdRemJFNWhWRkV4Vkd0U1FtVkZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMWNWVllaRTlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWUldHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKT1RsVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpPWlcxak1WUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRkpIZHpSVVYhQktaRlU1VlZSVVVrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFphZWxadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VTJWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdXbVZWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGxVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGJYTXhXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMllYbEdiVkpGYkRWVVIhQnlaV3MxY1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZwTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlViWEJyVDBVeGNWTllWbEJXUlRCNVZGaHNNMDFGTVVST1JFcE9aV3hzTmxwclVrcGxWWGh4WVROd1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVUms1SldHUTFWRmRyTUU1Vk1UWldXR3hOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVlVtcG9UbUZyYkRGVU1WSk9UV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1VtVlhXa1ZUV0d4TllXMTBObFF3VGpOTlJURkVUa1JLVG1Wck1IZGFhMUpLWlZWNGNXRjZRazVTUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVlZSS1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVWtsVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlljRzlQUlRGeFUxaFdVRlpHUlhoVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrNWxhekUyV210U1NtVlZlSEZoZWtKUFZrZDBlbFJyVWtKa1ZUVnhWRmh3VGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdUbVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSTVZSclVscE9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVm9WRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWld0cmQxcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMlZyVm5wVWExSkNaRlUxY1ZSWWJFNWlibVExVkZkck1FNVZOVVZaTTJ4TlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6RlZZVVJvVG1GcmJERlVNVkpTU1ZVeE5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdSazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdWNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnJhekZVTUdnelpWVXhjRTVFVms5U1IyUTJWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWld4dk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZkVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwTmF6Um9aRE5zVG1GVVVURlVhMUp5WlVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnNiRFphYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGJYUjZWR3RTUW1SVk5YRlRWRXBPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlU1VlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJOVVJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VKT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVXSEJXWXpBMVJWRllWazloYXpFMFZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pzTmxSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxSkZORFJVViFCS1pGVTVWVlpVU2xCUk0yTiFWRlZOTUUxck1UWlZWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQlNUVWRhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dkMVJUUmpObFZURndUa1JXVDFaSFRYZFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVkZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VG1Wck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1lXeEpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVDFFelkhZFVWVTB3VFdzeE5sTlVRbTFTUld3MVZFZHdjazFyTlhGaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYlhCcVpXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3WVU5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnJUak5OUlRGRVRrUktUbVZyYXpCYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiRVo2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0d4UVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWHBDVFZKR1JqTlVSIUJhWldzeE5sSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXa2xWTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFNU5WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYkZKeVl6QTFSVkZZVms5aGF6RTJWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4R05sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUbVZyV1RSVVYhQktaRlU1VlZkVVFrOWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwTlZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLVFZkYVJWTlliRTFoYlhONVZHeFNXbU13TlVWUldGWlBZV3N4TlZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QyRnNWWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVlhWRVpRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlVsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxY1ZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVkZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0ZwT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVWbEpQVDBVeGNWTllWbEJXUm10NVZERk9NMDFGTVVST1JFcE9aV3RXTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnJWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJZYUU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlpNMmhOVWtaR00xUkhjRnBsYXpGRlYycG9UbUZyYkRGVU1WSmFTVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1VkZod1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJ1Y0dwak1EVkZVVmhXVDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFRSazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGaGVsWnRVa1ZzTlZSSGNISk5hemxFWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCeVRXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjVWREJTUm1Nd05VVlJXRlpQWVd0ck1WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0WkRaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJGQldSa2swVkZkd1NtUlZPVlZYVkZKUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6RnhZVE5zYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzNVJWZFlUazlTUlVZeFZHMXdTazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZVZReFVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnJhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2U2xCV1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlRVMFpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWeFlYbEdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlUxY1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1drNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJYY0ZwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVNVkphWXpBMVJWRllWazloYTJ0NVZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBZVzFqYUZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1QxWkdTVFJVViFCS1pGVTVWVmRVVWs5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRlp0VWtWc05WUkhjSEpOYXpsRlZGaE9UMUpGUmpGVWJYQktUV3N4ZFdRemJFNWhWRkV4Vkcxd2FrNVZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJ0Y0dGUFJURnhVMWhXVUZaR2EhbFVNVTR6VFVVeFJFNUVTazVoYlU0MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcFBZVzEwZWxSclVrSmtWVFZ4VTFOR1RtUjZNRGs4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T3BDN09veTRnTkRBZ3pwWE9tczZhenB2T2w4Nmp6cG5PcWM2ZElNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlBME1DRE9sYzZhenByT204Nlh6cVBPbWM2cHpwMDhMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1YzBOdmJuUnliMnhEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltUmhlU0krenB6T3JjK0J6ckVnenJYT3VzK0V6cSFPdTg2MXo0UE90OCtDSU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhoWW1Wc1Bnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ0lHNWhiV1U5SW1SaGVTSWdZMnhoYyFNOUltUmhlU0JtYVdWc1pDSStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1TSWdJRDdPbXMrRno0SE91YzZ4enJyT3Jqd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaUlDQSt6cFRPdGMrRno0VE9yYytCenJFOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l6SWlBZ1BzNmt6NEhPcjgrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMElpQWdQczZrenJYUGhNNnN6NEhQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJZ0lEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vODZzenJMT3NzNnh6NFRPdnp3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWo3T2tjK0F6NHdnTURVNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlQczZSejREUGpDQXdOam93TUNET3RjK096NElnTURjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTnlJK3pwSFBnTStNSURBIU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTRJajdPa2MrQXo0d2dNRGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURBNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpraVBzNlJ6NERQakNBd09Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVEFpUHM2Uno0RFBqQ0F4TURvd01DRE90YytPejRJZ01URTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1URWlQczZSejREUGpDQXhNVG93TUNET3RjK096NElnTVRJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOQ0krenBIUGdNK01JREUwT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5TSSt6cEhQZ00rTUlERTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TmlJK3pwSFBnTStNSURFMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOeUkrenBIUGdNK01JREUhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE9Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE9DSSt6cEhQZ00rTUlERTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T1NJK3pwSFBnTStNSURFNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNQ0krenBIUGdNK01JREl3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNeUkrenBIUGdNK01JREl6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJd0lqN09rYytBejR3Z01EQTZNREFnenJYUGpzK0NJREF4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpUHM2Uno0RFBqQ0F3TVRvd01DRE90YytPejRJZ01ESTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSSt6cEhQZ00rTUlEQXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwhTmxiR1ZqZEQ0Z0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1puSnZiU0krUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenJIUGdNK01QQzlzWVdKbGJENDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr