English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Οι γραμμές Νο 2Κ, 3Κ & Χ1 με πορεία κατεύθυνσης προς κέντρο, εκτρέπονται της διαδρομής τους λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Εθ. Ανιστάσεως - Πληροφορίες στο 11085
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdNalE2SU02Z3pwc3VJTTZWenB2T2xjNmx6cGpPbGM2aHpwbk9rYzZqSUMwZ3pxZk9tYzZienBuT2tTRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cEU4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMekV2SWlCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTmxaRVJoZVNJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwYzhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbk5sYkdWamRFUmhlVVZzWlcxbGJuUnpJajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMemchTHpRekx6TXZJajdPbzg2UnpwTE9rczZSenFUT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhU0JqYkdGemN6MGljMlZzWldOMFJHRjVSV3hsYldWdWRITWlQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2Y205MWRHVnBibVp2TDJ4cGMhUXZPRGN2TkRNdk5DOGlQczZhenFYT29jNlp6cEhPbXM2WExjNlJ6cUhPazg2WnpwWE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYzJOb1pXUm9aV0ZrWlhJZ1pHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2dJTTZrTHM2akxpRE9rczZWenAhT21jNld6cFhPbTg2ZnpxVWd6cFBPb1RJMFBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkIUpoY0RJaVBqeHpjR0Z1SUdOc1lYTnpQU0puYnlJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGp3dmFESStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p6WTJobFpIVnNaVXhwYyFRaVBqeHNhVDQ4YURNK01EWThMMmd6UGp4emNHRnVQakEyT2pJd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakEyT2pRd1BDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNRGM4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpBIU9qQXdQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGpBIU9qSXdQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0d056bzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNFBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPRG93TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHdPRG95TUR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGc2TkRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHdPVHd2YURNK1BITndZVzQrTURrNk1EQThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTURrNk1qQThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNU9qUXdQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXdPakExUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBqRXdPak13UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pBd1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQakV4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TVRvMU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV5UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1qb3hOVHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE1qbzBNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFelBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNem94TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhNem96TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRvd05Ud3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TkRvek5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUxUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Ub3hNRHd2YyFCaGJqNDhjIUJoYmo0eE5UbzBOVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam95TUR3dmMhQmhiajQ4YyFCaGJqNHhOam8wTUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4Tnpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OGMhQmhiajR4TnpveU5Ud3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRjNk5UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4T0R3dmFETStQSE53WVc0K01UZzZNVFU4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01UZzZOREE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGs2TVRBOEwhTndZVzQrUEhOd1lXNCtNVGs2TkRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNRHd2YURNK1BITndZVzQrTWpBNk1UVThMIU53WVc0K1BITndZVzQrTWpBNk5EQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TVR3dmFETStQSE53WVc0K01qRTZNREE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01qRTZNekE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqSXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR5TXpvd01Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkdobFlXUmxjaUJrWlhCaGNuUk1hVzVyTWlJK3pwSE92YzZ4ejRmUGpzK0J6cmZQZzg2IUlNNnh6NERQakNBZ3pxUXV6cU11SU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluZHlZWEF5SWo0OGMhQmhiaUJqYkdGemN6MGlZMjl0WlNJK1BDOXpjR0Z1UGp4emNHRnVQaURPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOand2YURNK1BITndZVzQrTURZNk5EVThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR3Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01EYzZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqQSFPakkyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdOem8wTmp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTRQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T0Rvd05qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTURnNk1qWThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpBNE9qUTJQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURrOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQTVPakEyUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHdPVG95T1R3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNRGs2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRBNk1EazhMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFd09qTSFQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRFOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXhPakF5UEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNVG96TXp3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXlQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TWpvd05Ed3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K0lEeHpjR0Z1UGpFeU9qVXhQQzl6Y0dGdVBpQThMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRNOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRXpPakUhUEM5emNHRnVQaUE4YyFCaGJqNHhNem8wT0R3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRTBQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TkRveE1qd3ZjIUJoYmo0Z1BITndZVzQrTVRRNk5ERThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNRGs4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRTFPalEwUEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UWThMMmd6UGp4emNHRnVQakUyT2pFNFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4TmpvMU1qd3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUhUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE56b3hNend2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UYzZNelE4TCFOd1lXNCtJRHh6Y0dGdVBqRSFPalU1UEM5emNHRnVQaUE4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UZzhMMmd6UGp4emNHRnVQakU0T2pJMFBDOXpjR0Z1UGlBOGMhQmhiajR4T0RvME9Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3hORHd2YyFCaGJqNGdQSE53WVc0K01UazZORFE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakE2TVRnOEwhTndZVzQrSUR4emNHRnVQakl3T2pRNFBDOXpjR0Z1UGlBOEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNakU4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpJeE9qRXlQQzl6Y0dGdVBpQThjIUJoYmo0eU1Ub3pNVHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpJeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHlNam93TVR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNakk2TXpBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHlNend2YURNK1BITndZVzQrTWpNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEM5MWJENDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCTWFXNXJJajdPbzgrRXpxelBnODYxenJuUGdpRE9rOCtCenJIT3ZNNjh6cTdQZ2p3dmFESStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2lBZ0lDQUpDUWtKSUNBZ0lDQWdJQ0E4YURNZ1kyeGhjIU05SW1oeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ4TDJnelBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGliIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16VXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNMU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wQzdPb3k0Z3pwTE9sYzZkenBuT2xzNlZ6cHZPbjg2bElEd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTBNand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9sYzZjenFET244Nmh6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16STVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwbk9tczZSSU02VXpwbk9tczZSenFQT3BNNlh6cUhPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaTHM2YUxzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TXpBdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNek13UEM5emRISnZibWMrSUNET25jNlZ6cEVnenBUT21jNmF6cEhPbzg2a3pwZk9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURFek1EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2YnpwL09uTTZTenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhORFU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UUTFPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2ZHpxVE9tYzZUenAvT25jNlp6cFRPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenB2T2tjNmt6cFhPbWM2UklNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFUT29jNmZ6cURPbjg2Ynpwbk9wTTZmenFVZ3pwUE9sYzZkenAhT2tjNlV6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdORGt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EUTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZaenBIT284NnB6cCFPbWM2VXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTWp3dmMhUnliMjVuUGlET21zNlJ6cHpPa2M2aHpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEUwTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhOREE4TCFOMGNtOXVaejRnenFQT21jNmR6cVRPb2M2WnpwTE9rYzZkenBrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXpOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFeE16WThMIU4wY205dVp6NGd6cWJPbjg2WnpxVE9sODZrenBuT21zNlhJTTZienBYT284Nm56cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwRXV6cWN1enBVdXpxQXV6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9sYzZienB2T244NlR6cHZPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOakE4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT3BjNlJ6cFBPazg2Vnpwdk9tYzZqenFUT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenFIT21zNlp6cHJPbnlET29NNmh6cC9PbnM2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFeE1EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbjg2bHpxSE9tczZaenByT255RE9vTTZoenAvT25zNlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXhNRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenB2T2tjNmZ6cFRPbDg2VHpwZk9wTTZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGN3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbXM2ZnpxWE9tODZWTGM2YXpwSE9wczZWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPbnM2WnpwSE9vYzZuenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODJNREE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05qQXdPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODJNREEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d05qQXdOand2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTRE9wODZaenB2T21jNnB6cDBnenBUT2xjNmR6cFRPb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EWXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBuT204Nlp6cW5PblNET2xNNlZ6cCFPbE02aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BIVnNJR05zWVhOelBTSnlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02bnpwbk9tODZaenFuT25TRE9sTTZWenAhT2xNNmh6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd05Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET3A4Nlp6cHZPbWM2cHpwMGd6cFRPbGM2ZHpwVE9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdOeThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EYzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd056WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056UThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2ZXpwbk9rYzZoenFmT3FjNmRJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlV6cUhPcGM2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmx6cHZPbFMhT21zNlJ6cWJPbFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFQT284NlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlp6cFBPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WnpwL09tYzZhenBmT3BNNlh6cUhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNmZ6cU1nenBUT2w4NmN6cGZPcE02aHpwbk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cWZPbWM2Ynpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qSThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPbjg2bHpxSE9tczZaenByT255RE9vTTZoenAvT25zNlZ6cCFPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEhTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBOek04TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4Z3pwUE9sYzZkenAhT2w4NmN6cEhPcE02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVFF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZnenBIT25jNlZ6cURPbWM2anpxVE9sODZjenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2Z3pxRE9uODZVenFIT244NmN6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ESTVQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFQT29NNlZ6cUhPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNekV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenBQT21jNlJ6cU1nenFQT244Nm16cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1ETXpQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZSenFIT21jNmp6cVRPbjg2a3pwWE9tODZmenFYT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE0xTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwL09vYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek5ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cHpPbDg2ZHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTXp3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsSUR3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVVdIQlBaV3RyZDFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJVUlZKS1pWVjRjV0V6Y0ZCU1JsVjRWRmR3VjA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd2VGUXhVa1pOUlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlTVlY0UlZOWWJFMWhiWFEyVkc1d1VtUXdNVlZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZURlZXVE5rVDJGdGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazFTUld3MVZFZHdjbVZyTlZWUlZFWlFVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObHA2U2s1aGJGWTFWRVZTU21WVmVIRmhNIUJPWVd4R00xUlZVazVrTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWE14VkZaU1VtVnJNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtaak1ERnhVMWhXVUZaRk1UWlVWVkphVFZVeGNWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hzTmxReFVrSk9WVFZGWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVSR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3YWs1Rk5YRlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1V4Y1ZaVVJrNWhhMFl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0hCTlVrVnNOVlJIY0hKbGF6bFZWRmhzVUZKSFRURlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJUU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWFdHeE9Va2RrTTFReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlZZY0U1aGJGVXdWRlpTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05GcHJVbEprTUhoeFYxaHdUMVpGTUhoVVdIQnVUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRCT00yVlZNWEJPUkZaUFVrWkZNVlJ1Y0VabFIxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVXSEJXVGtVeFJWWllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVtNU5SVEZ4VTFOR1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3VG1WVk5YRlhXR2hQVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UlZOVVFrOWxiWFF6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVbFJDVDJWclJYbFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazVoYkZZMVZHeFNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReGFETk5SVEZFVGtSS1RtVnJSWGRVV0hCV1pVVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3RTVGs1WFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnRjRnBOVlRsVlVWUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1UkdRemJFNWhWRkV4Vkcxd1JrMXJPVVZSV0hCUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJLVGxVNVJWcDZWazlTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldIQk5Va1ZzTlZSSGNISk5hekZ4VWxSV1QyVnRUVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCVFNHTiFWRlZOTUUxck1UWlRVMFpPVmtacmQxUkZVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpHYkRSVVdIQmFUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRCb00wMUZNVVJPUkVwT1pXeEZlVlF3VWxKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp1WXpBeGNWTllWbEJXUmxWNVZGVlNTazFyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYkZKcVRWVTFjVmRZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFprTURWeFVsUkNUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZOcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJPVVZhZWtaUVZrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWTllhRTVoYTJ3elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5hekUyV1hsR1QyRnRjMmhVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGJFVm9WREZTV21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0ZERWVWJuQnFZekF4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkd4U2FtVlhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJWVWtwTlJURnhWRlJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVJHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWazVWTVRaVFUwWk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVTJwb1QxSkZSakZVYlhCT1NWVTVWVkZZYUU1bGEwWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXSEJOVWtWc05WUkhjSEpOYXpFMlZsUldVRlpGV1RSVWExSkNaRlUxY1ZSVFJrNVdSbFYhVkZkd2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBLVDFKR1ZUQlVWIUJTWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWm9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hWTVZSV1VtNU5WVEZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKS1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WREJTY21WRk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVUZaRlZUQlViRkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVZFVlNTbVZWZUhGaGVrcFBaVzFqTVZSV1VuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDFWRmh3YW1Wck1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa3BqTURGeFUxaFdVRlpHYSFkVWJuQk9aREE1UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVlhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJ1Y0hKT1ZUVnhXak5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeE5XUXpiRTVoVkZFeFZHMXdUazFyTlZWVldIQlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYlhCU1pEQXhSVlZVVms1U1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRVMllYcFdUbUZzV1RSVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNVdSMk13VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRlJXaFVhMmd6VFVVeFJFNUVTazlTUlVZMlZHeFNVbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrcGpNREZ4VTFoV1VGWkdWalpVYkZKS1RXczFObUY2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbTVPVlRWVlVsUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1UkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JrNUZNWEZaZWtadFVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bEZWbGhrVG1WdFpETlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFWk9ZVzFOTVZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWxCU1IyUTJWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkemFGUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRlpGTURCVU1XZ3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVVY0Vkd0U2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW01ak1ERnhVMWhXVUZaR1JYbFVWbEpDU1ZVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVZIV2tWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVuSk5hemxWVlZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhOV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVGs1Vk1WVlpla0p0VWtaR00xUkhjRnBsYXpsVlYxUkdUMkZyVlRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrOWxXR1ExVkZkck1FNVZOVVZXV0doUFpXeFdORnByVWxKa01IaHhWMWh3VUZKRlZYbFVWVkpLWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGZHNNMlZWTVhCT1JGWlBVa2RrTkZSdGNHcGtNRGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKelQwVTFSVkZZVms5aGF6Qm9WRlpTUmsxck5VVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSk9aVVU1UlZOVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0ZaSlZURlZWRmhvVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZWb3pUazVoYTJ3eFZERlNWbVZyTVhGVFZGWk9Wa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObGw2VWs1V1JrVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVVROa05WUlhhekJPVlRWVlZsUktVRlpHYTJoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVV0d4UFZrZDBOVlJWVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGMyaFVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlTUmxZMVZGVlNVMDlGTlVWUldGWlBZV3N4TTFSWGNGWmxSVFUyVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pWVjRSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTYWsxRk5YRlZWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsWlpIcENUbEY2VVhsVVdIQkdaV3N4TmxkVVNsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoTTA1T1lXdHNNVlF4VWxKT1ZUVTJWbFJLVGxaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbTFTUmtZelZFZHdXbVZyTVRaVFdHUlBWa1ZGTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTFSVmRVVms1bGJVMTRWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkbk5GUnJVa0prVlRWeFZGUkNUMVpHYXpCVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkxVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKT1pXeHJkMVF4VWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNUVTazVsYkZWNVZERlNXbVZGT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtNWpNREZ4VTFoV1VGWkdSalJVYTFKR1RXMWFSVlZZWkUxaGJHdzJWRzF3VG1Rd09WVlJWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsRVpETnNUbUZVVVRGVVdIQnlUV3N4UldGRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RtVnJOVFpUVkVKT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhvVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVJWWlVSazVoYkZVNVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TkRReExURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJTVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sUlVSbTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1ZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU5SVFJvWkROc1RtRlVVVEZVV0hCYVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtVeE5WUlliRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0WSFoYWExSktaVlY0Y1dFemNFNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoZWtwdFVrVnNOVlJIY0hKbGF6RlZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdVazFGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGRVTVU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JVVjVXbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVWtVeGVsUnJVa0prVlRWeFZGUlNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrMXJPVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW1wak1EVkZVVmhXVDJGck1IZFVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlXUm10NFZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFFWa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCS1RXc3hXV1F6YkU1aFZGRXhWRzF3VGs1RmVFVlZXR1JOWVd4c05WUnVjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHYkRSVVYyd3pUVVV4UkU1RVNrNWxhMVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtwT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWRmhzVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZXRXphRTFTUmtZelZFZHdXbVZyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsWkpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYTFKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1JsViFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4c05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUbVZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSVFJsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZUV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bFZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpXWldzNVJHUjZRazVSZWxGNVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pHTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZXVFJVViFCS1pGVTVWVlpVUms1aFdHTiFWRlZOTUUxck5VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpOUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVllaRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTVWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMFY1VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZGTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHNU9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVVmxKYVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXdWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd0Vk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHdVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxY1ZOWWJFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVFppUkdoT1lXdHNNVlF4VWxwbFZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ2VDBVeGNWTllWbEJXUm13MlZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFObFpxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxRk5YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWExSnlZekExUlZGWVZrOWhhekI1VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFlXeEZNRlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJGck5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFVRbEJWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaV1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5helZWVWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RWVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRzF3Vm1WcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVbUZQUlRGeFUxaFdVRlpHYSFoVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiRlYhV210U1NtVlZlSEZoZWtwUFlXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWZFVVazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlVWaVJHaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdG9WRzVzTTAxRk1VUk9SRXBPWld4V05scHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMlZ0ZEhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVJrOUpXR1ExVkZkck1FNVZOWEZaZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VlZZWG93WiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSTBOREl0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObGt6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3N4VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFyTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5aGF6QjRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4V05sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMVpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpXVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdVazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWRVYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVVROamQxUlZUVEJOYXpFMldYcEdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJZY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGck1EQlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazloYTJ3MVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBaVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObG96YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQkdUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNORlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGREUmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUm14NlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhwU1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSmFZekExUlZGWVZrOWhhekF4VkRCb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE5lRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlVTbEJSTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWUlZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVlZoT1QxSkZSakZVYlhCU1pEQXdhR1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVm1WRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlZVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhkVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1pXeFdlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWUllhRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxWVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1pWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRlpTVG1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpGUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQlNSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZWVkVwUVVUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMVJWVllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZGTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSclVrNUpWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjRWRmhzTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxemVWcHJVa3BsVlhoeFlYcENVRkV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxvemNHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlZUQm9aRE5zVG1GVVVURlViRkphWlVWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNSalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1JsWjZWR3RTUW1SVk5YRlVXSEJQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlUxaHdUVkpHUmpOVVIhQmFaVlU1VldKRWFFNWhhMnd4VkRGU1VrbFZOWEJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VwTlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVibkJhWXpBMVJWRllWazloYXpFMVZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlBVa2ROZUZSRlVsSmtNSGh4VjFod1RtRnRkelJVViFCS1pGVTVWVlZVU2s1bFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlVWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRWVllUTk9UMUpGUmpGVWJYQk9aV3MxV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VrNUZlRVZWV0dSTllXeHNObFJyYURObFZURndUa1JXVDFKR1JYbFVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVldHaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1pWVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Vm1WSFdrVlRXR3hOWVcxME5sUXhVbTVqTURWRlVWaFdUMkZyTUhsVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrNWxiVTQyVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCT1pXMW5ORlJYY0Vwa1ZUbFZWRlJTVGxVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sUlljRzFTUld3MVZFZHdjbVZyT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxhelZ1VUZRd1ohSmFUbTQ4TDJScGRqNDhMMlJwZGo0OGFESWdZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHTnNZWE56UFNKbmIyVnpJaUJ1WVcxbFBTSm5iMlZ6SWo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNmd6ckhQZ2M2eHpyck9zYzY3ejQ0Z3pyWFBnTTY1enJ2T3JjNit6NFRPdFNET3VzNnh6NFRPdGMrTnpyalBoYzY5ejRQT3R6d3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SW1FaVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjNklNNmtMczZqTGlET2tzNlZ6cCFPbWM2V3pwWE9tODZmenFVZ0lNK0F6NEhPdjgrQ0lNNmtMczZqTGlET3A4Nlp6cHZPbWM2cHpwMGd6cFRPbGM2ZHpwVE9vYzZwenAwOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltSWlQczZWejRET3VjK0R6NFRQZ2M2L3o0Yk9yam9nenFRdXpxTXVJTTZuenBuT204Nlp6cW5PblNET2xNNlZ6cCFPbE02aHpxbk9uU0RQZ00rQnpyL1BnaURPcEM3T295NGd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxJQ0FnUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn