English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Ωράριο Λειτουργίας Εκδοτηρίου Πλατείας Δημοκρατίας από 26.07.2021 07:45-15:25
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMelk1THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY3R6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z0xjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02WVBDOWhQand2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDU0FnSUNBZ0lDQWdQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9uTTZnenAvT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02Wnpwck9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbWk3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaUFnenAhT2xjNlJJTTZVenBuT21zNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9sODZrenFIT244Nmd6cC9PbTg2WnpxVE9uODZsSU02VHpwWE9uYzZkenBIT2xNNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZSenFQT3FjNmR6cG5PbE02ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEExTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT2tjNmN6cEhPb2M2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOREF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UUXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenBuT25jNmt6cUhPbWM2U3pwSE9uYzZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNm16cC9PbWM2a3pwZk9wTTZaenByT2x5RE9tODZWenFQT3A4NlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFEhUEM5emRISnZibWMrSU02UkxzNm5MczZWTHM2Z0xzNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TkRndklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFE0UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwWE9tODZienAvT2s4NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOakF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWXdQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFYT2tjNlR6cFBPbGM2Ynpwbk9vODZrenFIT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFl4UEM5emRISnZibWMrSU02a3pwL09wYzZoenByT21jNmF6cDhnenFET29jNmZ6cDdPbGM2ZHpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1EUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRBMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cC9PcGM2aHpwck9tYzZhenA4Z3pxRE9vYzZmenA3T2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBIT244NlV6cGZPazg2WHpxVE9vYzZaenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2bHpwdk9sUyFPbXM2UnpxYk9sVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cDdPbWM2UnpxSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcDg2Znpwdk9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdOaThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01EWThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pxZk9tYzZienBuT3FjNmRJTTZVenBYT25jNlV6cUhPcWM2ZFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6WXdNREl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBMk1EQXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZrTHM2akxpRE9wODZaenB2T21jNnB6cDBnenBUT2xjNmR6cFRPb2M2cHpwMDhMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMell3TURJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTJNREF5UEM5emRISnZibWMrSU02a0xzNmpMaURPcDg2Wnpwdk9tYzZwenAwZ3pwVE9sYzZkenBUT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd05TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpZd01EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakEyTURBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmp6cWZPbjg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056WXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cURPa2M2bHpwdk9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd056UXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURjMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cEhPbnM2WnpwSE9vYzZuenFuT25TQThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBuT2xNNmh6cVhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOekl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EY3lQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT3BjNmJ6cFV0enByT2tjNm16cFU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9rYzZqenFQT2tjNmR6cFRPb2M2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOamM4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT21jNlR6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFME5EZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TkRRNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cUhPbjg2ZXpwWE9uYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNm56cG5PbTg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qSXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmt6cC9PcGM2aHpwck9tYzZhenA4Z3pxRE9vYzZmenA3T2xjNmR6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBOek12SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EY3pQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenAvT284NmZ6cHJPbjg2Y3pwWE9tYzZmSU02VHpwWE9uYzZkenBmT25NNlJ6cVRPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2xjNmd6cG5Pbzg2a3pwZk9uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016QThMIU4wY205dVp6NGd6cG5Pb002Z3pwL09sTTZoenAvT25NNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZqenFET2xjNmh6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT2tjNmpJTTZqenAvT3BzNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZoenBuT284Nmt6cC9PcE02Vnpwdk9uODZsenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016VThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2ZnpxSE9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpRekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0wTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNmN6cGZPbmM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE0xTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpOVE04TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZTenBYT25jNlp6cGJPbGM2YnpwL09wU0E4TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VkZod1QyVnJhIWRVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWTBWRVZTU21WVmVIRmhNIUJRVWtaVmVGUlhjRmRQUlRWRlVWaFdUMkZyTUhoVU1WSkdUVVU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrbFZlRVZUV0d4TllXMTBObFJ1Y0ZKa01ERlZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVeFZWa3paRTloYlhNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWk5Va1ZzTlZSSGNISmxhelZWVVZSR1VGSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmFla3BPWVd4V05WUkZVa3BsVlhoeFlUTndUbUZzUmpOVVZWSk9aREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZab00wMUZNVVJPUkVwT1pXMXpNVlJXVWxKbGF6RkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpHWXpBeGNWTllWbEJXUlRFMlZGVlNXazFWTVhGUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVTVZKQ1RsVTFSV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9VUmtNMnhPWVZSUk1WUlljR3BPUlRWeFVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZNWEZXVkVaT1lXdEdNMVJWVWtKa01ERkZVVmh3VFZKRmJEVlVSIUJ5WldzNVZWUlliRkJTUjAweFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFVMGhqZDFSVlRUQk5hekUyVjFoc1RsSkhaRE5VTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IyUjZWRmR3U21SVk9WVlZXSEJPWVd4Vk1GUldVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSYWExSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSVEI0VkZod2JrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF3VGpObFZURndUa1JXVDFKR1JURlVibkJHWlVkYVJWVllaRTFoYkd3MlZGaHdWazVGTVVWV1dHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZVWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVRVVXhjVk5UUmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjRTVsVlRWeFYxaG9UMUpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWWNFMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVVZUVkVKUFpXMTBNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5sSlVRazlsYTBWNVZFVlNTbVZWZUhGaGVrWk9ZV3hXTlZSc1VuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGEwViFWRmh3Vm1WRmVFVlRXR3hOWVcxemVGUnJVazVPVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJYQmFUVlU1VlZGVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VaTmF6bEZVVmh3VUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXSkVhRTlTUlVZeFZHMXdTazVWT1VWYWVsWlBVa1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZod1RWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hjVkpVVms5bGJVMHhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVTBoamQxUlZUVEJOYXpFMlUxTkdUbFpHYSFkVVJWSktaVlY0Y1dGNlJsQldSbXcwVkZod1drNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF3YUROTlJURkVUa1JLVG1Wc1JYbFVNRkpTVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNibU13TVhGVFdGWlFWa1pWZVZSVlVrcE5hemxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRsZGFSVlZZWkUxaGJHdzJWR3hTYWsxVk5YRlhXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURGVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSldaREExY1ZKVVFrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUYW1oUFVrVkdNVlJ0Y0U1TmF6bEZXbnBHVUZaRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlljRTFTUld3MVZFZHdjazFWTlVWVFdHaE9ZV3RzTTFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsZElZIWRVVlUwd1RXc3hObGw1Ums5aGJYTm9WRVZTU21WVmVIRmhla1pPWld4RmFGUXhVbHBrTURGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZtZ3pUVVV4UkU1RVNrNWxiWFExVkc1d2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJzVW1wbFYxcEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpLVFVVeGNWUlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1VSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VsWk9WVEUyVTFOR1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VGtsVk9WVlJXR2hPWld0R00xUlZVa0prTURGRlVWaHdUVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxaVVZsQldSVmswVkd0U1FtUlZOWEZVVTBaT1ZrWlZkMVJYY0hKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVSVkpLWlZWNGNXRjZTazlTUmxVd1ZGZHdVbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnNWVEZVVmxKdVRWVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTU21Nd01YRlRXRlpRVmtacmFGUXdVbkpsUlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbEZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dGJXbHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWUlVSbEJXUlZVd1ZHeFNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwS1QyVnRZekZVVmxKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZvTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxT05WUlljR3BsYXpGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSktZekF4Y1ZOWVZsQldSbXQhVkc1d1RtUXdPVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFYxcEZWVmhrVFdGc2JEWlVibkJ5VGxVMWNWb3paRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVRWa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNU5helZWVlZod1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01VVlZWRlpPVWtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdUVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTm1GNlZrNWhiRmswVkd0U1FtUlZOWEZWV0dST1ZrZGpNRlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVSVkpLWlZWNGNXRjZSazlXUlVWb1ZHdG9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZHTmxSc1VsSmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKS1l6QXhjVk5ZVmxCV1JsWTJWR3hTU2sxck5UWmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSnVUbFUxVlZKVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtaT1JURnhXWHBHYlZKR1JqTlVSIUJhWldzNVJWWllaRTVsYldRelZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9ZVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZSR1RtRnRUVEZVVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JWazBWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpRVWtka05sUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIYzJoVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSVEF3VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZlRlJyVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp1WXpBeGNWTllWbEJXUmtWNVZGWlNRa2xWTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSMXBGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKeVRXczVWVlZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01UVmtNMnhPWVZSUk1WUnJVazVPVlRGVldYcENiVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZkVVJrOWhhMVV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWbGhvVDJWc1ZqUmFhMUpTWkRCNGNWZFljRkJTUlZWNVZGVlNTbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSWGJETmxWVEZ3VGtSV1QxSkhaRFJVYlhCcVpEQTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYzA5Rk5VVlJXRlpQWVdzd2FGUldVa1pOYXpWRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiWE40VkZWU1RtVkZPVVZUVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJXU1ZVeFZWUllhRkJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWYU0wNU9ZV3RzTVZReFVsWmxhekZ4VTFSV1RsWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck1UWlplbEpPVmtaRk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxVlZaVVNsQldSbXRvVkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWRmhzVDFaSGREVlVWVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFOb1ZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBVa1pXTlZSVlVsTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNVE5VViFCV1pVVTFObEZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUldVbXBOUlRWeFZWUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1JtVnJNVFpYVkVwUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZVE5PVG1GcmJERlVNVkpTVGxVMU5sWlVTazVXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhekUyVTFoa1QxWkZSVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlhWRlpPWlcxTmVGUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIWnpSVWExSkNaRlUxY1ZSVVFrOVdSbXN3VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdOVlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVG1Wc2EhZFVNVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGWm9NMDFGTVVST1JFcE9aV3hWZVZReFVscGxSVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKdVl6QXhjVk5ZVmxCV1JrWTBWR3RTUmsxdFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnRjRTVrTURsVlVWUldVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1UkdRemJFNWhWRkV4VkZod2NrMXJNVVZoUkdoUFVrVkdNVlJ0Y0U1bGF6VTJVMVJDVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRllhRTFTUld3MVZFZHdjbVZyT1VWV1ZFWk9ZV3hWT1R3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNalEwTVMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWUlVVazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVVZFWnRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3V2sxRmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnRjRk5QUlRGeFUxaFdVRlpGTVRWVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiV040V210U1NtVlZlSEZoTSFCT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJZWHBLYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzeFZWTllUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTkdoa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGSk5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKTFQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWRmVWcHJVa3BsVlhoeFlUTndVRkpGTVhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVVsQlhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TmF6bFpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpxWXpBMVJWRllWazloYXpCIVZHdG9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pyZUZSRlVsSmtNSGh4VjFoc1VGWkZORFJVViFCS1pGVTVWVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3U2sxck1WbGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVWJuQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXcwVkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXdFdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBLVGxKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWUlliRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWaE0yaE5Va1pHTTFSSGNGcGxhekJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKV1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTYjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmQxUnViRE5OUlRGRVRrUktUbVZzYkRWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrNWxhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZVVTBaUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZVMWhzVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWbVZyT1VSa2VrSk9VWHBSZVZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JWazBWRmR3U21SVk9WVldWRVpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWSlpETnNUbUZVVVRGVWJGSldUVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKRlJYZGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVldHUk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wS1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk9WUmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSnVZekExUlZGWVZrOWhhekF4Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXdEZlVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaR1NUUlVWIUJLWkZVNVZWZFlhRTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWU2FtaE9ZV3RzTVZReFVscGxSVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCdVRrZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWRlpTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd01GUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMkZyVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQlRTR1ExVkZkck1FNVZOWEZUV0d4TlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6VTJZa1JvVG1GcmJERlVNVkphWlZVMU5XUjZRazVSZWxGNVZGaHdiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pzTmxSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnRaelJVViFCS1pGVTVWVmRVUWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck5UWldhbWhPWVd0c01WUXhVbHBOUlRWd1pIcENUbEY2VVhsVVdIQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE41Vkd0U2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dlVlF4YURObFZURndUa1JXVDJGc1JUQlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTloYXpRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVmxSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxVk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjRlpsYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJGSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbXQ0VkRCT00wMUZNVVJPUkVwT1pXeFZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBLVDJGclZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVSazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTlhGWFZGSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZGWWtSb1RtRnJiREZVTVZKYVNWVTFSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3VjA5Rk1YRlRXRlpRVmtacmFGUnViRE5OUlRGRVRrUktUbVZzVmpaYWExSktaVlY0Y1dGNlNrOWxiWFI2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVaUFNWaGtOVlJYYXpCT1ZUVnhXWHBXVFZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXRjZNR2R5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU5EUXlMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVjFOR1VGVXpZIWRVVlUwd1RXc3hObFpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxck5UWlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOVlRCb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQnFUVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd4b00yVlZNWEJPUkZaUFlXeHJNVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFKSGR6UlVWIUJLWkZVNVZWZFVTazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaV2FtaE9ZV3RzTVZReFVscE5hekZVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCV1pVZGFSVk5ZYkUxaGJYTjVWR3hTYW1Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMkZzVmpaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSbTgwVkZkd1NtUlZPVlZYVkVKUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWbFJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFdzMVJWb3pUazlTUlVZeFZHMXdUazFyTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSdGNGSk9WWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVYlhCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdCFWRzVzTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxT05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUMUV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxsNlJtMVNSV3cxVkVkd2NrMXJNVFpYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1T1IxcEZVMWhzVFdGdGMhbFVXSEJLWXpBMVJWRllWazloYXpBd1ZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBZV3RzTlZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QyVnRkelJVViFCS1pGVTVWVmRZYUZCUk0yTiFWRlZOTUUxck1UWmFNMmh0VWtWc05WUkhjSEpOYXpGVlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9Ua1UxU1dRemJFNWhWRkV4Vkcxd1JrMVZlRVZWV0dSTllXeHNObFF3VW05UFJURnhVMWhXVUZaR2JEUlVWazR6VFVVeFJFNUVTazVsYlhRMFdtdFNTbVZWZUhGaGVrcE9Va1pzZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1QxTklaRFZVVjJzd1RsVTFWV0Y2VWsxU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVldhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUbGRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF3YURObFZURndUa1JXVDFaSFRYaFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFFVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01HaGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbFpsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Wc1ZucFVhMUpDWkZVMWNWVllaRTVKV0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVVdHaE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZGVW1wb1RtRnJiREZVTVZKV1pWVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUW1WWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUldVazVqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVVYhVkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVVrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJLVUZFelkhZFVWVTB3VFdzMVJWRllhRzFTUld3MVZFZHdjazFGTlVWVldFNVBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVFZKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKT1NWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmVGUlliRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0YyFsYWExSktaVlY0Y1dGNlFsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJNVFphTSFCdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJPVFZVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNXbVZGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSclVsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGxVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s1bGJFWTFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQVmtaV2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMU5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWWNFMVNSa1l6VkVkd1dtVlZPVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxKSlZUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJLVFZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZHNXdXbU13TlVWUldGWlBZV3N4TlZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxSkhUWGhVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJYYzBWRmR3U21SVk9WVlZWRXBPWlZoamQxUlZUVEJOYXpFMlZGUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxVldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1RtVnJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKT1JYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUmtWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVlZob1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVW1WVk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlljRlpsUjFwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1WSnVZekExUlZGWVZrOWhhekI1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1pXMU9ObFJGVWxKa01IaHhWMWh3VG1WdFp6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVVazVWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaVVdIQnRVa1ZzTlZSSGNISmxhemxGVlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1pXczFibEJVTUdkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsSUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9wODZaenB2T21jNnB6cDBnenBUT2xjNmR6cFRPb2M2cHpwMGd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BTQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0J6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn