English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnIU1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnIUx6UXpMelk1THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY3R6cVBPa2M2U3pwTE9rYzZrenA4Z0xjNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYSU02WVBDOWhQand2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SSt6cVBQaE02c3o0UE90YzY1ejRJZ3pwUFBnYzZ4enJ6T3ZNNnV6NEk4TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29nSUNBZ0NRa0pDU0FnSUNBZ0lDQWdQR2d6SUdOc1lYTnpQU0pvY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTSSt6cFhQZ002NXo0UFBoTStCenIvUGhzNnVQQzlvTXo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SUhKdmRYUmxVIVJ2Y0hOTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNMU15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TlRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUXV6cU11SU02U3pwWE9uYzZaenBiT2xjNmJ6cC9PcFNBOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTTBNaThpUGp4emRISnZibWMrTURFek5ESThMIU4wY205dVp6NGd6cURPbTg2UnpxVE9sYzZaenBFZ3pwWE9uTTZnenAvT29jNlp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16STVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02Wnpwck9rU0RPbE02Wnpwck9rYzZqenFUT2w4Nmh6cG5Pa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE16QTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRNd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tUzdPbWk3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNek13THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTXpNRHd2YyFSeWIyNW5QaUFnenAhT2xjNlJJTTZVenBuT21zNlJ6cVBPcE02WHpxSE9tYzZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek1EY3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpBIVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmF6cC9PbTg2Znpwek9rczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTFPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5UazhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbmM2a3pwbk9rODZmenAhT21jNlV6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET2tjNmh6cG5Pbzg2a3pwL09wTTZWenB2T244Nmx6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwbk9rYzZqenFuT25jNlp6cFRPbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EVXlQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBIT25NNlJ6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZaenAhT3BNNmh6cG5Pa3M2UnpwIU9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEV6Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET3BzNmZ6cG5PcE02WHpxVE9tYzZhenBjZ3pwdk9sYzZqenFmT2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFEhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBOend2YyFSeWIyNW5QaURPa1M3T3B5N09sUzdPb0M3T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVFE0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01URTBPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02Vnpwdk9tODZmenBQT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZsenBIT2s4NlR6cFhPbTg2WnpxUE9wTTZoenBuT2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGc0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbmM2ZnpxUE9uODZhenAvT25NNlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd09Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTRMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd09Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vODZuenAvT204NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZienBIT3BNNlZ6cG5Pa1NET3A4Nlp6cHZPbWM2cHpwMGd6cFRPbGM2ZHpwVE9vYzZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5qQXdNaThpUGp4emRISnZibWMrTURZd01ESThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNm56cG5PbTg2Wnpxbk9uU0RPbE02VnpwIU9sTTZoenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqd3ZkV3crUEhWc0lHTnNZWE56UFNKeVpYUjFjbTVLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOakF3TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EWXdNREk4TCFOMGNtOXVaejRnenFRdXpxTXVJTTZuenBuT204Nlp6cW5PblNET2xNNlZ6cCFPbE02aHpxbk9uVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgyTURBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOakF3TlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPcDg2Wnpwdk9tYzZwenAwZ3pwVE9sYzZkenBUT29jNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TmpBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFl3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxUE9wODZmenB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwIU9uODZqenAvT21zNmZ6cHpPbGM2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOakU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT244Nmx6cUhPbXM2Wnpwck9ueURPb002aHpwL09uczZWenAhT2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RrOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenFIT21zNlp6cHJPbnlET29NNmh6cC9PbnM2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qZzhMIU4wY205dVp6NGd6cEhPcDg2Wnpwdk9tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFkhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTJOend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2WnpwUE9tODZYUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pbjg2Wnpwck9sODZrenBmT29jNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRRME9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREUwTkRnOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9vYzZmenA3T2xjNmR6cW5PblR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZaenAvT21jNmF6cGZPcE02WHpxSE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2ZnpxTWd6cFRPbDg2Y3pwZk9wTTZoenBuT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFl6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpxZk9tYzZienB2T2xjNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBMk1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TmpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxVE9uODZsenFIT21zNlp6cHJPbnlET29NNmh6cC9PbnM2VnpwIU9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUSFNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFME56TThMIU4wY205dVp6NGd6cCFPbjg2anpwL09tczZmenB6T2xjNlp6cDhnenBQT2xjNmR6cCFPbDg2Y3pwSE9wTTZSUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPbmM2VnpxRE9tYzZqenFUT2w4NmN6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tYzZnenFET244NlV6cUhPbjg2Y3pwbk9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlZ6cVBPb002VnpxSE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016RXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2UnpxTWd6cVBPbjg2bXpwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd016TXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURNelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cUhPbWM2anpxVE9uODZrenBYT204NmZ6cVhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF6UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pwek9sODZkenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNelV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UTTFNend2YyFSeWIyNW5QaURPcEM3T295NGd6cExPbGM2ZHpwbk9sczZWenB2T244NmxJRHd2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUFpXdHJkMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRkJTUmxWNFZGZHdWMDlGTlVWUldGWlBZV3N3ZUZReFVrWk5SVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVNWVjRSVk5ZYkUxaGJYUTJWRzV3VW1Rd01WVmhSR2hQVWtWR01WUnRjRTVKVlRGVldUTmtUMkZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVlZSVkVaUVVrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzeE5scDZTazVoYkZZMVZFVlNTbVZWZUhGaE0hQk9ZV3hHTTFSVlVrNWtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVFU2s1bGJYTXhWRlpTVW1Wck1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa1pqTURGeFUxaFdVRlpGTVRaVVZWSmFUVlV4Y1ZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVkhXa1ZWV0dSTllXeHNObFF4VWtKT1ZUVkZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVJHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdhazVGTlhGUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVW1wb1QxSkZSakZVYlhCT1RrVXhjVlpVUms1aGEwWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXSEJOVWtWc05WUkhjSEpsYXpsVlZGaHNVRkpIVFRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlRTR04hVkZWTk1FMXJNVFpYV0d4T1VrZGtNMVF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSFpIcFVWIUJLWkZVNVZWVlljRTVoYkZVd1ZGWlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTkZwclVsSmtNSGh4VjFod1RtVnNWVEJVVlZKV1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlpPTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkamQxUlhjRXBKVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnpUMFUxUlZGWVZrOWhhekUxVkcxd1dtVkZOVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbGEhaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWVkpLVFVVMU5tRXpaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFWk5SVFUyVVZSS1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVlpZYkU5V1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVjBoamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUkNUbVZzVmpSVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVNSVEF4V210U1VtUXdlSEZYV0d4UFlXeHJlRlF4VWtKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNRTR6WlZVeGNFNUVWazloYTFWNVZEQlNRbVZyT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuTlBSVFZGVVZoV1QyRnJhekZVTUZKdVRsVTFSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WcmVFVlRXR3hOWVcxemVWUlhjRVpPVlRVMldYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1U1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1NrbFZNVlZYVkVKTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWMWhvVG1Wc2F6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJUU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVlZFcFFVa1pGTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTVWVlpVU2s1U1JXdDVWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WcHJVbEprTUhoeFYxaHdUMkZ0Y3pCVVdIQnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRCT00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9OVlF4VWtaT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazloYXpBeFZGWlNTazFyTVVWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WWGhGVTFoc1RXRnRjIWxVVlZKcVpWVTFSVlpZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmVWUlljR3BPVlRGRlVsaHdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtVnJOVlZoZWxaT1YwaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXVE5vVDFaR1JqVlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFSNlZGZHdTbVJWT1ZWWFZFSlBWa2RrTlZSclVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U5V1IhUTBWREJTVm1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMkZ0VFRCVU1WSkdUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlFWa1ZWTUZSc1VrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalZVUlZKS1pWVjRjV0Y2U2s5bGJXTXhWRlpTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0VGpWVVdIQnFaV3N4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnJkMVJ1Y0U1a01EbEZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZkYVJWVllaRTFoYkd3MlZHNXdjazVWTlhGYU0yUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREUxWkROc1RtRlVVVEZVYlhCT1RXczFWVlZZY0ZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjRTVPVlRGeFlYbEdUbFV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZGWVpFOVdSbFYhVkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZCFORlJyVWtKa1ZUVnhWRk5HVDFKRlZqTlVNRkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlBaV3N3YUZSWGNFWmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVm1nelRVVXhSRTVFU2s1bGJGVm9WR3hTV2sxck1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa1pqTURGeFUxaFdVRlpHVlhoVVZWSmFaVVUxUlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVlhXa1ZWV0dSTllXeHNObFJ0Y0ZaT1JUVTJXVE5PVG1GcmJERlVNVkpXWldzNVJWa3pjRkJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhelUyVjFOR1RtVnRjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vms5bFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlNWRXBRVWtaSk5GUnJVa0prVlRWeFZGUlNVRkpIWkRaVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU5vVkVWU1NtVlZlSEZoZWtKUVZrVXdNRlF4YUROTlJURkVUa1JLVDFKRlJYaFVhMUp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNibU13TVhGVFdGWlFWa1pGZVZSV1VrSkpWVEZGVVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pVZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTY2sxck9WVlZXR1JPVWtWR00xUlZVa0prTURFMVpETnNUbUZVVVRGVWExSk9UbFV4VlZsNlFtMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZYVkVaUFlXdFZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVDJWWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWWllhRTlsYkZZMFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQlFVa1ZWZVZSVlVrcGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVjJ3elpWVXhjRTVFVms5U1IyUTBWRzF3YW1Rd09WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbk5QUlRWRlVWaFdUMkZyTUdoVVZsSkdUV3MxUldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNUZlRVZUV0d4TllXMXplRlJWVWs1bFJUbEZVMVJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVdXUjZRazVSZWxGNVZGaHdWa2xWTVZWVVdHaFFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWV2pOT1RtRnJiREZVTVZKV1pXc3hjVk5VVms1V1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRnBsYXpFMldYcFNUbFpHUlRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlJNMlExVkZkck1FNVZOVlZXVkVwUVZrWnJhRlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSFp6UlVhMUpDWkZVMWNWUlliRTlXUiFRMVZGVlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6YUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1QxSkdWalZVVlZKVFQwVTFSVkZZVms5aGF6RXpWRmR3Vm1WRk5UWlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSnFUVVUxY1ZWVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabGF6RTJWMVJLVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNVazVWTlRaV1ZFcE9Wa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObE5ZWkU5V1JVVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVVROa05WUlhhekJPVlRWRlYxUldUbVZ0VFhoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVVkVKUFZrWnJNRlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqVlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazVsYkd0IVZERlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSS1RtVnNWWGxVTVZKYVpVVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYm1Nd01YRlRXRlpRVmtaR05GUnJVa1pOYlZwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJYQk9aREE1VlZGVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0hKTmF6RkZZVVJvVDFKRlJqRlViWEJPWldzMU5sTlVRazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISmxhemxGVmxSR1RtRnNWVGs4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzYVc1bGN5QndiMng1SWo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnlkQ0lnYVdROUlqSXpNalF0TWlJK1ZGZHdTbVJWT1ZWWFUwWlFWVE5qZDFSVlRUQk5hekUyVmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRXczFObGt6VGs5U1JVWXhWRzF3VGsxVk1HaGtNMnhPWVZSUk1WUnRjR3BOUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJHZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhiR3N4VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUFVrZCFORlJYY0Vwa1ZUbFZWMVJLVDFVelkhZFVWVTB3VFdzeE5sWnFhRTVoYTJ3eFZERlNXazFyTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNGWmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVYkZKcVl6QTFSVkZZVms5aGF6QjRWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQWVd4V05sUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMVpHYnpSVVYhQktaRlU1VlZkVVFsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpXVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTmF6VkZXak5PVDFKRlJqRlViWEJPVFdzd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHMXdVazVWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdGNITlBSVEZ4VTFoV1VGWkdhIWRVYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDFXbXRTU21WVmVIRmhla3BQVVROamQxUlZUVEJOYXpFMldYcEdiVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4TmxkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJZY0Vwak1EVkZVVmhXVDJGck1EQlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazloYTJ3MVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBaVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObG96YUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxck1WVlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVPUlRWSlpETnNUbUZVVVRGVWJYQkdUVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkRCU2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNORlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1WdGREUmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVhwR1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSktZekExUlZGWVZrOWhhekF3VkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFZrZE9ORlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDJWcldUUlVWIUJLWkZVNVZWWlRSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTVRaWFZGSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWWVROT1QxSkZSakZVYlhCT1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTjRWR3hTV21Nd05VVlJXRlpQWVdzd2VGcHJVa3BsVlhoeFlYcEdUMUpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZSVVNrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVlZSVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bEZWR3BvVG1GcmJERlVNVkpTVFdzNVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JUQm9WRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVWtaWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdUbVZZWSFkVVZVMHdUV3N4Tm1GNlNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJZY0c1bGJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUpLWXpBMVJWRllWazloYXpCNFZGTkdNMlZWTVhCT1JGWlBWa1pzTkZSRlVsSmtNSGh4VjFod1QxSkdTVFJVViFCS1pGVTVWVlpVU2s1aFdHTiFWRlZOTUUxck1UWlZXR3h0VWtWc05WUkhjSEpOVlRWVlZsaE9UMUpGUmpGVWJYQk9aV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NtVnJlRVZWV0dSTllXeHNOVlF4VW5OUFJURnhVMWhXVUZaR1JXaFViV3d6VFVVeFJFNUVTazVsYTJ0NFdtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBaV3hzZWxSclVrSmtWVFZ4VkZoc1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVmw2UmsxU1JrWXpWRWR3V21Wck1YRmlSR2hPWVd0c01WUXhVbEpOYXpFMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQk9UVmRhUlZOWWJFMWhiWE4hVkd4U2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3hObFJzYURObFZURndUa1JXVDFKR1JUQlVSVkpTWkRCNGNWZFljRTlUU0dRMVZGZHJNRTVWTlVWVlZFcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhelZKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKU1pVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWR3RTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaR05WUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZzVmpSYWExSktaVlY0Y1dFemNGQldSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZVVkVwUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJXVE53VFZKR1JqTlVSIUJhWldzeE5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNUazVGTVZSa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFNWxiVnBGVTFoc1RXRnRkRFpVTUZKU1l6QTFSVkZZVms5aGF6RTJWRzFqT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qTTFOQzB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZSVVVrNWxXR04hVkZWTk1FMXJNVFpVVkVadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6bFZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJPVFVVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZGaHdXazFGZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkZNVFZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1bGJXTjRXbXRTU21WVmVIRmhNIUJPVlROamQxUlZUVEJOYXpFMllYcEtiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4VlZOWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0ZKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUlRCIVZERk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZGZVZwclVrcGxWWGh4WVROd1VGSkZNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVWxCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlRXRTVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpsWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnFZekExUlZGWVZrOWhhekIhVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrWnJlRlJGVWxKa01IaHhWMWhzVUZaRk5EUlVWIUJLWkZVNVZWZFlUazlTUlVZeFZHMXdTazFyTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSdGNFNU9SWGhGVlZoa1RXRnNiRFZVYm5CWFQwVXhjVk5ZVmxCV1JtdzBWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBPWld0V05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEtUbEpGVm5wVWExSkNaRlUxY1ZSWWJFNUpXR1ExVkZkck1FNVZOVlZoTTJoTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6Qm9aRE5zVG1GVVVURlViRkpXU1ZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHdFNiMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtVnNhekJhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlVVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRVMlUxaE9UMUpGUmpGVWJYQk9TVlV4V1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlJYTlRObFZURndUa1JXVDFaSGMhaFVSVkpTWkRCNGNWZFljRkJXUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWWFdHUlBaVmhqZDFSVlRUQk5hekUyWVROc2JWSkZiRFZVUiFCeVRXc3hWR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y21WSFdrVlRXR3hOWVcxemVWUldVbFpqTURWRlVWaFdUMkZyTURCVU1HZ3paVlV4Y0U1RVZrOWhhMVY1VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVVrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhvVUZVelkhZFVWVTB3VFdzeE5tRkVhRTVoYTJ3eFZERlNXbVZWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNHcE9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWxVViFCcVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXdXbXRTU21WVmVIRmhla3BPWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFZGUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUV3MxUkdSNlFrNVJlbEY1VkZod2FrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplVlJyVWxwak1EVkZVVmhXVDJGck1HaFVVMFl6WlZVeGNFNUVWazloYkVVeFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBZVzEhTkZSWGNFcGtWVGxWVjFSQ1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObGRZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxck5VVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJYQldaVVY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd4U2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnJlRlJZYkROTlJURkVUa1JLVG1Wc1ZYbGFhMUpLWlZWNGNXRjZTazlXUjJSNlZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VjFob1RWSkdSak5VUiFCYVpXczFWVkpxYUU1aGEyd3hWREZTV2sxck9VUmtla0pPVVhwUmVWUlljRkpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFsVWJuQlNZekExUlZGWVZrOWhhekI0V210U1NtVlZlSEZoZWtwUFpXMU9lbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMWNWbDZWazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlZWYVJHaE9ZV3RzTVZReFVscEpWVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCV1RsRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BDOWthWFkrUEdneUlHTnNZWE56UFNKa2RYSmhkR2x2Ymt4cGJtc2lQczZVenJuT3JNK0J6cnJPdGM2NXpyRWd6clRQZ2M2L3pyek92ODY3enIvT3M4NnZ6ci9QaFR3dmFESStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSWE4wYVcxaGRHbHZia052Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET3BDN09veTRnenBMT2xjNmR6cG5PbHM2Vnpwdk9uODZsSUNEUGdNK0J6ci9QZ2lET3BDN09veTRnenFmT21jNmJ6cG5PcWM2ZElNNlV6cFhPbmM2VXpxSE9xYzZkUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNKaUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDZJTTZrTHM2akxpRE9wODZaenB2T21jNnB6cDBnenBUT2xjNmR6cFRPb2M2cHpwMGd6NERQZ2M2L3o0SWd6cVF1enFNdUlNNlN6cFhPbmM2WnpwYk9sYzZienAvT3BTQWdJRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn