English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου στον ΟΑΣΘ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHpnNE1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnNEx6UXlMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHpnNEx6UXlMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9EZ3ZOREl2T0M4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT295RE9tRHd2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNelV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16TTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBiT3FjNlR6cUhPa2M2bXpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpFMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE14TlR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbE02WHpwek9uODZhenFIT2tjNmt6cG5Pa2M2alBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE16QTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBmT25NNmZ6cHJPb2M2WnpxVE9uODZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16a3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cG5Pbk02UnpwIU9tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TXpVeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVE0xTWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNmJ6cEhPcE02Vnpwbk9rU0RPbGM2YnpwWE9wYzZZenBYT29jNlp6cEhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EUXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBME1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenAvT29jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZSenAhT3BNNlp6cFBPbjg2ZHpwbk9sTTZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTJOUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05qVThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbWM2Znpwbk9tczZYenFUT2w4Nmh6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZVenBmT25NNlh6cVRPb2M2WnpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNm56cG5PbTg2YnpwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmJ6cEhPbjg2VXpwZk9rODZYenFUT29jNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9uODZsenB2T2xTIU9tczZSenFiT2xUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGMxTHlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQSFOVHd2YyFSeWIyNW5QaURPcE02UnpwN09tYzZSenFIT3A4NnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBIU55OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TnpjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9vTTZSenFYT204NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T1RBOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZienBIT2xNNlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4Mk1EQTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TmpBd05Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NlpJTTZSenAhT2tjNmh6cFBPcGM2aHpwL09tVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgyTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOakF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29NNmt6cEhPb002bHpxSE9rODZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREl3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXlNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODFNREU0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d05UQXhPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbjg2VXpxWE9vODZqenBYT2tTRE9sYzZienFYT3BNNlhQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TVRFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREV4UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxZk9rYzZoenBIT204NlJ6cHpPb002ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF3T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNRGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT21jNmt6cVBPbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4MU1EQTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TlRBd05qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sTTZYenB6T2w4Nmt6cVBPa2M2ZHpwSE9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURZNEx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEEyT0R3dmMhUnliMjVuUGlET25NNlJ6cCFPbjg2YnpwY2d6cEhPbmM2VXpxSE9uODZkenBuT21zNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TlRBd055OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRFV3TURjOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vYzZUenFYT29jNmZ6cHJPa2M2anpxVE9vYzZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk5UQXhNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURVd01UQThMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbGM2VXpwWE9uODZUenB2T244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMelV3TVRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQTFNREV5UEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxZk9rYzZoenBIT204NlJ6cHpPb002ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZOVEF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01EVXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenAvT2xNNmx6cVBPbzg2VnpwRWd6cFhPbTg2bHpxVE9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURJekx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEF5TXp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nm56cC9PbTg2Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTgxTURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHdOVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET2xjNmd6cVRPa2M2Z3pxWE9vYzZUenBuT244NmxQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TURFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREF4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZaenA4Z3pxVE9sYzZoenB6T2tUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZaSU02UnpwIU9rYzZoenBQT3BjNmh6cC9PbVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cHZPa2M2a3pwSE9uYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056ZzhMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2YnpwSE9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOaThpUGp4emRISnZibWMrTURFd056WThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09veURPb002UnpxWE9tODZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056UThMIU4wY205dVp6NGd6cVRPa2M2ZXpwbk9rYzZoenFmT3FjNmRJRHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjeEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTVR3dmMhUnliMjVuUGlET21jNlV6cUhPcGM2Y3pwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEhTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOekk4TCFOMGNtOXVaejRnenByT244Nmx6cHZPbFMhT21zNlJ6cWJPbFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EY3pMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU16d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZSenFQT284NlJ6cCFPbE02aHpwL09wVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZIUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTnp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlp6cFBPbTg2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EWTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT244Nlp6cHJPbDg2a3pwZk9vYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UUTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFME5EZzhMIU4wY205dVp6NGd6cURPb2M2ZnpwN09sYzZkenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbWM2cHpwIU9uODZqSU02VXpxSE9rYzZUenAvT3BjNmN6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TkRNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT295RE9uTTZYenAhT2tjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TkRJdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNelF5UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwdk9rYzZrenBYT21jNlJJTTZWenB6T29NNmZ6cUhPbWM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE15T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNams4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNmZ6cG5PbXM2WHpxVE9tYzZhenBFZ3pwVE9tYzZhenBIT284Nmt6cGZPb2M2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE13TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnenBrdXpwb3V6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRNek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV6TXpJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9uYzZSenBQT2xjNmR6cCFPbDg2anpwWE9xYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFek16VXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TXpNMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmR6cFhPbjg2aklNNmp6cG5PbE02WHpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbXM2ZnpxTWd6cVBPcE02Unpwak9uTTZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQangxYkNCamJHRnpjejBpY21WMGRYSnVTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQczZYSU02eno0SE9zYzY4enJ6T3JpRE90TTYxenIwZ3pxIVBoODYxenJrZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6NHpPczg2NXpyRWd6ckhQZ00rTUlNK0V6cjhnejRUT3JjK0J6cnpPc1NBOEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUVZrVnJlRlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUlVSVkpLWlZWNGNXRXpiRkJTUlVWNVZHMXdRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhIWhVViFCU1NWVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtVeE0xUnVjSEpsYXpGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVWRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkZaU1JrbFZPVVZYV0dST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJPU1ZVeFJWWlVRazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNFNUpWVFUyVjFSS1VGSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5YRlNWRXBPVWtack1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRmRJWSFkVVZVMHdUV3N4TmxaVVNrOVdSVVYhVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJHVDFKRk1UUlVWVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFdtdFNVbVF3ZUhGWFdIQk9aV3hXTkZSVlVsWmpNREZ4VTFoV1VGWkZNREJVV0hCU1RrVTVWVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WSFdrVlZXR1JOWVd4c05sUnRjRkpPUlRVMlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4Y0dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1JrMVZNWEZTVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZa1JvVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMVJWUlVWazVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNISk5SVEZGV25wQ1VGWkdSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1WFNHTiFWRlZOTUUxck1UWmhla3BQVmtac05GUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIVG5wVVYhQktaRlU1VlZWVVJrNVdSMDE0VkZab00wMUZNVVJPUkVwT1pXMWtORlJ0Y0VKbFZURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpLWXpBeGNWTllWbEJXUmtVd1ZGWlNXa2xWTVVWaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WMXBGVlZoa1RXRnNiRFpVYm5CR1pVVTFjVlZVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9VUmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa0psYXpGVldqTnNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldKRWFFOVNSVVl4Vkcxd1RrbFZOVlZUVTBaUFpWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWRmhvVGxaR2JEWlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlhGVVZGWk9ZVzFOYUZSRlVrcGxWWGh4WVhwR1RtRnNWV2hVVnpVelRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTFWR3RTU21Wck9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbTVqTURGeFUxaFdVRlpHVlhoVU1WSk9aVlUxTmxGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVlhXa1ZWV0dSTllXeHJkMVJWVWxKa01ERlZWVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeGNHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNibVZyTlhGWFZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYlhCU1pVVXhSVkpUUms1aFdHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpNMmhPWVd0RmVWcHJVbEprTUhoeFYxUkNUbUZyVmpSVWJYQnVUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRCT00yVlZNWEJPUkZaUFZrWlZNRlF3VWs1bFJUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazloYkVZMFZHeFNWazVGT1ZSa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSk9SVEZGV25sR2JWSkdSak5VUiFCYVRVVXhjVlpUUmxCU1IyUXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPWlZoa05WUlhhekJPVlRWeFUxUktVRkpHYkRWYWExSlNaREI0Y1ZkVVFrOVNSVlY1Vkd4U1dtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXVGpObFZURndUa1JXVDJGck1UWlVhMUpPWkRBNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlBZV3hGZUZSc1VsSk5WVEZVWkROc1RtRlVVVEZVYlhCS1RsVXhWVk5UUm0xU1JrWXpWRWR3V2sxRk5UWlZXR2hPVWtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxY1ZKVFJrNWxiRlV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWVlJXVG1Gc1ZXaFVhMUpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrWlFWa1pzTTFSclVsTlBSVFZGVVZoV1QyRnNWalJVYm5CS1pEQTFSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUXdVa3BOYXpGVllrUm9UMUpGUmpGVWJYQldaVlUxVlZOVVJrOVdSIU14VkRGU2NrNVZPVlZoZVVaTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWVmhzVDFaRmF6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyTlZWVVdHeFBWa1pGYUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhkSHBVViFCS1pGVTVWVlpVVWxCU1JtdzFWRk5HTTAxRk1VUk9SRXBQVmtWVmVWUXhVbTVsUlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnVZekF4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkZkd1VrNUhXa1ZWV0dSTllXeHJlRlJWVW5KbFZUbEZWVlJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNha2xWTlhGYWVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWWtSb1QxSkZSakZVYlhCU1RsVXhSVlpVUWs5V1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpOVWtWc05WUkhjSEpOVlRsVlZsUkdUbFpGUlRGVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQlhTR04hVkZWTk1FMXJOVVZaTSFCT1ZrZGtObFJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJIcFVWIUJLWkZVNVZWZFlhRTloYlUweFZHNXdRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTkZwclVsSmtNSGh4VjFSQ1QxWkdWWGRVViFCR1l6QXhjVk5ZVmxCV1JtdzFWRzV3V2sxck1WbGtla0pPVVhwUmVWUnJVbEpsUlRWeFdUTmtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1dtVnJNVlZoZWtaUFUwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVMVJLVGxKRk1EQlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUjA1NlZGZHdTbVJWT1ZWWFdHeE9aV3hyZVZSc1VrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalZhYTFKU1pEQjRjVmRVUWs1V1IyUXpWREZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUlhiRE5sVlRGd1RrUldUMVpIZERSVWJGSkxUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkxVkcxd1VrNUZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFJYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJDU1ZVMWNWRllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVZsa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcE5SVFZ4WVROc1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpZVGs1aGEyd3hWREZTVmsxVk5WVlpNMnhQVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaG9iVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VlZGVVZrNWhiVTR6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1lWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJTVDFaRlZqWmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVTUlVWIVZERlNRazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhUVEZVTVZKS1RWZGFSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUms1Rk9VVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVVpETnNUbUZVVVRGVWJGSldaREExTmxWcWFFOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdNVFpXVkVKT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhzVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeE5sWlliRTloYlUweFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWMGhqZDFSVlRUQk5hekUyWVhwU1VGWkdWalJVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IyUjZWRmR3U21SVk9WVldXR2hRVWtWcmFGUnNhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0WSFoVVZWSk9Ua1V4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1NtTXdNWEZUV0ZaUVZrWldNMVJzVWtwSlZUbFZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlVkYVJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNiazVGTVRaaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVFUxWkROc1RtRlVVVEZVYTFKeVpXczVSV0pFYUU5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05WVlZWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFNUVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxY1ZKWVpFOWxhMFl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1YwaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVVlJXVDJGdGMhZFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlRGNlZGZHdTbVJWT1ZWVldIQlFWa1ZWYUZScmFETk5SVEZFVGtSS1RtVnRZIWRVYm5CdVRWVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY21Nd01YRlRXRlpRVmtaR05GUnRjRkpPVlRsSlpIcENUbEY2VVhsVVdIQmFaV3N4UldFelpGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZhTTA1T1lXdHNNVlF4VWs1T1ZUVnhVVlJTYlZKR1JqTlVSIUJhWldzMVZXRXphRTlTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyV1hwQ1RsSkZWVEJhYTFKU1pEQjRjVmRZY0U5bGExVm9WRlZTV2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhUak5sVlRGd1RrUldUbVZzVmpOVWJGSnVaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXc3dNRlJ0Y0VwTlZURndaRE5zVG1GVVVURlVXSEJLVFVVeFJWRlljRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWU2FtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxWVGxGVVZSS1RsWkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYUUxU1JXdzFWRWR3Y21WVk5UWmhlbEpPWVd4R00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbGRJWSFkVVZVMHdUV3MxUlZWVVZrNWhiRll6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVldlbFJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVGxKR2EhbFVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMFBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHbHVaWE1nY0c5c2VTSStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l5TXpVeUxURWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZVMVJTVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzMVJWVlRSbTFTUld3MVZFZHdjbVZWT1VWVFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGSk5SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVViFCdVRWVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWR3RTVTA5Rk1YRlRXRlpRVmtWck1GUXdUak5OUlRGRVRrUktUMUpHUmpaYWExSktaVlY0Y1dFemJGQlNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0hCUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURTJWRk5HVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFZWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxSMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYTiFXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktUMU5JWkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWs1TlZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHMXdhbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZDFwclVrcGxWWGh4WVROd1VGRXpZIWRVVlUwd1RXc3hObFJVUW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk1YQmtla0pPVVhwUmVWUlljR3RQUlRGeFUxaFdVRlpGTURCVU1FNHpUVVV4UkU1RVNrNWxiV013V210U1NtVlZlSEZoZWtKT1VrVldlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhrVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVJWRlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGTVVWVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsSmtNRFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKQ1RWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlpTYm1Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpGTUhsVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSbGswVkZkd1NtUlZPVlZWVkVKT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMWNWSllUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSclVtcEpWWGhGVlZoa1RXRnNiRFpVTUZKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsWTFWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJQWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4TmxremFHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVFpVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0U1SlZUbFpaRE5zVG1GVVVURlViRkpLVGxWNFJWVllaRTFoYkd3MlZEQlNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTlZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnRkRFZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1aGJXUjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRlpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGUldUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMUZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFIxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVhMUp5WXpBMVJWRllWazloYkVZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVlZZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbHBsUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFY1VkRCT00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkZkMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVDJWcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWVllaRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWYWVrcE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWWVVSb1RtRnJiREZVTVZKV1RrVTVSR1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2s1WFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXdVbkpqTURWRlVWaFdUMkZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVVsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJXak5PVDFKRlJqRlViWEJTWkRBMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNWazFWZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VuTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGhVYkU0elRVVXhSRTVFU2s5U1JXdzFXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWVd0V2VsUnJVa0prVlRWeFZWaHNUbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkVVZrMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVlZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaSlZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpHU1ZkYVJWTlliRTFoYlhONFZEQlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hHTkZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhkRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1V1JXODBWRmR3U21SVk9WVldWRlpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlVsUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVkZOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW5KSlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWbEpYVDBVeGNWTllWbEJXUm13elZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZWTVZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RsSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYkU1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlVXRTVQVWtWR01WUnRjRkpsVlRSb1pETnNUbUZVVVRGVWJYQk9aVlY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNObFJZYkROTlJURkVUa1JLVDFKRk1UWmFhMUpLWlZWNGNXRjZTazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGVldIQlBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZ4VkZod1RWSkdSak5VUiFCYVRVVTFSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTV21WVk9WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVbFpOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFsVVYhQlNZekExUlZGWVZrOWhiRVY1VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFlXdHNlbFJyVWtKa1ZUVnhWVk5HVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMWNWSlljRTFTUmtZelZFZHdXazFGTlRaYVJHaE9ZV3RzTVZReFVscGtNRFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKdlQwVXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWRmRzTTAxRk1VUk9SRXBQVWtka05WcHJVa3BsVlhoeFlYcEdVRlpHYkhwVWExSkNaRlUxY1ZWVVZrNWlibVExVkZkck1FNVZOVlZhTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0Zaa01EbFpaRE5zVG1GVVVURlViRkpxU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0NFZGWlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1QxWkZWVEJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCV1JteDZWR3RTUW1SVk5YRldXR3hPWW01a05WUlhhekJPVlRWVllUTndUVkpHUmpOVVIhQmFUVlV4Y1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJzVWtwT1IxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYkZZMlZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RrTlZSRlVsSmtNSGh4VjFSR1RtVnJielJVViFCS1pGVTVWVlpVVWs1aFdHTiFWRlZOTUUxck5WVlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRlYxaE9UMUpGUmpGVWJYQldaV3N3YUdRemJFNWhWRkV4Vkd4U2NrMXJlRVZWV0dSTllXeHJlRlJZY0V0UFJURnhVMWhXVUZaR2JIcFVhMUpDWkZVMWNWWlljRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlhGUlZFWk5Va1pHTTFSSGNGcE5WVEUyVTJwb1RtRnJiREZVTVZKYVpEQTVWR1I2UWs1UmVsRjVWR3hTU2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemVWUkZVbEprTUhoeFYxUkdUbUZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZaVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZUV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbEZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJXWlVVNVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhazFyZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSWGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVVms0elRVVXhSRTVFU2s5V1JWVjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWlcxT2VsUnJVa0prVlRWeFZsaG9UbGRJWkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlJrMVNSa1l6VkVkd1drMUZPVlZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxwa01ERlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUp1WlZkYVJWTlliRTFoYlhONVZGVlNWbU13TlVWUldGWlBZV3hGYUZReGFETmxWVEZ3VGtSV1QyRnJWalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5bGJWRTBWRmR3U21SVk9WVlhXR2hRVlROamQxUlZUVEJOYXpWRldUTm9iVkpGYkRWVVIhQnlUV3N4Y1ZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VrMXJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJ0Y0VwT1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFViRkpUVDBVeGNWTllWbEJXUm13MlZGZHNNMDFGTVVST1JFcFBVa1pHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwS1RtVnJiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZY0U1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5YRlRWRlpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGeFlVUm9UbUZyYkRGVU1WSmFaVVY0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZkd1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJ0YkROTlJURkVUa1JLVDFKRmJEUmFhMUpLWlZWNGNXRjZSbEJXUjA1NlZHdFNRbVJWTlhGVldHaFBZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROc1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk1WUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa3RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRGVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkZKTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURnhWR3BvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVeFZHUjZRazVSZWxGNVZHdFNTazF0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVTUdnelpWVXhjRTVFVms5V1JsVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZsTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1ZkcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZOVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtwbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFViRkpXWXpBMVJWRllWazloYkVZMFZEQm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RPZWxSclVrSmtWVFZ4VlZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFObG96VGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVPVlhoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXbnBTVFZKR1JqTlVSIUJhWldzNVZXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk9WMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CU1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRmMxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05GUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVNsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSVkVKdFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZWVmhPVDFKRlJqRlViWEJTWkRBeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNVazVGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalpVYld3elRVVXhSRTVFU2s5U1JVWTJXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWld4R2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZSWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabFZUbEVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpDWlVkYVJWTlliRTFoYlhONFZGZHdTbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkZiRFJVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldXR2hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpFMllYcEtiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4UlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNUZNR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW5KbFJYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNRkp6VDBVeGNWTllWbEJXUmtWNVZHNXNNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxWkZWbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlZWRUpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVlZHcG9UbUZyYkRGVU1WSlNaV3MxTldSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FrMXRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJZY0dwak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlTUlRFMVZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlFWa2RuTkZSWGNFcGtWVGxWVlZod1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWV0pFYUU1aGEyd3hWREZTVW1Rd09WUmtla0pPVVhwUmVWUlljR3BOYlZwRlUxaHNUV0Z0ZERaVU1WSnlZekExUlZGWVZrOWhhekI1Vkd4b00yVlZNWEJPUkZaT1pXMWplVlJGVWxKa01IaHhWMWh3VDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWUlVTazlsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaWFdHeHRVa1ZzTlZSSGNISmxhekZ4VlZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVTFXV1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Um1Nd05VVlJXRlpQWVdzd01WUnROVE5sVlRGd1RrUldUbVZyUlRCVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSMmMwVkZkd1NtUlZPVlZUVkZaUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5WlZVNVJWa3pUazlTUlVZeFZHMXdVbVZGTVZsa00yeE9ZVlJSTVZSWGNHNU5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKVFQwVXhjVk5ZVmxCV1JXc3dWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd0Wk5GUlhjRXBrVlRsVlUxTkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZSWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVlZPVVJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWs1TlYxcEZVMWhzVFdGdGREVlVNRkpPWXpBMVJWRllWazloYkVZMlZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9ZVzFqZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1QxTklaRFZVVjJzd1RsVXhjVlpVVmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk5WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVa3BOYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVWExSmFaVWRhUlZOWWJFMWhiWFExVkc1d2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEZlRlJUUmpObFZURndUa1JXVG1GdFpIcFVhMUpDWkZVMWNWVlVRbEJSVkRBNVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaVlTSSt6cCFPbGM2ZnpxTWd6cVBPbWM2VXpwZk9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2YXpwL09veURPbzg2a3pwSE9tTTZjenAvT295RFBnTStCenIvUGdpRE9uYzZWenAvT295RE9vODZaenBUT2w4Nmh6cC9PbE02aHpwL09uTTZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2alBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQczZjenEhUGdjNnhJTTYxenJyUGhNNnR6cnZPdGMrRHpyZlBnaURPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGMyVnNaV04wSUNCdVlXMWxQU0prWVhraUlHTnNZWE56UFNKa1lYa2dabWxsYkdRaVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaUlDQSt6cHJQaGMrQnpybk9zYzY2enE0OEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BzNlV6clhQaGMrRXpxIVBnYzZ4UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNeUlnSUQ3T3BNK0J6cS9QaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lEN09wTTYxejRUT3JNK0J6NFRPdHp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJalVpSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlEN09vTTZ0enJ6UGdNK0V6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTJJaUFnUHM2Z3pySFBnYzZ4ejRQT3VzNjF6NFhPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpSUNBK3pxUE9yTTZ5enJMT3NjK0V6cjg4TDI5d2RHbHZiajQ4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZEdsdFpWQmxjbWx2WkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXdyt6cWZQZ2M2L3pyIU91YzY2enE0Z3pwYlBqczY5enJjZ09qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklqN09rYytBejR3Z01EWTZNREFnenJYUGpzK0NJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01EZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9DSSt6cEhQZ00rTUlEQTRPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T1Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0k1SWo3T2tjK0F6NHdnTURrNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajdPa2MrQXo0d2dNVEE2TURBZ3pyWFBqcytDSURFeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeElqN09rYytBejR3Z01URTZNREFnenJYUGpzK0NJREV5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV5SWlCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaVBzNlJ6NERQakNBeE1qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRVaVBzNlJ6NERQakNBeE5Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01UYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UY2lQczZSejREUGpDQXhOem93TUNET3RjK096NElnTVRnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRnaVBzNlJ6NERQakNBeE9Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUHM2Uno0RFBqQ0F4T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01qQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qQWlQczZSejREUGpDQXlNRG93TUNET3RjK096NElnTWpFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpFaVBzNlJ6NERQakNBeU1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJK3pwSFBnTStNSURBd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajdPa2MrQXo0d2dNREU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJaVBzNlJ6NERQakNBd01qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0daeWIyMGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ4ejREUGpEd3ZiR0ZpWld3K1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUIwYnlJK1BHeGhZbVZzUHM2ano0VE9yTStEenJjZ3pxIVBpYytDUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkZjIVJwYldGMGFXOXVRblJ1SWo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQZz09