English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Ωράριο Λειτουργίας Εκδοτηρίου Πλατείας Δημοκρατίας από 26.07.2021 07:45-15:25
Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1TSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9rYytHenJYUGhNNiF6NEhPcjg2eFBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4YkdrZ1kyeGhjIU05SW1SbGNHRnlkRXhwYm1zeUlqN09rYzY5enJIUGg4K096NEhPdDgrRHpyY2d6ckhQZ00rTUlNNmt6cSFQZ2M2OHpyRThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUjFjbUYwYVc5dVRHbHVheUkrenBUT3VjNnN6NEhPdXM2MXpybk9zU0RPdE0rQnpyL092TTYvenJ2T3Y4Nnp6cS9PdjgrRlBDOXNhVDRLSUNBZ0lBa0pDUWs4TCFWc1BqeGthWFlnYVdROUluTm9iIWRNYVc1bFRXRndJaUJ6ZEhsc1pUMGlkMmxrZEdnNklERXlNSEI0TzJOMWNuTnZjam9nY0c5cGJuUmxjanQwWlhoMExXRnNhV2R1T2lCalpXNTBaWEk3WTI5c2IhSTZJQ00xTWpsaVpqWTdjR0ZrWkdsdVp6b2dNVFZ3ZURzaVBzNlZ6cnpQaHM2c3pyIU91YytEenJjZ3o0Zk9yTStCejRUT3R6d3ZaR2wyUGp4a2FYWWdhV1E5SW5KdmRYUmxUV0Z3WHprME1TSWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsU1c1bWIwMWhjQ0lnYUdsa1pHVnVQand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYyFSdmNITk1aV2RsYm1RaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbk4wY0hNZ1kyaHJZbmdpSUdOb1pXTnJaV1E5SW1Ob1pXTnJaV1FpUGlET284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaUE4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0ppZFhObGMweGxaMlZ1WkNJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBITndZVzQrenBqT3JjK0R6clhPdWMrQ0lNNmJ6clhQaWMrR3pyL1BnYzYxenEvUGljNjlQQzl6Y0dGdVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhsWjBkdmFXNW5JajQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaVkyaGxZMnRpYiFnaUlHTnNZWE56UFNKdmRYUiFjbVFnWTJoclluZ2lQaURPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFJRHh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZERiMjFwYm1jaVBqeHBibkIxZENCMGVYQmxQU0pqYUdWamEySnZlQ0lnWTJ4aGMhTTlJbkowY200Z1kyaHJZbmdpUGlET2xjK0F6cm5QZzgrRXo0SE92OCtHenE0Z1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltVjRjR3hNWldkbGJtUWlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUd3ZaR2wyUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBRMjl1ZEdGcGJtVnlJajQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMEx6VTJMeTB5THlJK3pwck9rYzZZenBmT25NNlZ6cUhPbWM2ZHpwY2d6cGc4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrZ1kyeGhjIU05SW5ObGJHVmpkRVJoZVVWc1pXMWxiblJ6SWo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whSnZkWFJsYVc1bWJ5OXNhWE4wTHprMEx6VTJMemN2SWo3T284NlJ6cExPa3M2UnpxVE9ueURPbUR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk9UUXZOVFl2T0M4aVBzNmF6cVhPb2M2WnpwSE9tczZYTGM2UnpxSE9rODZaenBYT295RE9tRHd2WVQ0OEwyeHBQanhvTWlCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOW9NajRLSUNBZ0lBa0pDUWtnSUNBZ0lDQWdJRHhvTXlCamJHRnpjejBpYUc5MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFQQzlvTXo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFISmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmp3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTBORFl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE5EUTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZkenBYT244NmpJTTZqenBuT2xNNlh6cUhPbjg2VXpxSE9uODZjenBuT21zNmZ6cU1nenFQT3BNNlJ6cGpPbk02ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF5TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNakU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4IU1EQXhMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TnpBd01Ud3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rODZWenFiT3BjNmh6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd015OGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURNOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxRE9rYzZoenBIT284NmF6cFhPcGM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6Y3dNRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBIU1EQTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFYT25NNmN6cEhPcDg2Wnpwck9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTg1TURZekx5SStQSE4wY205dVp6NHdPVEEyTXp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cVhPbTg2ZnpxVWd6cHpPbGM2YnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dOalU4TCFOMGNtOXVaejRnenFUT2tjNm56cVhPbE02aHpwL09uTTZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFk0THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTJPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbE02WHpwek9rYzZoenFmT2xjNlp6cDhnenFET2tjNmx6cHZPbjg2bElNNmN6cFhPbTg2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6a3dOVEV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBNU1EVXhQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenBYT25jNmt6cUhPbnlET29NNmZ6cHZPbWM2a3pwbk9vODZjenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFV3THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTFNRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9wYzZoenAvT3BjNmd6cC9PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01URThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02YXpwSE9vYzZSenFUT2tjNmp6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cURPcGM2YnpwY2dNVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURBeE5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEF3TVRZOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwck9sYzZkenFUT29jNlp6cHJPbHlET29NNmx6cHZPbHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EQXhOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRBd01UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFBPcGM2Y3pwIU9rYzZqenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF4T1M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNVGs4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpwUXV6cFF1enFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNVGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ERSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZVenBuT2tjNmp6cVRPa2M2bHpxSE9xYzZqenBjZ3pxRE9sYzZoenBuT3BzNlZ6cUhPbGM2WnpwSE9tczZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNell2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ETTJQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZWenFIT2s4NlJ6cVRPbWM2YXpwWE9veURPbXM2UnpxVE9uODZaenByT21jNlZ6cU1nenBJOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdORFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1EUTFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZoenAvT2xNNnB6cDA4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURRelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cGZPbzg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6T0RBd01TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNemd3TURFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenAvT3BTRE9rYzZkenFUT3FjNmR6cG5Pbjg2bFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXpPRHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2bnpwL09tODZWenBuT256d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF6TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNelE4TCFOMGNtOXVaejRnenB6T2w4Nm56cEhPbmM2ZnpxWE9vYzZUenBYT21jNmZQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURJeUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEF5TWp3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPa2M2Wnpxbk9uU0RPb002UnpxVE9vYzZwenAwZ3pwUE9sYzZoenB6T2tjNmR6cC9PcFR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cG5PbXM2UklNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEExT0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPbGM2WnpwRWdMU0RPbGM2YXpwck9tODZYenFQT21jNlJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURVNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEExT1R3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cG5PbE02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEyTUR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cHZPbWM2ZklNNmt6cFhPb2M2Y3pwRWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TURZeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNVEEyTVR3dmMhUnliMjVuUGlET3BDN09veTRnenBYT3BjNmF6cEhPb2M2Z3pwbk9rYzZqUEM5aFBqd3ZiR2srUEM5MWJENDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbkpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhrZ2NtOTFkR1ZUZEc5d2MweHBjIVFpUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UQTJNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRFd05qRThMIU4wY205dVp6NGd6cVF1enFNdUlNNlZ6cVhPbXM2UnpxSE9vTTZaenBIT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEEyTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdOakk4TCFOMGNtOXVaejRnenFET2tjNmJ6cG5PbnlET3BNNlZ6cUhPbk02UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRFl6THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQTJNend2YyFSeWIyNW5QaURPb002YnpwSE9wTTZWenBuT2tTQXRJTTZWenByT21zNmJ6cGZPbzg2WnpwRThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNRFkwUEM5emRISnZibWMrSU02Wnpwck9rU0RPbGM2bHpwck9rYzZoenFET21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPb2M2YXpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEV3TWpFdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXhNREl4UEM5emRISnZibWMrSU02Z3pwSE9tODZSenBuT3FjNmRJTTZnenBIT3BNNmh6cW5PblNET2s4NlZ6cUhPbk02UnpwIU9uODZsUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TVRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uTTZYenFmT2tjNmR6cC9PcGM2aHpwUE9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1URXdNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFeE1ETSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZqenFmT244NmJ6cFhPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhNRE01THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE1UQXpPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VHpwbk9uODZsSU02UnpwIU9wTTZwenAhT21jNmZ6cVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFd01Ua3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV4TURFNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNll6cGZPbzg2Vnpxbk9vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRBME5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVEV3TkRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxSE9uODZVenFuT25Ud3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF6TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNelU4TCFOMGNtOXVaejRnenBYT29jNlR6cEhPcE02Wnpwck9sYzZqSU02YXpwSE9wTTZmenBuT21zNlp6cFhPb3lET2tqd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNVEF4T0M4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01URXdNVGc4TCFOMGNtOXVaejRnenBUT21jNlJ6cVBPcE02UnpxWE9vYzZwenFQT2x5RE9vTTZWenFIT21jNm16cFhPb2M2Vnpwbk9rYzZhenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNREF5TUM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UQXdNakE4TCFOMGNtOXVaejRnenA4dXpwUXV6cFF1enFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXdNVGd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFd01ERTRQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenFYT25NNmR6cEhPbzg2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TVRVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREUxUEM5emRISnZibWMrSU02YXpwWE9uYzZrenFIT21jNmF6cGNnenFET3BjNmJ6cGM4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBd01USXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakV3TURFeVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cVhPbTg2WElERThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF3TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRXdNREUwUEM5emRISnZibWMrSU02anpxVE9vYzZmenFiT2x5RE9tczZSenFIT2tjNmt6cEhPbzg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZPVEF4TWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01Ea3dNVEk4TCFOMGNtOXVaejRnenBMT2xjNmJ6cG5Pbzg2anpwSE9vYzZaenAvT3BUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpODVNRFE1THlJK1BITjBjbTl1Wno0d09UQTBPVHd2YyFSeWIyNW5QaURPbzg2a3pwSE9wYzZoenAvT3BjNmd6cC9PbXp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenAhT3BNNmh6cDhnenFET244NmJ6cG5PcE02WnpxUE9uTTZmenFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk9UQTFOeThpUGp4emRISnZibWMrTURrd05UYzhMIU4wY205dVp6NGd6cFRPbDg2Y3pwSE9vYzZuenBYT21jNmZJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9PcFNET25NNlZ6cHZPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4NU1EWTJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3T1RBMk5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenFmT3BjNlV6cUhPbjg2Y3pwWE9tYzZmUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THprd05qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakE1TURZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNmd6cEhPcGM2YnpwL09wU0RPbk02Vnpwdk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTghTURBMkx5SStQSE4wY205dVp6NHdOekF3Tmp3dmMhUnliMjVuUGlET284Nmx6cHpPbk02UnpxZk9tYzZhenBFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk56QXdOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURjd01EUThMIU4wY205dVp6NGd6cVBPcE02aHpwL09wczZYSU02ZHpwWE9rYzZnenAvT204Nlh6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TnpBd01pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRGN3TURJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBFZ3pxRE9rYzZoenBIT284NmF6cFhPcGM2WFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdNRGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EQSFQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3BzNmx6cUhPa1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1ESXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBeU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9sYzZoenBQT2tjNmt6cG5PbXM2VnpxTWd6cHJPa2M2a3pwL09tYzZhenBuT2xjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUwTkRNdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhORFF6UEM5emRISnZibWMrSU02VXpxSE9rYzZUenAvT3BjNmN6cEhPbmM2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVE14TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXpNVE04TCFOMGNtOXVaejRnenB6T21jNm56cEhPbDg2YklNNmF6cEhPbTg2ZnpxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVFEwTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERTBORFk4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT2xjNmZ6cU1nenFQT21jNlV6cGZPb2M2ZnpwVE9vYzZmenB6T21jNmF6cC9Pb3lET284Nmt6cEhPbU02Y3pwL09vend2WVQ0OEwyeHBQand2ZFd3K1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaMjlwYm1jZ2NHOXNlU0krVkd0U1FtUlZOWEZWVkVKUFpXdEdNMVJyVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVSVkpLWlZWNGNXRXpjRTVXUlRFMFZGWlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZRd2FETk5SVEZFVGtSS1QxSkdWWGRVTVZKR1RrVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTU21Nd01YRlRXRlpRVmtVd2VGUnJVbHBOVlRGRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVWRhUlZWWVpFMWhiR3QhVkRCU2NrMUZOWEZaTTJST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERTFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXVFZVMU5sRlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdGNGWmxSVFZGV1hsR1RtRnJSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYkUxU1JXdzFWRWR3Y21Wck5WVlZXR2hRVmtaRk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRk5JWSFkVVZVMHdUV3MxVlZWVFJrOWxhMncxVkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZGtlbFJYY0Vwa1ZUbFZWRlJDVDJWdGREUlVhMUpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVdtdFNVbVF3ZUhGWFZFWlFVa1ZzTkZSV1VtcGtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VV0d3elpWVXhjRTVFVms1bGJFVXhWRlZTVGs1Rk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbTlQUlRWRlVWaFdUMkZzYkROVVZWSlNTVlV4TmxGWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtVlZlRVZUV0d4TllXMTBObFJzVWs1TlZUVlZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFdXUjZRazVSZWxGNVZHMXdTa2xWTlhGUldIQk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVTFoT1RtRnJiREZVTVZKT1RXc3hSVk5VVWs5U1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRnBOYXpWVlZWaHdUbFpIZEROVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNWhXR1ExVkZkck1FNVZNVFpYVkZKUVZrVkZNVlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRmJ6UlVhMUpDWkZVMWNWZFVVazlTUjJRMFZFVlNTbVZWZUhGaE0hQlBaVzEwTkZSWWNFSmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVnpVelRVVXhSRTVFU2s5bGExViFWREJTU2sxVk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVazVqTURGeFUxaFdVRlpHUmpOVVYhQlNaVlU1U1dSNlFrNVJlbEY1Vkc1d1RtUXdNVlZaTTJoT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZWRmhPVG1GcmJERlVNVkpTWlZVMVJXRjZSazlYU0dOIVZGVk5NRTFyTlRaVlZFSk9aV3hGTUZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1QxSkZiRFZVVlZKWFQwVTFSVkZZVms5aGJVMTVWR3RTU2s1Rk1WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVWJGSlNaVlUxTmxOWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVmxrZWtKT1VYcFJlVlJ1Y0c1bFJUbFZWVlJDVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZWZFlUazVoYTJ3eFZERlNVazFyTVZWV1ZGSlFWMGhqZDFSVlRUQk5hemxGVWxod1QyRnNhMmhVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhUjZWRmR3U21SVk9WVlZVMFpRVmtVeE0xUnJVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCYWExSlNaREI0Y1ZkVVVrNWhhMnN3Vkcxd1RtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXVGpObFZURndUa1JXVDFaRlJYaFVibkJXVGxkYVJWVllaRTFoYkdzd1ZGWlNjbVZWTVRaWFZGWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKU1RWVTVWVlZVVm0xU1JrWXpWRWR3V2s1Rk1VVlZXSEJPVWtaV2VsUlhjRXBrVlRsVlZsaHNUMUpIWXpGVWExSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14V210U1VtUXdlSEZYVkZKT1VrVnJNRlJXVWxaak1ERnhVMWhXVUZaR1ZqTlVhMUpLU1ZVNVNXUjZRazVSZWxGNVZEQlNSazFGTVhGWFUwWk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVkZoT1RtRnJiREZVTVZKU1RsVTFWVlZZY0ZCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRnBPUlRFMlVWUldUMkZ0VG5wVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVdSVVV4Vkd0b00wMUZNVVJPUkVwUVVrWkZlVlJYY0dwT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkphWXpBeGNWTllWbEJXUmxZMFZGVlNhbVZYV2tWVldHUk5ZV3hyTUZSdGNFWmxhelUyVWxSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTFOV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGsxVk5VVlJWRUpPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVtcG9UMUpGUmpGVWJYQnVUa1V4VlZsNlJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0doTlVrVnNOVlJIY0hKTlZUVkZWVmhzVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJYU0dOIVZGVk5NRTFyT1VWaGVsSlBZV3RHTTFReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhUbnBVViFCS1pGVTVWVlpVUms1V1JsWTFWREJvTTAxRk1VUk9SRXBRVmtWRk1WUXhVbFpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnVZekF4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkZaU1JrbFhXa1ZWV0dSTllXeHJNVlJYY0VaTlZURnhWVlJXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNSa2xWT1ZWaGVrVm5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1OdmJXMXBibWNnY0c5c2VTSStWR3RTUW1SVk5YRmhNMnhPVmtaV05WUnJVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrNVdSMDB4VkRGU1YwOUZOVVZSV0ZaUFlXMTBORlJYY0Vwa01EbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxWNFJWTlliRTFoYlhONFZGaHdVazVGTlZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZaWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKdVRrVTVSVmRVVmsxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlhXR3hPWld0R00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbUp1WSFkVVZVMHdUV3M1UlZsNlFrNWxhMnN3VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUbFZWbGh3VUZaSFkhbFVibkJDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVdtdFNVbVF3ZUhGWFZGSlBZV3RWZUZSc1VuSmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VV0d3elpWVXhjRTVFVms5V1JUQiFWRmh3V21WdFdrVlZXR1JOWVd4ck1GUnJVbXBrTURWeFUxaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4VkdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1JtUXdNVVZYVTBaT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVbXBvVDFKRlJqRlViWEJ1WldzeFZXRXphRTlsYTBZelZGVlNRbVF3TVVWUldHeE5Va1ZzTlZSSGNISk5SVGxWVlZSR1QyVnNWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCWFNHTiFWRlZOTUUxck9VVlNXSEJPVmtWVmVWUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZWVVZrNWxiWE4hVkZod1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdOVnByVWxKa01IaHhWMVJTVGxKRmJEVlViWEJDVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1ZHTmxSdGNGSk5iVnBGVlZoa1RXRnNhekJVVlZKT1RVVTVWV0V6WkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01UVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BOVlRGVldqTndUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd2JtVlZNVVZSV0d4UFZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWGxHVFZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVJWWlRSazVTUm04MFZHdFNRbVJWTlhGYU0yeE9aV3hWTVZSVlVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVUlZKS1pWVjRjV0Y2Ums1U1JrVXhWREZTUWs1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXdhRE5OUlRGRVRrUktVRkpGVlhsVU1GSkNaVlU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU1dtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlF4VW01T1ZURlZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp5VGxkYVJWVllaRTFoYkd0b1ZEQlNSbVZyTlRaVFdHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZ3WkROc1RtRlVVVEZVYTFKYVpEQTFSVmRVUms1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlNhbWhQVWtWR01WUnRjR3BOYXpWeFVsUktUbUZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVlZWV0d4T1VrVnJNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZkSVkhZFVWVTB3VFdzMU5sVlVRazVTUmtVd1ZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2QwZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSQ1RsSkhZMmhVYTFKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXdXbXRTVW1Rd2VIRlhVMFpPWVcxemQxUlljRnBPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1FNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3cxVkZaU1ZrMXJNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtkUFJUVkZVVmhXVDJGdFRqUlViRkpHVGxVeFZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVWZUVWVFdHeE5ZVzF6ZDFSVlVrSk5SVEUyVTFSV1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVXV1I2UWs1UmVsRjVWRzV3UWtsVk1UWldXR3hPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlZGaE9UbUZyYkRGVU1WSk9Ua1UxVlZkVVFsQlNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0d4dFVrWkdNMVJIY0ZwTmF6VTJXbmxHVGxaR1JURlVNVkp5VGxVNVZXRjZWazlsV0dRMVZGZHJNRTVWTVRaWmVrWlFVa2QwTlZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhkelJVYTFKQ1pGVTFjVmRVUWs5aGJVMTVWRmR3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05WUkZVa3BsVlhoeFlUTndUMkZzUmpSVWJYQnlUbFU1VldGNlZsQldSIU14VkRGb00wMUZNVVJPUkVwUFlXdHJNRlJ1Y0ZwTlZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkpxWXpBeGNWTllWbEJXUlRCNFZEQlNjazFWTVhGaGVsWlFWa2R6TVZReFVuSk9WMXBGVlZoa1RXRnNhIWxVVlZKU1pVVTFSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01UVmtNMnhPWVZSUk1WUlljRlpsVlRWRlVsaHdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKcWFFOVNSVVl4Vkcxd1ZrNUZNVlZXVkZaUFVrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhzVFZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVJWa3piRTloYkd3elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9WMGhqZDFSVlRUQk5helZWVlZSS1QyRnRjIWRVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IwNTZWRmR3U21SVk9WVlVWRUpQWVdzeE0xUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpSYWExSlNaREI0Y1ZkVVJrNWhiV04hVkZod1RtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJXVGpObFZURndUa1JXVG1Wc1ZqTlVWbEpTVFZVeFJWRllaRTVTUlVZelZGVlNSMDlGTlVWUldGWlBZV3hXTTFSdWNISmxhIWhGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKT1pVVTFSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01YVmtla0pPVVhwUmVWUnJVbTVPVlRWRlYxTkdUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU1RrMVZNVFpWV0hCUFpXdEdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhvYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVMWNWcDZTazlTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFVVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxob1QxWkhVVFJVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms1U1IhTjVWRzF3UW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05WUkZVa3BsVlhoeFlUTndUMVpGUmpWVU1GSnJUMFUxUlZGWVZrOWhiRVkyVkcxd1drNUZPVVJrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0Vwa01ERTJXak5vYlZKR1JqTlVSIUJhVFVVMVJWa3paRTVTUmtVeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWlFWVE5rTlZSWGF6Qk9WVEUyVWxod1RsWkZWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IyTTVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeE1qQTVMVElpUGxSWGNFcGtWVGxWVmxob1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVWVk5ZYUcxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1YQmtla0pPVVhwUmVWUXhVa3BsUjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQkdZekExUlZGWVZrOWhiWFExVkZab00yVlZNWEJPUkZaUFZrVnJlRlJGVWxKa01IaHhWMVJXVGxaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWWlljRTVoV0dOIVZGVk5NRTFyT1ZWU1dIQnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCeVpVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVGs1VmVFVlZXR1JOWVd4ck1WUldVa2RQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhkVWJFNHpUVVV4UkU1RVNsQldSVVY0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhZVE5rVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVMVZWWllhRTFTUmtZelZFZHdXazVYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSclVsSmpNRFZGVVZoV1QyRnRZekJVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRmFlVVpQVTBoa05WUlhhekJPVlRWVlZGaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUa1UxVlZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHJNRlJzVW05UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVWMnd6VFVVeFJFNUVTbEJTUm13MFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1pzZWxSclVrSmtWVFZ4V25wR1RrbFlaRFZVVjJzd1RsVTFWVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3YmsxRk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa0pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpCVVdIQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSa1V4VkVWU1VtUXdlSEZYVkZKT1lXMVJORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhrVGxVelkhZFVWVTB3VFdzNVJWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazVWTlRWa2VrSk9VWHBSZVZRd1VrWkpWMXBGVTFoc1RXRnRjIWRVTVZKV1l6QTFSVkZZVms5aGJXUTBWR3hvTTJWVk1YQk9SRlpQVWtkemQxUkZVbEprTUhoeFYxUlNUbFpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrNWxXR04hVkZWTk1FMXJPVVZSVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJ1WkRBMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNRazFGZUVWVldHUk5ZV3hyTUZSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalJVTVU0elRVVXhSRTVFU2xCU1JVWTBXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVZoamQxUlZUVEJOYXpsRlVWUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxVlZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVUZKRlJXaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazlXUld4NlZHdFNRbVJWTlhGYU0yaFFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoc1RWSkdSak5VUiFCYVRrVXhjVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVm1WVk1WUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BsYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZsSkdZekExUlZGWVZrOWhiV1ExVkd0b00yVlZNWEJPUkZaUFZrVkZNRlJGVWxKa01IaHhWMVJTVG1Gc1dUUlVWIUJLWkZVNVZWWllaRTVWTTJOIVZGVk5NRTFyT1VWVFdHaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKS1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWREJTYW1Nd05VVlJXRlpQWVcxa05WUnNhRE5sVlRGd1RrUldUMUpIVFRCVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZWVTBaT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6bEZVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMU5XUjZRazVSZWxGNVZEQlNRazFIV2tWVFdHeE5ZVzF6ZDFSdGNGcGpNRFZGVVZoV1QyRnRUVEZVYTJnelpWVXhjRTVFVms5U1JtdzBWRVZTVW1Rd2VIRlhVMFpRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUkdVRlV6WSFkVVZVMHdUV3MxTmxsNlNtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVlZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0dwSlZURlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpTVGxWNFJWVllaRTFoYkd0b1ZHeFNUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZDFSRlVsSmtNSGh4VjFOR1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlZZY0U1bFdHTiFWRlZOTUUxck5UWlVWRXB0VWtWc05WUkhjSEpOUlRGeFlUTk9UMUpGUmpGVWJYQnFaV3MxU1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1NtVlZlRVZWV0dSTllXeHJhRlJYY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1JqUlViV3d6VFVVeFJFNUVTazlsYTJ0IVdtdFNTbVZWZUhGaGVrSk9Va2QwZWxSclVrSmtWVFZ4V1ROb1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFSVkZVUmsxU1JrWXpWRWR3V2tsVk1WVlhhbWhPWVd0c01WUXhVbEprTURGVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ORlJyYURObFZURndUa1JXVG1WdGMhZFVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUmtrMFZGZHdTbVJWT1ZWVVZGSlFWVE5qZDFSVlRUQk5helUyVWxSR2JWSkZiRFZVUiFCeVpXczVSVlpZVGs5U1JVWXhWRzF3YW1Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUlljR3BPUlhoRlZWaGtUV0ZzYSFsVU1GSlBUMFV4Y1ZOWVZsQldSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVwUFltNWtOVlJYYXpCT1ZURTJWMVJDVFZKR1JqTlVSIUJhVFdzMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNUazFWTlZSa2VrSk9VWHBSZVZSdGNFWmxWMXBGVTFoc1RXRnRkRFpVYkZKR1l6QTFSVkZZVms5aGJGVXhWREJvTTJWVk1YQk9SRlpPWld4RmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkdUMkZzU1RSVVYhQktaRlU1VlZSVVFrOVJNMk4hVkZWTk1FMXJOVlZXVkZadFVrVnNOVlJIY0hKbGF6VkZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJXWldzNVNXUXpiRTVoVkZFeFZGaHdWbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZUZSWGNGZFBSVEZ4VTFoV1VGWkZNSGhVVjJ3elRVVXhSRTVFU2s5V1JWVXdXbXRTU21WVmVIRmhNIUJQVmtaR2VsUnJVa0prVlRWeFZWUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4TmxaWWJFMVNSa1l6VkVkd1drMUZOWEZpUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1TlZURlVaSHBDVGxGNlVYbFVhMUpTVGtkYVJWTlliRTFoYlhRMlZHeFNSbU13TlVWUldGWlBZV3hGZDFRd2FETmxWVEZ3VGtSV1RtVnNSalpVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs5U1JtODBWRmR3U21SVk9WVlVXR3hQWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaV3N4Y1ZKWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtVnJOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJZY0VabFJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWIUJoVDBVeGNWTllWbEJXUld0b1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1pHTmxwclVrcGxWWGh4WVROc1QxWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlZVUms5WFNHUTFWRmRyTUU1Vk1YRlhVMFpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRWeFlrUm9UbUZyYkRGVU1WSk9aREExVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1ZtVkhXa1ZUV0d4TllXMTBObFJXVWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JYZFVhMFU1VUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU1UZzRMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVkZob1RtVllZIWRVVlUwd1RXczFSVlZVU20xU1JXdzFWRWR3Y21Wck1WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRkpOUlRGWlpETnNUbUZVVVRGVVdIQktaV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrVXhOVlF3VGpOTlJURkVUa1JLVDFKR1JqUmFhMUpLWlZWNGNXRXpjRTVsYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVlZFSk9TVmhrTlZSWGF6Qk9WVEUyVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1RVVTBhR1F6YkU1aFZGRXhWRmh3Vm1WcmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUnJVbTlQUlRGeFUxaFdVRlpGTUhoVVdHd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSbFV3V210U1NtVlZlSEZoTSFCUFZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWVk5HVGxkSVpEVlVWMnN3VGxVeE5sWlVRazFTUmtZelZFZHdXazFGTlRaaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU5WVFZFWkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYUTJWR3hTVm1Nd05VVlJXRlpQWVd4Rk1GUnROVE5sVlRGd1RrUldUbVZzVlhoVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFsQldSMUUwVkZkd1NtUlZPVlZVVkVaUFVUTmpkMVJWVFRCTmF6VlZVVlJTYlZKRmJEVlVSIUJ5WldzMVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdWbVZWTlVsa00yeE9ZVlJSTVZSWWNGWmxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWhVViFCelQwVXhjVk5ZVmxCV1JUQiFWREZPTTAxRk1VUk9SRXBQVmtaSk5GUlhjRXBrVlRsVlZGUkNUMUV6WSFkVVZVMHdUV3MxVlZkWWJHMVNSV3cxVkVkd2NtVnJOVVZoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZaT1JURjFaRE5zVG1GVVVURlVXSEJXVFZWNFJWVllaRTFoYkd0NVZGWlNTMDlGTVhGVFdGWlFWa1V3ZVZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QyRnNSalJhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0U5aGJHeDZWR3RTUW1SVk5YRlhWRUpRVjBoa05WUlhhekJPVlRFMlYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUV3MxVlZacWFFNWhhMnd4VkRGU1RrbFZNVlJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZwbFIxcEZVMWhzVFdGdGREWlVibkJxWXpBMVJWRllWazloYkd0b1ZEQm9NMlZWTVhCT1JGWk9aVzFrTmxSRlVsSmtNSGh4VjFSS1VGWkhVVFJVViFCS1pGVTVWVlJVVWxCVk0yTiFWRlZOTUUxck5UWlNWRUp0VWtWc05WUkhjSEpsYXpsVVpIcENUbEY2VVhsVWJuQkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWFEyVkRGU2FtTXdOVVZSV0ZaUFlXMU9ORlJyYURObFZURndUa1JXVDFKRlJqVlVSVkpTWkRCNGNWZFRSazVXUmxrMFZGZHdTbVJWT1ZWVldHUlBZVmhqZDFSVlRUQk5helUyVWxSS2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVXhSV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3YW1WRk5HaGtNMnhPWVZSUk1WUnJVa3BqTURWRlVWaFdUMkZ0VGpWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSa1o2Vkd0U1FtUlZOWEZaZWtKT1YwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZWVlJXVFZKR1JqTlVSIUJhU1ZVMVZWUnFhRTVoYTJ3eFZERlNVazFWTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSdWNHRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSWGxVYm13elRVVXhSRTVFU2s5bGJYTjVXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWlZoamQxUlZUVEJOYXpsRlVWaG9iVkpGYkRWVVIhQnlUVVUxTmxSWVRrOVNSVVl4Vkcxd2JtUXdOR2hrTTJ4T1lWUlJNVlJyVW01ak1EVkZVVmhXVDJGdFpEUlVhMmd6WlZVeGNFNUVWazlTUjJONFZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSk9ZV3R2TkZSWGNFcGtWVGxWVlZSU1VGRXpZIWRVVlUwd1RXczVSVk5VUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WUmtla0pPVVhwUmVWUXdVa3BKVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVVZWSkdZekExUlZGWVZrOWhiV1ExV210U1NtVlZlSEZoZWtaT1VrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhXak5zVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlRSazFTUmtZelZFZHdXazVGTVhGVmFtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxSVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRmR3VW1Nd05VVlJXRlpQWVcxa05WUlRSak5sVlRGd1RrUldUMVpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVVrNWhhMWswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwT1JURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXWlVVNVZHUjZRazVSZWxGNVZEQlNRazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QyRnRaRE5VVm1nelpWVXhjRTVFVms5V1JVViFWRVZTVW1Rd2VIRlhWRkpPVWtVME5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUbVZZWSFkVVZVMHdUV3M1UlZGVVFtMVNSV3cxVkVkd2NrMUZPVlZVV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1a01EVlpaRE5zVG1GVVVURlVhMUp5VFZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZGWlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pXTTFSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkZiRFJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWxCVk0yTiFWRlZOTUUxck9VVlRVMFp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRGRlVsaE9UMUpGUmpGVWJYQnVaV3MxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1FrMUZlRVZWV0dSTllXeHJNRlJZY0hOUFJURnhVMWhXVUZaR1ZqTlVibXd6VFVVeFJFNUVTbEJTUmtZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9Wa1ZzZWxSclVrSmtWVFZ4V25wQ1VGTklaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5ZYkUxU1JrWXpWRWR3V2s1Rk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVsYSFoRlZWaGtUV0ZzYXpCVWJGSmhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFYhVkcxc00wMUZNVVJPUkVwUVVrZGplVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaRmJIcFVhMUpDWkZVMWNXSkVhRTVoYTJ3eFZERlNWazFGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZReFVrSmxSMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYTFKdVl6QTFSVkZZVms5aGJYUXpWRk5HTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR05sUkZVbEprTUhoeFYxUldUbEpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaWWNGQlJNMk4hVkZWTk1FMXJPVlZTV0d4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZURTJWMWhPVDFKRlJqRlViWEJ5WlVVd2FHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNUbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSV1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVYld3elRVVXhSRTVFU2xCV1JWVm9XbXRTU21WVmVIRmhla1pPWVd4V2VsUnJVa0prVlRWeFlUTm9VRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZOWWFFMVNSa1l6VkVkd1drNVZNWEZUYW1oT1lXdHNNVlF4VWxabFJUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVNVkpLWlVGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBzNlV6cm5Pck0rQnpyck90YzY1enJFZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YURJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRWFYSmxZIVJwYjI0aVBqeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbWR2WlhNaVBzNmF6ckhQaE02MXo0IU91TStGenIhUGc4NiFPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0JqYkdGemN6MGlaMjlsY3lJZ2JtRnRaVDBpWjI5bGN5SStQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1DSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPb002eHo0SE9zYzY2enJIT3U4K09JTTYxejRET3VjNjd6cSFPdnMrRXpyVWd6cnJPc2MrRXpyWFBqYzY0ejRYT3ZjK0R6cmM4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajdPbk02MXo0VE9yTTZ5enJIUGc4NiFPaURPbmM2VnpwL09veURPbzg2WnpwVE9sODZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02Wnpwck9uODZqSU02anpxVE9rYzZZenB6T244NmpJTStBejRIT3Y4K0NJTTZrTHM2akxpRE9sYzZsenByT2tjNmh6cURPbWM2UnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUlpUHM2Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmpvZ3pxUXV6cU11SU02VnpxWE9tczZSenFIT29NNlp6cEhPb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET25jNlZ6cC9Pb3lET284Nlp6cFRPbDg2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cHJPbjg2aklNNmp6cVRPa2M2WXpwek9uODZqSUNBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lEN09tcytGejRIT3VjNnh6cnJPcmp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpSUNBK3pwVE90YytGejRUT3JjK0J6ckU4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXpJaUFnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lpQSt6cVRPdGMrRXpxelBnYytFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kxSWlBZ1BzNmd6cSFPdk0rQXo0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqWWlJQ0ErenFET3NjK0J6ckhQZzg2NnpyWFBoYzZ1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ3T284NnN6ckxPc3M2eHo0VE92end2YiFCMGFXOXVQand2YzJWc1pXTjBQand2WkdsMlBpQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0owYVcxbFVHVnlhVzlrUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJEN09wOCtCenIvT3ZjNjV6cnJPcmlET2xzK096ciFPdHlBNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEhObGJHVmpkQ0J1WVcxbFBTSm9iIVZ5Y3lJZ1kyeGhjIU05SW1acFpXeGtJajRnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTFJajdPa2MrQXo0d2dNRFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURBMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpZaVBzNlJ6NERQakNBd05qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUkrenBIUGdNK01JREEhT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJNElqN09rYytBejR3Z01EZzZNREFnenJYUGpzK0NJREE1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRFaVBzNlJ6NERQakNBeE1Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVEk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVElpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK3pwSFBnTStNSURFeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNeUkrenBIUGdNK01JREV6T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5DSSt6cEhQZ00rTUlERTBPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TlRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TlNJK3pwSFBnTStNSURFMU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhOam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOaUkrenBIUGdNK01JREUyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE56b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE55SSt6cEhQZ00rTUlERSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF4T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1DSSt6cEhQZ00rTUlESXdPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TVNJK3pwSFBnTStNSURJeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlNaUkrenBIUGdNK01JREl5T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU16b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU15SSt6cEhQZ00rTUlESXpPakF3SU02MXo0N1BnaUF3TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l3SWo3T2tjK0F6NHdnTURBNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlQczZSejREUGpDQXdNVG93TUNET3RjK096NElnTURJNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWlJK3pwSFBnTStNSURBeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSFJ2SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3JjK0p6NEk4TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p5YiFWMFpVVnpkR2x0WVhScGIyNUNkRzRpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn