Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09EbEJPaUJMVkVWTUlDMGdXRWxTVDBOSVQxSkpQQzlvTVQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUltbHVibVZ5VEdsdWEhTWlQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpWkdWd1lYSjBUR2x1YXpFaVBrUmxjR0Z5ZEhWeVpTQm1jbTl0SUhOMFlYSjBQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUltUmxjR0Z5ZEV4cGJtc3lJajVFWlhCaGNuUjFjbVVnWm5KdmJTQnlaWFIxY200Z2MhUnZjRHd2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SStVbTkxZEdVZ1UhUnZjSE04TDJ4cFBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo1RWRYSmhkR2x2YmlCbGMhUnBiV0YwYiFJOEwyeHBQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2ZFd3K1BHUnBkaUJwWkQwaWMyaHZkMHhwYm1WTllYQWlJSE4wZVd4bFBTSiFhV1IwYURvZ01USXdjSGc3WSFWeWMyOXlPaUJ3YjJsdWRHVnlPIVJsZUhRdFlXeHBaMjQ2SUdObGJuUmxjanRqYjJ4dmNqb2dJelV5T1dKbU5qdHdZV1JrYVc1bk9pQXhOWEI0T3lJK1UyaHZkeUJ0WVhBOEwyUnBkajQ4WkdsMklHbGtQU0p5YiFWMFpVMWhjRjh4T0RBeElpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSUVKMWN5QlRkRzl3Y3p3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo1Q2RYTWdURzlqWVhScGIyNDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJRTkxZEhkaGNtUWdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnVW1WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6RTRNQzh4TkM4eEx5SWdZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqWldSRVlYa2lQbGRQVWt0SlRrY2dSRUZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cElHTnNZWE56UFNKelpXeGxZIVJFWVhsRmJHVnRaVzUwY3lJK1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXliIVYwWldsdVptOHZiR2x6ZEM4eE9EQXZNVFF2TXk4aVBsTkJWRlZTUkVGWlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWSFSRVlYbEZiR1Z0Wlc1MGN5SStQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl5YiFWMFpXbHVabTh2YkdsemRDOHhPREF2TVRRdk5DOGlQbE5WVGtSQldWTXRUMFpHUEM5aFBqd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKelkyaGxaR2hsWVdSbGNpQmtaWEJoY25STWFXNXJNU0krUkdWd1lYSjBkWEpsSUdaeWIyMGdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpZCFKaGNESWlQanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNKbmJ5SStQQzl6Y0dGdVBqeHpjR0Z1UGlCUGRYUiFZWEprSUdwdmRYSnVaWGs4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK1BDOW9NajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRDSStQR3hwUGp4b016NHdOVHd2YURNK1BITndZVzQrTURVNk16VThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakEyUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05qb3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTURjOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqQSFPakl3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0d09Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNRGc2TVRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQTVQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3T1RveE1Ed3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVEE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFd09qRXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TVR3dmFETStQSE53WVc0K01URTZNVEE4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K01URTZORFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE1qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVEk2TXpVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXpQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TXpveE5Ud3ZjIUJoYmo0OEwyeHBQanhzYVQ0OGFETStNVFE4TDJnelBqeHpjR0Z1UGpFME9qSXdQQzl6Y0dGdVBqd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TlR3dmFETStQSE53WVc0K01UVTZNVFU4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhOam94TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01UYzhMMmd6UGp4emNHRnVQakUhT2pFMVBDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPRHd2YURNK1BITndZVzQrTVRnNk1qVThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakU1UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE9Ub3lOVHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTWpBOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqSXdPakUxUEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TkRVOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVheklpUGtSbGNHRnlkSFZ5WlNCbWNtOXRJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5keVlYQXlJajQ4YyFCaGJpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXRaU0krUEM5emNHRnVQanh6Y0dGdVBpQlNaWFIxY200Z2FtOTFjbTVsZVR3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNDhMMmd5UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1IxYkdWTWFYTjBJajQ4YkdrK1BHZ3pQakExUEM5b016NDhjIUJoYmo0d05Ub3pNRHd2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBMlBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdOam95TlR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqQSFQQzlvTXo0OGMhQmhiajR3TnpveU1Ed3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakE0UEM5b016NDhjIUJoYmo0d09Eb3hNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpBNVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHdPVG94TUR3dmMhQmhiajRnUEM5c2FUNDhiR2srUEdnelBqRXdQQzlvTXo0OGMhQmhiajR4TURvd05Ud3ZjIUJoYmo0Z1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakV4UEM5b016NDhjIUJoYmo0eE1Ub3dNand2YyFCaGJqNGdQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFeVBDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNam93TlR3dmMhQmhiajRnUEhOd1lXNCtNVEk2TlRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNend2YURNK1BITndZVzQrTVRNNk16QThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4TkR3dmFETStQSE53WVc0K01UUTZNVEE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFU2TVRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhOand2YURNK1BITndZVzQrTVRZNk1UQThMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR4Tnp3dmFETStQSE53WVc0K01UYzZNRFU4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE9Ed3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVGc2TVRBOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhPVHd2YURNK1BITndZVzQrTVRrNk1UYzhMIU53WVc0K0lEd3ZiR2srUEd4cFBqeG9NejR5TUR3dmFETStQSE53WVc0K01qQTZNakE4TCFOd1lXNCtJRHd2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eU1Ud3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNakU2TVRVOEwhTndZVzQrSUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OGFESWdZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YURJK0NpQWdJQ0FKQ1FrSklDQWdJQ0FnSUNBOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNJK1QhVjBkMkZ5WkNCcWIhVnlibVY1UEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBsSmxkSFZ5YmlCcWIhVnlibVY1UEM5b016NDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbTkxZEhkaGNtUktiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVEl2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXlQQzl6ZEhKdmJtYytJRlF1VXk0Z1N5NVVMa1V1VEM0Z1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6UXdOamt2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBME1EWTVQQzl6ZEhKdmJtYytJRVZXUVUwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16QXhPUzhpUGp4emRISnZibWMrTURNd01UazhMIU4wY205dVp6NGdUVWxVU1V4SlRrRkxTVUU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBeU5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TWpZOEwhTjBjbTl1Wno0Z1UwbEVTVkpQUkZKUFRVbExUeUJOVDFWVFNVODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNekF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ETXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnVTBGU1FVdEJTMGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpROEwhTjBjbTl1Wno0Z1VFOU1TVlJKVTFSSlMwOGdTMFZPVkZKUElFMUpURWtnVFVWTVNWTlRRVkpKUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EQXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBd016d3ZjIVJ5YjI1blBpQkVTVWxNU1ZOVVNWSkpRU0JGUzA4Z1FzNkVQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRJMEx5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV5TkR3dmMhUnliMjVuUGlCVFZGSlBSa2tnUzBsTVMwbFRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekl3TVRNd0x5SStQSE4wY205dVp6NHlNREV6TUR3dmMhUnliMjVuUGlCSFNWQkZSRTg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBeE16WXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TVRNMlBDOXpkSEp2Ym1jK0lFWkJVazFCUzBsUFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNRFUhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQTFOend2YyFSeWIyNW5QaUJQTGxRdVJTNDhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TXpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRE0xUEM5emRISnZibWMrSUZOVVVrOUdTU0JUU1U1RVQxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNakF3TXpZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqSXdNRE0yUEM5emRISnZibWMrSUZOSlJFVk9UMUk4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE1ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRBelBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQkJWRVZPU1VSSlV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREV3TkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hNRFE4TCFOMGNtOXVaejRnUVZKSlUxUkJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRBMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV3TlR3dmMhUnliMjVuUGlCQlRFVllRVTVFVWs5VFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVEEyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXdOand2YyFSeWIyNW5QaUJXU1U5TlNVaEJUa2xCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1UTTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RFek9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQlRWRkpQUmtrZ1FVZElTVUZNVDFVOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hORGN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UUSFQQzl6ZEhKdmJtYytJRk5VVWs5R1NTQkJSMGhKUVV4UFZTQXlQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRRd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUwTUR3dmMhUnliMjVuUGlCTFNVNVBWRWxVUVNCQlIwaEpRVXhQVlR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERTBNUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE5ERThMIU4wY205dVp6NGdSa0ZTVFVGTFNVOGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRVMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREUxTlR3dmMhUnliMjVuUGlCSFNWQkZSRThnUVVkSVNVRk1UMVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd01UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURFMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lFVlVSVkpKUVNCTlJWUkJSazlTVDA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNVFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ERTFQQzl6ZEhKdmJtYytJRUZFUVUxSlJFbFRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURFMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREF4Tmp3dmMhUnliMjVuUGlCRVJWTkdRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFMk15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TmpNOEwhTjBjbTl1Wno0Z1RVVlVRVVpQVWtsTFNUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF4Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNVGM4TCFOMGNtOXVaejRnU1ZOUFJFOVRJRTFGVTBsTlZsSkpRVk04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd01UZ3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURFNFBDOXpkSEp2Ym1jK0lFZEpUVTVCVTBsUFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNREU1THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQXhPVHd2YyFSeWIyNW5QaUJCVWxSUFVFbEpRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBeU1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TWpBOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FWTlVTVTVQVFVsQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNREl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQXlNVHd2YyFSeWIyNW5QaUJXUlU1YVNVNUJSRWxMVHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXlNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd01qSThMIU4wY205dVp6NGdSRWxCVTFSQlZsSlBVMGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd01qTXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURJelBDOXpkSEp2Ym1jK0lESWdVMVJCVTBrZ1UxUlBUaUJRUVZKQlVFeEZWbEpQUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ESTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBeU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQkZXRTlFVDFNZ1RVVlRTVTFXVWtsQlV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF5TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNalU4TCFOMGNtOXVaejRnVTFSU1FWUlBVRVZFVHlCSlVFOU1UMGhCUjA5VklFRk9SVnBKVGtrOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNall2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ESTJQQzl6ZEhKdmJtYytJRk5RU1ZSSlFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF5Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNamM4TCFOMGNtOXVaejRnVTFSQlZsSlBVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBeU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TWpnOEwhTjBjbTl1Wno0Z1UwWkJSMGxCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ESTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBeU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQlRWRkpCVkU5UVJVUlBJRkJCVUVGVFZFRldVazlWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ETXdMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBek1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQldSVTVhU1U1QlJFbExUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FrRk1SVWxMUVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXpNaThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd016SThMIU4wY205dVp6NGdTVXRKUVR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9EQXpNeThpUGp4emRISnZibWMrTVRnd016TThMIU4wY205dVp6NGdTVk5QUkU5VElGaEpVazlJVDFKSlQxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TXpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRE0wUEM5emRISnZibWMrSUV0RlRsUlNUeUJZU1ZKUFNFOVNTVTlWUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1ETTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBek5Ud3ZjIVJ5YjI1blBpQkZTMHRNU1ZOSlFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREF6Tmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dNelk4TCFOMGNtOXVaejRnVkM1VExpQllTVkpQU0U5U1NVOVZQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBek5pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TXpZOEwhTjBjbTl1Wno1VUxsTXVJRmhKVWs5SVQxSkpUMVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd016Y3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURNIVBDOXpkSEp2Ym1jK1JVdExURWxUU1VFOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3dNemd2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1ETTRQQzl6ZEhKdmJtYytTMFZPVkZKUElGaEpVazlJVDFKSlQxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TXprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRE01UEM5emRISnZibWMrU1ZOUFJFOVRJRmhKVWs5SVQxSkpUMVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd05EQXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURRd1BDOXpkSEp2Ym1jK1NVdEpRVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno1Q1FVeEZTVXRCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBME1qd3ZjIVJ5YjI1blBsWkZUbHBKVGtGRVNVdFBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURRekx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwTXp3dmMhUnliMjVuUGxOVVVrRlVUMUJGUkU4Z1VFRlFRVk5VUVZaU1QxVThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVGd3TkRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqRTRNRFEwUEM5emRISnZibWMrVTBaQlIwbEJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURRMUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwTlR3dmMhUnliMjVuUGxOVVFWWlNUMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRnd05EWXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TURRMlBDOXpkSEp2Ym1jK1UxQkpWRWxCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EUSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBME56d3ZjIVJ5YjI1blBsTlVVa0ZVVDFCRlJFOGdTVkJQVEU5SVFVZFBWU0JCVGtWYVNVNUpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURRNEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwT0R3dmMhUnliMjVuUGtWUVFVNVBJRWxUVDBSUFV5Qk5SVk5KVFZaU1NVRlRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURRNUx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREEwT1R3dmMhUnliMjVuUGpJZ1UxUkJVMGtnVTFSUFRpQlFRVkpCVUV4RlZsSlBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURVd0x5SStQSE4wY205dVp6NHhPREExTUR3dmMhUnliMjVuUGtSSlFWTlVRVlpTVDFOSlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNRFV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9EQTFNVHd2YyFSeWIyNW5QbFpGVGxwSlRrRkVTVXRQUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EVXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMU1qd3ZjIVJ5YjI1blBrRlRWRWxPVDAxSlFUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREExTXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOVE04TCFOMGNtOXVaejVMUVVaRlRrbFBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREExTkR3dmMhUnliMjVuUGtkSlRVNUJVMGxQUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EVTFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMU5Ud3ZjIVJ5YjI1blBrVllUMFJQVXlCT1JVRlRJRTFGVTBsTlZsSkpRVk04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRneE5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakU0TVRZMFBDOXpkSEp2Ym1jK1RVVlVRVVpQVWtsTFNUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREExTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOVFk4TCFOMGNtOXVaejVFUlZOR1FUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREExTnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3dOVGM4TCFOMGNtOXVaejVCUkVGTlNVUkpVend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RBMU9DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd3TlRnOEwhTjBjbTl1Wno1RlZFVlNTVUVnVFVWVVFVWlBVazlPUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFNE1EVTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4T0RBMU9Ud3ZjIVJ5YjI1blBsQlNRVlJKVWtsUElFdEJSbE5KVFU5T1BDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVFUyTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERTFOand2YyFSeWIyNW5Qa2RKVUVWRVR5QkJSMGhKUVV4UFZUd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUwTWk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hOREk4TCFOMGNtOXVaejVHUVZKTlFVdEpUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4T0RFME15OGlQanh6ZEhKdmJtYytNVGd4TkRNOEwhTjBjbTl1Wno1TFNVNVBWRWxVUVNCQlIwaEpRVXhQVlR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERTBPQzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE5EZzhMIU4wY205dVp6NVRWRkpQUmtrZ1FVZElTVUZNVDFVZ01qd3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhPREUwTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UZ3hORFE4TCFOMGNtOXVaejVFU1VGVFZFRldVazlUU1NCQlIwaEpRVXhQVlR3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE9ERXpOUzhpUGp4emRISnZibWMrTVRneE16VThMIU4wY205dVp6NVdTVTlOU1VoQlRrbEJQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekU0TVRNMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhPREV6Tmp3dmMhUnliMjVuUGtGTVJWaEJUa1JTVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UZ3hNemN2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFNE1UTSFQQzl6ZEhKdmJtYytRVkpKVTFSQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTRNVE00THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE9ERXpPRHd2YyFSeWIyNW5QazlTU1VFZ1JFbE5UMVVnUVVkSlQxVWdRVlJJUVU1QlUwbFBWVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh5TURBME1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNakF3TkRFOEwhTjBjbTl1Wno1VFNVUkZUazlTUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01EUXlMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURBME1qd3ZjIVJ5YjI1blBsTlVVazlHU1NCVFNVNUVUMVU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TWpBd05UWXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qakl3TURVMlBDOXpkSEp2Ym1jK1R5NVVMa1V1UEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpJd01URTVMeUkrUEhOMGNtOXVaejR5TURFeE9Ud3ZjIVJ5YjI1blBrWkJVazFCUzBsUFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNVEl4THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1ERXlNVHd2YyFSeWIyNW5Qa2RKVUVWRVR6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHlNREV5TXk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01qQXhNak04TCFOMGNtOXVaejVUVkZKUFJra2dTMGxNUzBsVFBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6SXdNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eU1EQXdNand2YyFSeWIyNW5Qa1JKU1V4SlUxUkpVa2xCSUVWTFR5QkN6b1E4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpJOEwhTjBjbTl1Wno1UVQweEpWRWxUVkVsTFR5QkxSVTVVVWs4Z1RVbE1TU0JOUlV4SlUxTkJVa2s4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpBek1DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNRE13TXpBOEwhTjBjbTl1Wno1VFFWSkJTMEZMU1R3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek1ESSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TXpBeU56d3ZjIVJ5YjI1blBsTkpSRWxTVDBSU1QwMUpTMDhnVFU5VlUwbFBQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV6TURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHhNekF3TVR3dmMhUnliMjVuUGsxSlZFbE1TVTVCUzBsQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREF5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXdNand2YyFSeWIyNW5Qa1ZXUVUwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UTXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpFek1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytSMFZHU1ZKQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXpNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0eE16QXhNand2YyFSeWIyNW5QbFF1VXk0Z1N5NVVMa1V1VEM0Z1BDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWWlVRazVTUlRCb1ZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTlZSRlVrcGxWWGh4WVROa1RsWkhUalZVTVZKU1RsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREJvTTAxRk1VUk9SRXBQVmtkemQxUnVjRXBPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnVZekF4Y1ZOWVZsQldSVVl6VkRCU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXeHJkMVJYY0VabFJURkZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYldNeFZHeFNjbVZ0V2tWVldHUk5ZV3hyZVZSdGNHcE9WVGxFWkROc1RtRlVVVEJVTVZKR1RXc3hWVkpVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WVmlSR2hQVWtWR01WUnRjR3BsUlRGRlVsaG9UbVZ0Y3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlVrMVNSV3cxVkVkd2JrNUZOVlZTVkZKUVVrWkdNMVJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxkSVkhZFVWVTB3VFdzMU5sTlVWazlsYTJ3elZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZXZWxSWGNFcGtWVGxGV2pOb1RsWkdWWGhhYTFKU1pEQjRjVmRUUms5aGJYUTFWREZTYms1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXdUak5sVlRGd1RrUlNUMlZyTVRSVU1WSmFaVVV4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZWU1IwOUZOVVZSV0ZaUFlXMWtNMVJWVWxwSlZURlZVVmhrVGxKRlJqTlVWVkpDWlZWNFJWTlliRTFoYldONVZHMXdjazFyTlZWVldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREYxWkhwQ1RsRjZVWGxVTUZKT1pXc3hObE5VU2sxU1JXdzFWRWR3Ymsxck1VVlpNMnhPVWtaR00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbUp1WSFkVVZVMHdUV3M1UlZkVVZrNWhhMVYhVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVXhlbFJYY0Vwa1ZUbEZWbGh3VUZaR1JqTlViWEJ5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFdtdFNVbVF3ZUhGWFZGSlFVa1pyTVZSWWNISk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTUU0elpWVXhjRTVFVWs5V1JVVjRWREZvTTAxRk1VUk9RMFpPVWtWVk1GUnRjRVpsYXpsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlZekF4Y1ZOWVZsQlNSV3cwVkZWU1RrNUZOWEZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW5KT1YxcEZWVmhrVFdGdFRqTlVXSEJ1WkRBMVZWVllUazVoYTJ3eFZEQlNSazFGTVRaU1ZFSnRVa1pHTTFSSGNHcGtNRFZWVlZSQ1RsSkdhekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vms5bFdHUTFWRmRyTUU1Rk1VVmFNIUJQVmtacmFGUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIZHpSVWExSkNaRlUxTmxGVVJsQldSa1V4Vkcxd2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNRlJGVWtwbFZYaHhXak5rVG1Gc1JXaFVhMUpxVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERm9NMDFGTVVST1EwWk9Va1pzTkZSclVsWkpWWGhGVTFoc1RXRnRUVEZVTUZKT1pXczVWVlpZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmFGUlZVbFpPVlRGVlUxaGtVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldFelRrNWhhMnd4Vkc1d2NtVkZPVVZWVkVKUFYwaGpkMVJWVFRCSlZURkZWMVJDVUZaRlJYZFVSVkpLWlZWNGNWbDZVazlsYkVVd1ZHdFNibVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtOR1RsSkhkRFpVV0hCdVpEQTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpQWlcxamVGUlZVbXBOUlRWWlpIcENUbEY2VVdoVVZsSk9UVVV4Y1ZaVFJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUV0U1T1lXdHNNVlJ1Y0c1bFJUVnhXbnBLVGxaRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWRlliRzFTUmtZelZFZHdhbVZGTlhGUldHaFBVa1pXZWxSWGNFcGtWVFUyV1hwV1QxWkdSalpVTVdnelRVVXhSRTVEUms1V1IwMHhWREJTVmsxRk1VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVazVqTURGeFUxaFdUMlZ0VFRCVVZWSkNUVVU1UldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVhXa1ZWV0dSTllXMU9OVlJzVWtaT1JUVnhXVE5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeGNHUXpiRTVoVkZGb1ZHNXdXbVZWTlhGVFdHaHRVa1pHTTFSSGNHcGxWVGxGV25wV1RtRnRUak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZWkU1bFdHUTFWRmRyTUVsVk5UWldWRUpRVmtaRk1GUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGV1RSVWExSkNaRlUxTmxSWWNFOVdSV3QhVkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdObFJGVWtwbFZYaHhXWGxHVDFaRlZqVlVWelV6VFVVeFJFNURSazVsYlU0MlZHMXdWazFWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtcGpNREZ4VTFoV1QyVnRUWGhVYlhCS1pEQTFObUY2VmxCV1IhTXhWREZTY2s1WFdrVlZXR1JOWVcxTmQxUldVbkpPVlRGeFZsaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4Y0dRemJFNWhWRkZvVkc1d1ZrMUZOVFpUVTBaT1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMnBvVDFKRlJqRlVibkJTVFdzeFZWZFVVbEJXUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHaE5Va1ZzTlZSSGNHcEpWVEUyVlZob1RtRnJWVEZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCWFNHTiFWRlZOTUVsVk5VVmhNMmhQWVd0R00xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGTVhwVVYhQktaRlUxTmxremFFOVdSbFkwVkZab00wMUZNVVJPUTBaUFZrVlZlRlF3VWxwa01EbFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkpxWXpBeGNWTllWazlsYlU0elZGVlNjazVWT1VWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxSMXBGVlZoa1RXRnRUWGhVV0hCR1RWVTVWVkpVVmxCV1IhTXhWREZTY2s1Vk9WUmtNMnhPWVZSUmFGUnRjSEpsUlRsVlVsUkNiVkpHUmpOVVIhQnFUVlV4TmxSWWFGQldSMlI2VkZkd1NtUlZOVFpYVkVaUVZrVnJNRlF3VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RmFhMUpTWkRCNGNWbDZSazlXUlZVd1ZHMXdWbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV1RqTmxWVEZ3VGtOR1QyRnJNREZVYTFKYVpEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUjA5Rk5VVlJXRlpQWld4VmFGUnVjSEpOVlRGeFlYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUa1Y0UlZOWWJFMWhiVTE1VkZod1VtVkZPVlZhTTJST1VrVkdNMVJWVWtKa01ERlpaSHBDVGxGNlVXaFViWEJDWlZVMWNWWlRSbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaE0wNU9ZV3RzTVZSdWNGcGxWVFZ4VmxSR1QxTklZIWRVVlUwd1NWVTFjVk5ZY0ZCU1JWVjVWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkMGVsUlhjRXBrVlRVMlYxaG9UbFpGUlhkVWExSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU13V210U1VtUXdlSEZaZWtwUVVrWnNOVlJyVWtKT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6RlVibXd6WlZVeGNFNURSazlXUjAxNVZGVlNUa2xWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtOVBSVFZGVVZoV1QyVnRUalZVVmxKeVRXczVSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WcmVFVlRXR3hOWVcxTmVGUnVjRVpPUlRsRlZXcG9UMUpGUmpGVWJuQnFUVVUxVlZKWWJFNVdSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0hCTlVrVnNOVlJIY0dwTlZUVnhZWHBHVGxKRlZURlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJYU0dOIVZGVk5NRWxWTlRaWmVrcFBWa1ZyYUZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhaSHBVViFCS1pGVTFObFpUUms5aGExViFWREZvTTAxRk1VUk9RMFpRVmtWRmVGUldVbkpPVlhoRlUxaHNUV0Z0VFhsVWJuQk9aVlUxUlZvelpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVmxrZWtKT1VYcFJhRlF4VW1wTlZUVTJWMVJHVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRXpUazVoYTJ3eFZHNXdhbVZWT1ZWU1dIQlBTVmhqZDFSVlRUQk9SVEZGVWxoa1RtVnRZIWRVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IwNTZWRmR3U21SVk5UWlplVVpPWlcxa05sUnVjRUprTURGRlVWaGtUbEpGUmpSYWExSlNaREI0Y1ZvelpFNWxhMVkwVkZWU1FrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF3VGpObFZURndUa05HVDJWdFkhZFViRkpLVFdzNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjMDlGTlVWUldGWlFVa1ZHTmxSdWNGWmxWVFZ4VVZoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pXdDRSVk5ZYkUxaGJVMW9WR3RTY21WVk9WVmlSR2hQVWtWR01WUXdVa0pOUlRGVlZsaHNVRlpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrMVNSV3cxVkVkd2FrbFZNVVZVVTBaUFpXeEZNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZWVU1EazhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmpiMjF0YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVGxGVVZSQ1RsWkdWalZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWRVZTU21WVmVIRlplVVpPVWtVd2FGUnVjRkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1XZ3pUVVV4UkU1RVVrNVNSVEI1Vkd4U1NrNVZNVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWs1ak1ERnhVMWhXVDJWdFRYZFVNVkpXU1ZVMWRXUjZRazVSZWxFd1ZGVlNTazVWTlRaU1ZFWlFWa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVROT1RtRnJiREZVYm5CcVRrVTFSVlpZYkU5aGJYTXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFp0VWtaR00xUkhjRzVrTURGVlVsaG9UbEpHVm5wVVYhQktaRlUxTmxsNVJrNWhhekF4Vkcxd1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdORnByVWxKa01IaHhXWHBXVDJWc2EyaFVWVkpxVGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERk9NMlZWTVhCT1EwWlBaV3RyTUZSV1VsTlBSVFZGVVZoV1QyVnRkRE5VYlhCT1pEQTFObEZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WRmVFVlRXR3hOWVcxTmVWUnVjRVprTURFMlUxaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4V1dSNlFrNVJlbEZvVkc1d2FtUXdOVVZVVkVKUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZXak5PVG1GcmJERlVibkJXU1ZVeGNWa3phRTlXUlVZelZGVlNRbVF3TVVWUldHeHRVa1pHTTFSSGNHcEpWVFZGVlZSV1RWSkZiRFZVUiFCcVRWVTFjVm96Y0U1bGJYYzBWR3RTUW1SVk5UWlpNMmhRVmtaV05sUlZVbkpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCVVJWSktaVlY0Y1ZsNlJrOWxhMFZvVkc1d1ZrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4YUROTlJURkVUa05HVDJGdFkhZFVNVkpHWlZWNFJWTlliRTFoYlUxNFZHNXdVazVWTUdoa2VrSk9VWHBSYUZSdGNFcGxhelUyVjFoa1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWVmt6VGs1aGEyd3hWRzV3V21Rd09WVlhXR1JPWlcxek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFNiVkpHUmpOVVIhQnFUVlU1VlZWVVVrOVNSMDR6VkZWU1FtUXdNVVZSV0dST1lWaGtOVlJYYXpCSlZUVnhWRmhvVG1WclZYbFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFjMFZHdFNRbVJWTlRaV1ZGSk9Wa2R6TVZSdGNISk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVUlZKS1pWVjRjVmw2U2s1bGF6QXhWRzV3V21Rd01VVlJXR1JPVWtWR00xUldhRE5OUlRGRVRrTkdUMVpHUlRCVVYhQmFaV3M1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NtTXdNWEZUV0ZaUFpXeHNObFF4VWxwT1JURlpaSHBDVGxGNlVXaFViRkpPWldzeGNWWlljRTFTUld3MVZFZHdhazFyTlZWV1ZGWlBZV3hWTVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGZElZIWRVVlUwd1NWVTFWVlJZWkZCU1IwNDFWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtVeGVsUlhjRXBrVlRVMlYxUldUbEpHUldoVWExSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVVkxV210U1VtUXdlSEZaZWtaT1ZrWlZhRlJzVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVXR3d6WlZVeGNFNURSazloYlhNeFZHNXdhazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFVtOVBSVFZGVVZoV1QyVnNSVEZVViFCQ1RVVXhObEZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WVmVFVlRXR3hOWVcxTmFGUldVbEpsVlRsVlUycG9UMUpGUmpGVWJuQlNUV3MxUlZremNFOWhhMFl6VkZWU1FtUXdNVVZSV0d4TlVrVnNOVlJIY0dwSlZURTJVVk5HVDFKRk1UTlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVYU0dOIVZGVk5NRWxWTlVWU1UwWlBWa1pHTlZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGWkhUbnBVViFCS1pGVTFObGw2Ums1bGJVNDFWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1GcHJVbEprTUhoeFdUTndUMkZyTVRSVVZsSkdaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZkc00yVlZNWEJPUTBaUFpXeFdObFJzVW5KTmF6bFZZWHBXVUZaSGN6RlVNVkp6VDBVMVJWRllWazlsYXpFMlZHeFNTazVGT1ZWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrSmxhIWhGVTFoc1RXRnRUV2hVYTFKeVRsVXhSVm96WkU1U1JVWXpWRlZTUW1Rd01WbGtla0pPVVhwUmFGUlhjRzVPUlRsRlVsUktUbEpGUmpOVVZWSkNaREF4UlZKWVRrNWhhMnd4Vkc1d2FrMVZOVVZSV0dSUFlXMXpNVlF4VW5KT1ZUbFZZWHBXYlZKR1JqTlVSIUJxWlZVMVZWSlVWbEJXUiFSNlZGZHdTbVJWTlRaWmVrcE9Wa1ZzTlZRd2FETk5SVEZFVGtOR1RtRnJSWGRVYlhCS1pXc3hSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUm1Nd01YRlRXRlpQWlcxTmVWUXhVbFpKVlRGVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlUa2RhUlZWWVpFMWhiVTQwVkc1d2JrMVZNVFpYVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFVaRE5zVG1GVVVXaFVibkJxVGtVNVJWcDVSbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaVJHaFBVa1ZHTVZSdWNFWk5WVGxWVVZod1QyRnRjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2VWsxU1JXdzFWRWR3YWtsVk9WVlZVMFpPVmtkME0xUlZVa0prTURGRlVWaGtUbGRJWSFkVVZVMHdTVlV4VlZSWWNFOWxiRVZvVkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZE9lbFJYY0Vwa1ZUVTJXak5vVDFaR1ZYbFVNVkpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMVdtdFNVbVF3ZUhGWk0yUlFWa1ZzTkZSdGNISmtNREZGVVZoa1RsSkZSak5VVms0elpWVXhjRTVEUmxCU1JrVXdWR3RTY21Wck9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbk5QUlRWRlVWaFdUMlZyUlhoVWJuQldaREE1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVZlRVZUV0d4TllXMU5NRlF3VWtaT1ZUVnhXak5rVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFdXUjZRazVSZWxGb1ZGVlNWazVGT1VWU1ZFSk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVkZoT1RtRnJiREZVYm5CeVpVVTFObGRZYUZCV1JVWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR2h0VWtaR00xUkhjR3BrTURWVllUTmtUbEpIY3pGVU1WSnlUbFU1VldGNlZrOWxXR1ExVkZkck1FbFZPVlZhZVVaT1pXMXpNVlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRldUUlVhMUpDWkZVMU5sRlVSazlsYkd0NVZGVlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TUZSRlVrcGxWWGh4V2pOa1RtVnJWVEJVYTFKQ1pEQXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRmMxTTAxRk1VUk9RMFpPVWtaV05WUlhjRTVKVlRsVllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlZekF4Y1ZOWVZsQlNSVVV4VkZaU1VtVkZNVlZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFYxcEZWVmhrVFdGdFRqTlVXSEJXWldzeFJWSllaRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVhCa00yeE9ZVlJSTUZSV1VsSk5SVFUyVTFSR1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkpxYUU5U1JVWXhWRzV3UW1WRk9WVmhla0pRVmtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaHdUVkpGYkRWVVIhQnVaVVU1VlZaWVpFNWxiRmswVkd0U1FtUlZOWEZhZWxKUFZrVnNNMVJyVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqVlVSVkpLWlZWNGNWcDZSazVTUmxZelZEQlNUbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTTFSV2FETk5SVEZFVGtSS1VGSkdhMmhVYkZKQ1RXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpRVWtaV05sUXhVa0pOUjFwRlZWaGtUV0ZzYXpCVVdIQk9aREExUlZOWVpFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNWEJrTTJ4T1lWUlJNRlJ0Y0VKTlJURkZVVlJHVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRkVhRTlTUlVZeFZHMXdhazVWTlVWaE0yUlBZV3RHTTFSVlVrSmtNREZGVVZob1RWSkZiRFZVUiFCdVRXczFObGRZYUU5bGJGWXpWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVjBoamQxUlZUVEJOYXpVMlYxaHdUMVpGUmpaVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVEY2VkZkd1NtUlZPVVZaTSFCUVZrVnJhRlJzVW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSGN6QmFhMUpTWkRCNGNWZFRSazVoYldOIVZHMXdUazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZSdWJETmxWVEZ3VGtSU1VGSkZWalJVV0hCYVpXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYzA5Rk5VVlJXRlpQWVd4ck1WUXdVbFpOUlRsRllYcFdVRlpIY3pGVU1WSnlTVlY0UlZOWWJFMWhiV013Vkcxd1JrNVZNVlZTVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFViWEJhVGtVMVJWb3piRkJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWYU0wNU9ZV3RzTVZRd1VuSmxSVEZWVkZod1VGZElZIWRVVlUwd1RXczFjVlZZWkU5V1IwMW9WRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWV2VsUlhjRXBrVlRsRllYcEdUMlZzYkROVWFVWXpUVVV4UkU1RVNrOVdSIU13VkZod1ZtVlZPVlZoZWxaUVZrZHpNVlF4VW1wak1ERnhVMWhXVUZaRlJqTlVWIUJLVGtVeGNXRjZWbEJXUiFNeFZERlNjazVIV2tWVldHUk5ZV3hyZUZSdGNFNWxWVEUyVWxoa1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhjR1F6YkU1aFZGRXhWRlZTU21Rd01WVlZWRVp0VWtaR00xUkhjRnBOVlRWRlVWaHdUMlZyUmpOVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNWhXR1ExVkZkck1FNVZNVVZTVTBaT1lXMXpkMVF4VW5KT1ZUbFZZWHBXVUZaSFl6azhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNhVzVsY3lCd2IyeDVJajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWRDSWdhV1E5SWpNNU5DMHhJajVVViFCS1pGVTVWVkZZYUZCUk0yTiFWRlZOTUUxck5WVlVWRUp0VWtWc05WUkhjSEprTURGVlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQldUVVU1U1dRemJFNWhWRkV4VkZWU1JrNUZlRVZWV0dSTllXeHJlRlJzVWxOUFJURnhVMWhXVUZaRlJqVlVibXd6VFVVeFJFNUVTazlXUmxVeFdtdFNTbVZWZUhGaE0yUk9aV3N4ZWxSclVrSmtWVFZ4VmxSS1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVXhSVlJVUWsxU1JrWXpWRWR3V2sxVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVa0psYXpWVVpIcENUbEY2VVhsVWJGSmFUVWRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZkd2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeFZhRnByVWtwbFZYaHhZVE5rVG1GcmJIcFVhMUpDWkZVMWNWWlVVazVYU0dRMVZGZHJNRTVWTVVWUldHeE5Va1pHTTFSSGNGcE5iVnBGVTFoc1RXRnRZekZVTUZKT1l6QTFSVkZZVms5aGJHdzFXbXRTU21WVmVIRmFlbFpRVVROamQxUlZUVEJOYXpWeFUxUkNiVkpGYkRWVVIhQnVUbFUxY1dFelRrOVNSVVl4Vkcxd1dtVnJNWFZrTTJ4T1lWUlJNRlF4VWxaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhbFVhMUpMVDBVeGNWTllWbEJTUiFONFZGaHNNMDFGTVVST1JFcFBZV3hGZVZwclVrcGxWWGh4V25wV1RtVnNWbnBVYTFKQ1pGVTFjVmRVUms5SldHUTFWRmRyTUU1Rk9WVlNWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOYXpWeFlVUm9UbUZyYkRGVU1GSnVTVlUxTldSNlFrNVJlbEY1Vkcxd2JrNVhXa1ZUV0d4TllXMWpNRlJ1Y0Vaak1EVkZVVmhXVDJGc2F6RlVhMmd6WlZVeGNFNUVVbEJTUmxWNVZFVlNVbVF3ZUhGWFUwWk9Va1p2TkZSWGNFcGtWVGxGV25wR1RsVXpZIWRVVlUwd1RXczFObEpxYUU1aGEyd3hWREJTYm1WRk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnVjRXBPVjFwRlUxaHNUV0Z0WTJoVU1GSlNZekExUlZGWVZrOWhiVTEhVkZOR00yVlZNWEJPUkZKUFpXeHJlVlJGVWxKa01IaHhWMU5HVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVJWbDZRazlSTTJOIVZGVk5NRTFyTlRaWFdIQnRVa1ZzTlZSSGNHNUpWVEZWVjFoT1QxSkZSakZVYlhCcVNWVTFkV1F6YkU1aFZGRXdWRzF3YW1Nd05VVlJXRlpQWVcxbk5GUlhjRXBrVlRsRlYxaG9UbFV6WSFkVVZVMHdUV3M1UlZSWWFHMVNSV3cxVkVkd2JrMVZPVVZUV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0c1TlJUVjFaRE5zVG1GVVVUQlViRkpDU1ZWNFJWVllaRTFoYkdzd1ZEQlNZVTlGTVhGVFdGWlFVa1pGTVZSV1RqTk5SVEZFVGtSS1VGSkhjIWhhYTFKS1pWVjRjVnA2UWxCU1JURjZWR3RTUW1SVk5YRmhNMlJPU1Zoa05WUlhhekJPUlRWRlYxUldUVkpHUmpOVVIhQmFUbFV3YUdRemJFNWhWRkV3Vkd0U1dtVnJlRVZWV0dSTllXeHJNVlJZY0c5UFJURnhVMWhXVUZKR1JYaFVNVTR6VFVVeFJFNUVTbEJXUmtWIVdtdFNTbVZWZUhGYWVrSk9aVmhqZDFSVlRUQk5hemxWV1hwR2JWSkZiRFZVUiFCdVRVVXhjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3Y2s1Rk1HaGtNMnhPWVZSUk1GUnJVa1pOUlhoRlZWaGtUV0ZzYXpGVU1GSnJUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVEF4Vkc1c00wMUZNVVJPUkVwUVZrZHplVnByVWtwbFZYaHhXak53VDJWc2JIcFVhMUpDWkZVMGFHUXpiRTVoVkZFd1ZGaHdXazFGZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSVlVrdFBSVEZ4VTFoV1VGSkZNSGhVYTA0elRVVXhSRTVEUms1U1JVWTFXbXRTU21WVmVIRmFNIUJPVWtWc2VsUnJVa0prVlRVMlVWaGtUbGRJWkRWVVYyc3dUa1V4Y1ZwNlFrMVNSa1l6VkVkd2FtUXdNVVZUYW1oT1lXdHNNVlF3VWtwTmF6VkVaSHBDVGxGNlVXaFVWVkpDVFVkYVJWTlliRTFoYldRMVZHdFNWbU13TlVWUldGWlBaV3RHTTFRd2FETmxWVEZ3VGtSU1RtRnJWVEZVUlZKU1pEQjRjVmt6WkU1V1JsazBWRmR3U21SVk9VVlNWRXBOVWtaR00xUkhjR3BrTURFMlUycG9UbUZyYkRGVU1GSkdaVlUxUkdSNlFrNVJlbEZvVkZWU1VtVnRXa1ZUV0d4TllXMWtNMVF4VW01ak1EVkZVVmhXVDJWclJYaFVWelV6WlZVeGNFNUVVazVTUjJSNlZHdFNRbVJWTlRaUlZFWlBWMGhrTlZSWGF6Qk9SVEZGV1ROT1QxSkZSakZVYm5CQ1RWVTFkV1F6YkU1aFZGRXdWRlZTVms1RmVFVlZXR1JOWVcxT00xUnNVbTlQUlRGeFUxaFdVRkpGUmpWVVYyd3pUVVV4UkU1RFJrNVNSbFV4V210U1NtVlZlSEZaZWxaUVVrWnNlbFJyVWtKa1ZUVTJVVlJLYlZKRmJEVlVSIUJxVGxVMWNWZFlUazlTUlVZeFZHNXdRazF0V2tWVFdHeE5ZVzFOTVZSV1VtNWpNRFZGVVZoV1QyVnJSWGhVTUdnelpWVXhjRTVEUmxCV1JWWTBWRVZTVW1Rd2VIRlpNMlJQVmtkbk5GUlhjRXBrVlRVMlducFNUbFV6WSFkVVZVMHdTVlV4UlZaVVZtMVNSV3cxVkVkd2FrNUZOVFpaTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0VKTmF6RlpaRE5zVG1GVVVXaFVNRkpxVFVWNFJWVllaRTFoYlU0elZHMXdUMDlGTVhGVFdGWlBaVzFqZVZSdWJETk5SVEZFVGtOR1RsSkhUalJhYTFKS1pWVjRjVmw2VWs1V1JteDZWR3RTUW1SVk5UWlNXSEJQVjBoa05WUlhhekJKVlRVMllYcENUVkpHUmpOVVIhQnFaVVUxY1ZKcWFFNWhhMnd4Vkc1d2FrNUZNWEJrZWtKT1VYcFJhRlJXVW1wTlYxcEZVMWhzVFdGdFRXaFVibkJ1WXpBMVJWRllWazlsYTFVd1dtdFNTbVZWZUhGWmVVWlBaV3hHZWxSclVrSmtWVFUyVWxSU1QwbFlaRFZVVjJzd1NWVTFObGRVVWsxU1JrWXpWRWR3YW1WVk1WVlVhbWhPWVd0c01WUnVjR3BOYXpVMVpIcENUbEY2VVdoVVYhQkdUbGRhUlZOWWJFMWhiVTFvVkcxd2FtTXdOVVZSV0ZaUFpXdHNOVlF3YURObFZURndUa05HVDJWc2EhbFVSVkpTWkRCNGNWa3piRTVsYkZrMFZGZHdTbVJWTlRaWmVrcFBWVE5qZDFSVlRUQkpWVEZ4VkZOR2JWSkZiRFZVUiFCcVNWVTFWVm96VGs5U1JVWXhWRzV3U2tsVk5WbGtNMnhPWVZSUmFGUnVjRlpqTURWRlVWaFdUMlZyTVRSVVZ6VXpaVlV4Y0U1RFJrOWxiRVV4VkVWU1VtUXdlSEZaTSFCT1ZrZCFORlJYY0Vwa1ZUVTJXWHBHVDFVelkhZFVWVTB3U1ZVeE5sZFVSbTFTUld3MVZFZHdha2xWTlZWV1dFNVBVa1ZHTVZSdWNFNU5hemxKWkROc1RtRlVVV2hVYm5CV1pXdDRSVlZZWkUxaGJVMSFWR3RTUzA5Rk1YRlRXRlpQWlcxTmQxUnRiRE5OUlRGRVRrTkdUMUpHUlRCYWExSktaVlY0Y1ZsNVJrNWxiVTU2Vkd0U1FtUlZOVFpWVkVaUFYwaGtOVlJYYXpCSlZUVTJWRmhzVFZKR1JqTlVSIUJxVFVVMWNWUnFhRTVoYTJ3eFZHNXdhbVZWT1VSa2VrSk9VWHBSYUZSclVscE9WMXBGVTFoc1RXRnRUV2hVVmxKeVl6QTFSVkZZVms5bGJFVXdWR3RvTTJWVk1YQk9RMFpQWVcxMGVsUnJVa0prVlRVMlZsaHdUa2xZWkRWVVYyc3dTVlUxY1ZremNFMVNSa1l6VkVkd2FrMVZNWEZhUkdoT1lXdHNNVlJ1Y0ZwTmEhaEZWVmhrVFdGdFRYaFVVMFl6WlZVeGNFNURSazloYkZWb1ZFVlNVbVF3ZUhGWmVrWk9aVzFuTkZSWGNFcGtWVFUyVjFSQ1RWSkdSak5VUiFCcVRWVTFSVnBFYUU1aGEyd3hWRzV3V21Wck1UVmtla0pPVVhwUmFGUnNVbXBsUjFwRlUxaHNUV0Z0VFhsVVdIQk9ZekExUlZGWVZrOWxiRlZvVkZOR00yVlZNWEJPUTBaUFlXc3dhRlJGVWxKa01IaHhXWHBHVUZaRmJ6UlVWIUJLWkZVMU5sZFljRTVoV0dOIVZGVk5NRWxWTlZWaGVrSnRVa1ZzTlZSSGNHcE5hekZ4V2pOT1QxSkZSakZVYm5CV1RsVTVXV1F6YkU1aFZGRm9WR3hTYm1WcmVFVlZXR1JOWVcxTmVWUnRjRWRQUlRGeFUxaFdUMlZzVlRCVVJWSlNaREI0Y1ZsNlNrOWhiWGMwVkZkd1NtUlZOVFpXVTBaUFVUTmpkMVJWVFRCSlZUVnhZVE53YlZKRmJEVlVSIUJxVFZVMU5sTllUazlTUlVZeFZHNXdhbVF3T1Vsa00yeE9ZVlJSYUZSc1VtcGxSWGhGVlZoa1RXRnRUV2hVV0hCTFQwVXhjVk5ZVms5bGJGVjVWREZPTTAxRk1VUk9RMFpQWld4RmQxcHJVa3BsVlhoeFdYcEdUMkZ0ZEhwVWExSkNaRlUxTmxsNlJrNWlibVExVkZkck1FbFZOVlZYVkZaTlVrWkdNMVJIY0dwSlZUVlZZVVJvVG1GcmJERlVibkJXU1ZVeGNHUjZRazVSZWxGb1ZHNXdXa2xYV2tWVFdHeE5ZVzFOZUZRd1VuSmpNRFZGVVZoV1QyVnRaRFJVYTJnelpWVXhjRTVEUms5V1IhUTBWRVZTVW1Rd2VIRlplbEpPWlcxbk5GUlhjRXBrVlRVMlYxaE9UMUpGUmpGVWJuQnVUVlUxV1dRemJFNWhWRkZvVkcxd1FrMVZlRVZWV0dSTllXMU5NRlJ0Y0c5UFJURnhVMWhXVDJWc2JETlViV3d6VFVVeFJFNURSbEJTUjJRMldtdFNTbVZWZUhGWmVrcE9WVE5qZDFSVlRUQkpWVGxWVWxob2JWSkZiRFZVUiFCcVRXc3hWVlZZVGs5U1JVWXhWRzV3Y21WRk5VbGtNMnhPWVZSUmFGUnRjRkpOYSFoRlZWaGtUV0Z0VFRGVVZsSkhUMFV4Y1ZOWVZrOWxiR3Q0VkVWU1VtUXdlSEZaZWxaT1YwaGtOVlJYYXpCSlZUVnhWbGh3VFZKR1JqTlVSIUJxVGxVeFJXSkVhRTVoYTJ3eFZHNXdXazFWTlhCa2VrSk9VWHBSYUZReFVrSk5SMXBGVTFoc1RXRnRUWGxVYkZKdVl6QTFSVkZZVms5bGJYUXpWR3RvTTJWVk1YQk9RMFpQWVcxT05sUkZVbEprTUhoeFdYcFdUbEpHYnpSVVYhQktaRlUxTmxkVVVrNVZNMk4hVkZWTk1FbFZPVlZSVkVwdFVrVnNOVlJIY0dwTmF6bEZVMWhPVDFKRlJqRlVibkJ5WkRBNVNXUXpiRTVoVkZGb1ZHMXdibVZyZUVWVldHUk5ZVzFOTVZSWGNFdFBSVEZ4VTFoV1QyVnNhekJVYTA0elRVVXhSRTVEUmxCV1JXc3hXbXRTU21WVmVIRlpla3BRVWtVeGVsUnJVa0prVlRVMllYcENUMkp1WkRWVVYyc3dTVlUxY1ZwNlNrMVNSa1l6VkVkd2FrNVZOWEZVYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0ZwT1JUbFVaSHBDVGxGNlVXaFVNVkphVFZkYVJWTlliRTFoYlUxb1ZGZHdibU13TlVWUldGWlBaVzF6YUZSdE5UTmxWVEZ3VGtOR1QyVnJNR2hVUlZKU1pEQjRjVmw2VmxCU1JXODBWRmR3U21SVk5UWlpla3BOVWtaR00xUkhjRzlQUlRGeFUxaFdUMlZ0VFdoVWJFNHpUVVV4UkU1RVVrNVNSVlkxV210U1NtVlZlSEZaZVVaUVVrVnNlbFJyVWtKa1ZUbEZVVmhvVUZkSVpEVlVWMnN3U1ZVMU5tRXpUazlTUlVZeFZEQlNRbVZWT1Zsa00yeE9ZVlJSYUZSdWNGcE9WWGhGVlZoa1RXRnRaRE5VV0hCWFQwVXhjVk5ZVms5bGJVMTRWRzFzTTAxRk1VUk9SRkpPVWtVd2VWcHJVa3BsVlhoeFdYbEdUbVZ0WkhwVWExSkNaRlU1UlZGWWNGQlRTR1ExVkZkck1FbFZOVFpTVkZKTlVrWkdNMVJIY0c1a01ERTJXa1JvVG1GcmJERlVibkJxWlVVeFZHUjZRazVSZWxFd1ZGVlNUazVIV2tWVFdHeE5ZVzFOYUZSVlVrNWpNRFZGVVZoV1VGSkZSWGRVVTBZelpWVXhjRTVEUms5bGEwWTJWRVZTVW1Rd2VIRmFNMlJQVWtWVk9Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU16azFMVElpUGxSWGNFcGtWVFUyV1ROa1QxVXpZIWRVVlUwd1RrVXhSVlZxYUU1aGEyd3hWRzV3YW1WRk1YQmtla0pPVVhwUk1GUlZVazVPUjFwRlUxaHNUV0Z0VFdoVVZsSnlZekExUlZGWVZsQlNSVVkyVkdsR00yVlZNWEJPUTBaUFpXc3dNRlJGVWxKa01IaHhXak5rVG1WdFVUUlVWIUJLWkZVMU5sbDZSazlSTTJOIVZGVk5NRTVGTVVWVVZFcHRVa1ZzTlZSSGNHcEpWVFZ4V2pOT1QxSkZSakZVTUZKQ1pXczFXV1F6YkU1aFZGRm9WRzV3Ym1Nd05VVlJXRlpRVWtWR05sUlhOVE5sVlRGd1RrTkdUMlZ0ZEhwVWExSkNaRlU1UlZGWWJGQlhTR1ExVkZkck1FbFZOVFphZWtKTlVrWkdNMVJIY0c1a01ERnhVMnBvVG1GcmJERlVibkJxU1ZVMWNHUjZRazVSZWxFd1ZGVlNSbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzFOYUZSWWNISmpNRFZGVVZoV1QyVnRjekJVYTJnelpWVXhjRTVEUms5bGEyc3hWRVZTVW1Rd2VIRlplbFpQWld4dk5GUlhjRXBrVlRVMldUTm9UMlZZWSFkVVZVMHdTVlU1VlZremNHMVNSV3cxVkVkd2FrMXJPVlZTV0U1UFVrVkdNVlJ1Y0hKTmF6VlpaRE5zVG1GVVVXaFViWEJ1VGtWNFJWVllaRTFoYlUweFZHMXdWMDlGTVhGVFdGWlBaV3hyTUZSdGJETk5SVEZFVGtOR1VGWkdiRFphYTFKS1pWVjRjVmw2U2xCU1JURjZWR3RTUW1SVk5UWmhla0pQWW01a05WUlhhekJKVlRWeFducENUVkpHUmpOVVIhQnFUbFV4Y1dKRWFFNWhhMnd4Vkc1d1drNUZNWEJrZWtKT1VYcFJhRlF4VWtKT1YxcEZVMWhzVFdGdFRYbFVNRkpHWXpBMVJWRllWazlsYlhRelZHMDFNMlZWTVhCT1EwWlBZVzFPTkZSRlVsSmtNSGh4V1hwV1RsSkdXVFJVViFCS1pGVTFObGRVUmxCUk0yTiFWRlZOTUVsVk9WVlJWRUp0VWtWc05WUkhjR3BOYXpWVlYxaE9UMUpGUmpGVWJuQnlaREExU1dRemJFNWhWRkZvVkcxd1ZtVnJlRVZWV0dSTllXMU5NVlJWVW5OUFJURnhVMWhXVDJWc2EhaFVSVkpTWkRCNGNWbDZWazVYU0dRMVZGZHJNRWxWTlhGU1ZFSk5Va1pHTTFSSGNHcE9WVEZWVldwb1RtRnJiREZVYm5CYVpVVjRSVlZZWkUxaGJVMHhWRlpTUjA5Rk1YRlRXRlpQWld4c00xUnRiRE5OUlRGRVRrTkdVRkpIWkRWYWExSktaVlY0Y1ZsNlNrNVNSbFo2Vkd0U1FtUlZOVFphZWtwUVUwaGtOVlJYYXpCSlZUVnhVVmh3VFZKR1JqTlVSIUJxVGtVMWNWTnFhRTVoYTJ3eFZHNXdWazVWTVZSa2VrSk9VWHBSYUZRd1VrNU9SMXBGVTFoc1RXRnRUWGhVTUZKdVl6QTFSVkZZVms5bGJXUTBWRk5HTTJWVk1YQk9RMFpQVmtkamVWUkZVbEprTUhoeFdYcFNUbEpHYnpSVVYhQktaRlUxTmxaVFJrNVZNMk4hVkZWTk1FbFZOVFpYVkVadFVrVnNOVlJIY0dwTlZUVnhZVE5PVDFKRlJqRlVibkJxVFZVMGFHUXpiRTVoVkZGb1ZHeFNXazVWZUVWVldHUk5ZVzFOYUZSclVtdFBSVEZ4VTFoV1QyVnNWV2hVVms0elRVVXhSRTVEUms5bGF6RTJXbXRTU21WVmVIRlpla1pQWld0c2VsUnJVa0prVlRVMldUTmtVRk5JWkRWVVYyc3dTVlUxVlZsNlFrMVNSa1l6VkVkd2FrMXJPVlZWYW1oT1lXdHNNVlJ1Y0ZaT1JYaEZWVmhrVFdGdFRYbFViWEJyVDBVeGNWTllWazlsYkZVd1ZGaHNNMDFGTVVST1EwWlBZV3hzTlZwclVrcGxWWGh4V1hwS1RtRnRkSHBVYTFKQ1pGVTFObFpVVmxCVFNHUTFWRmRyTUVsVk5YRlVXR2hOVWtaR00xUkhjR3BOVlRsVlZtcG9UbUZyYkRGVWJuQmFaV3MxY0dSNlFrNVJlbEZvVkd4U2NtVlhXa1ZUV0d4TllXMU5lVlJZY0Zwak1EVkZVVmhXVDJWc1ZUQlVNR2d6WlZVeGNFNURSazloYXpFMlZFVlNVbVF3ZUhGWmVrWlBaV3R2TkZSWGNFcGtWVFUyVjFSQ1RWSkdSak5VUiFCcVRWVTFSV0ZFYUU1aGEyd3hWRzV3V2sxVk5YQmtla0pPVVhwUmFGUnNVazVPUjFwRlUxaHNUV0Z0VFhsVWJGSmFZekExUlZGWVZrOWxiRlkyVkZjMU0yVlZNWEJPUTBaUFlXMU9ObFJGVWxKa01IaHhXWHBHVG1GdFVUUlVWIUJLWkZVMU5sZFVWazFTUmtZelZFZHdhazFWTVRaVWFtaE9ZV3RzTVZSdWNGcE9WVEZ3WkhwQ1RsRjZVV2hVYkZKUFQwVXhjVk5ZVms5bGJVNDFWREJPTTAxRk1VUk9RMFpQVWtack1GcHJVa3BsVlhoeFdYbEdUbVZ0VG5wVWExSkNaRlUxTmxWVVJrOVhTR1ExVkZkck1FbFZOVFpWVkVwTlVrWkdNMVJIY0dwTlJUVkZZVVJvVG1GcmJERlVibkJxVFZVeE5XUjZRazVSZWxGb1ZHdFNVbVZYV2tWVFdHeE5ZVzFOYUZSc1VsWmpNRFZGVVZoV1QyVnJNSGxVYVVZelpWVXhjRTVEUms5bGJFVXhWRVZTVW1Rd2VIRlpNIUJPWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRVMldYcENVRlV6WSFkVVZVMHdTVlV4TmxKVVZtMVNSV3cxVkVkd2FrbFZOWEZaTTA1UFVrVkdNVlJ1Y0VwbFZUbEpaRE5zVG1GVVVXaFVibkJhU1ZWNFJWVllaRTFoYlU0MVZGYzFNMlZWTVhCT1EwWlBaVzFPTlZSRlVsSmtNSGh4V1ROb1VGWkZORFJVViFCS1pGVTFObGw1Ums1aFdHTiFWRlZOTUVsVk1WVmFlVVp0VWtWc05WUkhjR3BPUlRWeFlUTk9UMUpGUmpGVWJuQkNUV3M1U1dRemJFNWhWRkZvVkRCU2FrNUZlRVZWV0dSTllXMU9NMVJzVW05UFJURnhVMWhXVDJWdFl6RlVibXd6VFVVeFJFNURSazVTUmxVd1dtdFNTbVZWZUhGWmVsWk9Wa1ZzZWxSclVrSmtWVFUyVVZSR1VGTklaRFZVVjJzd1NWVTVWVk5VU2sxU1JrWXpWRWR3YW1Rd05WVmhSR2hPWVd0c01WUnVjSEpKVlRGVVpIcENUbEY2VVdoVVZWSmhUMFV4Y1ZOWVZsQlNSVVY0VkRGT00wMUZNVVJPUTBaT1VrWlZhRnByVWtwbFZYaHhXak5rVUZFelkhZFVWVTB3U1ZVeFJWWlVRbTFTUld3MVZFZHdibVF3T1ZWVVdFNVBVa1ZHTVZSdWNFSk5WVEYxWkROc1RtRlVVVEJVVmxKS1RrVjRSVlZZWkUxaGJVNHpWR3RTUjA5Rk1YRlRXRlpRVWtWVmVWUlliRE5OUlRGRVRrTkdUbEpGTkRSVVYhQktaRlU1UlZOWWFFNVZNMk4hVkZWTk1FbFZNVVZTVkVwdFVrVnNOVlJIY0c1bFZURlZZVE5PVDFKRlJqRlVibkJDWlVVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZGZHdUbVZWZUVWVldHUk5ZVzFPTTFSV2FETmxWVEZ3VGtSU1RtRnNWbnBVYTFKQ1pGVTFObEZZWkU5aWJtUTFWRmRyTUU1Rk1YRlhVMFpOVWtaR00xUkhjR3BrTURGRlZHcG9UbUZyYkRGVU1GSktUa1Y0UlZWWVpFMWhiVTR6VkZWU1IwOUZNWEZUV0ZaUVVrVnJNVlF4VGpOTlJURkVUa05HYlZKRmJEVlVSIUJ1WldzeFZWb3pUazlTUlVZeFZHbEdNMlZWTVhCT1JGSk9aV3hXZWxSclVrSmtWVFUyVVZoa1RsZElaRFZVVjJzd1RrVXhObGRVUmsxU1JrWXpWRWR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVWtVd2FGUnViRE5OUlRGRVRrUktVRlpIY3pGYWExSktaVlY0Y1ZvemNGQlNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZoZWxaUFNWaGtOVlJYYXpCT1JURTJZWHBTVFZKR1JqTlVSIUJhVGxVNVZWUnFhRTVoYTJ3eFZEQlNVbVZGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZReFVtNU5iVnBGVTFoc1RXRnRZIWRVViFCT1l6QTFSVkZZVms5aGJYTm9WREZvTTJWVk1YQk9SRkpQVWtVeE5WUkZVbEprTUhoeFYxUldUMlZyV1RSVVYhQktaRlU1UlZWVVFsQlJNMk4hVkZWTk1FMXJPVlZXVkVKdFVrVnNOVlJIY0c1TlJUVlZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJ5VFVVd2FHUXpiRTVoVkZFd1ZHdFNXbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyTVZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGSkdSWGxVTUU0elRVVXhSRTVFU2xCV1JXdG9XbXRTU21WVmVIRmFla0pRVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFlUTmtUMU5JWkRWVVYyc3dUa1UxUlZwNlFrMVNSa1l6VkVkd1drNVhXa1ZUV0d4TllXMWpkMVF4VWtaak1EVkZVVmhXVDJGdFl6RlVVMFl6WlZVeGNFNUVVazlXUlVZMlZFVlNVbVF3ZUhGWFZGSlFVa2RSTkZSWGNFcGtWVGxGVmxod1RWSkdSak5VUiFCYVRrVTFObE5xYUU1aGEyd3hWREJTVmtsVk9VUmtla0pPVVhwUmVWUXdVbEpKVjFwRlUxaHNUV0Z0WSFsVU1GSldZekExUlZGWVZrOWhiVTB4VkZab00yVlZNWEJPUkZKUFpXdFdlbFJyVWtKa1ZUVnhXWGxHVUZOSVpEVlVWMnN3VGtVMU5sUllUazlTUlVZeFZHMXdhazFyT1Vsa00yeE9ZVlJSTUZSdWNGSk9WWGhGVlZoa1RXRnNhMmhVYkZKelQwVXhjVk5ZVmxCU1IyTiFWR3hPTTAxRk1VUk9SRXBQWld0V05WcHJVa3BsVlhoeFducFNUMVpIVG5wVWExSkNaRlUxY1ZrelpFOVRTR1ExVkZkck1FNUZPVVZYVkVaTlVrWkdNMVJIY0ZwTmF6bFZXa1JvVG1GcmJERlVNRkp1U1ZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZHMXdiazVYV2tWVFdHeE5ZVzFqTUZReFVrWmpNRFZGVVZoV1QyRnNhekJVVm1nelpWVXhjRTVFVWxCV1JUQjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRXBQVmtaWk5GUlhjRXBrVlRsRllYcENUMkZZWSFkVVZVMHdUV3MxY1ZacWFFNWhhMnd4VkRCU2NrMVZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJ0Y0ZKTlYxcEZVMWhzVFdGdFl6RlViWEJLWXpBMVJWRllWazloYkd3MlZHbEdNMlZWTVhCT1JGSlFWa2RPTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSS1RrbFlaRFZVVjJzd1RrVTVWVmw2VmsxU1JrWXpWRWR3V2sxck1YRlZhbWhPWVd0c01WUXdVbkpPUlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWJYQkdaVmRhUlZOWWJFMWhiWFF6VkZWU1JtTXdOVVZSV0ZaUFlXeHZORlJYY0Vwa1ZUbFZVVmhrVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVZXRjZTbTFTUld3MVZFZHdjbVF3TVZWWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNGWk9SVFYxWkROc1RtRlVVVEZVVlZKS1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdDRWRzV3YjA5Rk1YRlRXRlpRVmtWR05WUnViRE5OUlRGRVRrUktUMVpIVGpWYWExSktaVlY0Y1dFelpFNWhiV1I2Vkd0U1FtUlZOWEZXVkVwUVYwaGtOVlJYYXpCT1ZURkZVMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFZVMWNWcEVhRTVoYTJ3eFZERlNRbVZGT1ZSa2VrSk9VWHBSZVZSc1VscGxSMXBGVTFoc1RXRnRkRE5VVmxKU1l6QTFSVkZZVms5aGJGVjRWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpPVWtWV2VsUnJVa0prVlRWeFZsUkdUbUp1WkRWVVYyc3dUbFV4UlZGVVJrMVNSa1l6VkVkd1drMVZOVVZhUkdoT1lXdHNNVlF4VWtKa01ERTFaSHBDVGxGNlVYbFViRkpTU1ZkYVJWTlliRTFoYlhRelZGVlNSbU13TlVWUldGWlBZV3hWZDFSdE5UTmxWVEZ3VGtSV1RsSkZSalJVUlZKU1pEQjRjVmRVUms5U1JrazBWRmR3U21SVk9WVlJXR1JPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWVlZWaHNiVkpGYkRWVVIhQnlaREF4VlZWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1ZtVnJOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJWVWtaT1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhaFVhMUpPVUZGbmNscE9ibWR5V2s1dVBDOWthWFkrUEM5a2FYWStQR2d5SUdOc1lYTnpQU0prZFhKaGRHbHZia3hwYm1zaVBrUjFjbUYwYVc5dUlHVnpkR2x0WVhSdmNqd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUGtScGNtVmpkR2x2YmpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpSUhObGJHVmpkR1ZrUFNKelpXeGxZIVJsWkNJK1VHeGxZWE5sSUhObGJHVmpkQ0JrYVhKbFkhUnBiMjQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmhJajV2ZFhSIVlYSmtJR3B2ZFhKdVpYazZJRlF1VXk0Z1N5NVVMa1V1VEM0Z0lIUnZJRlF1VXk0Z1dFbFNUMGhQVWtsUFZUd3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZaUkrY21WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYazZJRlF1VXk0Z1dFbFNUMGhQVWtsUFZTRFBnTStCenIvUGdpQlVMbE11SUVzdVZDNUZMa3d1SUNBZ1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQbGRsWldzZ1JHRjVQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErVSFWdVpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDVOYjI1a1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErVkhWbGMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErVjJWa2JtVnpaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ1VWFIVnljMlJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK1JuSnBaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ1VFlYUjFjbVJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDVVYVcxbElGQmxjbWx2WkRvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQa1p5YjIwZ01EVTZNREFnZEc4Z01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSStSbkp2YlNBd05qb3dNQ0IwYnlBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqNUdjbTl0SURBIU9qQXdJSFJ2SURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBrWnliMjBnTURnNk1EQWdkRzhnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK1JuSnZiU0F3T1Rvd01DQjBieUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK1JuSnZiU0F4TURvd01DQjBieUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK1JuSnZiU0F4TVRvd01DQjBieUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqNUdjbTl0SURFeU9qQXdJSFJ2SURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqNUdjbTl0SURFek9qQXdJSFJ2SURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqNUdjbTl0SURFME9qQXdJSFJ2SURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqNUdjbTl0SURFMU9qQXdJSFJ2SURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqNUdjbTl0SURFMk9qQXdJSFJ2SURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqNUdjbTl0SURFIU9qQXdJSFJ2SURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqNUdjbTl0SURFNE9qQXdJSFJ2SURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqNUdjbTl0SURFNU9qQXdJSFJ2SURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqNUdjbTl0SURJd09qQXdJSFJ2SURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqNUdjbTl0SURJeE9qQXdJSFJ2SURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqNUdjbTl0SURJeU9qQXdJSFJ2SURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqNUdjbTl0SURJek9qQXdJSFJ2SURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBrWnliMjBnTURBNk1EQWdkRzhnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK1JuSnZiU0F3TVRvd01DQjBieUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo1R2NtOXRJREF5T2pBd0lIUnZJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdytSR1Z3WVhKMGRYSmxJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDVCY25KcGRtRnNJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr