Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK1JHVndZWEowZFhKbElHWnliMjBnYyFSaGNuUThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQa1JsY0dGeWRIVnlaU0JtY205dElISmxkSFZ5YmlCemRHOXdQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUGtSMWNtRjBhVzl1SUdWemRHbHRZWFJ2Y2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo1VGFHOSFJRzFoY0R3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYelF6T1RFaUlHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVWx1Wm05TllYQWlJR2hwWkdSbGJqNDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCelRHVm5aVzVrSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnpkSEJ6SUdOb2EySjRJaUJqYUdWamEyVmtQU0pqYUdWamEyVmtJajRnUW5WeklGTjBiIUJ6UEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWW5WelpYTk1aV2RsYm1RaVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeHpjR0Z1UGtKMWN5Qk1iMk5oZEdsdmJqd3ZjIUJoYmo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2RIYjJsdVp5SStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYiFWMGQhSmtJR05vYTJKNElqNGdUIVYwZDJGeVpDQnFiIVZ5Ym1WNUlEeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkRGIyMXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUluSjBjbTRnWTJoclluZ2lQaUJTWlhSMWNtNGdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQQzlrYVhZK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnpZMmhsWkhWc1pVeHBjIVJEYjI1MFlXbHVaWElpUGp4c2FTQmpiR0Z6Y3owaWMyVnNaV04wUkdGNVJXeGxiV1Z1ZEhNaVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjbTkxZEdWcGJtWnZMMnhwYyFRdk5ETTVMemM0THpjekx5SStWMDlTUzBsT1J5QkVRVmt0VTBGVVZWSkVRVmt0VTBGT1BDOWhQand2YkdrK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSnpkRzl3VEdsdWF5SStVbTkxZEdVZ1UhUnZjSE04TDJneVBnb2dJQ0FnQ1FrSkNTQWdJQ0FnSUNBZ1BHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBrOTFkSGRoY21RZ2FtOTFjbTVsZVR3dmFETStDaUFnSUNBSkNRa0pJQ0FnSUNBZ0lDQThhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqNVNaWFIxY200Z2FtOTFjbTVsZVR3dmFETStQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTQnliIVYwWlZOMGIhQnpUR2x6ZENJK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RTFNRGMhTHlJK1BITjBjbTl1Wno0eE5UQSFOend2YyFSeWIyNW5QaUJCVGtGVVQweEpTMDlUSUZOVVFWUklUVTlUSUVsTFJVRWdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMek0yTURBeEx5SStQSE4wY205dVp6NHpOakF3TVR3dmMhUnliMjVuUGlCSFJVOVNSMGxMU1NCVFNFOU1TVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRFOEwhTjBjbTl1Wno0Z1FWTlVTVTVQVFVsQlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV5THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNand2YyFSeWIyNW5QaUJOUVVORlJFOU9TVUVnUVVsU1VFOVNWQ0F0SUVSRlVFRlNWRlZTUlZNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk16WXdNVE12SWo0OGMhUnliMjVuUGpNMk1ERXpQQzl6ZEhKdmJtYytJRTFCUTBWRVQwNUpRU0JCU1ZKUVQxSlVJQzBnUVZKU1NWWkJURk04TDJFK1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpNMk1ERXpMeUkrUEhOMGNtOXVaejR6TmpBeE16d3ZjIVJ5YjI1blBrMUJRMFZFVDA1SlFTQkJTVkpRVDFKVUlDMGdRVkpTU1ZaQlRGTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNell3TVRRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqTTJNREUwUEM5emRISnZibWMrUVZOVVNVNVBUVWxCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EZ3hMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBNE1Ud3ZjIVJ5YjI1blBrZEZUMUpIU1V0SklGTklUMHhKUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFMU1EYyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR4TlRBIU56d3ZjIVJ5YjI1blBrRk9RVlJQVEVsTFQxTWdVMVJCVkVoTlQxTWdTVXRGUVNBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWVlZWUlNUbUZzYXpCVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSIU13VkVWU1NtVlZlSEZoZWxKUFVrWkZhRlJyVWxaa01ERkZVVmhrVGxKRlJqTlVWbWd6VFVVeFJFNUVSazVsYlhOb1ZHdFNUa2xWTVVWUldHUk9Va1ZHTTFSVlVrcGpNREZ4VTFoV1VGWkhZekZVTVZKcVRsVXhSVkZZWkU1U1JVWXpWRlZTUW1WWFdrVlZXR1JOWVd4V05WUnRjR3BsYXpWRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSnVaVVUxVlZKVVNrNWhiWE14VkRGU2NrNVZPVlZoZWxadFVrWkdNMVJIY0ZabFZURTJWMVJXVDFKSGRETlVWVkpDWkRBeFJWRllaRTVoV0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWk0yeFBVa1pWZDFSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZXVFJVYTFKQ1pGVTFWVk5VUWs1V1JWWTJWRVZTU21WVmVIRmhlVVpQWldzd2VGUlZVbFpRVVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyMXRhVzVuSUhCdmJIa2lQbFJyVWtKa1ZUVlZVMVJDVGxaRlZqWlVSVkpLWlZWNGNXRjVSazlsYXpCNFZGVlNWMDlGTlVWUldGWlBWa1ZyZVZSWWNFcEpWVEZ4WVhwV1VGWkhjekZVTVZKeVRrVjRSVk5ZYkUxaGJYTXdWRlpTU2sxRk5WVlVWRlpRVmtkek1WUXhVbkpPVlRsWlpIcENUbEY2VVhoVVdIQnlUbFUxTmxWVFJrNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUV0U1T1lXdHNNVlF4VW5Ka01ERkZWMVJHVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbTFTUmtZelZFZHdWazFGT1VWVFZFcFFVa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV1VGRXpaRFZVVjJzd1RsVTVSVlZVUWs5bGJFVjRWRlZTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWVk9Ud3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTVRnME5TMHhJajVVViFCS1pGVTVWVnA2Ums1Vk0yTiFWRlZOTUUxVk5VVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbTVOVlhoRlZWaGtUV0ZzVlhkVWJuQnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSMk4hVkZkc00wMUZNVVJPUkVaUFVrZE5lRnByVWtwbFZYaHhZWHBTVG1WdGRIcFVhMUpDWkZVMVZWVlRSazlUU0dRMVZGZHJNRTVWT1VWVldFNVBVa1ZHTVZSc1VsSkpWMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKcVl6QTFSVkZZVms5V1JrVjRWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpRVWtkT05GUkZVbEprTUhoeFZsUkNUbUZzYnpSVVYhQktaRlU1VldFelpFOWhXR04hVkZWTk1FMVZNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKT1ZURlZVbGhPVDFKRlJqRlViRkpPVGtVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZERlNSazFyZUVWVldHUk5ZV3hXTmxSdWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkhkRFpVYld3elRVVXhSRTVFUms1bGF6QiFXbXRTU21WVmVIRmhlbFpPWlcxa2VsUnJVa0prVlRWVlZGaHNVRmRJWkRWVVYyc3dUbFU1VlZSVVJrMVNSa1l6VkVkd1ZtVnJNWEZYYW1oT1lXdHNNVlF4VW01T1ZUVndaSHBDVGxGNlVYaFVXSEJDWlZkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNjbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZVZwclVrcGxWWGh4WVhsR1VGSkdiSHBVYTFKQ1pGVTFWVk5VUmxCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5UWlpNMDVQVWtWR01WUnNVa3BOVlRsWlpETnNUbUZVVVRGVWJuQmFZekExUlZGWVZrOVdSV3Q0VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFpXeFZlVlJGVWxKa01IaHhWbGhzVDFaRmJ6UlVWIUJLWkZVNVZWbDZSazlsV0dOIVZGVk5NRTFWTVhGVlZGWnRVa1ZzTlZSSGNISkpWVFUyWVROT1QxSkZSakZVYkZKS1pXczFTV1F6YkU1aFZGRXhWRzV3YmsxRmVFVlZXR1JOWVd4V05WUlljRWRQUlRGeFUxaFdVRlpIVFRCVU1FNHpUVVV4UkU1RVJrNWhhekUyV210U1NtVlZlSEZoZVVaUVZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVlZVMWh3VUZkSVpEVlVWMnN3VGxVMU5tRjZSazFTUmtZelZFZHdWbVZWTlVWV2FtaE9ZV3RzTVZReFVtcE9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGhVViFCU1RrZGFSVk5ZYkUxaGJYTm9WREZTUm1Nd05VVlJXRlpQVmtWcmVGUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMlZ0WXpCVVJWSlNaREI0Y1ZaWWJFOVdSbGswVkZkd1NtUlZPVlZaZWxKT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZURnhWbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5U1ZVMWNWUllUazlTUlVZeFZHeFNTazFGT1Vsa00yeE9ZVlJSTVZSdWNGcE5SWGhGVlZoa1RXRnNWalZVYTFKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1IwMW9WRmRzTTAxRk1VUk9SRVpPWVd4Sk5GUlhjRXBrVlRsVldYbEdUMVV6WSFkVVZVMHdUVlV4Y1ZSVVZXZHlXazV1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY25RaUlHbGtQU0l4T0RRMkxUSWlQbFJYY0Vwa1ZUbFZXWGxHVG1GWVkhZFVWVTB3VFZVeGNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNha2xWTlhCa2VrSk9VWHBSZUZSWGNGTlBSVEZ4VTFoV1VGWkhUV2hVYm13elRVVXhSRTVFUms1aGJFWTBXbXRTU21WVmVIRmhlVVpQWlcxMGVsUnJVa0prVlRWVlUxUkNUMGxZWkRWVVYyc3dUbFUxTmxwNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VW01T1ZURndaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJ5VGxkYVJWTlliRTFoYlhNeFZGaHdhbU13TlVWUldGWlBWa1V4TlZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGWkdSbnBVYTFKQ1pGVTFWVlJZYkZCWFNHUTFWRmRyTUU1Vk9WVlVWRlpOVWtaR00xUkhjRlpsYXpFMlUycG9UbUZyYkRGVU1WSnlaVVV4TldSNlFrNVJlbEY0VkZod2JrMVhXa1ZUV0d4TllXMXpNVlJWVW5Kak1EVkZVVmhXVDFaRk1ERlVWbWd6WlZVeGNFNUVWbEJTUm1zeFZFVlNVbVF3ZUhGV1ZFSk9aV3RaTkZSWGNFcGtWVGxWV25wQ1QyVllZIWRVVlUwd1RWVTFSVmRxYUU1aGEyd3hWREZTYmsxRk1YQmtla0pPVVhwUmVGUnJVbXBOUjFwRlUxaHNUV0Z0Y3pCVWExSldZekExUlZGWVZrOVdSa1ZvVkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUVVrWkZhRlJGVWxKa01IaHhWbFJDVDJWdFVUUlVWIUJLWkZVNVZWcDZSazVoV0dOIVZGVk5NRTFWTlVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtNU5SVGxVWkhwQ1RsRjZVWGhVYTFKdVpWZGFSVk5ZYkUxaGJYTXdWR3RTYW1Nd05VVlJXRlpQVmtaRk1GUlRSak5sVlRGd1RrUldVRkpHUmpSVVJWSlNaREI0Y1ZaVVFsQlNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZhZWtKT1ZUTmpkMVJWVFRCTlZUVkZXak5uWiFKYVRtNDhMMlJwZGo0OEwyUnBkajQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW1SMWNtRjBhVzl1VEdsdWF5SStSSFZ5WVhScGIyNGdaWE4wYVcxaGRHOXlQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUFvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVEyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVScGNtVmpkR2x2YmlJK1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaMjlsY3lJK1JHbHlaV04wYVc5dU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTUNJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqNVFiR1ZoYzJVZ2MyVnNaV04wSUdScGNtVmpkR2x2Ymp3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUG05MWRIZGhjbVFnYW05MWNtNWxlVG9nUVU1QlZFOU1TVXRQVXlCVFZFRlVTRTFQVXlCSlMwVkJJQ0IwYnlCTlFVTkZSRTlPU1VFZ1FVbFNVRTlTVkNBdElFRlNVa2xXUVV4VFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajV5WlhSMWNtNGdhbTkxY201bGVUb2dUVUZEUlVSUFRrbEJJRUZKVWxCUFVsUWdMU0JCVWxKSlZrRk1VeURQZ00rQnpyL1BnaUJCVGtGVVQweEpTMDlUSUZOVVFWUklUVTlUSUVsTFJVRWdJQ0E4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5elpXeGxZIVErUEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWkdGNWMwTnZiblJ5YjJ4RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHNZV0psYkNCbWIhSTlJbVJoZVNJK1YyVmxheUJFWVhrOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnSUc1aGJXVTlJbVJoZVNJZ1kyeGhjIU05SW1SaGVTQm1hV1ZzWkNJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJZ0lENVRkVzVrWVhrOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWlBZ1BrMXZibVJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJak1pSUNCelpXeGxZIVJsWkQwaWMyVnNaV04wWldRaUlENVVkV1Z6WkdGNVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTkNJZ0lENVhaV1J1WlhOa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdQbFJvZFhKelpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSWdJRDVHY21sa1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQbE5oZEhWeVpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQQzl6Wld4bFkhUStQQzlrYVhZK0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJblJwYldWUVpYSnBiMlJEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR3hoWW1Wc1BsUnBiV1VnVUdWeWFXOWtPand2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ2JtRnRaVDBpYUc5MWNuTWlJR05zWVhOelBTSm1hV1ZzWkNJK0lDQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTlNJK1JuSnZiU0F3TlRvd01DQjBieUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo1R2NtOXRJREEyT2pBd0lIUnZJREEhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamNpUGtaeWIyMGdNRGM2TURBZ2RHOGdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krUm5KdmJTQXdPRG93TUNCMGJ5QXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajVHY205dElEQTVPakF3SUhSdklERXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXdJajVHY205dElERXdPakF3SUhSdklERXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXhJajVHY205dElERXhPakF3SUhSdklERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUGtaeWIyMGdNVEk2TURBZ2RHOGdNVE02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUGtaeWIyMGdNVE02TURBZ2RHOGdNVFE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFFpUGtaeWIyMGdNVFE2TURBZ2RHOGdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUGtaeWIyMGdNVFU2TURBZ2RHOGdNVFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFlpUGtaeWIyMGdNVFk2TURBZ2RHOGdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUGtaeWIyMGdNVGM2TURBZ2RHOGdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUGtaeWIyMGdNVGc2TURBZ2RHOGdNVGs2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGtpUGtaeWIyMGdNVGs2TURBZ2RHOGdNakE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakFpUGtaeWIyMGdNakE2TURBZ2RHOGdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUGtaeWIyMGdNakU2TURBZ2RHOGdNakk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUGtaeWIyMGdNakk2TURBZ2RHOGdNak02TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNak1pUGtaeWIyMGdNak02TURBZ2RHOGdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krUm5KdmJTQXdNRG93TUNCMGJ5QXdNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJajVHY205dElEQXhPakF3SUhSdklEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQa1p5YjIwZ01ESTZNREFnZEc4Z01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ1RVpYQmhjblIxY21VZ2MhUnZjRHd2YkdGaVpXdytQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCMGJ5SStQR3hoWW1Wc1BrRnljbWwyWVd3Z2MhUnZjRHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrSjBiaUkrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TDJScGRqND0grZNn