Ελληνικά

Tools

Route Information

Select route from the list in order to get specific route information about its timetables, bus stops and travel time.

Stop information

Select bus stop to display information including bus arivals and route info
or

Optimal Route

Print
UEdneFBrRnljbWwyWVd3Z1UyTm9aV1IxYkdVZ09pQThMMmd4UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWFXNXVaWEpNYVc1cmN5SStDaUFnSUNBSkNRa0pQR3hwSUdOc1lYTnpQU0prWlhCaGNuUk1hVzVyTVNJK1JHVndZWEowZFhKbElHWnliMjBnYyFSaGNuUThMMnhwUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6SWlQa1JsY0dGeWRIVnlaU0JtY205dElISmxkSFZ5YmlCemRHOXdQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqNVNiIVYwWlNCVGRHOXdjend2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUGtSMWNtRjBhVzl1SUdWemRHbHRZWFJ2Y2p3dmJHaytDaUFnSUNBSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKemFHOSFUR2x1WlUxaGNDSWdjIVI1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBeE1qQndlRHRqZFhKemIhSTZJSEJ2YVc1MFpYSTdkR1Y0ZEMxaGJHbG5iam9nWTJWdWRHVnlPMk52Ykc5eU9pQWpOVEk1WW1ZMk8hQmhaR1JwYm1jNklERTFjSGc3SWo1VGFHOSFJRzFoY0R3dlpHbDJQanhrYVhZZ2FXUTlJbkp2ZFhSbFRXRndYelEwTURVMUlpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZKYm1adlRXRndJaUJvYVdSa1pXNCtQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2MweGxaMlZ1WkNJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljIVJ3Y3lCamFHdGllQ0lnWTJobFkydGxaRDBpWTJobFkydGxaQ0krSUVKMWN5QlRkRzl3Y3p3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1KMWMyVnpUR1ZuWlc1a0lqNEtJQ0FnSUFrSkNRazhjIUJoYmo1Q2RYTWdURzlqWVhScGIyNDhMIU53WVc0K0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR1ZuUjI5cGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW05MWRIZHlaQ0JqYUd0aWVDSStJRTkxZEhkaGNtUWdhbTkxY201bGVTQThjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStDaUFnSUNBSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnVW1WMGRYSnVJR3B2ZFhKdVpYa2dQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5pOGlQazlMVkU5Q1JWSXRUVUZaUEM5aFBqd3ZiR2srUEdneUlHTnNZWE56UFNKemRHOXdUR2x1YXlJK1VtOTFkR1VnVSFSdmNITThMMmd5UGdvZ0lDQWdDUWtKQ1NBZ0lDQWdJQ0FnUEdneklHTnNZWE56UFNKb2IhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtpUGs5MWRIZGhjbVFnYW05MWNtNWxlVHd2YURNK0NpQWdJQ0FKQ1FrSklDQWdJQ0FnSUNBOGFETWdZMnhoYyFNOUltaHlaWFIxY201S2IhVnlibVY1SWo1U1pYUjFjbTRnYW05MWNtNWxlVHd2YURNK1BIVnNJR05zWVhOelBTSnZkWFIhWVhKa1NtOTFjbTVsZVNCeWIhVjBaVk4wYiFCelRHbHpkQ0krUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFeE5qUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TVRZMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lFeEZSa3RQVXlCUVNWSkhUMU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYmk5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z1RVOVZVMGxCUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd01qa3ZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURJNVBDOXpkSEp2Ym1jK0lFVlRVRVZTVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQXpNUzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd016RThMIU4wY205dVp6NGdRVWRKUVZNZ1UwOUdTVUZUUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05EVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURRMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQk1RVlJKUVNCQlVrbFRWRTlVUlV4UFZWTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiaTl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalU4TCFOMGNtOXVaejRnUkVsSlMwbFVTVkpKVHp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpQkJSMGxQVXlCRVNVMUpWRkpKVDFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGdTMDlWVEVVdFMwRkdSVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlCVVFWaEpRVkpJVDA0OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJpOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09UQThMIU4wY205dVp6NGdTMFZNUVVSSlV6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnVMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRGd6THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTRNend2YyFSeWIyNW5QaUJCUjBsSklFRk9RVkpIU1ZKSlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXNHZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdPRFV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EZzFQQzl6ZEhKdmJtYytJRkJNUVZSQlRrOVRQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaVzR2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TnpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGMwUEM5emRISnZibWMrSUZSQldFbEJVa2hQVGp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWdUwhTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EWSFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMk56d3ZjIVJ5YjI1blBpQkZSMHhKUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQnpPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wlc0dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05UUXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURVMFBDOXpkSEp2Ym1jK0lGQkJUa1ZRU1ZOVVNVMUpUend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZ1TCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTkR3dmMhUnliMjVuUGlCTVJVWkxUMU1nVUVsU1IwOVRQQzloUGp3dmJHaytQQzkxYkQ0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluSmxkSFZ5YmtwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ1VWFHVWdjbTkxZEdVZ2FHRnpJRzV2SUdSbGNHRnlkSFZ5WlhNZ1puSnZiU0IwWlhKdGFXNTFjend2YkdrK1BDOTFiRDQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKbmIybHVaeUJ3YjJ4NUlqNVVhMUpDWkZVMWNWTlVSazlsYldNeFZHeFNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTmxSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1VGWkdWV2hVV0hCWFQwVTFSVkZZVms5aGEydDRWRlZTVmsxRk9VVlJXR1JPVWtWR00xUlZVa0psUlhoRlUxaHNUV0Z0YyFoVVYhQnlUa1V4VlZGVVZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVmxrZWtKT1VYcFJlVlJZY0VabGF6RTJWMVJLVUZaSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRXpUazVoYTJ3eFZERlNVazVWTlRaV1ZFcE9Wa2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhwV2JWSkdSak5VUiFCYVpXc3hObE5ZWkU5V1JVVXhWREZTY2s1Vk9WVmhlbFpRVVROa05WUlhhekJPVlRWRlYxUldUbVZ0VFhoVU1WSnlUbFU1VldGNlZsQldSMmMwVkd0U1FtUlZOWEZVVkVaUFlXeHJkMVJyVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqWlVSVkpLWlZWNGNXRjZRazlTUjJONVZGaHdRazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReGFETk5SVEZFVGtSS1RtVnRjIWxVYkZKYVpVVTVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTYW1Nd01YRlRXRlpRVmtaRmVGUldVbXBOVlRGWlpIcENUbEY2VVhsVVdIQnVaVVUxY1ZGWWJFNVNSVVl6VkZWU1FtUXdNVVZUV0U1T1lXdHNNVlF4VWxKT1JURlZWMU5HVGxKSGN6RlVNVkp5VGxVNVZXRjZWbTFTUmtZelZFZHdXbVZyT1ZWVFUwWlBaVmhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFSR1QyVnJielJVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU1aGJFWTFWRmh3Y2s1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1GUkZVa3BsVlhoeFlYcEdUMVpIZERaVVYhQnFaREF4UlZGWVpFNVNSVVl6VkZjMU0wMUZNVVJPUkVwUFVrVldNMVJXVW1wbFZYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJHWlZVeFJWZHFhRTlTUlVZeFZHMXdVbVZGT1VWUlZGWk9Va1ZHTTFSVlVrSmtNREZGVVZoc1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVWVkpVUms1aWJtTiFWRlZOTUUxck5VVlRWRUpQWVcxME5WUlZVa0prTURGRlVWaGtUbEpGVm5wVVYhQktaRlU1VlZaVVJrOVdSMDQxVkd0U1FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdORnByVWxKa01IaHhWMVJDVGxKRlZUQlVNRkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUiFNeFZERk9NMlZWTVhCT1JGWlBWa1pXTTFSdWNGTlBSVFZGVVZoV1QyRnJNREJVTUZKdVpXczVWV0Y2VmxCV1IhTXhWREZTY2tsVmVFVlRXR3hOWVcxemQxUXhVazVPUlRsWlpIcENUbEY2VVhsVVdIQktUVlU1VlZOWVpGQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlZaTTA1T1lXdHNNVlF4VWxaTlJUVlZVMWhrVDFOSVkhZFVWVTB3VFdzeGNWWlRSbEJTUiFONFZGVlNRbVF3TVVWUldHUk9Va1V4ZWxSWGNFcGtWVGxWVlZSV1QxWkhUalpVYkVVNVVGRm5jbHBPYm1keVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGliR2x1WlhNZ2NHOXNlU0krUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNuUWlJR2xrUFNJeU5EUXpMVEVpUGxSWGNFcGtWVGxWVlZSV1QxVXpZIWRVVlUwd1RXc3hjVlpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk9WVmFNMDVQVWtWR01WUnRjRXBOVlRWMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cxVkZod2IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJZYkROTlJURkVUa1JLVG1Gck1IaGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVhGVVZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVEZ4V2pOT1QxSkZSakZVYlhCS1RWVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVG1Nd05VVlJXRlpQWVd0cmVWUnBSak5sVlRGd1RrUldUMVpGTVRaVVJWSlNaREI0Y1ZkWWJGQldSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXV0doT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJVVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVMU5sZFlUazlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVtcE5hIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVm9WR3hPTTAxRk1VUk9SRXBPWld0ck1WcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZyYkhwVWExSkNaRlUxY1ZSWWNFOVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZaTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0U1TlJUVkpaRE5zVG1GVVVURlVhMUpXWlZWNFJWVllaRTFoYkd3MlZHeFNVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pHTlZSdWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNhMmhhYTFKS1pWVjRjV0V6Y0ZCV1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpPU1Zoa05WUlhhekJPVlRFMlducFNUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1UldGRWFFNWhhMnd4VkRGU1RrNVZOVFZrZWtKT1VYcFJlVlJZY0hKSlYxcEZVMWhzVFdGdGMhZFVWVkpLWXpBMVJWRllWazloYkVZelZGYzFNMlZWTVhCT1JGWlBVa1ZGZDFSRlVsSmtNSGh4VjFSQ1RsSkZielJVViFCS1pGVTVWVlZZWkU5bFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlJWRVp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRFMlZWaE9UMUpGUmpGVWJYQlNaREExV1dRemJFNWhWRkV4Vkd0U1VrMUZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWtkUFJURnhVMWhXVUZaR1JYaFVWazR6VFVVeFJFNUVTazVsYlhOb1dtdFNTbVZWZUhGaGVrSlBZV3N4ZWxSclVrSmtWVFZ4VkZSV1RsZElaRFZVVjJzd1RsVTFSVm96Y0UxU1JrWXpWRWR3V21Wck9VVlRhbWhPWVd0c01WUXhVbEpPVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnFaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkZkc00wMUZNVVJPUkVwT1pXeHJkMXByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1Wck1YcFVhMUpDWkZVMWNWUlRSbEJYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWVFdHeE5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWVTJwb1RtRnJiREZVTVZKV1pXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWREZTVjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmQxUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbEpGV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVFrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZSV0dodFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZVMWhPVDFKRlJqRlViWEJUVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZHdE9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZHTlZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZWkU1SldHUTFWRmRyTUU1Vk5WVlhWRkpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGRlZXcG9UbUZyYkRGVU1WSldTVlV4TldSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1FtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0Zaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqTlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjJRMFZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVGxGVjFoT1QxSkZSakZVYlhCT1RsVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTYms1RmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbk5QUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrOVRTR1ExVkZkck1FNVZOVlZhZWxaTlVrWkdNMVJIY0ZwTlJURkZVbXBvVG1GcmJERlVNVkpXVGtVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdWNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYlRVelpWVXhjRTVFVms5V1JsVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPVmtkbk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKVVZtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkphWlVWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZVZSdWJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZielJVViFCS1pGVTVWVlpUUms1aFdHTiFWRlZOTUUxck5VVlNWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOVlRsRVpIcENUbEY2VVhsVWExSkdUVmRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1ZtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdORlJUUmpObFZURndUa1JXVDFaSGRIcFVhMUpDWkZVMWNWVllhRTVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWaE0yeE5Va1pHTTFSSGNGcE5SVEZWVkdwb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVXhjR1I2UWs1UmVsRjVWR3RTUmsxdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVa1pqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlNSMlI2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0d4T1ltNWtOVlJYYXpCT1ZUVlZXbnBLVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeGNWTnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTVhCa2VrSk9VWHBSZVZSclVrcGxiVnBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5aGJFWTFWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkT05WUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbUZzV1RSVVYhQktaRlU1VlZaVVNrOWxXR04hVkZWTk1FMXJOVVZUVTBadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZZVE5PVDFKRlJqRlViWEJTWlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZHeFNhbU13TlVWUldGWlBZV3hHTlZScFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWWGhVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1aGEyODBWRmR3U21SVk9WVldWRVpQVlROamQxUlZUVEJOYXpWRlVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlUxTm1FelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdOWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1ZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZERk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZHTkZwclVrcGxWWGh4WVhwR1VGSkhaSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1GSmFZekExUlZGWVZrOWhhekF4VkRGb00yVlZNWEJPUkZaUFZrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWV3BvVG1GcmJERlVNVkpXU1ZVMVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNRbVZYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNHNWpNRFZGVVZoV1QyRnNSak5VYTJnelpWVXhjRTVFVms5V1JteDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlZsaHdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZlRVZWV0dSTllXeHJkMVJWVWt0UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlRRMFZGZHdTbVJWT1ZWV1dIQlBVVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhObE5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd01YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BOYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkZkc00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkdOVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWUlVWazlYU0dRMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxGVkdwb1RtRnJiREZVTVZKU1RrVTFOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y21WWFdrVlRXR3hOWVcxemQxUnJVbEpqTURWRlVWaFdUMkZzUmpSVVUwWXpaVlV4Y0U1RVZrOVNSVEJvVkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1VrWlpORlJYY0Vwa1ZUbFZWVlJHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRjVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaU1dFNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9SVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYTFKdVNWVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWREJvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaR05WUkZVbEprTUhoeFYxaHdUMVpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrNVZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpWVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVndaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJTVFZkYVJWTlliRTFoYlhONFZHMXdSbU13TlVWUldGWlBZV3N3ZDFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdSWGxVUlZKU1pEQjRjVmRZY0U1aGJGazBWRmR3U21SVk9WVldXR3hRVlROamQxUlZUVEJOYXpFMlVWUktiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4VlZaWVRrOVNSVVl4Vkcxd1NrNVZNWFZrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWtKTlJYaEZWVmhrVFdGc2JEVlVibkJ6VDBVeGNWTllWbEJXUmtVeFZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9ZVzFSTkZSWGNFcGtWVGxWVlZSV1RWSkdSak5VUiFCYVpWVTFjVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5WUmtla0pPVVhwUmVWUlhjRlpPUVdkeVdrNXVaIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK1JIVnlZWFJwYjI0Z1pYTjBhVzFoZEc5eVBDOW9NajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UTI5dWRHRnBibVZ5SWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrUkdseVpXTjBhVzl1T2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlZU0krVEVWR1MwOVRJRkJKVWtkUFV5QjBieUJNUlVaTFQxTWdVRWxTUjA5VFBDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUltUmhlWE5EYjI1MGNtOXNRMjl1ZEdGcGJtVnlJajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKa1lYa2lQbGRsWldzZ1JHRjVQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElDQnVZVzFsUFNKa1lYa2lJR05zWVhOelBTSmtZWGtnWm1sbGJHUWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRWlJQ0ErVSFWdVpHRjVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDVOYjI1a1lYazhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeklpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErVkhWbGMyUmhlVHd2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErVjJWa2JtVnpaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ1VWFIVnljMlJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpSUNBK1JuSnBaR0Y1UEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOeUlnSUQ1VFlYUjFjbVJoZVR3dmIhQjBhVzl1UGp3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQaUE4WkdsMklHTnNZWE56UFNKMGFXMWxVR1Z5YVc5a1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDVVYVcxbElGQmxjbWx2WkRvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJRzVoYldVOUltaHZkWEp6SWlCamJHRnpjejBpWm1sbGJHUWlQaUFnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQa1p5YjIwZ01EVTZNREFnZEc4Z01EWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5pSStSbkp2YlNBd05qb3dNQ0IwYnlBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqNUdjbTl0SURBIU9qQXdJSFJ2SURBNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpnaVBrWnliMjBnTURnNk1EQWdkRzhnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK1JuSnZiU0F3T1Rvd01DQjBieUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK1JuSnZiU0F4TURvd01DQjBieUF4TVRvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TVNJK1JuSnZiU0F4TVRvd01DQjBieUF4TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TWlJZ2MyVnNaV04wWldROUluTmxiR1ZqZEdWa0lqNUdjbTl0SURFeU9qQXdJSFJ2SURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqNUdjbTl0SURFek9qQXdJSFJ2SURFME9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqNUdjbTl0SURFME9qQXdJSFJ2SURFMU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMUlqNUdjbTl0SURFMU9qQXdJSFJ2SURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqNUdjbTl0SURFMk9qQXdJSFJ2SURFIU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFIUlqNUdjbTl0SURFIU9qQXdJSFJ2SURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqNUdjbTl0SURFNE9qQXdJSFJ2SURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqNUdjbTl0SURFNU9qQXdJSFJ2SURJd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJd0lqNUdjbTl0SURJd09qQXdJSFJ2SURJeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeElqNUdjbTl0SURJeE9qQXdJSFJ2SURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqNUdjbTl0SURJeU9qQXdJSFJ2SURJek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqNUdjbTl0SURJek9qQXdJSFJ2SURBd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpBaVBrWnliMjBnTURBNk1EQWdkRzhnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK1JuSnZiU0F3TVRvd01DQjBieUF3TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5SWo1R2NtOXRJREF5T2pBd0lIUnZJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbk4wYiFCbWNtOXRJajQ4YkdGaVpXdytSR1Z3WVhKMGRYSmxJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdkRzhpUGp4c1lXSmxiRDVCY25KcGRtRnNJSE4wYiFBOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVDZEc0aVBqd3ZaR2wyUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkr